Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 82/137 - RØRLEGGERMELDING; DELING AV EIENDOM, TILTAKSHAVER: LILLESKOG DELINGSSAK: 18/3376 - 82/137 - RØRLEGGERMELDING; DELING AV EIENDOM, TILTAKSHAVER: LILLESKOG DELINGSSAK: 18/3376 Sig. Halvorsen AS ORO01 19/00780-002 2019/05/07
U TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE Jarl Havnen KRRE 18/05328-016 2019/05/07
U TEK 82/137 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2072 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 82/137 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Margit Oddbjørg Lilleskog EDH 18/03376-007 2019/05/07
U TEK 47/452 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/452 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Geir Ingvald Hauen EDH 19/01887-005 2019/05/07
U TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - MUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - MUR Ruben Milje EDH 19/01902-005 2019/05/07
U TEK 86/77 - KARMSUND FISKERIHAVN, AVALDSNES. NYBYGG, TANK FOR FISKEOLJE OG SKIFTE EKSISTERENDE DIESEL-TANK - 86/77 - FERDIGATTEST TANK FOR FISKEOLJE OG SKIFTE EKSISTERENDE DIESEL-TANK Petter J. Rasmussen AS JHE05 04/03428-007 2019/05/07
U TEK 86/77 - AVALDSNES. PÅBYGG OG BLANDEKAMMER FOR OZON - 86/77 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 99/01582-009 2019/05/07
U TEK 86/77 - HUSØYVEGEN. AVALDSNES, MELSILOANLEGG - 86/77 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 07/01984-014 2019/05/07
U TEK 123/3 OG 123/4 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/4496 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 123/3 OG 123/4 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/4496 Berge Sag Boligtomter AS EDH 18/03188-009 2019/05/07
U TEK 64/1291-, LIARFJELL, STANGELAND. LEVEGG OG TERRASSE - 64/1291 - FERDIGATTEST Helga Elisabeth Servan KMY 10/02857-006 2019/05/07
U TEK 64/823 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG GARASJE, NYBYGG HAGESTUE, MURER OG TERRENGARBEID OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 68/823 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 13/03242-013 2019/05/07
U TEK 93/164 - SKEIE. NEDSPRENGING OG GROVPLANERING AV OMRÅDE - 83/164 - FERDIGATTEST Karmøy Motocrossklubb KMY 11/00498-009 2019/05/07
U TEK 88/196 - HELGANESVEGEN. SØNDRE VELDE.SPRINKLERANLEGG - 88/196 - FERDIGATTEST Procon AS JHE05 09/03053-009 2019/05/07
U TEK 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 17/05025-017 2019/05/07
U TEK 107/47 - LINDØY. OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE - 107/47 - FERDIGATTEST - OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Ellinor Odde JKV 10/02200-009 2019/05/07
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - KLOAKKERING - RØYKSUND Trond Smedsvig ETS 12/00024-426 2019/05/07
U TEK 84/63 - VÅGETUNET, VÅGE. REHABILITERING AV VÅRTOM - 84/63 - FERDIGATTEST Pv Rør AS KMY 11/00872-005 2019/05/07
U TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND. MASSEUTTAK - 73/80 - FERDIGATTEST Karmøy Kommune KMY 11/02962-009 2019/05/07
U TEK 64/1520 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/1520 - FERDIGATTEST Ronny Moldestad KMY 18/03477-019 2019/05/07
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - 122/135 - SØKNAD OM TILSKUDD IFM KLOAKKERING Ingrid Ophaug ETS 12/00024-427 2019/05/07
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - ØNSKE OM UTSTATT FRIST FOR PÅLEGG ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
U TEK KLAGE FRA ELLEN K KALLEVIK/ OG BJARNE KALLEVIK - PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 MFL. - PLAN 2101 - KLAGEOVERSENDELSE Fylkesmannen i Rogaland YSL 18/05616-007 2019/05/07
I HSE KRISESENTER VEST - ÅRSMELDING FOR KRISESENTER VEST IKS 2018 Krisesenter Vest IKS AIS 12/01921-042 2019/05/07
U TEK 68/64,89, AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE. TILBYGG GARASJE OG PARKERINGSPLASS/MUR - 68/64 - FERDIGATTEST Jeanette Håkonsen og Fillip Bu Espeland KMY 12/03715-007 2019/05/07
U TEK 71/51- VEITEBORVEGEN,BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE MM - 71/51 - FERDIGATTEST Martin Aleksander Nilsen KMY 12/03189-008 2019/05/07
U TEK 66/591- AUSTREIM - TILBYGG BOLIG - 66/591- FERDIGATTEST Atle Storesund KMY 12/03268-005 2019/05/07
U TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGER OG KONTOR - 86/84 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04955-006 2019/05/07
I TEK 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE - 58/435 - REVIDERT SØKNAD, RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV MUR OG GARASJE Hans Erik Lundberg KRRE 18/04251-017 2019/05/07
I TEK 13/749 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG BOLIG MED 14 LEILIGHETETER OG BODER - 13/749 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 18/02346-023 2019/05/07
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG D10 - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/03948-005 2019/05/07
U TEK 66/343 - SUNDVEGEN, AUSTREIM - FJERNING AV KONTORBRAKKER - 66/343 - FERDIGATTEST Haaland & Thuestad Eiendom AS KMY 13/02062-007 2019/05/07
U TEK 66/300 - VALBERGBAKKEN,AUSTREHEIM - OPPFØRING AV STØTTEMUR - 66/300 - FERDIGATTEST Dag Anders Farbu KMY 13/02525-005 2019/05/07
U TEK 66/337 - ALEXANDER KIELLANDS VEG, AUSTREIM. NYBYGG UTESTUE - 66/337 - FERDIGATTEST Elisabeth Johanne Hoversholm KMY 13/02571-006 2019/05/07
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FORELØPIG SVAR PÅ KLAGE Fylkesmannen I Rogaland LKS 18/02156-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I TEK DYREVERNNEMND - NYTT MEDLEM - DYREVERNNEMNDA FOR YTRE HAUGALANDET Mattilsynet LKS 12/03262-006 2019/05/07
