Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU LEASING/IT-AVTALER - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - DATABEHANDLERAVTALE GYLDENDAL - DIGITALE LÆREMIDLER Gyldendal Norsk Forlag AS LIS01 13/01300-007 2019/05/22
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/552 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BEKKAVEGEN 13 Kjetil Eliassen MAHA1 15/02071-147 2019/05/22
U TEK 99/8 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KALDHEIM BYGGESAK 19/1490 - 99/8- RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KALDHEIM Comfort Karmøy AS ORO01 19/01449-002 2019/05/22
U TEK 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE Anders Fjelltun EDH 19/01483-007 2019/05/22
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5679 - 32/3 - DELINGSTILLATELSE TEIG - OG OPPMÅLING AV GRUNNEIENDOM Linda Karin Hemnes HHU 17/04964-019 2019/05/22
U TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2426 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Gunnar Jaakkimainen EDH 19/00942-005 2019/05/22
U TEK 38/60 - RØRLEGGERMELDING: DELING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: MELHUS DELINGSSAK 19/942 - 38/60 - RØRLEGGERMELDING: DELING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: MELHUS DELINGSSAK 19/942 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02124-002 2019/05/22
U TEK 57/4 OG 57/651 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - REPERASJON AV KAIANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 57/4 OG 57/651 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - REPERASJON AV KAIANLEGG Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/01811-005 2019/05/22
U TEK 13/749 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG BOLIG MED 14 LEILIGHETETER OG BODER - 13/749 - FERDIGATTEST - LEILIGHETSBYGG MED 14 LEILIGHETETER OG BODER Garvik Prosjekt AS JKV 18/02346-025 2019/05/22
U TEK 64/1136 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND - LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1136 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND - LEVEGG Sverre Almberg og Margunn G. Størkson KHM 19/02118-005 2019/05/22
U TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ - OPPFØRING AV GJERDE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ - OPPFØRING AV GJERDE Austevikvegen 10 AS KHM 19/01973-003 2019/05/22
U TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/PLUGGING - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM AS BYGGESAK: 18/3307 - 15/465 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/PLUGGING - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM AS BYGGESAK: 18/3307 Vassbakk & Stol AS ORO01 19/02212-002 2019/05/22
U TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - BYGGETILSYN - 115/162 - VURDERING ETTER BEFARING - ÅRHAUGBAKKEN 9 Dag-Helge Rønnevik JKV 19/02136-003 2019/05/22
U TEK 20/117 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 20/117 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - TERRASSE Morten Vetvik KHM 19/02135-005 2019/05/22
U TEK PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ INNSENDT PLANFORSLAG - PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. Pds Protek AS AAHO 18/03891-020 2019/05/22
U TEK 147/49 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/49 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Helene Ranheim Skree KHM 19/02142-004 2019/05/22
I TEK 136/22 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BARBRO ELIN SKÅRHAUG NÆRØ - 136/22 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BARBRO ELIN SKÅRHAUG NÆRØ Tindeland Rør AS ORO01 19/02267-001 2019/05/22
I TEK 113/48 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 113/48 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER Garvik Prosjekt AS KRRE 19/02318-001 2019/05/22
U TEK 119/52 - SPANNAVEGEN, MYKJE - BETONGDEKKE PÅ BRYGGE - 119/52 - FERDIGATTEST - OPPFØRING/REPARASJON AV BRYGGE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 19/02168-008 2019/05/22
U TEK 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ, VARMESTUE/WC I FORBINDELSE MED ÅPEN GÅRD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ, VARMESTUE/WC I FORBINDELSE MED ÅPEN GÅRD Egil og Ynskje Kaldheim KRRE 19/01490-004 2019/05/22
U SEN SKUDEHALLEN - SKUDEHALLEN - TRENINGSTIDER/AKTIVITETER SOM UTGÅR - 24.05.2019 Skudenes ungdoms- & idrettslag TVI 12/01376-234 2019/05/22
I TEK 15/2465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK01 TOMT 9-11 BYGGESAK: 16/5179 - 15/2465- FERDIGMELDING RØR BK01 TOMT 9-11 BYGGESAK: 16/5179 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 17/02557-005 2019/05/22
I TEK 13/749 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG BOLIG MED 14 LEILIGHETETER OG BODER - 13/749 - BEKREFTELSE PÅ AT GJENSTÅENDE ARBEIDER ER UTFØRT Garvik Prosjekt AS JKV 18/02346-026 2019/05/22
I TEK 15/2463 - ÅKRA. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER:DAGFINN OLSEN BYGGESAK: 17/3076 - 15/2463 - ETTERLYSER BEHANDLING AV RØRLEGGERMELDING BYGGESAK: 17/3076 Advokat Magnus Håvås Nereng AS IGR 18/04205-003 2019/05/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/02971-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
U TEK 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST - SAK TIL UTTALE - 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST Fylkesmannen i Rogaland KIS 18/02366-007 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-283 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-284 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-285 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-286 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-287 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-288 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-289 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-290 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-291 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-292 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-293 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-294 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-295 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-296 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-297 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-298 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-299 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-300 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-301 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-302 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-303 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-304 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-305 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-306 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-307 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-308 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-309 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-310 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-311 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-312 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-313 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-314 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-315 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-316 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-317 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-318 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-319 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-320 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-321 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-322 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-323 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-324 