Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - FERKINGSTAD SKOLE Ferkingstad skole EEH 19/01536-004 2019/05/02
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Stig Lennart Haaland MAHA1 15/02071-184 2019/05/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - KURS I UTFORMING AV GODE BYGGESØKNADER Block Watne AS MBJ03 17/00073-255 2019/05/02
U TEK 129/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR ANDREAS HAUSKEN - 129/472 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR ANDREAS HAUSKEN Sig. Halvorsen AS ALS06 19/01708-002 2019/05/02
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - INNKALLING TIL BERFARING Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-008 2019/05/02
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Ansgar Fagerland MAHA1 15/02071-188 2019/05/02
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE PÅLEGG OM UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK Toni Kristin Medhaug MAHA1 15/02071-189 2019/05/02
U TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2063 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Spannatoppen Utviklingsselskap AS EDH 19/00529-006 2019/05/02
U TEK TEKNISK PLAN - OVERVANN SALHUSVEGEN SØR - 148/190 - TEKNISK GODKJENNING OVERVANN SALHUSVEGEN SØR - 148/190 Cowi AS BTH04 19/01699-008 2019/05/02
U TEK 109/49 - KVEDNAHAUGEN, FOSEN. GASSANLEGG MED NEDGRAVD PROPANTANK - 109/49 - FERDIGATTEST - GASSANLEGG MED NEDGRAVD PROPANTANK Karsten Bjelland AS JKV 08/00373-007 2019/05/02
U TEK 142/727 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 142/727 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Byggmester Leif K Hausken AS KIS 18/03089-023 2019/05/02
U TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK Telia Norge AS RES01 19/01127-006 2019/05/02
U TEK 47/138, 52/2, 32/54, 25/119, 6/33 OG 64/353 - KARMØY - RIVING AV BETONGOBJEKTER OG TÅRN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 47/138, 52/2, 32/54, 25/119, 6/33 OG 64/353 - KARMØY - RIVING AV BETONGOBJEKTER OG TÅRN Norsk Saneringsservice AS JMJ03 19/01808-004 2019/05/02
U TEK 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG DRIFTSBYGNING - STALL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG DRIFTSBYGNING - STALL Morten Ingolf Jacobsen KRRE 19/01683-005 2019/05/02
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTBETALINGSBREV FOR STIPEND TIL LÆRERE SOM UNDERVISER I NORSK ETTER INTRODUKSJONSLOVEN Kompetanse Norge LIS01 12/00773-228 2019/05/02
I TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ - BRUKSENDRING LAGER TIL VERKSTED OG OPPFØRING AV GJERDE - 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ - BRUKSENDRING LAGER TIL VERKSTED OG OPPFØRING AV GJERDE Hereid Hus AS KRRE 19/01973-001 2019/05/02
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 142/270 - FORSPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR TILBYGG HAGESTUE Byggmester Leif K Hausken AS KIS 17/00073-264 2019/05/02
U TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - RAMMETILLATELSE - OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT Seamotion Energy AS IGR 19/00998-016 2019/05/02
U TEK 58/322 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELENA VILLALOBOS - 58/322 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELENA VILLALOBOS Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/01956-003 2019/05/02
U TEK 15/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNY DORTHEA HANSEN - 15/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNY DORTHEA HANSEN S O Lund AS ALS06 19/01918-002 2019/05/02
U TEK 113/64 - PORTABAKKEN, DØLE. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG. - 113/64 - FERDIGATTEST - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Hereid Hus AS JKV 12/03754-006 2019/05/02
U TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 3 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 3 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ALS06 19/01891-003 2019/05/02
U TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 2 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 2 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ALS06 19/01888-003 2019/05/02
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - ØNSKER IKKE Å STÅ PÅ VALGLISTE FOR VENSTRE Mabel Mathisen Skaret LYK 19/00288-031 2019/05/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/04536-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I TEK 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON - 131/39 - FORELEGGING AV NETTSTASJON OG SØKNAD OM DISPENSASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/01171-003 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - MERKNAD FRA MATTILSYNET - 30.04.19 PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 Mattilsynet YSL 15/04051-020 2019/05/02
