Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 110/95 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: NJÆRHEIM BYGGESAK:18/5409 - UTSLIPPSSAK: 18/5147 - 110/95 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: NJÆRHEIM BYGGESAK:18/5409 - UTSLIPPSSAK: 18/5147 Karsten Bjelland AS ORO01 18/05410-002 2019/04/12
U TEK 52/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1427 - 52/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1427 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01429-002 2019/04/12
U TEK 52/49 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1423 - 52/49 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1423 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01425-002 2019/04/12
U TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/01423-011 2019/04/12
U TEK 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/01427-003 2019/04/12
U TEK ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - KJØP AV 2 BILVEKTER - SPØRSMÅL VEDRØRENDE FAKTURA 1823000343 - SERVICE OG REKLAMASJON Precia Molen Scandinavia AS ELO 16/00330-014 2019/04/12
U TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Tindeland Rør AS JMJ03 19/01297-002 2019/04/12
U TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG Älvsbyhus Norge AS KRRE 19/00668-006 2019/04/12
I TEK 15/218 OG 15/1823 - ÅKRA - TILTAK - 15/218 OG 15/1823 - (KOPIMOTTAKER) MERKNADER TIL NABOVARSEL Advokat Knut M Haavik IGR 19/01781-001 2019/04/12
U TEK 72/77 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 72/77 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Odd Haukås EDH 19/01479-005 2019/04/12
I TEK KLIMANETTVERK - HAUGESUND, KARMØY, TYSVÆR OG BOKN - OVERSENDER VEDTAK OM STØTTE TIL PROSJEKT - NATURFORMIDLING PÅ HAUGALANDET Rogaland fylkeskommune PEID 17/04090-009 2019/04/12
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-030 2019/04/12
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - TILSAGN OM STATSTILSKUDD TIL TILTAK I STATLIG SIKRET FRILUFTSLIVOMRÅDER 2019 Rogaland fylkeskommune PCH01 12/01121-039 2019/04/12
I TEK 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/632 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JHE05 19/00039-010 2019/04/12
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Opus Arkitekter AS JKV 18/02830-025 2019/04/12
U TEK 147/4 OG 147/22 - SPREDEAREAL - GNR.147/BNR. 4 0G 22 - KARMØY- SVAR PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV INNMARKSBEITE SOM SPREDEAREAL Jostein Solgård LKS 19/01408-002 2019/04/12
U TEK 86/23 - HUSØY, AVALDSNES. VESENTLIGE TERRENGINNGREP - 86/23 - FERDIGATTEST Cowi AS - Haugesund JHE05 06/02397-007 2019/04/12
U TEK 66/461 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG - 66/461 - FERDIGATTEST Ståle Ytreland KMY 12/04332-005 2019/04/12
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-032 2019/04/12
I TEK 84/31 - KOLSTØNESET, VÅGE. TERRENGINNGREP - MASSEUTTAK - 84/31 - BER OM FORLENGELSE AV TIDSRAMME FOR SØKNAD Vassbakk & Stol AS KMY 12/05424-011 2019/04/12
U TEK GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 208 (FORTAU) - SVAR - GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 208 T Halleland AS KSU01 18/03166-005 2019/04/12
U TEK GRAVESØKNAD - DR. JENSENS VEG 2 A, SKUDENESHAVN - SVAR - GRAVESØKNAD OG VARSLINGSPLAN Arne Sivertsen KSU01 19/01751-002 2019/04/12
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTATUNET 60 - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTATUNET 60 Christina Ferkingstad KSU01 19/01701-002 2019/04/12
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - INNHENTING AV OPPLYSNINGER Fylkesmannen i Rogaland IGR 18/00926-028 2019/04/12
U TEK 65/22 - FRIDTJOF NANSENS VEG, AUSTREIMNESET - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 65/22 - FERDIGATTEST Åsmund Ånensen KMY 13/03857-006 2019/04/12
I TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/451 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 16/04643-020 2019/04/12
I TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER - 86/244 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04190-018 2019/04/12
I TEK KLAGE PÅ DISPONERING AV AREAL - NORDNES, SKUDENESHAVN - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - NORDNES, SKUDENESHAVN Rogaland fylkeskommune MAAA1 15/03491-007 2019/04/12
U TEK 119/622 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 119/622 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, GARASJE Siriporn Robberstad JKV 17/02318-009 2019/04/12
I TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 119/84 - DOKUMENTASJON AV OPPARBEIDELSE AV PARKERING OG SNUPLASS Hereid Hus AS JKV 18/00656-020 2019/04/12
I TEK 47/410 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 47/410 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Ole Brede Melhus MAAA1 19/01799-001 2019/04/12
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/947 - REVIDERT AVSTANDSERKLÆRING FRA 148/1038 Petter J. Rasmussen AS IGR 18/02072-010 2019/04/12
I TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 15/465 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSKART Skude Bygg Eiendom AS EDH 19/01581-004 2019/04/12
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Hille Melbye Arkitekter AS JKV 14/03545-053 2019/04/12
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - SAKSDOKUMENTER - 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Advokatfirmaet Responsa AS IGR 18/03307-040 2019/04/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERTER I ÅKRAHALLEN 10. OG 11. MAI Åkra Idrettslag EVI1 19/00022-037 26 Off.l.26 2019/04/12
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01797-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-010 25 Offl.§25 2019/04/12
