Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - UTGÅR - DOBBELTFØRT Kyrkjebakken barnehage RHO 16/01128-005 2019/04/25
U TEK 13/25 - ELVEBAKKVEGEN, TJØSVOLL - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG - 13/25 - FERDIGATTEST - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG Magne Einar Liknes JKV 16/00549-019 2019/04/25
U TEK 96/39 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK, TAKOVERBYGG, BARNEVOGNPARKERING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 96/39 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK, TAKOVERBYGG, BARNEVOGNPARKERING Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage KRRE 19/01488-005 2019/04/25
U TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - REPERASJON AV KAI - RAMMETILLATELSE - 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - REPERASJON AV KAI Petter J. Rasmussen AS KIS 19/01809-002 2019/04/25
U TEK 86/120 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES - TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - 86/120 - FERDIGATTEST Roy Egil Hauge JHE05 13/03116-005 2019/04/25
I SKU HISTORISK AKTIVITETSPARK PÅ AVALDSNES - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 86/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM KULTURMINNE §8, 1. LEDD. ETABLERING AV AKTIVITETSPARK PÅ AVALDSNES Rogaland fylkeskommune MSV 18/00514-004 2019/04/25
I TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV REKKVERK - 57/79 - UTTALE TIL UTSKIFTING AV REKKVERK Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/01576-004 2019/04/25
U TEK 147/110 - NYVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG LEILIGHET - 147/110 - FERDIGATTEST Ingvald Bårdsen KMY 14/04633-015 2019/04/25
I TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG LAGERBYGG - 142/170 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/05436-009 2019/04/25
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/605 - OPPFØLGINGSSPØRSMÅL TIL SVAR OM BYGGING AV GJERDE Kristine Egeland KRRE 17/00073-261 2019/04/25
I TEK 63/52 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 17/2457 - 63/52 - FERDIGMELDING RØR HAUGATUNET 37 A, B, C OG D BYGGESAK 17/2457 Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/04250-006 2019/04/25
U TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 KARMØY KOMMUNE YSL 15/04051-017 2019/04/25
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - DOKUMENTASJON FOR OVERSENDELSE; DISPENSASJONSSØKNAD, ILLUSTRASJONER, SØKNAD OM OPPANKRINGSTILLATELSE MM Seamotion Energy AS IGR 19/00998-011 2019/04/25
U TEK 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR - 69/71 - FERDIGATTEST FORSTØTNINGSMUR Ktv Bygg AS KMY 17/01778-008 2019/04/25
U TEK FORURENSING FRA INDUSTRI - PÅLEGG OM OPPLYSNINGER OM HENDELSEN MED LEKKASJE AV OLJE, ÅSHAUGEN Haugaland Kraft AS PEID 12/00251-026 2019/04/25
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - (KOPIMOTTAKER) KLAGE PÅ NABOVARSEL ER MOTTATT OG BLIR BEHANDLET MED RAMMESØKNAD Plank Arkitekter AS IGR 19/01128-003 2019/04/25
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK Telia Norge AS EDH 19/01127-004 2019/04/25
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - KOMMENTAR TIL NABOMERKNADER OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-003 2019/04/25
I TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - MOTTATT SUPPLERING TIL SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - REDEGJØRELSE, SØKNAD OM DISPENSASJON MM Petter J. Rasmussen AS KIS 16/03163-026 2019/04/25
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 85/18 Hereid Hus AS JMJ03 19/01112-008 2019/04/25
I TEK 8/17 - TANGEN - BYGGETILSYN - 8/17 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL - FV. 854 Statens vegvesen - Region vest JKV 19/01523-002 2019/04/25
U TEK 13/754 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 13/754 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 15/00611-013 2019/04/25
U TEK 61/145 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. LEVEGG M/SOLTAK - 61/145 - FERDIGATTEST Linda Eide KMY 12/02496-005 2019/04/25
U TEK 81/33- LANDEVEGEN, LANDE. NYBYGG UTHUS. - 81/33 - FERDIGATTEST John Arne Birkeland KMY 12/03658-005 2019/04/25
I TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - 69/78 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 18/01648-017 2019/04/25
U TEK 74/74 - YTRALANDVEGEN, YTRALAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 74/74 - FERDIGATTEST Kenneth Helgesen KMY 13/00395-006 2019/04/25
U TEK 64/643 - JOHAN LARSENSVEG, STANGELAND - NYBYGG GARASJE - 64/643 - FERDIGATTEST Leif Magne Østevik KMY 13/02220-005 2019/04/25
U TEK 60/6 - SØRSTOKKEHAUGEN, SØRSTOKKE - TILBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 60/6 - SØRSTOKKEHAUGEN, SØRSTOKKE - TILBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG Holger Holgersen EDH 19/01666-008 2019/04/25
