Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 114/32 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 114/32 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Rune Antonsen BSO02 18/03781-002 2019/05/27
U TEK 22/1 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 22/1 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Egil Tangjerd BSO02 18/03364-002 2019/05/27
U TEK 87/78 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 87/78 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Stian Røsdal BSO02 18/04313-002 2019/05/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 18/03321-004 26 Off.l.26 2019/05/27
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - GODKJENT 13.5.2019 - ANNONSE - PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 HA / KK-nettside AAHO 17/03866-048 2019/05/27
U TEK PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 - GODKJENT 13.5.2019 - ANNONSE - PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 HA / KK-nettside YSL 18/03219-023 2019/05/27
U TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL.- GODKJENT 13.5.2019 - ANNONSE - PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. HA / KK-nettside AAHO 17/04272-069 2019/05/27
U TEK PLAN 3000-4 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN - ENDRING AV FORMÅL FOR STEINALDERLOKALITET - 69/77 M.FL. - PLAN 3000-4 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN - ENDRING AV FORMÅL FOR STEINALDERLOKALITET - 69/77 M.FL. VARSEL OM PLANOPPSTART Ktv Hus AS AAHO 19/02335-003 2019/05/27
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - GENERELL PLAN - TILLEGGSARBEIDER ASFALTKONTRAKT 2019 Statens vegvesen - Region vest KSU01 13/01286-055 2019/05/27
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/344 - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK Kenneth Vorre MAHA1 15/04309-105 2019/05/27
I TEK 148/15 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. OMPROFILERING AV VIRKSOMHETSSKILT PGA. NY LOGO - 148/15 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Elektrovakuum AS KMY 07/01352-009 2019/05/27
I TEK 149/460 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGG - 149/460 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/02600-012 2019/05/27
I TEK 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8-20, KARMØY KOMMUNE - 15/1193 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8-20, KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01884-003 2019/05/27
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKREHALLEN 21.06.19 Åkrehamn videregåande skole TVI 12/00077-185 2019/05/27
I TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - 64/38 - SITUASJONSKART MED KOORDINATER Prosjekt Konsult AS KRRE 19/01784-003 2019/05/27
I TEK 5/489 - VEAMYR - VEA, TILBYGG TIL GARASJE, FRITTSTÅENDE HAGESTUE - 5/489 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - TILBYGG GARASJE UTGÅR Georg Kristoffersen Leknes JHE05 13/01348-004 2019/05/27
I TEK 123/158 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK, FASADEENDRING ENEBOLIG - 123/158 - FASADETEGNINGER Andreas Wee Mørch KHM 19/02195-003 2019/05/27
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2019 - BELASTNINGSFULLMAKT TIL KOMMUNANE I ROGALAND 2019 - TILSKOT TIL AVLØYSING VED SJUKDOM OG FØDSEL MV. Fylkesmannen i Rogaland BJP01 12/00483-180 2019/05/27
I SEN NORWEGIAN TUNNEL SAFETY CLUSTER - NTSC - REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORWEGIAN TUNNEL SAFETY CLUSTER - 24.04.19 Norwegian Tunnel Safety Cluster PVE01 19/02389-001 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/05/27
I SEN SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV GARDEROBE I SKUDEHALLEN - 8. JUNI 2019 - THE BEAST Achievers Multisports Team TVI 12/01376-235 2019/05/27
I TEK AVHENDING AV FISKERIHAVNER - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 24.05.19 AVHENDING AV OTRAVIK FISKERIHAVN Statens vegvesen - Region vest STNY 18/04111-008 2019/05/27
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - MERKNADER FRA VELDETUN VELFORENING - 24.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Veldetun velforening YSL 17/01396-071 2019/05/27
I TEK 13/676 - TEKNISK PLAN - BOLIGPROSJEKT TJØSVOLLVATNET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - OVERSENDER TEGNINGER IHHT BREV DATERT 15.03.19 Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 19/01066-007 2019/05/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02394-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK PLAN 4086 - OMRÅDEREGULERING FOR HUSØY INDUSTRI- OG HAVNEOMRÅDE - MERKNADER FRA OLAV HAFSTAD - 24.05.19 PLAN 4086 - OMRÅDEREGULERING FOR HUSØY INDUSTRI- OG HAVNEOMRÅDE Olav Hafstad YSL 19/01640-002 2019/05/27
I TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - OVERSENDER PLANFORSLAG PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01514-009 2019/05/27
I TEK HJORTEVILT 2012-2019 - HJORTETELLING AUST KARMØY GRUNNEIERLAG 2019 Aust-Karmøy grunneierlag v/ Kai Normann Aase PCH01 12/00288-143 2019/05/27
I SEN BÅNDLEGGING AV TRASÉ FOR NY E134 - SØKNAD OM FORLENGET VIRKNING - BÅNDLEGGINGSSONE I PÅVENTE AV NY E134 - KOMMUNEPLAN FOR KARMØY Statens vegvesen - Region vest JST 19/02400-001 2019/05/27
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - ØNSKER ADMINISTRATIV ENDRING AV REGULERINGSPLAN 226 ÅKRA SENTRUM - 15/465,466 Sevland Bunyan Arkitekter AS BHA02 19/00604-016 2019/05/27
