Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - ARBEIDSTID - VIDEREFØRING - DISPENSASJON Fellesorganisasjonen For RLA 12/00092-310 2019/05/08
U TEK 84/84 - FRADELING ETTER JORDLOVEN - 84/84 - DELINGSTILLATELSE ETTER JORDLOVEN, PARKERINGSPLASS Friluftsrådet Vest HHU 18/04537-002 2019/05/08
I HSE BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-004 25 Offl.§25 2019/05/08
U TEK 66/409 - RØRLEGGERMELDING: STIKK TIL TOMT (UBEBYGD TOMT) - TILTAKSHAVER: KOPERVIK EIENDOM AS - 66/409 - RØRLEGGERMELDING: STIKK TIL TOMT (UBEBYGD TOMT) - TILTAKSHAVER: KOPERVIK EIENDOM AS Hage & Maskin AS ORO01 19/01630-002 2019/05/08
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - ETTERSENDER TEGNING OVER RØMNINGSVEI OG SKJENKEAREAL - KONSERTER I ÅKRAHALLEN 10. OG 11. MAI Åkra Idrettslag EVI1 19/00022-050 2019/05/08
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - SVAR - 3/308 SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK Jan Kjell Svendsen MAHA1 15/04912-147 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2145 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Øygarden Bolig AS EDH 19/01626-005 2019/05/08
I TEK TRAFIKKSIKRING - FV. 852 AUSTRE VEAVEG - SØKNAD OM GANGFELT Statens vegvesen - Region vest HPE 13/03179-027 2019/05/08
I TEK PLAN 5051-2 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2- 147/703 - ENDRING I PLANBESTEMMELSE § 9 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 06.05.19 PLAN 5051-2 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2- 147/703 - ENDRING I PLANBESTEMMELSE § 9 Statens vegvesen - Region vest YSL 19/01209-005 2019/05/08
I SEN POLITIVEDTEKT - SVAR PÅ HØRING AV NY POLITIVEDTEKT FOR KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest SMA01 19/01126-008 2019/05/08
I TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 49, TORVASTAD - GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 49, TORVASTAD T Halleland AS ETS 19/02065-001 2019/05/08
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) GAUTE LUNDBERG Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-217 2019/05/08
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) MAGNUS JAKOBSEN Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-218 2019/05/08
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) TRYGVE HØINES Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-219 2019/05/08
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT FOR TILTAK TIL TRUGA NATURTYPAR I 2019 (KOPIMOTTAKER) ROLF KÅRE HELLE Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-220 2019/05/08
U TEK 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS Sandve Trelast AS JMJ03 19/01192-008 2019/05/08
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 7.MAI Smilden HPE 12/00684-074 2019/05/08
I TEK 128/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER - 128/6 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER Vassbakk & Stol AS ALS06 18/03735-003 2019/05/08
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL SALTVEDT, TOR EGEL OG INGRID SVENDSBØE - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ VORMEDAL Ingrid Svendsbøe Saltvedt MAAA1 19/02069-001 2019/05/08
I TEK 58/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE SLUK, P-PLASS - 58/31 - FERDIGMELDING- KARMØY KOMMUNE SLUK, P-PLASS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/05490-003 2019/05/08
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGEBEHANDLING STATNETT - TAKSTNOTAT/BEREGNING NETTANLEGG Thomas Bjønnes MSA 17/03756-026 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/08
I TEK EIENDOMSSKATT - HAUGALAND KRAFT NETT AS - KLAGEBEHANDLING HAUGLAND KRAFT NETT AS - TAKSTNOTAT/BEREGNING NETTANLEGG Thomas Bjønnes MSA 18/05064-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/08
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - TILBAKEMELDING FRA FISKERIDIREKTORATET - 06.05.19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Fiskeridirektoratet AAHO 18/00168-036 2019/05/08
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2171 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kjell Arne Lindøe Aase EDH 19/01459-005 2019/05/08
I TEK 93/1 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RUNE HEIMTUN - AVSLUTNING AV PROSJEKTET RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK OG STEINGARD RUNE HEIMTUN Landbruksdirektoratet LKS 15/00985-006 2019/05/08
I TEK 148/963 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/963 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM HANDELSPARK AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02515-003 2019/05/08
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/02058-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-062 25 Offl.§25 2019/05/08
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HANSEN, KAY RONNIE OG SUNDE, KAMILLA - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ VORMEDAL HANSEN, KAY RONNIE OG SUNDE, KAMILLA Kamilla Tranøy Sunde MAAA1 19/02071-001 2019/05/08
I TEK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01585-007 2019/05/08
I SEN JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY - TILBAKEMELDING FRA KARMØY BONDELAG Karmøy bondelag HRA01 19/01040-005 2019/05/08
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN TIL HUNDETREFF - 25.-28. JULI 2019 Eva Bompi Kivijärvi TVI 12/01968-144 2019/05/08
I TEK PLAN 5051-2 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2- 147/703 - ENDRING I PLANBESTEMMELSE § 9 - SØKNAD OM LITEN ENDRING I PLAN 5051 - MOKSHEIMTUNET DEL 2 Block Watne AS YSL 19/01209-006 2019/05/08
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - INSPEKSJON VED HYDRO ALUMINIUM AS, KARMØY (KOPIMOTTAKER) RAPPORTNUMMER: 2019.008.I.MILJODIR Miljødirektoratet PEID 12/03121-028 2019/05/08
I TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-019 2019/05/08
I SEN KARMSUND HAVN IKS - SAK TIL KARMØY KOMMUNESTYRE - OPPFØLGNING OG TILBAKEMELDING PÅ SELSKAPSKONTROLL - RAPPORT - KARMSUND HAVN IKS Karmsund Havn IKS LYK 14/01963-019 2019/05/08
I TEK 4/455 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE OG BOD - 4/455 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT AVSTANDSERKLÆRING OG TEGNING MED BRANNSKILLE Ruben Sandslett GTH 19/01793-005 2019/05/08
I TEK 66/881- SEKSJ. 6, AUSTREIM. TILBYGG BOLIG, UTESTUE OG UTVIDELSE AV TERRASSE - 66/881- SØKNAD OM FERDIGATTEST Laila Bratthammer KMY 12/03887-004 2019/05/08