I TEK 147/675 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/675 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Daniel Kolstø Eik KRRE 19/01904-001 2019/04/25
I TEK 119/102 - TUASTADVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 119/102 - REVIDERT SØKNAD, GARASJE UTGÅR - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART Signatur Bygg & Eiendom AS KRRE 19/01226-003 2019/04/25
U TEK 149/56 - SPANNEVEGEN, SPANNE, NYBYGG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/56 - SPANNEVEGEN, SPANNE, NYBYGG TERRASSE Håkon Høie KRRE 19/01757-002 2019/04/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1401 HANSADALVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-049 2019/04/25
U TEK 123/123 - SNIKVEGEN, SNIK - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 123/123 - FERDIGATTEST - PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JKV 18/01141-007 2019/04/25
U TEK 85/24, 28, BØVÅGEN, UTVIK. FLYTEBRYGGER - 85/24 - FERDIGATTEST Stiftelsen Karmsund Abr-Senter KMY 07/00298-015 2019/04/25
U TEK 149/422, SEKSJ. 9 - STØLSTUNET, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE/UTSTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/422, SEKSJ. 9 - STØLSTUNET, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE/UTSTUE Roald og Marit Christiansen KRRE 19/01765-002 2019/04/25
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RØRINSPEKSJON JOVIKVEGEN 6 Norva24 Vest AS MAHA1 15/04912-146 2019/04/25
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Lilly Varne MAHA1 15/02071-187 2019/04/25
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - OPPLYSNINGER ANG. SLOKKEVANN TIL EIENDOM 25/222 Firesafe AS ABU01 17/01108-081 2019/04/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 21/8 - BESTILLING AV NABOLISTE Ronny Tangen GEL 19/00021-211 2019/04/25
I TEK 93/164 - SKEIE. NEDSPRENGING OG GROVPLANERING AV OMRÅDE - 83/164 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Motocrossklubb KMY 11/00498-008 2019/04/25
I TEK 86/60 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES. MASSEFORFLYTNING - 86/60 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS JHE05 08/00374-006 2019/04/25
I TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ktm Eiendom AS EDH 19/01905-001 2019/04/25
I TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL HYBLER/BOLIG - 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL HYBLER/BOLIG Procon AS KIS 19/01906-001 2019/04/25
I TEK 119/52 - SPANNAVEGEN, MYKJE - BETONGDEKKE PÅ BRYGGE - 119/52 - REVIDERT SØKNAD, SØKNAD OM DISPENSASJON, NABOVARSEL, SITUASJONSKART OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KRRE 19/01600-004 2019/04/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/138 - BESTILLING AV NABOLISTE Johnny Ragnar Ulveraker GEL 19/00021-212 2019/04/25
I TEK 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8-20, KARMØY KOMMUNE - 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8-20, KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01884-001 2019/04/25
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-060 25 Offl.§25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-203 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-204 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-207 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-208 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-147 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-148 25 Offl §25 2019/04/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-154 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - TILBUD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-063 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-064 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-012 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-013 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 75-100 % SOMATISK AVD. JEN05 19/00665-005 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 70 % FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER 70 % FAST JEN05 19/00994-007 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 70 % FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER 70 % FAST JEN05 19/00994-008 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - TILBUD HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-020 25 Offl §25 2019/04/25
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR. 58/173 - VEDR. FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT, SAMT KLAGE PÅ SKATTETAKST PÅ GNR. 86, BNR. 237, 238 OG 239 PÅ HUSØY TNO05 18/03119-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - ARBEIDSAVTALE HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-021 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-012 25 Offl §25 2019/04/25
