Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-149 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-150 25 Offl §25 2019/05/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-175 25 Offl §25 2019/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-450 25 Offl §25 2019/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-451 25 Offl §25 2019/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-452 25 Offl §25 2019/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-453 25 Offl §25 2019/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-454 25 Offl §25 2019/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-455 25 Offl §25 2019/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-456 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - TILBUD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-051 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-052 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD ANVO 19/01663-007 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD ANVO 19/01663-008 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD ANVO 19/01663-009 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD ANVO 19/01663-010 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-023 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-024 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-025 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-026 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-027 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-028 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-029 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-030 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-031 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-032 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-033 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-034 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-035 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-036 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-037 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-038 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-039 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-040 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-041 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100 % MSTA 19/01928-007 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100 % MSTA 19/01928-008 25 Offl §25 2019/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100 % MSTA 19/01928-009 25 Offl §25 2019/05/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-010 25 Offl §25 2019/05/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-022 25 Offl §25 2019/05/11
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - KUNNGJØRING KONTRAKTSTILDELING - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Doffin OEI 19/00652-033 2019/05/11