I TEK 57/406 - POSTVEGEN - SKUDENESHAVN - TILBYGG KONTORBYGG - 57/406 - REVIDERT TEGNING ETTER DIALOG MED FYLKESKOMMUNEN Brødr Olsen Eiendom AS JMJ03 18/02771-005 2019/05/08
I SEN JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY - UTSATT HØRINGSFRIST JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland HRA01 19/01040-004 2019/05/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02059-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
I SKU MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02060-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - SPØRSMÅL TIL OFFENTLIG ETTERSYN FRA FRODE ROSNES - 07.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Frode Rosnes YSL 17/01396-053 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-077 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-160 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-161 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-162 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-163 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-164 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-165 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-166 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-167 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-168 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-169 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-170 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-171 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-096 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-048 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-049 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-050 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-051 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-052 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-053 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-054 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-055 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-056 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-057 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-058 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-059 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-060 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-061 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-062 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-063 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-064 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-065 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-066 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-067 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-068 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-069 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-070 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-071 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-072 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-073 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-074 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-075 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-076 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-077 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-078 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-079 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-080 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-081 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-082 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-083 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-084 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-085 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-086 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-087 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-088 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-033 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-034 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-035 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-036 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-037 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-038 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-039 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-040 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-041 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-042 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - TILBUD UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-022 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - ARBEIDSAVTALE UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-023 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - TILBUD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-093 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - ARBEIDSAVTALE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-094 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-017 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-018 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-019 25 Offl §25 2019/05/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-020 25 Offl §25 2019/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - SØKNAD RÅDGIVER GAT ANVO 19/01660-006 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-059 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-060 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-061 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-062 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-063 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-064 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - INTERVJU AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-026 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - INTERVJU VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-017 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - INTERVJU VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-018 25 Offl §25 2019/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES ANVO 19/01770-004 25 Offl §25 2019/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-017 25 Offl §25 2019/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-018 25 Offl §25 2019/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-019 25 Offl §25 2019/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-020 25 Offl §25 2019/05/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-004 25 Offl §25 2019/05/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-005 25 Offl §25 2019/05/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-018 25 Offl §25 2019/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR MSTA 19/01998-002 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-027 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-028 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-029 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-030 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-031 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-032 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-033 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-034 25 Offl §25 2019/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-035 25 Offl §25 2019/05/08
