Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 EXTRA KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01711-049 2019/05/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - RAMMETILLATELSE - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER Petter J. Rasmussen AS IGR 18/02072-008 2019/05/21
U TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - SAK TIL UTTALE - 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE Rogaland fylkeskommune EDH 19/00143-008 2019/05/21
U TEK PLAN 5051-2 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2 - ENDRING I PLANBESTEMMELSE § 9 - 147/703 GODKJENT 14.5.2019 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 5051-2 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2- 147/703 - ENDRING I PLANBESTEMMELSE § 9 Block Watne AS YSL 19/01209-007 2019/05/21
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2265 - 21/10 - STAVA - DELINGSTILLATELSE TILLEGGSAREAL FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sverre Ludolf Stava HHU 18/05277-003 2019/05/21
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER Linn Kathrine Stavang-Holgersen MAHA1 15/04912-149 2019/05/21
I TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-001 2019/05/21
U TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG Lt Byggservice AS JKV 14/02015-034 2019/05/21
U TEK 34/1 - VESTRE KARMØYVEG, MJØLHUS - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 34/1 - TILSYN - TILBAKEFØRING AV BYGNING SOM OMSØKT Kristian Mjølhus JHE05 16/03216-015 2019/05/21
U TEK 147/650 SEKSJON 1, MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - PÅBYGG VERANDA - 147/650 - FERDIGATTEST Oscar Andreas Osmundsen KMY 13/00138-006 2019/05/21
U TEK 64/513 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE - 64/513 - FERDIGATTEST Thomas Heggelund KMY 18/04702-005 2019/05/21
U TEK 84/58 - KVALAVÅGSVEGEN, VÅGE. MUR - 84/58 - FERDIGATTEST Kjetil Waage KMY 05/02190-009 2019/05/21
U TEK 139/ 20, 55. STORØYVEGEN, HAUSKE. RIVING SILDOLJEFABRIKK - 139/20 , 55 - FERDIGATTEST Pewe Entreprenør AS KMY 11/01575-005 2019/05/21
U TEK 147/675 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/675 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Daniel Kolstø Eik KRRE 19/01904-006 2019/05/21
I TEK 119/52 - SPANNAVEGEN, MYKJE - BETONGDEKKE PÅ BRYGGE - 119/52 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 19/02168-006 2019/05/21
I TEK 47/494 - SOLVIGVEGEN, VIK. PÅ- OG TILBYGG, ENDRING I TAKKONSTRUKSJON OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 47/494 - SOLVIGVEGEN, VIK. PÅ- OG TILBYGG, ENDRING I TAKKONSTRUKSJON OG FASADEENDRING ENEBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 19/02277-001 2019/05/21
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I OPPLEV AVALDSNES 3. JUNI 2019 Opplev Avaldsnes AS PVE01 12/02473-045 2019/05/21
I SEN KARMØY KOMMUNALE KINO AS - INKALLING TIL GENERALFORSAMLING - KARMØY KINO 20 MAI Karmøy kommunale kino Karmøy Kino AS PVE01 14/01720-013 2019/05/21
I SEN SOLSTEIN AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SOLSTEIN 20. MAI 2019 Solstein AS PVE01 14/00849-011 2019/05/21
I TEK 148/85 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - RIVING AV BODER OG TILBYGG ENEBOLIG - 148/85 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Yngve Ness KMY 13/02710-005 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-205 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-206 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-207 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-208 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-209 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-210 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-211 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-212 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-213 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-214 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-215 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-216 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-217 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-218 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-219 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-220 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-221 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-222 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-223 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-224 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-225 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-226 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-227 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-228 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-229 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-230 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-231 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-232 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-233 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-234 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-235 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-236 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-237 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-238 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-239 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-240 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-241 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-242 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-243 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-244 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-245 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-246 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-247 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-248 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-249 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-250 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-251 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-252 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-253 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-254 