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SKAARNESHEIMEN 10.05.19 Storaurvegen 70 AS EVI1 19/00022-045 26 Off.l.26 2019/05/02
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - IGANGSETTINGSTILLATELSE, RIVING, GRUNN- OG VEIARBEIDER Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 18/03307-041 2019/05/02
U TEK 86/204 - KØKLINGHAUGEN, AVALDSNES, NYBYGG GARASJE - 86/204 - FERDIGATTEST Bård Bårdsen JHE05 13/01890-006 2019/05/02
U TEK 64/1285- STANGALAND, FASADEENDRING - 64/1285 - FERDIGATTEST Kristin Davidsen KMY 11/01239-005 2019/05/02
I TEK 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FIRTIDSBOLIGER I REKKE - REKKE B - 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE B Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 19/01976-001 2019/05/02
I TEK 88/147 - MUNKHAUGVEGEN,SØNDRE VELDE, TILBYGG BOLIG - 88/147 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Arne Sund JHE05 17/03577-005 2019/05/02
I SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01982-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ANNA 19/01979-002 24 Offl.§24 2019/05/02
U TEK 86/33 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - REPERASJON OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 86/33 - FERDIGATTEST Steinar Christiansen JHE05 13/02104-008 2019/05/02
U TEK 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - NYBYGG GARASJE OG BOD - 38/225 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 17/05204-007 2019/05/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN ANVO 19/01771-003 25 Offl §25 2019/05/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-009 25 Offl §25 2019/05/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-003 25 Offl §25 2019/05/02
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK 110/1,4,23 OG 59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJOLAND, EIVIND - SVAR - 110/1,4,23 OG 59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eivind Tjoland BJP01 19/01972-002 2019/05/02
I TEK 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FIRTIDSBOLIGER I REKKE - REKKE A - 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE A Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 19/01974-001 2019/05/02
I TEK 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FIRTIDSBOLIGER I REKKE - REKKE C - 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FIRTIDSBOLIGER I REKKE - REKKE C Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 19/01977-001 2019/05/02
I TEK 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FIRTIDSBOLIGER I REKKE - REKKE D - 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FIRTIDSBOLIGER I REKKE - REKKE D Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 19/01978-001 2019/05/02
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT OG FEIERAVGIFT ANNA 19/01979-001 24 Offl.§24 2019/05/02
I TEK 123/176 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 - 123/176 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05107-008 2019/05/02
I TEK 114/165 - HESTFARET, EIKE, NORDRE. STØTTEMUR MOT VEG - 114/165 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Arild Løften JKV 06/01108-005 2019/05/02
I TEK 123/173 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-2 - 123/173 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05104-008 2019/05/02
I TEK 8/17 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: GEIR TANGJERD BYGGESAK 19/2004 - 8/17 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: GEIR TANGJERD Geir Tangjerd ORO01 19/01983-001 2019/05/02
I TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 90/166 - HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FOR FRADELING AV PARSELL Fylkesmannen i Rogaland EDH 19/00559-006 2019/05/02
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSKUDD TIL FISKETILTAK 2019 - KARTLEGGING AV SJØAUREBEKKER PÅ YTRE HAUGALAND Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-216 2019/05/02
I TEK PLAN 5051-2 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2- 147/703 - ENDRING I PLANBESTEMMELSE § 9 - MERKNAD FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 30.04.19 PLAN 5051-2 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2- 147/703 - ENDRING I PLANBESTEMMELSE § 9 Rogaland Fylkeskommune YSL 19/01209-004 2019/05/02
U TEK 47/297 OG 299 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DALE, KRISTINA - SVAR - 47/297 OG 299 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/01968-002 2019/05/02
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/02
