Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM SALGSBEVILLING (OVERDRAGELSE) - MATVAREEXPRESSEN STAVANGER AS, AVD. HAUGESUND Matvareexpressen Stavanger AS EVI1 14/04602-017 2019/04/26
U TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MARTIN MELAND YSL 18/05019-021 2019/04/26
U TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 VISNES HAVN AS YSL 18/05019-022 2019/04/26
U TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 JOHN SIGFRED STOKKE YSL 15/04051-019 2019/04/26
U TEK 90/12 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT HØVRING - 90/12 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT HØVRING Tindeland Rør AS ALS06 19/01850-002 2019/04/26
I SEN SERVERINGSBEVILLING - ESSO TIGER AVALDSNES - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Raglamyr Vikse AS EVI1 19/01871-001 26 Off.l.26 2019/04/26
U TEK 116/3 - KOLNES - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 116/3 - KOLNES - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Eileraas Arkitekter AS JMJ03 19/01611-002 2019/04/26
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - SKISSER TIL OPPFØLGING AV INNSIGELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rogaland fylkeskommune AAHO 18/02957-032 2019/04/26
I TEK 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 - 147/683 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - BYGG 7 Berge Sag og Trelast AS KMY 17/02133-008 2019/04/26
U TEK 82/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE EIDE - 82/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE EIDE S O Lund AS ALS06 19/01870-002 2019/04/26
U TEK 148/334 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE JØRGEN MO - 148/334 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE JØRGEN MO Bråstein & Stelander AS ALS06 19/01854-002 2019/04/26
U TEK 66/633- ØSTREMNESVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG. - 66/633- FERDIGATTEST Jakob Helle KMY 12/03734-005 2019/04/26
U TEK 64/1217 - STANGALAND, TILBYGG GARASJE - 64/1217 - FERDIGATTEST Christian Bernbo KMY 13/01545-006 2019/04/26
U TEK 119/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE - 119/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE Sig Halvorsen AS ALS06 19/01857-003 2019/04/26
I TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - NOTAT - VURDERING AV SIKRINGSBEHOV FOR PRIVAT MUR Vassbakk & Stol AS KMY 17/00633-012 2019/04/26
U TEK 57/422 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID NORNES - 57/422 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID NORNES Vedavågen Rør AS ALS06 19/01863-002 2019/04/26
U TEK 115/142 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV BJERKENES - 115/142 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV BJERKENES Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01855-002 2019/04/26
U TEK 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8-20, KARMØY KOMMUNE - 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8-20, KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01884-002 2019/04/26
U TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. ODETA STANEVICIUTE YSL 16/01518-052 2019/04/26
I TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI - 15/950 - FERDIGMELDING RØR O.hansen & Sønner A/s ALS06 19/00058-003 2019/04/26
I TEK 96/65,66 - HÅVIK. MASSEUTFYLLING OG MASSEDEPONERING - 96/65 OG 96/66 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS JKV 09/02335-006 2019/04/26
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - BESTILLING AV UTSTIKKING Edb-Tjenester Norge Limited JHE 19/01324-011 2019/04/26
I TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - 2/188 - FYLKESMANNENS KLAGEVEDTAK - KLAGE PÅ PÅLAGT GEBYR FOR OPPMÅLING Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/00697-069 2019/04/26
I TEK 66/925 - AUSTREIM - NYBYGG BUTIKK OG LAGER - 66/925 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 17/05375-028 2019/04/26
I TEK 63/279 - SEKSJ 14 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE, OPPSETT AV GJERDE - 63/279 - KLAGEVEDTAK I BYGGESAK - KLAGE PÅ DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/03699-015 2019/04/26
U TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - 2. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 16/01518-055 2019/04/26
I TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND. MASSEUTTAK - 73/80 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune KMY 11/02962-008 2019/04/26
U TEK 110/12 - AUSTNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - 110/12 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 17/00312-006 2019/04/26
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 61/137 - SEKSJ. 3 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR Å SETTE INN STØRRE VINDU Alf Otto Olsen KIS 17/00073-262 2019/04/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/04647-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
I TEK 114/26- EIKE NORDRE. FASADEENDRING OG REPARASJON AV FRITIDSBOLIG - 114/26 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Alf Kristian Hansen JKV 09/01161-007 2019/04/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/658 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-213 2019/04/26
