Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Elia Bjarta Aase MAHA1 15/02071-191 2019/05/23
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - STANGE - TILSYNSRAPPORT Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-015 2019/05/23
U TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Umoe Eiendom Vest AS YSL 16/00593-030 2019/05/23
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE 16/65 - PÅLEGG OM UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK Albert Medhaug MAHA1 15/02071-197 2019/05/23
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/63 - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Jens Georg Breivik MAHA1 15/02071-198 2019/05/23
U SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - SVAR - RAPPORTERING TIL KULTURDEPARTEMENTET OM EVENTUELT ETABLERTE OG NEDLAGTE FRIVILLIGSENTRALER I DEN ENKELTE KOMMUNE - TIDSROMMET FRA 1. JUNI 2018 TIL 1. JUNI 2019 Kulturdepartementet EIE 16/03584-030 2019/05/23
U TEK TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - TEKNISK GODKJENNING BOLIGPROSJEKT TORVASTAD "STORTU" - ODD HANSEN PROSJEKT AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 18/00625-022 2019/05/23
U TEK 13/599 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG GARASJE MED BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/599 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG GARASJE MED BOD Einar Bjørnsen KHM 19/02190-002 2019/05/23
U TEK 148/89 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - STØYSKJERM/LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/89 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - STØYSKJERM/LEVEGG Espira Barnehager AS IGR 19/02007-003 2019/05/23
U TEK 56/13 - RØYNINGSVEGEN, SNØRTELAND, TILBYGG ENEBOLIG, SOVEROM, TAK OVER INNGANG OG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 56/13 - RØYNINGSVEGEN, SNØRTELAND, TILBYGG ENEBOLIG, SOVEROM, TAK OVER INNGANG OG TERRASSE Evy Andersen EDH 19/00716-002 2019/05/23
U TEK 141/181 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 141/181 - FERDIGATTEST Tore Brunborg KMY 13/03606-005 2019/05/23
I TEK 27/10 - SVEINSVOLD GÅRD BJØRN TOLLEF SVEINSVOLD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 27/10 - SVEINSVOLD GÅRD BJØRN TOLLEF SVEINSVOLD Landbruksdirektoratet LKS 18/02098-006 2019/05/23
U TEK 66/461 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD M/TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/461 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD M/TERRASSE I K Gabrielsen KIS 19/02170-002 2019/05/23
U TEK 146/212 - BØ - TILBYGG INDUSTRIBYGG - 146/212 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 18/03176-005 2019/05/23
U TEK 96/53 - HÅVIK, RIVING AV AUTOMATSTASJON - 96/53 - FERDIGATTEST - RIVING AV AUTOMATSTASJON Stein Sekse Tekniske JKV 10/00652-005 2019/05/23
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-001 2019/05/23
I TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KRRE 19/02327-001 2019/05/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 148/947 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED NORHEIMSMARKA Norheim Handelspark AS BFH 19/00010-054 2019/05/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ARRANGEMENT PÅ MORTHOLMEN 18.05.19 Odd Magne Lilleaas EVI1 19/00022-060 26 Off.l.26 2019/05/23
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 18/01685-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
U TEK 15/2168 - ENGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV BRANNSKADET BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/2168 - ENGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV BRANNSKADET BOLIG Proby AS IGR 19/02179-002 2019/05/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01870-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-254 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-255 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-256 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-257 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-258 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-259 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-260 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-261 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-262 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-263 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-264 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-265 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-266 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-267 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-268 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-269 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-270 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-271 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-272 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-273 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-274 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-275 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-276 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-277 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-278 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-279 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-280 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-281 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-282 