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-120 2019/05/02
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - RINGGATA - SVAR - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR Åse Fosen ALI 19/01088-002 2019/05/02
U TEK 61/37- MIDTSTOKKE. TILBYGG BOLIG, ANNEKS - 61/37 - FERDIGATTEST Arne Sveistrup KMY 12/03243-008 2019/05/02
U TEK 81/6- LANDEVEGEN, LANDE. TILBYGG DRIFTSBYGNING - 81/6- FERDIGATTEST Stein Knutsen KMY 12/05196-007 2019/05/02
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-121 2019/05/02
U TEK 57/461 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD REMØ - 57/461 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - VEGARD REMØ Anna Solveig Fjell ALS06 16/01233-004 2019/05/02
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 47/539 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED GRØNHAUGVEGEN/VIKEVÅGEN Adelheid Halvorsen Knutsvik BFH 19/00010-048 2019/05/02
I TEK 60/123 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - NYBYGG GARSASJE - 60/123 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - NYBYGG GARSASJE Kjell Jonny Liknes EDH 19/01984-001 2019/05/02
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED KALVATRÆHAGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED KALVATRÆHAGEN Kristoffer Hjelmevoll ALI 19/01243-002 2019/05/02
U TEK 75/150 - LANGEHAUGVEGEN, KVALAVÅG - NYBYGG GARASJE - 75/150 - FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 13/02144-005 2019/05/02
U TEK 64/819 - SMÅVARDANE, STANGALAND - PÅBYGG TERRASSE, BOLIG - 64/819 - FERDIGATTEST Torleif Mathiassen KMY 18/02254-004 2019/05/02
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Åkra ungdomsskole SWI 19/01536-015 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2063 - 149/494 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Spannatoppen Utviklingsselskap AS EDH 19/00529-007 2019/05/02
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Betina Holmefjord Jakobsen HAS 17/00169-055 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bjørg Elise Tvedt HAS 17/00169-056 2019/05/02
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 13. - 14. JUNI 2019 Christopher Mynthe Alcock TVI 12/01968-142 2019/05/02
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - VEDRØRENDE REFUSJON/TILSKUDD TIL KLOAKKERING RØYKSUND Trond Smedsvig ETS 12/00024-424 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Sigbjørn Færaas Sandvik HAS 17/00169-057 2019/05/02
I TEK 19/11 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON DA - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 19/11 - FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON DA Landbruksdirektoratet LKS 19/01959-003 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Roald Marø HAS 17/00169-058 2019/05/02
I SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 02.05.19 PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. Statens Vegvesen JST 19/00707-007 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ida Øygarden HAS 17/00169-059 2019/05/02
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Eskild Kvala AS JKV 17/04299-023 2019/05/02
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03630-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Camilla Selvaag Landa HAS 17/00169-060 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I TEK 123/176 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-5 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGEAK 16/5107 - 123/176 - FERDIGEMELDING RØR BYGGEAK 16/5107 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04994-003 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Sbe Bolig AS HAS 17/00169-061 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Spannatoppen Velforening HAS 17/00169-062 2019/05/02
I TEK 123/173 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5104 - 123/173 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/5104 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04985-003 2019/05/02
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Norheim Handelspark AS EDH 19/01830-003 2019/05/02
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Spannatoppen Utviklingsselskap AS HAS 17/00169-064 2019/05/02
U TEK 142/256 - KLAGESAK - FELLING AV TRÆR - SVAR - 2. PURRING PÅ ERSTATNINGSOPPGJØR ETTER TREFELLING Elsa Storesund ALI 18/04419-007 2019/05/02
U TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG NEDGRAVD BASSENG - 4/478 - FERDIGATTEST Hanne T. og Reidar Kvilhaug JHE05 18/00149-005 2019/05/02
I TEK 86/77 - AVALDSNES. PÅBYGG OG BLANDEKAMMER FOR OZON - 86/77 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 99/01582-008 2019/05/02