U SEN STØYPROBLEM - SVAR - NABOBRÅK I FORM AV MASKINLYD - KLAGE KANE1 19/02235-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 24.05.19 PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN Statens Vegvesen YSL 19/01346-010 2019/05/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02397-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02398-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
U HSE TILSYNSSAK - FORELØPIG SVAR - TILSYNSSAK - PURRING AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/05/27
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - HTV MØTE OK - 03.06.19 Engedal Jorunn Utdanningsforbundet GKH01 12/00233-071 2019/05/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-072 25 Offl §25 2019/05/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-084 25 Offl §25 2019/05/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-085 25 Offl §25 2019/05/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-179 25 Offl §25 2019/05/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-180 25 Offl §25 2019/05/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-181 25 Offl §25 2019/05/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-109 25 Offl §25 2019/05/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - SØKNAD RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-009 25 Offl §25 2019/05/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-016 25 Offl §25 2019/05/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-005 25 Offl §25 2019/05/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-005 25 Offl §25 2019/05/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-006 25 Offl §25 2019/05/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-003 25 Offl §25 2019/05/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-006 25 Offl §25 2019/05/27
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - (KOPIMOTTAKER) MIDLERTIDIG SVAR PÅ SØKNAD OM FYLLING I SJØ Karmsund Havn IKS KRRE 18/05035-010 2019/05/27
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - MERKNAD FRA KJELL OG RANDI RØGENES - 24.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Kjell Røgenes YSL 17/01396-070 2019/05/27
I TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - REVIDERT SITUASJONSKART Ek Bygg AS KIS 19/01986-005 2019/05/27
U TEK 136/22 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BARBRO ELIN SKÅRHAUG NÆRØ - 136/22 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - BARBRO ELIN SKÅRHAUG NÆRØ Barbro Elin Skårhaug Nærø ALS06 19/02267-004 2019/05/27
U TEK 66/243 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATLE KALLEVIG - 66/243 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - ATLE KALLEVIG Atle Kallevig ALS06 19/02161-004 2019/05/27
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-144 2019/05/27
U TEK 79/8 OG 82/208 - VISNES/HINDERAKER - OPPMÅLINGSFORRETNING, DELING OG SAMMENFØYING AV TIDLIGERE FRADELT PARSELL - 82/208 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Arvid Louis Handeland HAS 14/03610-027 2019/05/27
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-145 2019/05/27
U TEK 59/174 OG 238 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LARSEN, LINBJØRG OG TØSSE, BJART - SVAR - 59/174 OG 238 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøyadvokatene DA BJP01 19/02382-003 2019/05/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02384-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 99/40 - VORRÅVEGEN, VORÅ. STØTTEMUR OG PARKERINGSPLASS - 99/40 - SØKNAD OM FERDIGATTEST May Britt Hemnes JKV 09/02965-008 2019/05/27
I TEK 15/57,152 OG 908 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MOSBRON, SILJE NORDAL - 15/57,152 OG 908 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Silje Nordal Mosbron BJP01 19/02385-001 26 Off.l.26 2019/05/27
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - OVERSENDER PLAN KROSSNESHAGEN REV A - PLAN 5105 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-017 2019/05/27
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/27
I TEK 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG - 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG Susan Marie Undheim KRRE 19/02386-001 2019/05/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1694 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Esteban Panza GEL 19/00021-263 2019/05/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 75/41 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Didrik Ferkingstad GEL 19/00021-264 2019/05/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 98/147 - BESTILLING AV NABOLISTE - VEGRETT Lars Hansen GEL 19/00021-265 2019/05/27
I TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hereid Eiendom AS EDH 19/02388-001 2019/05/27
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE - FOR LÆRINGSRESSURSER I MUNIN EDUCATION Conexus AS BNO 12/00126-134 2019/05/27
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SITKAGRANSKUDD I FURUSKOG Åkra fjellag PCH01 12/00690-230 2019/05/27
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01792-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/27
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01792-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/27
I TEK VEGLYS OG GATELYS - 3/436 - EGENERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Arnold Utbø KSU01 12/01112-036 26 Off.l.26 2019/05/27
U SEN 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - MELDING OM BEFARING Lloyd Medhaug Stol EDA 18/02182-012 2019/05/27
I TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE I KOPERVIK - TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING - KOPERVIK NYE SKOLE Asplan Viak AS BTH04 19/01296-006 2019/05/27
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK Mattilsynet LKS 18/02137-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Mattilsynet LKS 18/02137-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
U TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - SVAR - ANG. TEKNISK PLAN - STONGVEGEN 180 - 15/950 Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-003 2019/05/27
I TEK TEKNISK PLAN FOR ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 Karmøy kommune VAR-avd. BTH04 19/02391-001 2019/05/27
I TEK 13/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HEGGHEIM - 13/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HEGGHEIM Sig Halvorsen AS ORO01 19/02393-001 2019/05/27
U TEK 141/28 - LITLASUND - LØFTEPLATFORM I KONTORBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/28 - LITLASUND - LØFTEPLATFORM I KONTORBYGG Tks Heis AS KIS 19/02288-002 2019/05/27
I TEK 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - GARASJE OG TERRASSE - 71/192 OG 71/198 - REDEGJØRELSE FOR STENGING AV AVKJØRSEL Håkonsen Eiendom AS EDH 19/00838-008 2019/05/27
U SEN 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - MELDING OM BEFARING Garvik Prosjekt AS EDA 15/04024-049 2019/05/27
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 9 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Knut David Vea Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-042 2019/05/27
I TEK 119/76 - MYKJE, NYBYGG NAUST - 119/76 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Opus Arkitekter AS JKV 16/02547-012 2019/05/27
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 6 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Ole Gunnar Jamne Eltel AKR02 17/00780-030 2019/05/27
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - MOTTATT MANGLER - AVTALE OM LEDNINGER OG PÅKOBLING Hereid Hus AS JMJ03 19/01112-013 2019/05/27
I TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - 21/10 - GRENSEN MOT STATENS VEGVESENS EIENDOM ER TIDLIGERE FASTSATT - MØTER DERFOR IKKE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 Statens vegvesen - Region vest AMJ 19/02265-008 2019/05/27
U TEK 15/57,152 OG 908 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MOSBRON, SILJE NORDAL - SVAR - 15/57,152 OG 908 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Silje Nordal Mosbron BJP01 19/02385-002 2019/05/27
I TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 - 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 Sig Halvorsen AS avd. Karmsund ORO01 19/02407-001 2019/05/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00753-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/02971-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02395-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
U TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - BEKREFTELSE SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Hugo Austevik PEID 14/03191-085 2019/05/27
I TEK 139/5 - JOHN KRISTIAN HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 139/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 John Kristian Hausken LKS 18/02270-009 2019/05/27
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-067 25 Offl.§25 2019/05/27
I TEK 109/4 - FOSEN KJELL M PRODUKSJONSTILSKUDD - 109/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Fosen Kjell M LKS 18/02170-008 2019/05/27
I TEK 15/131 - RINDAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/131 - RINDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG Trebygg Vest AS IGR 19/02399-001 2019/05/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/04790-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 66/30,57 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM - BRUKSENDRING - UNDERETASJE TIL VARIG OPPHOLD - 66/30, 57 - SØKNADEN GJELDER GODKJENNING/ENDRING AV UNDERETASJE TIL VARIG OPPHOLD Marita Herigstad Halvorsen KIS 19/02139-002 2019/05/27
I SEN TV-AKSJONER - TV-AKSJONEN NRK CARE 2019 - OPPFORDRING TIL BIDRAG TV-aksjonen NRK CARE 2019 LYK 16/02637-005 2019/05/27
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-068 25 Offl.§25 2019/05/27
I TEK 33/15 - ELLINGSEN JOHN PRODUKSJONSTILSKUDD - 33/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ellingsen John LKS 18/01854-007 2019/05/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/02657-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
U TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - KOMPLETT PLANFORSLAG - REGULERINGSPLAN FOR KROSSNESHAGEN REV A - PLAN 5105 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-018 2019/05/27
I TEK 119/3 - ØYSTEIN MYGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 119/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 119/3 - ØYSTEIN MYGE Øystein Myge LKS 19/02401-001 2019/05/27
I TEK 30/13 - KJELL ARVID SANDHÅLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/13 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kjell Arvid Sandhåland LKS 18/01892-008 2019/05/27
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/1039 - PLAN 5079 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Karmøy Kommune Teknisk Etat ALA04 16/04830-037 2019/05/27
