Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE ANMELDELSER - TRUSLER - UTGÅR- INTET DOKUMENT NOS01 13/03291-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERTER I ÅKRAHALLEN 10. OG 11. MAI Åkra Idrettslag EVI1 19/00022-042 2019/05/06
U TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FIRMANNSBOLIG 1 OG 2- TILTAKSHAVER: ØYGARDEN BOLIG BYGGESAK 18/3482 OG 18/3483 - 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 4-MANNSBOLIG 1 OG 2 - TILTAKSHAVER: ØYGARDEN BOLIG BYGGESAK 18/3482 OG 18/3483 Vedavågen Rør AS ORO01 18/03894-005 2019/05/06
U TEK GRAVESØKNAD - FIBERUTBYGGING I VEAVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - FIBERUTBYGGING I VEAVÅGEN GS-Maskin AS KSU01 19/01875-002 2019/05/06
U SKU LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFT I MIDLERTIDIGE LOKALER FOR LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet AS RHO 14/03496-005 2019/05/06
U TEK 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY - 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY Geir Tangjerd ALS06 19/02003-002 2019/05/06
I HSE EKSTERNE RUNDSKRIV/FORSKRIFTER - 2012 - 2019 FELLES FOR ETATENE PÅ RÅDHUSET - ARBEIDET MOT NEGATIV SOSIAL KONTROLL, TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE ¿ BEREDSKAP FØR SOMMEREN Kunnskapsdepartementet JBR03 12/00003-054 2019/05/06
I TEK TILBAKEFØRING AV KAIER TIL KARMØY KOMMUNE - 59/131 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT - TELEGRAFBRYGGEN Ingunn Karin Nøkling STNY 19/00655-002 26 Off.l.26 2019/05/06
I TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/02033-001 2019/05/06
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-061 25 Offl.§25 2019/05/06
I SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2019 - VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING - PEDAGOGISK BEMANNING OG DISPENSASJON I BARNEHAGER Fylkesmannen i Rogaland BEFA 12/02112-066 2019/05/06
I TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGER OG KONTOR - 86/84 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04955-005 2019/05/06
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - VARSEL OM MULIG OMGJØRING AV VEDTAK I KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/00926-032 2019/05/06
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-012 25 Offl.§25 2019/05/06
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-013 25 Offl.§25 2019/05/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02021-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01317-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-157 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-094 25 Offl §25 2019/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-014 25 Offl §25 2019/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-015 25 Offl §25 2019/05/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-013 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-015 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-016 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-017 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-018 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-019 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-020 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-021 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-022 25 Offl §25 2019/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-002 25 Offl §25 2019/05/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/120 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Helge Thorheim GEL 19/00021-220 2019/05/06
I TEK SØKNAD OM DISPONERING AV AREAL I TILKNYTNING TIL FERKINGSTAD HAVN SOM EIES AV KARMØY KOMMUNE - SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL Å SETTE OPP 4 BRAKKER PÅ KOMMUNAL GRUNN I FERKINGSTAD HAVN Ferkingstad Havn Båtforening STNY 19/01291-002 2019/05/06
I HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG PÅTALE - TRUSLER - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR. 14565596 CBE02 18/03997-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - MELDING FRA LEVERANDØR - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-273 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I TEK 2/8 OG 70 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - 19-050236RFA-JSTO SÆVIK - SÆVIK - SVAR PÅ BREV OM DELINGSSAK PÅ GNR. 2, BNR. 70 I KARMØY KOMMUNE (2/8 OG 70 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - 19-050236RFA-JSTO SÆVIK) Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HME 19/01785-003 2019/05/06
U TEK 57/496 - SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 57/496 - SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS JMJ03 19/01777-004 2019/05/06
U TEK 60/123 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - NYBYGG GARSASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 60/123 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - NYBYGG GARSASJE Kjell Jonny Liknes EDH 19/01984-003 2019/05/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG Vennefesten v/ Lene Kristin Østhus EIE 19/01961-010 2019/05/06
U TEK 25/26 M.FL. - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: LISA R. LANGÅKER - OVERDRAGER: ODD ROGER LIE LANGÅKER - 25/26 M.FL. - KONSESJONVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN SØKER: LISA R. LANGÅKER - OVERDRAGER: ODD ROGER LIE LANGÅKER Lisa Robertsen Langåker BJP01 19/01745-003 2019/05/06
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE Ferkingstad Velforening Vest v/Elisabeth Thorheim EIE 19/01961-011 2019/05/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02000-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I TEK 86/244 - RØRLEGGERMELDING - OLJEUTSKILLER -SPYLEPLASS - TILTAKSHAVER: TOTH TRANSPORT - 86/244 - RØRLEGGERMELDING - OLJEUTSKILLER -SPYLEPLASS - TILTAKSHAVER: TOTH TRANSPORT O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/02025-001 2019/05/06
