Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-004 2019/04/15
U TEK 109/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG BYGGESAK: 18/5250 - 109/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG BYGGESAK: 18/5250 Inge Vaaga AS ORO01 18/05251-003 2019/04/15
U TEK 1/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDUN MYRE - 1/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDUN MYRE Vedavågen Rør AS ALS06 19/01463-002 2019/04/15
U TEK 13/696 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AMFISENTERET ÅKRA - 13/696 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AMFISENTERET ÅKRA Comfort Karmøy AS ALS06 19/01668-002 2019/04/15
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - ANNONSE - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY H-avis / KK-nettside YSL 17/01396-045 2019/04/15
U TEK 13/96 - TUNGARDEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/96 - TUNGARDEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Kent Are Solli EDH 19/01641-005 2019/04/15
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - SVAR - KLAGE - KLOAKKSANERING, INDRETREVEGEN Louise Løvereide MAHA1 18/00968-011 2019/04/15
U TEK 60/174 - HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 60/174 - HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG Sveinung Zahl EDH 19/01433-005 2019/04/15
U TEK 57/643 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJØMANNSFORENINGEN - 57/643 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJØMANNSFORENINGEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01706-003 2019/04/15
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - SVAR - ANGÅENDE KLOAKK I INDRETREVEGEN Silje Therese Ådnesen MAHA1 18/00968-013 2019/04/15
U TEK 57/626 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE, DR. JENSENS VEG - 57/626 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE, DR. JENSENS VEG Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01709-002 2019/04/15
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - SVAR - KLAGE PÅ VARSEL OM KLOAKKSANERING I INDRETREVEGEN Oddvar Dankel MAHA1 18/00968-014 2019/04/15
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING OG TEKNISK INSTALLASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING OG TEKNISK INSTALLASJON Hille Melbye Arkitekter AS IGR 19/01721-002 2019/04/15
U TEK 47/337 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/337 - FERDIGATTEST Monika Simonsen JHE05 13/02786-005 2019/04/15
U TEK 50/16, AUSTRE KARMØYVEG, FALNES P. GÅRD. REHABILITERING AV PIPE - 50/16 - FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 12/04808-005 2019/04/15
U TEK 86/15 - KONG AUGVALDSVEG, AVALDSNES. OVERBYGG OVER INNGANGSDØR - 86/15 - FERDIGATTEST INNGANGSDØR Bjørg Lervik Lundemoen JHE05 10/02543-005 2019/04/15
U TEK 58/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/12 - RØRLEGGERMELDING - BETÅENDE BYGG - STØLEBUKTVEGEN, KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01754-002 2019/04/15
U TEK 12/116/02 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS - 12/116/02 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS Per Inge Sjurseth AS ALS06 19/01758-002 2019/04/15
U TEK 12/337 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS - 12/337 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS Per Inge Sjurseth AS ALS06 19/01756-002 2019/04/15
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEREFERAT HTV - OK - 08.04.19 Engedal Jorunn Utdanningsforbundet GKH01 12/00233-070 2019/04/15
I TEK 123/41 - SNIKVEGEN, SNIK - UTSLIPPSTILLATELSE - 123/41 - MONTERINGSKORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac JMJ03 18/03486-004 2019/04/15
I TEK 38/204 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING- KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 38/204 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING- KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Alina Bertova XXI 19/01806-001 2019/04/15
I TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - ØNSKER PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNING OVERSENDT TIL ARKIV Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/00267-037 2019/04/15
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - SVAR - VARSEL OM PÅLEGG OG VARSEL OM TVANGSMULKT Husøy Terminalen AS PEID 18/01519-026 2019/04/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 4/38 - BESTILLING AV NABOLISTE Maghsoud Bagheri GEL 19/00021-202 2019/04/15
I TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 22/73 - GRENSENE MOT EIENDOM ER FASTSATT I TIDLIGERE OPPMÅLINGSFORRETNING - SVV MØTER DERFOR IKKE PÅ DENNE Statens vegvesen - Region vest AMJ 19/01543-009 2019/04/15
I SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREFØRING AV STOLPEJAKTEN I HAUGESUND KOMMUNE Haugesund Idrettslag Orientering SMA01 13/00440-059 2019/04/15
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR TIDLIG OPPDAGELSE AV UTSATTE BARN OG UNGE Helsedirektoratet BAN03 19/00016-038 2019/04/15
