Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 19/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBERT SÆLE - 19/35 - RØRLEGGERMELDING ROBERT SÆLE S O Lund AS ALS06 18/03400-002 2019/05/16
U TEK 12/440 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: FLOTVE BYGGESAK 19/862 - 12/440 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: FLOTVE BYGGESAK 19/862 Vedavågen Rør AS ORO01 19/00864-002 2019/05/16
U TEK 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG Ånderå Linda og Øyvind Bokn KRRE 18/05383-005 2019/05/16
U TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS IGR 19/00862-004 2019/05/16
U TEK 58/281 - KOPERVIK - BYGGETILSYN - 58/281 - KOPERVIK - BYGGETILSYN Vest Bygg & Stillas AS KMY 19/02130-001 2019/05/16
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - RAMMETILLATELSE - 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. Plank Arkitekter AS IGR 19/01128-007 2019/05/16
U TEK 10/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 10/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/02156-002 2019/05/16
U TEK 66/243 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATLE KALLEVIG - 66/243 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATLE KALLEVIG Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/02161-002 2019/05/16
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - INNKALLELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT 11. JUNI 2019 Haugaland Kraft AS LYK 13/04121-025 2019/05/16
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KOMMUNALE INTEGRERINGSTILTAK Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-120 2019/05/16
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - FYLKESMANNEN BER OM KOMMENTARER TIL UTKAST TIL ENDRING AV 3 TILLATELSER ETTER FORURENSNINGSLOVEN VED HUSØY INDUSTRIOMRÅDE Fylkesmannen i Rogaland PEID 18/01519-027 2019/05/16
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - UTTALELSE - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ENKELTANLEDNING 25 MAI KONSERT OG DANS I SMELTEHYTTA PÅ VISNES Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/00022-053 2019/05/16
I TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRING AV ADKOMST Berit og Per Gunnar Nornes GTH 18/04565-022 2019/05/16
I TEK 129/6 - KNUT SELSAAS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK - PRODUKSJONSTILSKUDD 129/6 - KNUT SELSAAS Landbruksdirektoratet LKS 18/02018-007 2019/05/16
U TEK 90/72 - MØLLEVEGEN, FISKÅ - NYBYGG GARASJE - 90/72 - FERDIGATTEST Anne Turid Kolstø JHE05 13/04039-006 2019/05/16
U TEK 15/2224 - RØYSANEVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 15/2224 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, GARASJE Tone Fiksdal JKV 18/00425-004 2019/05/16
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2261 - 86/3 - AVALDSNES, DELINGSTILLATELSE FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Vibeke Løften Grønstøl HHU 19/00507-003 2019/05/16
U TEK 139/75 - TORVASTADVEGEN, HAUSKE - PÅBYGG, VINTERHAGE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 139/75 - FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 13/02417-008 2019/05/16
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 94/35 - FERDIGMELDING PÅ KONSERVERT OLJETANK - HUGO AUSTEVIK Emitek AS PEID 14/03191-084 2019/05/16
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 86/10 - SPØRSMÅL OM REGELVERK FOR GJERDE MOT GANGSTI Ørjan Haagenvik JMJ03 17/00073-273 2019/05/16
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - OVERSENDER ILLUSTRASJONSPLAN MED PARKERINGSKJELLER OG LEKEPLASS, SAMT BESKRIVENDE PERSPEKTIV FOR LEKEPLASSEN PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Opus Arkitekter AS BHA02 15/00933-022 2019/05/16
I TEK 141/181 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 141/181 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tore Brunborg KMY 13/03606-004 2019/05/16
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - AKSEPTERT TILBUD 18-05-0206/2 NY PUMPESTASJON Xylem Water Solutions Norge AS ABU01 13/00434-111 2019/05/16
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - KV. 1469 TOSTEMVEGEN, TJØSVOLLSVATNET, GANG- OG SYKKELVEG Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-403 2019/05/16
U TEK 66/956 - ØSTREMLIA, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - 66/956 - TILSYNSRAPPORT I K Gabrielsen KMY 18/00554-018 2019/05/16
I TEK 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE - 148/108 - SPØRSMÅL OM REGLER FOR AVSTAND TIL KIRKEBYGG OG BEKREFTELSE FRA KARMØYKIRKEN PÅ AVSTAND FRA GRENSE Odd Tode Langåker Torbergsen KHM 19/01971-004 2019/05/16
U TEK 66/956 - ØSTREMLIA, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - 66/956 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 18/00554-019 2019/05/16
I TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - FOTODOKUMENTASJON PÅ UTBEDRING AV SIKTSONE Hans J Rasmussen AS JKV 14/02015-033 2019/05/16
I SEN COOP PRIX VEDAVÅGEN SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 SALGSBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01709-026 2019/05/16
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 SALGSBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01573-040 2019/05/16
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00842-032 2019/05/16
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00376-037 2019/05/16
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01705-017 2019/05/16
I SEN REMA 1000 BYGNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02909-022 2019/05/16
I SEN KNAPPHUS RETAIL AS - KARMØY BILISTSENTER (SHELL BYGNES) SERVERINGSBEVILLING/SALGSBEVILLING FOR TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 SERVERINGSBEVILLING/SALGSBEVILLING FOR TOBAKK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/00416-004 2019/05/16
I SEN MIX ÅKREHAMN - SERVERINGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 20 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/00862-007 2019/05/16
U TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Ek Bygg AS KIS 19/01986-002 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-075 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-076 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-024 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-025 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-026 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-027 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-028 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-029 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-185 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-186 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-187 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-188 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-189 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-190 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-191 25 Offl §25 2019/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - INTERVJU HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-024 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-026 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-027 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-028 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-029 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-030 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-031 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-032 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-033 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-034 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-035 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-036 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-037 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-038 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-039 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-040 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-041 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-042 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-043 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-044 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-045 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-046 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - BEKREFTELSE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-047 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-072 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-073 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-074 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-075 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-076 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-077 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-078 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-079 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-080 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-081 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-082 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-083 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-084 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-085 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-086 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-087 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-088 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-089 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-090 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-091 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-092 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-093 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-094 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-095 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-096 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-097 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-098 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-099 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-100 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-101 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-102 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-103 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-104 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-105 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-106 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-107 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-108 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-109 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-110 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-111 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-112 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-113 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-114 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-115 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-116 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-117 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-118 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-119 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-120 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-121 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-122 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-123 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-124 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-125 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-126 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-127 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-128 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-129 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-130 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-131 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-132 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-133 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-134 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-135 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-136 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-137 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-138 25 Offl §25 2019/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - BEKREFTELSE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-139 25 Offl §25 2019/05/16
