Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 139/84 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: INGHILD DORTHEA STORESUND - OVERDRAGER: RANDI THYRA HAUSKEN LUNDE/ASTRID HAUSKEN/JOHN KYVIK HAUSKEN - DELEGERT VEDTAK - 139/84 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: INGHILD DORTHEA STORESUND - OVERDRAGER: RANDI THYRA HAUSKEN LUNDE/ASTRID HAUSKEN/JOHN KYVIK HAUSKEN Inghild Dorthea Storesund BJP01 19/01724-002 2019/04/23
U TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 - 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/01826-002 2019/04/23
U TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 - 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/01825-002 2019/04/23
U TEK 2/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV ANDRE HANSEN - 2/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV ANDRE HANSEN Storesund Rør AS ALS06 16/05117-003 2019/04/23
U TEK 2/308 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT HÅKON EINARSEN - 2/308 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT HÅKON EINARSEN Storesund Rør AS ALS06 16/05123-003 2019/04/23
U TEK 13/752 - TOSTEMBEKKEN - RØRLEGGERMELDING NYBYGG BYGG 35 - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT AS BYGGESAK 15/608 - 13/752 - TOSTEMBEKKEN - RØRLEGGERMELDING NYBYGG BYGG 35 - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT AS BYGGESAK 15/608 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01817-002 2019/04/23
I TEK 64/823 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG GARASJE, NYBYGG HAGESTUE, MURER OG TERRENGARBEID OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 68/823 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 13/03242-012 2019/04/23
I TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 1/78- MOTTATT MANGLER I K Gabrielsen IGR 19/00956-004 2019/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-005 25 Offl §25 2019/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-006 25 Offl §25 2019/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-007 25 Offl §25 2019/04/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - SØKNAD HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-004 25 Offl §25 2019/04/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 100% I KOPERVIK. - SØKNAD HELSESYKEPLEIER 100% I KOPERVIK. JEN05 19/01769-005 25 Offl §25 2019/04/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES ANVO 19/01770-003 25 Offl §25 2019/04/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER EIENDOMSKATT - SØKNAD RÅDGIVER EIENDOMSKATT MSE 19/01772-004 25 Offl §25 2019/04/23
U TEK TRAFIKKSIKRING - SVAR - FORESPØRSEL OM ETABLERING AV TRAFIKKSIKRINGSTILTAK I KRYSSET ASALDALVEGEN/ASALDALBAKKEN Nils Reidar Hovden HPE 13/03179-026 2019/04/23
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - GENERELL VARSLINGSPLAN FOR ARBEID MED FIBER LANGS VEI Helgevold Elektro Haugesund AS KSU01 17/00247-140 2019/04/23
U SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - SIGNERT AVTALE - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER AktiMed Norge AS KRWI 19/00508-017 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/04/23
U SKU INNHENTING AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/23
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - 22/43 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Finn Halvardsen Ferkingstad HAS 18/05672-026 2019/04/23
I TEK 152265 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLGÅRD, STEN KENNETH - 152265 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLGÅRD, STEN KENNETH Sten Kenneth Solgård BJP01 19/01848-001 26 Off.l.26 2019/04/23
U TEK 84/31 - KOLSTØNESET, VÅGE. TERRENGINNGREP - MASSEUTTAK - SVAR - 84/31 - FORLENGELSE AV TIDSRAMME FOR SØKNAD Vassbakk & Stol AS KMY 12/05424-012 2019/04/23
U TEK 114/142 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDNY MARIE GRÜNER - 114/142 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDNY MARIE GRÜNER Rørleggermester Olsen ALS06 19/01846-003 2019/04/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 102/130 - FORELØPIG SVAR - KLAGE EIENDOMSSKATT 2019 - 102/130 MSA 19/01821-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/23
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - FORESPØRSEL OM KOMMENTAR TIL MERKNAD FRA NABO Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-008 2019/04/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01643-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U TEK 112/160 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 112/160 - KLAGE PÅ TAKST FOR EIENDOMSSKATT MSA 19/01608-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/23
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I TEK TEKNISK PLAN - OVERVANN SALHUSVEGEN SØR - 148/190 - OVERSENDER TEGNINGER - TIL SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN - OVERVANN SALHUSVEGEN SØR - 148/190 Cowi AS BTH04 19/01699-007 2019/04/23
I TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I KOPERVIK Mahmood Iqbal Nisar HPE 12/02203-036 2019/04/23
I TEK 90/12 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT HØVRING - 19/12 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT HØVRING Tindeland Rør AS ORO01 19/01850-001 2019/04/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/134 - BESTILLING AV NABOLISTE Guowei Choi GEL 19/00021-206 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1224 FREDHEIMVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-001 2019/04/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01824-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1249 MANNESVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-002 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1254 NARAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-003 2019/04/23
