Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 106/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE BRÅTUN - 106/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE BRÅTUN Pv Rør AS ALS06 19/01710-002 2019/05/28
U TEK 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA Kine Vinje Shelley EDH 19/01139-012 2019/05/28
U TEK 12/215 - FREDHAIMVEGEN, SEVLAND, TILBYGG ENEBOLIG, TETTE BALKONG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 12/215 - FREDHAIMVEGEN, SEVLAND, TILBYGG ENEBOLIG, TETTE BALKONG Maud Ellen Mikkelsen KHM 19/02197-002 2019/05/28
U TEK 15/1595 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - RIVE CARPORT OG BOD, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1595 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - RIVE CARPORT OG BOD, NYBYGG GARASJE Svein Ove Junior Drivenes KHM 19/02090-005 2019/05/28
U TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - RIVING OG INSTALLERING AV NY PIPE - 141/50 - FERDIGATTEST Byggmester Arne Tjensvoll Byggmester Arne Tjensvoll AS KMY 13/00754-005 2019/05/28
U TEK 139/128- HAUSKEVÅGEN, HAUSKE. KAI - 139/128- FERDIGATTEST Svein Inge Sørhus KMY 06/00722-014 2019/05/28
U TEK 148/85 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - RIVING AV BODER OG TILBYGG ENEBOLIG - 148/85 - FERDIGATTEST Yngve Ness KMY 13/02710-006 2019/05/28
U TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - GRUNN-, BETONG- OG VA-ARBEID Eskild Kvala AS JKV 19/00862-007 2019/05/28
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2450 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Stein Arve Vea EDH 19/02128-003 2019/05/28
U TEK 148/187 - NORHEIM - BRUKSENDRING FRA FRISØR TIL TAKE AWAY CATERING - 148/187 - FERDIGATTEST Byggmester Jon Kåre Vannes KMY 18/05034-006 2019/05/28
U TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - FORESPØRSEL OM TREKKING AV INNSIGELSE - PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Fylkesmannen i Rogaland v/Alexander Reppert BHA02 15/01064-049 2019/05/28
U TEK 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV REDSKAPSBOD - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV REDSKAPSBOD Johnny Ragnar Ulveraker IGR 19/02144-004 2019/05/28
U TEK 99/40 - VORRÅVEGEN, VORÅ. STØTTEMUR OG PARKERINGSPLASS - 99/40 - FERDIGATTEST - STØTTEMUR OG PARKERINGSPLASS May Britt Hemnes JKV 09/02965-009 2019/05/28
U TEK 64/1185- LIARFJELL, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1185- FERDIGATTEST Linda Naley KMY 12/03093-005 2019/05/28
U TEK 140/177 - VIKJÅ- OSNES - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 140/177 - FERDIGATTEST Tysvær Glass AS KMY 13/01673-005 2019/05/28
U TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK01 TOMT 9-11 - 15/2465 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - REKKEHUS MED 3 BOLIGER, BK01 TOMT 9-11 Trygve J Sjøen AS JKV 16/05179-010 2019/05/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/2040 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-268 2019/05/28
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE - EIDSBAKKANE FELT 4 - HASTIGHETMÅLINGER PÅ BYGGEFELT, EIDSBAKKANE FELT 4 Styret i Eidsbakkane 4 velforening KSU01 19/02424-001 2019/05/28
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - REFERAT FRA BYGGEMØTE 21 - DATO: 22.05.19 TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK Børseth Rådgivning AS BTH04 15/02215-041 2019/05/28
I TEK TILSYN I KOMMUNEN - MELDING OM TILSYN 02.10.19 - VAR VANN Arbeidstilsynet SAT 12/00140-232 2019/05/28
U TEK 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST - SAK TIL UTTALE - 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/02054-003 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-086 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-087 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-088 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-089 25 Offl §25 2019/05/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-090 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-182 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-183 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-184 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-185 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-186 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-187 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-188 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-189 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-190 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-191 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-192 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-478 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-045 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-046 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-047 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-048 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-049 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-050 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-051 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-052 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-053 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-054 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-055 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-056 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-057 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-058 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-059 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-060 