I TEK 86/77 - KARMSUND FISKERIHAVN, AVALDSNES. NYBYGG, TANK FOR FISKEOLJE OG SKIFTE EKSISTERENDE DIESEL-TANK - 86/77 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 04/03428-006 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK 58/322 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELENA VILLALOBOS - 58/322 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - ELENA VILLALOBOS Elena Villalobos ALS06 19/01956-004 2019/05/02
I TEK 86/77 - HUSØYVEGEN. AVALDSNES, MELSILOANLEGG - 86/77 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 07/01984-013 2019/05/02
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17.MAI FEIRING 2019 FAU Ådland skole v/ Merete Haga Helle AKP 18/05378-019 2019/05/02
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - ÅKRA BU OG BEHANDLINGSSENTER - UKE 17 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-022 2019/05/02
U TEK FJERNING AV TRÆR PÅ KOMMUNAL GRUNN VED SOLVIGVEGEN - FORELØPIG SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV TRÆR PÅ KOMMUNAL GRUNN VED SOLVIGVEGEN Sarkkinen Eiendom AS ALI 19/01353-002 2019/05/02
U TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 2 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD 2 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Avinor AS ALS06 19/01888-004 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK 123/134, BYGG C&D, KROSSNESV, SNIK. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 123/134 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Schmidt AS CAGR 08/01282-029 2019/05/02
U TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 3 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD 3 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Avinor AS ALS06 19/01891-004 2019/05/02
I TEK 123/3 OG 123/4 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/4496 - 123/3 OG 123/4 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OPPM:18/4496 Berge Sag og Trelast AS EDH 18/03188-008 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE 2019 Skudeneshavn Næringsforening PVE01 12/00208-110 2019/05/02
U SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04890-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED ÅRHAUGBAKKEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN Ingrid Marie Øie Andersen ALI 19/01377-002 2019/05/02
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - SIGNERT AVTALE - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Novaform Haugesund AS VIHO 18/04935-016 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/02
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - SIGNERT AVTALE - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Nordbø & Seglem AS VIHO 18/04935-017 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/02
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - SIGNERT AVTALE - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Procon AS VIHO 18/04935-018 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/05/02
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED LITLABJØRGVEGEN - 142/18, 685 - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED LITLABJØRGVEGEN - 142/18, 685 Jan Hantho ALI 19/01418-002 2019/05/02
U TEK 123/134, BYGG E&F, KROSSNESV, SNIK. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 123/134- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Schmidt AS CAGR 08/01283-026 2019/05/02
U TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - FORSTØTNINGSMUR - 4/478 - FERDIGATTEST Hanne T. og Reidar Kvilhaug JHE05 18/02427-004 2019/05/02
U TEK 88/147 - MUNKHAUGVEGEN,SØNDRE VELDE, TILBYGG BOLIG - 88/147 - FERDIGATTEST Jan Arne Sund JHE05 17/03577-006 2019/05/02
I TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE 19/01985-001 2019/05/02
I TEK 88/196 - HELGANESVEGEN. SØNDRE VELDE.SPRINKLERANLEGG - 88/186 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS JHE05 09/03053-008 2019/05/02
I TEK 58/138 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ZHI HENG LI - 58/138 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ZHI HENG LI Haugaland Rørleggertjenester AS ALS06 19/01384-003 2019/05/02
I TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/37 - ØNSKER UTSATT OPPMÅLING AV PARSELL 2 STD:18/4317 Herdis Mørch JHE 19/00852-014 2019/05/02
I SEN INDUSTRIKOMMUNENE - SAKSDOKUMENTER TIL INDUSTRIKOMMUNENES ÅRSMØTE 030619 Industrikommunene PVE01 18/03566-002 2019/05/02
U TEK 106/14, VARANESET, FOSNANES. UTBEDRING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 106/14- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Garvik Tomteutvikling AS CAGR 11/00758-017 2019/05/02
I TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Ek Bygg AS KIS 19/01986-001 2019/05/02
