Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SKUDEFESTIVALEN 2019 Skudenes Event AS EVI1 19/00022-049 26 Off.l.26 2019/05/09
U TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Hereid Hus AS IGR 12/05439-010 2019/05/09
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - SVAR - 3/113 - SØKNAD OM REFUSJON FOR ARBEID UTFØRT IFB. PÅKOBLING KLOAKK Aleksander Vedø MAHA1 15/04912-144 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/09
U TEK 38/6 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAHSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK 19/1648 - 38/6 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAHSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK 19/1648 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01601-002 2019/05/09
U TEK 147/639 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER - 147/639 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Tm Byggtek AS KMY 18/04332-013 2019/05/09
U TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG - SVAR - GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG Christina Ferkingstad for Veamyr entreprenør KSU01 19/01862-002 2019/05/09
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/02022-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/09
U TEK 96/1 - HÅVIK. GRAVING AV GRØFT TIL VANNLEDNING IFM T-FORBINDELSEN - 96/1 - FERDIGATTEST - LUFTERØR I FORBINDELSE MED GRØFT FOR UTSLIPP AV OVERVANN/VASKEVANN FRA TUNNEL Statens Vegvesen Region Vest JKV 11/01377-006 2019/05/09
U TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG D10 - TILLATELSE TIL ENDRING - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/03948-006 2019/05/09
U TEK 15/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ALS06 19/02029-002 2019/05/09
U TEK 15/2230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/2230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ALS06 19/02026-002 2019/05/09
U TEK 15/677 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/677 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ALS06 19/02027-002 2019/05/09
U TEK 86/244 - RØRLEGGERMELDING - OLJEUTSKILLER -SPYLEPLASS - TILTAKSHAVER: TOTH TRANSPORT - 86/244 - RØRLEGGERMELDING - OLJEUTSKILLER -SPYLEPLASS - TILTAKSHAVER: TOTH TRANSPORT O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/02025-002 2019/05/09
I TEK TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - GJELDER TEKNISK GODKJENNING AV BOLIGPROSJEKT TORVASTAD "STORTU" - ODD HANSEN PROSJEKT AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 18/00625-020 2019/05/09
I TEK 57/115 - WORREGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV TAKVINDU - 57/115 - WORREGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV TAKVINDU Anne Kristin Stahl Lerang JMJ03 19/02078-001 2019/05/09
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA LIKNES, MORTEN - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ HÅLANDSHØGDA Morten Syrevik Liknes MAAA1 19/02080-001 2019/05/09
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA THORSEN, THOMAS OG ANDREASSEN, MARTHE - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ HÅLANDSHØGDA Marthe Andreassen MAAA1 19/02082-001 2019/05/09
I TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD - BRUK AV PARKEN UNDER KOPERVIK FESTIVAL, PLASSERING AV AKTIVITETER OG STENGING AV MILJØGATE Byen Vår Kopervik BA HPE 12/03072-048 2019/05/09
I TEK MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON SAMLESAK - ULIKE GNR. - MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON I KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest ALA04 17/04446-003 2019/05/09
I TEK 63/10 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET NYTT GJERDE TIL SKOGEIENDOM 63/2 - AVSLUTNING AV PROSJEKT NYTT GJERDE TIL SKOGEIENDOM 63/2 - OSVALD AMLAND Landbruksdirektoratet LKS 19/00084-003 2019/05/09
I TEK 22/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNVALD S. LANGÅKER - 22/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNVALD S. LANGÅKER S O Lund AS ORO01 19/02085-001 2019/05/09
I SKU KOMMUNAL GARANTI - NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, FOTBALLGARDEROBER OG LAGERBYGG ÅKRA IDRETTSLAG - GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 27/19, LÅNEGARANTI TIL ÅKRA IDRETTSPARK AS Fylkesmannen i Rogaland OFL 18/05670-007 2019/05/09
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - UNDERTEGNET AVTALE - 15/1612 Åkra Sokn MAHA1 13/00434-110 2019/05/09
I TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - 123/19 - UNDERTEGNET AVTALE Torbjørn Munkejord Pedersen MAHA1 17/03760-023 26 Off.l.26 2019/05/09
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - ERKLÆRING OM RETTIGHETER GNR 123 BNR 19 VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Marianne M og Torbjørn Pedersen MAHA1 17/03760-022 2019/05/09
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 4/96 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - OLAUG K GANGSØY PEDERSEN Hans J Rasmussen AS REK 19/00023-057 2019/05/09
I SEN JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY - HØRING JORDVERNSTRATEGI KARMØY - BER OM UTSATT FRIST Rogaland fylkeskommune HRA01 19/01040-006 2019/05/09
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV FOR HELGA MØRCH Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 12/00108-239 2019/05/09
I SEN JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY - UTTALELSE FRA KARMØY BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Karmøy bonde- og småbrukarlag HRA01 19/01040-007 2019/05/09
I TEK AVHENDING AV FISKERIHAVNER - AVHENDING AV OTRAVIK FISKERIHAVN Kystverket STNY 18/04111-007 2019/05/09
U TEK 38/6 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 4 NAUST - RAMMETILLATELSE - 38/6 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 4 NAUST Sandve Trelast AS JMJ03 19/01648-004 2019/05/09
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - BER OM FRITAK FRA KRF SIN VALGLISTE Ingebjørg Rasmussen Hatfield LYK 19/00288-037 2019/05/09
I TEK 71/116 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE SØRHAUG OG ANNE AASE - 71/116 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE SØRHAUG OG ANNE AASE Vassbakk & Stol AS ALS06 18/03049-003 2019/05/09
U TEK KOPERVIKFESTIVALEN 2019 - SØKNAD OM UTTAK AV VANN - KOPERVIKFESTIVALEN 2019 - SØKNAD OM UTTAK AV VANN Byen Vår Kopervik BA ETS 19/02068-001 2019/05/09
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - ANG. KOMMUNALE GEBYRER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ANNA 19/02088-001 24 Offl.§24 2019/05/09
I TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - TILBYGG OG OMBYGGING TIL VASKERI - 5/537 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/05479-005 2019/05/09
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - BEFARINGSTIDSPUNKT PASSER IKKE, BER OM MØTE FREDAG 10.05.19 Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-011 2019/05/09
U SEN KONFLIKTRÅDET I HAUGALAND OG SUNNHORDLAND - OPPNEVNING AV MEKLER I KONFLIKTRÅDET Konfliktrådet EDA 15/04350-005 26 Off.l.26 2019/05/09
I TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 14/436 - ÅRVOLL - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Vidar Vilhelm Vilhelmsen JHE 19/02084-001 2019/05/09
I SEN LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - OVERSENDER MÅLINGER - SPEIDERHUSET Læringsverkstedet AS BAN01 14/04698-008 2019/05/09
I TEK 147/675 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/675 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART OG AVSTANDSERKLÆRING Daniel Kolstø Eik KRRE 19/01904-005 2019/05/09
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - INNKALLING TIL MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 15.05.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-225 2019/05/09
I TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - REVIDERT SITUASJONSKART OG FASADETEGNINGER Eskild Kvala AS IGR 19/00862-005 2019/05/09
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - ØNSKER IKKE Å STÅ PÅ VALGLISTE FOR AP Didrik Brun Ferkingstad LYK 19/00288-038 2019/05/09
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SØNDRE EIKE -OPPSUMMERING AV MØTE MED ANSVARLIG SØKER, SAMT ORIENTERING OM RESULTAT FRA KOMMUNENS BEFARING Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-005 2019/05/09
