Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 109/49 - KVEDNAHAUGEN, FOSEN. GASSANLEGG MED NEDGRAVD PROPANTANK - 109/49 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karsten Bjelland AS JKV 08/00373-006 2019/04/30
U TEK 60/17 - FRADELING ETTER JORDLOVEN - 60/17 - DELING TILLATELSE ETTER JORDLOVEN Friluftsrådet Vest HHU 18/04535-002 2019/04/30
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - FORLENGELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE Skude transport & sped. AS CBE02 17/00402-022 2019/04/30
U TEK 86/77 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG SKORSTEIN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/77 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG SKORSTEIN Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/01507-003 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - ARBEIDERPARTIET Tore Skeie LYK 19/00288-003 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - FREMSKRITTSPARTIET Marianne Kvilhaug Svendsen LYK 19/00288-004 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - HØYRE Kathrine Altern Wathne LYK 19/00288-005 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - KARMØYLISTA Inger Anne Vikre LYK 19/00288-006 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - KRISTELIG FOLKEPARTI Maryon Evelyn Østhus LYK 19/00288-007 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - PARTIET DE KRISTNE Anne Eli Simonsen LYK 19/00288-008 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - MILJØPARTIET DE GRØNNE Anna Dudzewicz LYK 19/00288-010 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - LIBERALISTENE Simon Djønne Lund LYK 19/00288-011 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - RØDT Arild Flesjå LYK 19/00288-012 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - SENTERPARTIET Bjarne Vikshåland LYK 19/00288-013 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - SOSIALISTISK VENSTREPARTI Fredrik Tønnesen LYK 19/00288-014 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - VENSTRE Magnar Jordåen LYK 19/00288-015 2019/04/30
I HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - ANGÅENDE OPPGJØR FOR MANGELFULL LEVERING Telia AS CBE02 17/01158-035 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/04/30
U TEK 30/61 - MJÅVEGEN, SANDHÅLAND, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 30/61 - MJÅVEGEN, SANDHÅLAND, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE I K Gabrielsen JMJ03 18/05385-007 2019/04/30
I TEK AVLØPSANLEGG AVINOR - RAPPORT VED LEKKASJE I SPILLVANNSKUM - AVINOR - HAUGESUND LUFTHAVN Comfort Karmøy AS ETS 19/01962-001 2019/04/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01953-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT PÅ FEØY BRYGGE 07.06.19 Vikinglam AS EVI1 19/00022-043 26 Off.l.26 2019/04/30
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD ANNA 19/01954-001 26 Off.l.26 2019/04/30
U TEK 102/122 - BYGNES - INSTALLASJON AV GASSFORSYNINGSANLEGG - 102/122 - FERDIGATTEST - INSTALLASJON AV GASSFORSYNINGSANLEGG Rørleggermester Wilhelm Fjetland Trodahl AS JKV 13/04223-005 2019/04/30
U TEK 96/65,66 - HÅVIK. MASSEUTFYLLING OG MASSEDEPONERING - 96/65, 96/66 - FERDIGATTEST - MASSEUTFYLLING OG MASSEDEPONERING Vassbakk & Stol AS JKV 09/02335-007 2019/04/30
U TEK 114/26- EIKE NORDRE. FASADEENDRING OG REPARASJON AV FRITIDSBOLIG - 114/26- FERDIGATTEST - FASADEENDRING OG REPARASJON AV FRITIDSBOLIG Alf Kristian Hansen JKV 09/01161-008 2019/04/30
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U TEK PLAN 5015-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - FRA BLINDVEG TIL GANG- OG SYKKELVEG - 149/486 - GODKJENT 9.4.2019 - ANNONSE - PLAN 5015-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - FRA BLINDVEG TIL GANG- OG SYKKELVEG - H-avis / KK-nettside YSL 18/02225-027 2019/04/30
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - 50/34 - YTTERLIGERE INFORMASJON MED FRIST 30/4-19, SØKES UTSATT TIL MANDAG 20/5-19 TNO05 15/01955-020 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/30
U TEK PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL - 64/267 - GODKJENT 30.4.2019 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL - 64/267 Rogaland fylkeskommune AAHO 19/01014-011 2019/04/30
I TEK 15/1498 - STONGVEGEN, ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE - 15/1498 - STONGVEGEN, ÅKRA - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Pds Arkitekt AS IGR 19/01960-001 2019/04/30
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED MM Plank Arkitekter AS IGR 19/01128-004 2019/04/30
I TEK 113/64 - PORTABAKKEN, DØLE. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG. - 113/64 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS JKV 12/03754-005 2019/04/30
I TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FIRMANNSBOLIG 1 OG 2- TILTAKSHAVER: ØYGARDEN BOLIG BYGGESAK 18/3482 OG 18/3483 - 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 4-MANNSBOLIG 1 OG 2 - TILTAKSHAVER: ØYGARDEN BOLIG BYGGESAK 18/3482 OG 18/3483 Vedavågen Rør AS ORO01 18/03894-004 2019/04/30
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - NY FORDELINGSNØKKEL TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge JAH 19/00016-043 2019/04/30
