Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - INNLEVERING AV DETALJPLAN KROSSNESHAGEN - PLANID 5105 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-015 2019/05/13
U TEK 15/163 - RØRLEGGERMELDING BESTÅENDE BYGG, TILTAKSHAVER JARL HAVNEN BYGGESAK 18/5328 - 15/163 - RØRLEGGERMELDING BESTÅENDE BYGG, TILTAKSHAVER JARL HAVNEN BYGGESAK 18/5328 Comfort Karmøy AS ORO01 18/05329-002 2019/05/13
U TEK 68/16 OG 68/88 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: KARMØY FOLKEHØGSKULE BYGGESAK 19/1420 - 68/16 OG 68/88 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: KARMØY FOLKEHØGSKULE BYGGESAK 19/1420 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01669-002 2019/05/13
U SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2019 - SVAR - VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING - PEDAGOGISK BEMANNING OG DISPENSASJON I BARNEHAGER Fylkesmannen i Rogaland RHO 12/02112-067 2019/05/13
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - RETAKSERING VERK OG BRUK 2019 Deloitte Advokatfirma AS MSA 18/03160-076 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/13
U TEK 4/455 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE OG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 4/455 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE OG BOD Ruben Sandslett GTH 19/01793-007 2019/05/13
U TEK 15/710 OG 15/817 - STONGVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM TILBYGG ENEBOLIG, VASKEROM, SOVEROM, BAD OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/710 OG 15/817 - STONGVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM TILBYGG ENEBOLIG, VASKEROM, SOVEROM, BAD OG GA I K Gabrielsen IGR 19/02066-002 2019/05/13
U TEK 56/13 - SNØRTELAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 56/13 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Evy Andersen ALA04 19/01031-023 2019/05/13
U TEK 56/13 - SNØRTELAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 56/13 OG 56/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Trygve Tollaksvik ALA04 19/01031-024 2019/05/13
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN 2019, UKE 19 - HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-024 2019/05/13
I TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM ALKOHOLFRITT OMRÅDE I TILKNYTNING TIL GRATISKONSERT Inventum HPE 12/03072-050 2019/05/13
I TEK 2/354 - ERVERV AV REGULERT VEG AREAL - ØSTHUSNESET - AVTALE OM AVSTÅELSE AV GRUNN Heine Gudmund Kallevik HPE 19/02108-002 2019/05/13
I TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - KLAGE PÅ VEDTAK Hans J Rasmussen AS v/Ronny Tangen HHU 19/00255-005 2019/05/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02129-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-023 25 Offl §25 2019/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-048 25 Offl §25 2019/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-049 25 Offl §25 2019/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-050 25 Offl §25 2019/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-051 25 Offl §25 2019/05/13
I TEK 147/650 SEKSJON 1, MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - PÅBYGG VERANDA - 147/650 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Oscar Andreas Osmundsen KMY 13/00138-005 2019/05/13
I TEK 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST - 38/118 - REVIDERT SITUASJONSKART Sandve Trelast AS JMJ03 19/01654-006 2019/05/13
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 61/137 - SEKSJ. 3 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR Å SETTE INN STØRRE VINDU Alf Otto Olsen KIS 17/00073-272 2019/05/13
I TEK GRAVESØKNAD - KV. 1071 HAUGEVEGEN - GRAVESØKNAD - KV. 1071 HAUGEVEGEN Vea Energi AS ETS 19/02134-001 2019/05/13
I SEN PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - FORESPØRSEL OM UTSETTELSE AV MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ OG KOMMUNESTYREMØTE FOR BEHANDLING AV PLAN 4075 Karmsund Havn IKS LYK 17/01396-056 2019/05/13
I TEK 38/55 - SYRE - FORHÅNDSKONFERANSE - 38/55 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS JMJ03 19/02131-001 2019/05/13
I TEK 140/112 - OSNES - ETABLERING AV KAI/BRYGGE - 140/112 - TILTAKET ER PÅBEGYNT MEN IKKE FERDIGSTILLT Eskild Kvala AS KMY 13/04035-012 2019/05/13
I TEK 20/117 - SØRE LIKNES VEG, NEDRE LIKNES - TERRASSE - 20/117 - SØRE LIKNES VEG, NEDRE LIKNES - TERRASSE Morten Vetvik KHM 19/02135-001 2019/05/13
I TEK VANNSKADE 12. JANUAR 2019, NORDRE LIKNESVEG 3 - KARL JOHAN MELKEVIK HA57741-RSH - REGRESSKRAV HA57741-RSH If Skadeforsikring HASB 19/00496-006 2019/05/13
