Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 149/422 - SEKSJ. 7, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG VINDFANG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/422 - SEKSJ. 7, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG VINDFANG Torhild Ådnesen og Thor Harald Fosen KRRE 19/01480-002 2019/05/20
I TEK 5/273 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KÅRE VÅGE - 5/273 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KÅRE VÅGE Vassbakk & Stol AS ALS06 16/03787-003 2019/05/20
U TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - RAMMETILLATELSE - 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG Vikanes Bungum Arkitekter AS JMJ03 19/01872-004 2019/05/20
U TEK 22/43. - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: EIRIK LANGÅKER - OVERDRAGER: FINN H. FERKINGSTAD - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 22/43. - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Eirik Langåker BJP01 19/02157-002 2019/05/20
U TEK 119/52 - SPANNAVEGEN, MYKJE - BETONGDEKKE PÅ BRYGGE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 119/52 - SPANNAVEGEN, MYKJE - BETONGDEKKE PÅ BRYGGE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KRRE 19/02168-003 2019/05/20
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - E134 HUSØYVEGEN - SVAR PÅ SØKNAD OM PERMANENT INFOSKILT FOR KARMSUND HAVN (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-404 2019/05/20
U HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG PÅTALE - TRUSLER - KLAGE - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR. 14565596 CBE02 18/03997-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/02219-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - INNKREVING AV FOR MYE UTBETALT TILSKUDD Kari Dankel ABU01 15/01750-142 2019/05/20
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 14.05.2019 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet BNO 12/00773-230 2019/05/20
I SEN TILSYNSRAPPORTER - SALG AV TOBAKKSVARER - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 CIRCLE K, SÆVELANDSVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/03200-004 2019/05/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02220-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02222-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/03276-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKOT TIL SYMJEMIDLAR 2019 Fylkesmannen i Rogaland ETH01 12/02867-038 2019/05/20
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - 15/950 - OVERSENDER TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-001 2019/05/20
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - OVERSENDER DOKUMENTASJON - TINGLYSTE RETTIGHETER TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-041 2019/05/20
I TEK PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 - VARSEL OM OPPSTART TIL OFFENTLIGE ORGANER OG INTERESSENTER I KARMØY KOMMUNE PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 Cowi AS AAHO 13/03693-023 2019/05/20
U TEK 19/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBERT SÆLE - 19/35 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ROBERT SÆLE Robert Sæle ALS06 18/03400-004 2019/05/20
I TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - ANG. FORHÅNDSVARSEL OM EKSPROPRIASJON - SPANNE SENIORLANDSBY Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-006 2019/05/20
I TEK HJORTEVILT 2012-2019 - HJORTETELLING - AVALDSNES, APRIL OG MAI Avaldsnes Grunneierlag PCH01 12/00288-142 2019/05/20
I TEK SØKNAD OM STØRRE AVFALLSDUNK - SØKNAD OM EKSTRA RESTAVFALLSDUNK. ANNA 19/02237-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14. 146/53 Haugaland Brann og Redning IKS YSL 15/04051-021 2019/05/20
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV FRA STATENS VEGVESEN - FV. 47 T FORBINDELSEN - OPPMERKING I RUNDKJØRINGEN Statens Vegvesen KSU01 12/01271-406 2019/05/20
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - PRISENDRING - RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA Maske AS KRWI 16/04015-075 2019/05/20
I TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/PLUGGING - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM AS BYGGESAK: 18/3307 - 15/465 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/PLUGGING - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM AS BYGGESAK: 18/3307 Vassbakk & Stol AS ORO01 19/02212-001 2019/05/20
U TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - ANNONSE - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 HA / Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/00593-028 2019/05/20
I TEK BIOMAR AS - UTSLIPPSTILLATELSE - VURDERING AV MOTTATT LUKTMÅLING, BIOMAR KARMØY (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/00854-014 2019/05/20
I TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - SVAR PÅ SØKNAD OM LØYVE TIL ARRANGEMENT - SENTRUMSLØPET - 05.06.2019 Statens Vegvesen HPE 12/01960-046 2019/05/20