U TEK 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 3/42 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 19/01256-008 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 18/05031-028 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 18/05031-029 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 18/05031-030 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 18/05031-031 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 18/05031-032 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 18/05031-033 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-277 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-278 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - TILBUD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-052 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-053 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - TRUKKET FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-054 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-391 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-392 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-393 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-394 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-395 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-396 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-397 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-398 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-399 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-400 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-401 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-402 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-403 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-404 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-405 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-406 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-407 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-408 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-135 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-136 25 Offl §25 2019/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-151 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-373 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-374 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-375 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-376 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-377 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-378 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-379 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-380 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-381 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - ARBEIDSAVTALE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-030 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - TILBUD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-031 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - TILBUD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-031 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - ARBEIDSAVTALE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-032 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - ARBEIDSAVTALE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-028 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - TILBUD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-029 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-062 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-063 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-064 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-065 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-066 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-067 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - TILBUD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-068 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - ARBEIDSAVTALE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-069 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-070 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-071 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-072 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-073 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-074 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-075 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-076 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-077 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-078 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-079 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-080 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-081 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-082 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-083 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-084 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - EGENDEF MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-085 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-086 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-087 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-088 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-089 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - AVSLAG MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-090 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - TILBUD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-039 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - ARBEIDSAVTALE MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-040 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - TRUKKET MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-041 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - TRUKKET MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-042 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - ARBEIDSAVTALE UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-015 25 Offl §25 2019/04/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - TILBUD UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-016 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-025 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-026 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-027 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-028 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-029 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-030 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-031 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-032 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-033 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-034 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-035 