I TEK SYKKELRITT I KOPERVIK - E-POSTKORRESPONDANSE - SØKNAD OM Å STENGE HAVNEGATA I KOPERVIK I KORTE PERIODER 25.5.19 Kopervik Idrettslag HPE 19/01987-001 2019/05/02
I TEK 142/164 OG 142/737 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLLING - 142/36 , 142/164 , 142/737 OG 142/740 - ORIGINAL KRAV OM SAMMENSLÅING Trengereid Eiendom AS HAS 19/01234-002 2019/05/02
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED EIDSBAKKANE, KOPERVIK - ØNSKE OM FJERNING AV TRÆR VED EIDSBAKKANE Steinar Eilerås Bertelsen ALI 19/01988-001 2019/05/02
U TEK 139/75 - TORVESTADVEGEN,HAUSKE - PÅBYGG, VINTERHAGE PÅ EKSISTERENDE T7ERRASSE - 139/75 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kristin Nilsen CAGR 13/02417-006 2019/05/02
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ANNA 19/01979-003 24 Offl.§24 2019/05/02
U SEN MERKURPROGRAMMET (STØTTE TIL UTKANTSBUTIKKER) - SVAR - MERKURPROGRAMMET - UTTALELSE FRA KOMMUNEN v/Jorunn M. Thorsen Feøy Dagligvare PVE01 15/00931-008 2019/05/02
I TEK 69/81 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALEVÅG BYGGESAK 19/1986 - 69/81 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALEVÅG BYGGESAK 19/1986 Bt - Rør AS ORO01 19/01990-001 2019/05/02
U TEK 139/106, HAUSKEVÅGEN, HAUSKE. KAI - 139/106- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kristian Henrik Hausken CAGR 06/00725-008 2019/05/02
I TEK 66/593- NORNESVEGEN, AUSTREIM. UTVIDELSE AV TERRASSE OG ALTAN - 66/593 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Steinar Johannessen KMY 10/02908-004 2019/05/02
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - ENDRING AV RENOVASJON ANNA 19/01937-002 24 Offl.§24 2019/05/02
U TEK 139/128- HAUSKEVÅGEN, HAUSKE. KAI - 139/128- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Svein Inge Sørhus CAGR 06/00722-012 2019/05/02
I TEK 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING - 15/1612 - MOTTATT MANGLER - TINGLYST ERKLÆRING, KART OG FOTO Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00640-003 2019/05/02
U TEK SYKKELRITT I KOPERVIK - SVAR - E-POSTKORRESPONDANSE - SØKNAD OM Å STENGE HAVNEGATA I KOPERVIK I KORTE PERIODER 25.5.19 Kopervik Idrettslag HPE 19/01987-002 2019/05/02
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 122/135 - SØKNAD OM TILSKUDD IFM KLOAKKERING Ingrid Ophaug ETS 12/00024-425 2019/05/02
I TEK LORENTZ STORESUND & SØNNER - INSPEKSJONSRAPPORT VED LORENTZ STORESUND & SØNNER - HAVNEANSVARLIG (KOPIMOTTAKER) KONTROLLNUMMER: 2019.245.I.MILJODIR Miljødirektoratet PEID 16/00541-002 2019/05/02
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN MONA TORBJØRNSEN JENSEN AKR02 18/03018-016 2019/05/02
U TEK 58/138 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ZHI HENG LI - 58/138 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - ZHI HENG LI Zhi Heng Li ALS06 19/01384-004 2019/05/02
U TEK 15/728 - RØRLEGGERMELDING - TERJE HAALAND - 15/728 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - TERJE HAALAND Terje Haaland ALS06 18/05689-004 2019/05/02
U TEK 114/165 - HESTFARET, EIKE, NORDRE. STØTTEMUR MOT VEG - 114/165 - FERDIGATTEST - STØTTEMUR MOT VEG Kurt André Eide JKV 06/01108-006 2019/05/02
U TEK 8/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAN AASE - 8/47 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - IVAN AASE Ivan Are Aase ALS06 18/05548-004 2019/05/02
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - PROTEST PÅ NABOVARSEL Hereid Hus AS JMJ03 19/01112-009 2019/05/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01650-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1435 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HAUGEBERG, SOLVEIG OG INGARD Ingard Haugeberg REK 19/00023-054 2019/05/02
U SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01982-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I TEK 5/209 OG 5/211 - RØRLEGGERMELDING - DRENERING AV OVERVANN - ERNST STÅLE APELAND - 5/209, 211 RØRLEGGERMELDING UTGÅR T. Halleland AS APE01 16/01893-003 2019/05/02
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILTAK I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE 2019 Fylkesmannen i Rogaland SALF 12/00929-172 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U HSE KLAGESAK - FORELØPIG SVAR - HENVENDELSE VEDRØRENDE KOMMUNENS KRISESENTERTILBUD AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/02
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 03.05.2019 Laila Lund TVI 12/01968-143 2019/05/02
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - KUNNGJØRING - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Doffin KRWI 19/01951-001 2019/05/02
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/05/02