Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 119/102 - TUASTADVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 119/102 - TUASTADVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Signatur Bygg & Eiendom AS KRRE 19/01226-002 2019/04/29
U TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - AVSLAG DISPENSASJON BOLIGTOMT LANDBRUKSEIENDOM Hans J Rasmussen AS v/Ronny Tangen HHU 19/00255-004 2019/04/29
U TEK 139/8 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TORE JOHANNES HAUSKEN BYGGESAK 19/1293 - 139/8 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TORE JOHANNES HAUSKEN BYGGESAK 19/1293 Tindeland Rør AS ORO01 19/01295-002 2019/04/29
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Leig Det Eiendom AS MAHA1 15/04309-104 2019/04/29
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Aina Margrethe Andersen EDH 19/01502-007 2019/04/29
U SEN GRATULASJONER/INVITASJONER/REPRESENTASJON/MARKERINGER - ORDFØRER - INVITASJON TIL 8. MAI-MARKERING I KARMØY Johnny Jansen EVI1 12/02618-033 2019/04/29
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN - TILLATELSE - DELINGSSAK - 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN Kristine Marie Fatland EDH 19/01749-004 2019/04/29
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - OVERSENDER INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG UTVIDET OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN 1027 Procon AS BHA02 17/00332-069 2019/04/29
U TEK 83/27 - SKEIE - NYBYGG REDSKAPSHUS - 83/27 - FERDIGATTEST Karl Johan Kvalevaag KMY 13/01196-007 2019/04/29
U TEK 83/122 - KVALAVÅGVEGEN, SKEIE - NYBYGG GARASJE - 83/122 - FERDIGATTEST Ole Gunnar Digernes KMY 13/03171-005 2019/04/29
U TEK 86/60 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES. MASSEFORFLYTNING - 86/60 - FERDIGATTEST Cowi AS JHE05 08/00374-007 2019/04/29
U TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG Morten Kvåle KIS 19/01293-006 2019/04/29
I TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - MUR, TILBYGG, FASADEENDRING OG MODERNISERING ENEBOLIG - 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - MUR, TILBYGG, FASADEENDRING OG MODERNISERING ENEBOLIG Vidar Vilhelm Vilhelmsen IGR 19/01929-001 2019/04/29
I HSE INFORMASJON OM BEMANNING - SVAR - INFORMASJON OM BEMANNING CBE02 19/00798-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I HSE TILSYNSSAK - OVERSENDELSE AV KLAGERS KOMMENTARER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/29
U TEK 127/46 - LEIRVEGEN, NEDRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - 127/46 - FERDIGATTEST May-Lene Wold Svendsen KMY 13/03653-005 2019/04/29
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01916-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U TEK 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Tete Bygg DA IGR 19/01731-005 2019/04/29
I TEK 63/52 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - 63/52 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02457-012 2019/04/29
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-272 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/00956-005 2019/04/29
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - BERAMMING AV PLANMØTE KMV 18/01685-042 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 19/01157-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - REFERAT FRA EVALUERING AV AKTIVITETSPLAN § 9A-4 EEH 19/01157-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - MERKNADER FRA NABO MED KOMMENTAR Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-004 2019/04/29
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01930-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01938-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I TEK 86/77 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG SKORSTEIN - 86/77 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 86/213 Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/01507-006 2019/04/29
U TEK GRAVESØKNAD - JOMFRUVEGEN, KARMSUND - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE - GRAVESØKNAD - JOMFRUVEGEN, KARMSUND Vassbakk & Stol AS KSU01 19/00955-004 2019/04/29
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - ØNSKER STATUS FOR SØKNADER FRA ICE OG TELIA Karin Helga Moe EDH 19/01127-005 2019/04/29
I TEK 15/1651 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: WAAGE BYGGESAK: 18/3875 - 15/1651 - NYTT KART TIL RØRLEGGERMELDING -TILTAKSHAVER JAN MARTIN WAAGE BYGGESAK: 18/3875 S O Lund AS ORO01 18/03883-003 2019/04/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-155 25 Offl §25 2019/04/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-090 25 Offl §25 2019/04/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-091 25 Offl §25 2019/04/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-007 25 Offl §25 2019/04/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-008 25 Offl §25 2019/04/29
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - ENDRING AV RENOVASJON ANNA 19/01937-001 24 Offl.§24 2019/04/29
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - TILLEGGSOPPLYSNINGER I SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE. Lt Byggservice AS IGR 17/02077-010 2019/04/29
I TEK 68/64,89, AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE. TILBYGG GARASJE OG PARKERINGSPLASS/MUR - 68/64 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jeanette Håkonsen og Fillip Bu Espeland KMY 12/03715-006 2019/04/29
I TEK 107/25-LINDØY. MUR MED PORT, VEG OG PARKERINGSPLASS/ SNUPLASS - 107/25 - ANG. BYGGESAK - UTGÅR Arne Håkonsen JKV 06/02330-008 2019/04/29
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 93/1 - SMIL-TILSKUDD - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET RESTAURERING GAMMEL KULTURMARK OG STEINGARD 93/1 Landbruksdirektoratet LKS 15/00985-005 2019/04/29