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA SØRENSEN, MARIANNE NJUOLLA OG MATS - REVIDERT SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT SØRENSEN, MARIANNE NJUOLLA OG MATS Marianne Njuolla Sørensen MAAA1 19/02114-002 2019/05/13
I TEK GRAVESØKNAD - BJØRKEVEGEN 16 - GRAVESØKNAD - BJØRKEVEGEN 16 Torleif og Sigurd Ytreland AS ETS 19/02133-001 2019/05/13
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 38/43 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 38/43 Thorvald Sofus Sommerfeldt BSO02 19/02132-001 2019/05/13
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - HAUGALAND NÆRINGSPARK AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLINGEN 11. JUNI 2019 Tørres Øyjordsbakken PVE01 19/00116-005 2019/05/13
I TEK 47/114 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/114 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG Harald Johan Kallevåg KHM 19/02126-001 2019/05/13
I TEK 120/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNAVÅG - 120/39 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNAVÅG Inge Vaaga AS ALS06 19/00984-004 2019/05/13
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - ETTERLYSER TILBAKEMELDING PÅ SØKNAD Bjarne Reidar Skådel JMJ03 19/01386-005 2019/05/13
I TEK 106/42 - FOSNANES - FLYTEBRYGGE OG UTRIGGERE - 106/42 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE OG UTRIGGER Karmsund Havn IKS KRRE 19/02137-001 2019/05/13
I TEK 149/492 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BKK7 AS BYGGESAK 19/118 - 149/492 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BKK7 AS BYGGESAK 19/118 Ottar Skjold Maskin AS ORO01 19/02127-001 2019/05/13
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - BILDER FRA OPPRYDDING Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-013 2019/05/13
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - 142/98 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Georg Severin Storesund HAS 19/01467-007 2019/05/13
I TEK 66/925 - AUSTREIM - NYBYGG BUTIKK OG LAGER - 66/ 925 - DOKUMENTASJON PÅ NYTT VA-ANLEGG Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 17/05375-029 2019/05/13
I TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Stein Arve Vea EDH 19/02128-001 2019/05/13
U TEK 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE Idar Ådnesen KHM 19/02040-003 2019/05/13
I TEK 66/30,57 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM - BRUKENDRING - ETABLERING AV NY BOENHET - 66/30,57 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM - BRUKENDRING - ETABLERING AV NY BOENHET Marita Herigstad Halvorsen KIS 19/02139-001 26 Off.l.26 2019/05/13
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-064 25 Offl.§25 2019/05/13
I TEK 13/698 676 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ODD HANSEN PROSJEKT AS - GODKJENNING FRA PANTHAVER ANGÅENDE SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER 13/698 OG 13/676 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ODD HANSEN PROSJEKT AS Dnb Bank ASA JHE 19/01108-002 2019/05/13
I TEK 147/49 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/49 - (KOPIMOTTAKER) - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE FV 835 Statens vegvesen - Region vest KRRE 19/02142-001 2019/05/13
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSAGNSBREV FOR 2019 OVER STATSBUDSJETTET KAP. 258 POST 21 Kompetanse Norge KBE03 12/00773-229 2019/05/13
I TEK 142/786 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, BRIT - 142/786 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2019/481039/200 - PEDERSEN, BRIT Statens Kartverk NILI1 17/03403-005 2019/05/13
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - AVTALE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES Multiconsult Norge AS (hovedenhet) TES02 19/01360-021 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/13
I TEK 15/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - 15/370 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN Vassbakk & Stol ALS06 18/01289-004 2019/05/13
I TEK 15/385 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - RINGVEGEN 1, ÅKREHAMN - 15/385 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN RINGVEGEN 1, ÅKREHAMN Vassbakk & Stol AS ALS06 18/01300-004 2019/05/13
I TEK 15/858 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - RINGVEGEN 3, ÅKREHAMN - 18/858 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN RINGVEGEN 3, ÅKREHAMN Vassbakk & Stol AS ALS06 18/01293-004 2019/05/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/55 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-234 2019/05/13