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - TROND AMUNDSEN - UKE 14 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-019 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-013 25 Offl §25 2019/04/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - TILBUD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-082 25 Offl §25 2019/04/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - ARBEIDSAVTALE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-083 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-034 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-035 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-036 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT ANVO 19/01662-006 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT ANVO 19/01662-007 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-011 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-012 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-013 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-014 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-015 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-016 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-017 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - BEKREFTELSE SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-005 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - BEKREFTELSE SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-006 25 Offl §25 2019/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - SØKNAD SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-007 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - BEKREFTELSE SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-008 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - BEKREFTELSE SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-009 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-015 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-016 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-017 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-018 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-019 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-020 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-021 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-022 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-023 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-024 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-025 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-011 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-012 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-013 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-014 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-015 25 Offl §25 2019/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-016 25 Offl §25 2019/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - SØKNAD HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-006 25 Offl §25 2019/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - SØKNAD HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-007 25 Offl §25 2019/04/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - SØKNAD RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-005 25 Offl §25 2019/04/25
I TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - TILLATELSE TIL Å ARRANGERE SYKKELRITTET HÅRFAGRERITTET 2019 - TYSVÆR, KARMØY OG HAUGESUND KOMMUNE (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01960-044 2019/04/25
I TEK 33/55 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET DRENERING ODD HELGE BØE Landbruksdirektoratet LKS 16/01824-013 2019/04/25
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 47 HP04 / KV. 833 HP02 ØRPETVEITVEGEN, GANG- OG SYKKELVEG VEDTAKSNUMMER V-302-37-2019 Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-395 2019/04/25
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - HØRINGSBREV - KV. 1280 STONGVEGEN, ÅKRA Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-396 2019/04/25
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG/LYNGVEGEN - TRAFIKKREGULERENDE SKILT OG VEGOPPMERKING FOR KRYSS Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-397 2019/04/25
I TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 1 - HAUGEUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ORO01 19/01886-001 2019/04/25
I TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD 1 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ORO01 19/01886-002 2019/04/25
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - KV. 1039 SNIKVEGEN, GANG- OG SYKKELVEG VEDTAKSNUMMER V-302-36-2019 Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-394 2019/04/25
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-109 2019/04/25
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - 83/32 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Robert Jacek Dolega HAS 19/01158-026 2019/04/25
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Multiconsult Norge AS MBJ03 19/00501-110 2019/04/25
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - 83/32 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Aasta Clausen Kalstø HAS 19/01158-027 2019/04/25