U TEK 57/311 - SKUDENESHAVN. UTVIDELSE AV FORRETNING, NY P-PLASS, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG. - 57/311 - FERDIGATTEST Haaland & Thuestad AS JHE05 99/07536-040 2019/05/16
I TEK 15/578 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:182766 - 15/2471 - SPØRSMÅL OM GRENSEPINNE SOM ER GRAVD BORT STD:182766 Eivind Stonghaugen Larsen JHE 18/02921-023 2019/05/16
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/16
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RØRINSPEKSJONSRAPPORT JOVIKVEGEN 6 Norva24 Vest AS MAHA1 15/04912-148 2019/05/16
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Byggmester Leif K Hausken AS MBJ03 19/00501-133 2019/05/16
U TEK 90/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALME, SOLVEIG - SVAR - 90/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Solveig Alme BJP01 19/02182-002 2019/05/16
U TEK 114/131, 152 OG 154 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HOLMÅS, KARI ANNA - SVAR - 114/131, 152 OG 154 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kari Anna Holmås BJP01 19/02183-002 2019/05/16
U TEK 140/71 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IDAR TRENGEREID - 140/71 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - IDAR TRENGEREID Dina Trengereid Casado ALS06 15/01003-005 2019/05/16
U TEK 130/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL VIKINGSTAD - 130/7 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KJETIL VIKINGSTAD Kjetil Vikingstad ALS06 18/02392-004 2019/05/16
I TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5679 - 32/3 - FULLMAKT Linda Karin Hemnes HHU 17/04964-021 26 Off.l.26 2019/05/16
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILDELINGSBESLUTNING - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Saneringsgruppen AS VIHO 19/00227-021 2019/05/16
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILDELINGSBESLUTNING - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Norsk Saneringsservice AS VIHO 19/00227-022 2019/05/16
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILDELINGSBESLUTNING - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING EN ENTREPRENØR AS VIHO 19/00227-023 2019/05/16
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILDELINGSBESLUTNING - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Vassbakk & Stol AS VIHO 19/00227-024 2019/05/16
U TEK 69/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LAUVÅS, OLAV - SVAR - 69/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/02186-002 2019/05/16
I TEK 11/365 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM ME OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/365 - SØKNAD OM ENDRET ELLER UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Eskild Kvala AS EDH 19/02194-001 2019/05/16
U TEK 69/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, SIRI LISE TJØRVE OG LANGÅKER, VEGARD - SVAR - 69/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/02187-002 2019/05/16
I TEK 13/599 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG GARASJE MED BOD - 13/599 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG GARASJE MED BOD Einar Bjørnsen KHM 19/02190-001 2019/05/16
U TEK 83/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND H. HANSEN - 83/63 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND H. HANSEN Øyvind Hogneland Hansen ALS06 16/02015-004 2019/05/16
U TEK 119/450 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VICTORIA FREIHOW - 119/450 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - VICTORIA FREIHOW Victoria Freihow ALS06 15/02591-004 2019/05/16
U TEK 136/28 - KYRKJEVEGEN, SKJØLINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 136/28 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 15/04630-016 2019/05/16
I TEK 146/212 - BØ - TILBYGG INDUSTRIBYGG - 146/212 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 18/03176-004 2019/05/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 75/48 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-247 2019/05/16
I TEK 148/235 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUIDO STÜTTGEN - 148/235 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUIDO STÜTTGEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/02203-001 2019/05/16
I TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER Novaform Haugesund AS JKV 17/04738-012 2019/05/16
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 20.05.2019 - MØTE I KLAGENEMNDA DEN 20.05.2019 Vidar Vilhelm Vilhelmsen EVI1 19/02141-004 2019/05/16
I TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ - OPPFØRING AV GJERDE - 99/109 - BRUKSENDRING TREKKES UT AV SØKNAD Hereid Hus AS KHM 19/01973-002 2019/05/16
U SKU ARBEIDSMILJØUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 2012-2016 - MØTEREFERAT AMU - OPPVEKST- OG KULTURETATEN 02.05.19 Robertsen Janne GKH01 12/00796-061 2019/05/16
U SEN DIALOGMØTER - ANDRE KOMMUNER/ROGALAND FYLKESKOMMUNE - SVAR - TILBAKEMELDING - NYTT BEREDSKAPSSENTER I REGI AV KARMØY KOMMUNE Haugesund Kommune VIJO 16/02083-012 2019/05/16
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - OVERSENDER REVIDERT PLANFORSLAG ETTER INNSIGELSER FRA FYLKESMANNEN OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 15/01064-046 2019/05/16
I TEK 66/108 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF ERIKSEN - 66/108 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF ERIKSEN Aibel AS ORO01 19/02204-001 2019/05/16