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - 11/30, 16 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 Gro Sivertsen Brekkå ALA04 19/00851-024 2019/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-097 25 Offl §25 2019/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-098 25 Offl §25 2019/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-099 25 Offl §25 2019/05/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD SYKEPLEIER 100 % MSTA 19/01928-004 25 Offl §25 2019/05/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-006 25 Offl §25 2019/05/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-007 25 Offl §25 2019/05/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-008 25 Offl §25 2019/05/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR MSTA 19/01998-003 25 Offl §25 2019/05/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR MSTA 19/01998-004 25 Offl §25 2019/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-036 25 Offl §25 2019/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-037 25 Offl §25 2019/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-038 25 Offl §25 2019/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-039 25 Offl §25 2019/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-040 25 Offl §25 2019/05/09
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING - LINJESTREKK, LAHAMMAR 42 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-142 2019/05/09
U TEK 15/1092 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN VALDOR ANDERSSON - 15/1092 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JAN VALDOR ANDERSSON Jan Valdor Andersson ALS06 17/01294-004 2019/05/09
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SØKNAD OM OPPSETTING SKILT NR. 312 BREDDEGRENSE PÅ KV. 1495 VALBERGÅSEN Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-401 2019/05/09
U TEK 15/921 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDRUN SIMONSEN - 15/921 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ODDRUN SIMONSEN Oddrun Simonsen ALS06 17/01312-004 2019/05/09
U TEK 110/91 - FOSNAVEGEN, VÅGA, NYBYGG GARASJE - 110/91 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Bjarne Johan Våga JKV 17/04938-005 2019/05/09
U TEK 15/1476 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNAR SOLÅS - 15/1476 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RAGNAR SOLÅS Sara Solås ALS06 18/03044-004 2019/05/09
U TEK 19/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE NORMA MOSBRON - 19/63 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ELSE NORMA MOSBRON Else Norma Mosbron ALS06 18/03397-004 2019/05/09
U TEK 16/115 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE BOTNEN - 16/115 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KÅRE BOTNEN Kåre Andreas Botnen ALS06 18/04752-004 2019/05/09
I TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 116/3 - MOTTATT MANGLER, KOPI AV UTSLIPPSTILLATELSE Eileraas Arkitekter AS KRRE 14/02013-014 2019/05/09
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Sandve Trelast AS MBJ03 19/00501-126 2019/05/09
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-127 2019/05/09
U TEK 2/93 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AINA JANET SEVLAND - 2/93 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - AINA JANET SEVLAND Aina Janet Sevland ALS06 18/04832-004 2019/05/09
U TEK 44/9 - POSTVEGEN, SELVÅG - RIVING REKKEHUS - 44/9 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/00643-022 2019/05/09
U TEK 57/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE HELEN SKOGLAND - 57/46 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNE HELEN SKOGLAND Anne Helene Falnes Skogland ALS06 18/05002-004 2019/05/09
U TEK 119/421 - MYKLANDVEGEN, VORMEDAL. INSTALLASJON AV GASSFYRT ILDSTED - 119/421 - FERDIGATTEST - INSTALLASJON AV GASSFYRT ILDSTED Karsten Bjelland AS JKV 04/02942-006 2019/05/09
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 2/226 - ODD HARALD HANSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 2/226 - ODD HARALD HANSEN Odd Harald Hansen ALS06 18/05524-004 2019/05/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - BJARNE HAUGEBERG - UKE 18 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-023 2019/05/09
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 15/165 - ELIAS ODDVAR ANDERSSON - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 15/165 - ELIAS ODDVAR ANDERSSON Elias Oddvar Andersson ALS06 19/00086-004 2019/05/09
U TEK 3/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN - 3/446 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN John Kristen Davidsen ALS06 19/00536-004 2019/05/09
U TEK 119/446- LYNGÅSVEGEN, MYKJE. INSTALLASJON AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 119/446 - FERDIGATTEST - INSTALLASJON AV GASSFYRT VARMEANLEGG Karsten Bjelland AS JKV 05/00072-006 2019/05/09
