Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-007 25 Offl.§25 2019/05/10
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/02105-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
I TEK 149/492 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER MED CARPORT - 149/492 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER MED CARPORT Kalstveit & Vik AS IGR 19/00118-003 2019/05/10
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ALS06 19/02106-001 24 Offl.§24 2019/05/10
I TEK 147/676 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 147/676 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mathias Liknes Kvinnesland KMY 19/00613-003 2019/05/10
I TEK 66/956 - ØSTREMLIA, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - 66/956 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 18/00554-017 2019/05/10
I SEN BØLGEKRAFTKLYNGE - TILSAGN VRI NETTVERKSMØTE 662/19 KARMØY KOMMUNE - SAMARBEID OG FINANSIERING KNYTTET TIL INDUSTRINETTVERK BØLGEKRAFT Rogaland Fylkeskommune, næringsavdelingen PVE01 19/02115-001 2019/05/10
I TEK 136/28 - KYRKJEVEGEN, SKJØLINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 136/28 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 15/04630-014 2019/05/10
I TEK 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA - 43/286 - UTTALE TIL DISPENSASJON - UTTALE VEDØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 19/01139-009 2019/05/10
I TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Statens vegvesen - Region vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02116-001 2019/05/10
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 07.05.19 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 17/02912-024 2019/05/10
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 07.05.19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Fylkesmannen i Rogaland AAHO 18/00168-039 2019/05/10
I TEK 123/134, BYGG C&D, KROSSNESV, SNIK. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 123/134 - SØKNAD OM FERDIGATTEST SEKSJON 5 OG 6 Kathrine Dahle JKV 08/01282-030 2019/05/10
I TEK 13/749 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG BOLIG MED 14 LEILIGHETETER OG BODER - 13/749 - VEDLEGG TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST - TETTHETSMÅLINGER Garvik Prosjekt AS JKV 18/02346-024 2019/05/10
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - OVERSENDER REGULERINGSPLANKART PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Opus Arkitekter AS BHA02 15/00933-021 2019/05/10
I TEK 119/20- SPANNAVEGEN, MYKJE. MASSEDEPONI - 119/20 - AVVENTER SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS JKV 12/02862-008 2019/05/10
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG I KRYSS VED LYNGVEGEN - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT VEDTAKSNUMMER V-302-45-2019 Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-402 2019/05/10
I TEK 62/12 - PLAN FOR NYDYRKING YTRELAND, JOSTEIN - OVERSENDER MARKSLAGSKART MED INNTEGNET OMRÅDE OG UNDERSKREVET FULLMAKT 62/12 - PLAN FOR NYDYRKING Jostein Ytreland HHU 19/01370-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
I TEK 99/3 - VORRE. SØKNAD OM UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG LØSMASSER - 99/3 - TILTAKET ER IKKE FERDIGSTILLT Vassbakk & Stol AS JKV 06/01524-009 2019/05/10
I TEK PLAN 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - 5/7 MFL. - UTTALELSE ETTER KULTURHISTORISK REGISTRERING PLAN 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - 5/7 MFL. Rogaland fylkeskommune AAHO 18/02698-019 2019/05/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/16 - BESTILLING AV NABOLISTE Terje Arvid Bårdsen GEL 19/00021-232 2019/05/10
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED TRESHAUGVEGEN, HÅVIK - ØNSKE OM FELLING AV TRÆR/RYDDING AV KRATT PÅ KOMMUNAL GRUNN Gladys Johanne Hebnes ALI 19/02107-001 2019/05/10
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/947 - OPPDATERT UTOMHUSPLAN OG SITUASJONSPLAN Petter J. Rasmussen AS IGR 18/02072-013 2019/05/10
U SKU ELEVSAK - FORELØPIG SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-063 25 Offl.§25 2019/05/10
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED LIARFJELL, KOPERVIK - ØNSKE OM FELLING AV TRÆR/RYDDING AV KRATT PÅ KOMMUNAL GRUNN Paul Henning Kaldheim ALI 19/02111-001 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-172 25 Offl §25 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-173 25 Offl §25 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-174 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-127 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-128 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-129 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-130 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-131 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-132 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-133 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-134 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-135 