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - 22/43 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kim Morten Skare Martinsen HAS 18/05672-027 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1257 NYLANDVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-004 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1270 SEVLANDVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-005 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1279 STORHAUGSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-006 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1284 TJØSVOLLVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-007 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1285 TRESKOVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-008 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1286 TVEITHOLMVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-009 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1289 VESTRE VEAVEG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-010 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1294 ÅRABROTVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-011 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1401 HANSADALVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-012 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1402 JONSOKVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-013 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1404 NETTAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-014 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1406 VINGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-015 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1407 VIPEVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-016 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1469 TOSTEMVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-017 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1484 TUNGARDEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-018 2019/04/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/77,87,88,85,169 - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/77,87,88,85,169 MSA 19/01780-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1504 MYRAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-019 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1528 MANNESMARKA - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-020 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1533 TRÆLHAUGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-021 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1612 GJERT BREIDFJORDS VEG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-022 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1649 SVEHOLMVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-023 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1664 VARNEVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-024 2019/04/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK TELENOR - KV1222 FINKLAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS KSU01 19/01847-025 2019/04/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/1038 - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSKATT MSA 19/01767-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/23
I TEK 64/28 - KJØP AV TOMT - RUSVIKVEGEN - 64/28 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT I RUSVIKVEGEN Alliance Invest AS MAAA1 19/01851-001 2019/04/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - PÅSKEKRIM, SILK Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kultur Festival... EVI1 19/00022-039 2019/04/23
I TEK 148/334 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE JØRGEN MO - 148/334 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE JØRGEN MO Bråstein & Stelander AS ORO01 19/01854-001 2019/04/23
I TEK 119/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE - 119/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE Sig Halvorsen AS ORO01 19/01857-001 2019/04/23
I TEK 109/42 OG 62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORNES, HERLAUG KATRINE, SJO, REIDUN , UNDHEIM , KARI , SALHUS, PER INGAR OG ØYSTEIN - 109/42 OG 62 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Herlaug Katrine Norenes BJP01 19/01849-001 26 Off.l.26 2019/04/23
I TEK 64/1291-, LIARFJELL, STANGELAND. LEVEGG OG TERRASSE - 64/1291 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Helga Elisabeth Servan KMY 10/02857-005 2019/04/23
I TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - 66/194 - BESTILLING AV UTSTIKKING I K Gabrielsen JHE 19/00621-009 2019/04/23
U TEK INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON Svehaug Entreprenør AS ETS 18/05598-003 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD - FRILUFTSLIV FOR ALLE Haugesund Turistforening JAH 19/00030-155 2019/04/23
U TEK 43/22 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 43/22 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01676-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Helsesportlag JAH 19/00030-156 2019/04/23
U TEK 102/28 - EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 102/28 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - BER OM NY VURDERING DA BOENHET ER UBEBOELIG MSA 19/01672-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD Stokkastrand Leikarrings Dansegruppe For Funksjonshemmede JAH 19/00030-157 2019/04/23
I TEK SKOGBRUK - VARSEL OM SKOGRYDDING VED HØYSPENTLINJER TILHØRENDE HAUGALAND KRAFT NETT AS Haugaland Kraft Nett AS ALI 12/00115-059 2019/04/23
I TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN VIHO 19/01628-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD DRIFTSTILSKUDD SUPERLAGET Karmøy Innebandyklubb JAH 19/00030-158 2019/04/23