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT I SMELTEHYTTA 25. MAI Hinderaker & Visnes Vel EVI1 19/00022-040 26 Off.l.26 2019/04/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03630-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-415 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-416 25 Offl §25 2019/04/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-073 25 Offl §25 2019/04/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-074 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-403 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-404 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-405 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-406 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-407 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-408 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-409 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-057 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-058 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-059 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-060 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-061 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-062 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-063 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-064 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-065 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-066 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-067 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-068 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-069 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-070 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-071 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-072 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-073 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-074 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-075 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-076 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-077 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-078 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-079 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-080 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-081 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-082 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-083 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-084 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-085 25 Offl §25 2019/04/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-086 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - TILBUD AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-013 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - ARBEIDSAVTALE AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-014 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - TILBUD AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-019 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - ARBEIDSAVTALE AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-020 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - AVSLAG VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-013 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - TILBUD VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-014 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-015 25 Offl §25 2019/04/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - AVSLAG VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-016 25 Offl §25 2019/04/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - SØKNAD HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-008 25 Offl §25 2019/04/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - SØKNAD HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-009 25 Offl §25 2019/04/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - SØKNAD HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-010 25 Offl §25 2019/04/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-002 25 Offl §25 2019/04/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-003 25 Offl §25 2019/04/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-004 25 Offl §25 2019/04/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - SØKNAD RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-006 25 Offl §25 2019/04/26
I TEK 51/5 - BEININGEN, NEDRE FALNES, REPARASJON BRYGGE OG FORSTERKING AV FUNDAMENT I SJØ - 51/5 - (KOPIMOTTAKER) TILTAK I SJØ - TILLATELSE ETTER FORURENSINGSLOVEN IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland KIS 18/05394-007 2019/04/26
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE - 12/34 - UTTALELSE - DISPENSASJON FOR UTVIDELSE AV BRYGGE Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/01428-006 2019/04/26
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FOR UTBEDRING/UTVIDELSE AV BRYGGE Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/00899-013 2019/04/26
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/00131-018 2019/04/26
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - TROND AMUNDSEN - UKE 14 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-021 2019/04/26
I TEK 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ - 64/107 MFL. - UTTALE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPGRADERING AV VA-LEDNINGER Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/00639-009 2019/04/26
I TEK 57/626 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE, DR. JENSENS VEG - 57/626 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE, DR. JENSENS VEG Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01709-003 2019/04/26
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-070 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - VEDR. LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - JOURNALPOST 12/1968-139 DATO FOR LEIE - 6. - 7. JUNI 2019 Maj Kristin Hinderaker-Svendsen TVI 12/01968-140 2019/04/26
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - GNR 15 - UTTALELSE - DISPENSASJON FOR MIDLERTIDIG OPPANKRING AV TESTMODELL FOR BØLGEKRAFT Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/00998-014 2019/04/26
U TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS GTH 17/04292-028 2019/04/26
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 137/31 - FERDIGMELDING - KONSERVERING AV OLJETANK MED STABILE FYLLMASSER TOM HELGE ASPELUND Jtr Gruppen AS PEID 14/03191-079 2019/04/26