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/01941-001 24 Offl.§24 2019/04/29
U TEK 34/1 - VESTRE KARMØYVEG, MJØLHUS - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 34/1 - BEFARING VEDRØRENDE TILBAKEFØRING AV BYGNING Kristian Mjølhus JHE05 16/03216-014 2019/04/29
I TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - 147/98 - MOTTATT MANGLER Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-014 2019/04/29
I HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - TILSKUDD TIL KOMMUNALT RUSARBEID OVER STATSBUDSJETTET KAPITTEL 0765 POST 62 FOR 2019 Fylkesmannen I Rogaland AIS 12/00713-057 2019/04/29
I TEK 27/19 OG 21 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD SVEINSVOLD GÅRD - BJØRN TOLLEF SVEINSVOLD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET DRENERING SVEINSVOLD GÅRD - BJØRN TOLLEF SVEINSVOLD Landbruksdirektoratet LKS 16/01000-005 2019/04/29
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - ANG. SØKNAD OM FRITAK AV RENOVASJONS- OG FEIEAVGIFT ANNA 19/01818-004 24 Offl.§24 2019/04/29
I TEK PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL - 64/267 - GODKJENT 30.4.2019 - PLANFORSLAG - PLAN ID 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 19/01014-006 2019/04/29
U TEK 88/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KB STÅLINDUSTRI AS - SVAR - 88/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KB STÅLINDUSTRI AS Meglerhuset Rele AS BJP01 19/01812-002 2019/04/29
I TEK 107/11- FOSNAVEGEN, LINDØY. NYBYGG KAI - 107/11 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Birkeland Maskinentreprenør AS JKV 12/03086-010 2019/04/29
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - SØKNAD NYDYRKING - UTTALELSE KULTURMINNEVERN FALNES, HILDA HANNE Rogaland Fylkeskommune HHU 19/01380-006 2019/04/29
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Aina Margrethe Andersen HSH01 19/01502-008 2019/04/29
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 5/65 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, VEA ØST Hans J Rasmussen AS REK 19/00023-051 2019/04/29
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/29
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN - 119/118 -FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Kristine Marie Fatland HSH01 19/01749-005 2019/04/29
U TEK 109/42 OG 62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORNES, HERLAUG KATRINE, SJO, REIDUN , UNDHEIM , KARI , SALHUS, PER INGAR OG ØYSTEIN - SVAR - 109/42 OG 62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Herlaug Katrine Norenes BJP01 19/01849-002 2019/04/29
U HSE TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - TILSYN - LUKKING AV VARSEL OG VEDTAK OM PÅLEGG Arbeidstilsynet JNO 12/00140-230 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-208 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG/LYNGVEGEN - TRAFIKKREGULERENDE SKILT OG VEGOPPMERKING FOR KRYSS Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-398 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-209 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U TEK 152265 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLGÅRD, STEN KENNETH - SVAR - 152265 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLGÅRD, STEN KENNETH Sten Kenneth Solgård BJP01 19/01848-002 2019/04/29
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - ØNSKE OM BEDRE LYS FOR FOTGJENGERE/SYKLISTER VEAVÅGEN Reidar Nornes KSU01 12/00420-063 2019/04/29
U TEK 56/13 - SNØRTELAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 56/13 56/13 I KARMØY KOMMUNE Andersen Evy ALA04 19/01031-004 2019/04/29
U TEK 56/13 - SNØRTELAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 56/13 56/13 I KARMØY KOMMUNE Tollaksvik Olaug Helene ALA04 19/01031-005 2019/04/29
U TEK 56/13 - SNØRTELAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 56/13 56/13 I KARMØY KOMMUNE Tollaksvik Trygve ALA04 19/01031-006 2019/04/29
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - NABODELING ALS06 19/01920-002 24 Offl.§24 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-210 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-211 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG I K Gabrielsen KIS 19/01939-001 2019/04/29
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - HØRINGSBREV - KV. 1280 STONGVEGEN, ÅKRA Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-399 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-212 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U TEK 42/240 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HANSEN, KAREN - SVAR - 42/240 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/01889-002 2019/04/29
U TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - MANGELBREV SØKNAD OM SEKSJONERING A Utvik AS GER01 18/05289-003 2019/04/29
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ARRANGEMENT PÅ MORTHOLMEN 19. MAI 2019 Odd Magne Lilleaas EVI1 19/00022-041 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - KARMØYLISTA Karmøylista LYK 19/00288-016 2019/04/29
I TEK 142/727 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/727 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Byggmester Leif K Hausken AS KIS 18/03089-022 2019/04/29
U TEK 64/17 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/931 - 64/431 OG 64/1571 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 18/931 Arne Hveding ALA04 18/01095-028 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - HØYRE Høyre LYK 19/00288-017 2019/04/29
U TEK 141/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SEREKANT, KÖSELER - SVAR - 141/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Serkant Köseler BJP01 19/01914-002 2019/04/29
U TEK 12/498 OG 499 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAMEIET VANNLILJEN - SVAR - 12/498 OG 499 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAMEIET VANNLILJEN Sameiet Vannliljen Amfi BJP01 19/01868-002 2019/04/29