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-136 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-137 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-138 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-139 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-140 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-141 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-142 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-143 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-144 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-145 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-146 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-147 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-148 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-149 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-150 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-151 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-152 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-153 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-154 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-155 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-156 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-157 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-158 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-159 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-160 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-161 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-162 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-163 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-164 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-165 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-166 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-447 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-448 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-449 25 Offl §25 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-100 25 Offl §25 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-101 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-013 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-014 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-015 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-016 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-017 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-018 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-019 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-020 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-021 25 Offl §25 2019/05/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-022 25 Offl §25 2019/05/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-009 25 Offl §25 2019/05/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-019 25 Offl §25 2019/05/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-020 25 Offl §25 2019/05/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-021 25 Offl §25 2019/05/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR MSTA 19/01998-005 25 Offl §25 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-041 25 Offl §25 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-042 25 Offl §25 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-043 25 Offl §25 2019/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-003 25 Offl §25 2019/05/10
I TEK 93/90 - LEGDEVEGEN, KOLSTØ - NYBYGG HAGESTUE - 93/90 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Hægland JHE05 18/03239-003 2019/05/10
I TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 114/324 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT FASADETEGNING OG REDEGJØRESEL FOR AVKJØRSELSTILLATELSE Hus28 Prosjekt AS KRRE 19/01474-005 2019/05/10
I TEK 57/4 OG 57/651 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - REPERASJON AV KAIANLEGG - 57/4 - ØNSKER PROGNOSE/STATUS FOR SØKNADSBEHANDLING Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/01811-003 2019/05/10
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL SPISSØY, STINE THUEN OG JONASSON, ANTON RAFN - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL SPISSØY, STINE THUEN OG JONASSON, ANTON RAFN Anton Rafn Jonasson MAAA1 19/02113-001 2019/05/10
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 51/17 - KONSERVERING AV NEDGRAVD OLJETANK Kjell Pedersen PEID 14/03191-082 2019/05/10
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA SØRENSEN, MARIANNE NJUOLLA OG MATS - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) SØRENSEN, MARIANNE NJUOLLA OG MATS Marianne Njuolla Sørensen MAAA1 19/02114-001 2019/05/10
U SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hinderaker & Visnes Vel OFL 19/02052-001 2019/05/10
U TEK 2/354 - ERVERV AV REGULERT VEG AREAL - ØSTHUSNESET - 2/354 - ERVERV AV REGULERT VEG AREAL - ØSTHUSNESET Heine Gudmund Kallevik HPE 19/02108-001 2019/05/10
I SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SØKNAD OM STØTTE Natteravngruppa Veavågen v/ Kari Synnøve Hovden Sandhåland JAH 12/01242-028 2019/05/10
