Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 25/26 M.FL. - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: LISA R. LANGÅKER - OVERDRAGER: ODD ROGER LIE LANGÅKER - DELEGERT VEDTAK - 25/26 M.FL. - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: LISA R. LANGÅKER - OVERDRAGER: ODD ROGER LIE LANGÅKER Lisa Robertsen Langåker BJP01 19/01745-002 2019/05/03
U TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1363 - SVAR VEDR. OPPFØLGING AV VILKÅR I RAMMETILLATELSE Fiskeridirektoratet JKV 18/04669-016 2019/05/03
U TEK 138/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 138/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ALS06 19/01866-003 2019/05/03
U TEK 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 125/9 - HELGALAND, UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ragnar Sørensen JONI 19/00241-008 2019/05/03
U TEK PLAN 5015-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - FRA BLINDVEG TIL GANG- OG SYKKELVEG - 149/486 - GODKJENT 9.4.2019 - GODKJENT PLAN 5015-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - FRA BLINDVEG TIL GANG- OG SYKKELVEG - 149/486 - Telenor ASA YSL 18/02225-028 2019/05/03
U TEK PLAN 5015-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - FRA BLINDVEG TIL GANG- OG SYKKELVEG - 149/486 - GODKJENT 9.4.2019 - GODKJENT PLAN 5015-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - FRA BLINDVEG TIL GANG- OG SYKKELVEG - 149/486 - Betina Holmefjord Jakobsen YSL 18/02225-029 2019/05/03
U TEK 3/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅSMUND VEA - 3/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅSMUND VEA Vassbakk & Stol AS ALS06 19/01955-002 2019/05/03
U TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 1 - HAUGEUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ALS06 19/01886-003 2019/05/03
I SEN UBEBODD HUS - - VARSEL OM KANE1 19/02002-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK 123/173 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-2 - 123/173 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05104-009 2019/05/03
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 148/947 - MOTTATT MANGLER - ENDRING AV PARSELL TIL SELVSTENDIG BRUKSENHET Norheim Handelspark AS EDH 19/01830-004 2019/05/03
I TEK 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON - 131/39 - MERKNAD FRA NABO MED KOMMENTAR Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/01171-004 2019/05/03
U TEK 123/176 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 - 123/176 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05107-009 2019/05/03
I TEK 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY - 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY Geir Tangjerd ORO01 19/02003-001 2019/05/03
I TEK 15/951 - EIENDOMSSKATT - BRANNSKADET BOLIG - 15/951 - KLAGE/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATT PGA. BRANN MSA 19/01993-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/03
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SKAARNESHEIMEN 10.05.19 Storaurvegen 70 AS EVI1 19/00022-046 2019/05/03
U TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 - 149/489 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Block Watne AS KMY 18/05607-007 2019/05/03
U TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-2 - 149/489 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Block Watne AS KMY 18/05608-007 2019/05/03
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-011 25 Offl.§25 2019/05/03
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02000-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK 25/11 - SPREDEAREAL - GNR.25,BNR.11 MED FLERE -KARMØY-SVAR PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV INNMARKSBEITE SOM SPREDEAREAL Ingvald Brekkå LKS 19/01400-002 2019/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 18/05031-034 25 Offl §25 2019/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 18/05031-035 25 Offl §25 2019/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 75-100 % SOMATISK AVD. JEN05 19/00665-006 25 Offl §25 2019/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 75-100 % SOMATISK AVD. JEN05 19/00665-007 25 Offl §25 2019/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-092 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-033 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-034 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-035 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-036 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-037 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-038 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-039 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-040 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-041 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-042 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-043 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-044 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-045 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-046 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-047 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-048 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-049 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-050 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-051 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-052 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - AVSLAG FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-053 25 Offl §25 2019/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST - VED KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST LANGTURNUS, KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01393-010 25 Offl §25 2019/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST - VED KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST LANGTURNUS, KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01393-011 25 Offl §25 2019/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT ANVO 19/01662-008 25 Offl §25 2019/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT ANVO 19/01662-009 25 Offl §25 2019/05/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-010 25 Offl §25 2019/05/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-011 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-014 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-015 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-016 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-017 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-018 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-019 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-020 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-021 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-022 25 Offl §25 2019/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - BEKREFTELSE RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-023 25 Offl §25 2019/05/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-007 25 Offl §25 2019/05/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-008 25 Offl §25 2019/05/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-009 25 Offl §25 2019/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-002 25 Offl §25 2019/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-003 25 Offl §25 2019/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-004 25 Offl §25 2019/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-005 25 Offl §25 2019/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-006 25 Offl §25 2019/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-007 25 Offl §25 2019/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - SØKNAD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-008 25 Offl §25 2019/05/03
I TEK 8/17 - TANGEN - NYBYGG ENEBOLIG - 8/17 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - FV. 854 Statens vegvesen - Region vest IGR 19/02004-002 2019/05/03
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - KLAGE PÅ VEDTAK EIENDOMSSKATT 2019 TNO05 19/01333-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/03
I TEK 86/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - (AVALDSNES SKOLE) KARMØY KOMMUNE - 86/23 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE O J Miljeteig AS ORO01 17/03733-003 2019/05/03
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - UTTALE TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTFYLLING - ØNSKE OM BEFARING Karmsund Havn IKS KRRE 18/05035-007 2019/05/03
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV PIR OG UTRIGGER Karmsund Havn IKS KRRE 19/00618-020 2019/05/03
I SEN POLITIVEDTEKT - MERKNAD FRA KARMSUND HAVN - 02.05.19 Karmsund Havn IKS SMA01 19/01126-007 2019/05/03
I TEK 58/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LOUISE VÅGE MIKKELSEN - 58/137 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LOUISE VÅGE MIKKELSEN Bråstein & Stelander AS ALS06 19/01373-003 2019/05/03
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3 - 130/1 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bjarte Helgeland HAS 19/01454-012 2019/05/03
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 8 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-041 2019/05/03
U TEK FORESPØRSEL VEDRØRENDE BRØYTESTIKKERE - SVAR - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BRØYTESTIKKERE AV BAMBUS Amalie Gulliksen HPE 19/01597-002 2019/05/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/549 - BESTILLING AV NABOLISTE BT Byggtjenester AS GEL 19/00021-215 2019/05/03
I TEK 107/47 - LINDØY. OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE - 107/47 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ellinor Odde JKV 10/02200-008 2019/05/03
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Sevland Bunyan Arkitekter AS MBJ03 19/00501-122 2019/05/03
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Norsk Saneringsservice AS MBJ03 19/00501-123 2019/05/03
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN OPPM:19/2062 - SVAR - 119/118 - GEBYR FOR DELING AV OFFENTLIG VEIGRUNN I KROSSNESVEGEN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS GTH 19/01749-007 2019/05/03
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Byggmester Leif K Hausken AS MBJ03 19/00501-124 2019/05/03
U TEK 58/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LOUISE VÅGE MIKKELSEN - 58/137 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNE LOUISE VÅGE MIKKELSEN Anne Louise Våge Mikkelsen ALS06 19/01373-004 2019/05/03
I TEK 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG - 149/369 - SUPPLERING TIL SØKNAD, AVSTANDSERKLÆRINGER I K Gabrielsen KRRE 18/05383-006 2019/05/03
I TEK 148/89 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - STØYSKJERM/LEVEGG - 148/89 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - STØYSKJERM/LEVEGG Espira Barnehager AS IGR 19/02007-001 2019/05/03
U TEK TEKNISK PLAN - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - BYGGEMØTE NR 6, NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE Vassbakk & Stol as TIB 17/04263-017 2019/05/03
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - MELDING OM FRITAK FRA PARTILISTEN TIL VENSTRE Ole Egil Flotve LYK 19/00288-033 2019/05/03
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KRAV OM FRITAK FRA FYLKESTINGSVALG OG KOMMUNESTYREVALG Kjetil Kvinge Stavenjord LYK 19/00288-032 2019/05/03
U TEK 15/951 - EIENDOMSSKATT - BRANNSKADET BOLIG - FORELØPIG SVAR - 15/951 - KLAGE/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATT PGA. BRANN MSA 19/01993-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/03
U SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - OPPSTART Lufthavnutvikling Vest-Norge AS EJA 12/00224-095 2019/05/03
I TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 -SPANNE - REVIDERT SØKNAD OM SEKSJONERING A Utvik AS GER01 18/05289-004 2019/05/03
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/04790-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01406-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 71/21 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-216 2019/05/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1240 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - I.K GABRIELSEN I K Gabrielsen REK 19/00023-055 2019/05/03
U TEK 15/1225 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 - 15/1225 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV FESTEGRUNN Åkra Idrettspark AS JHE 18/05122-017 2019/05/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 68/419 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Siri Lindøe Tveit GEL 19/00021-217 2019/05/03
U TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - 69/78 - SVAR PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 18/01648-018 2019/05/03
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1510 - RAPPORT FRA KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - SANDAVEGEN 50 Ragn Sells AS EJD 18/04276-042 2019/05/03
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Geir Gunvard Gran Jacobsen JKV 19/00618-021 2019/05/03
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE 2019 Skudeneshavn Næringsforening PVE01 12/00208-111 2019/05/03
I TEK 21/3 - GISLE SIMONSEN STAVA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 21/3 - GISLE SIMONSEN STAVA Landbruksdirektoratet LKS 18/02100-007 2019/05/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/950 - MELDING AV ADRESSETILDELING VED STONGVEGEN- ÅKRA Åkrehamn Fryseri AS BFH 19/00010-049 2019/05/03
I TEK 123/2 - BJØRN SELLE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD 123/2 - BJØRN SELLE Landbruksdirektoratet LKS 18/02569-003 2019/05/03
U TEK 15/234/0/1 - MONTERING AV VANNMÅLER - ARNE RASMUSSEN - 15/234/0/1 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - ARNE RASMUSSEN Arne Rasmussen ALS06 19/01562-004 2019/05/03
I TEK 91/1 - LAST OG LANDBRUK ASBJØRN UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV - PRODUKSJONSTILSKUDD 91/1 - LAST OG LANDBRUK ASBJØRN UTVIK Landbruksdirektoratet LKS 18/02106-006 2019/05/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE PFA 19/01584-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
I TEK 26/10 - LARS KENNETH LANGÅKER PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 26/10 - LARS KENNETH LANGÅKER Landbruksdirektoratet LKS 18/01885-006 2019/05/03
I TEK 30/18 - NORDBØ LEIF RUNE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV - PRODUKSJONSTILSKUDD 30/18 - NORDBØ LEIF RUNE Landbruksdirektoratet LKS 18/01966-007 2019/05/03
I TEK 101/8 - JØRAN LANGÅKER EIDE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 101/8 - JØRAN LANGÅKER EIDE Landbruksdirektoratet LKS 18/02669-003 2019/05/03
I TEK 53/4 - ROLF KÅRE HELLE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 53/4 - ROLF KÅRE HELLE Landbruksdirektoratet LKS 18/02288-007 2019/05/03
U TEK 15/1225 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 - 15/1225 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV FESTEGRUNN Karmøy Kommune JHE 18/05122-018 2019/05/03
I TEK 114/55 - FRODE KVALE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 114/55 - FRODE KVALE Landbruksdirektoratet LKS 18/02035-006 2019/05/03
I TEK 146/108 - SVEIN INGE BØ VÅGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 146/108 - SVEIN INGE BØ VÅGEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02173-007 2019/05/03
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - 11/441 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED FRADELING DELINGSTILLATELSE I SAK 18/3171 Solveig Arna Tangen HME 18/05674-022 2019/05/03
I TEK 77/1 - GUNNAR KALSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 77/1 - GUNNAR KALSTØ Landbruksdirektoratet LKS 18/01914-007 2019/05/03
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17.MAI FEIRING 2019 FAU Ådland skole v/ Merete Haga Helle AKP 18/05378-020 2019/05/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01836-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
I TEK 149/272 -TRESÅKERVEGEN, SPANNE - NYBYGG BODER OG MURER - 149/272 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS KMY 18/04082-010 2019/05/03
I TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - REVIDERT KART OG PROFILER FOR TURVEG Omega Areal AS KRRE 16/04892-019 2019/05/03
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/01628-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
I TEK 47/61 - VIK - RIVING OG NYBYGG - 47/61 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Trygve J Sjøen AS JMJ03 19/02013-001 2019/05/03
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - 11/441 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 HALLBJØRG MANNES HME 18/05674-023 2019/05/03
U TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Avinor AS ALS06 19/01886-004 2019/05/03
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01938-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14778610 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-053 2019/05/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/04536-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR LKS 18/02137-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI Geir Gunvard Gran Jacobsen JKV 19/00618-023 2019/05/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01680-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 5/660 - SLETTING AV TINGLYST RETTIGHET Statens Kartverk NILI1 19/02008-002 2019/05/03
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG BURETTSLAGSLOVA Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 19/00016-044 2019/05/03
