Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 38/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TJØSTHEIM BYGGESAK 19/1654 - 38/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TJØSTHEIM BYGGESAK 19/1654 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01603-002 2019/05/14
U TEK 64/28 - KJØP AV TOMT - RUSVIKVEGEN - SVAR - 64/28 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT I RUSVIKVEGEN Alliance Invest AS MAAA1 19/01851-002 2019/05/14
U TEK 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD Berit Ånensen EDH 19/01748-007 2019/05/14
U TEK 22/328 - NORDRE FERKINGSTAD VEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 22/328 - NORDRE FERKINGSTAD VEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG - GARASJE Geir Sævland KHM 19/02041-006 2019/05/14
U TEK 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST - RAMMETILLATELSE - 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST Sandve Trelast AS JMJ03 19/01654-004 2019/05/14
U TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 1/78 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 19/00956-007 2019/05/14
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2173 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Norheim Handelspark AS EDH 19/01830-005 2019/05/14
U TEK 113/35, DØLEVEGEN, DØLE. OPPFØRING AV MUR - 113/35 - FERDIGATTEST - OPPFØRING AV MUR Jan Magne Klovning JKV 11/01652-008 2019/05/14
U TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2172 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Svend Johan Fiskaaen EDH 19/00559-008 2019/05/14
U TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - TILBYGG OG OMBYGGING TIL VASKERI - 5/537 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/05479-006 2019/05/14
U TEK 93/90 - LEGDEVEGEN, KOLSTØ - NYBYGG HAGESTUE - 93/90 - FERDIGATTEST Svein Hægland JHE05 18/03239-004 2019/05/14
U TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - ØNSKE OM SUPPLEMENT TIL SØKNAD OM TERRENGENDRINGER T Halleland AS KRRE 18/00019-016 2019/05/14
U TEK 51/5 - BEININGEN, NEDRE FALNES, REPARASJON BRYGGE OG FORSTERKING AV FUNDAMENT I SJØ - 51/5 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 18/05394-010 2019/05/14
U TEK 123/134, BYGG C&D, KROSSNESV, SNIK. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 123/134 - FERDIGATTEST - TOMANNSBOLIG, BYGG C OG D Trond Gjersvold Abrahamsen JKV 08/01282-031 2019/05/14
U TEK GRAVESØKNAD - KARMØYVEGEN 972 OG 974 - SVAR - GRAVESØKNAD - KARMØYVEGEN 972 OG 974 T Halleland AS KSU01 19/02117-002 2019/05/14
U TEK 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANNSLEDNING TIL SJØ - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANNSLEDNING TIL SJØ Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00639-010 2019/05/14
U TEK 22/252 - MALTHUSVEIEN, FERKINGSTAD - HAGESTUE - 22/252 - FERDIGATTEST Arian Roger Haugeberg JHE05 14/02600-006 2019/05/14
U TEK 59/21 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG NAUST - 59/21 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 14/01509-007 2019/05/14
U TEK 66/881- SEKSJ. 6, AUSTREIM. TILBYGG BOLIG, UTESTUE OG UTVIDELSE AV TERRASSE - 66/881- FERDIGATTEST Laila Bratthammer KMY 12/03887-005 2019/05/14
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/353 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Alf Erling Torsen JHE 19/00653-021 2019/05/14
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLING, SAKSLISTE OG RELEVANTE VEDLEGG TIL ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE 23. MAI Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-045 2019/05/14
I TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER MAHA1 14/04560-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/14
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 147/610 - NABOVARSEL/AVSTANDSERKLÆRING Dan Osnes MAAA1 19/00023-059 2019/05/14
I TEK 146/212 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 146/212 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Norbetong AS BSO02 19/02160-001 2019/05/14
I TEK 109/39 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/39 - ØNSKE OM UTVIDET FRIST Viggo Bjørk JKV 18/04542-007 2019/05/14
U TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, INSTALLASJON AV PIPE - 148/557 - FERDIGATTEST Murmester Helge Olsen AS KMY 19/01583-004 2019/05/14
I SEN POLITIVEDTEKT - HØRINGSUTTALELSE - NYE POLITIVEDTEKTER Sør-Vest Politidistrikt SMA01 19/01126-009 2019/05/14
I TEK 79/132 - LEIEAVTALE - VISNES KOPPERVERK - 79/132 - BER OM REVISJON AV LEIEAVTALE Direktoratet for mineralforvaltning TIB 19/02162-001 2019/05/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-065 25 Offl.§25 2019/05/14
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/14