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-036 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-037 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-038 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-039 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-040 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-041 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-042 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-043 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-044 25 Offl §25 2019/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-045 25 Offl §25 2019/04/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - SØKNAD RÅDGIVER GAT ANVO 19/01660-004 25 Offl §25 2019/04/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-022 25 Offl §25 2019/04/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-023 25 Offl §25 2019/04/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - SØKNAD VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-004 25 Offl §25 2019/04/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - SØKNAD HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE ANVO 19/01768-002 25 Offl §25 2019/04/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - SØKNAD HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE ANVO 19/01768-003 25 Offl §25 2019/04/12
I TEK 38/91 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/91 - SVAR TIL BYGGETILSYN Børge Ivan Hansen JHE05 19/01570-002 2019/04/12
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - ANBEFALING OM MÅLING AV VEKT OG LENGDE/HØYDE I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Helsedirektoratet NOS01 19/00016-035 2019/04/12
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/77,87,88,85,169 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/77,87,88,85,169 MSA 19/01780-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/12
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - SVAR - VARSEL OM ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOM Scan Logistic Partner Harstad AS PEID 18/01519-025 2019/04/12
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Deloitte Advokatfirma AS MSA 15/01908-035 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/12
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/111 - UNDERTEGNET AVTALE OG ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Erlend Folkedal ABU01 18/00968-015 26 Off.l.26 2019/04/12
I TEK 4/132 - KYRKJEGARDVEGEN, MUNKAJORD - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG OG NY ADKOMST - 4/132 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Byggconsultvest Ronny Johnsen JHE05 18/01069-021 2019/04/12
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - NVES GENERELLE TILBAKEMELDING -OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR FV47 ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KARMØY KOMMUNE - PLAN 2107 Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) JST 17/03376-017 2019/04/12
I TEK 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG - 15/780 - UTTALE TIL DISPENSASJON TIL GRAVING AV GRØFT Fylkesmannen i Rogaland IGR 19/00897-005 2019/04/12
U TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - VI HAR REGISTERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ DERES EIENDOM - VARSEL OM PÅLEGG OG VARSEL OM TVANGSMULKT Husøy Terminalen AS PEID 18/01519-024 2019/04/12
I TEK 57/49 - SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG - 57/49 - SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS JMJ03 19/01777-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
U TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS2 - REKKE B - 119/645 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - REKKE B Odd Hansen AS JKV 16/03042-011 2019/04/12
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/156 - UNDERTEGNET AVTALE OG ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Nina Lønning Førland ABU01 18/00968-016 26 Off.l.26 2019/04/12
I TEK 57/53 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN. REHABILITERING AV PIPE - 57/53 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 12/00124-004 2019/04/12
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/66 - UNDERTEGNET AVTALE OG ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Torgeir Jonsen ABU01 18/00968-017 26 Off.l.26 2019/04/12
U TEK 139/84 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: INGHILD DORTHEA STORESUND - OVERDRAGER: RANDI THYRA HAUSKEN LUNDE/ASTRID HAUSKEN/JOHN KYVIK HAUSKEN - 139/84 - KONSESJONVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN SØKER: INGHILD DORTHEA STORESUND - OVERDRAGER: RANDI THYRA HAUSKEN LUNDE/ASTRID HAUSKEN/JOHN KYVIK HAUSKEN Inghild Dorthea Storesund BJP01 19/01724-003 2019/04/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/379 - BESTILLING AV NABOLISTE -TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-194 2019/04/12
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ANNA 19/01801-001 24 Offl.§24 2019/04/12
I SEN LOVLIGHETSKLAGE ETTER KOMMUNELOVENS §59 NR. 1 VEDTAK OM RIVING AV SKUDENES BBH - LOVLIGHETSKLAGE TIL FYLKESMANNEN I ROGALAND VEDTAK OM RIVING AV SKUDENES BBH Einar Endresen (FrP) LYK 19/01776-001 2019/04/12
I TEK 66/822 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, HALVOR/MATRE, MARTE - 66/822 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, HALVOR/MATRE, MARTE Marte Matre BJP01 19/01775-001 2019/04/12
I TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL, SØKNAD OG SITUASJONSKART Byggconsultvest Ronny Johnsen EDH 19/01502-006 2019/04/12
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 3 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Aleksander S. Harkestad Haugaland Kraft AKR02 17/00780-017 2019/04/12
U TEK 15/1756 - HØYEVEGEN, ÅKRA, NYBYGG CARPORT M/BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1756 - HØYEVEGEN, ÅKRA, NYBYGG CARPORT M/BOD Sara Olsen Tveit EDH 19/01538-004 2019/04/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 148/1037 - MELIDING OM ADRESSETILDELING VED NORHEIMSMARKA Norheimsmarka 7 AS BFH 19/00010-044 2019/04/12
U TEK 103/2 - SPREDEAREAL - GODKJENNING AV SPREDEAREAL, DELEGERT VEDTAK - 103/2 - SPREDEAREAL Jarle Nesse LKS 19/01712-002 2019/04/12