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-061 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-218 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-219 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-220 25 Offl §25 2019/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-221 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-052 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-053 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-054 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-055 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-056 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-057 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-058 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-059 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-060 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-061 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-062 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-063 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-064 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-065 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-066 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-067 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-068 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-069 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - AVSLAG PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-070 25 Offl §25 2019/05/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-017 25 Offl §25 2019/05/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-018 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80 - 100% FAST - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 80 - 100% FAST ANVO 19/02102-007 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80 - 100% FAST - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 80 - 100% FAST ANVO 19/02102-008 25 Offl §25 2019/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80 - 100% FAST - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 80 - 100% FAST ANVO 19/02102-009 25 Offl §25 2019/05/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER MED ARBEIDSOMRÅDE PSYKISK HELSE - SØKNAD PP-RÅDGIVER MED ARBEIDSOMRÅDE PSYKISK HELSE BLI01 19/02104-002 25 Offl §25 2019/05/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-006 25 Offl §25 2019/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-004 25 Offl §25 2019/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-005 25 Offl §25 2019/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-007 25 Offl §25 2019/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-008 25 Offl §25 2019/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-009 25 Offl §25 2019/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-010 25 Offl §25 2019/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-011 25 Offl §25 2019/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-012 25 Offl §25 2019/05/28
I SEN INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IDRETTSANLEGG - PROTOKOLL FRA MØTE 21.05.19 - INTERKOMMUNALT UTVALG IDRETTSSEKTOREN Haugesund Kommune v/ Guri Olaussen LYK 12/02268-023 2019/05/28
I SKU KRETSORDNING - TILLEGG TIL SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02363-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Tks Heis AS MBJ03 19/00501-146 2019/05/28
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SANDHOLMENE (KOPIMOTTAKER) MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPANKRING AV MODELL FOR BØLGEKRAFTANLEGG Kystverket Vest IGR 19/00998-018 2019/05/28
U TEK 119/76 - MYKJE, NYBYGG NAUST - 119/76 - RETUR AV SØKNAD OM FERDIGATTEST Opus Arkitekter AS JKV 16/02547-013 2019/05/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 107/7 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-269 2019/05/28
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV INKUBATOR Validé Haugesundregionen AS PVE01 12/00208-114 2019/05/28
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 24.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Fiskeridirektoratet YSL 17/01396-073 2019/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01118-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-078 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2450 - 5/159 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Steinar Vea EDH 19/02128-004 2019/05/28
U TEK TEKNISK PLAN - NY VANNFORSYNING TIL INDUSTRIOMRÅDE VED BYGGMAX - FERDIGBEFARING TEKNISK PLAN - NY VANNFORSYNING TIL INDUSTRIOMRÅDE VED BYGGMAX Vassbakk & Stol AS BTH04 18/04405-011 2019/05/28
I TEK 50/4- VINJEVEGEN, FALNES P. GÅRD. TILBYGG DRIFTBYGNING - 50/4 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Kristine Vinje Reiersen KIS 13/00092-004 2019/05/28
I TEK 86/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG BRANNSKILLLE - 86/48 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE05 18/03250-010 2019/05/28
I SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - INKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2018 AS Haugaland Industri PVE01 15/04238-010 2019/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01759-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - AVVIST LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - AVVIST LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28
I TEK 52/18 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL, TILBYGG ENEBOLIG, VINDFANG, BAD OG ALTAN - 52/18 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL, TILBYGG ENEBOLIG, VINDFANG, BAD OG ALTAN Tove Irene Holmgard Dale EDH 19/02416-001 2019/05/28