I TEK 57/461 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD REMØ - 57/461 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD REMØ Vedavågen Rør AS ALS06 16/01233-003 2019/04/30
I TEK 3/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅSMUND VEA - 3/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅSMUND VEA Vassbakk & Stol AS ORO01 19/01955-001 2019/04/30
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - BEKREFTELSE AV OVERFØRING AV TILSKUDD TIL 2019 - OVERFØRING AV MIDLER: STYRKING OG UTVIKLING AV HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE Helsedirektoratet AIS 12/00929-171 2019/04/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG ANKO 17/03414-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01957-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-416 25 Offl §25 2019/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-417 25 Offl §25 2019/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-418 25 Offl §25 2019/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-419 25 Offl §25 2019/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-420 25 Offl §25 2019/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-421 25 Offl §25 2019/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-422 25 Offl §25 2019/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-423 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-018 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-019 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-020 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-021 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-022 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-023 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - BEKREFTELSE HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE ANVO 19/01768-007 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - BEKREFTELSE HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE ANVO 19/01768-008 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - BEKREFTELSE HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE ANVO 19/01768-009 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - BEKREFTELSE HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE ANVO 19/01768-010 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - BEKREFTELSE HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE ANVO 19/01768-011 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-015 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-016 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-017 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-018 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-019 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-020 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-021 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-022 25 Offl §25 2019/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - BEKREFTELSE HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-023 25 Offl §25 2019/04/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - SØKNAD RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-007 25 Offl §25 2019/04/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - SØKNAD RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-008 25 Offl §25 2019/04/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - SØKNAD RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-009 25 Offl §25 2019/04/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - SØKNAD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-002 25 Offl §25 2019/04/30
I TEK 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING - 148/126 - MOTTATT MANGLER TIL SEKSJONERING; KART, VEDTEKTER OG TEGNINGER Hantera Eiendom AS MAH 19/01277-003 2019/04/30
I TEK 114/32 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN ER KOORDINATBESTEMT - 114/32 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN ER KOORDINATBESTEMT Rune Antonsen MAH 19/01950-001 2019/04/30
I TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 13/676 OG 13/698 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRINGER OG KART Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 18/01723-006 2019/04/30
I TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/75 - MOTTATT MANGLER - REKVISISJON, KART OG KOF-FILER Hantera AS EDH 19/01626-004 2019/04/30
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-073 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN - 119/118 - GEBYR FOR DELING AV OFFENTLIG VEIGRUNN I KROSSNESVEGEN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS GTH 19/01749-006 2019/04/30
I TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 1 - 5/65 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSRAPPORT RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/03563-014 2019/04/30
I TEK 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - 148/1037 - REVIDERT SITUASJONKART OG TEGNINGER Petter J. Rasmussen AS IGR 18/04528-008 2019/04/30
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - 148/126 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/04430-016 2019/04/30
