Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING - KONTROLL AV SALSLØYVE 28.03.19 - EXTRA SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-031 2019/04/24
U TEK 148/12 MFL. - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/12 MFL - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG Multiconsult Norge AS IGR 19/00844-005 2019/04/24
U TEK OPPFØLGING AV KJØREVEGER M.M. - VEDR. ERSTATNING AV KJØRESKADE PÅ PRIVAT VEG - BJØRNHAUGVEGEN JONNY HANSEN MAHA2 19/01533-002 2019/04/24
U TEK 142/786 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, BRIT - 142/786 - SLETTING AV KJØPEKONTRAKT PEDERSEN, BRIT Statens Kartverk NILI1 17/03403-003 2019/04/24
U TEK PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN - TILBAKEMELDING TIL REVIDERT UTKAST PLAN 4077 Asplan Viak AS YSL 17/01503-007 2019/04/24
U TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG Statens Kartverk NILI1 13/04062-031 2019/04/24
U TEK 142/786 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, BRIT - 142/786 - SLETTING AV KJØPEKONTRAKT PEDERSEN, BRIT Statens Kartverk NILI1 17/03403-004 2019/04/24
U TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - ANNONSE - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Karmøynytt / kk-nettside YSL 16/01518-050 2019/04/24
U TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - ANNONSE - PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 Karmøynytt / KK-nettside YSL 18/05019-020 2019/04/24
U TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - ANNONSE - PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 Karmøynytt / KK-nettside YSL 15/04051-016 2019/04/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01743-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01743-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
U TEK GRAVESØKNAD - STANGELANDGATA/LOSGATA - SVAR - GRAVESØKNAD - STANGALANDGATA/LOSGATA Vassbakk & Stol AS KSU01 19/01839-002 2019/04/24
U TEK 13/754 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 - 13/754 - NY RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 Vedavågen Rør AS ORO01 17/04837-004 2019/04/24
U TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited JKV 19/01324-010 2019/04/24
U TEK GRAVESØKNAD - KAIGATA 12 - SVAR - GRAVESØKNAD - KAIGATA 12 Danielsen & Skogland Maskin AS KSU01 19/01844-002 2019/04/24
U TEK 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - TILBYGG OG OMBYGGING TERMINALBYGG - UTVIDELSE AV TAX FREE BUTIKK - RAMMETILLATELSE - 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - TILBYGG OG OMBYGGING TERMINALBYGG - UTVIDELSE AV TAX FREE BUTIKK Archus Arkitekter AS KIS 19/00855-004 2019/04/24
U TEK 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA - SAK TIL UTTALE - 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA Rogaland fylkeskommune EDH 19/01139-008 2019/04/24
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01867-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
I TEK 149/618 - LAGRINGSTILLATELSE YX/7-ELEVEN NORHEIM - KVITTERING FOR INNMELDING - OPPHØR AV ANLEGG FOR FARLIGE STOFFER YX/7-ELEVEN NORHEIM Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb) AMA02 18/05020-002 2019/04/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 66/194 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED VALBERGÅSEN Trond Martin Nilsen BFH 19/00010-046 2019/04/24
I SEN IUA HAUGESUND REGION (NORD-ROGALAND/SUNNHORDLAND IUA) - INFORMASJON OM IUA-REGION 14 - AKSJONER MOT AKUTT FORURENSNING IUA Haugesund VIJO 12/02445-006 2019/04/24
U TEK 13/752 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 13/752 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 15/00608-010 2019/04/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 - NÆRINGSEIENDOM - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Deloitte Advokatfirma AS MSA 19/01858-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/24
U TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/00775-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/24
U TEK 13/753 - BYGG 34, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 13/753 - BYGG 34, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 15/00609-010 2019/04/24
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-059 25 Offl.§25 2019/04/24
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - KOMMENTARER TIL HØRING PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Kay Inge Skårhaug YSL 16/01518-051 2019/04/24
I TEK 118/1, 118/2, 118/52 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING MYKLABUST GARD - SANDVIK QVALE - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET DRENERING MYKLABUST GARD - SANDVIK QVALE Landbruksdirektoratet LKS 18/00166-005 2019/04/24
I TEK 82/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE EIDE - 82/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE EIDE S O Lund AS ORO01 19/01870-001 2019/04/24
I TEK 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 133/59 - AVTALE OM TILKOBLING Vedavågen Rør AS JMJ03 19/01678-003 2019/04/24
I HSE INTENSJONSKUNNGJØRING - ELEKTRONISK LEGEMIDDELHÅNDTERING (ELS) - INNSYNSBEGJÆRING Beckman Automation AS JRE01 17/05142-002 2019/04/24
I TEK 138/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 138/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ORO01 19/01866-001 2019/04/24