I TEK 149/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE UNDHEIM - 149/27 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE UNDHEIM Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01202-003 2019/05/07
I TEK 149/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERTRUD HAALAND - 149/42 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERTRUD HAALAND Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01204-003 2019/05/07
I TEK 15/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - 15/370 - VEDR. RØRLEGGERMELDINGER Vassbakk & Stol ORO01 18/01289-003 2019/05/07
I TEK 15/385 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - RINGVEGEN 1, ÅKREHAMN - 15/385 - VEDR. RØRLEGGERMELDING RINGVEGEN 1, ÅKREHAMN Vassbakk & Stol AS ORO01 18/01300-003 2019/05/07
I TEK 15/858 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - RINGVEGEN 3, ÅKREHAMN - 15/858 - VEDR. RØRLEGGERMELDING RINGVEGEN 3, ÅKREHAMN Vassbakk & Stol AS ORO01 18/01293-003 2019/05/07
I HSE BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-005 25 Offl.§25 2019/05/07
I HSE BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-006 25 Offl.§25 2019/05/07
U TEK 66/593- NORNESVEGEN, AUSTREIM. UTVIDELSE AV TERRASSE OG ALTAN - 66/593 - FERDIGATTEST Steinar Johannessen KMY 10/02908-005 2019/05/07
U TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - SAK TIL UTTALE - 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 18/03792-007 2019/05/07
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02042-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-203 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-204 25 Offl §25 2019/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-158 25 Offl §25 2019/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-159 25 Offl §25 2019/05/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - AVSLAG LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-038 25 Offl §25 2019/05/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - AVSLAG LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-039 25 Offl §25 2019/05/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - AVSLAG LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-040 25 Offl §25 2019/05/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - AVSLAG LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-041 25 Offl §25 2019/05/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - AVSLAG LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-042 25 Offl §25 2019/05/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - AVSLAG LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-043 25 Offl §25 2019/05/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - AVSLAG LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-044 25 Offl §25 2019/05/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - AVSLAG LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-045 25 Offl §25 2019/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-439 25 Offl §25 2019/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-440 25 Offl §25 2019/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-441 25 Offl §25 2019/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-442 25 Offl §25 2019/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-443 25 Offl §25 2019/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-444 25 Offl §25 2019/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-445 25 Offl §25 2019/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-446 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-015 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-016 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-017 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-018 25 Offl §25 2019/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-095 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - TILBUD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-041 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-042 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-015 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-016 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-017 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - TILBUD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-011 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-012 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - TILBUD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-013 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-014 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-021 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-022 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-023 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-024 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-025 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-026 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - TILBUD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-049 25 Offl §25 2019/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - ARBEIDSAVTALE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-050 25 Offl §25 2019/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD ANVO 19/01663-004 25 Offl §25 2019/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-016 25 Offl §25 2019/05/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - INTERVJU RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-024 25 Offl §25 2019/05/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - INTERVJU RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-025 25 Offl §25 2019/05/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - INTERVJU RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-026 25 Offl §25 2019/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90-100 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD SYKEPLEIER 90-100 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01908-002 25 Offl §25 2019/05/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-014 25 Offl §25 2019/05/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-015 25 Offl §25 2019/05/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-016 25 Offl §25 2019/05/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-017 25 Offl §25 2019/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-023 25 Offl §25 2019/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-024 25 Offl §25 2019/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-025 25 Offl §25 2019/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-026 25 Offl §25 2019/05/07
