Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD ANNA 19/01954-002 26 Off.l.26 2019/05/24
U TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 Odd Hansen Prosjekt AS YSL 16/00593-029 2019/05/24
U TEK 38/55 - SYRE - FORHÅNDSKONFERANSE - 38/55 - REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS JMJ03 19/02131-002 2019/05/24
U TEK 22/352 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING EKSISTERENDE BYGNINGER OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - RAMMETILLATELSE - 22/352 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING EKSISTERENDE BYGNINGER OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET I K Gabrielsen JMJ03 19/01910-005 2019/05/24
U TEK 86/23 KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES, NYTT SKILT - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/23 KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES, NYTT SKILT Karmsund Havn IKS JMJ03 19/00837-003 2019/05/24
U TEK 15/1513 - SNORREVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV ALTAN OG TILBYGG ENEBOLIG - BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1513 - SNORREVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV ALTAN OG TILBYGG ENEBOLIG - BOD Monika Mannes Hillesland KRRE 19/01823-003 2019/05/24
U TEK PLAN 2089-1 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN - ENDRING FRA FRIOMRÅDE OG BOLIG TIL LNF - 11/10 - PLAN 2089-1 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN - ENDRING FRA FRIOMRÅDE OG BOLIG TIL LNF - 11/10 GARVIK TOMTEUTVIKLING AS BHA02 19/02334-001 2019/05/24
U TEK 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Block Watne AS HAS 19/01727-003 2019/05/24
U TEK 136/22 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BARBRO ELIN SKÅRHAUG NÆRØ - 136/22 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BARBRO ELIN SKÅRHAUG NÆRØ Tindeland Rør AS ALS06 19/02267-003 2019/05/24
U TEK 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG I K Gabrielsen KIS 19/00513-005 2019/05/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 16/217 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-260 2019/05/24
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 23.05.19 PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Statens vegvesen - Region vest YSL 18/05019-027 2019/05/24
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT 2019. TILLEGG TIL KLAGE AV 2. MAI 2019 TNO05 19/01333-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/24
I TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 23.05.19 PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 Statens vegvesen - Region vest YSL 15/04051-022 2019/05/24
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - OVERFØRING AV AVTALE Solstein AS CBE02 17/00402-023 2019/05/24
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING Garvik Prosjekt AS IGR 19/02214-002 2019/05/24
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - BESTILLING AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 5. - 7. JUNI 2020 Haugaland krets KFUK-KFUM-speidere TVI 12/01968-146 2019/05/24
I TEK 66/243 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATLE KALLEVIG - 66/243 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATLE KALLEVIG Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/02161-003 2019/05/24
I TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 23.05.19 PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/01514-008 2019/05/24
I TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS2 - REKKE B - 119/645 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS JKV 16/03042-012 2019/05/24
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02363-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
U TEK 15/577 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - NY ADKOMST - SVAR PÅ HENVENDELSE ANGÅENDE NY ADKOMST FOR 15/577 - ÅKRAVEGEN Eivind Stonghaugen Larsen KRRE 18/03275-007 2019/05/24
I TEK 11/12 - MANNES - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 11/12 - MANNES - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05268-003 2019/05/24
I HSE BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-010 25 Offl.§25 2019/05/24