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-255 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-256 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-257 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-258 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-259 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-260 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-261 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-262 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-263 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - AVSLAG FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-264 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-181 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-182 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-183 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-184 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-185 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-186 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-187 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-188 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-189 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-190 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-191 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-192 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-193 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-194 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-195 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-196 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-197 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-198 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-199 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-200 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-201 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-202 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-203 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-204 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-205 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-206 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-207 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-208 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-209 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-210 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-211 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-212 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-213 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-214 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-215 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-216 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-217 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-218 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-219 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-220 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-221 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-222 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-223 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-224 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-225 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-226 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-227 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-228 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-229 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-230 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-231 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-232 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-233 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-234 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-235 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-209 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-210 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-211 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-212 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-213 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-214 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-215 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-216 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-217 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-218 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-219 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-220 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-221 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-222 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-223 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-224 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-225 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-226 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-227 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-228 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-229 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-230 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-231 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-232 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-233 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-234 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-235 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-236 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-237 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-238 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-239 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-240 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-241 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-242 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-243 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-244 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-245 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-246 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-247 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-248 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-249 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-250 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-251 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-252 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-253 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-254 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-255 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-256 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-257 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-258 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-259 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-260 25 Offl §25 2019/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-177 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-472 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-473 25 Offl §25 2019/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-105 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-202 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-203 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-204 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-205 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-206 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-207 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-208 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-209 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-210 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-211 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-212 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-213 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-214 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-215 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-216 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-217 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-053 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-054 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-055 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-056 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-057 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-058 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-059 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-060 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-061 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-062 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-063 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-064 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-065 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-066 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-067 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-068 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-069 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-070 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-071 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-072 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-073 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-074 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES ANVO 19/01770-007 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES ANVO 19/01770-008 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES ANVO 19/01770-009 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN ANVO 19/01771-006 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN ANVO 19/01771-007 25 Offl §25 2019/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN - INTERVJU AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN ANVO 19/01771-008 25 Offl §25 2019/05/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-012 25 Offl §25 2019/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - INTERVJU RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-048 25 Offl §25 2019/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - INTERVJU RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-049 25 Offl §25 2019/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - INTERVJU RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-050 25 Offl §25 2019/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - INTERVJU RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-051 25 Offl §25 2019/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - INTERVJU RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-052 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - INTERVJU FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-140 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - INTERVJU FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-141 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - INTERVJU FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-142 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - INTERVJU FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-143 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - INTERVJU FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-144 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - INTERVJU FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-145 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - INTERVJU FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-146 25 Offl §25 2019/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - INTERVJU FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-147 25 Offl §25 2019/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-006 25 Offl §25 2019/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE, VIKARIAT - SØKNAD UNDERVISNIGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE, VIKARIAT BLI01 19/02018-002 25 Offl §25 2019/05/21
I TEK 57/4 OG 57/651 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - REPERASJON AV KAIANLEGG - 57/4 OG 57/651 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM PELING - TILTAKET TRENGER IKKE TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/01811-006 2019/05/21
I TEK 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/244 - MOTTATT TILLEGGSDOKUMENTASJON, ØNSKER Å GJENOPPTA SAKEN OG FRITAK FOR NY NABOVARSLING Karl Rudi Rott EDH 18/00371-010 2019/05/21