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-283 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-284 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-285 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-286 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-287 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-288 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-289 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-290 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-291 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-292 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-293 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-294 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-295 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-296 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-297 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-298 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-299 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-300 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-301 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-302 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-303 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-304 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-305 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-306 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-307 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-308 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-309 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-310 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-311 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-312 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-313 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-314 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-315 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-316 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-317 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-318 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-319 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-320 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-321 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-322 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-323 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-324 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-325 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-326 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-327 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-328 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-329 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-330 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-331 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-332 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-333 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-334 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-335 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TRUKKET FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-186 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-232 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-233 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-234 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-235 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-236 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-237 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-238 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-239 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-240 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-241 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-242 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-243 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-244 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-245 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-246 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-247 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-248 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-249 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-250 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-251 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-252 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-253 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-254 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-255 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-256 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-257 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-258 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-259 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-260 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-261 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-262 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-263 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-264 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-265 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-266 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-267 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-268 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-269 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-270 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-271 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-272 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-273 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-274 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-275 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-276 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-277 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-278 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-279 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-280 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-281 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-282 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-283 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-284 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-285 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-286 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-287 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-288 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-289 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-290 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-291 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-292 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-293 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-294 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-295 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-296 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-297 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-298 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-299 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-300 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-301 25 Offl §25 2019/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-302 25 Offl §25 2019/05/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-080 25 Offl §25 2019/05/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-081 25 Offl §25 2019/05/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-178 25 Offl §25 2019/05/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-077 25 Offl §25 2019/05/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-078 25 Offl §25 2019/05/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-106 25 Offl §25 2019/05/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-107 25 Offl §25 2019/05/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - TRUKKET RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-027 25 Offl §25 2019/05/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - ARBEIDSAVTALE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-028 25 Offl §25 2019/05/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - TILBUD RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-029 25 Offl §25 2019/05/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80 - 100% FAST - SØKNAD VERNEPLEIER 80 - 100% FAST ANVO 19/02102-002 25 Offl §25 2019/05/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80 - 100% FAST - SØKNAD VERNEPLEIER 80 - 100% FAST ANVO 19/02102-003 25 Offl §25 2019/05/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80 - 100% FAST - SØKNAD VERNEPLEIER 80 - 100% FAST ANVO 19/02102-004 25 Offl §25 2019/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-014 25 Offl §25 2019/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-015 25 Offl §25 2019/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-016 25 Offl §25 2019/05/23
I TEK 74/9 - RØRLEGGERMELDING: RIVING, NYBYGG, TILTAKSHAVER: TRAA BYGGESAK 15/2848 - 74/9 - FERDIGMELDING - RIVING, NYBYGG, TILTAKSHAVER: TRAA BYGGESAK 15/2848 Karsten Bjelland AS ALS06 15/03837-003 2019/05/23
I TEK 47/410 MFL. - DR. JENSENS VEG - NYMATRIKULERING AV UMATRIKULERT VEGAREAL SAMT. SAMMENSLÅING - 47/410 MFL. - DR. JENSENS VEG - NYMATRIKULERING AV UMATRIKULERT VEGAREAL SAMT. SAMMENSLÅING Karmøy kommune ALA04 19/02326-001 2019/05/23
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 - 123/186 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00233-004 2019/05/23
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 - 123/186 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00232-004 2019/05/23
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 - 123/186 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00231-004 2019/05/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/03639-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - 123/186 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00218-006 2019/05/23
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HINDERAKER, GERD-KATRINE OG HELGESEN, TOMMY - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HINDERAKER, GERD-KATRINE OG HELGESEN, TOMMY Tommy Helgesen MAAA1 19/02328-001 2019/05/23
I TEK 120/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL RØGENES - 120/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL RØGENES Tindeland Rør AS ORO01 19/02331-001 2019/05/23
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL REALISERING AV KRIGSSEILERMONUMENTET PÅ HAUGALANDET Stiftelsen Krigsseilermonumentet på Haugalandet ANKO 19/00027-023 2019/05/23
I TEK 13/126 - TJØSVOLL - REHABILITERING OG PÅBYGG ENEBOLIG - 13/126 - TJØSVOLL - REHABILITERING OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 19/02306-002 2019/05/23
I TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Georg Tobias Kallevåg XXI 19/02330-001 2019/05/23
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 18/01685-052 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 18/01685-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 18/01685-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
I HSE MØTER / SAMARBEID MED HTV - TILBAKEMELDING ETTER HTV-MØTE 20.05.19 Fagforbundet Karmøy SALF 12/01211-094 2019/05/23
I TEK 22/352 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING EKSISTERENDE BYGNINGER OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 22/352 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN, ANSVARSRETT OG PLANTEGNINGER MED BRANNSIKRING I K Gabrielsen JMJ03 19/01910-006 2019/05/23
U TEK 109/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND LEWINSEN OG ELISABETH SAMUELSEN - 109/55 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TROND LEWINSEN OG ELISABETH SAMUELSEN Trond Lewinsen ALS06 18/03509-004 2019/05/23
I TEK 139/ 8, HAUSKEVÅGVEGEN, TORVASTAD, SØKNAD OM DRIVINGRANGE - 139/ 8 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tore Johannes Hausken KMY 10/02284-007 2019/05/23
I SEN LØNNSPOLITIKK - HØRINGSSVAR - LØNNSPOLITIKK Skolenes landsforbund - Karmøy TUS 19/02293-002 2019/05/23
U TEK 60/24 - FJERNING AV PLOMBE - SVAR - 60/24 - FJERNING AV PLOMBE PÅ VANNINNTAK Jens Arne Lindholm ALS06 19/02317-002 2019/05/23
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.2. SÆRSKILTE FORHANDLINGER - KRAV OM ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE/TITTEL OG LØNNSKRAV TUS 19/00518-001 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/05/23
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/134 M.FL OG KOMMUNAL VEI - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Veavågen Brygge AS HAS 18/04833-071 2019/05/23
I TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS1 - REKKE A - 119/645 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS JKV 16/03041-013 2019/05/23
I TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS3 - REKKE C - 119/645 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS JKV 16/03043-012 2019/05/23
I SEN LØNNSPOLITIKK - LØNNSPOLITIKK - NYTT FORSLAG TIL HØRING M.M. Den Norske jordmorforening v/ Nina Ådland TUS 19/02293-005 2019/05/23
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - OVERSENDER REVIDERT PLANFORSLAG PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Cowi AS YSL 17/01396-064 2019/05/23
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/134 M.FL. OG KOMMUNAL VEI - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ellen Johanne Halvorsen HAS 18/04833-072 2019/05/23
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-141 2019/05/23
I TEK 15/577 - ÅKRA. OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/577 - ÅKRA. OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Amanda Olsen JHE 19/02332-001 2019/05/23
U SEN ANSETTELSESREGLEMENT - ANSETTELSESREGLEMENT - NYTT FORSLAG tillitsvalgte TUS 19/02292-001 2019/05/23
I SKU HISTORISK AKTIVITETSPARK PÅ AVALDSNES - 86/1 - INNVILGELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV AKTIVITETSPARK VED NORDVEGEN HISTORIESENTER Riksantikvaren BAN03 18/00514-005 2019/05/23
U SEN ANSETTELSESREGLEMENT - ANSETTELSESREGLEMENT - BAKGRUNN FOR ENDRINGSFORSLAGET tillitsvalgte TUS 19/02292-002 2019/05/23
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/134 M.FL. OG KOMMUNAL VEI - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Cortina Van Noppen HAS 18/04833-073 2019/05/23
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - ANG. TEKNISK PLAN - STONGVEGEN 180 - 15/950 Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-002 2019/05/23
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - 3/45 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT JOVIKVEGEN 6 Helen Kaspara Hellesvik MAHA1 15/04912-150 2019/05/23
U TEK 148/816 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - GJELDER SØKNAD OM REDUKSJON AV AVGIFTER PGA. MULIG LEKKASJE Sportsklubben Nord ALS06 16/03714-004 2019/05/23
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - KAI, BADEPLASS OG UTEAREALER - 1/14 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM TILTAK I SJØ - TILTAKET TRENGER IKKE TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/02055-003 2019/05/23
I TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 114/324 - MOTTATT MANGLER, AVSTANDSERKLÆRING OG REVIDERTE TEGNINGER Hus28 AS KRRE 19/01474-006 2019/05/23
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - PLAN 2084 - MERKNAD FRA EIER AV 15/409 ASTRID HUMBORSTAD - MOTTATT 23. MAI 2019 Astrid Helene Humborstad BHA02 15/01064-048 2019/05/23
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. SKILT TIL APOTEK - 148/306 - FERDIGATTEST Hille Melbye Arkitekter AS KMY 19/01068-006 2019/05/23
I TEK 119/645 - MYKJE - FELLESANLEGG REKKEHUS - 119/645 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS JKV 16/03039-009 2019/05/23
I TEK 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - ORIGINAL SAMTYKKE TIL SEKSJONERING Block Watne AS HAS 19/01727-002 2019/05/23
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2016-338610 AMA 18/04336-234 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02417-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03471-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 47 - SØKNAD OM TRAFIKKSPEIL (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest HPE 13/01286-054 2019/05/23