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-325 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-326 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-327 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-328 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-329 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-330 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-331 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-332 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-333 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-334 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-335 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-336 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-337 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-207 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-208 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-209 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-210 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-211 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-212 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-213 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-214 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-215 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-216 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-217 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-218 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-219 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-220 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-221 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-222 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-223 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-224 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-225 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-226 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-227 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-228 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-229 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-230 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-231 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-232 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-233 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-234 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-235 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-236 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-237 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-238 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-239 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-240 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-241 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-242 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-243 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-244 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-245 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-246 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-247 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-248 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-249 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-250 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-251 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-252 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-253 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-254 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-255 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-256 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-257 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-258 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-259 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-260 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-261 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-262 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-263 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-264 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-265 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-266 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-267 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-268 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-269 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-270 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-271 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-272 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-273 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-058 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-059 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-060 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-061 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-062 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-063 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-064 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - TRUKKET INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-065 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-066 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-067 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-068 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-069 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-070 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-071 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-072 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - AVSLAG INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-073 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-161 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-162 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-163 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-164 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-165 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-166 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TRUKKET FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-167 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-168 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-169 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-170 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-171 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-172 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-173 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-174 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-175 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-176 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-177 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-178 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-179 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-180 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-181 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-182 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-183 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-184 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-185 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-186 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-187 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-188 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-189 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-190 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-191 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-192 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TRUKKET FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-193 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-194 