I TEK 149/491 OG 149/497 - SPANNE - FORHÅNDSKONFERANSE - 149/491 OG 149/497 - NYE SKISSER OG KART Block Watne AS IGR 19/01722-002 2019/04/15
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING Skude Bygg Eiendom AS EDH 19/01581-005 2019/04/15
U SKU STYRERRESSURSER FOR TRE BARNEHAGER - VEILEDNING BARNEHAGELOVENS § 17 Fus AS AGO 19/01787-002 2019/04/15
I TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/00775-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 57/162 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Trygve J Sjøen AS REK 19/00023-046 2019/04/15
U TEK 57/53 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN. REHABILITERING AV PIPE - 57/53 - FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 12/00124-005 2019/04/15
I TEK 123/123 - SNIKVEGEN, SNIK - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 123/123 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JKV 18/01141-006 2019/04/15
I TEK 47/138, 52/2, 32/54, 25/119, 6/33 OG 64/353 - KARMØY - RIVING AV BETONGOBJEKTER OG TÅRN - 47/138, 52/2, 32/54, 25/119, 6/33 OG 64/353 - KARMØY - RIVING AV BETONGOBJEKTER OG TÅRN Norsk Saneringsservice AS IGR 19/01808-001 2019/04/15
I SEN TILSTANDSVURDERING - KOPERVIK HAVN - KOPERVIK HAVN - SÆRUTSKRIFT Karmsund Havn IKS OVR 18/01201-007 2019/04/15
I TEK PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ - PLANFORSLAG FOR KOMMUNAL DETALJREGULERING PLAN 4076 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG FV840 TORVASTADVEGEN STREKNINGEN HÅLAND TIL BØ FOR BEHANDLING. Asplan Viak AS YSL 17/01501-008 2019/04/15
I TEK 109/5 - FOSEN - FORHÅNDSKONFERANSE - 109/5 - TEGNINGER OG KART TIL TENKT UTSKILLING/ BYGGING PÅ EIENDOM Ståle Sørensen KRRE 19/01730-002 2019/04/15
I TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - REPERASJON AV KAI - 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - REPERASJON AV KAI Petter J. Rasmussen AS KIS 19/01809-001 2019/04/15
I TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER - 86/344 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04190-019 2019/04/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 102/130 - KLAGE EIENDOMSSKATT 2019 - 102/130 MSA 19/01821-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/15
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-001 2019/04/15
U TEK 149/475 - SPANNATOPPEN, SPANNE, GARASJEPORT I CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/475 - SPANNATOPPEN, SPANNE, GARASJEPORT I CARPORT Tor Henrik Leipart Haavik KRRE 19/01655-002 2019/04/15
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - GENERELL VARSLINGSPLAN FOR ARBEID MED FIBER LANGS VEI Helgevold Elektro Haugesund AS KSU01 17/00247-139 2019/04/15
U TEK 16/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT SKAUG - 16/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT SKAUG S O Lund AS ALS06 19/01803-002 2019/04/15
U SKU SKADETILFELLE - SVAR - PURRING PÅ SKADERAPPORT LIS01 19/00585-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1097 - BESTILLING AV NABOLISTE Hellvik hus Karmøy AS GEL 19/00021-197 2019/04/15
I TEK 13/754 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/754 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS IGR 15/00611-012 2019/04/15
I TEK 13/753 - BYGG 34, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/753 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS IGR 15/00609-009 2019/04/15
I TEK 13/752 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/752 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS IGR 15/00608-009 2019/04/15
U SEN UNGDOMSRÅD I KARMØY - PROTOKOLL - UNGDOMSRÅD 11.04.2019 . LYK 17/04278-018 2019/04/15
I TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 - 149/489 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Block Watne AS KMY 18/05607-006 2019/04/15
I TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-2 - 149/489 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Block Watne AS KMY 18/05608-006 2019/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-006 25 Offl §25 2019/04/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-003 25 Offl §25 2019/04/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 122/38 - BESTILLING AV NABOLISTE Marte Ringseth Helgeland GEL 19/00021-198 2019/04/15
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SPESIALISTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM TRYGDEREFUSJON FOR LEGER M.V. Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-037 2019/04/15
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL ANG. VANNMENGDE I KUM V/TOMT 113/48 Garvik Prosjekt AS ABU01 17/01108-076 2019/04/15
I TEK 57/4 OG 57/651 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - REPERASJON AV KAIANLEGG - 57/4 OG 57/651 - KARIGATA, SKUDENESHAVN - REPERASJON AV KAIANLEGG Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/01811-001 2019/04/15