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Archus Arkitekter AS MBJ03 19/00501-111 2019/04/25
I TEK 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS - 57/267 - UTTALE TIL RESTAURERING OG BRUKSENDRING AV UTHUS Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/01192-006 2019/04/25
U TEK 109/5 OG 109/31 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/5 OG 109/31 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN, TILTAK PÅ/VED KULTURMINNE/I STRANDSONEN Terje Hetland JKV 19/01879-001 2019/04/25
I TEK 57/97 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV GJERDE - 57/97 - UTTALE TIL INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV GJERDE Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/01723-004 2019/04/25
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - KONTROLL AV SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG Irene Kvåle Landenes LKS 13/03161-063 2019/04/25
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-112 2019/04/25
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 3/447 - SPØRSMÅL OM UTNYTTELSESGRAD AV TOMT Svein Arve Østevik IGR 17/00073-260 2019/04/25
U TEK 66/261- AUSTREIM, TILBYGG GARASJE, BOD - 66/261- FERDIGATTEST Hildebjørg Margrethe Myklebust KMY 12/02327-005 2019/04/25
I TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 2 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 2 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ORO01 19/01888-001 2019/04/25
I TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 2 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD 2 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ALS06 19/01888-002 2019/04/25
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS Maj Kristin Hinderaker-Svendsen TVI 12/01968-139 2019/04/25
U TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - KLAGESAK - BYGNINGSKONTROLL - KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen I Rogaland JMJ03 17/00633-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I TEK 82/137 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/137 - ORIGINAL FULLMAKT TIL Å SIGNERE GODKJENNING AV GRAVEARBEID OG VEGRETT Anne Kristine Lilleskog Andersen EDH 18/03376-008 2019/04/25
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hantera AS EDH 19/01626-003 2019/04/25
I TEK 15/79,2295 OG 436 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 15/79,2295 OG 436 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Signe Helene Ferkingstad JHE 19/01881-001 26 Off.l.26 2019/04/25
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - FRITAK RENOVASJON ANNA 19/01753-002 24 Offl.§24 2019/04/25
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-069 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - UTTALELSE TIL GJENNOMLESING OG EVENTUELLE KOMMENTARER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/25
U TEK 99/3 - VORRE. SØKNAD OM UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG LØSMASSER - 99/3 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 06/01524-008 2019/04/25
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 142/98 I KARMØY KOMMUNE Storesund Gudmund HAS 19/01467-002 2019/04/25
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 142/98 I KARMØY KOMMUNE Storesund Nils Onar HAS 19/01467-003 2019/04/25
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 142/98 I KARMØY KOMMUNE Storesund Georg Severin HAS 19/01467-004 2019/04/25
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 142/98 I KARMØY KOMMUNE Storesund Hillbjørg Marie HAS 19/01467-005 2019/04/25
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 142/98 I KARMØY KOMMUNE Storesund Sigmund Mandius HAS 19/01467-006 2019/04/25
I TEK 64/1520 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/1520 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ronny Moldestad KMY 18/03477-018 2019/04/25
U TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - MELDING OM POLITISK VEDTAK - BYGNINGSKONTROLL - KLAGEBEHANDLING Kopervik Skole v/Nordanger JMJ03 17/00633-011 2019/04/25
U TEK 66/301- VALBERGBAKKEN, KOPERVIK, OPPFØRING AV NATURSTEINMUR - 66/301 - FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 09/01817-011 2019/04/25
U TEK 102/111- BYGNES. UTVIDELSE/OPPARBEIDELSE AV FRITIDS- OG BADEOMRÅDE - 102/111- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy Kommune CAGR 12/03014-003 2019/04/25
I TEK 141/221 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER - 141/221 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER Byggdetalj AS KIS 19/01900-001 2019/04/25
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01818-003 24 Offl.§24 2019/04/25
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/01695-003 24 Offl.§24 2019/04/25
I TEK 47/452 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 47/452 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Geir Ingvald Hauen EDH 19/01887-001 2019/04/25