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-195 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-196 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-197 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-198 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-199 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-200 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-201 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-208 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-209 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-210 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-211 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-212 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-213 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-214 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-215 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-216 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-217 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-218 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-219 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-220 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-221 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-222 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-223 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-224 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-225 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-226 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-227 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-228 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-229 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-230 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-231 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-232 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-233 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-234 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-235 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-236 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-237 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-238 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-239 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-240 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-241 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - TRUKKET FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-242 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-243 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-244 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-245 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-246 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-247 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-248 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-249 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-250 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-251 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-252 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-253 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-254 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-255 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-256 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-257 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-258 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-259 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-260 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-261 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-262 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-263 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-264 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-265 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-266 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-267 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-268 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-269 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - TRUKKET FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-270 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-271 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-272 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-273 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-274 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-275 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-276 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-277 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-278 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-279 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-280 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-281 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-282 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-283 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-284 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-285 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-286 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-287 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-288 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-289 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-290 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-291 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-292 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-293 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-294 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-295 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-296 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - AVSLAG FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-297 25 Offl §25 2019/05/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-474 25 Offl §25 2019/05/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-475 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT - AVSLAG SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT ANVO 19/01662-010 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT - TILBUD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT ANVO 19/01662-011 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT - ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT ANVO 19/01662-012 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-029 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-030 25 Offl §25 2019/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - SØKNAD SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-010 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-027 25 Offl §25 2019/05/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-028 25 Offl §25 2019/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-007 25 Offl §25 2019/05/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-009 25 Offl §25 2019/05/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-010 25 Offl §25 2019/05/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-011 25 Offl §25 2019/05/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-012 25 Offl §25 2019/05/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-013 25 Offl §25 2019/05/22
I SEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SAMHANDLINGSREFORMEN - OVERSENDELSE AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - "IVARETAKELSE AV OPPGAVER I FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN" Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 18/04592-002 2019/05/22
I SEN KJØP AV REVISJONSTJENESTER 2016-2020 - REVISJONSAVTALEN - BRUK AV OPSJON ELLER NY ANBUDSRUNDE I ÅR - SAK TIL KOMMUNESTYRET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 15/02155-008 2019/05/22
