Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - TILBUD VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-026 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-027 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-201 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-202 25 Offl §25 2019/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-226 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-227 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-228 25 Offl §25 2019/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-229 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-230 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-231 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-210 25 Offl §25 2019/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-211 25 Offl §25 2019/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-410 25 Offl §25 2019/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-411 25 Offl §25 2019/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-412 25 Offl §25 2019/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-413 25 Offl §25 2019/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-414 25 Offl §25 2019/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-415 25 Offl §25 2019/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-087 25 Offl §25 2019/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - TILBUD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-088 25 Offl §25 2019/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-089 25 Offl §25 2019/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% ANVO 19/00879-005 25 Offl §25 2019/04/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-031 25 Offl §25 2019/04/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - TILBUD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-032 25 Offl §25 2019/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN ANVO 19/01771-002 25 Offl §25 2019/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-005 25 Offl §25 2019/04/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-002 25 Offl §25 2019/04/27
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/27