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-151 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-152 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-153 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-154 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-155 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-156 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-157 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-158 25 Offl §25 2019/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-457 25 Offl §25 2019/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-458 25 Offl §25 2019/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-459 25 Offl §25 2019/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-460 25 Offl §25 2019/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-461 25 Offl §25 2019/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-462 25 Offl §25 2019/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-463 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-102 25 Offl §25 2019/05/14
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - ARBEIDSAVTALE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-085 25 Offl §25 2019/05/14
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - TILBUD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-086 25 Offl §25 2019/05/14
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-032 25 Offl §25 2019/05/14
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - TILBUD FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-033 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-042 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-043 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-044 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-045 25 Offl §25 2019/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-046 25 Offl §25 2019/05/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR MSTA 19/01998-006 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-052 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-053 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-054 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-055 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-056 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-057 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-058 25 Offl §25 2019/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-059 25 Offl §25 2019/05/14
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - BILDER FRA OPPRYDDING Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-014 2019/05/14
I TEK 115/717 - TEKNISK PLAN FOR PARKERINGSPLASS - KOLNES IL - E-POSTKORRESPONDANSE VEDRØRENDE PARKERINGSPLASS Kolnes IL BTH04 15/00665-007 2019/05/14
I HSE KRISESENTER VEST - SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE KRISESENTER VEST IKS 03.06.19 Krisesenter Vest IKS AIS 12/01921-043 2019/05/14
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - BER OM FRITAK FRA ARBEIDERPARTIET SIN VALGLISTE Bjørn Oddvar Madsen LYK 19/00288-041 2019/05/14
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 5 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Ole Gunnar Jamne Eltel AKR02 17/00780-029 2019/05/14
I TEK 139/35, TORVASTADVEGEN, HAUSKE. TERRASSE MED LEVEGG - 139/35 - TILTAKET ER IKKE UTFØRT Sverre Ruud KMY 12/03483-005 2019/05/14
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/14
I TEK 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV REDSKAPSBOD - 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV REDSKAPSBOD Johnny Ragnar Ulveraker IGR 19/02144-001 2019/05/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 61/137 - BESTILLING AV NABOLISTE - FASADEENDRING / BYGGSAK Randi Snørteland GEL 19/00021-238 2019/05/14
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01951-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/14
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM UTFØRT ARBEID I SJØ - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Fylkesmannen I Rogaland HDO 15/04310-082 2019/05/14
I TEK 143/2 - GUNNARSHAUG - DRIFTSBYGNING - 143/5 - (KOPIMOTTAKER) DRIFTSBYGNING - UTTALELSE VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER - DET ER NØDVENDIG MED BEFARING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 19/02148-001 2019/05/14
I TEK 15/950 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 19/950 - (KOPIMOTTAKER) FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK - UTTALELSE VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/01926-003 2019/05/14
I TEK 64/701 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETT ANSNES HOEL - 64/701 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETT ANSNES HOEL Haugaland Rørhandel AS ALS06 18/04731-003 2019/05/14
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-011 2019/05/14
U TEK BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY - BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY, GOFARNESVEGEN KOMMUNAL PARKERINGSPLASS Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 16/04727-012 2019/05/14
U TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2172 - 90/166 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Svend Johan Fiskaaen EDH 19/00559-009 2019/05/14