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NORNES, BJARNE OG MAY TRINE - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ HÅLANDSHØGDA, SKUDENESHAVN NORNES, BJARNE OG MAY TRINE Bjarne Nornes MAAA1 19/02073-001 2019/05/08
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SØKNAD OM OPPSETTING SKILT 30KM/T SONE PÅ NYGÅRDVEGEN OG VÅGEVEGEN Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-400 2019/05/08
U TEK SYKKELRITT I KOPERVIK - SVAR - SENTRUMSLØPET I KOPERVIK - ONSDAG 5. JUNI 2019 - INFORMASJON OG SPØRSMÅL Kopervik Idrettslag HPE 19/01987-004 2019/05/08
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/08
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING OM RETTIGHETER GNR 72 BNR 66 UTSKIFTNING AV KOMMUNALE VA-LEDNINGER I INDRETREVEGEN Torgeir Jonsen MAHA1 18/00968-026 2019/05/08
I TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Andreas Mikkelsen Velde Solem EDH 19/00143-007 2019/05/08
I TEK 23/24 - NES - TILBYGG ENEBOLIG - 23/24 - OPPHØR AV ANSVAR FOR TILTAK Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 13/01247-006 2019/05/08
I TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/37 - ØNSKER Å UTSETTE OPPMÅLING SÅ LENGE SOM MULIG STD:18/4317 Rigmor Svanhild Lidal JHE 19/00852-015 2019/05/08
I TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - 149/417 - URÅDIGHETSERKLÆRING Meglerhuset Rele AS MAH 19/01627-013 2019/05/08
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
I TEK 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/471 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 19/00701-006 2019/05/08
U TEK GRAVESØKNAD - ASKEHAGEN/EIDEVEGEN 77 - SVAR - GRAVESØKNAD - ASKEHAGEN/EIDEVEGEN 77 T Halleland AS KSU01 19/02031-002 2019/05/08
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING OM RETTIGHETER GNR 72 BNR 111 UTSKIFTNING AV KOMMUNALE VA-LEDNINGER I INDRETREVEGEN Erlend Folkedal MAHA1 18/00968-027 2019/05/08
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL UTVIKLING AV DE SOSIALE TJENESTENE I NAV-KONTORET - FAMILIEVEILEDER Fylkesmannen i Rogaland SBJ 12/00929-174 2019/05/08
I HSE FRAM - ET VEIKART TIL UTDANNING OG ARBEID FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE UNDER 30 ÅR - INNVILGELSE AV TILSKUDD TIL UTVIKLING AV DE SOSIALE TJENESTENE I NAV-KONTORET, GITT OVER STATSBUDSJETTETS KAP. 0621 POST 63 FOR 2019 Fylkesmannen i Rogaland SBJ 18/03507-002 2019/05/08
I SEN KONSESJON FOR Å DRIVE HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY - VEDTAK OM KONSESJON FOR Å DRIVE HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY (KOPIMOTTAKER) Luftfartstilsynet LYK 13/04368-004 2019/05/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/168 - BESTILLING AV NABOLISTE - DISPENSASJONSSØKNAD Ove Nilsen GEL 19/00021-223 2019/05/08
I TEK 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING - 148/126 - PLANTEGINGER OG SITUASJONSKART Hantera Eiendom AS MAH 19/01277-004 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-212 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-213 25 Offl §25 2019/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-214 25 Offl §25 2019/05/08
U TEK 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/471 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Block Watne AS HAS 19/00701-007 2019/05/08
I TEK 44/9 - POSTVEGEN, SELVÅG - RIVING REKKEHUS - 44/9 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/00643-021 2019/05/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/471 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Knut Arild Solvig GEL 19/00021-224 2019/05/08
I TEK 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD - 3/682 - MOTTATT MANGLER, AVSTANDSERKLÆRING, TEGNING Berit Ånensen EDH 19/01748-004 2019/05/08
I TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 1/78 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 19/00956-006 2019/05/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/220 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Johnny Thorsberg GEL 19/00021-225 2019/05/08
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eskild Kvala AS MBJ03 19/00501-125 2019/05/08
U TEK 15/950 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - SVAR - 15/950 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/01926-002 2019/05/08
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02067-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
U TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - MUR, TILBYGG, FASADEENDRING OG MODERNISERING ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - MUR, TILBYGG, FASADEENDRING OG MODERNISERING ENEBOLIG Vidar Vilhelm Vilhelmsen IGR 19/01929-002 2019/05/08
I TEK 15/710 OG 15/817 - STONGVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM TILBYGG ENEBOLIG, VASKEROM, SOVEROM, BAD OG GARASJE - 15/710 OG 15/817 - STONGVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM TILBYGG ENEBOLIG, VASKEROM, SOVEROM, BAD OG GARASJE I K Gabrielsen IGR 19/02066-001 2019/05/08
I TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN VIHO 19/01628-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/08
I TEK MINIRENSEANLEGG - 139/8 - SERVICEAVTALE - MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS ELO 12/01007-024 2019/05/08
U TEK 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG I K Gabrielsen IGR 19/01946-002 2019/05/08
U TEK 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG - 122/231 - RETUR AV SØKNAD Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/00285-008 2019/05/08