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN - KV. 1549 NYGÅRDVEGEN OG KV. 1539 VÅGEVEGEN - SÆSKILT FARTSGRENSE Statens Vegvesen KSU01 12/01271-405 2019/05/20
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE FV. 852, AUSTRE VEAVEG - GRAVING OG MICROTRENCHING Statens Vegvesen KSU01 13/01286-053 2019/05/20
I TEK PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN - OPPDATERT PLANBESKRIVELSE PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN Asplan Viak AS YSL 17/01503-008 2019/05/20
I TEK 59/217 - EIENDOMSSKATT - KLAGE - 59/217 - KORRESPONDANSE - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/02242-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/20
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - MERKNAD FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, PLANAVDELINGEN - 02.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Rogaland Fylkeskommune YSL 17/01396-060 2019/05/20
I TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER OG SITUASJONSKART Ek Bygg AS KIS 19/01986-003 2019/05/20
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ALS06 19/02227-001 24 Offl.§24 2019/05/20
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ANNA 19/02229-001 24 Offl.§24 2019/05/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02230-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-011 25 Offl §25 2019/05/20
I SKU 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV FARGE PÅ DØR - 57/31 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FOR ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - ENDRING AV FARGE PÅ DØR Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen AAL 19/02210-001 2019/05/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 127/1 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE Åge Roald Hausken GEL 19/00021-248 2019/05/20
I SEN NORSK BANE AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK BANE AS, MÅNDAG, 17.06.19 I SELJORD Norsk Bane AS PVE01 13/02263-006 2019/05/20
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - (KOPIMOTTAKER) MERKNADER TIL NABOVARSEL Alice H. og Ole Martin Solum IGR 19/02214-001 2019/05/20
I TEK 113/35, DØLEVEGEN, DØLE. OPPFØRING AV MUR - 113/35 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær JKV 11/01652-009 2019/05/20
U TEK 133/14, 133/32, 133/43, 133/44, 133/45 - GJØDSELPLAN - BREV ANGÅENDE FRITAK FOR GJØDSELPLAN Fylkesmannen I Rogaland LKS 19/02158-002 2019/05/20
I TEK 110/13 - VÅGA, GJENOPPFØRING AV BRYGGE LANGS SJØ - 110/13 - ARBEID MED BRYGGE ER PÅBEGYNT MEN IKKE FERDIGSTILT Svein Erik Wiksnes JKV 10/02476-009 2019/05/20
U TEK 66/108 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF ERIKSEN - 66/108 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF ERIKSEN Aibel AS ALS06 19/02204-003 2019/05/20
I TEK GRAVESØKNAD - KV. 1127 VELDEVEGEN - LOGGBOK - KV. 1127 VELDEVEGEN Danielsen & Skogland Maskin AS KSU01 19/01637-003 2019/05/20
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA APELAND, SVEIN OLAV OG KRISTIN - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) APELAND, SVEIN OLAV OG KRISTIN Svein Olav Apeland MAAA1 19/02218-001 2019/05/20
I TEK 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA - 43/286 - HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE OG BOD Fylkesmannen i Rogaland EDH 19/01139-010 2019/05/20
I TEK 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - NYBYGG - 149/127 - (KOPIMOTTAKER) FORHÅNDSVURDERING AV TILTAK Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/02228-001 2019/05/20
I TEK BYUTVIKLING I KARMØY - HENVENDELSE - GJELDER DÅRLIG VEGVEDLIKEHOLD OG BYFORNYING I ÅKREHAMN SENTRUM Harald Hatløy MGR01 12/01150-008 2019/05/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eskild Kvala AS MBJ03 19/00501-134 2019/05/20
U SEN INNFORDRING - ENDRING I FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-232 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U TEK 148/235 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUIDO STÜTTGEN - 148/235 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUIDO STÜTTGEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/02203-002 2019/05/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Plank Arkitekter AS MBJ03 19/00501-135 2019/05/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-136 2019/05/20
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eskild Kvala AS MBJ03 19/00501-137 2019/05/20
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 86/10 - SPØRSMÅL OM REGELVERK FOR GJERDE MOT GANGSTI Ørjan Haagenvik JMJ03 17/00073-274 2019/05/20
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV BLÅBÆRHAUGEN 2, SANDVE Elisabeth Gilje AAL 17/00116-069 2019/05/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERTER I ÅKRAHALLEN 10 OG 11 MAI Åkra Idrettslag EVI1 19/00022-054 2019/05/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/01317-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U TEK 22/43. - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: EIRIK LANGÅKER - OVERDRAGER: FINN H. FERKINGSTAD - 22/43 - KONSESJONSVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN Eirik Langåker BJP01 19/02157-003 2019/05/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02184-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - SØKNAD OM DISPENSASJON ARBEIDSTID ETTER AML § 10-12 (4) VED MOSBRONVEGEN Fagforbundet SALF 12/00092-312 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-054 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/20
