Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-108 25 Offl §25 2019/05/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-015 25 Offl §25 2019/05/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-016 25 Offl §25 2019/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - SØKNAD RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-008 25 Offl §25 2019/05/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - TILBUD HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-025 25 Offl §25 2019/05/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - ARBEIDSAVTALE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-026 25 Offl §25 2019/05/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-014 25 Offl §25 2019/05/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-015 25 Offl §25 2019/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-003 25 Offl §25 2019/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-004 25 Offl §25 2019/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - SØKNAD FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN ANVO 19/02357-002 25 Offl §25 2019/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-002 25 Offl §25 2019/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-003 25 Offl §25 2019/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-004 25 Offl §25 2019/05/25