I SEN HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET OG SMAUET SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORTERING ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 20 HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET OG SMAUET NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/00411-023 2019/05/22
I SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORTERING ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 20 HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04397-020 2019/05/22
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORTERING ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 20 MORTHOLMEN 18.05.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-058 2019/05/22
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORTERING ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 20 LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00007-081 2019/05/22
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORTERING ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 20 SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-071 2019/05/22
I SEN KARMSUND HAVN IKS - INNKALLING/PROTOKOLLER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 25.04.19 - KARMSUND HAVN IKS Karmsund Havn IKS PVE01 14/01963-020 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/05/22
U TEK 114/32 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN ER KOORDINATBESTEMT - 114/32 - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Rune Antonsen MAH 19/01950-005 2019/05/22
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-140 2019/05/22
I SEN REGNSKAPSSAKER - GENERELT - UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET OG KARMØY VANNVERK FOR 2018 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/02358-032 2019/05/22
I TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK01 TOMT 9-11 - 15/2465 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Trygve J Sjøen AS JKV 16/05179-009 2019/05/22
I TEK 148/187 - NORHEIM - BRUKSENDRING FRA FRISØR TIL TAKE AWAY CATERING - 148/187 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Jon Kåre Vannes KMY 18/05034-005 2019/05/22
I TEK 8/17 - TANGEN - NYBYGG ENEBOLIG - 8/17 - MOTTATT MANGLER - KVITTERING FOR NABOVARSEL Geir Tangjerd IGR 19/02004-006 2019/05/22
I TEK 149/536 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ORSTAD INVESTERING AS - 149/536 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ORSTAD INVESTERING AS Risa AS ORO01 19/02303-001 2019/05/22
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - ORIENTERING I NESTE MØTE I KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET OM KRAV TIL UNDERLEVERANDØRER Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-227 2019/05/22
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT FOR TILSKUDD TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Kommunal- og Moderniseringsdepartementet VIJO 19/00016-049 2019/05/22
I TEK 109/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND LEWINSEN OG ELISABETH SAMUELSEN - 109/55 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND LEWINSEN OG ELISABETH SAMUELSEN Edvardsen Graving og Transport AS ALS06 18/03509-003 2019/05/22
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV REGIONALT KLUBBHUS I HAUGESUND Slettaa Dykkerklubb LYK 19/00027-022 2019/05/22
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - ANG. RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01937-003 24 Offl.§24 2019/05/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 42/242 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - FRANK OLAV THORSEN Frank Olav Thorsen REK 19/00023-062 2019/05/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02215-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/02295-001 24 Offl.§24 2019/05/22
U TEK 114/32 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN ER KOORDINATBESTEMT - 114/32 - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE TOMASZ JEWULA MAH 19/01950-007 2019/05/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02618-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK 139/128- HAUSKEVÅGEN, HAUSKE. KAI - 139/128- SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Inge Sørhus KMY 06/00722-013 2019/05/22
I TEK 64/1185- LIARFJELL, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1185- SØKNAD OM FERDIGATTEST Linda Naley KMY 12/03093-004 2019/05/22
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - TREKKER SØKNADEN Per Ole Sund KRRE 19/00899-015 2019/05/22
I TEK 13/126 - TJØSVOLL - REHABILITERING OG PÅBYGG ENEBOLIG - 13/126 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - PÅBYGG PÅ EKSISTERENDE BOLIG - FV. 865 Statens vegvesen - Region vest IGR 19/02306-001 2019/05/22
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/02305-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - NYBYGG - 149/127 - (KOPIMOTTAKER) NY UTSENDING - FORHÅNDSVURDERING AV TILTAK Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/02228-002 2019/05/22
I TEK 22/117 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, ASTRID SYNNØVE OG VEDØY, MATHIAS - 22/117 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oppgjørspartner AS BJP01 19/02301-001 26 Off.l.26 2019/05/22
I SKU KRETSORDNING - ETTERSENDELSE AV INFORMASJON EEH 19/02086-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK DEL AV 86/1 - KJØP AV DRIFTSBYGNING MED TOMT PÅ AVALDSNES PRESTEGARD - 86/1 - AVALDSNES PRESTEGÅRD - SALG AV AREAL - AVG. NR. 0244-8005 - RETUR AV SIGNERT KJØPEKONTRAKT - DRIFTSBYGNING Opplysningsvesenets Fond MAAA1 18/05178-005 2019/05/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/115 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-256 2019/05/22
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN, BREKKE VBA - DRIKKEVANN, BREKKE VBA RENVANN - DRIKKEVANN, RAUNFJELL HØYDEBASSENG - UKE 20 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-027 2019/05/22
U TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - SAK TIL UTTALE - 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ Fiskeridirektoratet KRRE 18/05035-009 2019/05/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT PÅ FEØY BRYGGE 07.06.2019 Vikinglam AS EVI1 19/00022-059 2019/05/22
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Berge Sag og Trelast VIHO 19/01628-014 2019/05/22
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Hereid Hus AS VIHO 19/01628-015 2019/05/22
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5679 - 32/3 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Linda Karin Hemnes HHU 17/04964-022 2019/05/22
I TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING Gunnar Magne Eriksen ALA04 19/02309-001 2019/05/22
I TEK 96/53 - HÅVIK, RIVING AV AUTOMATSTASJON - 96/53 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stein Sekse Tekniske JKV 10/00652-004 2019/05/22
I TEK 148/306 OG 148/928 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 148/306 OG 148/928 - ORIGINAL AVTALE OM GRENSEJUSTERING Olav Thon Eiendomsselskap ASA MAH 19/01358-004 2019/05/22
I SEN SIKRINGSKONTRAKT - ISPS-HAVN - SIKRINGSKONTRAKT KARMSUND HAVN OG KARMØY KOMMUNE Karmsund Havn IKS VIJO 19/02315-001 2019/05/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/03639-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/PLUGGING - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM AS BYGGESAK: 18/3307 - 15/465 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/3307 Vassbakk & Stol AS ALS06 19/02212-003 2019/05/22
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - MERKNAD FRA FISKARLAGET VEST - 22.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Fiskarlagets Servicekontor AS YSL 17/01396-062 2019/05/22
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ktm Eiendom AS EDH 19/01905-003 2019/05/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KOMMUNALE INTEGRERINGSTILTAK Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-121 2019/05/22