I TEK 66/108 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF ERIKSEN - 66/108 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF KÅRE ERIKSEN Aibel AS ALS06 19/02204-002 2019/05/16
I TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 18/05587-013 2019/05/16
I TEK 13/749 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 18/2346 - 13/749 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/2346 Aibel AS ALS06 18/02370-004 2019/05/16
U TEK 58/112 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HOVEDGATEN 26 AS - 58/112 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - HOVEDGATEN 26 AS Hovedgaten 26 AS ALS06 19/02097-004 2019/05/16
U TEK 15/1595 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - RIVE CARPORT OG BOD, NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1595 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - RIVE CARPORT OG BOD, NYBYGG GARASJE Svein Ove Junior Drivenes KHM 19/02090-003 2019/05/16
U TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG I K Gabrielsen KIS 19/01939-004 2019/05/16
U TEK 15/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - 15/370 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN Statens Vegvesen ALS06 18/01289-005 2019/05/16
U TEK GRAVESØKNAD - BJØRKEVEGEN 16 - SVAR - GRAVESØKNAD - BJØRKEVEGEN 16 Torleif og Sigurd Ytreland AS KSU01 19/02133-002 2019/05/16
U TEK GRAVESØKNAD - KV. 1071 HAUGEVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - KV. 1071 HAUGEVEGEN Vea Energi AS KSU01 19/02134-002 2019/05/16
I TEK 123/158 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK, FASADEENDRING ENEBOLIG - 123/158 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK, FASADEENDRING ENEBOLIG Andreas Wee Mørch KHM 19/02195-001 2019/05/16
I TEK 12/215 - FREDHAIMVEGEN, SEVLAND, TILBYGG ENEBOLIG, TETTE BALKONG - 12/215 - FREDHEIMVEGEN, SEVLAND, TILBYGG ENEBOLIG, TETTE BALKONG Maud Ellen Mikkelsen KHM 19/02197-001 2019/05/16
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 OG 163 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Frøydis Margaret Rasmussen ALA04 19/01043-011 2019/05/16
I TEK 84/58 - KVALAVÅGSVEGEN, VÅGE. MUR - 84/58 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjetil Waage KMY 05/02190-008 2019/05/16
I TEK 64/1128 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - GJERDE, LEVEGG OG TERRASSE - 64/1128 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - GJERDE, LEVEGG OG TERRASSE Birger Flatebø KHM 19/02198-001 2019/05/16
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/16
U TEK 123/109 - SNIK - BYGGETILSYN - 123/109 - BYGGETILSYN VEDR. UTFYLLING I SJØ, SAK AVSLUTTES Arild Kvaløy JKV 19/01912-002 2019/05/16
I TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILBUD - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN VIHO 19/01628-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/16
I TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILBUD - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN VIHO 19/01628-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/16
I TEK 139/ 20, 55. STORØYVEGEN, HAUSKE. RIVING SILDOLJEFABRIKK - 139/20 , 55 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pewe Entreprenør AS KMY 11/01575-004 2019/05/16
I TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN VIHO 19/01628-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/01945-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/01255-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/16
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 5/161 OG 5/660 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2019/539151/200 SLETTING AV TINGLYST RETTIGHET Statens Kartverk NILI1 19/02008-004 2019/05/16
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/01095-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/16
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/49 - INSTALLERING AV TILBAKESLAGSVENTIL NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Magne Vikra MAHA1 15/02071-195 2019/05/16
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 - OVERSENDER REGULERINGSPLAN FOR GODKJENNING PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 Hans J Rasmussen AS BHA02 17/05377-018 2019/05/16
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/75 I KARMØY KOMMUNE Øygarden Bolig As HAS 19/02145-004 2019/05/16
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/75 I KARMØY KOMMUNE Ktv Bygg As HAS 19/02145-005 2019/05/16
U TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 18/05587-014 2019/05/16
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2261 - 86/3 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Vibeke Løften Grønstøl HHU 19/00507-004 2019/05/16
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/244 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (MED SVARFRIST) Klara Karlsen Tangen ALA04 19/01043-012 2019/05/16
U TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - SVAR PÅ AVVIKSRAPPORT - NY FASTSATT HØYDE Eskild Kvala AS JKV 17/04299-025 2019/05/16
I HSE KLAGE PÅ VEDTAK - KLAGE PÅ VEDTAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/05/16
I TEK 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - TILBYGG/FASADEENDRING BOLIG OG NYBYGG GARASJE - 119/573 - MOTTATT DIV MANGLER Magnus Holgersen KRRE 19/01917-004 2019/05/16
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/02207-001 24 Offl.§24 2019/05/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 120,122/39,45,53,72,4,219 - BESTILLING AV NABOLISTE Cowi AS GEL 19/00021-246 2019/05/16
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/16
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/52 - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Åkra Speidergruppe MAHA1 15/02071-196 2019/05/16
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/01460-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/16
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/02022-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/16
U HSE ANSKAFFELSE - TO SYKEPLEIERVIKARER - TILBUDSINVITASJON Centric Care CBE02 19/02201-003 2019/05/16