I TEK 67/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL - 55/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL Haugaland Rørleggertjenester AS ORO01 19/02016-001 2019/05/03
U TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/38 - STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG Prosjekt Konsult AS KRRE 18/03576-009 2019/05/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01970-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
I TEK REHABILITERING - PUMPESTASJON OSNES - GARANTI B402781 - FOR VASSBAKK & STOL AS - KLOAKKPUMPESTASJON PA463 - OSNESVEGEN 52 Atradius AGAN 17/03264-006 2019/05/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01953-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK 140/82 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 140/82 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Rudi Jessen ANNA 19/02010-001 2019/05/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01462-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 149/488 OG 149/489 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SPANNATOPPEN Block Watne AS BFH 19/00010-050 2019/05/03
U TEK 122/94 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 122/94 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Steinar Voll ANNA 19/02011-001 2019/05/03
I TEK 17/14 - KALSTØ EDVAR PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV - PRODUKSJONSTILSKUDD 17/14 - KALSTØ EDVAR Landbruksdirektoratet LKS 18/02149-006 2019/05/03
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - KOPI AV AVTALE OM NY ADKOMST GJENNOM STEINGJERDE Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-022 2019/05/03
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - SVAR PÅ SØKNAD OM BANNER/PLAKAT FOR AMERIKAFEST I ÅKREHAMN VED FV 47 VEAKROSSEN Statens Vegvesen KSU01 13/01286-052 2019/05/03
U TEK 63/52 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - 63/52 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02457-013 2019/05/03
I SEN KOMMUNAL GARANTI - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN SKUDENES UNGDOMS- OG IDRETTSLAG - AVTALE OM SIMPEL KAUSJON - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN SKUDENES UNGDOMS- OG IDRETTSLAG Skudenes Ungdoms- & Idrettslag MOS 18/05024-008 2019/05/03
U TEK 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/32 109/50 OG 109/58 - UTVIDELSE AV BRYGGEANLEGG, FOSEN Else Berit Bentsen JKV 19/02006-001 2019/05/03
I TEK 98/6 - ROMSLOE JAN-THV PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV - PRODUKSJONSTILSKUDD 98/6 - ROMSLOE JAN-THV Landbruksdirektoratet LKS 18/01975-006 2019/05/03
I TEK 142/2 - STORESUND GARDSDRIFT PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 142/2 - STORESUND GARDSDRIFT Landbruksdirektoratet LKS 18/02355-007 2019/05/03
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG EEH 19/02014-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK 62/12 - PLAN FOR NYDYRKING YTRELAND, JOSTEIN - 62/12 - MANGELFULL SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Jostein Ytreland HHU 19/01370-002 2019/05/03
I TEK 146/10 - TERJE BAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAKSBREV - PRODUKSJONSTILSKUDD 146/10 - TERJE BAUGE Landbruksdirektoratet LKS 18/02165-006 2019/05/03
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG EEH 19/02015-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03
U TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/38 - STANGALAND - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE Prosjekt Konsult AS KRRE 19/01784-002 2019/05/03
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILDELINGSBESLUTNING - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES Asplan Viak AS (Hovedenhet) TES02 19/01360-011 2019/05/03
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILDELINGSBESLUTNING - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES Multiconsult Norge AS (hovedenhet) TES02 19/01360-012 2019/05/03
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILDELINGSBESLUTNING - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES Norconsult AS (Hovedenhet) TES02 19/01360-013 2019/05/03
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILDELINGSBESLUTNING - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES Rambøll Norge AS (hovedenhet) TES02 19/01360-014 2019/05/03
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-039 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-040 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK EIENDOMSSKATT 2019 TNO05 19/01333-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/05/03
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
U TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/2463 - ÅKRA - SVAR, TOALETT I NAUST I K Gabrielsen IGR 17/03076-041 2019/05/03
I TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - MELDING FRA LEVERANDØR - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
I SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG KRWI 19/01951-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
I TEK SYKKELRITT I KOPERVIK - SENTRUMSLØPET I KOPERVIK - ONSDAG 5. JUNI 2019 - INFORMASJON OG SPØRSMÅL Kopervik Idrettslag HPE 19/01987-003 2019/05/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/495 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-218 2019/05/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1366,267 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-219 2019/05/03
U TEK 62/12 - PLAN FOR NYDYRKING YTRELAND, JOSTEIN - 62/12 - MAIL 03.05.19 RETUR AV DOKUMENTER TIL ANSVARLIG SØKER Vassbakk & Stol AS HHU 19/01370-003 2019/05/03
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 19/01495-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/03
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00272-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/03