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV KMV 18/01685-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/995 - BESTILLING AV NABOLISTE Pål Kolstø GEL 19/00021-235 2019/05/13
U TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - MANGLER VED INNSENDT PLANFORSLAG - DETALJPLAN KROSSNESHAGEN - PLANID 5105 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-016 2019/05/13
I TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - BYGGETILSYN - 115/162 - SPESIFIKASJON OG BILDER AV LEVEGG OG BASSENG Fridtjof Gramstad JKV 19/02136-001 2019/05/13
U TEK 106/6 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG JOHANNESSEN, INGVALD M - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - 106/6 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG JOHANNESSEN, INGVALD M Ingvald Marcelius Johannessen BJP01 19/02036-002 2019/05/13
U SKU KOMMUNAL GARANTI - NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, FOTBALLGARDEROBER OG LAGERBYGG ÅKRA IDRETTSLAG - KOMMUNAL GARANTI - NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, FOTBALLGARDEROBER OG LAGERBYGG ÅKRA IDRETTSLAG Åkra Idrettspark AS OFL 18/05670-008 2019/05/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 71/120 - BESTILLING AV NABOLISTE Jan Ståle Lund GEL 19/00021-236 2019/05/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
U TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - BYGGETILSYN - 115/162 - BYGGETILSYN - ÅRHAUGBAKKEN Dag-Helge Rønnevik JKV 19/02136-002 2019/05/13
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - TILBUD - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
I TEK RAMMEAVTALE - GLASSMESTERTJENESTER - TILBUD - 19/1062 GLASSMESTERTJENESTER TES02 19/01062-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK 13/379 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, ARNE JOHAN - SVAR - 13/379 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arne Johan Mannes BJP01 19/02077-002 2019/05/13
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - TILBUD - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK 66/549 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIVERTSEN, SILJE - SVAR - 66/549 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hetland Harald Advokat BJP01 19/02100-002 2019/05/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/353 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Hellvik Hus Karmøy AS JHE 19/00653-020 2019/05/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
U TEK 5/158 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PETERSON, GRETE VEA , VEA, TOR OG DREYER, MAY HELEN VEA - SVAR - 5/158 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Grete Vea Petersson BJP01 19/02098-004 2019/05/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 52/18 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-237 2019/05/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - TILBUD - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - TILBUD - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - BREV TIL IKKE MØTT PART ANDERS EITERNES KOKSVIK XXI 19/00676-049 2019/05/13
I TEK 50/4 - KÅRE REIERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 50/4 - KÅRE REIERSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01821-006 2019/05/13
I TEK 144/1 - TORA SERINE NORDBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2018 144/1 - TORA SERINE NORDBØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02032-006 2019/05/13
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - BREV TIL IKKE MØTT PART HILDE MARIE MYRBAKKEN XXI 19/00676-050 2019/05/13
I TEK 18/8 - GEIR MORTEN HÅSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2018 18/8 - GEIR MORTEN HÅSTØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02031-006 2019/05/13
I TEK 34/1- KARL MJØLHUS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2018 34/1- KARL MJØLHUS Landbruksdirektoratet LKS 18/02127-006 2019/05/13
I TEK 148/12 - HILDE GUDMUNDSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV 2018 148/12 - HILDE GUDMUNDSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02328-006 2019/05/13
I TEK 17/3 - HENRY VALTER NES PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2018 17/3 - HENRY VALTER NES Landbruksdirektoratet LKS 18/02083-007 2019/05/13
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - BREV TIL IKKE MØTT PART HILDE MARIE MYRBAKKEN XXI 19/00676-051 2019/05/13
I TEK 88/6 - ARNOLD EIDE HJELMÅS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2018 88/6 - ARNOLD EIDE HJELMÅS Landbruksdirektoratet LKS 18/02283-006 2019/05/13