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - KLOAKKERING - RØYKSUND Kjersti Tollaksen ETS 12/00024-428 2019/05/20
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-076 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK 15/577 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - NY ADKOMST - 15/577 - MERKNAD TIL UTFØRELSE AV TILTAK Eivind Stonghaugen Larsen KRRE 18/03275-006 2019/05/20
I TEK RAPPORTER OM VEGTRAFIKKUHELL - ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE - OPPDATERING - ANMELDELSESNUMMER 14778683 - HPE 12/00383-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 136/28 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED KYRKJEVEGEN, SKJØLINGSTAD Samira Nabizade BFH 19/00010-053 2019/05/20
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-275 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 15/01195-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 13/720 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - OLE CHR. SNØRTELAND OG ANETTE SØRHEIM Ole Christian Snørteland REK 19/00023-060 2019/05/20
I TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE - 120/120 - SPØRSMÅL OM BEBYGGELSE MM. PÅ EIENDOM FOR SALG Ian Streeter Hatfield KRRE 18/02902-018 2019/05/20
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - KRAV OM FORHANDLINGER ETTER HTA §4.2.4 Fagforbundet Karmøy TUS 19/00520-001 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/05/20
I TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - 149/417 - (ORIGINAL) ERKLÆRING OM FRAVIK AV PANT MED URÅDIGHET Meglerhuset Rele MAH 19/01627-016 2019/05/20
I TEK 28/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM UNDEM, ASGEIR - 28/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Asgeir Undem BJP01 19/02223-001 26 Off.l.26 2019/05/20
I TEK 141/26 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KÔSELER, SERKANT - 141/26 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Serkant Köseler BJP01 19/02224-001 26 Off.l.26 2019/05/20
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER KHW 12/04604-271 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - 59/241 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Bengt Sverre Hagen EDH 19/02239-001 2019/05/20
I SEN STØYPROBLEM - NABOBRÅK I FORM AV MASKINLYD - KLAGE KANE1 19/02235-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/344 - BESTILLING AV NABOLISTE Stian Eriksson GEL 19/00021-249 2019/05/20
I TEK ANMODNING OM BEDRE VARSLING VED STENGING AV TUNNEL I T-FORBINDELSEN - SVAR PÅ ANMODNING OM BEDRE VARSLING VED STENGING AV TUNNEL I T-FORBINDELSEN Statens Vegvesen HPE 19/01135-002 2019/05/20
I TEK 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING - 148/126 - GODKJENNER KOMMUNENS VEDTAK (ORIGINAL) Hantera Eiendom AS MAH 19/01277-006 2019/05/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/37,39 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-250 2019/05/20
I TEK PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - 20.05.19 PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 Haugaland Brann og Redning IKS AAHO 13/03693-022 2019/05/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/03415-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/01374-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - HAR INGEN YTTERLIGERE KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 18/03108-026 2019/05/20
I TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2289 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL, SITUASJONSKART MM Garvik Prosjekt AS IGR 19/02033-004 2019/05/20
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/02226-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - SJØVANN - HÅLANDSDALEN 84, SKUDENESHAVN 15.15 - 20.05.19 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-025 2019/05/20
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-233 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U TEK 38/204 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING- KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/204 I KARMØY KOMMUNE Olsson Anders Strøm XXI 19/01806-002 2019/05/20
U TEK 38/204 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING- KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/204 I KARMØY KOMMUNE Faltinsen Bente XXI 19/01806-003 2019/05/20
U TEK 38/204 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING- KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/204 I KARMØY KOMMUNE Skådel Thoma Helene XXI 19/01806-004 2019/05/20
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILSLUTNINGSBREV Sveio kommune OEI 19/00949-001 2019/05/20