I TEK 47/10 - SOLDAL BJØRN HELGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Soldal Bjørn Helge LKS 18/02302-008 2019/05/27
I TEK 17/15 - KRISTIN NYGÅRD STOL PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kristin Nygård Stol LKS 18/02267-007 2019/05/27
U TEK 11/12 - MANNES - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 11/12 - MANNES - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05268-005 2019/05/27
I TEK 73/4 - HILDEGUNN PAULSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 73/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Hildegunn Paulsen LKS 18/01951-007 2019/05/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 115/162 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Dag-Helge Rønnevik GEL 19/00021-266 2019/05/27
I TEK 146/10 - TERJE BAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 146/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Terje Bauge LKS 18/02165-007 2019/05/27
I TEK 73/8 - TRON KRISTIANSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 73/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Tron Kristiansen LKS 18/01879-008 2019/05/27
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG EEH 19/02014-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 120/56 - TUASTAD. ENDRING AV TAK PÅ NAUST - 120/56 - FORESPØRSEL OM TILTAK PÅ NAUST Karl Johan Rød KRRE 19/02409-001 2019/05/27
I TEK 73/3 - KJELL ROSSEBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 73/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kjell Rossebø LKS 18/01925-007 2019/05/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 15/02775-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02594-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 138/5 - J.HAALAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 138/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 J. Haaland LKS 18/02352-007 2019/05/27
I TEK 48/7 - NALEY MASKIN & LANDBRUKSENTREPENØR PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Naley Maskin & Landbruksentrepenør LKS 18/02086-007 2019/05/27
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I KOPERVIK IDRETTSLAG ANKO 18/02791-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 110/13 - VÅGASAU DA PRODUKSJONSTILSKUDD - 110/13 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Vågasau DA LKS 18/02079-007 2019/05/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02394-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 85/39 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; GRINDE BYGGESAK 19/1112 - 85/39 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKASHAVER; GRINDE BYGGESAK 19/1112 Per Inge Sjurseth AS ORO01 19/02405-001 2019/05/27
I TEK 23/5 - GEORG FERKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 23/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Georg Ferkingstad LKS 18/01848-007 2019/05/27
I TEK 71/5 - OLE JOHNNY HAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 71/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ole Johnny Hauge LKS 18/02061-007 2019/05/27
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDELSE AV RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JST 17/03376-020 2019/05/27
I TEK 87/8 - OLAV AUESTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 87/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Olav Auestad LKS 18/01860-007 2019/05/27
I TEK 21/15 - EINAR BERG PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Einar Berg LKS 18/02167-008 2019/05/27
I TEK 25/11 - INGVALD BREKKÅ PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/11 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ingvald Brekkå LKS 19/02406-001 2019/05/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02397-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 130/12 - MARIO VELDE PRODUKSJONSTILSKUDD - 130/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Mario Velde LKS 18/02152-007 2019/05/27
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING AV NOU2019 - ÅPENHET I GRENSELAND Helse- og omsorgsdepartementet BAN03 19/00016-050 2019/05/27
I TEK 129/6 - KNUT SELSAAS PRODUKSJONSTILSKUDD - 129/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Knut Selsaas LKS 18/02018-009 2019/05/27
U TEK 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON - DISPENSASON FOR PLASSERING - 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/01171-006 2019/05/27
I TEK 47/38 - HENNING LANGÅKER PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/38 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Henning Langåker LKS 18/01822-008 2019/05/27
I TEK 15/1481 - STALL FRISK HESTESENTER HEIDI JOHANNE ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 15/1481 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Stall Frisk hestesenter ved Heidi Johanne Øvrebø LKS 18/05188-003 2019/05/27
I TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - FYLKESMANNENS VEDTAK I KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/03650-016 2019/05/27
I TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - FYLKESMANNENS AVGJØRELSE I KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 17/00633-013 2019/05/27
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/654 M.FL. GODKJENT 24.9.2018 - INNHENTING AV OPPLYSNINGER - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKUDE FRYSERI - PLAN 1017 Fylkesmannen i Rogaland BHA02 15/02448-151 2019/05/27
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN TIL 2. OFFENTLIGE ETTERSYN - 27.05.19 PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Statens vegvesen - Region vest YSL 16/01518-058 2019/05/27
