Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 73/94 - UTSLIPP FRA PRIVAT SEPTIKTANK I SUNDVEGEN 371 - 73/94 - UTSLIPP FRA PRIVAT SEPTIKTANK I SUNDVEGEN 371 Brigt Inge Bøhn ETS 19/01413-001 2019/04/11
U TEK UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - SVAR - 107/1 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Røyksund båtforening MAAA1 19/00021-175 2019/04/11
U TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER - TILLATELSE TIL ENDRING - 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER Petter J. Rasmussen AS JMJ03 18/04190-017 2019/04/11
U TEK 102/238 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ VESTHEIM - 102/238 - TINGLYSING AV SKJØTE OG KJØPEKONTRAKT Statens Kartverk NILI1 18/01813-006 2019/04/11
U TEK 27/26 - KVILHAUGSVIKVEGEN, KVILHAUGSVIK, PÅBYGG ENEBOLIG OG TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 27/26 - KVILHAUGSVIKVEGEN, KVILHAUGSVIK, PÅBYGG ENEBOLIG OG TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE I K Gabrielsen JMJ03 19/01273-004 2019/04/11
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1783 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans Marthon Østevik EDH 18/05190-008 2019/04/11
U TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - RAMMETILLATELSE - 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-018 2019/04/11
U TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - VI HAR REGISTERT ET ULOVELIG FORHOLD PÅ DERES EIENDOM - VARSEL OM PÅLEGG OG VARSEL OM TVANGSMULKT Scan Logistic Partner Harstad AS PEID 18/01519-023 2019/04/11
U TEK 117/39 - SPANNAVEGEN, AKSNES, NYBYGG GARASJE, ENDRET ADKOMST/INNKJØRSEL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 117/39 - SPANNAVEGEN, AKSNES, NYBYGG GARASJE, ENDRET ADKOMST/INNKJØRSEL Isam Abdul-Karim Isaq Al-Qaisi KRRE 19/00860-004 2019/04/11
U TEK 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - 148/1037 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 18/04528-007 2019/04/11
U TEK 72/66 - ÅLAVIKVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 72/66 - ÅLAVIKVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG Torgeir Jonsen KIS 19/01675-002 2019/04/11
U TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS KRRE 18/00656-018 2019/04/11
U TEK 110/33 - LAUVØY, VÅGA - TIL- OG PÅBYGG VÅNINGSHUS OG NYBYGG BOLIG - 110/33 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL VÅNINGSHUS I K Gabrielsen JKV 13/00351-012 2019/04/11
U SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - TILDELING AV TILSKUDD NÆRMILJØANLEGG 2019 Åkra Øst Velforening OFL 19/00526-034 2019/04/11
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2019 Storesund Velforening OFL 19/00030-150 2019/04/11
U SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2019 Åkra Idrettslag OFL 19/00525-038 2019/04/11
U TEK 66/291, BJØRNSTJ. BJØRNSONS VEG, AUSTREIM. NYBYGG, HAGESTUE - 66/291 - FERDIGATTEST Lin Janet Blikshavn KMY 13/02464-005 2019/04/11
U TEK 82/61- OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER. SVØMMEBASSENG - 82/61 - FERDIGATTEST Arild Hansen KMY 07/00888-009 2019/04/11
U TEK 119/648, 119/649, 119/650, 119/651 OG 119/652 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A - 119/648, 119/649 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BOLIG A1 OG A2 Opus Arkitekter AS JKV 16/04377-030 2019/04/11
I TEK 75/150 - LANGEHAUGVEGEN, KVALAVÅG - NYBYGG GARASJE - 75/150 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 13/02144-004 2019/04/11
I TEK 123/126 - SNIK - FORHÅNDSKONFERANSE - 123/126 - SNIK - FORHÅNDSKONFERANSE Fmc Biopolymer AS KIS 19/01752-001 2019/04/11
I SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - MATVAREEXPRESSEN STAVANGER AS SALGSBEVILLING Skatteetaten EVI1 14/04602-018 2019/04/11
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE 2018 - THE HOOK Ackan AS / Hook Food & Drinks EVI1 19/00854-038 2019/04/11
I TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS2 - REKKE B - 119/645 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Odd Hansen AS JKV 16/03042-010 2019/04/11
I SEN GRAVESØKNAD - DR. JENSENS VEG 2 A, SKUDENESHAVN - GRAVESØKNAD OG VARSLINGSPLAN Arne Sivertsen JBE01 19/01751-001 2019/04/11
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - AVSLUTNING AV RENOVASJON ANNA 19/01753-001 24 Offl.§24 2019/04/11
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN OG FORSKRIFT TIL FRISKOLELOVEN Kunnskapsdepartementet LYK 19/00016-034 2019/04/11
I TEK 88/41, 195, 220, HELGANESVEGEN, VELDE- SØNDRE. UTVIDELSE AV KONTOR - 88/41 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Flyplass Senteret AS JHE05 07/02142-009 2019/04/11
I TEK TEKNISKE PLANER - STONGTUNET - TINGLYST ERKLÆRING STONGTUNET - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Trygve J Sjøen AS BTH04 16/02874-020 2019/04/11
U TEK 85/88 - DALABREKKÅ, UTVIK. BRUKSENDRING DELER AV KJELLER - 85/88 - FERDIGATTEST Tor Ove Osmundsen KMY 10/01270-006 2019/04/11
I TEK 96/21 - HÅVIK. MASSEDEPONI - 96/21 - TILTAK ER IKKE UTFØRT - SAKEN UTGÅR Akvator AS JKV 08/04536-008 2019/04/11
I TEK 50/16, AUSTRE KARMØYVEG, FALNES P. GÅRD. REHABILITERING AV PIPE - 50/16 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 12/04808-004 2019/04/11
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR REPERASJON OG UTVIDELSE AV BRYGGE Fiskeridirektoratet KRRE 19/00899-012 2019/04/11
I SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 03.04.19 PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. Rogaland fylkeskommune JST 19/00707-005 2019/04/11