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. Plank Arkitekter AS IGR 19/01128-005 2019/05/08
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTØTTE Byen Vår Kopervik BA PVE01 12/00208-113 2019/05/08
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - MELDING OM MOTTAK AV ERKLÆRING OM FRITAK FRA VALGLISTE TIL ARBEIDERPARTIET - KOMMUNESTYREVALGET 2019 KARMØY Brian Paul Sjøen LYK 19/00288-035 2019/05/08
I TEK 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ, VARMESTUE/WC I FORBINDELSE MED ÅPEN GÅRD - 99/8 - MOTTATT MANGLER - BRANNTEKNISK VURDERING Egil og Ynskje Kaldheim KRRE 19/01490-003 2019/05/08
U SKU MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02060-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG D10 - 142/790 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 142/807 Garvik Prosjekt AS KIS 18/03948-007 2019/05/08
U TEK 147/675 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/675 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Daniel Kolstø Eik KRRE 19/01904-003 2019/05/08
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2171 - 119/78 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Kjell Arne Lindøe Aase EDH 19/01459-006 2019/05/08
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02059-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
U TEK 149/272 -TRESÅKERVEGEN, SPANNE - NYBYGG BODER OG MURER - 149/272 - FERDIGATTEST Procon AS KMY 18/04082-011 2019/05/08
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2145 - 69/75 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Øygarden Bolig AS EDH 19/01626-006 2019/05/08
I TEK 67/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL - 67/3 - NY FORSIDE - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL Haugaland Rørleggertjenester AS ORO01 19/02016-002 2019/05/08
I TEK 106/6 - FOSNANES - TERRENGSENKNING FOR TEMPERATUROPPGRADERING AV LEDNING - 106/6 - FOSNANES - ORIENTERING OM TERRENGSENKNING FOR TEMPERATUROPPGRADERING AV LEDNING Statnett SF AAHO 19/02075-001 2019/05/08
U TEK 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING - SAK TIL UTTALE - 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING Stiftelsen Stavanger Bispedømme IGR 19/00640-004 2019/05/08
I TEK 147/675 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/675 - KVITTERING FOR NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Daniel Kolstø Eik KRRE 19/01904-004 2019/05/08
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02053-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
U SEN 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - MELDING 149/540. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/1169 Kartverket - Tinglysingen REK 19/01627-014 2019/05/08
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK Norsk Mediatek Forlag - avd.Skolehuset OEI 19/00947-015 2019/05/08
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK Kai Hansen Trykkeri AS OEI 19/00947-016 2019/05/08
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK Kjosavik AS (Norengros) OEI 19/00947-017 2019/05/08
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK Bodoni AS OEI 19/00947-018 2019/05/08
I TEK 110/91 - FOSNAVEGEN, VÅGA, NYBYGG GARASJE - 110/91 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bjarne Johan Våga JKV 17/04938-004 2019/05/08
I TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, INSTALLASJON AV PIPE - 148/557 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Murmester Helge Olsen AS KMY 19/01583-003 2019/05/08
I TEK 13/726 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILTAK - 13/726 - AVSTANDSERKLÆRING FOR MUR/GJERDE FRA GNR 13/749 Magnus Larsen IGR 19/02074-001 2019/05/08
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
I TEK 119/421 - MYKLANDVEGEN, VORMEDAL. INSTALLASJON AV GASSFYRT ILDSTED - 119/421 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karsten Bjelland AS JKV 04/02942-005 2019/05/08
I TEK 119/446- LYNGÅSVEGEN, MYKJE. INSTALLASJON AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 119/446 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karsten Bjelland AS JKV 05/00072-005 2019/05/08
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - ENDELIG VEDTAK ETTER TILSYN MED SAU, KATT, KANIN OG FJØRFE Mattilsynet LKS 18/02137-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING - LINJESTREKK, LAHAMMAR 42 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-141 2019/05/08
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/02076-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/08
I TEK 13/379 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, ARNE JOHAN - 13/379 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arne Johan Mannes BJP01 19/02077-001 26 Off.l.26 2019/05/08
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - 11/30, 16 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRENTNING STD:19/82 Sverre Vedøy ALA04 19/00851-023 2019/05/08
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - 11/30, 16 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 Johnny Mannes ALA04 19/00851-025 2019/05/08
U SEN LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - MIDLERTIDIG DRIFTSGODKJENNELSE AV TILLEGGSLOKALER - MILJØRETTET HELSEVERN - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - Læringsverkstedet AS BAN01 14/04698-007 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Gjertsen Gerd ALA04 18/00152-024 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Jonsgard Randi Birgitte ALA04 18/00152-025 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Olsen Solveig ALA04 18/00152-026 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Tengs Roald ALA04 18/00152-027 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Gaustad Anne Marie ALA04 18/00152-028 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Gaustad Lars Peder ALA04 18/00152-029 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Sørheim Liv Marie ALA04 18/00152-030 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Sørheim Odd Einar ALA04 18/00152-031 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As ALA04 18/00152-032 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Vest Bygg & Stillas As ALA04 18/00152-033 2019/05/08
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/345 FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING I KARMØY KOMMUNE Boge Tor ALA04 18/00152-034 2019/05/08