I TEK 15/1595 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - RIVE CARPORT OG BOD, NYBYGG GARASJE - 15/1595 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - RIVE CARPORT OG BOD, NYBYGG GARASJE Svein Ove Junior Drivenes KHM 19/02090-001 2019/05/09
I TEK 85/84 - UTVIK. UTFYLLING I SJØ FOR ETABLERING AV STRANDPROMENADE - 85/84 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 05/00902-011 2019/05/09
I SEN RAMMEAVTALE - BISTAND TIL OPPFØLGING OG KONTROLL I OFFENTLIGE KONTRAKTER - RAMMEAVTALE PÅ BISTAND TIL OPPFØLGING OG KONTROLL I OFFENTLIGE KONTRAKTER Oslo kommune, utviklings- og kompetanseetaten KRWI 19/02091-001 2019/05/09
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17 MAI FEIRING PÅ KOLNES SKOLE FAU kolnes skole AKP 18/05378-021 2019/05/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/37 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-226 2019/05/09
U TEK 149/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE UNDHEIM - 149/27 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TERJE UNDHEIM Terje Undheim ALS06 17/01202-004 2019/05/09
U TEK 149/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERTRUD HAALAND - 149/42 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - GERTRUD HAALAND Gertrud Haaland ALS06 17/01204-004 2019/05/09
I SEN JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND Fylkesmannen i Rogaland HRA01 19/01040-008 2019/05/09
I TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 08.05.19 PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 Fiskeridirektoratet YSL 19/01514-004 2019/05/09
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 08.05.19 PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Direktoratet for mineralforvaltning YSL 18/05019-025 2019/05/09
U TEK 141/181 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 141/181 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tore Brunborg CAGR 13/03606-003 2019/05/09
U TEK 4/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NINA ANDREA BENTSEN BÅRDSEN - 4/175 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - NINA ANDREA BENTSEN BÅRDSEN Sverre Djønne Bårdsen ALS06 16/04102-004 2019/05/09
U TEK 4/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK G. BENTSEN - 4/210 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK G. BENTSEN Adelheid Bentsen ALS06 16/04105-004 2019/05/09
U TEK 85/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - JAROSLAW KALINOWSKI - 85/106 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - JAROSLAW KALINOWSKI Jaroslaw Kalinowski ALS06 19/00720-004 2019/05/09
U TEK 148/963 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/963 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM HANDELSPARK AS Norheim Handelspark AS ALS06 17/02515-004 2019/05/09
U TEK 141/27, TORVASTADVEGEN, LITLASUND. NY AVKJØRSEL - 141/27- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kristoffer Heggheim CAGR 12/01835-004 2019/05/09
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - 148/126 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hantera AS KMY 17/04430-017 2019/05/09
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - BER OM NY BEHANDLING AT HTM VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 17/04292-029 2019/05/09
I TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 09.05.19 PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 Statens vegvesen - Region vest YSL 19/01514-005 2019/05/09
U TEK 128/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER - 128/6 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER Karmsund Abr Eiendom AS ALS06 18/03735-004 2019/05/09
U TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - RIVING OG INSTALLERING AV NY PIPE - 141/50 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Byggmester Arne Tjensvoll Byggmester Arne Tjensvoll AS CAGR 13/00754-003 2019/05/09
U TEK 140/177 - VIKJÅ- OSNES - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 140/177 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tysvær Glass AS CAGR 13/01673-003 2019/05/09
I TEK 15/362 - ÅKRASANDEN, ÅKRA - OPPSETTING AV KUNSTVERKET "TID" - 15/362 - ÅKRASANDEN, ÅKRA - OPPSETTING AV KUNSTVERKET "TID" Omega Areal AS GTH 19/02093-001 2019/05/09
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - UTTALELSE PÅ VEGNE AV GRUNNEIERE FRA ADV.WEGNER -29.0419 TIL PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Wegner Advokatfirma AS AAHO 18/00168-038 2019/05/09
I TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG - OVERSENDER REVIDERT GRAVEMELDING OG VARSLINGSPLAN - VEA SJOARVEG Christina Ferkingstad for Veamyr entreprenør KSU01 19/01862-003 2019/05/09
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - ERKLÆRING OM FRITAK FRA VALGLISTE - ARBEIDERPARTIET Brian Paul Sjøen LYK 19/00288-036 2019/05/09
U TEK 140/178, LØKHAUGVEGEN, OSNES. NYBYGG GARASJE - 140/178 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jarl Robert Karlsen CAGR 11/02634-004 2019/05/09
U TEK 15/593 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE AKSELBERG - 15/593 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE AKSELBERG Jan Arve Akselberg ALS06 16/00184-004 2019/05/09
U TEK 140/101 - TORVASTAD, OSNES - VINDMÅLEMAST - 140/101 -OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Solvind Prosjekt As CAGR 13/02108-003 2019/05/09
I TEK 15/37 , 869 OG 96 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 15/37 , 869 OG 96 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Ole Jonas Stol JHE 19/02083-001 26 Off.l.26 2019/05/09
U TEK 16/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT SKAUG - 16/64 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KNUT SKAUG Ingjerd Sigdis Ljøen Skaug ALS06 19/01803-004 2019/05/09
I TEK 122/213 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/213 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING I ANSVARSRETTER Jorunn Refsnes JKV 17/05110-018 2019/05/09
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-5 EEH 17/05435-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/09
U TEK 140/107, GAVLAVEGEN, OSNES. NYBYGG, GARASJE OG TILBYGG BOLIG - 140/107 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tommy Bauge CAGR 06/02410-008 2019/05/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 63/42 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED HAUGANE/HAUGATUNET Roy Inge Welde BFH 19/00010-051 2019/05/09
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLE PFA 19/02086-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/09
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1510 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT SANDAVEGEN 50 Åkra Røde Kors MAHA1 18/04276-048 2019/05/09
U TEK 67/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL - 67/3 - NY FORSIDE - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL Haugaland Rørleggertjenester AS ALS06 19/02016-003 2019/05/09
U TEK 140/112 - OSNES - ETABLERING AV KAI/BRYGGE - 140/112 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eskild Kvala AS CAGR 13/04035-011 2019/05/09
U TEK 22/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNVALD S. LANGÅKER - 22/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNVALD S. LANGÅKER S O Lund AS ALS06 19/02085-002 2019/05/09
U TEK 140/125, KVEDNAVIKVEGEN, OSNES. FORSTØTNINGSMUR - 140/125- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Thorgersen Bygg og Thorgersen Bygg og Betong CAGR 06/02100-005 2019/05/09
I TEK 142/270 - TUNVEGEN, STORASUND, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERHAGE - 142/270 - TUNVEGEN, STORASUND, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERHAGE Byggmester Leif K Hausken AS KIS 19/02089-001 2019/05/09
I TEK 141/221 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER - 141/221 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT TEGNING OG BEKREFTELSE PÅ PLASSERING AV BOD Byggdetalj AS KIS 19/01900-004 2019/05/09
I TEK 66/956 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER KJARTAN FREDRIKSEN BYGGESAK 18/554 - 66/956 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/554 S O Lund AS ALS06 18/00563-003 2019/05/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 88/41 - BESTILLING AV NABOLISTE Tanken AS GEL 19/00021-228 2019/05/09
U TEK 140/23 - TUHAUGVEGEN, OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/23 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kristian Kvaløy Berntsen CAGR 13/00801-003 2019/05/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 63/43 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED HAUGATUNET Ola Økland BFH 19/00010-052 2019/05/09
I TEK 113/35, DØLEVEGEN, DØLE. OPPFØRING AV MUR - 113/35 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Magne Klovning JKV 11/01652-007 2019/05/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 71/21 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-229 2019/05/09