I TEK 132/1 - ENDRE VIKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 132/1 - ENDRE VIKINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/02431-003 2019/05/22
I TEK 136/2 - TROND MASKIN SERVICE TROND SKJØLINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 136/2 - TROND MASKIN SERVICE TROND SKJØLINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/02108-006 2019/05/22
I TEK 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG - 66/142 - MOTTATT MANGLER, SØKNADSKJEMA , ERKLÆRING OM ANSVARSRETT I K Gabrielsen KIS 19/00513-004 2019/05/22
I TEK 134/5 - ØYSTEIN STANGE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 134/5 - ØYSTEIN STANGE Landbruksdirektoratet LKS 18/01869-007 2019/05/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK 60/22 - GAUTE LUNDBERG MASKIN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 60/22 - GAUTE LUNDBERG MASKIN Landbruksdirektoratet LKS 18/02186-007 2019/05/22
I TEK 60/24 - FJERNING AV PLOMBE - 60/24 - FJERNING AV PLOMBE PÅ VANNINNTAK Jens Arne Lindholm ALS06 19/02317-001 2019/05/22
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - UTTALELSE FRA FISKARLAGET VEST - 22.05.19 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. Fiskarlaget Vest YSL 17/02912-025 2019/05/22
I TEK 54/5 - RITA DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 54/5 - RITA DALE Landbruksdirektoratet LKS 18/01903-007 2019/05/22
I TEK 90/1 - JAN KENNETH MATLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 90/1 - JAN KENNETH MATLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/01876-006 2019/05/22
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - 68/409 - SIGNERT ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Øystein Skår KSU01 17/00247-144 26 Off.l.26 2019/05/22
I TEK 75/5 - KVALAVAAG LANDHANDEL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 75/5 - KVALAVAAG LANDHANDEL Landbruksdirektoratet LKS 18/01865-007 2019/05/22
I TEK 110/54 - SELEN, VÅGA - NYBYGG REDSKAPSBOD - 110/54 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Torbjørn Malvin Pedersen KRRE 16/04147-008 2019/05/22
I TEK 86/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 133 AS - 86/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 133 AS Advokat Gunstein Sveinall BJP01 19/02310-001 2019/05/22
I TEK 25/9 - OLSEN ODDVAR PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 25/9 - OLSEN ODDVAR Landbruksdirektoratet LKS 18/02271-007 2019/05/22
I TEK 119/3 - KRISTIAN MYGE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 119/3 - KRISTIAN MYGE Landbruksdirektoratet LKS 18/01955-007 2019/05/22
I TEK 86/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 135 AS - 86/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEGEN 135 AS Advokat Gunstein Sveinall BJP01 19/02311-001 2019/05/22
U TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - RETUR AV SØKNAD Per Ole Sund KRRE 19/00899-016 2019/05/22
I TEK 13/8 - JOSTEIN TJØSVOLL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 13/8 - JOSTEIN TJØSVOLL Landbruksdirektoratet LKS 18/02016-007 2019/05/22
I TEK 119/7 - BJØRG ØSTERVOLD SOLBERG PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 119/7 - BJØRG ØSTERVOLD SOLBERG Landbruksdirektoratet LKS 18/02353-007 2019/05/22
I TEK 22/355 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HERNES, STIG-ARILD - 22/355 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Stig-Arild Hernes BJP01 19/02312-001 26 Off.l.26 2019/05/22
I TEK 87/8 - OLAV AUESTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 87/8 - OLAV AUESTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/01860-006 2019/05/22
I TEK 129/4 - JOHN STANGE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 129/4 - JOHN STANGE Landbruksdirektoratet LKS 18/02087-006 2019/05/22
I TEK 99/8 - SNURREVARDEN GÅRD KALDHEIM PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 99/8 - SNURREVARDEN GÅRD KALDHEIM Landbruksdirektoratet LKS 18/02017-006 2019/05/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 48/15 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Tveit Regnskap AS GEL 19/00021-257 2019/05/22
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - UTTALELSE FRA FISKARLAGET VEST - 22.05.19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Fiskarlaget Vest AAHO 18/00168-041 2019/05/22
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 18/01685-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/22
U TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST -OVERSENDELSE AV KLAGER Gjestfrie Hus Drift AS GTH 18/04565-023 2019/05/22
U TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2426 - 38/60 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Gunnar Jaakkimainen EDH 19/00942-006 2019/05/22
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 18/01685-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK 140/177 - VIKJÅ- OSNES - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 140/177 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tysvær Glass AS KMY 13/01673-004 2019/05/22
I TEK 110/10 - LARS OVE FRETTE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 110/10 - LARS OVE FRETTE Landbruksdirektoratet LKS 18/02310-009 2019/05/22
I TEK 129/7 - STANGEVEIEN 51 KARL ARNE HAGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 129/7 - STANGEVEIEN 51 KARL ARNE HAGEN Landbruksdirektoratet LKS 18/05263-003 2019/05/22
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - BER OM UTSATT FRIST PÅ VEGNE AV GRUNNEIERE PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Advokat Knut M Haavik YSL 17/01396-063 2019/05/22
I TEK 11/141 - KJELL ARNE LENDE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 11/141 - KJELL ARNE LENDE Landbruksdirektoratet LKS 18/01868-007 2019/05/22
I TEK 118/1 - MYKLABUST GARD SANDVIK QVALE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 118/1 - MYKLABUST GARD SANDVIK QVALE Landbruksdirektoratet LKS 18/01861-008 2019/05/22
I HSE PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE - ALTERNATIV TOMT FOR NYTT OMSORGSSENTER PÅ FASTLANDSIDEN Tor Kristian Gaard, gruppeleder Høyre NOS01 16/04644-008 2019/05/22
I TEK 20/23 - KARL JOHAN LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 20/23 - KARL JOHAN LIKNES Landbruksdirektoratet LKS 18/01872-007 2019/05/22
I TEK 110/13 - VÅGASAU DA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 110/13 - VÅGASAU DA Landbruksdirektoratet LKS 18/02079-006 2019/05/22
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - INNSYN I DOKUMENTER - 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. Caiano Eiendom AS IGR 19/01128-010 2019/05/22
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 18/01685-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING SOM VITNE CEM01 18/01685-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 128/2 - ØYSTEIN J BREKKE - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 128/2 - ØYSTEIN J BREKKE Landbruksdirektoratet LKS 18/01942-009 2019/05/22
I TEK 20/1 - JOHN GUNNAR LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 20/1 - JOHN GUNNAR LIKNES Landbruksdirektoratet LKS 18/01919-008 2019/05/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01870-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
I TEK 110/1 - TJOLAND LANDBRUK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 110/1 - TJOLAND LANDBRUK Landbruksdirektoratet LKS 18/02123-006 2019/05/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01870-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/22
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Birkeland maskinentreprenør AS HDO 18/04276-057 2019/05/22
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Vassbakk & Stol AS HDO 18/04276-058 2019/05/22
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Bertelsen & Garpestad AS HDO 18/04276-059 2019/05/22