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 129/39 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAK 11/1920 OG 13/231 Thomas Osen Dankertsen HSH01 17/00073-268 2019/05/10
I TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER - 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02120-001 2019/05/10
I TEK 139/75 - TORVESTADVEGEN,HAUSKE - PÅBYGG, VINTERHAGE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 139/75 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 13/02417-007 2019/05/10
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 129/39 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAK 15/2460 OG 16/343 Thomas Osen Dankertsen HSH01 17/00073-269 2019/05/10
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 129/39 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAK 17/1377 OG 17/3269 Thomas Osen Dankertsen HSH01 17/00073-270 2019/05/10
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - UTTALELSE FRA AVINOR - 10.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Avinor AS YSL 17/01396-054 2019/05/10
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 129/39 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAK 18/5153 Thomas Osen Dankertsen HSH01 17/00073-271 2019/05/10
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 16 - DATO: 08.05.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-033 2019/05/10
U TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - 122/17 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Marianne Rovik MAH 17/00861-044 2019/05/10
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 25.04.19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Rogaland Fylkeskommune AAHO 18/00168-040 2019/05/10
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Sandve Trelast AS MBJ03 19/00501-128 2019/05/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 19/31 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Oluf Simonsen GEL 19/00021-231 2019/05/10
I TEK TEKNISK PLAN - NY VANNFORSYNING TIL INDUSTRIOMRÅDE VED BYGGMAX - FERDIGATTEST TEKNISK PLAN - NY VANNFORSYNING TIL INDUSTRIOMRÅDE VED BYGGMAX Vassbakk & Stol AS BTH04 18/04405-009 2019/05/10
U TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - 122/17 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Stig Wåga Pettersen MAH 17/00861-045 2019/05/10
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 Ferkingstad Skole AKP 18/05378-022 2019/05/10
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-129 2019/05/10
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hereid Hus AS MBJ03 19/00501-130 2019/05/10
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - 22/212 OG 214 - VEDRØRENDE KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - PROSESSVARSEL Advokat Magnus Håvås Nereng AS JST 19/01577-003 2019/05/10
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kenneth Kvinnesland EDH 19/01222-003 2019/05/10
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - INNVILGET DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Kolnes Barnehage RHO 12/00108-241 2019/05/10
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - INNVILGET DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Sevland Barnehage RHO 12/00108-242 2019/05/10
U TEK 142/164 OG 142/737 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLLING - 142/164 - UNDERRETTING ETTER SAMMENSLÅING OG OPPMÅLINGSFORRETNING Trengereid Eiendom AS HAS 19/01234-016 2019/05/10
U TEK 142/164 OG 142/737 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLLING - 142/164 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune HAS 19/01234-017 2019/05/10
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 119/152 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS REK 19/00023-058 2019/05/10
U TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 14/436 - OPPMÅLINGSSAK - MANGELBREV Vidar Vilhelm Vilhelmsen JHE 19/02084-002 2019/05/10
I SEN 85/275 - TIGER AS AVALDSNES VEISERVICE - BENSINSTASJON SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE FRA HAUGESUND KEMNERKONTOR - TIGER AVALDSNES SERVERINGSBEVILLING Haugesund Kemnerkontor EVI1 13/03775-009 2019/05/10
I TEK VANNSKADE 12. JANUAR 2019, NORDRE LIKNESVEG 3 - KARL JOHAN MELKEVIK HA57741-RSH - OVERSENDER KRAV FRA IF HA57741-RSH / PRO-582168 Protector Forsikring ASA HASB 19/00496-005 2019/05/10
I TEK 90/12 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT HØVRING - 90/12 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT HØVRING Tindeland Rør AS ALS06 19/01850-003 2019/05/10
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
I TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - TILLATELSE TIL Å ARRANGERE SYKKELRITTET KARMØY RUNDT 12.05.2019 - E134 OG DIVERSE FYLKESVEGER I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen HPE 12/01960-045 2019/05/10
I TEK GRAVESØKNAD - LITLABJØRGVEGEN 64 OG 66 - FORLENGE DATO PÅ ARBEIDSVARSLINGSPLAN T Halleland AS KSU01 19/01534-005 2019/05/10
I TEK GRAVESØKNAD ÅKRAVEGEN 241 - FORLENGE DATO PÅ ARBEIDSVARSLINGSPLAN T Halleland AS KSU01 19/01596-003 2019/05/10
U TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 18/02937-017 2019/05/10
I TEK GRAVESØKNAD - KARMØYVEGEN 972 OG 974 - GRAVESØKNAD - KARMØYVEGEN 972 OG 974 T Halleland AS ETS 19/02117-001 2019/05/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01118-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
I SEN E134 HAUKELIVEGEN AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I E134 HAUKELIVEGEN AS E134 Haukelivegen AS PVE01 14/01199-011 2019/05/10
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/10
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/10
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/10
I TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING VIHO 19/00227-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/10
U TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - ANMODNING OM Å JUSTERE OMFANG AV OMSØKT TILTAK PÅ BRYGGE Per Ole Sund KRRE 19/00899-014 2019/05/10
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - SØKNAD - REHABILITERING AV HESTMYR KUNSTGRESSBANE Sportsklubben Nord OFL 19/02052-002 2019/05/10
U TEK PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN - PLAN 5108 - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID PRIVATE PARTER Norheimskogen Borettslag Ii YSL 19/01346-005 2019/05/10
I HSE BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN - TILSYNSPERSON - REGISTRERING IKN01 18/05620-008 25 Offl.§25 2019/05/10
I TEK 15/1756 - HØYEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG CARPORT M/BOD - 15/1756 - REVIDERT TEGNING Sara Olsen Tveit EDH 19/01538-006 2019/05/10
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01317-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
U TEK PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN - PLAN 5108 - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OFFENTLIGE INSTANSER Telenor ASA YSL 19/01346-006 2019/05/10
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - SNITT-TEGNING PÅ HALVTAK FOR BUSSER Plank Arkitekter AS IGR 19/01128-006 2019/05/10
U TEK PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN - PLAN 5108 - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID Annonse YSL 19/01346-007 2019/05/10
U TEK GRAVESØKNAD - LITLABJØRGVEGEN 64 OG 66 - SVAR - FORLENGE DATO PÅ ARBEIDSVARSLINGSPLAN T Halleland AS KSU01 19/01534-006 2019/05/10
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-100 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
I SEN NASJONAL KAMPANJE MOT DRUKNING - NASJONAL KAMPANJE MOT DRUKNING - BLI EN NULLVISJONSKOMMUNE Skadeforebyggende Forum LYK 19/02119-001 2019/05/10
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - BER OM FRITAK FRA VALGLISTE - PARTIET DE KRISTNE Harald Halvorsen LYK 19/00288-039 2019/05/10
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - INGEN MERKNADER FRA MATTILSYNET PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Mattilsynet YSL 17/01396-055 2019/05/10
I TEK PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. - ØNSKE OM AVSLUTNING AV PLANARBEID PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/03994-022 2019/05/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/02775-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
I SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG KRWI 19/01951-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/10
I TEK 38/60 - RØRLEGGERMELDING: DELING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: MELHUS DELINGSSAK 19/942 - 38/60 - RØRLEGGERMELDING: DELING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: MELHUS DELINGSSAK 19/942 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02124-001 2019/05/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/610 - BESTILLING AV NABOLISTE - HAGESTUE Dan Osnes GEL 19/00021-233 2019/05/10
I TEK 69/85 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BYGG SMART AS - 69/85 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bygg Smart AS BJP01 19/02122-001 26 Off.l.26 2019/05/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03561-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/10
I TEK 22/252 - MALTHUSVEIEN, FERKINGSTAD - HAGESTUE - 22/252 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arian Roger Haugeberg JHE05 14/02600-005 2019/05/10
I TEK 51/5 - BEININGEN, NEDRE FALNES, REPARASJON BRYGGE OG FORSTERKING AV FUNDAMENT I SJØ - 51/5 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 18/05394-009 2019/05/10
I TEK 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER - 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER I K Gabrielsen JMJ03 19/02125-001 2019/05/10
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON GeoNord AS HDO 19/01336-020 2019/05/10
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON Leica Geosystems AS HDO 19/01336-021 2019/05/10
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON Norgeodesi AS HDO 19/01336-022 2019/05/10
U TEK TEKNISK PLAN - KIRKEGATA 18 - SVAR - 58/526 - VEGAREAL NÅ REGISTRERT PÅ KARMØY KOMMUNE ALA04 17/01421-011 2019/05/10