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - MERKNAD FRA JOHN INGE STRØMMEN OG SVEIN MARTHON NESHEIM - 28.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Advokat Knut M Haavik YSL 17/01396-072 2019/05/28
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-079 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - KUNNGJØRING - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN Doffin STSP 18/05537-006 2019/05/28
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER Proff Dykk AS TES02 19/01495-016 2019/05/28
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER Techno Dive as TES02 19/01495-017 2019/05/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03464-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03464-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 18/05582-010 2019/05/28
U SEN VEGLYS OG GATELYS - ERKLÆRING VEGLYS. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 12/01112-037 2019/05/28
I TEK 85/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMSUND ABR-SENTER - 85/256 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMSUND ABR-SENTER Aibel AS avd. Haugesund ORO01 18/01369-003 2019/05/28
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 I KARMØY KOMMUNE Andersen Aina Margrethe AMJ 19/02061-001 2019/05/28
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Ruth AMJ 19/02061-002 2019/05/28
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kirkelig Fellesråd AMJ 19/02061-003 2019/05/28
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Frøydis M AMJ 19/02061-004 2019/05/28
U TEK RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - UTVIDELSE AV RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE Ragn Sells AS ALS06 17/03739-010 2019/05/28
I TEK 42/109 OG 42/242 - HÅLANDSDALEN, SØRHÅLAND, NYBYGG NAUST OG BRYGGE - 42/109 OG 42/242 - HÅLANDSDALEN, SØRHÅLAND, NYBYGG NAUST OG BRYGGE Frank Olav Thorsen KHM 19/02417-001 2019/05/28
U TEK PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 - GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 FEUVRE LINDA LE YSL 18/03219-026 2019/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/01178-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK HJORTEVILT 2012-2019 - INVITASJON TIL MØTE OM HJORTEVILT OG ÅRETS LØYVER Fastlandssiden og Fosen grunneierlag v/ Raymond Mortensen PCH01 12/00288-144 2019/05/28
U TEK PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 - GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 Telenor ASA YSL 18/03219-027 2019/05/28
U SEN 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - MELDING 47/722. OVERSENDESLSESBREV TINGLYSING MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 Kartverket - Tinglysingen REK 19/00769-022 2019/05/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/02240-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/28
I TEK 61/137 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG - 61/137 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG Randi Snørteland EDH 19/02418-001 2019/05/28
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/37 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Solfrid Wenche Vikene JHE 19/00852-020 2019/05/28
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-238 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
I TEK 122/103 OG 12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 122/103 OG 12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Einar Bernhard Thuestad MAH 19/02421-001 26 Off.l.26 2019/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/02266-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG KRWI 19/01951-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER KHW 12/04604-272 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/609 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG Kjell Enge BFH 19/00010-056 2019/05/28
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-239 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/03032-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
I TEK 140/276 - OSNES - RIVING OG NYBYGG PUMPESTASJON - 140/276 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune Var Kloakk KMY 18/03953-008 2019/05/28
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 17 - DATO: 22.05.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-034 2019/05/28
U TEK 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG Mikael Ingvald Gunderstad Hauen KHM 19/02343-002 2019/05/28
I TEK 138/7- NORDRE HÅLAND - NYBYGG AVLØPSPUMPESTASJON - 138/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune Teknisk Etat,VAR avd. KMY 17/05222-009 2019/05/28
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - PROTEST/BEKYMRING FOR BYGGING AV ENEBOLIGER I BUHAGEN/AMUNDSENSKOGEN Buhagen velforening v/Hilde Marie Svarverud Hansen KRRE 19/01810-008 2019/05/28
U SEN BARNAS KOMMUNESTYRE 2012-2019 - BARNAS KOMMUNESTYRE 31.05.2018 . LYK 12/00296-008 2019/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/03471-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, NORDRE HÅLAND - RIVING AV VERNEVERDIG BYGNING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, NORDRE HÅLAND - RIVING AV VERNEVERDIG BYGNING Lothe Solutions AS KHM 19/02263-002 2019/05/28
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 47/133 OG 57/495 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Per Haaland JHE 19/01522-011 2019/05/28
I TEK 42/25 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4260 - 42/245 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT MELDING OG ERKLÆRING STD:17/4260 Kartverket - Tinglysingen XXI 18/04621-013 2019/05/28