U TEK 102/122 - BYGNES - INSTALLASJON AV GASSFORSYNINGSANLEGG - 102/122 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Wilhelm Fjetland Rørleggermester Wilhelm Fjetland Trodahl AS CAGR 13/04223-003 2019/04/25
I TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG - 139/8 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG BRANNTEKNISK VURDERING Morten Kvåle KIS 19/01293-004 2019/04/25
I SEN MARKEDSFØRING AV HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY - BLI MED Å STYRKE MARKEDSFØRINGEN AV HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY goTO Berg-hansen LYK 19/01894-001 2019/04/25
I TEK 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 64/1562 - MOTTATT MANGLER - AVSTANDSERKLÆRING FRA 64/1561 Rada Zahirovic IGR 19/01731-003 2019/04/25
I TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 3 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 3 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ORO01 19/01891-001 2019/04/25
I TEK 78/5 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD 3 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - 78/5 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD 3 - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Comfort Karmøy AS ALS06 19/01891-002 2019/04/25
I TEK 42/240 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HANSEN, KAREN - 42/240 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karen Andrea Färgh Hansen BJP01 19/01889-001 26 Off.l.26 2019/04/25
U TEK 96/53 - HÅVIK, RIVING AV AUTOMATSTASJON - 96/53 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Uno-X Energi AS CAGR 10/00652-003 2019/04/25
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - SVAR - ANGÅENDE OPPGJØR FOR MANGELFULL LEVERING Telia AS CBE02 17/01158-036 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/04/25
I TEK 2/70 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/70 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Paul Gudmund Stensen EDH 19/01890-001 2019/04/25
I HSE KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK - KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK RKV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/25
U TEK 96/1 - HÅVIK. GRAVING AV GRØFT TIL VANNLEDNING IFM T-FORBINDELSEN - 96/1 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Statens Vegvesen Region Vest CAGR 11/01377-004 2019/04/25
I SEN INNFORDRING - RETUR AV TINGLYST AVLYST DOKUMENT - 451840 CEM01 18/04336-205 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
U TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SUPPLERING AV DOKUMENTASJON OM OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT Fiskeridirektoratet Region Sør IGR 19/00998-012 2019/04/25
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01743-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØREND STEDFORTREDER - REMA 1000 ÅKREHAMN EVI1 12/01587-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE STEDFORTREDER - MATVAREEXPRESSEN STAVANGER AS EVI1 14/04602-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
U TEK 114/225, HOLEVEGEN, EIKE, NORDRE. TILBYGG TIL BOLIG - 114/225 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bjarne Økland CAGR 08/03449-008 2019/04/25
U TEK 114/164- STEINHAUGANE, NORDRE EIKE. TILBYGG ENEBOLIG - TERRASSEOVERBYGG - 114/164- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Torun-Grete Aarvik CAGR 12/02130-005 2019/04/25
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING Landbruksdirektoratet LKS 18/02137-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
U TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Hereid Hus AS IGR 12/05439-012 2019/04/25
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 15 - DATO: 24.04.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-032 2019/04/25
I TEK 145/19 - KAI ESPEN JANSEN ØSTERHUS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID - 2018 KAI ESPEN JANSEN ØSTHUS Landbruksdirektoratet LKS 18/01939-007 2019/04/25
I TEK 110/12 - AUSTNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - 110/12 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/00312-005 2019/04/25
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/25
I TEK 83/13 - ODD ARNE SKEIE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID - 2018 83/13 - ODD ARNE SKEIE Landbruksdirektoratet LKS 18/02257-007 2019/04/25
U TEK 114/165 - HESTFARET, EIKE, NORDRE. STØTTEMUR MOT VEG - 114/165 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Odd Arild Løften CAGR 06/01108-004 2019/04/25
I TEK 142/219 OG 142/786 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 142/219 OG 142/786 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Brit Pedersen HAS 19/01896-001 26 Off.l.26 2019/04/25
I HSE MENN I HELSE - SIGNERT SAMARBEIDSAVTALE FOR MENN I HELSE - HAUGALANDET 2019 Vidar Kringlemoen SALF 18/01408-002 2019/04/25