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 51/17 - FERDIGMELDING - KONSERVERING AV OLJETANK MED STABILE FYLLMASSER KJELL PEDERSEN Jtr Gruppen AS PEID 14/03191-080 2019/04/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - TAR IKKE IMOT STILLING SMA 19/00918-126 25 Offl.§25 2019/04/26
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - VEDRØRENDE EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) Karmøyadvokatene DA STNY 17/05071-028 2019/04/26
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - SØKNAD OM GODKJENNING AV NY STYRER PÅ SALGSBEVILLINGEN HOS KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00374-053 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Linda Karin AMJ 18/05679-001 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 I KARMØY KOMMUNE Klæhaug Torild Evelyn AMJ 18/05679-002 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Hildbjørg J AMJ 18/05679-003 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 I KARMØY KOMMUNE Tjøstheim Siv Marie AMJ 18/05679-004 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune AMJ 18/05679-005 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 I KARMØY KOMMUNE Vikra Dag Magnar AMJ 18/05679-006 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 I KARMØY KOMMUNE Storaurvegen 70 As AMJ 18/05679-007 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Ole Kristian Vikra AMJ 18/05679-008 2019/04/26
I TEK 22/352 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING EKSISTERENDE BYGNINGER OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 22/352 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING EKSISTERENDE BYGNINGER OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET I K Gabrielsen JMJ03 19/01910-001 2019/04/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-113 2019/04/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-114 2019/04/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eileraas Arkitekter AS MBJ03 19/00501-115 2019/04/26
I TEK 123/109 - SNIK - BYGGETILSYN - 123/109 - UTFYLLING I SJØ ØNSKES STOPPET Arild Kvaløy JKV 19/01912-001 2019/04/26
I TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kenneth Knutsen EDH 19/01913-001 2019/04/26
I TEK 141/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SEREKANT, KÖSELER - 141/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Serkant Köseler BJP01 19/01914-001 26 Off.l.26 2019/04/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01903-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
U TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SYRE - KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/03650-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - TILSVAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Bjørge Naley GTH 18/03388-015 2019/04/26
U TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - BYGGETILSYN - KLAGEBEHANDLING Advokat Bjørnnes GTH 17/03650-015 2019/04/26
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER (NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER) Kunnskapsdepartementet BEFA 19/00016-040 2019/04/26
I TEK 149/422 - SEKSJ. 7, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG VINDFANG - 149/422 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER Torhild Ådnesen og Thor Harald Fosen KRRE 19/01480-004 2019/04/26
I TEK 102/122 - BYGNES - INSTALLASJON AV GASSFORSYNINGSANLEGG - 102/122 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rørleggermester Wilhelm Fjetland Trodahl AS JKV 13/04223-004 2019/04/26
U TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE STNY 18/02773-004 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/04/26
I TEK 15/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNY DORTHEA HANSEN - 15/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNY DORTHEA HANSEN S O Lund AS ORO01 19/01918-001 2019/04/26
I TEK 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - TILBYGG/FASADEENDRING BOLIG OG NYBYGG GARASJE - 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - TILBYGG/FASADEENDRING BOLIG OG NYBYGG GARASJE Magnus Holgersen KRRE 19/01917-001 2019/04/26
I TEK 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG - 122/231 - SØKERROLLE FOR ADKOMSTVEI TREKKES Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/00285-007 2019/04/26
U TEK 2/8 OG 70 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - 19-050236RFA-JSTO SÆVIK - 2/70 I KARMØY 19-050236RFA-JSTO SÆVIK - INNKOMMET DELINGSSAK PÅ BERØRT EIENDOM Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HME 19/01785-002 2019/04/26
U SEN 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 149/471. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/00701-005 2019/04/26
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - NABODELING ALS06 19/01920-001 24 Offl.§24 2019/04/26
U TEK 149/491 OG 149/497 - SPANNE - FORHÅNDSKONFERANSE - 149/491 OG 149/497 - SPANNE - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Block Watne AS IGR 19/01722-003 2019/04/26
I TEK 82/13 - ROLF M HETLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 82/13 - ROLF M HETLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02295-006 2019/04/26
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/01695-004 24 Offl.§24 2019/04/26
I TEK 69/4 - SYNNØVE KVAMME PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 69/4 - SYNNØVE KVAMME Landbruksdirektoratet LKS 18/02676-003 2019/04/26
I TEK 25/11 - OTTAR BREKKÅ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 25/11 - OTTAR BREKKÅ Landbruksdirektoratet LKS 18/02184-006 2019/04/26
I TEK GRAVESØKNAD - JOMFRUVEGEN, KARMSUND - SØKNAD OM FORLENGELSE - GRAVESØKNAD - JOMFRUVEGEN, KARMSUND Vassbakk & Stol AS KSU01 19/00955-003 2019/04/26
U TEK 42/114,120,121 - EIENDOMSSKATT - VEDR. KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 18/00995-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/26