I SEN REGNSKAPSSAKER - GENERELT - REVISJONSBERETNING - KARMØY VANNVERK Kpmg AS CEL 12/02358-033 2019/05/28
I TEK 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING - 148/126 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SEKSJONERING Kartverket - Tinglysingen MAH 19/01277-008 2019/05/28
I TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 12/296 - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT RAPPORTERING Direktoratet For Byggkvalitet JKV 12/05439-014 2019/05/28
I TEK 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON - DISPENSASON FOR PLASSERING - 131/39 - SITUASJONSKART FOR NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/01171-007 2019/05/28
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - OPPDATERT INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS 11. JUNI 2019 Haugaland Kraft AS LYK 13/04121-026 2019/05/28
I TEK 148/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN HENRIK LINDAAS - 148/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN HENRIK LINDAAS Aibel AS ORO01 19/02427-001 2019/05/28
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2016 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGE ALKOHOL - 2018 Park Inn Haugesund Airport EVI1 12/01535-028 2019/05/28
U TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG LAGERBYGG - 142/170 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/05436-010 2019/05/28
I SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG KRWI 19/01951-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS VED VISNESVATNET Kjell Schjelderup Netland PCH01 12/00690-231 2019/05/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02367-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-080 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/28
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/629 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest JHE 19/01707-001 2019/05/28
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/629 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 I KARMØY KOMMUNE Dahle Kåre Torger JHE 19/01707-002 2019/05/28
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/629 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 I KARMØY KOMMUNE Sameiet Divigården 2 V/hans Magne Kvilhaug JHE 19/01707-004 2019/05/28
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/629 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 I KARMØY KOMMUNE Nylandsgården V/egil Falnes JHE 19/01707-005 2019/05/28
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/629 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 I KARMØY KOMMUNE Skude Bygg Eiendom As JHE 19/01707-006 2019/05/28
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - UTTALE TIL DETALJPLAN FOR FV. 47 ÅKRA SØR - VEAKROSSEN (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest JST 17/03376-022 2019/05/28
I TEK 146/119 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 146/119 - FERDIGMELDING -BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE, BØHEIVEGEN 7 Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 18/03144-003 2019/05/28
U HSE SKADETILFELLE - RAPPORT CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/05/28
U HSE LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL - LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL 4. KVARTAL 2018 Folkehelseinstituttet BSE02 12/02991-037 2019/05/28
I TEK 120/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE MARIE AASBØ - 120/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE MARIE AASBØ Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/02428-001 2019/05/28
I TEK 10/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 10/23 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG -KARMØY KOMMUNE, TRÆLHAUGVEGEN 37 Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/02156-003 2019/05/28
U TEK RAMMEAVTALE ARK - ENDRINGSBILAG - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT HR Prosjekt AS VIHO 18/04930-066 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/28
U TEK RAMMEAVTALE ARK - AVTALE - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT OMEGA AREAL AS VIHO 18/04930-067 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/28
U TEK RAMMEAVTALE ARK - AVTALE - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT HR Prosjekt AS VIHO 18/04930-068 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/28
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD:19/1581 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/465 I KARMØY KOMMUNE Dahle Kåre Torger JHE 19/01883-001 2019/05/28
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD:19/1581 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/465 I KARMØY KOMMUNE Andersson Signe Jorunn JHE 19/01883-002 2019/05/28
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD:19/1581 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/465 I KARMØY KOMMUNE Mannes Kjell JHE 19/01883-003 2019/05/28
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD:19/1581 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/465 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest JHE 19/01883-004 2019/05/28
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD:19/1581 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/465 I KARMØY KOMMUNE Nylandsgården V/egil Falnes JHE 19/01883-005 2019/05/28
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD:19/1581 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/465 I KARMØY KOMMUNE Skude Bygg Eiendom As JHE 19/01883-007 2019/05/28
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/28