U TEK 5/33 OG 38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJURSEN, INGRID STAVLAND - SVAR - 5/33 OG 38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ingrid Stavland-Sjursen BJP01 19/01898-002 2019/04/29
U TEK 132/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ARKLETT, MARIT - SVAR - 132/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Marit Areklett BJP01 19/01899-002 2019/04/29
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Skudeneshavn skole SWI 19/01536-014 2019/04/29
U TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN - MIDLERTIDIG AUTORISASJONSBEVIS PLANTEVERN - GNR 85 BNR 5 Kjetil Ask HHU 12/00916-123 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - ARBEIDERPARTIET Arbeiderpartiet LYK 19/00288-018 2019/04/29
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKREHALLEN 21.06.19 Åkrehamn videregåande skole TVI 12/00077-184 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - FREMSKRITTSPARTIET Fremskrittspartiet LYK 19/00288-019 2019/04/29
I TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - 83/32 - VEDR. UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge HAS 19/01158-029 2019/04/29
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - KLAGEAVGJØRELSE Fylkesmannen i Rogaland IGR 18/00926-030 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - KRISTLIG FOLKEPARTI Kristlig folkeparti LYK 19/00288-020 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-213 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - VENSTRE Venstre LYK 19/00288-021 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - LIBERALISTENE Liberalistene LYK 19/00288-022 2019/04/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03815-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG MHO01 18/04336-214 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS Christopher Mynthe Alcock TVI 12/01968-141 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - SENTERPARTIET Senterpartiet LYK 19/00288-023 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - RØDT Rødt LYK 19/00288-024 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - PARTIET DE KRISTNE Partiet De Kristne LYK 19/00288-025 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - MILJØPARTIET DE GRØNNE Miljøpartiet De Grønne LYK 19/00288-026 2019/04/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/02112-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGLISTE - SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sosialistisk venstreparti LYK 19/00288-027 2019/04/29
U TEK PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL - 64/267 - GODKJENT 30.4.2019 - KOMPLETT PLANFORSLAG - PLAN ID 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 19/01014-012 2019/04/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Inger Marie Håkonsen SALF 19/00598-014 2019/04/29
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - VEDTAKSBREV - KV. 1130 VISNESVEGEN FARTSGRENSE 30KM/T Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-084 2019/04/29
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01944-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I TEK 42/25 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/4621 - 42/25 - ORIGINAL ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM OPPM:18/4621 Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/04260-007 2019/04/29
I TEK TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - GJENNOMFØRINGSAVTALE - ODD HANSEN PROSJEKT AS - BOLIGFELT TORVASTAD - TEKNISK GODKJENNING Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 18/00625-019 2019/04/29
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/01945-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I TEK PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL - 64/267 - GODKJENT 30.4.2019 - MERKNAD FRA STATENS VEGVESEN PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL - 64/267 Statens Vegvesen AAHO 19/01014-013 2019/04/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - GNR. 12/ - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSPLAN Edd Tveit GEL 19/00021-214 2019/04/29
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - VEDTAKSBREV - KV. 1691 NOREVEGEN FARTSGRENSE 50KM/T OG SONE 30KM/T Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-085 2019/04/29
I TEK 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG - 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG I K Gabrielsen IGR 19/01946-001 2019/04/29
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 50/34 - KLAGE OVER SKATTETAKST OG BEREGNET EIENDOMSSKATT 2019 TNO05 19/01742-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/29
I TEK 42/70 - POSTVEGEN, SØRHÅLAND - PÅBYGG GARASJE - 42/70 - POSTVEGEN, SØRHÅLAND - PÅBYGG GARASJE John Kåre Sundfør JMJ03 19/01947-001 2019/04/29
I TEK 2/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY RASMUSSEN UTKOBLING AV SLAMAVSKILLER - 2/39 - TREKKER TILBAKE RØRLEGGERMELDING UTKOBLING AV SLAMAVSKILLER Vedavågen Rør AS ORO01 16/03927-003 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-215 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-216 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-217 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-218 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-219 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-220 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-221 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-222 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-223 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-224 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-225 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-226 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/29