I TEK 54/1 - DALE LARS BJARNE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 54/1 - DALE LARS BJARNE Landbruksdirektoratet LKS 18/02298-006 2019/04/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00947-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
I TEK 30/15 - ARILD LANGÅKER PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 30/15 - ARILD LANGÅKER Landbruksdirektoratet LKS 18/01921-006 2019/04/26
I TEK 15/950 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 15/950 - ÅKRA - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/01926-001 2019/04/26
I TEK 93/12 - ERNST KRISTIAN KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 93/12 - ERNST KRISTIAN KOLSTØ Landbruksdirektoratet LKS 18/01840-007 2019/04/26
I TEK 29/16- HEMNES GARD VED JANE INGUNN HOLGERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 29/16- HEMNES GARD VED JANE INGUNN HOLGERSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01901-006 2019/04/26
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - AVKLARING VEDR. KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD (KØHD) (KOPIMOTTAKER) Haugesund kommune AIS 12/00176-086 2019/04/26
I TEK 118/7 - MYKLEBUST KNUT H PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 118/7 - MYKLEBUST KNUT H Landbruksdirektoratet LKS 18/02145-007 2019/04/26
I TEK 21/18 - JONNY HAUGEBERG PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 21/18 - JONNY HAUGEBERG Landbruksdirektoratet LKS 18/02010-008 2019/04/26
I TEK 60/19 - MAGNUS JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 60/19 - MAGNUS JAKOBSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02309-007 2019/04/26
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 4/38 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS Technogarden Engineering REK 19/00023-050 2019/04/26
I TEK 127/7 - HOLEPUTTEN GÅRD ØYSTEIN HOLE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 127/7 - HOLEPUTTEN GÅRD ØYSTEIN HOLE Landbruksdirektoratet LKS 18/02266-006 2019/04/26
U TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5503 - 13/520 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Torbjørn Lund JHE 19/00170-014 2019/04/26
I TEK 29/11 - BERGLUND KJØTTFE V/ DAGFINN KNUTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 29/11 - BERGLUND KJØTTFE V/ DAGFINN KNUTSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01968-007 2019/04/26
I TEK 28/1 - SVEIN MAGNE SKJØLINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 28/1 - SVEIN MAGNE SKJØLINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/01931-007 2019/04/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
I TEK 133/43 - KNUT ANDREAS BENTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 133/43 - KNUT ANDREAS BENTSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02047-007 2019/04/26
I TEK 24/4 - GEIR OLAV STOL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 24/4 - GEIR OLAV STOL Landbruksdirektoratet LKS 18/02003-006 2019/04/26
U TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5503 - 13/520 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Stian Johannesen JHE 19/00170-015 2019/04/26
I TEK 140/6 - BJØRN HÅKON VÅGE BOLTFJORD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 140/6 - BJØRN HÅKON VÅGE BOLTFJORD Landbruksdirektoratet LKS 18/02664-004 2019/04/26
I TEK 118/8 - REINERT REINERTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 118/8 - REINERT REINERTSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02296-006 2019/04/26
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/04647-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/26
I TEK 17/15 - KRISTIN NYGÅRD STOL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 17/15 - KRISTIN NYGÅRD STOL Landbruksdirektoratet LKS 18/02267-006 2019/04/26
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG OM INNFØRING AV MELDEPLIKT FOR SHEWANELLAINFEKSJONER OG VIBRIOINFEKSJON Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-041 2019/04/26
I TEK TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - VEDLAGT UNDERSKREVET GJENNOMFØRINGSAVTALE M.M. TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 18/00625-018 2019/04/26
I TEK 25/87 - JG HUS OG VEDLIKEHOLD V/ JARLE GRIMSTVEDT PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 25/87 - JG HUS OG VEDLIKEHOLD V/ JARLE GRIMSTVEDT Landbruksdirektoratet LKS 18/01856-005 2019/04/26
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01924-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/26
I TEK 50/3 - STALL FALNES GEIR HODNE OPSAL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 50/3 - STALL FALNES GEIR HODNE OPSAL Landbruksdirektoratet LKS 18/01883-006 2019/04/26
I TEK 119/20 - EILERT R. HAUGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 119/20 - EILERT R. HAUGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/02088-007 2019/04/26
I TEK 84/63 - VÅGETUNET, VÅGE. REHABILITERING AV VÅRTOM - 84/63 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pv Rør AS KMY 11/00872-004 2019/04/26
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/605 - SVAR PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL TIL SPØRSMÅL OM BYGGING AV GJERDE Kristine Egeland KRRE 17/00073-263 2019/04/26
U TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE Ragnar Sørensen STNY 18/02773-005 2019/04/26
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - SÆRLOVGJENNOMGANG OM INTERNKONTROLL. OPPFØLGING AV NY KOMMUNELOV Kommunal- og Moderniseringsdepartementet VIJO 19/00016-042 2019/04/26
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5679 - 32/3 - ANGÅENDE FULLMAKT FOR Å DELE FRA TILLEGGSAREAL Linda Karin Hemnes HHU 17/04964-020 2019/04/26
U TEK 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE Hans Petter Hauge EDH 19/01560-004 2019/04/26