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILSLUTNINGSBREV Vindafjord kommune OEI 19/00949-002 2019/05/20
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ALS06 19/02106-002 24 Offl.§24 2019/05/20
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILSLUTNINGSBREV Haugesund kommune OEI 19/00949-003 2019/05/20
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILSLUTNINGSBREV Etne kommune OEI 19/00949-004 2019/05/20
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ALS06 19/02227-002 24 Offl.§24 2019/05/20
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-055 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/20
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/20
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/02207-002 24 Offl.§24 2019/05/20
U TEK 148/888 - NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/888 - BUT -RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS Odd Hansen AS GER01 16/03338-008 2019/05/20
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. SKILT TIL APOTEK - 148/306 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hille Melbye Arkitekter AS KMY 19/01068-004 2019/05/20
U TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL HYBLER/BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL HYBLER/BOLIG Procon AS KIS 19/01906-002 2019/05/20
I TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALPLANAVDELINGEN - 16.05.19 Rogaland fylkeskommune YSL 19/01514-007 2019/05/20
I TEK INNLANDSFISKE - VANNMILJØ - MELDING OM VEDTAK: TILSAGN OM STØTTE FRA VANNMILJØTILTAKSMIDLENE 2019 SJØØRRETKARTLEGGING PÅ YTRE HAUGALANDET Rogaland fylkeskommune PCH01 13/01475-010 2019/05/20
I HSE BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-009 25 Offl.§25 2019/05/20
I TEK 66/220 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGE, OVE - 66/220 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGE, OVE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/02231-001 26 Off.l.26 2019/05/20
I SEN SERVERINGSBEVILLING - ESSO TIGER AVALDSNES - UTTALELSE - SERVERINGSBEVILLING - ESSO TIGER AVALDSNES Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/01871-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 5/579 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV TERRASSE Aleksander Nylund Solvang IGR 17/00073-277 2019/05/20
I TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS IGR 19/00110-008 2019/05/20
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/20
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - UTTALELSE VEDRØRENDE NY STYRER - KIWI 641 TORVASTAD Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/00374-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U SEN 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - MELDING 149/540. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/1169 Kartverket - Tinglysingen REK 19/01627-017 2019/05/20
U TEK 42/70 - POSTVEGEN, SØRHÅLAND - PÅBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 42/70 - POSTVEGEN, SØRHÅLAND - PÅBYGG GARASJE John Kåre Sundfør JMJ03 19/01947-002 2019/05/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/01178-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I SKU SKOLESTART - UTSATT - ØNSKE OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/02023-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I TEK 62/12 - SUNNANÅ - NYDYRKING - 62/12 - SUNNANÅ - NYDYRKING Vassbakk & Stol AS KIS 19/02244-001 2019/05/20
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/02240-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/20
I TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 19/02246-001 2019/05/20
I TEK PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 20.05.19 PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 Mattilsynet AAHO 13/03693-024 2019/05/20
U TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE - 120/120 - SPØRSMÅL OM BEBYGGELSE MM. PÅ EIENDOM FOR SALG Ian Streeter Hatfield KRRE 18/02902-019 2019/05/20
I SEN SERVERINGSBEVILLING - ESSO TIGER AVALDSNES - UTTALELSE - VANDELSVURDERING - TIGER AVALDSNES/ RAGLAMYR VIKSE AS Skatteetaten EVI1 19/01871-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/300 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Thorleif Waage Gismervik GEL 19/00021-251 2019/05/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02202-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/20
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT I SMELTEHYTTA 25. MAI Hinderaker & Visnes Vel EVI1 19/00022-055 2019/05/20
I TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS IGR 19/00499-008 2019/05/20
U TEK 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV FARGE PÅ DØR - 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV FARGE PÅ DØR Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/02210-002 2019/05/20
U TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON STATENS VEGVESEN - SVAR - BEKREFTER MATRIKKELFØRT GRUNNERVERV - 148/483 M.FL. Statens vegvesen - Region vest ALA04 17/01068-010 2019/05/20