I TEK 3/42 OG 3/296 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 3/42 OG 3/296 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Odd Christian Grundetjern Grøgaard AMJ 19/01778-001 26 Off.l.26 2019/04/12
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM TERMINFESTEDE ARRANGEMENTER 19/20, INNEBANDY Norges Bandyforbund OFL 12/02035-057 2019/04/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01073-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
I TEK TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA - 5/642 - EGENERKLÆRING OM EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 12/02670-014 2019/04/12
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TIL TILSKUDD RESTAURERING AV GNR 39 BNR 1 PÅ GRØDEM Reinert Helge Mæland AAL 17/00116-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-100 2019/04/12
I SEN INNFORDRING - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER - NUMMER -2019/409994/200 OG 2019/410025/200 CEM01 18/04336-200 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
I TEK TEKNISK PLAN - KIRKEGATA 18 - 58/526 - EGENERKLÆRING OM EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 17/01421-010 2019/04/12
U TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/451 - UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE Garvik Prosjekt AS JKV 16/04643-021 2019/04/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hereid Hus AS MBJ03 19/00501-101 2019/04/12
I TEK 13/696 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AMFISENTERET ÅKRA - 13/696 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - AMFISENTERET ÅKRA Comfort Karmøy AS ALS06 19/01668-003 2019/04/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-102 2019/04/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/59 - BESTILLING AV NABOLISTE Hellvik Hus Karmøy AS GEL 19/00021-195 2019/04/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00896-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2018-446730 JAK 18/04336-201 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - TERMINFESTEDE ARRANGEMENTER NORHEIMSHALLEN2019/2020 Badmintonkrets Sør OFL 12/02035-058 2019/04/12
I HSE TILSYNSSAK - OVERSENDELSE AV YTTERLIGERE DOKUMENTASJON I SAK Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/12
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM HALLTID (SERIESPILL) FOR NHF REGION SØRVEST SKOLEÅRET 2019-2020 Nhf Region Sør Vest OFL 12/02035-059 2019/04/12
U TEK 102/238 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM - 102/238 - PANTEDOKUMENT Statens Kartverk NILI1 18/01813-007 2019/04/12
I TEK 2/8 OG 70 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - 19-050236RFA-JSTO SÆVIK - 2/8 OG 70 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - 19-050236RFA-JSTO SÆVIK Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett EDH 19/01785-001 2019/04/12
I TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 64/38 - STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - H1-H2 Prosjekt Konsult AS KRRE 18/03576-006 2019/04/12
I TEK 59/30 OG 59/257 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM UTVIK, JOHN KÅRE/UTVIK, ANN ELIN - 59/30 OG 59/257 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM UTVIK, JOHN KÅRE/UTVIK, ANN ELIN Ann Elin Utvik BJP01 19/01786-001 26 Off.l.26 2019/04/12
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN 14-16 FEBRUAR 2020 Karmøy Helsesportlag OFL 12/02035-060 2019/04/12
I TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - 64/38 - STANGALAND - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - H3-H4 Prosjekt Konsult AS KRRE 19/01784-001 2019/04/12
U HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - TILDELINGSBESLUTNING - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE GA bud service a/s JRE01 19/01048-011 2019/04/12
U HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - TILDELINGSBESLUTNING - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE Haugaland Taxi AS JRE01 19/01048-012 2019/04/12
U HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - TILDELINGSBESLUTNING - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE Posten Norge AS JRE01 19/01048-013 2019/04/12
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
U SEN KLAGE PÅ BEHANDLING - KLAGE PÅ BEHANDLING KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/12
U TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 MFL. - FERDIGBEFARING REFERAT TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 MFL. Lt Byggservice AS BTH04 17/03942-010 2019/04/12
I TEK 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JK EIENDOM AS - 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JK EIENDOM AS S O Lund AS ALS06 19/01166-003 2019/04/12
I TEK 15/211 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OSKAR ANDREAS OLIVERSEN - 15/211 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - OSCAR ANDREAS OLIVERSEN S O Lund AS ALS06 19/01175-003 2019/04/12
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - KUNNGJØRING - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Doffin VIHO 19/01628-001 2019/04/12
U TEK 66/822 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, HALVOR/MATRE, MARTE - SVAR - 66/822 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, HALVOR/MATRE, MARTE Advokat Christian Tumyr Kjær BJP01 19/01775-002 2019/04/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 58/130 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TH EIENDOMSUTVIKLING AS Procon AS REK 19/00023-045 2019/04/12
I TEK 12/89 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD TJØSVOLL - 12/89 -FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD TJØSVOLL S O Lund AS ALS06 19/01646-003 2019/04/12
I TEK 12/134 - VANNMÅLER- JOHN REIDAR LUND - 12/134 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - JOHN REIDAR LUND S O Lund AS ALS06 19/00745-003 2019/04/12
U TEK 59/30 OG 59/257 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM UTVIK, JOHN KÅRE/UTVIK, ANN ELIN - SVAR - 59/30 OG 59/257 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM UTVIK, JOHN KÅRE/UTVIK, ANN ELIN John Kåre Utvik BJP01 19/01786-002 2019/04/12
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00742-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/237 - BESTILLING AV NABOLISTE Petter J. Rasmussen AS GEL 19/00021-196 2019/04/12