I SEN JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 16.05.19 JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY Rogaland Fylkeskommune HRA01 19/01040-009 2019/05/21
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS MBJ03 19/00501-138 2019/05/21
I TEK 148/187 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VORMEDALSVEGEN EIENDOM AS - 148/187 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VORMESDALSVEGEN EIENDOM Rørleggermester Olsen ALS06 19/01426-003 2019/05/21
U TEK 34/1 - VESTRE KARMØYVEG, MJØLHUS - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 34/1 - FERDIGATTEST Kristian Mjølhus JHE05 16/03216-016 2019/05/21
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NORNES, VERONICA - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) NORNES, VERONICA Veronica Nornes MAAA1 19/02274-001 2019/05/21
I TEK 136/22 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BARBRO ELIN SKÅRHAUG NÆRØ - 136/22 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - BARBRO ELIN SKÅRHAUG NÆRØ Tindeland Rør AS ALS06 19/02267-002 2019/05/21
I TEK 15/1595 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - RIVE CARPORT OG BOD, NYBYGG GARASJE - 15/1595 - MOTTATT MANGLER - AVSTANDSERKLÆRINGER Svein Ove Junior Drivenes KHM 19/02090-004 2019/05/21
U SEN 42/25 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4260 - MELDING 42/245. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/4260 Kartverket - Tinglysingen REK 18/04621-012 2019/05/21
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - SVAR - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 Kiwi Stangeland EVI1 12/00842-033 2019/05/21
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SVAR - ØNSKE OM BEDRE LYS FOR FOTGJENGERE/SYKLISTER VEAVÅGEN Reidar Nornes KSU01 12/00420-064 2019/05/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 127/27 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Johan Ness GEL 19/00021-252 2019/05/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/776 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Gordana Gacanica GEL 19/00021-253 2019/05/21
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG FELLESBYGG - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG FELLESBYGG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/02257-001 2019/05/21
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Vikanes Bungum Arkitekter AS MBJ03 19/00501-139 2019/05/21
U TEK 59/217 - EIENDOMSSKATT - KLAGE - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/02242-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/21
I TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FELLESYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA BYGGESAK: 19/2257 - 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FELLESBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA BYGGESAK: 19/2257 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02260-001 2019/05/21
I TEK 86/23 KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES, NYTT SKILT - 86/23 - GODKJENNING FRA STATENS VEGVESEN OG DRIFTSAVDELINGEN Karmsund Havn IKS JMJ03 19/00837-002 2019/05/21
U TEK 5/273 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KÅRE VÅGE - 5/273 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JOHN KÅRE VÅGE Marit Karin Dahl Våge ALS06 16/03787-004 2019/05/21
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2265 - 21/10 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Sverre Ludolf Stava HHU 18/05277-004 2019/05/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/720 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Thor Levi Fjelde GEL 19/00021-254 2019/05/21
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/21
I TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, NORDRE HÅLAND - RIVING AV VERNEVERDIG BYGNING - 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, NORDRE HÅLAND - RIVING AV VERNEVERDIG BYGNING Lothe Solutions AS KHM 19/02263-001 2019/05/21
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/01867-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING IFM KONSERT FEØY BRYGGE Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/00022-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1927 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Karl Ståle Grindhaug GEL 19/00021-255 2019/05/21
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KROKHAUGEN BRANNVANNKAPASITET BEREGNING RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-085 2019/05/21
U TEK 141/26 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KÔSELER, SERKANT - SVAR - 141/26 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Serkant Köseler BJP01 19/02224-002 2019/05/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02266-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
U TEK 28/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM UNDEM, ASGEIR - SVAR - 28/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Asgeir Undem BJP01 19/02223-002 2019/05/21
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, BJARNE HAUGEBERG - DRIKKEVANN, MELSTOKKEVANN - KILDE - UKE 18 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-026 2019/05/21
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE 16/44 - PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Olaug Marie Sjøen MAHA1 15/02071-199 2019/05/21
U SEN LOVLIGHETSKLAGE ETTER KOMMUNELOVENS §59 NR. 1 VEDTAK OM RIVING AV SKUDENES BBH - VEDRØRENDE LOVLIGHETSKLAGE JF. KOMMUNELOVEN § 59 NR 1 VEDTAK OM RIVING AV SKUDENES BBH Fylkesmannen I Rogaland v/Maren Skåden LYK 19/01776-002 2019/05/21
I TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - BYGGETILSYN - 115/162 - TILBAKEMELDING ETTER BEFARING Dag-Helge Rønnevik JKV 19/02136-004 2019/05/21
I TEK 82/193 - HINDERÅKER - NYBYGG GARASJE OG UTVENDIG BOD/HAGESTUE - 82/193 - MOTTATT TEGNING Magne Eide KMY 13/04211-008 2019/05/21
U TEK 66/220 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGE, OVE - SVAR - 66/220 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGE, OVE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/02231-002 2019/05/21
U TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, BRUKSENDRING, FASADEENDRING AV NAUST MM - SAK TIL UTTALE - 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, BRUKSENDRING, FASADEENDRING AV NAUST MM Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 18/03181-007 2019/05/21