I TEK 79/196 - VISNES - NYBYGG KLUBBHUS - 79/196 - REVIDERTE TEGNINGER, FORANDRING AV GRADER Visnes Båtforening KIS 18/00479-009 2019/05/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-261 25 Offl §25 2019/05/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-262 25 Offl §25 2019/05/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-082 25 Offl §25 2019/05/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-083 25 Offl §25 2019/05/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-215 25 Offl §25 2019/05/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-216 25 Offl §25 2019/05/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-476 25 Offl §25 2019/05/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-477 25 Offl §25 2019/05/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - AVSLAG HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-022 25 Offl §25 2019/05/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - AVSLAG HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-023 25 Offl §25 2019/05/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - AVSLAG HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-024 25 Offl §25 2019/05/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - AVSLAG HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-025 25 Offl §25 2019/05/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - SØKNAD RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-007 25 Offl §25 2019/05/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-013 25 Offl §25 2019/05/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01996-002 25 Offl §25 2019/05/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-002 25 Offl §25 2019/05/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-002 25 Offl §25 2019/05/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-002 25 Offl §25 2019/05/24
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - TILBAKEMELDING FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE ETTER INNSENDING AV ALTERNATIVE LØSNINGER - 22.05.19 PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rogaland fylkeskommune AAHO 18/02957-033 2019/05/24
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - ICE Technogarden Engineering Resources AS KRRE 19/02360-001 2019/05/24
I SEN INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - FOLKEAVSTEMNING HAUGALANDSPAKKEN - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - FOLKEAVSTEMNING HAUGALANDSPAKKEN Stig Brandvik Gressgård LYK 19/02366-001 2019/05/24
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-236 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 99/91 - VORÅ - FLYTEBRYGGE - 99/91 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KHM 19/02362-002 2019/05/24
I TEK 133/88 - FEØY - FLYTEBRYGGE - 133/88 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSER I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KIS 19/02365-001 2019/05/24
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - FORESLÅTT ENDRING/E-POSTKORRESPONDANSE - REKKEFØLGEKRAV Cowi AS YSL 17/01396-069 2019/05/24
I SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - VEDRØRENDE DERES EIERSKAP AS Haugaland Industri PVE01 15/04238-009 2019/05/24
I TEK PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN - SVAR PÅ TILBAKEMELDING - REVEDERT UTKAST PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN Asplan Viak AS YSL 17/01503-009 2019/05/24
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/05/24
I TEK 141/213 - LITLASUND - FELTMODNING - 141/213 - TEKNISK GODKJENNING FORELIGGER - SAKEN KLAR TIL BEHANDLING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04246-008 2019/05/24
U TEK 47/410 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - SVAR - 47/410 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Ole Brede Melhus MAAA1 19/01799-002 2019/05/24
I TEK 147/610 - MOKHEIMÅSEN, MOKSHEIM - NYBYGG HAGESTUE - 147/610 - MOKHEIMÅSEN, MOKSHEIM - NYBYGG HAGESTUE Dan Osnes KRRE 19/02345-001 2019/05/24
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-142 2019/05/24
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 19/02246-003 2019/05/24
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Proby AS MBJ03 19/00501-143 2019/05/24
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - ANG. RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01937-004 24 Offl.§24 2019/05/24
U TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - LINDØY - KOMMENTARER TIL REVIDERTE TEGNINGER TIL UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET Omega Areal AS KRRE 16/04892-020 2019/05/24
U TEK 79/196 - VISNES - NYBYGG KLUBBHUS - SVAR - 79/196 - REVIDERTE TEGNINGER, FORANDRING AV GRADER Visnes Båtforening KIS 18/00479-010 2019/05/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 90/2 - BESTILLING AV NABOLISTE Procon AS GEL 19/00021-261 2019/05/24
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - MERKNAD FRA ODD IVAR PEDERSEN - 24.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Odd Ivar Bjordal Pedersen YSL 17/01396-068 2019/05/24
U TEK VERDITAKST TOMTEAREALER - KARMØY KOMMUNE - KJØP AV TILLEGGSAREAL May Synnøve Selliken MAAA1 18/04973-007 2019/05/24
I SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILBUD - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG KRWI 19/01951-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/24
I SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILBUD - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG KRWI 19/01951-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/24
I SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILBUD - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG KRWI 19/01951-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/24
U TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - VEDRØRENDE KLAGESAK Bjørn Nornes GTH 17/04292-031 2019/05/24
I TEK 11/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRO BREKKAA - 11/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRO BREKKAA Vedavågen Rør AS ORO01 19/02361-001 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02594-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02618-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK - PURRING TSK01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - KLAGE SWI 19/02056-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03032-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02367-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - SVAR PÅ HENVENDELSE OM HENDELSE 03.05.19 SWI 19/02056-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03462-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - GODKJENTE VALGLISTER Trygve Hagland EDA 19/00288-043 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - UTVIDET SPEKTER SWI 19/02056-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - NOTAT ETTER SAMTALE 06.05.19 SWI 19/02056-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Espira Veldetun Barnehage RHO 18/02966-046 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - NOTAT ETTER SAMTALE 06.05.19 OG 07.05.19 SWI 19/02056-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/10 I KARMØY KOMMUNE Vikra Otto AMJ 19/02265-001 2019/05/24
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/10 I KARMØY KOMMUNE Vikra Otto AMJ 19/02265-002 2019/05/24
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/10 I KARMØY KOMMUNE Stava Sverre Ludolf AMJ 19/02265-003 2019/05/24
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/10 I KARMØY KOMMUNE Vikra Otto AMJ 19/02265-004 2019/05/24
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/10 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune AMJ 19/02265-005 2019/05/24
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/10 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen AMJ 19/02265-006 2019/05/24
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/10 I KARMØY KOMMUNE Stava Gerd AMJ 19/02265-007 2019/05/24
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 85/50 - UVIK GARD V/ TOR SVEN UTVIK - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 85/50 - UVIK GARD V/ TOR SVEN UTVIK Landbruksdirektoratet LKS 18/01859-009 2019/05/24
I TEK 110/3 - LAUVØY JARLE KALDRÅSTØYL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 110/3 - LAUVØY JARLE KALDRÅSTØYL Landbruksdirektoratet LKS 18/01844-006 2019/05/24
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLE EEH 19/02086-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 117/7 - JON EGIL FRETTE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 117/7 - JON EGIL FRETTE Landbruksdirektoratet LKS 18/01875-007 2019/05/24
U TEK 22/355 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HERNES, STIG-ARILD - SVAR - 22/355 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Stig-Arild Hernes BJP01 19/02312-002 2019/05/24
I TEK 30/13 - KJELL ARVID SANDHÅLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 30/13 - KJELL ARVID SANDHÅLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/01892-007 2019/05/24
I TEK 33/15 - ELLINGSEN JOHN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 33/15 - ELLINGSEN JOHN Landbruksdirektoratet LKS 18/01854-006 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - UNDERSØKENDE SAMTALE OM HENDELSE 03.05.19 SWI 19/02056-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 142/16 - BIRGER HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 142/16 - BIRGER HAUSKEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02128-006 2019/05/24
U TEK 86/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 133 AS - SVAR - 86/250 OG 251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 133 AS Advokat Gunstein Sveinall BJP01 19/02310-002 2019/05/24
I TEK 63/14 - SILJE ERGA BORE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 63/14 - SILJE ERGA BORE Landbruksdirektoratet LKS 18/02066-007 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - NOTAT ETTER SAMTALE 07.05.19 SWI 19/02056-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 16/5 - SIV ELIN VE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 16/5 - SIV ELIN VE Landbruksdirektoratet LKS 18/02000-008 2019/05/24