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/23
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14791610 12207/19-206 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-054 2019/05/23
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 11/365 -KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ESKILD KVALA AS Eskild Kvala AS REK 19/00023-063 2019/05/23
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - STATNETTS KOMMENTARER AV 18.07.18 TIL TAKSTFORSLAG 2017 OG 2018 Thomas Bjønnes MSA 17/03756-027 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/23
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
I HSE KRISESENTER VEST - HENDVENDELSE VEDRØRENDE KOMMUNENS KRISESENTERTILBUD Krisesenter Vest IKS AIS 12/01921-044 2019/05/23
I TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31 - MOTTATT MANGLER - SOLDIAGRAM OG TERRENGSNITT I K Gabrielsen KIS 19/01939-005 2019/05/23
I TEK 148/20 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - STØTTEMUR - 148/20 - STØTTEMUR UTGÅR - IKKE BYGGET Ingeniørfirmaet Jone Lothe AS KMY 13/01435-007 2019/05/23
I TEK 15/1383 - NYEVEGEN, ÅKRA. ETABLERING AV SKATERAMPE GRINDHAUG SKOLE - 15/1383 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Grindhaug Skole JKV 09/00750-008 2019/05/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/640 - BESTILLING AV NABOLISTE Trygve J Sjøen AS GEL 19/00021-258 2019/05/23
I TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE KOMMUNALT AREAL - KOPERVIK FESTIVAL 2019 Inventum HPE 12/03072-051 2019/05/23
I TEK GRAVESØKNAD - KV. 1756 - MEDHAUGSVINGEN - GRAVESØKNAD - KV. 1756 - MEDHAUGSVINGEN Hage og Maskin AS ETS 19/02339-001 2019/05/23
U TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - SVAR - ANG. FORHÅNDSVARSEL OM EKSPROPRIASJON - SPANNE SENIORLANDSBY Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-007 2019/05/23
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG Statens vegvesen - Region vest v/I. Hauge ALA04 19/02340-001 2019/05/23
I TEK 133/2 - MATHIASSEN MAGNAR PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 133/2 - MATHIASSEN MAGNAR Landbruksdirektoratet LKS 18/02285-007 2019/05/23
I TEK 113/48 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: STØLÅS/WIDVEY BYGGESAK 19/2318 - 113/48 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: STØLÅS/WIDVEY BYGGESAK 19/2318 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02338-001 2019/05/23
I TEK 91/8 - BERTE MATLAND ESPEDAL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 91/8 - BERTE MATLAND ESPEDAL Landbruksdirektoratet LKS 18/02065-006 2019/05/23
I TEK 22/5 - GUNNAR LURANE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 22/5 - GUNNAR LURANE Landbruksdirektoratet LKS 18/01867-004 2019/05/23
I TEK 71/5 - OLE JOHNNY HAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 71/5 - OLE JOHNNY HAUGE Landbruksdirektoratet LKS 18/02061-006 2019/05/23
U TEK 15/2463 - ÅKRA. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER:DAGFINN OLSEN BYGGESAK: 17/3076 - 15/2463 - ÅKRA - SVAR PÅ BEHANDLING AV RØRLEGGERMELDING BYGGESAK: 17/3076 Advokat Harald Eikesdal AS IGR 18/04205-004 2019/05/23
I TEK 130/20 - OLE JONNY VIKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 130/20 - OLE JONNY VIKINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/02642-004 2019/05/23
I TEK VEGLYS OG GATELYS - 3/49 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Erlend Laberget KSU01 12/01112-035 26 Off.l.26 2019/05/23
I TEK 25/4 - HÅKON PEDERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 25/4 - HÅKON PEDERSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02150-007 2019/05/23
I TEK 48/15 - LARS MAGNE HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 48/15 - LARS MAGNE HILLESLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02183-007 2019/05/23
U SEN IT-AVTALER/LISENSER - SIGNERT OPPGRADERINGSSAVTALE FOR KARMØY KOMMUNE Bkk Digitek AS RAW 12/00126-133 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/05/23
I TEK 103/2 - JARLE NESSE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 103/2 - JARLE NESSE Landbruksdirektoratet LKS 18/01863-007 2019/05/23
I TEK 79/1 - NETLAND KJELL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 79/1 - NETLAND KJELL Landbruksdirektoratet LKS 18/01936-006 2019/05/23
U SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - SVAR - NY DEPOTAVTALE OG DATABEHANDLERAVTALE - 12.02.2019 Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS RAW 12/03966-078 2019/05/23
I TEK 149/534 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER. BYGG 9 - 149/534 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00738-004 2019/05/23
I TEK 73/1 - HANS JAKOB KRISTIANSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 73/1 - HANS JAKOB KRISTIANSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02336-006 2019/05/23
U SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV NATTERAVNSORDNING Natteravngruppa Veavågen v/ Kari Synnøve Hovden Sandhåland JAH 12/01242-029 2019/05/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV Landbruksdirektoratet LKS 18/02137-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/23
I TEK 121/2 - M ØSTHUS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 121/2 - M ØSTHUS Landbruksdirektoratet LKS 18/01873-007 2019/05/23