I TEK 75/62 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - UTVIDELSE AV TERRASSE - 75/62 - SØKNAD OM FERDIGATTEST May-Liss Myrholt KMY 13/02154-004 2019/05/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/72 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Einar Lindø GEL 19/00021-227 2019/05/09
U TEK 140/34, STORØY, OSNES. SPRENGING OG BORTKJØRING AV FJELL - 140/34 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Birkeland Maskinentreprenør AS CAGR 07/03495-005 2019/05/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02657-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/09
U SEN NY SKOLE/IDRETTSSHALL I SONE 3/NAVN - SVAR - KLAGE PÅ NAMNEVEDTAK - STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN Statens Kartverk ANJM 18/05194-006 2019/05/09
U TEK 139/35, TORVASTADVEGEN, HAUSKE. TERRASSE MED LEVEGG - 139/35- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Sverre Ruud CAGR 12/03483-004 2019/05/09
I SEN 85/275 - TIGER AS AVALDSNES VEISERVICE - BENSINSTASJON SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE FRA POLITIET, KEMNEREN I SVEIO OG HAUGESUND OG SKATT VEST VEDR. SERVERINGSBEVILLING TIGER AVALDSNES INGEN MERKNADER Sveio kommune EVI1 13/03775-008 2019/05/09
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/09
I TEK 42/114,120,121 - EIENDOMSSKATT - 42/114, 120, 121 - BORTFALL AV KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 18/00995-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/09
U TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 49, TORVASTAD - SVAR - GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 49, TORVASTAD T Halleland AS KSU01 19/02065-002 2019/05/09
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT OG DANS MED LASSE JOHANSENS DUO I SMELTEHYTTA, VISNES. Hinderaker & Visnes Vel EVI1 19/00022-051 2019/05/09
U TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - SØKNAD - BRUK AV PARKEN UNDER KOPERVIK FESTIVAL, PLASSERING AV AKTIVITETER OG STENGING AV MILJØGATE Byen Vår Kopervik BA HPE 12/03072-049 2019/05/09
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV FOR HELGA MØRCH Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 12/00108-240 2019/05/09
U TEK 140/ 35, 42, 49, 1222 MFL., STORØY, TORVASTAD PLANERING OG UTFYLLING I SJØ - 140/ 35, 42, 49 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Petter J. Rasmussen AS CAGR 99/05256-011 2019/05/09
U TEK 139/ 20, 55. STORØYVEGEN, HAUSKE. RIVING SILDOLJEFABRIKK - 139/ 20, 55 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Pewe Entreprenør AS CAGR 11/01575-003 2019/05/09
U TEK 139/ 8, HAUSKEVÅGVEGEN, TORVASTAD, SØKNAD OM DRIVINGRANGE - 139/ 8 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tore Johannes Hausken CAGR 10/02284-006 2019/05/09
I TEK 2/158 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 2/158 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Hild Signy Nilsen AMJ 19/02092-001 26 Off.l.26 2019/05/09
U TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - ETTERLYSER TEGNINGER AV PARKERINGSPLASS Eskild Kvala AS IGR 16/02267-045 2019/05/09
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - OVERSENDER VISUALISERINGSBILDER PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Vassbakk & Stol AS JST 18/00564-038 2019/05/09
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/01628-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/09
U TEK 148/85 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - RIVING AV BODER OG TILBYGG ENEBOLIG - 148/85 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Yngve Ness CAGR 13/02710-004 2019/05/09
U TEK AVFALLSSTATISTIKK/OPPRYDNINGSAKSJON OPPRYDNINGSAKSJONER - OPPRYDNINGSAKSJON 2019 Velforeninger i Karmøy kommune ALS06 12/02432-016 2019/05/09
U TEK 148/252 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM - UTVIDELSE AV TERRASSE - 148/252 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Anne Jorunn Amdal CAGR 13/01047-005 2019/05/09
U TEK 15/653 MFL. - SANDAVEGEN, ÅKRA - OPPGRADERING AV ANLEGG - TILBYGG PUMPESTASJON - 15/653 MFL. - VEDR. OPPGRADERING AV TEKNISKE ANLEGG, TILBYGG TIL PUMPESTASJON M.M. KARMØY KOMMUNE VAR Kloakk JKV 17/00020-005 2019/05/09
U TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUDET I STRANDSONEN Fylkesmannen I Rogaland IGR 18/02937-016 2019/05/09
U TEK GNR. 148, BNR. 15, AUSTBØVEGEN, NORHEIM. OMPROFILERING AV VIRSOMHETSSKILT PGA NY LOGO - 148/15- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. ElektroVakuum Elektrovakuum AS CAGR 07/01352-008 2019/05/09