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE - 12/34 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDELSE AV BRYGGE Fiskeridirektoratet IGR 19/01428-007 2019/04/30
U TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - SØKNAD OM BRUK AV OMRÅDER I ÅKREHAMN UNDER FISKERIDAGENE 2019 Bjarne Lund HPE 12/02934-050 2019/04/30
I SEN LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - VEDR. SPØRSMÅL OM BRUKSENDRING - MIDLERTIDIGE LOKALER Læringsverkstedet AS BAN01 14/04698-006 2019/04/30
I TEK 58/322 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELENA VILLALOBOS - 58/322 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELENA VILLALOBOS Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/01956-002 2019/04/30
I TEK 58/322 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELENA VILLALOBOS - 58/322 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ELENA VILLALOBOS Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/01956-001 2019/04/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01944-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-227 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I KOPERVIK Mahmood Iqbal Nisar HPE 12/02203-039 2019/04/30
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-116 2019/04/30
I TEK 133/150 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 133/150 - FRATREDELSE ANSVARLIG SØKER FOR FRITIDSBOLIG Bygg Engros AS KMY 14/03056-013 2019/04/30
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Signatur Bygg & Eiendom AS MBJ03 19/00501-117 2019/04/30
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-072 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Tete Bygg DA MBJ03 19/00501-118 2019/04/30
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Morten Kvåle MBJ03 19/00501-119 2019/04/30
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER 2019 - VERN VIPA Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-213 2019/04/30
U TEK 107/11- FOSNAVEGEN, LINDØY. NYBYGG KAI - 107/11- FERDIGATTEST - REPARASJON/UTVIDELSE AV KAI Birkeland Maskinentreprenør AS JKV 12/03086-011 2019/04/30
U TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VEG VED UNDERGANG E134, VÅGEVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON/REVISJON Øygarden Eiendom AS BTH04 19/01120-006 2019/04/30
U TEK 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 - 147/683 - FERDIGATTEST - BYGG 7 Berge Sag og Trelast AS KMY 17/02133-009 2019/04/30
U TEK 114/142 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDNY MARIE GRÜNER - 114/142 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - AUDNY MARIE GRÜNER Torleif Malvin Grüner ALS06 19/01846-004 2019/04/30
I TEK PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL - 64/267 - GODKJENT 30.4.2019 - MERKNADER TIL PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 19/01014-014 2019/04/30
U TEK 58/333 - TORFÆUSGATE, KOPERVIK. BRUKSENDRING - 58/333 - FERDIGATTEST Ragnhild Worre KMY 03/02623-008 2019/04/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03577-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I TEK 19/11 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON DA - SØKNAD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON DA Fagerhaug Kjøttproduksjon DA LKS 19/01959-001 2019/04/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01433-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U TEK 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG Signatur Bygg & Eiendom AS KIS 19/01760-002 2019/04/30
I TEK 59/21 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG NAUST - 59/21 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 14/01509-006 2019/04/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/01869-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - VENSTRE - KORRIGERING Magnar Jordåen EDA 19/00288-028 2019/04/30
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - FORSTØTNINGSMUR - 4/478 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hanne T. og Reidar Kvilhaug JHE05 18/02427-003 2019/04/30
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG NEDGRAVD BASSENG - 4/478 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hanne T. og Reidar Kvilhaug JHE05 18/00149-004 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - SOSIALISTISK VENSTREPARTI - KORRIGERING Fredrik Tønnesen EDA 19/00288-029 2019/04/30
I TEK 71/51- VEITEBORVEGEN,BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE MM - 71/51 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Martin Aleksander Nilsen KMY 12/03189-007 2019/04/30
I TEK 66/337 - ALEXANDER KIELLANDS VEG, AUSTREIM. NYBYGG UTESTUE - 66/337 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Elisabeth Johanne Hoversholm KMY 13/02571-005 2019/04/30
I TEK 86/33 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - REPERASJON OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 86/33 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Steinar Christiansen JHE05 13/02104-007 2019/04/30
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ PARTILISTE - SENTERPARTIET - KORRIGERING Bjarne Vikshåland EDA 19/00288-030 2019/04/30