I TEK 72/6 - HALVORSEN OLE PEDER PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 72/6 - HALVORSEN OLE PEDER Landbruksdirektoratet LKS 18/01900-007 2019/05/23
I TEK 139/69 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE - TERRASSE - 139/69 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Chris Einar Bjørnen KMY 18/02529-003 2019/05/23
I TEK 15/241 - ELISE MILDRID HÅSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 15/241 - ELISE MILDRID HÅSTØ Landbruksdirektoratet LKS 18/01834-005 2019/05/23
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - UTTALELSE FRA KARMLUND VELFORENING - 23.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Karmlund velforening YSL 17/01396-066 2019/05/23
U TEK 15/1383 - NYEVEGEN, ÅKRA. ETABLERING AV SKATERAMPE GRINDHAUG SKOLE - 15/1383 - FERDIGATTEST - ETABLERING AV SKATERAMPE Grindhaug Skole JKV 09/00750-009 2019/05/23
I TEK 148/7 - GEIR KJETLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 148/7 - GEIR KJETLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/05189-002 2019/05/23
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633 - MANGELBREV Helge Karsten Dahle JHE 19/00769-020 2019/05/23
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - 119/30 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 Knut Egil Norheim MAH 19/01280-025 2019/05/23
I TEK 105/1 - TERJE LEIRVÅG PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 105/1 - TERJE LEIRVÅG Landbruksdirektoratet LKS 18/02289-006 2019/05/23
I TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 19/00862-006 2019/05/23
I TEK 140/8 - ROLF ARNE OSNES PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 140/8 - ROLF ARNE OSNES Landbruksdirektoratet LKS 18/02154-005 2019/05/23
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST PÅ NABOVARSEL - KLAGE PÅ BYGGEHØYDE Snartaberg Velforening v/Jan Emil Larsen IGR 17/04733-035 2019/05/23
I TEK 29/9 - HEGGHEIM KRISTOFFER PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 29/9 - HEGGHEIM KRISTOFFER Landbruksdirektoratet LKS 18/02068-004 2019/05/23
U TEK 66/108 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF ERIKSEN - 66/108 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Reidun Eriksen ALS06 19/02204-004 2019/05/23
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - 119/30 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 TONE LØNØY MAH 19/01280-026 2019/05/23
U TEK 148/187 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VORMEDALSVEGEN EIENDOM AS - 148/187 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - VORMEDALSVEGEN EIENDOM AS Vormedalsvegen Eiendom AS ALS06 19/01426-004 2019/05/23
I TEK 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG - 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG Mikael Ingvald Gunderstad Hauen KHM 19/02343-001 2019/05/23
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 5/599 OG 5/600 - SLETTING AV TINGLYST AVTALE Statens Kartverk NILI1 19/02008-005 2019/05/23
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 5/44 - SLETTING AV TINGLYST AVTALE Statens Kartverk NILI1 19/02008-006 2019/05/23
I TEK 125/1 - HELGELAND, JAN OLAV PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID - 2018 125/1 - HELGELAND, JAN OLAV Landbruksdirektoratet LKS 18/02063-006 2019/05/23
I TEK 84/3 - OLE A. VAAGE PRODUKSJONTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 84/3 - OLE A. VAAGE Landbruksdirektoratet LKS 18/02276-006 2019/05/23
I TEK 19/10 - TOVE METTE MIKKELSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 19/10 - TOVE METTE MIKKELSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02273-006 2019/05/23
I TEK 16/28 - MEDHAUG, KÅRE PRODUKSJONTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 16/28 - MEDHAUG, KÅRE Landbruksdirektoratet LKS 18/02272-006 2019/05/23
I TEK 145/8 - PER EGIL ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 145/8 - PER EGIL ØVREBØ Landbruksdirektoratet LKS 18/01864-005 2019/05/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Sidsel Merethe Selsaas Syre GEL 19/00021-259 2019/05/23
I TEK 139/29 - KÅRE STORESUND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 139/29 - KÅRE STORESUND Landbruksdirektoratet LKS 18/02090-007 2019/05/23
I TEK 25/26 - BLÅSENBORG GÅRD LISA ROBERTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 25/26 - BLÅSENBORG GÅRD LISA ROBERTSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01909-006 2019/05/23
I TEK 28/2 - T.HUUS MASKIN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 28/2 - T.HUUS MASKIN Landbruksdirektoratet LKS 18/01839-006 2019/05/23
I TEK 48/1 - TRYGVE HØINES PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 48/1 - TRYGVE HØINES Landbruksdirektoratet LKS 18/02142-007 2019/05/23
I TEK 109/4 - FOSEN KJELL M PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 109/4 - FOSEN KJELL M Landbruksdirektoratet LKS 18/02170-007 2019/05/23
I TEK 91/4 - MATLAND GÅRD ERNST UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 91/4 - MATLAND GÅRD ERNST UTVIK Landbruksdirektoratet LKS 18/02144-006 2019/05/23
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/23
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - SVAR - BER OM UTSATT FRIST PÅ VEGNE AV GRUNNEIERE PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Advokat Knut M Haavik YSL 17/01396-067 2019/05/23
U TEK DEL AV 16/175 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - SVAR - ETTERLYSER SVAR PÅ HENVENDELSE DEL AV 16/175 - KJØP AV TILLEGGSAREAL Torleiv Langåker MAAA1 17/03824-004 2019/05/23