I TEK 18/1 - FAGERHAUG SAMDRIFT DA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 18/1 - FAGERHAUG SAMDRIFT DA Landbruksdirektoratet LKS 15/02319-022 2019/05/24
I TEK 47/38 - HENNING LANGÅKER PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 47/38 - HENNING LANGÅKER Landbruksdirektoratet LKS 18/01822-007 2019/05/24
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLINGPLAN PÅ KOMMUNALE VEGER - FRESING/ASFALTERING - NCC INDUSTRY Vea Energi AS KSU01 17/00247-145 2019/05/24
I TEK 137/4 - DALE GÅRD - SOLVEIG HALVORSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 137/4 - DALE GÅRD - SOLVEIG HALVORSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02754-003 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - MØTEREFERAT 09.05.19 SWI 19/02056-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 129/6 - KNUT SELSAAS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 129/6 - KNUT SELSAAS Landbruksdirektoratet LKS 18/02018-008 2019/05/24
I TEK 75/8 - OLE INGE THORSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 75/8 - OLE INGE THORSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01930-006 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INFORMASJONSMØTE 13.05.19 SWI 19/02056-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 93/4 - SVEIN STÅLE KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 93/4 - SVEIN STÅLE KOLSTØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02019-006 2019/05/24
I TEK 143/2 - ARNE EDVARD GUNNARSHAUG AASE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 143/2 - ARNE EDVARD GUNNARSHAUG AASE Landbruksdirektoratet LKS 18/01898-007 2019/05/24
I TEK 129/10 - ELISABETH HOLM HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 129/10 - ELISABETH HOLM HAUSKEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02107-007 2019/05/24
I TEK 91/4 - MATLAND GÅRD ERNST UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 91/4 - MATLAND GÅRD ERNST UTVIK Landbruksdirektoratet LKS 18/02144-007 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - ELEVENE SITT SKOLEMILJØ - VARSLING OG DOKUMENTASJON AV UNDERSØKELSE SWI 19/02056-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - AKTIVITETSPLAN - SKRIFTLIG PLAN § 9A-5 SWI 19/02056-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 133/7 - TORSNES GÅRD DA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 133/7 - TORSNES GÅRD DA Landbruksdirektoratet LKS 14/02199-006 2019/05/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - AKTIVITETSPLAN - SKRIFTLIG PLAN § 9A-5 SWI 19/02056-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 149/14 - STÅLE HAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 149/14 - STÅLE HAUGE Landbruksdirektoratet LKS 18/02290-006 2019/05/24
I TEK 23/5 - GEORG FERKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 23/5 - GEORG FERKINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/01848-006 2019/05/24
I TEK 149/212 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ATLE HILT - 149/212 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ATLE HILT Tekniskbureau AS ORO01 19/02368-001 2019/05/24
I TEK 149/212 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ATLE HILT - 149/212 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ATLE HILT Tekniskbureau AS ORO01 19/02368-002 2019/05/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/157 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Trond Roda GEL 19/00021-262 2019/05/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - OVERSENDELSE AV NYTT TAKSTFORSLAG FRA TAKSATOR - TIL INNSYN OG KOMMENTAR Statnett SF MSA 17/03756-028 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/24
U TEK 22/117 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, ASTRID SYNNØVE OG VEDØY, MATHIAS - SVAR - 22/117 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oppgjørspartner AS BJP01 19/02301-002 2019/05/24
I TEK 15/1756 - HØYEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG HAGESTUE - 15/1756 - REVIDERT SITUASJONSKART OG TEGNING Sara Olsen Tveit EDH 19/01538-011 2019/05/24
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGPLAN PÅ KOMMUNALE VEGER - FRESING/ASFALTERING - NCC INDUSTRY Vea Energi AS KSU01 17/00247-146 2019/05/24
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN PÅ EIDSBAKKANE - SØKNAD OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN PÅ EIDSBAKKANE Johnny Eikemo ALI 19/02369-001 2019/05/24
I TEK 56/9 - JOSTEIN YTRELAND PRODUKSJONTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 56/9 - JOSTEIN YTRELAND Jostein Ytreland LKS 18/02275-007 2019/05/24
I TEK 98/6 - ROMSLOE JAN-THV PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 98/6 - ROMSLOE JAN-THV Romsloe Jan-Thv LKS 18/01975-007 2019/05/24