I TEK 77/17 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - AIBEL/STATOIL - 77/17 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - AIBEL/STATOIL Aibel AS ALS06 15/03418-003 2019/05/14
I TEK 148/342 - HARALD HAUGE - FERDIGMELDING VANNMÅLER - 148/342 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - HARALD HAUGE Aibel AS ALS06 16/03161-003 2019/05/14
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - BER OM FRITAK FRA Å STILLE TIL VALG LYK 19/00288-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/14
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - AKTIVITETSPLAN - AKTIVITETSPLIKT § 9A-5 SWI 19/02149-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/14
I TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/436 - REVIDERT SØKNADSKJEMA MED UNDERSKRIFT Vidar Vilhelm Vilhelmsen JHE 19/02084-003 2019/05/14
I TEK 16/91 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS AUDUN AASE - 16/91 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS AUDUN AASE Aibel AS ALS06 18/01042-003 2019/05/14
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2173 - 148/947 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Norheim Handelspark AS EDH 19/01830-006 2019/05/14
U TEK 57/115 - WORREGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV TAKVINDU - SAK TIL UTTALE - 57/115 - WORREGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV TAKVINDU Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/02078-003 2019/05/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 11/365 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-239 2019/05/14
I TEK PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN - UTTALELSE FRA MATTILSYNET, INGEN MERKNADER - 13.05.19 PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN Mattilsynet YSL 19/01346-008 2019/05/14
I TEK 126/3 OG 126/14 - MELDING OM SAK FOR SKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN SAKSNUMMER - 19-061292RFA-JSTO - 126/3 OG 126/14 - MELDING OM SAK FOR SKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN SAKSNUMMER - 19-061292RFA-JSTO Haugalandet og Sunnhordaland HME 19/02150-001 2019/05/14
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) DIDRIK JOHAN TØNNESSEN Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-221 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) JOSTEIN YTRELAND Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-222 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) HENNING LANGÅKER - SØKNAD (19S19406) Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-223 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) HENNING LANGÅKER - SØKNAD (19S39308) Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-224 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) NILS STAVA Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-225 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) JOSTEIN YTRELAND Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-226 2019/05/14
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02094-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/14
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - TILSYNSSAK - KLAGE PÅ BEHANDLING Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-227 2019/05/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02129-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/14
I TEK 119/20- SPANNAVEGEN, MYKJE. MASSEDEPONI - 119/20 - TILTAK ER IKKE UTFØRT - SAKEN AVSLUTTES Vassbakk & Stol AS JKV 12/02862-009 2019/05/14
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Hereid Hus AS JMJ03 19/01112-012 2019/05/14
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR. 25 BNR. 222 BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-082 2019/05/14
I TEK 10/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 10/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/02156-001 2019/05/14
I TEK 129/28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STANGE, ARNOLD INGVE OG HARRY GUNNAR - 129/28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arnold Ingve Stange BJP01 19/02155-001 26 Off.l.26 2019/05/14
I TEK 129/28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STANGE, ARNOLD INGVE OG HARRY GUNNAR - 129/28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Harry Gunnar Stange BJP01 19/02155-002 26 Off.l.26 2019/05/14
I TEK 22/43. - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: EIRIK LANGÅKER - OVERDRAGER: FINN H. FERKINGSTAD - 22/43. - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Finn Halvardsen Ferkingstad BJP01 19/02157-001 26 Off.l.26 2019/05/14
I TEK PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 - REVISJON - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIKA GNR. 140 BNR. 271 MFL. PLANID 4074 Petter J. Rasmussen AS YSL 17/00308-018 2019/05/14
I TEK 64/513 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE - 64/513 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Thomas Heggelund KMY 18/04702-004 2019/05/14