I TEK 63/52 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - 63/52 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GJELDER TIL 30. JULI Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02457-014 2019/05/06
I TEK 51/5 - BEININGEN, NEDRE FALNES, REPARASJON BRYGGE OG FORSTERKING AV FUNDAMENT I SJØ - 51/5 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL RAHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE Karmsund Havn IKS JHE05 18/05394-008 2019/05/06
I SKU SKOLESTART - UTSATT - UTTALELSE - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/02023-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 149/457 - RETUR AV TINGLYST SLETTING AV FORKJØPSRETT - 481318 Statens Kartverk NILI1 19/02008-003 2019/05/06
I TEK 102/238 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM - 102/238 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 481107 Statens Kartverk NILI1 18/01813-011 2019/05/06
I TEK PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. - KRAV OM AT PLANEN FORELEGGES KOMMUNESTYRET PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. Eskild Kvala AS AAHO 18/02914-026 2019/05/06
I TEK 15/593 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE AKSELBERG - 15/593 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE AKSELBERG S. O. Lund AS ALS06 16/00184-003 2019/05/06
I TEK 15/1092 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN VALDOR ANDERSSON - 15/1092 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN VALDOR ANDERSSON S O Lund AS ALS06 17/01294-003 2019/05/06
I TEK 15/921 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDRUN SIMONSEN - 15/921 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDRUN SIMONSEN S O Lund AS ALS06 17/01312-003 2019/05/06
I TEK 3/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA EIENDOM OG UTLEIE AS - 3/57 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA EIENDOM OG UTLEIE AS S O Lund AS ORO01 17/04484-003 2019/05/06
I TEK 15/1476 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNAR SOLÅS - 15/1476 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNAR SOLÅS S O Lund AS ALS06 18/03044-003 2019/05/06
I TEK 57/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE HELEN SKOGLAND - 57/46 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE HELENE SKOGLAND S O Lund AS ALS06 18/05002-003 2019/05/06
I TEK 19/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE NORMA MOSBRON - 19/63 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE NORMA MOSBRON S O Lund AS ALS06 18/03397-003 2019/05/06
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 15/165 - ELIAS ODDVAR ANDERSSON - 15/165 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIAS ODDVAR ANDERSSON S O Lund AS ALS06 19/00086-003 2019/05/06
I TEK 2/93 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AINA JANET SEVLAND - 2/93 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - AINA JANET SEVLAND S O Lund AS ALS06 18/04832-003 2019/05/06
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 2/226 - ODD HARALD HANSEN - 2/226 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HARALD HANSEN S O Lund AS ALS06 18/05524-003 2019/05/06
I TEK 16/115 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE BOTNEN - 16/115 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE BOTNEN S O Lund AS ALS06 18/04752-003 2019/05/06
I TEK 16/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT SKAUG - 16/64 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT SKAUG S O Lund AS ALS06 19/01803-003 2019/05/06
I TEK 15/2230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/2230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ORO01 19/02026-001 2019/05/06
I TEK 15/677 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/677 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ORO01 19/02027-001 2019/05/06
I TEK 15/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS - 15/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM 1 AS S O Lund AS ORO01 19/02029-001 2019/05/06
I TEK 3/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN - 3/446 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN Haugaland Rørhandel AS ALS06 19/00536-003 2019/05/06
I SEN HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND - OVERSENDER PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPSMØTE 26.04.19 Haugaland Brann og Redning IKS LYK 13/01294-033 2019/05/06
I TEK TEKNISK PLAN - SNUHAMMER, 15/1651 - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - SNUHAMMER, 15/1651 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01586-007 2019/05/06
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SØKNAD OM DRIFTSTØTTE Byen Vår Kopervik BA PVE01 12/00208-112 2019/05/06
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - MERKNAD FRA CORTINA VAN NOPPEN 03.05.19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Cortina Rosemarie Van Noppen AAHO 18/00168-033 2019/05/06
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - FRITAK FRA KOMMUNESTYREVALG Hein Nylund LYK 19/00288-034 2019/05/06
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - MELDING TIL LEVERANDØR - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDER TILLEGGSDOKUMENT - MASSEDISPONERINGSPLAN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Statens vegvesen - Region vest JST 17/03376-018 2019/05/06
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - SØKNAD OM JUSTERING AV HØYDE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-033 2019/05/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - MELDING TIL LEVERANDØR - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERTER I ÅKRAHALLEN 10. OG 11. MAI Åkra Idrettslag EVI1 19/00022-047 2019/05/06