I TEK 13/636 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRVIK, HÅVARD KRISTOFFER - 13/636 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Håvard Kristoffer Sørvik BJP01 19/02370-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 43/29 - HARALD SNØRTELAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 43/29 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Harald Snørteland LKS 18/02314-007 2019/05/24
I TEK 41/5 - WARARAT KVILHAUG PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 41/5 - WARARAT KVILHAUG Landbruksdirektoratet LKS 18/02044-009 2019/05/24
I TEK 28/2 - T.HUUS MASKIN PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 28/2 - T.HUUS MASKIN T. Huus Maskin LKS 18/01839-007 2019/05/24
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02289-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
U TEK TEKNISK PLAN - SNUHAMMER, 15/1651 - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - SNUHAMMER, 15/1651 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01586-008 2019/05/24
I TEK 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV REDSKAPSBOD - 148/138 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV REDSKAPSBOD - E134 Statens vegvesen - Region vest IGR 19/02144-003 2019/05/24
I TEK 32/87 - FYRVEGEN, VIKRA - INNGLASSERING AV TERRASSE OG TAKOPPLETT GARASJE - 32/87 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Margaret Ferkingstad JHE05 17/03400-003 2019/05/24
I TEK 88/215 - GRINDE ATLE PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 88/215 - GRINDE ATLE Grinde Atle LKS 18/01928-008 2019/05/24
I TEK 116/1 - MAGNE OLAF ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 116/1 - MAGNE OLAF ØVREBØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02191-009 2019/05/24
I TEK 41/1 - JOHN GUNNAR RIISDAL PRODUKSJONSTILSKUDD - 41/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 John Gunnar Riisdal LKS 18/02014-007 2019/05/24
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - 18.05.2019 STAND UP SHOW MED HANS MORTEN HANSEN PÅ GAMLA VERKSTED Skudenes Event AS EVI1 19/00022-062 2019/05/24
I TEK 145/9 - ERLEND KVINNESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 145/9 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kvinnesland Erlend LKS 18/02037-007 2019/05/24
I TEK 19/10 - TOVE METTE MIKKELSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 19/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Tove Mette Mikkelsen LKS 18/02273-007 2019/05/24
U TEK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01585-008 2019/05/24
I TEK 16/28 - MEDHAUG, KÅRE PRODUKSJONTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONTILSKUDD - MARS 2019 16/28 - MEDHAUG, KÅRE Medhaug Kåre LKS 18/02272-007 2019/05/24
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02215-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/24
I TEK 23/7 - NES GÅRD & HESTESKYSS PRODUKSJONSTILSKUDD - 23/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Nes Gård & Hesteskyss LKS 18/02306-007 2019/05/24
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 80/4 - IRENE KVÅLE LANDENES Irene Kvåle Landenes LKS 18/02137-013 2019/05/24
I TEK 128/3 - JAKOBSEN OLAF A PRODUKSJONSTILSKUDD - 128/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jakobsen Olaf A LKS 18/02161-007 2019/05/24
I TEK 139/5 - JOHN KRISTIAN HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 139/5 - JOHN KRISTIAN HAUSKEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02270-008 2019/05/24
I TEK 91/4 - MATLAND GÅRD ERNST UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - 91/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Matland Gård Ernst Utvik LKS 18/02144-008 2019/05/24
I TEK 29/16- HEMNES GARD VED JANE INGUNN HOLGERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 29/16- SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Hemnes Gard ved Jane Ingunn Holgersen LKS 18/01901-007 2019/05/24
I TEK 72/6 - HALVORSEN OLE PEDER PRODUKSJONSTILSKUDD - 72/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Halvorsen Ole Peder LKS 18/01900-008 2019/05/24
I TEK 30/18 - NORDBØ LEIF RUNE PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/18 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Nordbø Leif Rune LKS 18/01966-008 2019/05/24
I TEK 113/2 - ALISE KIRKHUS NILSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 113/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kirkhus Alise Nilsen LKS 18/02513-005 2019/05/24
I TEK 83/3 - ERIK GRØNNINGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 83/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Grønningen Erik LKS 18/02048-008 2019/05/24
I TEK 103/1 - AARSAND, LEIF ANDERS PRODUKSJONTILSKUDD - 103/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Aarsand Leif Anders LKS 18/02274-007 2019/05/24