I TEK 30/17 - JAN-ROAR NORDBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 30/17 - JAN-ROAR NORDBØ Landbruksdirektoratet LKS 18/02351-006 2019/04/25
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 3 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Leif Eivind Nesse Haugaland Kraft AKR02 17/00780-019 2019/04/25
I TEK 79/11 - TERJE HAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 79/11 - TERJE HAUGE Landbruksdirektoratet LKS 18/02356-006 2019/04/25
I TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN - 119/118 - ORIGINAL KRAV OM SAMMENSLÅING Karmøy Kommune EDH 19/01749-003 2019/04/25
I TEK 106/1- ODD INGAR VÅGA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 106/1- ODD INGAR VÅGA Landbruksdirektoratet LKS 18/02265-008 2019/04/25
U SKU ARBEIDSMILJØUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 2012-2016 - MØTEINNKALLING - AMU - OK - 02.05.19 Marianne N. Gautesen GKH01 12/00796-060 2019/04/25
I TEK 116/2 - KOLNES JOHANNES S PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 116/2 - KOLNES JOHANNES S Landbruksdirektoratet LKS 18/02080-011 2019/04/25
I TEK 145/9 - ERLEND KVINNESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 145/9 - ERLEND KVINNESLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02037-006 2019/04/25
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK Landbruksdirektoratet LKS 18/02122-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
U TEK 114/26- EIKE NORDRE. FASADEENDRING OG REPARASJON AV FRITIDSBOLIG - 114/26- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Alf Kristian Hansen CAGR 09/01161-006 2019/04/25
U TEK 114/60- SKREVEGEN, RIVING. - 114/60- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Statens Vegvesen CAGR 07/01877-003 2019/04/25
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN, BREKKE VBA - UKE 16 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-020 2019/04/25
U TEK 113/35, DØLEVEGEN, DØLE. OPPFØRING AV MUR - 113/35- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bjarne Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær CAGR 11/01652-006 2019/04/25
U TEK 123/126 - SNIK - FORHÅNDSKONFERANSE - SVAR - 123/126 - SNIK - FORHÅNDSKONFERANSE Fmc Biopolymer AS KIS 19/01752-002 2019/04/25
U TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - ETTERSPØRSEL AV JUSTERING AV PROSJEKT Friluftsrådet Vest KRRE 16/04892-018 2019/04/25
U TEK 113/64 - PORTABAKKEN, DØLE. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG. - 113/64- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Hereid Hus AS CAGR 12/03754-004 2019/04/25
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER KHW 12/04604-270 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I TEK 48/20 - DIDRIK RAGNAR OPSAL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 48/20 - DIDRIK RAGNAR OPSAL Landbruksdirektoratet LKS 18/01927-008 2019/04/25
U TEK 113/18, PORTABAKKEN, DØLE. FASADEENDRING AV GARASJE, NY CARPORT/BOD - 113/18- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jostein Solgård CAGR 13/03496-005 2019/04/25
I TEK 20/24 - SIGBJØRN LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 20/24 - SIGBJØRN LIKNES Landbruksdirektoratet LKS 18/01847-006 2019/04/25
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING Landbruksdirektoratet LKS 18/02070-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I TEK 5/33 OG 38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJURSEN, INGRID STAVLAND - 5/33 OG 38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ingrid Stavland-Sjursen BJP01 19/01898-001 26 Off.l.26 2019/04/25
U TEK 119/72 - MYKJE - BYGGETILSYN - 119/72 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN, FORSTØTNINGSMUR OG TERRENGENDRINGER Håkon Lindø JKV 19/01897-001 2019/04/25
I TEK 62/1 - LARS ENGEDAL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 62/1 - LARS ENGEDAL Landbruksdirektoratet LKS 18/01833-005 2019/04/25
I TEK 119/10 - ALVSVÅG HEST OG OMSORG PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 119/10 - ALVSVÅG HEST OG OMSORG Landbruksdirektoratet LKS 18/01878-004 2019/04/25
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING Landbruksdirektoratet LKS 18/02156-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I TEK 132/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ARKLETT, MARIT - 132/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Marit Areklett BJP01 19/01899-001 26 Off.l.26 2019/04/25
I TEK 47/12 - DAHLS HØNSERI AS PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 47/12 - DAHLS HØNSERI AS Landbruksdirektoratet LKS 18/01824-006 2019/04/25
U TEK 110/5 - VÅGA - BRUKSENDERING INSTRUMENTHYTTE - 110/5 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kurt Einar Gullhav CAGR 13/01084-004 2019/04/25
I TEK 92/1 - RUNE HEIMTUN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 92/1 - RUNE HEIMTUN Landbruksdirektoratet LKS 18/01946-006 2019/04/25
