Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE INNSYNSBEGJÆRINGER - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ INNSYN I ELEVLISTE Fylkesmannen I Rogaland CBE02 13/03790-030 2019/04/16
U TEK 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE Anders Fjelltun EDH 19/01483-010 2019/04/16
I SKU STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNOPPLÆRINGEN - PARTNERSKAPSAVTALE - DESENTRALISERT ORDNING FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SKULEN 2019-2020 Høgskulen på Vestlandet LIS01 12/00337-005 2019/04/16
I SEN INNFORDRING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2019/410821/200 - MHO01 18/04336-202 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I TEK ANMODNING OM OPPSTART AV PLANARBEID - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS FV. 511 OG FV. 852 - SVAR PÅ ANMODNING OM PLANARBEID LANGS FV. 511 OG FV. 852 Statens vegvesen - Region vest HPE 18/04414-002 2019/04/16
U TEK 4/132 - KYRKJEGARDVEGEN, MUNKAJORD - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG OG NY ADKOMST - 4/132 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Byggconsultvest Ronny Johnsen JHE05 18/01069-022 2019/04/16
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BERGE SAG - JUSTERINGSAVTALE FOR MOKSHEIMTUNET Berge Sag Boligtomter AS AMA 19/01827-001 2019/04/16
U TEK 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING - RAMMETILLATELSE - 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING Opus Arkitekter AS IGR 19/01529-003 2019/04/16
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-054 25 Offl.§25 2019/04/16
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00122-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - KOMPENSASJON TURNUSLEGE 2019 Åkra Legesenter AS BSE02 12/01048-046 2019/04/16
I SKU LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFT I MIDLERTIDIGE LOKALER FOR LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet AS RHO 14/03496-004 2019/04/16
I SEN LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM GODKJENNING, DISPENSASJON, MILJØRETTET HELSEVERN, MIDLERTIDIGE LOKALER FOR LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet AS BAN01 14/04698-005 2019/04/16
U TEK 88/41, 195, 220, HELGANESVEGEN, VELDE- SØNDRE. UTVIDELSE AV KONTOR - 88/195 - FERDIGATTEST Flyplass Senteret AS JHE05 07/02142-010 2019/04/16
I TEK 149/536 - SPANNE - FORHÅNDSKONFERANSE - 149/536 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Raglamyr Handelspark AS IGR 19/01128-002 2019/04/16
U TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER - 86/244 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04190-020 2019/04/16
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-055 25 Offl.§25 2019/04/16
I TEK 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST - 130/20 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL, SITUASJONSKART OG TEGNING Kjetil Vikingstad KIS 18/02366-005 2019/04/16
U TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 - SVAR - PLANFORSLAG - PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 Petter J. Rasmussen AS YSL 18/04216-007 2019/04/16
I TEK 148/12 MFL. - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - 148/31 MFL. UTTALE VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/00844-009 2019/04/16
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-056 25 Offl.§25 2019/04/16
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-057 25 Offl.§25 2019/04/16
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-058 25 Offl.§25 2019/04/16
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - FISKERIDAGENE 2019 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum EVI1 19/00022-038 26 Off.l.26 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - INTERVJU VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-024 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-186 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-187 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-188 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-189 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-190 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-191 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-192 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-193 25 Offl §25 2019/04/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-152 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-061 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-062 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-063 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-064 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-065 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-066 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-067 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-068 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-069 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-070 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-071 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-072 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-073 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-074 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-075 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-076 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-077 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-078 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-079 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-080 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-081 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-082 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-083 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-084 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-085 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-086 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-087 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-088 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-089 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-090 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-091 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-092 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-093 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-094 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-095 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-096 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-097 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-098 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-099 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-100 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-101 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-102 