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD HU-LAG HÅNDBALL Kolnes Idrettslag JAH 19/00030-159 2019/04/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/01659-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I TEK 102/238 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM - 102/238 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk NILI1 18/01813-008 2019/04/23
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 142/790 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Prosjekt AS REK 19/00023-048 2019/04/23
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER KHW 12/04604-269 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U SKU PRODUKSJONSSTØTTE - SVAR - SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE Karl Johan Paulsen Freelance JAH 19/01518-004 2019/04/23
U TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - KLAGE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/04878-021 2019/04/23
U TEK 102/28 - EIENDOMSSKATT - SVAR - 102/28 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01670-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/23
U TEK 148/1034 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 148/1034 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01632-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/23
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/847 - AVKJØRSEL FRA OFFENTLIG VEG Petter J. Rasmussen AS IGR 18/02072-011 2019/04/23
I TEK 115/142 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV BJERKENES - 115/37 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV BJERKENES Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01855-001 2019/04/23
I TEK PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. Pds Arkitekt AS AAHO 18/03891-013 2019/04/23
U TEK 141/220 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/220 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 19/00719-008 2019/04/23
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - SANERING AV PARAFINTANK Gunnar Sande PEID 14/03191-078 2019/04/23
I TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG - GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG Christina Ferkingstad for Veamyr entreprenør ETS 19/01862-001 2019/04/23
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 58/59, 58/68, 58/96, 58/94, 58/477, 58/478 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HAVNEGATEN 5, KOPERVIK GARVIK-GRUPPEN AS Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 19/00023-049 2019/04/23
U TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - ENDRING AV ADKOMST - KLAGEBEHANDLING Gjestfrie Hus Drift AS JMJ03 18/04565-020 2019/04/23
U TEK 58/109 - KOPERVIK - SØKNAD OM SEKSJONERING - 58/109 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Bent Thorleif Kolbeinsen HAS 19/01230-006 2019/04/23
I SKU ELEVSAK - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-099 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - OVERSENDINGSBREV MED FRIST KMV 18/01685-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03572-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - GRUNNET UBEBODD ANNA 19/01695-002 24 Offl.§24 2019/04/23
I SEN FOLKEREGISTERET - VEDRØRENDE SØKNAD OM UTLEVERING AV FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER Skatteetaten VIJO 14/02855-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U TEK 3/203, 393 OG 557 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SVAR - 3/203, 393 OG 557 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Oddvar Skorpe AMJ 19/01308-002 26 Off.l.26 2019/04/23
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 94/35 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Hugo Austevik PEID 14/03191-077 2019/04/23
I SEN - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01433-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
U TEK 5/537 OG 5/543 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SOLSTEIN AS - SVAR - 5/537 OG 5/543 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SOLSTEIN AS Solstein AS AMJ 18/04849-002 2019/04/23
I TEK 119/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE - 119/50 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE Sig Halvorsen AS ALS06 19/01857-002 2019/04/23
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILSLUTNINGSBREV TIL RAMMEAVTALE VEDRØRENDE KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Karmøy Kirkelig Fellesråd KRWI 19/01792-001 2019/04/23
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - GRØFTETRASÉ PÅ ÅKRASANDEN - VIRKNINGER AV SANDDYNEVEGETASJONEN GRUNNLAGSUNDERSØKELSE 2014 Anders Lundberg PCH01 12/00690-209 2019/04/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 2/33,365,430 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-207 2019/04/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/695 - BESTILLING AV NABOLISTE Geir Tangjerd GEL 19/00021-208 2019/04/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/531 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-210 2019/04/23
I TEK 57/422 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID NORNES - 57/422 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID NORNES Vedavågen Rør AS ORO01 19/01863-001 2019/04/23
U SEN FRAMTIDIGE SAMFERDSELSPAKKER PÅ HAUGALANDET - FRAMTIDIGE SAMFERDSELSPAKKER PÅ HAUGALANDET Statens vegvesen - Region vest JST 19/01012-005 2019/04/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/720 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-209 2019/04/23
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TAKKER NEI TIL STILLING BLI01 19/00587-395 25 Offl.§25 2019/04/23
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN VIHO 19/01628-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/23
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/01628-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/23
I TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - MELDING FRA LEVERANDØR - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES TES02 19/01360-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/23