U TEK 148/20 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - STØTTEMUR - 148/20 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ingeniørfirmaet Jone Lothe AS CAGR 13/01435-006 2019/05/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 120/122 MFL. - BESTILLING AV EIERLISTE - REGULERINGSSAK Cowi AS GEL 19/00021-230 2019/05/09
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02094-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/09
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02067-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/09
U TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - OVERSENDELSE AV KLAGE Eskild Kvala AS GTH 18/03108-024 2019/05/09
I TEK 66/102 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NOAH JØRGENSEN - 66/102 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NOAH JØRGENSEN Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02096-001 2019/05/09
U TEK 148/ 8, 14, 954. NOREVEGEN, NORHEIM. OPPSETTING AV STØYGJERDE I PARKBELTE MOT BOLIGOMRÅDE. - 148/ 8, 14, 954. -OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Norheim Handelspark AS CAGR 08/02668-007 2019/05/09
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 129/39 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAK 08/1097 OG SAK 09/923 Thomas Osen Dankertsen HSH01 17/00073-266 2019/05/09
I TEK 58/112 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HOVEDGATEN 26 AS - 58/112 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HOVEDGATEN 26 AS Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02097-001 2019/05/09
I TEK 58/112 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HOVEDGATEN 26 AS - 58/112 -FERDIGMELDING - HOVEDGATEN 26 AS Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/02097-002 2019/05/09
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 129/39 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAK 10/70 OG 11/634 Thomas Osen Dankertsen HSH01 17/00073-267 2019/05/09
U TEK 147/650 SEKSJON 1, MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - PÅBYGG VERANDA - 147/650 SEKSJON 1- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Oscar Andreas Osmundsen CAGR 13/00138-004 2019/05/09
I TEK 5/158 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PETERSON, GRETE VEA , VEA, TOR OG DREYER, MAY HELEN VEA - 5/158 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Grete Vea Petersson BJP01 19/02098-001 26 Off.l.26 2019/05/09
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING PÅ REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT Rovviltnemnda i region 1/ Fylkesmannen I Vestland EIST 19/00016-045 2019/05/09
I TEK 5/158 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PETERSON, GRETE VEA , VEA, TOR OG DREYER, MAY HELEN VEA - 5/158 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tor Vea BJP01 19/02098-002 26 Off.l.26 2019/05/09
I TEK 5/158 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PETERSON, GRETE VEA , VEA, TOR OG DREYER, MAY HELEN VEA - 5/158 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM May Helen Vea Dreyer BJP01 19/02098-003 26 Off.l.26 2019/05/09
U TEK 147/650, MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. FASADEENDRING -FORLENGESLE AV ALTAN I DEL AV REKKEHUS - 147/650, OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kate Marie Åsheim CAGR 12/03635-005 2019/05/09
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 61/82 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Rune Skeidsvoll PEID 14/03191-081 2019/05/09
I TEK 66/549 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIVERTSEN, SILJE - 66/549 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hetland Harald Advokat BJP01 19/02100-001 26 Off.l.26 2019/05/09
I TEK 127/31 OG 127/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 127/31 OG 127/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Olaf Johan Mølstre Vikshåland BJP01 19/02095-001 26 Off.l.26 2019/05/09
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - BEVARINGSOMRÅDE Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 18/03897-016 2019/05/09
U TEK 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - TILBYGG/FASADEENDRING BOLIG OG NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - TILBYGG/FASADEENDRING BOLIG OG NYBYGG GARASJE Magnus Holgersen KRRE 19/01917-003 2019/05/09