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 148/981 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ABI 3 OASEN NÆRINGSGÅRD AS Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 19/00023-061 2019/05/21
I TEK 15/2200/0/22 - KOMMUNALE AVGIFTER - 15/2200/0/22 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Inger Karin Nordbø FTY 19/02269-001 2019/05/21
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ST. HANS-FEST PÅ SYRE, 22.06.19 Syre Velforening EVI1 19/00022-057 26 Off.l.26 2019/05/21
I TEK 15/2231, ÅRABOT/STONG, ÅKRA, NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2231 - E-POSTKORRESPONDANSE OM FREMDRIFT Hans J. Rasmussen AS JKV 09/03049-019 2019/05/21
I TEK 108/12 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK, RIVING OG GJENOPPBYGGING TILBYGG FRITIDSBOLIG - 108/12 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK, RIVING OG GJENOPPBYGGING TILBYGG FRITIDSBOLIG Sissel Tollaksen KHM 19/02271-001 2019/05/21
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - KRAV OM TILBAKEBETALING AV MIDLER - "BARNEVERNFAGLIG VIDEREUTDANNING 2018" Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet AIS 12/00929-175 2019/05/21
I TEK 71/197 - BREKKE - FORHÅNDSKONFERANSE - 71/197 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/02287-001 2019/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TAR IKKE IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED BYGNES BARNEHAGE SMA 19/01151-067 25 Offl.§25 2019/05/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/02379-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
U TEK RAMMEAVTALE - GLASSMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1062 GLASSMESTERTJENESTER Kalland Glass & Tre A/S TES02 19/01062-004 2019/05/21
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SLOKKEVANNSKART OG KAPASITET Firesafe AS ABU01 17/01108-086 2019/05/21
I SKU SÆRSKILT SKOLESKYSS - UTTALELSE FRA PPT EEH 19/02276-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - RIVING OG INSTALLERING AV NY PIPE - 141/50 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Arne Tjensvoll Byggmester Arne Tjensvoll AS KMY 13/00754-004 2019/05/21
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING I PASIENTSKADELOVEN OG NY FORSKRIFT OM MENERSTATNING VED PASIENTSKADER Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-048 2019/05/21
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/02279-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02202-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 61/14 - JARLE OLSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING VED FERIE OG FRITID -2018 61/14 - JARLE OLSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02103-007 2019/05/21
I TEK 88/215 - GRINDE ATLE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID - 2018 88/215 - GRINDE ATLE Landbruksdirektoratet LKS 18/01928-007 2019/05/21
I TEK 17/17 - NILS MAGNE JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING VED FERIE OG FRITID - 2018 17/17 - NILS MAGNE JAKOBSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02040-007 2019/05/21
U TEK RAMMEAVTALE - GLASSMESTERTJENESTER - AVTALE - 19/1062 GLASSMESTERTJENESTER Kalland Glass & Tre A/S TES02 19/01062-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/21
I TEK 47/25 - JAKOBSENS HØNSERI KARL ARNE JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD 47/25 - JAKOBSENS HØNSERI KARL ARNE JAKOBSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01973-006 2019/05/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02230-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 139/10 - INDUSTRIGUMMI KRISTIAN H HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 139/10 - INDUSTRIGUMMI KRISTIAN H HAUSKEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02172-006 2019/05/21
I TEK 139/5 - JOHN KRISTIAN HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 139/5 - JOHN KRISTIAN HAUSKEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02270-007 2019/05/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 5/579 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV TERRASSE Aleksander Nylund Solvang IGR 17/00073-278 2019/05/21
I TEK TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - OVERSENDER KABELPLAN GATELYS TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 18/00625-021 2019/05/21
I TEK 104/3 - JAN KÅRE HELGELAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 104/3 - JAN KÅRE HELGELAND Landbruksdirektoratet LKS 18/01964-006 2019/05/21
I TEK 61/12 - OLAV PEDERSEN LANDBRUK OG ANLEGGSTJENESTER PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 61/12 - OLAV PEDERSEN LANDBRUK OG ANLEGGSTJENESTER Landbruksdirektoratet LKS 18/01999-007 2019/05/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02222-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/217 - MOTTATT MANGLER, ORIGINALE SAMMENSLÅINGSATTESTER Holmen Panorama AS EDH 19/01673-004 26 Off.l.26 2019/05/21
U TEK 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV REDSKAPSBOD - SAK TIL UTTALE - 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV REDSKAPSBOD Statens Vegvesen IGR 19/02144-002 2019/05/21
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - OVERSENDINGSBREV MED FRIST KMV 18/01685-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL SUPERLEKENE HAUGALANDET Rogaland Idrettskrets LYK 19/00027-020 2019/05/21
I TEK 122/2 - FV. 831 SPANNAVEGEN - INNLØSING AV GRUNN - 122/2 - HENVENDELSE OM INNLØSING AV GRUNN VED FV. 831 SPANNAVEGEN Statens vegvesen - Region vest SMO02 19/02280-001 2019/05/21
I TEK 25/27 - BREKKÅ GRUS OG PARKETT PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 25/27 - BREKKÅ GRUS OG PARKETT Landbruksdirektoratet LKS 18/01851-007 2019/05/21
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - BREV OG MØTEINNKALLING EEH 18/01685-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 25/7 - LANGÅKERGARDEN AS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 25/7 - LANGÅKERGARDEN AS Landbruksdirektoratet LKS 18/05276-002 2019/05/21
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - TILSAGNSBREV FOR 2019 OVER STATSBUDSJETTET KAP. 258 POST 21 Kompetanse Norge KEH 12/00773-231 2019/05/21