I TEK 130/20 - OLE JONNY VIKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 130/20 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ole Johnny Vikingstad LKS 18/02642-005 2019/05/24
I TEK 143/2 - ARNE EDVARD GUNNARSHAUG AASE PRODUKSJONSTILSKUDD - 143/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Arne Edvard Gunnarshaug Aase LKS 18/01898-008 2019/05/24
I TEK 24/1- OLE JAKOB FERKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 24/1- SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ole Jakob K Ferkingstad LKS 18/02690-004 2019/05/24
I TEK 54/2 - MORTEN DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 54/2 - MORTEN DALE Morten Dale LKS 18/02020-008 2019/05/24
I TEK 131/12 - HILMAR MARTIN EIDE PRODUKSJONSTILSKUDD - 131/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Hilmar Martin Eide LKS 18/02042-007 2019/05/24
I TEK 27/10 - SVEINSVOLD GÅRD BJØRN TOLLEF SVEINSVOLD PRODUKSJONSTILSKUDD - 27/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Sveinsvold Gård Bjørn Tollef Sveinsvold LKS 18/02098-007 2019/05/24
I TEK 122/10 - MORTEN INGOLF JACOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 122/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Morten Ingolf Jacobsen LKS 18/01934-007 2019/05/24
I TEK 77/1 - GUNNAR KALSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 77/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Gunnar Kalstø LKS 18/01914-008 2019/05/24
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD HOVDASTAD GÅRD DA - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD MARS 2019 HOVDASTAD GÅRD DA Hovdastad Gård DA LKS 19/02375-001 2019/05/24
I TEK 61/14 - JARLE OLSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 61/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Olsen Jarle LKS 18/02103-008 2019/05/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 22/53 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSENUMMER VED VESTRE KARMØYVEG Romans Zukovs BFH 19/00010-055 2019/05/24
I TEK 133/7 - TORSNES GÅRD V/CHRISTIANSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Torsnes Gard v/K B Christiansen LKS 18/02099-005 2019/05/24
I TEK 93/12 - ERNST KRISTIAN KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 93/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ernst Kristian Kolstø LKS 18/01840-008 2019/05/24
I TEK 17/14 - KALSTØ EDVAR PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Edvar Kalstø LKS 18/02149-007 2019/05/24
I TEK 15/1240 - SANDAVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG ENEBOLIG - 15/1240 - SANDAVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/02377-001 2019/05/24
I TEK 93/3 - KRISTIAN KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 93/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kristian Kolstø LKS 18/01890-007 2019/05/24
I TEK 136/2 - TROND MASKIN SERVICE TROND SKJØLINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 136/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Trond Maskin Service Trond Skjølingstad LKS 18/02108-007 2019/05/24
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 25/54 - GÅRDEN STRÅTVEIT BJØRN O STRÅTVEIT - 25/54 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Gården Stråtveit Bjørn O Stråveit LKS 18/02122-013 2019/05/24
I TEK 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/17 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kjell Reidar Hillesland LKS 18/02269-009 2019/05/24
U TEK 13/636 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRVIK, HÅVARD KRISTOFFER - SVAR - 13/636 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/02370-002 2019/05/24
I TEK 64/12 - SVENSEN BJØRN STEINAR PRODUKSJONSTILSKUDD - 64/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Svensen Bjørn Steinar LKS 18/02299-007 2019/05/24
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - 109/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Svein Hansen Fosen LKS 18/02070-011 2019/05/24
I TEK 105/1 - TERJE LEIRVÅG PRODUKSJONSTILSKUDD - 105/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Terje Leirvåg LKS 18/02289-007 2019/05/24
I TEK 25/87 - JG HUS OG VEDLIKEHOLD V/ JARLE GRIMSTVEDT PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/87 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 JG hus og vedlikehold v/ Jarle Grimstvedt LKS 18/01856-006 2019/05/24
I TEK 99/8 - SNURREVARDEN GÅRD KALDHEIM PRODUKSJONSTILSKUDD - 99/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Snurrevarden Gård Kaldheim LKS 18/02017-007 2019/05/24
I TEK 24/4 - GEIR OLAV STOL PRODUKSJONSTILSKUDD - 24/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Geir Olav Stol LKS 18/02003-007 2019/05/24
I TEK 131/8 - TORVESTAD RUNE PRODUKSJONSTILSKUDD - 131/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Torvestad Rune LKS 18/01881-008 2019/05/24