I TEK 128/3 - JAKOBSEN OLAF A PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 128/3 - JAKOBSEN OLAF A Landbruksdirektoratet LKS 18/02161-006 2019/04/25
I TEK 139/2 - TERJE HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 139/2 - TERJE HAUSKEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01920-006 2019/04/25
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV UTLEGGSPANT - T2017-021668 JAK 18/04336-206 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
U TEK 110/13 - VÅGA, GJENOPPFØRING AV BRYGGE LANGS SJØ - 110/13 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Svein Erik Wiksnes CAGR 10/02476-008 2019/04/25
I TEK 83/16 - SKEIE GÅRD V/ MARIANNE SKEIE CALLAGHAN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 83/16 - SKEIE GÅRD V/ MARIANNE SKEIE CALLAGHAN Landbruksdirektoratet LKS 18/02078-006 2019/04/25
I TEK 21/14 - SVEIN GUNNAR STAVA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 21/14 - SVEIN GUNNAR STAVA Landbruksdirektoratet LKS 18/01850-007 2019/04/25
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2017-021668 JAK 18/04336-207 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I TEK 39/2 - EINAR ØISTEIN CHRISTENSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 39/2 - EINAR ØISTEIN CHRISTENSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02185-006 2019/04/25
I TEK 130/7 - KJETIL VIKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 130/7 - KJETIL VIKINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/05193-002 2019/04/25
U TEK 109/49 - KVEDNAHAUGEN, FOSEN. GASSANLEGG MED NEDGRAVD PROPANTANK - 109/49-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karsten Bjelland AS CAGR 08/00373-005 2019/04/25
I TEK 144/5 - FREDRIK LUNDE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 144/5 - FREDRIK LUNDE Landbruksdirektoratet LKS 12/03924-005 2019/04/25
U TEK 109/22- FOSEN. BRYGGE - 109/22- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Hartly Brummenæs CAGR 04/02972-007 2019/04/25
I TEK 15/33 - AGNAR JARL DIDRIKSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 15/33 - AGNAR JARL DIDRIKSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02180-007 2019/04/25
I TEK 56/9 - JOSTEIN YTRELAND PRODUKSJONTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 56/9 - JOSTEIN YTRELAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02275-006 2019/04/25
I TEK 129/7 - KJETIL SANDVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 129/7 - KJETIL SANDVIK Landbruksdirektoratet LKS 18/02166-005 2019/04/25
I TEK 30/11 - SANDHÅLAND KÅRE B PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 30/11 - SANDHÅLAND KÅRE B Landbruksdirektoratet LKS 18/01904-007 2019/04/25
I TEK 50/5 - KARI LISE VIK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 50/5 - KARI LISE VIK Landbruksdirektoratet LKS 18/02012-006 2019/04/25
I TEK 108/1 - HELLEVIK GÅRD JON IVAR RØNNEVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 108/1 - HELLEVIK GÅRD JON IVAR RØNNEVIK Landbruksdirektoratet LKS 18/02157-005 2019/04/25
I TEK 15/1225 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 - 15/1225 FNR 1 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER STD:18/4999 Kartverket - Tinglysingen JHE 18/05122-015 2019/04/25
I TEK 53/3 - DAHL SVINEOPPDRETT V/PEDER OSKAR DAHL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 53/3 - DAHL SVINEOPPDRETT V/PEDER OSKAR DAHL Landbruksdirektoratet LKS 18/02162-006 2019/04/25
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GEIR ERIK STORESUND GNR/BNR 84/14 - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING PRODUKSJONSTILSKUDD - GEIR ERIK STORESUND Landbruksdirektoratet LKS 12/00231-010 2019/04/25
I TEK 70/14 - KRISTIAN TJØSVOLL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 70/14 - KRISTIAN TJØSVOLL Landbruksdirektoratet LKS 18/02022-006 2019/04/25
U TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - 147/98 - ETTERSPØRSEL AV MANGLER Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-013 2019/04/25
I TEK 147/22 - HENRIK SØRHAUG PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 147/22 - HENRIK SØRHAUG Landbruksdirektoratet LKS 18/02177-005 2019/04/25
I TEK 73/4 - HILDEGUNN PAULSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 73/4 - HILDEGUNN PAULSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/01951-006 2019/04/25
I TEK 126/5 - OLSEN MASKIN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 126/5 - OLSEN MASKIN Landbruksdirektoratet LKS 18/02071-004 2019/04/25
I TEK 54/2 - MORTEN DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 54/2 - MORTEN DALE Landbruksdirektoratet LKS 18/02020-007 2019/04/25
I TEK 41/1 - JOHN GUNNAR RIISDAL PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 41/1 - JOHN GUNNAR RIISDAL Landbruksdirektoratet LKS 18/02014-006 2019/04/25
I TEK 125/3 - PER ENDRE VIKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 125/3 - PER ENDRE VIKINGSTAD Landbruksdirektoratet LKS 18/02330-006 2019/04/25