I TEK 86/204 - KØKLINGHAUGEN, AVALDSNES, NYBYGG GARASJE - 86/204 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bård Bårdsen JHE05 13/01890-005 2019/04/30
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 469424 Statens Kartverk MAHA1 18/00968-022 26 Off.l.26 2019/04/30
I TEK 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - NYBYGG GARASJE OG BOD - 38/225 - SØKNAD OM FERDIGATTEST May Brit Jespersen JHE05 17/05204-006 2019/04/30
U TEK GNR/BNR. 104/1, BRATTHELGELAND. GRAVING AV GRØFT TIL VANNLEDNING IFM T-FORBINDELSEN - 104/1 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Statens Vegvesen CAGR 11/01376-004 2019/04/30
I TEK 66/591- AUSTREIM - TILBYGG BOLIG - 66/591- SØKNAD OM FERDIGATTEST Atle Storesund KMY 12/03268-004 2019/04/30
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 469538 Statens Kartverk MAHA1 18/00968-023 26 Off.l.26 2019/04/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 15/00947-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I TEK 68/438 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - MELDING OM BYGNING SOM ER UNNTATT SØKNADSPLILKT - BOD - 68/438 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - MELDING OM BYGNING SOM ER UNNTATT SØKNADSPLILKT - BOD Anne Marie og Kjetil A. Brun-Oliversen BFH 19/01958-001 2019/04/30
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/30
I TEK 66/343 - SUNDVEGEN, AUSTREIM - FJERNING AV KONTORBRAKKER - 66/343 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Haaland & Thuestad Eiendom AS KMY 13/02062-006 2019/04/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 469500 Statens Kartverk MAHA1 18/00968-024 26 Off.l.26 2019/04/30
I TEK 66/300 - VALBERGBAKKEN,AUSTREHEIM - OPPFØRING AV STØTTEMUR - 66/300 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Dag Anders Farbu KMY 13/02525-004 2019/04/30
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ÅRSMØTE FOR VIKING MC 11.05.19 Viking Mc EVI1 19/00022-044 2019/04/30
I TEK 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE - 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE Odd Tode Langåker Torbergsen KRRE 19/01971-001 2019/04/30
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - MERKNAD FRA MATTILSYNET - 30.04.19 PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Mattilsynet YSL 18/05019-024 2019/04/30
U TEK 123/126 - VORMEDALSVEGEN, SNIK. FYLLE IGJEN BÅTSTØ PÅ FABRIKKOMRÅDET - 123/126- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Fmc Biopolymer AS CAGR 04/02226-012 2019/04/30
U TEK 22/254 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 22/254 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Arve Langåker EDH 19/01728-004 2019/04/30
U TEK 122/156 - FOSNAVEGEN, RØYKSUND - STØYSKJERM - 122/156 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Statens Vegvesen CAGR 13/00847-003 2019/04/30
U TEK 122/10 - RØYKSUND - TERRENGENDRING - 122/10 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Birkeland Maskinentreprenør AS CAGR 13/04443-006 2019/04/30
I TEK KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - VARSEL OM TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KARMØY KOMMUNE - 1. OG 14. OKTOBER Fylkesmannen i Rogaland EIST 12/00224-094 2019/04/30
U TEK 121/2 - ØSTHUS. MASSEUTFYLLING OG MASSEDEPONERING - 121/2- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 09/02467-007 2019/04/30
U TEK 119/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE - 119/50 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE Bjørn Erik Velde ALS06 19/01857-004 2019/04/30
I TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILBUD - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/30
I TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILBUD - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/30
I TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILBUD - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/30
I TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILBUD - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/30
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER 2019 - KARTLEGGING HUBROTERRITORIER Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-215 2019/04/30
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER 2019 - VILTKARTLEGGING Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-214 2019/04/30
U TEK 119/446- LYNGÅSVEGEN, MYKJE. INSTALLASJON AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 119/446- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karsten Bjelland AS CAGR 05/00072-004 2019/04/30
U TEK 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - GARASJE OG TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - GARASJE OG TERRASSE John Runar Sverdrupsen EDH 19/00838-007 2019/04/30
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/01941-002 24 Offl.§24 2019/04/30
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG 2019 Heart Karmøy EIE 19/01961-004 2019/04/30
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE Haugesund Turistforening EIE 19/01961-002 2019/04/30
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG Vennefesten v/ Lene Kristin Østhus EIE 19/01961-001 2019/04/30
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE Trio R.J.H v/ Hugo Austevik EIE 19/01961-005 2019/04/30