I TEK 122/156 - FOSNAVEGEN, RØYKSUND - STØYSKJERM - 122/156 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Statens Vegvesen JKV 13/00847-004 2019/05/14
U TEK 122/156 - FOSNAVEGEN, RØYKSUND - STØYSKJERM - 122/156 - FERDIGATTEST - STØYSKJERM Statens Vegvesen JKV 13/00847-005 2019/05/14
U TEK 47/114 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/114 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG Harald Johan Kallevåg KHM 19/02126-003 2019/05/14
I TEK 133/14, 133/32, 133/43, 133/44, 133/45 - GJØDSELPLAN - 133/14, 133/32, 133/43, 133/44, 133/45 - SØKNAD OM FRITAK FRA GJØDSELPLAN Knut Andreas Bentsen LKS 19/02158-001 2019/05/14
I TEK 60/131, 123 OG 69 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 60/131, 123 OG 69 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Kjell Jonny Liknes XXI 19/02159-001 26 Off.l.26 2019/05/14
U TEK 66/375- BYGNES, AUSTREIM. FORSTØTNINGSMUR - 66/375- FERDIGATTEST VAR avdelingen Karmøy Kommune KMY 11/00619-005 2019/05/14
I TEK 147/49 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/49 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Helene Ranheim Skree KHM 19/02142-002 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - AVSLAG OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) TRYGVE HØINES Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-228 2019/05/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - AVSLAG OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) JON EGIL FRETTE Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-229 2019/05/14
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - MERKNAD FRA INGOLF KNUTSEN - 14.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Ingolf Geir Knutsen YSL 17/01396-058 2019/05/14
I HSE NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - TILSKUDD - NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR INKLUDERING AV BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER 2019 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet AFA02 14/02034-037 2019/05/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - REDEGJØRELSE FOR HÅNDTERING AV MASSER Urbanhus Haugesund AS JKV 19/01810-006 2019/05/14
I TEK 66/243 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATLE KALLEVIG - 66/243 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATLE KALLEVIG Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/02161-001 2019/05/14
U TEK 85/84 - UTVIK. UTFYLLING I SJØ FOR ETABLERING AV STRANDPROMENADE - 85/84 - FERDIGATTEST Uvikstrand AS KMY 05/00902-012 2019/05/14
U TEK VEGLYS OG GATELYS - RETT TIL MONTERING AV BARDUN TIL VEGLYS Erlend og Maria Laberget KSU01 12/01112-032 2019/05/14
I TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Statens vegvesen - Region vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02166-001 2019/05/14
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - STORAMYR 2, SKUDENESHAVN BEREGNINGER AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Sandve Trelast AS ABU01 17/01108-083 2019/05/14
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/02163-001 24 Offl.§24 2019/05/14
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN § 9A-4 EEH 17/03912-274 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/14
I TEK 13/379 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, JØRAN ANDRE - 13/379 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jøran Andre Mannes BJP01 19/02165-001 26 Off.l.26 2019/05/14
I TEK 64/1136 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND - LEVEGG - 64/1136 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND - LEVEGG Sverre Almberg og Margunn G. Størkson KHM 19/02118-001 2019/05/14
U TEK VEGLYS OG GATELYS - RETTIGHET TIL ETABLERING AV VEGLYSSTOLPE OG BARDUN PÅ 3/442 Annbjørg Rasmussen KSU01 12/01112-033 2019/05/14
U TEK 120/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNAVÅG - 120/39 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNAVÅG Anne Marta Vermundsen Grunnevåg ALS06 19/00984-005 2019/05/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02021-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/14
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/14
U TEK 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE Heidi Gudmundsen Torbergsen KHM 19/01971-003 2019/05/14
U TEK 129/28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STANGE, ARNOLD INGVE OG HARRY GUNNAR - SVAR - 129/28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arnold Ingve Stange BJP01 19/02155-003 2019/05/14
U TEK VEGLYS OG GATELYS - RETTIGHET TIL Å ETABLERE VEGLYS, PÅ EIENDOM 3/436 Arnold Utbø KSU01 12/01112-034 2019/05/14
I TEK 66/461 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD M/TERRASSE - 66/461 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD M/TERRASSE I K Gabrielsen KIS 19/02170-001 2019/05/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 82/176 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ketil Olsen GEL 19/00021-240 2019/05/14