I TEK 138/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 138/7 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ORO01 19/01866-002 2019/04/24
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - SVAR - BER OM AT SØKNAD OM BRUKSTILLATELSE BEHANDLES SNARLIG Wegner Advokatfirma AS JKV 16/04496-036 2019/04/24
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG M/GARASJE - 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK. NYBYGG, ENEBOLIG M/GARASJE Hereid Hus AS JMJ03 19/01112-007 2019/04/24
I TEK 148/306 OG 148/928 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 148/306 - OPPMÅLINGSFORRETNING - FULLMAKT Hans Henrik Teigland Holck MAH 19/01358-003 26 Off.l.26 2019/04/24
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - POSTVEGEN, HØYNES. RIVING AV BYGG Vikanes Bungum Arkitekter AS JMJ03 19/01872-001 2019/04/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03476-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-208 25 Offl §25 2019/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-209 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-396 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-397 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-398 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-399 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-400 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-401 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-402 25 Offl §25 2019/04/24
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - AVSLAG JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-029 25 Offl §25 2019/04/24
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - AVSLAG JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-030 25 Offl §25 2019/04/24
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - AVSLAG JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-031 25 Offl §25 2019/04/24
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - AVSLAG JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-032 25 Offl §25 2019/04/24
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - AVSLAG JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-033 25 Offl §25 2019/04/24
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - AVSLAG JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-034 25 Offl §25 2019/04/24
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - AVSLAG JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-035 25 Offl §25 2019/04/24
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - AVSLAG JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-036 25 Offl §25 2019/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - TILBUD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-043 25 Offl §25 2019/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-044 25 Offl §25 2019/04/24
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - INTERVJU FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-026 25 Offl §25 2019/04/24
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - INTERVJU FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-027 25 Offl §25 2019/04/24
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - INTERVJU FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-028 25 Offl §25 2019/04/24
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - INTERVJU FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-029 25 Offl §25 2019/04/24
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - INTERVJU FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-030 25 Offl §25 2019/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - INTERVJU PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-046 25 Offl §25 2019/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - INTERVJU PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-047 25 Offl §25 2019/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - INTERVJU PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-048 25 Offl §25 2019/04/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - SØKNAD SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-004 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-010 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-011 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-012 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-013 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-014 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-015 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-016 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-017 25 Offl §25 2019/04/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-018 25 Offl §25 2019/04/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - SØKNAD HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE ANVO 19/01768-006 25 Offl §25 2019/04/24
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN - SKILTING TIL HAUGALAND ZOO Dyreparken Haugaland Zoo AS HPE 12/01271-392 2019/04/24
U TEK PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. - KOMPLETT PLANFORSLAG PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. Pds Arkitekt AS AAHO 18/03891-015 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1224 FREDHEIMVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-026 2019/04/24
U TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I SKUDENESHAVN Waheed Iftikhar HPE 12/02203-037 2019/04/24