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE Ferkingstad Velforening Vest v/Elisabeth Thorheim EIE 19/01961-003 2019/04/30
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - MERKNAD FRA FYLKESMANNNEN - 30.04.19 PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Mattilsynet YSL 16/01518-057 2019/04/30
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - 64/816, 426 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 19/00604-014 2019/04/30
U TEK 119/421-MYKLANDSVEIEN, VORMEDAL. INSTALLASJON AV GASSFYRT ILDSTED - 119/421-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karsten Bjelland AS CAGR 04/02942-004 2019/04/30
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/01695-005 24 Offl.§24 2019/04/30
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - VEDRØRENDE FYLKESMANNENS AVGJØRELSE Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/00926-031 2019/04/30
U TEK 119/20- SPANNAVEGEN, MYKJE. MASSEDEPONI - 119/20- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 12/02862-007 2019/04/30
U TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Gunnar Jaakkimainen EDH 19/00942-004 2019/04/30
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK AV RENOVASJONS- OG FEIEAVGIFT ANNA 19/01818-005 24 Offl.§24 2019/04/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01970-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON TORVASTAD - GARANTI FOR VASSBAKK & STOL - KLOAKKPUMPESTASJON PA462 - TORVASTADVEGEN 405 - GARANTI NR.B399809 Atradius AGAN 17/02615-016 2019/04/30
U TEK 124/9,19, VORMEDAL. NYBYGG 2 TANKBASSENG OG DIV. TERRENG- INNGREP - 124/9,19 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Petter J. Rasmussen AS CAGR 08/03124-011 2019/04/30
U TEK 124/ 9, VORMEDAL. BYTTING AV TANK OG OMBYGGING AV TANKFUNDAMENT - 124/ 9 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Petter J. Rasmussen AS CAGR 06/03043-007 2019/04/30
U TEK 119/489- KROSSNES, MYKJE. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 119/489- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Raymond Lone CAGR 05/02963-004 2019/04/30
I HSE KLAGESAK - HENVENDELSE VEDRØRENDE KOMMUNENS KRISESENTERTILBUD AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/30
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OG VEILEDNING ETTER TILSYN DEN 15.04 2019 Mattilsynet LKS 18/02137-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 1/14 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - PORSHOLMEN Knut Nordstokke REK 19/00023-052 2019/04/30
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 464937 Statens Kartverk MAHA1 13/00434-108 26 Off.l.26 2019/04/30
I TEK 19/11 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON DA - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET: DRENERING FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON DA Landbruksdirektoratet LKS 19/01959-002 2019/04/30
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 124/52 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 19/00023-053 2019/04/30
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE Haugesund Turistforening EIE 19/01961-006 2019/04/30
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFONDET SMA 19/01618-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/30
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG 2019 Heart Karmøy EIE 19/01961-007 2019/04/30
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE Trio R.J.H v/ Hugo Austevik EIE 19/01961-009 2019/04/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - TAR IKKE IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED LAGER BYGNES MSE 19/01123-084 25 Offl.§25 2019/04/30
I TEK 47/297 OG 299 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DALE, KRISTINA - 47/297 OG 299 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristina Dale BJP01 19/01968-001 26 Off.l.26 2019/04/30
I TEK 110/1,4,23 OG 59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJOLAND, EIVIND - 110/1,4,23 OG 59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eivind Tjoland BJP01 19/01972-001 26 Off.l.26 2019/04/30
U TEK 109/5 - FOSEN - FORHÅNDSKONFERANSE - 109/5 - FOSEN - AVLYSER FORHÅNDSKONFERANSE Ståle Sørensen KRRE 19/01730-003 2019/04/30
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 I KARMØY KOMMUNE Dalseth Oskar Jone ALA04 19/01043-003 2019/04/30
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 I KARMØY KOMMUNE Halsne Vegard ALA04 19/01043-004 2019/04/30
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 I KARMØY KOMMUNE Svela Egil ALA04 19/01043-005 2019/04/30
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 I KARMØY KOMMUNE Svela Nils Ole ALA04 19/01043-006 2019/04/30
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 I KARMØY KOMMUNE Gundersen Reidun Johanne ALA04 19/01043-007 2019/04/30
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 I KARMØY KOMMUNE Holgersen Hildfrid ALA04 19/01043-008 2019/04/30
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Frøydis M ALA04 19/01043-009 2019/04/30
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 I KARMØY KOMMUNE Tangen Klara Karlsen ALA04 19/01043-010 2019/04/30