I TEK 38/8 - BENT J. MADSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2018 38/8 - BENT J. MADSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02297-007 2019/05/13
I TEK 52/3 - TOVE HOLMGARD DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2018 52/3 - TOVE HOLMGARD DALE Landbruksdirektoratet LKS 18/01843-007 2019/05/13
I TEK 122/10 - MORTEN INGOLF JACOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2019 122/10 - MORTEN INGOLF JACOBSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01934-006 2019/05/13
U TEK 69/85 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BYGG SMART AS - SVAR - 69/85 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bygg Smart AS BJP01 19/02122-002 2019/05/13
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
I TEK 17/12 - ÅDLAND GÅRD V/ HELGA GABRIELSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2018 17/12 - ÅDLAND GÅRD V/ HELGA GABRIELSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01855-006 2019/05/13
I TEK 47/10 - SOLDAL BJØRN HELGE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 2019 47/10 - SOLDAL BJØRN HELGE Landbruksdirektoratet LKS 18/02302-007 2019/05/13
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 20.05.2019 - INNKALLING/SAKSLISTE MØTE I KLAGENEMNDA 20.05.2019 Pål Andre Døsen EVI1 19/02141-002 2019/05/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03561-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
U TEK 127/31 OG 127/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 127/31 OG 127/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Olaf Johan Mølstre Vikshåland BJP01 19/02095-002 2019/05/13
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01759-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
I TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 - 149/489 - DOKUMENTASJON PÅ RADONSPERRE BK04-1 Block Watne AS KMY 18/05607-008 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Tindeland Solveig ALA04 19/01735-003 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Vikene Hilda ALA04 19/01735-004 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Vikene Wenche ALA04 19/01735-005 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Einarsen Knut Håkon ALA04 19/01735-006 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Lidal Rigmor Svanhild ALA04 19/01735-007 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Mørch Herdis ALA04 19/01735-008 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Harald ALA04 19/01735-009 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Inger Elise ALA04 19/01735-010 2019/05/13
U SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 SMA 19/01618-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Judith ALA04 19/01735-011 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Sigmund Audun H ALA04 19/01735-012 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Søren Andreas ALA04 19/01735-013 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Torhild ALA04 19/01735-014 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Tønnessen Didrik Johan ALA04 19/01735-015 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Ellen T ALA04 19/01735-016 2019/05/13
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/118 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Rune ALA04 19/01735-017 2019/05/13
I TEK HJORTEVILT 2012-2019 - VÅRTELLING AV HJORT 2019 Kjell Arnt Stava PCH01 12/00288-141 2019/05/13
I SKU TILSYN - OPPLÆRINGSLOVEN KAP. 9A - OVERSENDELSE AV FORELØPIGE TILSYNSRAPPORTER KARMØY: VARSEL OM VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland BAN03 19/00767-002 2019/05/13
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - BREV TIL IKKE MØTT PART Ranveig Tjøstheim XXI 19/00676-052 2019/05/13
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - BREV TIL IKKE MØTT PART BERIT GUNVOR KVILHAUGSVIK XXI 19/00676-053 2019/05/13
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01951-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - BREV TIL IKKE MØTT PART Trond Inge Vikene XXI 19/00676-054 2019/05/13
U SEN STORESUND BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - GODKJENNING INNEN MILJØRETTET HELSEVERN -STORESUND BARNEHAGE Storesund Barnehage BAN01 14/04638-008 2019/05/13
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - BREV TIL IKKE MØTT PART SVEIN ANDRE` WAAGE XXI 19/00676-055 2019/05/13
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - SVAR HENVENDELSE FRA FRODE ROSNES PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Frode Rosnes YSL 17/01396-057 2019/05/13
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/13