I TEK TILSYN I KOMMUNEN - TILSYNSRAPPORT - GJELDER FOREBYGGING - EKSPONERING FOR ASBESTFIBRE Arbeidstilsynet KJTY 12/00140-229 2019/04/24
I TEK ORGANISK MATERIELRETUR - UTSLIPPSTILLATELSE - ORGANISK MATERIELRETUR AS - VEDTAK OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 17/04563-009 2019/04/24
I TEK TEKNISK PLAN - SALVØY BOLIGFELT - SVAR PÅ GODKJENNING AV TEKNISK PLAN FOR ETABLERING AV FORTAU - KRYSS VED FV. 853 SALVØYVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest BTH04 18/00620-006 2019/04/24
I TEK 149/24 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - 149/24 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN Karmøy Kommune HME 19/01864-001 2019/04/24
I TEK 48/10 - HILLESLAND - BYGGETILSYN - 48/10 - OPPLYSNINGER OM SAKEN Henning Langåker JHE05 19/01571-003 2019/04/24
U TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I KOPERVIK Waheed Iftikhar HPE 12/02203-038 2019/04/24
I TEK 58/526 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - 58/526 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN Karmøy Kommune HME 19/01865-001 2019/04/24
I TEK 66/113 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM. ENDRING AV INNKJØRSEL OG OPPARBEIDELSE AV TOMT - 66/113 - GODKJENNING AV AVKJØRSEL FRA FV. 511 Statens vegvesen, Region vest KIS 15/02472-005 2019/04/24
I TEK 33/55 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 33/55 - FERDIGATTEST FOR DRENERING Odd Helge Bøe LKS 16/01824-012 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1249 MANNESVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-027 2019/04/24
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/01628-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
I TEK 12/498 OG 499 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAMEIET VANNLILJEN - 12/498 OG 499 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAMEIET VANNLILJEN Sameiet Vannliljen Amfi BJP01 19/01868-001 2019/04/24
I TEK PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. - ERKLÆRING - VEGRETT PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. Pds Arkitekt AS AAHO 18/03891-016 26 Off.l.26 2019/04/24
I TEK GRAVESØKNADER FRA VASSBAKK & STOL ETTER VANNBRUDD I 2019 - GRAVESØKNAD - VANNBRUDD I TREVARDVEGEN 1 - 27.02.19 Vassbakk & Stol AS KSU01 19/01876-001 2019/04/24
I TEK GRAVESØKNADER FRA VASSBAKK & STOL ETTER VANNBRUDD I 2019 - GRAVESØKNAD - VANNBRUDD I FISKÅVEGEN 59 - 05.04.19 Vassbakk & Stol AS KSU01 19/01876-002 2019/04/24
I TEK GRAVESØKNADER FRA VASSBAKK & STOL ETTER VANNBRUDD I 2019 - GRAVESØKNAD - VANNBRUDD I VESTRE KARMØYVEG 401 - 12.01.19 Vassbakk & Stol AS KSU01 19/01876-003 2019/04/24
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG VEDTAKSNUMMER V-302-35-2019 (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-393 2019/04/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/01869-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1254 NARAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-028 2019/04/24
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 10. OG 11. MAI 2019 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-183 2019/04/24
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - GRØFTETRASÉ PÅ ÅKRASANDEN - VIRKNINGER PÅ VEGETASJONEN TRE ÅR ETTER Anders Lundberg PCH01 12/00690-210 2019/04/24
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - GRØFTEGRAVING PÅ ÅKRASANDEN OG MEDHAUGSANDEN VINTEREN 2017-18, VEGETASJONSØKOLOGISKE BETRAKTNINGER Anders Lundberg PCH01 12/00690-211 2019/04/24
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - BEFARING PÅ ÅKRASANDEN OG MEDHAUGSANDEN 9. FEBRUAR 2018 Anders Lundberg PCH01 12/00690-212 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1257 NYLANDVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-029 2019/04/24
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-204 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1222 FINKLAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-030 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1664 VARNEVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-031 2019/04/24
U TEK 86/84 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE EIENDOMSSKATT 2019 MSA 18/00872-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1649 SVEHOLMVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-032 2019/04/24
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - SØKNAD OM BESKYTTELSESTEPPE MYKJE SKOLE 17.MAI Mykje skole 17 Mai-komite TVI 16/04347-028 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1612 GJERT BREIDFJORDS VEG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-033 2019/04/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING - STANGELAND BORETTSLAG Stangeland borettslag BMV 12/02524-211 2019/04/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-212 2019/04/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING - SKÅRFELTET BORETTSLAG Skårfeltet Borettslag BMV 12/02524-213 2019/04/24
I SEN ØKONOMISKE STØTTEMIDLER TIL DRIFT AV LOKALRADIO - ORIENTERING TIL EIERSKAPSUTVALGET SAMT REPRESENTANTER FOR EIERE TIL KONTROLLUTVALGET Rogaland Lokalradioforening LYK 18/04314-006 2019/04/24
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - ANG. LOPPEMARKED Marlyn Davidsen HPE 19/00028-006 2019/04/24