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL ANG. SLOKKEVANN Firesafe AS ABU01 17/01108-075 2019/04/15
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BESTILLING AV KAPASITETSVURDERING VA FOR 63/274 Block Watne AS ABU01 17/01108-077 2019/04/15
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILLSKUDD FOR TILTAK TIL TRUEDE NATURTYPER I 2019 BLIKSHAVN, ANNE LISE Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-203 2019/04/15
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD FOR TILTAK TIL TRUEDE NATURTYPER I 2019 DALE, LARS BJARNE Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-205 2019/04/15
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD FOR TILTAK TIL TRUEDE NATURTYPER I 2019 Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-206 2019/04/15
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD FOR TILTAK TIL TRUEDE NATURTYPER I 2019 FRETTE, JON EGIL Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-204 2019/04/15
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD FOR TILTAK TIL TRUEDE NATURTYPER I 2019 DALE, MORTEN Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-207 2019/04/15
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - ESTIMERT TILBUD STRØMFORSYNING AV NY PUMPESTASJON MOKSHEIM, KARMØY KOMMUNE. VERSJON 2 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Haugaland Kraft AS JTH 17/00780-018 2019/04/15
I TEK 85/39 - UTVIK - NYBYGG - 85/39 - PROTEST PÅ NABOVARSEL Veronika Digernes JMJ03 19/01112-006 2019/04/15
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - MERKNADER TIL NABOVARSEL Anita Mackay Kristensen Vikingstad KRRE 19/01810-002 2019/04/15
I TEK 50/48 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR - 50/48 - UTTALE TIL DISPENSASJON - MINDRE DRIFTSBYGNING PÅ KIRKEGÅRD Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 19/01050-006 2019/04/15
I TEK 119/52 - SPANNAVEGEN, MYKJE - NYBYGG HAGESTUE OG BETONGDEKKE PÅ BRYGGE - 119/52 - SPANNAVEGEN, MYKJE - NYBYGG HAGESTUE OG BETONGDEKKE PÅ BRYGGE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KRRE 19/01600-003 2019/04/15
I SKU INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IDRETTSANLEGG - INNKALLING TIL GENARALFORSAMLING 2018 - HIL HALLEN AS Hil-Hallen AS JAH 12/02268-022 2019/04/15
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - LONGANESVEGEN, BYGNES - GNR. 102 OG BNR. 221 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/05542-032 2019/04/15
I TEK 118/6 OG 147/2 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET DRENERING Landbruksdirektoratet LKS 18/01368-003 2019/04/15
I TEK 27/19 OG 21 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD SVEINSVOLD GÅRD - BJØRN TOLLEF SVEINSVOLD - 27/19, 21 - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET DRENERING SVEINSVOLD GÅRD - BJØRN TOLLEF SVEINSVOLD Landbruksdirektoratet LKS 16/01000-004 2019/04/15
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL PLANTING AV KANTVEGETASJON LANGS BLIKSHAVNBEKKEN Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-208 2019/04/15
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 - 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/01825-001 2019/04/15
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-103 2019/04/15
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Tindeland Rør AS MBJ03 19/00501-104 2019/04/15
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING/SPRINKLING, BØKELUNDEN KOPERVIK Vedavågen Rør AS ABU01 17/01108-074 2019/04/15
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-105 2019/04/15
U TEK 60/6 - SØRSTOKKEHAUGEN, SØRSTOKKE - TILBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG - 60/6 - OVERSENDELSE AV UTTALE - SØRSTOKKEHAUGEN, SØRSTOKKE - TILBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG Holger Holgersen EDH 19/01666-004 2019/04/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/02112-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/15
I TEK ADRESSEENDRING - SNIKSPYNTEN KLAGESAK - NAVNEFORSLAG PÅ NY VEISTREKNING - GULLVEGEN Beboere i Soldalen GTH 19/01819-001 2019/04/15
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - INNSPILL TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TESTMODELL, VINDKRAFT VEST AV KARMØY Fiskeridirektoratet PVE01 12/00506-039 2019/04/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01818-001 24 Offl.§24 2019/04/15
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Block Watne AS ABU01 17/01108-078 2019/04/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 15 BNR 1612 ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 13/00434-107 2019/04/15
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING, GNR. 113 BNR. 48 SKRE Garvik Prosjekt AS ABU01 17/01108-079 2019/04/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/533 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hans Knut Mannes GEL 19/00021-199 2019/04/15