I TEK 116/1 - MAGNE OLAF ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 116/1 - MAGNE OLAF ØVREBØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02191-008 2019/05/21
I TEK 73/3 - KJELL ROSSEBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 73/3 - KJELL ROSSEBØ Landbruksdirektoratet LKS 18/01925-006 2019/05/21
I TEK 83/35 - MATS EINAR SKEIE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 83/35 - MATS EINAR SKEIE Landbruksdirektoratet LKS 18/02634-003 2019/05/21
I TEK 15/157 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/157 - MOTTATT MANGLER, ORIGINAL SAMMENFØYNINGSATTEST Holmen Panorama AS EDH 19/01674-004 26 Off.l.26 2019/05/21
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Håvik skole EEH 19/01536-016 2019/05/21
I TEK 21/9 - STAVA VILLSAU DA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 21/9 - STAVA VILLSAU DA Landbruksdirektoratet LKS 18/01862-005 2019/05/21
U SEN 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 148/126. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/01277-007 2019/05/21
I TEK 74/14 - RASMUS YTRELAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 74/14 - RASMUS YTRELAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02780-003 2019/05/21
I TEK 93/36 - EINAR JOHAN J KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 93/36 - EINAR JOHAN J KOLSTØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02125-007 2019/05/21
I TEK 54/7 - NILS STAVA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 54/7 - NILS STAVA Landbruksdirektoratet LKS 18/02159-006 2019/05/21
I TEK 22/350 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD HAVTUN AS - 22/350 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ferkingstad Havtun AS BJP01 19/02281-001 2019/05/21
U TEK 122/2 - FV. 831 SPANNAVEGEN - INNLØSING AV GRUNN - 122/2 - FV. 831 SPANNAVEGEN - VEDRØRENDE INNLØSNING AV GRUNN Jon Helgeland Qvale SMO02 19/02280-002 2019/05/21
I TEK 144/3 - TOM RAGNVALD NORDBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 144/3 - TOM RAGNVALD NORDBØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02140-004 2019/05/21
I TEK 110/2 - KJELL MAGNE VAAGA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 110/2 - KJELL MAGNE VAAGA Landbruksdirektoratet LKS 18/02190-006 2019/05/21
I TEK 53/1 - ANNE LISE BLIKSHAVN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 53/1 - ANNE LISE BLIKSHAVN Landbruksdirektoratet LKS 18/02101-007 2019/05/21
I TEK 52/6 - TJØSTHEIM, HÅKON PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 52/6 - TJØSTHEIM, HÅKON Landbruksdirektoratet LKS 18/02307-004 2019/05/21
I TEK 75/9 - KALLEVIK OLE PETTER PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 75/9 - KALLEVIK OLE PETTER Landbruksdirektoratet LKS 18/02264-006 2019/05/21
I TEK 47/15 - JAN ARILD HØINES PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 47/15 - JAN ARILD HØINES Landbruksdirektoratet LKS 18/02781-004 2019/05/21
I TEK 64/12 - SVENSEN BJØRN STEINAR PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 64/12 - SVENSEN BJØRN STEINAR Landbruksdirektoratet LKS 18/02299-006 2019/05/21
I TEK 31/10 - LEIV K. HAGA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 31/10 - LEIV K. HAGA Landbruksdirektoratet LKS 14/00610-008 2019/05/21
I TEK 47/16 - KURT ARILD NALEY PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 47/16 - KURT ARILD NALEY Landbruksdirektoratet LKS 18/02081-007 2019/05/21
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV Landbruksdirektoratet LKS 18/02105-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 136/5 - MATHIASSEN GARDSBRUK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 136/5 - MATHIASSEN GARDSBRUK Landbruksdirektoratet LKS 18/02555-004 2019/05/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02220-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 23/7 - NES GÅRD & HESTESKYSS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 23/7 - NES GÅRD & HESTESKYSS Landbruksdirektoratet LKS 18/02306-006 2019/05/21
I TEK 106/8 - FOSNABONDE PER ERIKSEN PRODUKSJONTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 106/8 - FOSNABONDE PER ERIKSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02279-006 2019/05/21
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-066 25 Offl.§25 2019/05/21
I TEK 138/1 - TØMRER OLE C. VIKSHÅLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 138/1 - TØMRER OLE C. VIKSHÅLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02643-003 2019/05/21
I TEK 63/10 - OSVALD AMLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 63/10 - OSVALD AMLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02312-007 2019/05/21
I TEK 126/2 - ODD INGE VIKSHÅLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 126/2 - ODD INGE VIKSHÅLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02062-006 2019/05/21
U TEK 22/350 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD HAVTUN AS - SVAR - 22/350 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ferkingstad Havtun AS BJP01 19/02281-002 2019/05/21
U TEK 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karl Rudi Rott EDH 18/00371-011 2019/05/21
I TEK 41/5 - WARARAT KVILHAUG PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 41/5 - WARARAT KVILHAUG Landbruksdirektoratet LKS 18/02044-008 2019/05/21
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - 119/52 - OVERSENDELSE AV MARTRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 18/5086 Jorunn Marit Rasmussen Langåker XXI 18/05086-017 2019/05/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/03276-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 Ove Kyte XXI 18/05086-018 2019/05/21
I TEK 130/16 - EINAR VIKINGSTAD PRODKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 130/16 - EINAR VIKINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/02179-005 2019/05/21
I TEK 21/15 - EINAR BERG PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 21/15 - EINAR BERG Landbruksdirektoratet LKS 18/02167-007 2019/05/21
I TEK 103/1 - AARSAND, LEIF ANDERS PRODUKSJONTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 103/1 - AARSAND, LEIF ANDERS Landbruksdirektoratet LKS 18/02274-006 2019/05/21