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE IKA 10.04.19 AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS VIJO 12/03966-077 2019/04/11
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - DYKKERINSPEKSJONSRAPPORT Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-031 2019/04/11
I SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM TERMINFESTEDE ARRANGEMENTER 19/20, INNEBANDY Norges Bandyforbund OFL 12/02035-056 2019/04/11
I TEK 22/329 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG .TILTAKSHAVER: SELLIKKEN BYGGESAK: 18/2885 - 22/329 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/2885 Hans J Rasmussen AS ALS06 18/02887-003 2019/04/11
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - SVAR PÅ BREV OM UFULLSTENDIG SØKNAD OM IGANGSETTING Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 18/03307-039 2019/04/11
U TEK TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA - SVAR - 5/657, 5/666, 5/656, 5/636, 5/633, 5/635, 5/649 ER NÅ REGISTRERT PÅ KARMØY KOMMUNE SOM EIER TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 12/02670-013 2019/04/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01643-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
I SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04890-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-184 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-185 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-168 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-169 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-170 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-171 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-228 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-229 25 Offl §25 2019/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-076 25 Offl §25 2019/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-150 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-199 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-200 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-201 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-202 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-203 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - TILBUD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-139 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - ARBEIDSAVTALE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-140 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-363 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-364 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-365 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-366 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-367 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-368 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-369 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-370 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-371 25 Offl §25 2019/04/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-372 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - TILBUD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-046 25 Offl §25 2019/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-047 25 Offl §25 2019/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-019 25 Offl §25 2019/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-020 25 Offl §25 2019/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-021 25 Offl §25 2019/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-022 25 Offl §25 2019/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-020 25 Offl §25 2019/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-021 25 Offl §25 2019/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - SØKNAD VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-003 25 Offl §25 2019/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - SØKNAD VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-004 25 Offl §25 2019/04/11
I TEK 142/256 - KLAGESAK - FELLING AV TRÆR - 2. PURRING PÅ ERSTATNINGSOPPGJØR ETTER TREFELLING Elsa Storesund ALI 18/04419-006 2019/04/11
I TEK 15/402 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MANNES BYGGESAK 14/2015 - 15/402 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 14/2015 S O Lund AS ALS06 14/02016-003 2019/04/11
I TEK GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN - GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN T Halleland AS ETS 19/01759-001 2019/04/11
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 119/250 - SANERING AV OLJETANK Helge Berget PEID 14/03191-076 2019/04/11
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (HÅLAND SKOLE) - GJELDER GODKJENNING AV MILJØRETTET HELSEVERN Fylkesmannen i Rogaland KANE1 19/00562-003 2019/04/11
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDDSBREV 2019 - TILSKUDD FOR BEMANNINGSNORM I BARNEHAGER Utdanningsdirektoratet BEFA 12/00773-227 2019/04/11
U TEK 4/119 - MUNKAJORD - RIVING OG SIKRING AV GAMMELT HUS - 4/119 - MUNKAJORD - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING AV GAMMELT HUS Tor Martin Mesøy JHE05 13/00613-009 2019/04/11
I TEK 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - UTSLIPPSTILLATELSE - 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - UTSLIPPSTILLATELSE Avinor AS JMJ03 19/01764-001 2019/04/11