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - 32/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Vikra Dag Magnar LKS 18/02105-013 2019/05/27
U TEK 15/131 - RINDAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/131 - RINDAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG Trebygg Vest AS IGR 19/02399-002 2019/05/27
I TEK 63/14 - SIGVE BORE PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Bore Sigve LKS 19/02408-001 2019/05/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSSAK Charlotte Vikra Sjøen GEL 19/00021-267 2019/05/27
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-077 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 110/1 - TJOLAND LANDBRUK PRODUKSJONSTILSKUDD - 110/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Tjoland Landbruk LKS 18/02123-007 2019/05/27
I TEK 110/2 - KJELL MAGNE VAAGA PRODUKSJONSTILSKUDD - 110/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Vaaga, Kjell Magne LKS 18/02190-007 2019/05/27
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 81/5 - KF DRESSUR KJERSTI MOEN FAGERHEIM PRODUKSJONSTILSKUDD - 81/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kf Dressur Kjersti Moen Fagerheim LKS 18/02013-007 2019/05/27
I TEK 118/1 - MYKLABUST GARD SANDVIK QVALE PRODUKSJONSTILSKUDD - 118/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Myklabust Gard Sandvik Qvale LKS 18/01861-009 2019/05/27
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27
I TEK 116/1 - MAGNE OLAF ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 116/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Magne Olaf Øvrebø LKS 18/02191-010 2019/05/27
I TEK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 - KOMMENTARER TIL MERKNADER I BREV AV 16.04.19 TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01585-009 2019/05/27
I TEK 13/8 - JOSTEIN TJØSVOLL PRODUKSJONSTILSKUDD - 13/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jostein Tjøsvoll LKS 18/02016-008 2019/05/27
I TEK 63/14 - SILJE ERGA BORE PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Silje Erga Bore LKS 18/02066-008 2019/05/27
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - OPPDATERT INNKALLING TIL GENERALFORSAMLINGEN 11. JUNI 2019 Haugaland Kraft AS PVE01 19/00116-006 2019/05/27
I TEK 79/1 - NETLAND KJELL PRODUKSJONSTILSKUDD - 79/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Netland Kjell LKS 18/01936-007 2019/05/27
I TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - 47/633 - ORIGINAL URÅDIGHETSERKLÆRING - SAMTYKKE TIL FRADELING Idun Nornes JHE 19/00769-021 26 Offl.§26 2019/05/27
I TEK 48/1 - TRYGVE HØINES PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Høines Trygve LKS 18/02142-008 2019/05/27
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - FORELØPIG SVAR - 22/212 OG 214 - VEDRØRENDE KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - PROSESSVARSEL Advokat Magnus Håvås Nereng AS JST 19/01577-004 2019/05/27
I TEK 15/577 - ÅKRA. OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/577 - UNDERSKREVET REKVISISJON OG SITUASJONSKART Runar Olsen JHE 19/02332-002 2019/05/27
I TEK 103/2 - JARLE NESSE PRODUKSJONSTILSKUDD - 103/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jarle Nesse LKS 18/01863-008 2019/05/27
I TEK 144/5 - FREDRIK LUNDE PRODUKSJONSTILSKUDD - 144/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Modern Recycling Ingjerd Torunn Skeie Mikalsen LKS 18/02292-006 2019/05/27
I TEK 15/33 - AGNAR JARL DIDRIKSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 15/33 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Agnar Jarl Didriksen LKS 18/02180-008 2019/05/27
I TEK 25/26 - BLÅSENBORG GÅRD LISA ROBERTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/26 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Blåsenborg Gård Lisa Robertsen LKS 18/01909-007 2019/05/27
I TEK 110/10 - LARS OVE FRETTE PRODUKSJONSTILSKUDD - 110/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Lars Ove Frette LKS 18/02310-010 2019/05/27
I TEK 7/24 - BÅRDSEN JAN HÅKON J PRODUKSJONSTILSKUDD - 7/24 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Bårdsen Jan Håkon J LKS 18/02284-008 2019/05/27
I TEK 133/43 - KNUT ANDREAS BENTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 133/43 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Knut Andreas Bentsen LKS 18/02047-008 2019/05/27
I TEK 22/11 - JAN KENNETH FERKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 22/11 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jan Kenneth Ferkingstad LKS 18/02301-007 2019/05/27
I TEK 25/4 - HÅKON PEDERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Håkon Pedersen LKS 18/02150-008 2019/05/27
I TEK 121/2 - M ØSTHUS PRODUKSJONSTILSKUDD - 121/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 M Østhus LKS 18/01873-008 2019/05/27
I TEK 84/3 - OLE A. VAAGE PRODUKSJONTILSKUDD - 84/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONTILSKUDD - MARS 2019 Ole A. Vaage LKS 18/02276-007 2019/05/27
I TEK 142/16 - BIRGER HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 142/16 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Birger Hausken LKS 18/02128-007 2019/05/27
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/27
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2019-089691 CEM01 18/04336-237 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/27