I TEK 74/14 - RASMUS YTRELAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 74/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Rasmus Ytreland LKS 18/02780-004 2019/05/24
I TEK 18/1 - FAGERHAUG SAMDRIFT DA PRODUKSJONSTILSKUDD - 18/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Fagerhaug Kjøttproduksjon DA LKS 15/02319-023 2019/05/24
I TEK 118/7 - MYKLEBUST KNUT H PRODUKSJONSTILSKUDD - 118/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Myklebust Knut H LKS 18/02145-008 2019/05/24
I TEK 53/1 - ANNE LISE BLIKSHAVN PRODUKSJONSTILSKUDD - 53/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Anne Lise Blikshavn LKS 18/02101-008 2019/05/24
I TEK 75/5 - KVALAVAAG LANDHANDEL PRODUKSJONSTILSKUDD - 75/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONGSTILSKUDD - MARS 2019 Kvalevaag Landhandel LKS 18/01865-008 2019/05/24
I TEK 79/8 OG 82/208 - VISNES/HINDERAKER - OPPMÅLINGSFORRETNING, DELING OG SAMMENFØYING AV TIDLIGERE FRADELT PARSELL - 79/8 OG 82/208 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING Kartverket - Tinglysingen HAS 14/03610-026 2019/05/24
I TEK 127/7 - HOLEPUTTEN GÅRD ØYSTEIN HOLE PRODUKSJONSTILSKUDD - 127/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Holeputten Gård Øystein Hole LKS 18/02266-007 2019/05/24
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GEIR ERIK STORESUND GNR/BNR 84/14 - 84/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Geir Erik Storesund LKS 12/00231-011 2019/05/24
I TEK 48/20 - DIDRIK RAGNAR OPSAL PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/20 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Didrik Ragnar Opsal LKS 18/01927-009 2019/05/24
I TEK 92/1 - RUNE HEIMTUN PRODUKSJONSTILSKUDD - 92/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Rune Heimtun LKS 18/01946-007 2019/05/24
I TEK 140/125, KVEDNAVIKVEGEN, OSNES. FORSTØTNINGSMUR - 140/125 - SAMSVARSERKLÆRING Thorgersen Bygg og Thorgersen Bygg og Betong KMY 06/02100-006 2019/05/24
I TEK 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Karl Olav Vedø HAS 19/02380-001 2019/05/24
I TEK 54/5 - RITA DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - 54/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Rita Dale LKS 18/01903-008 2019/05/24
I TEK 134/5 - ØYSTEIN STANGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 134/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Øystein Stange LKS 18/01869-008 2019/05/24
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - NORDVATNE ØLSMAKERLAG PÅ SEVTUN - 07.09.19 Kenneth Bjørnsen EVI1 19/00022-061 26 Off.l.26 2019/05/24
I TEK 139/2 - TERJE HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 139/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Terje Hausken LKS 18/01920-007 2019/05/24
I TEK 63/9 - RUNE GUNDERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/9 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Rune Gundersen LKS 18/02009-007 2019/05/24
I TEK 59/174 OG 238 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LARSEN, LINBJØRG OG TØSSE, BJART - 59/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bjarte Tøsse BJP01 19/02382-001 26 Off.l.26 2019/05/24
I TEK 91/1 - LAST OG LANDBRUK ASBJØRN UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - 91/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Last og Landbruk Asbjørn Utvik LKS 18/02106-007 2019/05/24
I TEK 59/174 OG 238 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LARSEN, LINBJØRG OG TØSSE, BJART - 59/ 238 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bjarte Tøsse BJP01 19/02382-002 26 Off.l.26 2019/05/24
I TEK 11/141 - KJELL ARNE LENDE PRODUKSJONSTILSKUDD - 11/141 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Lende Kjell Arne LKS 18/01868-008 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Svendsen Frank MAH 19/02062-003 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Østebø Olaug Kristin MAH 19/02062-004 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Østebø Bernhard Johan MAH 19/02062-005 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Abrahamsen Trond G MAH 19/02062-006 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Dahle Kathrine MAH 19/02062-007 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Husebø Silje K MAH 19/02062-008 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Husebø Eirik MAH 19/02062-009 2019/05/24
I TEK 39/2 - EINAR ØISTEIN CHRISTENSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 39/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Røyland Gård v/Einar Øystein Christensen LKS 18/02185-007 2019/05/24