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - SKUDENES BO OG BEHANDLINGSHJEM - UKE 15 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-018 2019/04/15
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING - HAUSKEVÅGEN 4 OG HAVNEGATA 5 Firesafe AS ABU01 17/01108-080 2019/04/15
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 15/465 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Skude Bygg Eiendom AS HSH01 19/01581-006 2019/04/15
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Åse Sirnes Winje YSL 17/01396-051 2019/04/15
I TEK 88/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KB STÅLINDUSTRI AS - 88/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KB STÅLINDUSTRI AS Kb Stålindustri AS BJP01 19/01812-001 2019/04/15
I TEK PLAN 355-3 - REGULERINGSPLAN FOR KALVATRE - ENDRING AV PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL - 64/267 - KOMMENTAR FRA FYLKESMANNEN ANG PLANVARSEL 355-3 ENDRING PARKFORMÅL TIL BOLIGFORMÅL 64/267 KALVATRE, KARMØY Fylkesmannen I Rogaland AAHO 19/01014-005 2019/04/15
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ANNA 19/01801-002 24 Offl.§24 2019/04/15
U TEK TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 OPPARBEIDELSE AV BOLIGFELT MED TILHØRENDE VEGER OG VA - FERDIGBEFARING REFERAT TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 Ktv Bygg AS BTH04 12/04624-018 2019/04/15
I TEK 13/754 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 - 13/754 - NY RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 Vedavågen Rør AS ORO01 17/04837-003 2019/04/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/01818-002 24 Offl.§24 2019/04/15
I TEK 13/752 - TOSTEMBEKKEN - RØRLEGGERMELDING NYBYGG BYGG 35 - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT AS BYGGESAK 15/608 - 13/752 - TOSTEMBEKKEN - RØRLEGGERMELDING NYBYGG BYGG 35 - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT AS BYGGESAK 15/608 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01817-001 2019/04/15
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - 2/49 OG 2/106 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1327 Olaug Gunvaldsen Langåker ALA04 19/01405-021 2019/04/15
U TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING Rh Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-018 2019/04/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/270 - BESTILLING AV NABOLISTE Leif K. Hausken GEL 19/00021-200 2019/04/15
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - 3/308 SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK Jan Kjell Svendsen MAHA1 15/04912-145 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/15
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/156 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Nina Lønning Førland ABU01 18/00968-018 26 Off.l.26 2019/04/15
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Arne Harald Nornes EDH 19/01159-003 2019/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % - TAR IKKE IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/00760-015 25 Offl.§25 2019/04/15
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JKV 19/01324-008 2019/04/15
U TEK 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - 24/14 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - KLAGEBEHANDLING Lloyd Medhaug Stol BFH 18/02182-011 2019/04/15
I TEK 64/753 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER EINAR ASKILDSEN - 64/753 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER EINAR ASKILDSEN Kopervik Rør AS ORO01 19/01822-001 2019/04/15
I TEK 15/1513 - SNORREVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV ALTAN OG TILBYGG ENEBOLIG - BOD - 15/1513 - SNORREVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV ALTAN OG TILBYGG ENEBOLIG - BOD Monika Mannes Hillesland KRRE 19/01823-001 2019/04/15
I SEN T-FORBINDELSEN - GJENNOMFØRING - FV. 47 T-FORBINDELSEN - KOMMUNALT/FYLKESKOMMUNALT TILSKUDD, OMGJØRING TIL FORSKUDD - PURRING PÅ SVAR Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen MOS 12/00594-022 2019/04/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01824-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/15
I TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VEG VED UNDERGANG E134, VÅGEVEGEN - TILLEGSINFORMASJON/REVISJON Øygarden Eiendom AS BTH04 19/01120-005 2019/04/15
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS BFH 15/04024-048 2019/04/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 1/14 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Knut Nordstokke GEL 19/00021-201 2019/04/15
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - BEKREFTELSESSKRIV Fylkesmannen i Rogaland ENS 19/00601-006 2019/04/15
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 - 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/01826-001 2019/04/15
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - 2/49 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1327 HILD SIGNY NILSEN ALA04 19/01405-041 2019/04/15