I TEK 22/11 - JAN KENNETH FERKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 22/11 - JAN KENNETH FERKINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/02301-006 2019/05/21
I TEK 128/5 - TRYGVE UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 128/5 - TRYGVE UTVIK Landbruksdirektoratet LKS 18/02102-007 2019/05/21
I TEK 146/1 - TROND ROALD BØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 146/1 - TROND ROALD BØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02077-007 2019/05/21
I TEK 83/12 - JAN MAGNUS HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 83/12 - JAN MAGNUS HILLESLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02039-006 2019/05/21
I TEK 93/31 - EGIL OVE KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 93/31 - EGIL OVE KOLSTØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02073-006 2019/05/21
I TEK 62/2 - STAVA NILS SØNDENÅ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 62/2 - STAVA NILS SØNDENÅ Landbruksdirektoratet LKS 18/02153-004 2019/05/21
I TEK 106/7 - JAN ARVE KVÅLE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 106/7 - JAN ARVE KVÅLE Landbruksdirektoratet LKS 18/02139-006 2019/05/21
I TEK 73/8 - TRON KRISTIANSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 73/8 - TRON KRISTIANSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01879-007 2019/05/21
I TEK 63/9 - RUNE GUNDERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 63/9 - RUNE GUNDERSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02009-006 2019/05/21
I TEK 7/24 - BÅRDSEN JAN HÅKON J PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 7/24 - BÅRDSEN JAN HÅKON J Landbruksdirektoratet LKS 18/02284-007 2019/05/21
I TEK 131/8 - TORVESTAD RUNE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 131/8 - TORVESTAD RUNE Landbruksdirektoratet LKS 18/01881-007 2019/05/21
I TEK 131/1 - GRØNNINGEN TOR ASLE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 131/1 - GRØNNINGEN TOR ASLE Landbruksdirektoratet LKS 18/01886-006 2019/05/21
I TEK 109/5 OG 109/31 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/5 OG 109/31 - REDEGJØRELSE FOR ULOVLIGE FORHOLD PÅ EIENDOMMEN Terje Hetland JKV 19/01879-002 2019/05/21
I TEK 141/28 - LITLASUND - LØFTEPLATFORM I KONTORBYGG - 141/28 - LITLASUND - LØFTEPLATFORM I KONTORBYGG Tks Heis AS KIS 19/02288-001 2019/05/21
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA VEA, MARITA - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA Marita Vea MAAA1 19/02286-001 2019/05/21
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. GODKJENT 18.6.2018 - KLAGEAVGJØRELSE - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Fylkesmannen i Rogaland BHA02 15/03655-117 2019/05/21
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 15.05.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-226 2019/05/21
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - UNDERTEGNET OVERTAKELSESPROTOKOLL TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma MBJ03 17/01567-042 2019/05/21
I TEK 24/1- OLE JAKOB FERKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 24/1- OLE JAKOB FERKINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/02690-003 2019/05/21
U TEK RENOVASJON - FEØY - INFORMASJON OM NY RENOVASJONSORDNING - FEØY Nrs Farming AS MAHA2 19/02177-001 2019/05/21
U SKU SKOLESTART - UTSATT - SVAR - ØNSKE OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/02023-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 19/15 - JAN H. LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 19/15 - JAN H. LIKNES Landbruksdirektoratet LKS 18/02060-007 2019/05/21
I TEK 81/5 - KF DRESSUR KJERSTI MOEN FAGERHEIM PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 81/5 - KF DRESSUR KJERSTI MOEN FAGERHEIM Landbruksdirektoratet LKS 18/02013-006 2019/05/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02289-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/21
I TEK 30/34 - SØRCON - INTERIØRMESTEREN EMIL SØRHEIM PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 30/34 - SØRCON - INTERIØRMESTEREN EMIL SØRHEIM Landbruksdirektoratet LKS 18/02332-006 2019/05/21
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - INNSYN I DOKUMENTER - 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. Synnøve Okstad IGR 19/01128-008 2019/05/21
I TEK 93/3 - KRISTIAN KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 93/3 - KRISTIAN KOLSTØ Landbruksdirektoratet LKS 18/01890-006 2019/05/21
I TEK 8/28 - ARVE TANGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 8/28 - ARVE TANGEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02067-006 2019/05/21
I TEK 33/6 - KNUT SANDVE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 33/6 - KNUT SANDVE Landbruksdirektoratet LKS 18/02064-006 2019/05/21
I TEK 38/2 - KJETIL JESPERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 38/2 - KJETIL JESPERSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02637-003 2019/05/21
I HSE FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG SMISO ROGALAND - OPPDATERING TIL SØKNAD OM INTENSJONSAVTALE 2019 SMISO Rogaland BSE02 18/03797-004 2019/05/21
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 84/9 - NILS OLAV ESPELAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02148-009 2019/05/21
I TEK 130/12 - MARIO VELDE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 130/12 - MARIO VELDE Landbruksdirektoratet LKS 18/02152-006 2019/05/21
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - INNSYN I DOKUMENTER - 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. Helge Haver IGR 19/01128-009 2019/05/21
I TEK 33/13 - KJELL ERIKSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 33/13 - KJELL ERIKSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02084-006 2019/05/21
I TEK 15/1481 - STALL FRISK HESTESENTER HEIDI JOHANNE ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 15/1481 - STALL FRISK HESTESENTER HEIDI JOHANNE ØVREBØ Landbruksdirektoratet LKS 18/05188-002 2019/05/21
I TEK 70/2 - EIDE STIG JOHNNY PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 70/2 - EIDE STIG JOHNNY Landbruksdirektoratet LKS 18/01970-006 2019/05/21
U TEK 8/17 - TANGEN - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 8/17 - TANGEN - NYBYGG ENEBOLIG Geir Tangjerd IGR 19/02004-005 2019/05/21