I TEK 8/17 - TANGEN - NYBYGG ENEBOLIG - 8/17 - TANGEN - NYBYGG ENEBOLIG Geir Tangjerd IGR 19/02004-003 2019/05/06
I TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/134 OG 3/332 - MERKNADER TIL VEAVÅGEN BRYGGE PLAN 2114 Lars Eigil Sørensen HAS 18/04833-061 2019/05/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD FOR BEMANNINGSNORM 2019 Kopervik Menighetsbarnehage AS ETH01 16/01128-531 2019/05/06
U TEK 2/70 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/70 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Paul Gudmund Stensen EDH 19/01890-003 2019/05/06
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILBUD - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK OEI 19/00947-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILBUD - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK OEI 19/00947-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILBUD - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK OEI 19/00947-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
I TEK 119/118 - TEKNISK PLAN FOR MYKJETUNET, VORMEDAL - DOKUMENTASJON PUNKT 1 OG 2, FERDIGBEFARING Odd Hansen AS BTH04 16/03224-022 2019/05/06
I TEK 56/13 - SNØRTELAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 56/13 - REVIDERT SØKNAD - SØKNAD OM KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING Evy Andersen ALA04 19/01031-007 2019/05/06
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILBUD - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK OEI 19/00947-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD FOR BEMANNINGSNORM 2019 Steinhaugane Fus Barnehage ETH01 16/01128-532 2019/05/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD FOR BEMANNINGSNORM 2019 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-533 2019/05/06
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-228 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/78 - ORIGINAL KRAV OM SAMMENSLÅING Gl Bolig AS EDH 19/01459-004 2019/05/06
U TEK AVFALLSSTATISTIKK/OPPRYDNINGSAKSJON OPPRYDNINGSAKSJONER - OPPRYDNINGSAKSJON 2019 Skoler Karmøy kommune ALS06 12/02432-015 2019/05/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01840-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I TEK GRAVESØKNAD - ASKEHAGEN/EIDEVEGEN 77 - GRAVESØKNAD - ASKEHAGEN/EIDEVEGEN 77 T Halleland AS ETS 19/02031-001 2019/05/06
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - OVERSIKTSKART PARKERINGSPLASS Eskild Kvala AS IGR 16/02267-044 2019/05/06
U TEK 142/219 OG 142/786 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 142/219 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Brit Pedersen HAS 19/01896-003 2019/05/06
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE- 64/816, 426 - REGULERING AV ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 19/00604-015 2019/05/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01650-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG KRWI 19/01951-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
I TEK 60/9 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM JACOBSEN, PER ARVID , MELING , MARIT ALICE OG MEDHAUG, KIRSTEN OLAUG - 60/9 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Per Arvid Jakobsen BJP01 19/02030-001 26 Off.l.26 2019/05/06
I TEK 60/9 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM JACOBSEN, PER ARVID , MELING , MARIT ALICE OG MEDHAUG, KIRSTEN OLAUG - 60/9 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Marit Alice Meling BJP01 19/02030-002 26 Off.l.26 2019/05/06
I TEK 60/9 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM JACOBSEN, PER ARVID , MELING , MARIT ALICE OG MEDHAUG, KIRSTEN OLAUG - 60/9 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Kirsten Olaug Medhaug BJP01 19/02030-003 26 Off.l.26 2019/05/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 47/494 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ESKILD KVALA AS Eskild Kvala AS REK 19/00023-056 2019/05/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02034-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - MELDING FRA LEVERANDØR - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01916-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
U TEK PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. - SVAR - KRAV OM AT PLANEN FORELEGGES KOMMUNESTYRET PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. Eskild Kvala AS AAHO 18/02914-028 2019/05/06
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PLANLEGGINGSMØTE 30.04.2019 VEDRENDE SAK OM AKTIVITETSPLIKT §9A-5 KMV 18/01685-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - MERKNADER FRA LARS EIGIL SØRENSEN OG EGIL SIGMUND SØRENSEN - 05.05.19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Egil Sigmund Sørensen AAHO 18/00168-034 2019/05/06
I TEK 106/6 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG JOHANNESSEN, INGVALD M - 106/6 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Ingvald Marcelius Johannessen ALI 19/02036-001 26 Off.l.26 2019/05/06
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/01195-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01834-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/06
U TEK 102/238 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM - 102/238 - OVERSENDELSE AV TINGLYST SKJØTE Leig Det Eiendom AS NILI1 18/01813-012 2019/05/06
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - MELDING TIL LEVERANDØR - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/06
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kenneth Knutsen EDH 19/01913-003 2019/05/06
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - UTTALE VEDRØRENDE OMGJØRING Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/00926-033 2019/05/06