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-103 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-104 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-105 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-106 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-107 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-108 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-109 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-110 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-111 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-112 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-113 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-114 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-115 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-116 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-117 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-118 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-119 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-120 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-121 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-122 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-123 25 Offl §25 2019/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-124 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-206 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-207 25 Offl §25 2019/04/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-056 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-008 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-009 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER100 % FAST VED FREDHEIM BUFELLESSKAP - TRUKKET SYKEPLEIER100 % FAST VED FREDHEIM BUFELLESSKAP ARO07 19/01196-007 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - AVSLAG MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-043 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - AVSLAG MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-044 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-026 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-027 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-028 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-029 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-030 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-031 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-032 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-033 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - TRUKKET FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-034 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-035 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-036 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-037 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-038 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-039 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-040 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-041 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-042 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-043 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-044 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-045 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-046 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-047 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-048 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-049 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - INTERVJU FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-050 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-051 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-052 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-053 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-054 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-055 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-007 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-008 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - INTERVJU VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-009 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-010 25 Offl §25 2019/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - INTERVJU VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-011 25 Offl §25 2019/04/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-007 25 Offl §25 2019/04/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-008 25 Offl §25 2019/04/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - SØKNAD VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-005 25 Offl §25 2019/04/16
I TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM BRUK AV OMRÅDER I ÅKREHAMN UNDER FISKERIDAGENE 2019 Bjarne Lund HPE 12/02934-049 2019/04/16
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hille Melbye Arkitekter AS MBJ03 19/00501-106 2019/04/16
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Berge Sag og Trelast AS MBJ03 19/00501-107 2019/04/16
I TEK 58/109 - KOPERVIK - SØKNAD OM SEKSJONERING - 58/109 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SEKSJONERING Kartverket - Tinglysingen HAS 19/01230-005 2019/04/16
U TEK 57/127 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - DOBBEL EIENDOMSSKATT GNR. 57, BNR. 127 - FRA 2019 MSA 15/01621-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/16
I TEK 141/220 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/220 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SEKSJONERING Kartverket - Tinglysingen HAS 19/00719-007 2019/04/16
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/1379 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ENGVEGEN 25 Marianne Breivik Fagerland MAHA1 15/02071-186 2019/04/16
I TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - 63/306 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING STD:19/738 Kartverket - Tinglysingen ALA04 19/01156-016 2019/04/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/105 - BESTILLING AV NABOLISTE - FJERNING AV TRÆR Synnøve Sandhåland GEL 19/00021-203 2019/04/16
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING Hans J Rasmussen AS GTH 18/03897-014 2019/04/16
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - BER OM AT SØKNAD OM BRUKSTILLATELSE BEHANDLES SNARLIG Wegner Advokatfirma AS JKV 16/04496-035 2019/04/16
I TEK 57/288, 610 - SANDSGATA - SKUDENESHAVN - LEVEGG - 57/288, 610 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Johan Andreas Melhus JHE05 13/04086-004 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Stokkastrand skole SWI 19/01536-009 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Ådland skole SWI 19/01536-010 2019/04/16
U TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - 13/355 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS GTH 19/00293-007 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Bø ungdomsskole SWI 19/01536-011 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Stangeland ungdomsskole SWI 19/01536-012 2019/04/16
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 133/1 - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 133/1 MSA 15/01306-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/16
U TEK 57/288, 610 - SANDSGATA - SKUDENESHAVN - LEVEGG - 57/288, 610 - FERDIGATTEST Johan Andreas Melhus JHE05 13/04086-005 2019/04/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 8/17 - BESTILLING AV EIERLISTE Geir Tangjerd GEL 19/00021-204 26 Off.l.26 2019/04/16
I TEK KIRKELIGE EIENDOMMER - AVALDSNES PRESTEGÅRD - OPPFYLLELSE AV KJØPEKONTRAKT AV 03.02.2014 AVG.NR. - 244-1, 2, 3, 4 OG 8003 Opplysningsvesenets Fond MAAA1 16/00373-014 2019/04/16
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Norheim Handelspark AS EDH 19/01830-001 2019/04/16
U TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG GARASJE OG HALL - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS GTH 18/03108-022 2019/04/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 11/387 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-205 2019/04/16
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Ruth Margaret AMJ 19/01471-008 2019/04/16
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Gudmund AMJ 19/01471-009 2019/04/16
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Gudmund AMJ 19/01471-010 2019/04/16
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Gudmund AMJ 19/01471-011 2019/04/16
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Samuel AMJ 19/01471-012 2019/04/16
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Gudmund AMJ 19/01471-013 2019/04/16
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Li Magnar Inge AMJ 19/01471-014 2019/04/16
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-270 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
U TEK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01585-006 2019/04/16
I TEK 86/120 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES - TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - 86/120 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roy Egil Hauge JHE05 13/03116-004 2019/04/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TAKKER NEI TIL TILBUD OM STILLING BLI01 19/00587-394 25 Offl.§25 2019/04/16
U TEK TEKNISK PLAN - SNUHAMMER, 15/1651 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK TEKNISK PLAN - SNUHAMMER, 15/1651 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01586-006 2019/04/16
U TEK TEKNISK PLAN - KROKHAUGEN, 4/12 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK TEKNISK PLAN - KROKHAUGEN, 4/12 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01588-006 2019/04/16
U TEK RAMMEAVTALE - GLASSMESTERTJENESTER - KUNNGJØRING - 19/1062 GLASSMESTERTJENESTER Mercell Norge AS TES02 19/01062-001 2019/04/16
U SEN INNFORDRING - ENDRING I FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-203 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
U TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - SVAR - KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 Avaldsnes Skoglag SA PCH01 18/03066-011 2019/04/16
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN 2019/2020 Karmøy Innebandyklubb OFL 17/00209-097 2019/04/16
U TEK 4/455 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE OG BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 4/455 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE OG BOD Ruben Sandslett GTH 19/01793-003 2019/04/16
I TEK 60/6 - SØRSTOKKEHAUGEN, SØRSTOKKE - TILBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG - 60/6 - REDEGJØRELSE FOR REHABILITERING AV SEFRAKBYGG Eskild Kvala AS EDH 19/01666-005 2019/04/16
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 22/350 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GUNNAR TANGEN Boligleverandøren Karmøy AS REK 19/00023-047 2019/04/16
U TEK TEKNISK PLAN - OVERVANN SALHUSVEGEN SØR - 148/190 - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN 148/190 - OVERVANN SALHUSVEGEN SØR - 148/190 Cowi AS BTH04 19/01699-006 2019/04/16
I TEK GRAVESØKNAD - STANGELANDGATA/LOSGATA - GRAVESØKNAD - STANGALANDGATA/LOSGATA Vassbakk & Stol AS ETS 19/01839-001 2019/04/16
I TEK 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - TILBYGG OG OMBYGGING TERMINALBYGG - UTVIDELSE AV TAX FREE BUTIKK - 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - TILBYGG OG OMBYGGING TERMINALBYGG - UTVIDELSE AV TAX FREE BUTIKK Archus Arkitekter AS KIS 19/00855-003 2019/04/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01834-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I TEK 58/526 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - 58/526 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN Karmøy Kommune HME 19/01835-001 2019/04/16
I TEK 5/642 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - 5/642 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN Karmøy Kommune HME 19/01837-001 2019/04/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01836-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I TEK 119/118 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - 119/118 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN Karmøy Kommune HME 19/01838-001 2019/04/16
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-271 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - DOKUMENTASJON AV UNDERSØKELSE SWI 18/01816-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Berit Elise Mæland SALF 19/00598-013 2019/04/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01840-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I TEK FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - INVITASJON TIL DELTAKELSE I STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKTET «FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET» PÅ HAUGALANDET Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet BJP01 19/00593-003 2019/04/16
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Opus Arkitekter AS MBJ03 19/00501-108 2019/04/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03577-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/16
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Kopervik skole SWI 19/01536-013 2019/04/16
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 72 BNR 111 INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/00968-019 2019/04/16
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING GNR 72 BNR 156 INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/00968-020 2019/04/16
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING GNR 72 BNR 66 INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/00968-021 2019/04/16