Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-138 25 Offl §25 2019/04/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-139 25 Offl §25 2019/04/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-063 25 Offl §25 2019/04/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-064 25 Offl §25 2019/04/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-065 25 Offl §25 2019/04/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-066 25 Offl §25 2019/04/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-067 25 Offl §25 2019/04/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-068 25 Offl §25 2019/04/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-069 25 Offl §25 2019/04/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-070 25 Offl §25 2019/04/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-071 25 Offl §25 2019/04/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-072 25 Offl §25 2019/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED HJEMMETJENESTE MIDT ANVO 19/01662-003 25 Offl §25 2019/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-008 25 Offl §25 2019/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - SØKNAD SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-003 25 Offl §25 2019/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-010 25 Offl §25 2019/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - SØKNAD VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-008 25 Offl §25 2019/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-004 25 Offl §25 2019/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES ANVO 19/01770-002 25 Offl §25 2019/04/18