I TEK 20/23 - KARL JOHAN LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - 20/23 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Karl Johan Liknes LKS 18/01872-008 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Martens Hans Vidar MAH 19/02062-010 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Halvorsen Aina Synnøve MAH 19/02062-011 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Shen Jue MAH 19/02062-012 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Choi Guowei MAH 19/02062-013 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Blomseth Stig MAH 19/02062-014 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Lindøe Rune MAH 19/02062-015 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Fatland Kristine Marie MAH 19/02062-016 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Særsten Ronny MAH 19/02062-017 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Særsten Janne-Kristin MAH 19/02062-018 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Fatland Kristine Marie MAH 19/02062-020 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Aronsen Asle MAH 19/02062-021 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Haaland Irmelin MAH 19/02062-022 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Sævik Sylvi M Håkonsen MAH 19/02062-023 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Sævik Tor Sindre MAH 19/02062-024 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Østevik Vegar Rindal MAH 19/02062-025 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Myklebust Eli MAH 19/02062-026 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Optun Kjetil MAH 19/02062-027 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Apeland Ottar Johannessen MAH 19/02062-028 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Iversen Silvia Mannes MAH 19/02062-029 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Astrid MAH 19/02062-030 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Oddmund H MAH 19/02062-031 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Barsnes Arne Kristoffer MAH 19/02062-032 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Monica MAH 19/02062-033 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Kaspersen Kjell Arne MAH 19/02062-034 2019/05/24
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 119/118 I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Anne Bruun MAH 19/02062-035 2019/05/24
I TEK 54/1 - DALE LARS BJARNE PRODUKSJONSTILSKUDD - 54/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Dale Lars Bjarne LKS 18/02298-007 2019/05/24
I TEK 137/4 - DALE GÅRD - SOLVEIG HALVORSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 137/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Dale Gård - Solveig Halvorsen LKS 18/02754-004 2019/05/24
I TEK 125/3 - PER ENDRE VIKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 125/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Per Endre Vikingstad LKS 18/02330-007 2019/05/24
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 85/50 - UVIK GARD V/ TOR SVEN UTVIK - 85/50 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Uvik Gard - Tor Sven Utvik LKS 18/01859-010 2019/05/24
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421 - MANGELBREV VEDR. SØKNAD OM AREALOVERFØRING MED SAK10 Statens Vegvesen, Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02340-002 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Bauge Wencke B Løften HAS 19/02261-004 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Grønstøl Vibeke Løften HAS 19/02261-005 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Løften Audhild Lillian HAS 19/02261-006 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Løften Bjørn Egil HAS 19/02261-007 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Løften Håkon HAS 19/02261-008 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Johnsen John HAS 19/02261-009 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02261-011 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Haug Camilla HAS 19/02261-012 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Johnsen Johnny HAS 19/02261-013 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Svensson Tone HAS 19/02261-014 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Fosså Birger HAS 19/02261-015 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Jørgensen Britt Marie HAS 19/02261-016 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Jørgensen Kurt Danny S HAS 19/02261-017 2019/05/24
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 I KARMØY KOMMUNE Lundemoen Bjørg Lervik HAS 19/02261-018 2019/05/24
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING PARSELL 2, 3 OG 4 69/75 I KARMØY KOMMUNE Øygarden Bolig As ALA04 19/02145-006 2019/05/24
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING PARSELL 2, 3 OG 4 69/75 I KARMØY KOMMUNE Ktv Bygg As ALA04 19/02145-007 2019/05/24
U TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - KUNNGJØRING - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE Doffin TES02 18/05322-001 2019/05/24