I TEK 12/133 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJARNE LUND - 12/133 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - BJARNE LUND S O Lund AS ALS06 19/01176-003 2019/04/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 110/95 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FOSNAVEGEN Olaug Kristine Njærheim BFH 19/00010-045 2019/04/12
I TEK 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ANNE CECILIE STAVA - 15/313 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - ANNE CECILIE STAVA S O Lund AS ALS06 19/01168-003 2019/04/12
I TEK 15/2238 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MARTHON JOHANNESSEN - 15/2238 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MARTHON JOHANNESSEN S O Lund AS ALS06 19/01645-003 2019/04/12
I TEK 33/49- RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS TRYGVE HELGELAND - 33/49 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS TRYGVE HELGELAND S O Lund AS ORO01 19/01800-001 2019/04/12
I TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - PLANINITIATIV OG ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE - ENDRING AV PLAN 5081 SOLDALEN Cowi AS AAHO 19/01795-001 2019/04/12
I TEK 85/39 - UTVIK - NYBYGG - 85/39 - (KOPIMOTTAKER) FORELØPIG MERKNAD TIL NABOVARSEL May Elise Tennefoss Sørbø JMJ03 19/01112-005 2019/04/12
I TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - 22/354 OG 22/355 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER - MELDING OG ERKLÆRINGER STD:17/5149 Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05672-025 2019/04/12
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/1 I KARMØY KOMMUNE Vikingstad Kjetil HAS 19/01454-003 2019/04/12
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/1 I KARMØY KOMMUNE Helgeland Bjarte HAS 19/01454-004 2019/04/12
I TEK 15/728 - RØRLEGGERMELDING - TERJE HAALAND - 15/728 - FERDIGMELDING - TERJE HÅLAND S O Lund AS ALS06 18/05689-003 2019/04/12
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - SAMHANDLING OM KARTLEGGING OG UTREDNING AV PSYKISK HELSE OG RUS HOS BARN I BARNEVERNET (SAMHANDLINGSFORLØPET) Helsedirektoratet NOS01 19/00016-036 2019/04/12
I TEK 4/455 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE OG BOD - 4/455 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE OG BOD Ruben Sandslett EDH 19/01793-001 2019/04/12
U TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR Hus28 AS KRRE 19/01474-004 2019/04/12
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MOTTATT UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE Multiconsult ASA STSP 18/05537-005 2019/04/12
U TEK PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - ENDRING I GODKJENT REGULERINGSPLAN 541 EIKE SØNDRE GJELDER ENDRING/JUSTERING AV SNUHAMMER Urbanhus Haugesund AS YSL 19/01807-002 2019/04/12
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - MAIL ERKLÆRING VEGRETT TIL PARKERINGSPLASS Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-020 2019/04/12
I TEK 15/1651 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WAAGE, JAN MARTIN - 15/1651 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jan Martin Waage BJP01 19/01796-001 26 Off.l.26 2019/04/12
U TEK 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD Berit Ånensen EDH 19/01748-003 2019/04/12
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - SUPPLERING AV SAKSDOKUMENTER, KLAGESAK - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE Fylkesmannen I Rogaland IGR 18/00926-029 2019/04/12
I TEK 16/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT SKAUG - 16/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT SKAUG S O Lund AS ORO01 19/01803-001 2019/04/12
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 NOF avdeling Rogaland YSL 17/01396-050 2019/04/12
U TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - ENDRING AV PLAN 5081 SOLDALEN Cowi AS AAHO 19/01795-002 2019/04/12
I TEK KLAGE PÅ DISPONERING AV AREAL - NORDNES, SKUDENESHAVN - GJELDER ØNSKE OM KJØP AV TOMT/BOLIG I SKUDENESHAVN GNR. 57/91 Valborg Godal Vold MAAA1 15/03491-008 2019/04/12
U TEK 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Tete Bygg DA IGR 19/01731-002 2019/04/12
U TEK 15/1651 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WAAGE, JAN MARTIN - SVAR - 15/1651 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jan Martin Waage BJP01 19/01796-002 2019/04/12
U TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG Eskild Kvala AS IGR 19/01647-002 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Advokat Didrik Ferkingstad MAH 19/01280-005 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Lie Sølvi MAH 19/01280-006 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Olson Jon Endre MAH 19/01280-007 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Haugstad Eilert R MAH 19/01280-008 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Danielsen Kristiane MAH 19/01280-009 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Norheim Knut Egil MAH 19/01280-010 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Guldhav Inger Elin MAH 19/01280-011 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Riveland Edith MAH 19/01280-012 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Danielsen Kristiane MAH 19/01280-013 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Guldhav Inger Elin MAH 19/01280-014 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Lønøy Tone MAH 19/01280-015 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Riveland Edith MAH 19/01280-016 2019/04/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1022 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 119/30 I KARMØY KOMMUNE Lønøy Tone MAH 19/01280-017 2019/04/12
U TEK 57/97 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV GJERDE - SAK TIL UTTALE - 57/97 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/01723-003 2019/04/12
U TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV REKKVERK - SAK TIL UTTALE - 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV REKKVERK Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/01576-003 2019/04/12
U TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING Eskild Kvala AS IGR 18/03792-006 2019/04/12