I TEK 5/16 - SVENSEN SVEIN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKOT I JORDBRUKET OG TILSKOT TIL AVLØYSING 5/16 - SVENSEN SVEIN Landbruksdirektoratet LKS 18/01978-006 2019/04/25
U TEK 108/7-FOSNANES. NYBYGG KAI - 108/7-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Statens Statens Vegvesen CAGR 10/00143-005 2019/04/25
I TEK 140/7 - ROY HELGE OSNES PRODUKSJONTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 140/7 - ROY HELGE OSNES Landbruksdirektoratet LKS 18/02277-008 2019/04/25
I TEK 48/7 - NALEY MASKIN & LANDBRUKSENTREPENØR PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 48/7 - NALEY MASKIN & LANDBRUKSENTREPENØR Landbruksdirektoratet LKS 18/02086-006 2019/04/25
I TEK 131/12 - HILMAR MARTIN EIDE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 131/12 - HILMAR MARTIN EIDE Landbruksdirektoratet LKS 18/02042-006 2019/04/25
I TEK 113/2 - ALISE KIRKHUS NILSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 113/2 - ALISE KIRKHUS NILSEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02513-004 2019/04/25
U TEK 107/47-LINDØY. OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE - 107/47-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Elias Normann Odde CAGR 10/02200-007 2019/04/25
I TEK 83/3 - ERIK GRØNNINGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 83/3 - ERIK GRØNNINGEN Landbruksdirektoratet LKS 18/02048-007 2019/04/25
I TEK 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - GARASJE OG TERRASSE - 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - REVIDERT SØKNAD Aileen Roaldsøy EDH 19/00838-005 2019/04/25
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - ORIGINAL ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-021 26 Offl.§26 2019/04/25
U TEK 107/25-LINDØY. MUR MED PORT, VEG OG PARKERINGSPLASS/ SNUPLASS - 107/25-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Arne Håkonsen CAGR 06/02330-007 2019/04/25
U TEK 107/10- LINDØY, RØYKSUND. REPARASJON AV KAI - 107/10- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bygg og Kaianlegg AS CAGR 07/03079-006 2019/04/25
I TEK SKADE VED BRØYTING - SKADE VED BRØYTING Gunn Syre HPE 19/01901-001 2019/04/25
U TEK 107/11- FOSNAVEGEN, LINDØY. NYBYGG KAI - 107/11- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Birkeland Maskinentreprenør AS CAGR 12/03086-009 2019/04/25
I TEK 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02269-008 2019/04/25
I TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - MUR - 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - MUR Ruben Milje EDH 19/01902-001 2019/04/25
U TEK 107/1 - LINDØY - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON - 107/1 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy Karmøy Kommune CAGR 13/01382-006 2019/04/25
I SEN PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - MELDING OM VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR NY EIKJEVEG, RL1750 Haugesund kommune JST 13/03162-100 2019/04/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01903-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/25
I TEK 43/29 - HARALD SNØRTELAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 43/29 - HARALD SNØRTELAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02314-006 2019/04/25
I TEK 31/7 - LARS GEIR HAGA PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 31/7 - LARS GEIR HAGA Landbruksdirektoratet LKS 18/02112-006 2019/04/25
I TEK 138/5 - J.HAALAND PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 138/5 - J.HAALAND Landbruksdirektoratet LKS 18/02352-006 2019/04/25
U SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - SVAR - NY STEDFORTREDER PÅ SALGSBEVILLING Rema 1000 Åkrehamn EVI1 12/01587-046 2019/04/25
U TEK 147/390 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG - 147/390 - FERDIGATTEST Arild Evensen KMY 12/03160-011 2019/04/25
I TEK 144/5 - FREDRIK LUNDE PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING 144/5 - FREDRIK LUND Landbruksdirektoratet LKS 18/02292-005 2019/04/25
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/01628-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/25
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - AVTALE - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Novaform Haugesund AS VIHO 18/04935-012 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/04/25
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - AVTALE - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Nordbø & Seglem AS VIHO 18/04935-013 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/04/25
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - AVTALE - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Procon AS VIHO 18/04935-014 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/04/25
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - ENDRINGSBILAG - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Procon AS VIHO 18/04935-015 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/04/25