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - VEDTAKSBREV - KV. 1869 BJØRNÅSVEGEN, 50KM/T (KINNESTEIN, RAGLAMYR) Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-086 2019/05/07
I TEK 122/213 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REFSENS BYGGESAK 17/5110 - 122/213 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/5110 Inge Vaaga AS ALS06 18/00145-003 2019/05/07
I TEK 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE - 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE Idar Ådnesen KHM 19/02040-001 2019/05/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 15/168, ÅKRA - REFERAT FRA MØTE 06.05.19 Ove Nilsen IGR 17/00073-265 2019/05/07
I TEK 22/328 - NORDRE FERKINGSTAD VEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 22/328 - NORDRE FERKINGSTAD VEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG - GARASJE Geir Sævland KHM 19/02041-001 2019/05/07
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01951-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/07
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01951-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/07
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/07
I TEK 109/22- FOSEN. BRYGGE - 109/22 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hartly Brummenæs JKV 04/02972-008 2019/05/07
I TEK 96/1 - HÅVIK. GRAVING AV GRØFT TIL VANNLEDNING IFM T-FORBINDELSEN - 96/1 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Statens Vegvesen Region Vest JKV 11/01377-005 2019/05/07
I TEK 15/2289 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LARSEN/STEINKJELLÅ BYGGESAK: 19/2033 - 15/2289 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LARSEN/STEINKJELLÅ BYGGESAK: 19/2033 S O Lund AS ORO01 19/02043-001 2019/05/07
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SVAR - 129/39 - ØNSKE OM UTSTATT FRIST FOR PÅLEGG ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL VARSEL OM MULIG OMGJØRING AV VEDTAK Ing Firma Jarle E R Skadberg AS GTH 18/00926-034 2019/05/07
U TEK 109/22- FOSEN. BRYGGE - 109/22- FERDIGATTEST - BRYGGE Hartly Brummenæs JKV 04/02972-009 2019/05/07
I TEK 4/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NINA ANDREA BENTSEN BÅRDSEN - 4/175 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - NINA ANDREA BENTSEN BÅRDSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04102-003 2019/05/07
I TEK 4/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK G. BENTSEN - 4/210 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK G. BENTSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04105-003 2019/05/07
I TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - KLAGE PÅ VEDTAK - EIENDOMSSKATT 2019 MSA 18/03160-075 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/07
U TEK 82/137 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2072 - 82/137 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Margit Oddbjørg Lilleskog EDH 18/03376-009 2019/05/07
U TEK 60/9 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM JACOBSEN, PER ARVID , MELING , MARIT ALICE OG MEDHAUG, KIRSTEN OLAUG - SVAR - 60/9 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Per Arvid Jakobsen BJP01 19/02030-004 2019/05/07
I TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV LAGERBYGG Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/03108-023 2019/05/07
U TEK 4/132 - KYRKJEGARDVEGEN, MUNKAJORD - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG OG NY ADKOMST - 4/132 - RETUR AV BANKGARANTI Skudenes & Aakra Sparebank JKV 18/01069-023 2019/05/07
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02042-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I TEK 85/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - JAROSLAW KALINOWSKI - 85/106 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - JAROSLAW KALINOWSKI Karmøy Rørteknikk AS ALS06 19/00720-003 2019/05/07
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
U SEN KJØP - FEIEBIL - AVTALE - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL Sandhaug AS OEI 18/05597-023 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/03415-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02044-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/07
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - SPØRSMÅL OM PUNKT 7 I RAMMETILLATELSEN Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-034 2019/05/07
U TEK INSTALLASJON OG MONTERING AV HURTIGLADESTASJON - SVAR - INSTALLASJON OG MONTERING AV HURTIGLADESTASJON Boreal Norge AS MAAA1 19/01559-002 2019/05/07
U TEK 123/3 OG 123/4 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/4496 - 123/3 OG 123/4 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Berge Sag Boligtomter AS EDH 18/03188-010 2019/05/07
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/07
I TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - SITUASJONSKART MED INNTEGNET FRISIKTSONE Sevland Bunyan Arkitekter AS JMJ03 17/04206-019 2019/05/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02034-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 12/296 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSKART Hereid Hus AS IGR 12/05439-013 2019/05/07
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT Seamotion Energy AS IGR 19/00998-017 2019/05/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/347 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK RH Oppmåling Rune Hemnes GEL 19/00021-221 2019/05/07
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - REVIDERTE TEGNINGER Hans J Rasmussen AS IGR 18/02937-015 2019/05/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/711 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Hereid Hus AS GEL 19/00021-222 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/316 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - Ragn Sells AS JTH 17/00780-020 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/231 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS JTH 17/00780-021 2019/05/07
I TEK 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST - 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST Arvid Isaksen JMJ03 19/02054-001 2019/05/07
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING OM RETTIGHETER GNR 72 BNR 156 UTSKIFTNING AV KOMMUNALE VA-LEDNINGER I INDRETREVEGEN Tore Førland MAHA1 18/00968-025 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/644 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS JTH 17/00780-022 2019/05/07
I TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2172 - 90/166 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 19/00559-007 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/153 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS JTH 17/00780-023 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/917 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS JTH 17/00780-024 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/140 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS JTH 17/00780-025 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/301 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS JTH 17/00780-026 2019/05/07
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01706-039 2019/05/07
I SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01560-052 2019/05/07
I SEN FEØY DAGLIGVARE SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - FEØY DAGLIGVARE SALGSBEVILLING 2012 - 2016 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01616-009 2019/05/07
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - KIWI NORHEIM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/00128-026 2019/05/07
I SEN REMA 1000 AVALDSNES (REMA 1000 KONG AUGVALDS V. 1) SALGSBEVILLING 2012 - 2017 - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - REMA 1000 AVALDSNES SALGSBEVILLING 2012 - 2017 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00379-038 2019/05/07
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/03814-055 2019/05/07
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - KARMØYGEDDON NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-048 2019/05/07
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - KORMT BRYGGEHUS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04054-027 2019/05/07
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. TIDENS MINDE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER KONTROLL I UKE 18 - GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. TIDENS MINDE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01563-021 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/483 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS JTH 17/00780-027 2019/05/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02053-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/699 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS JTH 17/00780-028 2019/05/07
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - KAI OG BRYGGER - 1/14 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL ENDRINGER I TILTAK PÅ PORSHOLMEN - DSAK 078-16 Karmsund Havn IKS IGR 19/02055-001 2019/05/07
U TEK SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG - SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER BOLIGVERDI MSA 19/01284-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/07
I TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN OPPM:19/2062 - 119/118 - TILSVAR TIL BREV OM GEBYR FOR DELING AV OFFENTLIG VEIGRUNN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS GTH 19/01749-008 2019/05/07
U TEK SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG - SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG TNO05 19/01284-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/07
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2018-317063 CEM01 18/04336-229 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
U HSE INSTITUSJONER - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - KARTLEGGING AV PERSONAR 18-49 ÅR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE I ALDERS- OG SJUKEHEIM (INSTITUSJON) Fylkesmannen i Rogaland BOER 13/00927-029 2019/05/07
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV UTLEGGSPANT - T2018-317063 CEM01 18/04336-230 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/07
U TEK 110/54 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 110/54 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Torbjørn Malvin Pedersen ALA04 19/01305-005 2019/05/07
U TEK 110/54 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 110/54 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Runi Kristoffersen ALA04 19/01305-006 2019/05/07
U TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/02033-003 2019/05/07