I TEK 15/234/0/1 - MONTERING AV VANNMÅLER - ARNE RASMUSSEN - 15/234/1 - FERDIGMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - ARNE RASMUSSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01562-003 2019/04/24
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NASJONAL RETNINGSLINJE FOR PARAMEDISIN Kunnskapsdepartementet BAN03 19/00016-039 2019/04/24
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - KLAGE PÅ TRENINGSTIDER- KVBK Kopervik Volleyballklubb OFL 17/00209-098 2019/04/24
I TEK 160/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PETER JOHANNESEN - 160/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PETER JOHANNESEN Rørlegger Alf Larsen AS ORO01 19/01874-001 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1533 TRÆLHAUGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-034 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1528 MANNESMARKA - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-035 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1504 MYRAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-036 2019/04/24
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - TILLEGGSINFORMASJON - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 19/01360-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILBUD - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILBUD - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILBUD - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
I TEK 102/238 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM - 102/238 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk NILI1 18/01813-009 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1484 TUNGARDEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-037 2019/04/24
I TEK GRAVESØKNAD - FIBERUTBYGGING I VEAVÅGEN - GRAVESØKNAD - FIBERUTBYGGING I VEAVÅGEN GS-Maskin AS ETS 19/01875-001 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1469 TOSTEMVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-038 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1407 VIPEVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-039 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1406 VINGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-040 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1404 NETTAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-041 2019/04/24
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - ANG. LOPPEMARKED Marlyn Davidsen HPE 19/00028-007 2019/04/24
U TEK 102/238 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM - 102/238 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM Statens Kartverk NILI1 18/01813-010 2019/04/24
U SEN KRAV OM OPPREISNING - KRAV OM OPPREISNING MALY 18/01455-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1270 SEVLANDVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-042 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1279 STORHAUGSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-043 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1284 TJØSVOLLVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-044 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1285 TRESKOVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-045 2019/04/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 16/183 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED MEDHAUGSVINGEN Eivind Walland BFH 19/00010-047 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1286 TVEITHOLMVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-046 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1289 VESTRE VEAVEG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-047 2019/04/24
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/24
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 18/05671-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1294 ÅRABROTVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-048 2019/04/24
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - SVAR - KV1402 JONSOKVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-050 2019/04/24
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE PÅ SUPPLERINGSKJØP TIL GJELDENDE VEDLIKEHOLDSAVTALE FOR VISMA VELFERD Visma Unique AS PNO 12/00126-132 2019/04/24
U SEN PLAN 350-2 - REGULERINGSPLAN FOR AMLANDSFELTET - DEL AV 63/174, MINDRE JUSTERING AV AREALBRUK - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE JUSTERING AV AREALBRUK, DEL AV GNR. 63, BNR. 174 Eiendomsavdelingen JST 19/01856-005 2019/04/24
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/24
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - TILLEGG TIL KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/05542-033 2019/04/24
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - 63/140 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 Runar Berge ALA04 19/01156-017 2019/04/24
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - SVAR - TILBAKEMELDING ÅRSRAPPORT FOR 2018 SLAMHÅNDTERING BORGAREDALEN ANALYSER AV SLAMKOMPOST Fylkesmannen I Rogaland ELO 12/00680-073 2019/04/24
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - 63/140 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 ARVE HENNING HYSTAD ALA04 19/01156-018 2019/04/24
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - 63/140 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE STD:19/738 EINAR SOLHEIM ALA04 19/01156-019 2019/04/24