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 2, ÅKREHAMN - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 2, ÅKREHAMN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/01714-002 2019/04/11
I TEK 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD - 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD Berit Ånensen EDH 19/01748-001 2019/04/11
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - ORIENTERING - PÅKOBLING VORMEDALSVEGEN 73 NY KLOAKK VORMEDALSVEGEN Kristoffer Birkeland AKR02 17/00780-016 2019/04/11
I TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/78 - MOTTATT MANGLER, NABOVARSEL, KRAV OM SAMMENSLÅING (ORIGINAL) Eivind Walland EDH 19/01642-003 2019/04/11
I TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN - 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS EDH 19/01749-001 2019/04/11
I TEK 119/622 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 119/622 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Siriporn Robberstad JKV 17/02318-008 2019/04/11
I TEK 85/14 - UTVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 85/14 - UTVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON Gunnar Brandal HHU 19/01750-001 2019/04/11
I TEK 67/43 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - TILBYGG TERRASSEHUS - 67/43 - TILTAKET BLE IKKE UTFØRT - SAKEN KAN AVSLUTTES Sameiet Asaldalen Terrasse v/Kirsti T Sanson RES01 13/02158-004 2019/04/11
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - BEKREFTELSE - INNLEVERTE UNDERSKRIFTER Helge Thorheim LYK 19/00288-002 2019/04/11
I TEK 47/337 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/337 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Monika Simonsen JHE05 13/02786-004 2019/04/11
I TEK 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 3/42 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 19/01256-006 2019/04/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03572-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
I TEK 86/15 - KONG AUGVALDSVEG, AVALDSNES. OVERBYGG OVER INNGANGSDØR - 86/15 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bjørg Lervik Lundemoen JHE05 10/02543-004 2019/04/11
I TEK 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE - 47/708 - MOTTATT DIV. MANGLER, SØKNAD OM RIVING, KART OG TEGNINGER Anders Fjelltun EDH 19/01483-004 2019/04/11
I TEK 71/139 - BREKKE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 71/139 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen MAH 19/00764-006 2019/04/11
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 2019 Syvendedags Adventistkirken, Sør-Karmøy menighet ANKO 19/00030-152 2019/04/11
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 - PLANFORSLAG - PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 Petter J. Rasmussen YSL 18/04216-006 2019/04/11
U TEK 22/329 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/329 - FERDIGATTEST HANS J RASMUSSEN AS JHE05 18/02885-010 2019/04/11
I TEK 94/131 - MELANDBAKKEN, MELAND - NYBYGG GARASJE - 94/131 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kenneth og Anne T Instebø JKV 15/03773-003 2019/04/11
I TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42 - BESTILLING AV UTSTIKKING Rett Bolig AS GER01 18/04529-013 2019/04/11
I TEK 64/819 - SMÅVARDANE, STANGALAND - PÅBYGG TERRASSE, BOLIG - 64/819 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Torleif Mathiassen KMY 18/02254-003 2019/04/11
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - SVAR PÅ SØKNAD OM REKLAME LANGS FV. 47 OG 511 - KOPERVIK FESTIVAL - 06.05.-11.06.2019 Statens Vegvesen KSU01 13/01286-051 2019/04/11
U TEK 71/139 - BREKKE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 71/139 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SEKSJONERING Apollo Eiendom AS MAH 19/00764-007 2019/04/11
I SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SLT- TILSKUDDSMIDLER 2019 Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging SMA01 13/00440-058 2019/04/11
U TEK GRAVESØKNAD - KV. 1127 VELDEVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - KV. 1127 VELDEVEGEN Danielsen & Skogland Maskin AS KSU01 19/01637-002 2019/04/11
U TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eivind Walland EDH 19/01642-004 2019/04/11
U TEK 120/42 - TØMMING AV SEPTIKTANK - 120/42 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Johannes Arthur Minde ANNA 19/01746-001 2019/04/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01729-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
U TEK GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 133 - SVAR - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 150 Christina Ferkingstad KSU01 19/01696-002 2019/04/11
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON ANNA 19/01726-002 24 Offl.§24 2019/04/11
I HSE KRISESENTER VEST - PROTOKOLL FRA STYREMØTE KRISESENTER VEST IKS - 04.04.19 Krisesenter Vest IKS AIS 12/01921-041 2019/04/11
I TEK 86/84 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/84 - KLAGE EIENDOMSSKATT 2019 MSA 18/00872-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/11
I TEK 58/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/12 - RØRLEGGERMELDING - BETÅENDE BYGG - STØLEBUKTVEGEN, KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01754-001 2019/04/11
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING Skude Bygg Eiendom AS EDH 19/01581-003 2019/04/11
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1783 - 98/7 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Hans Marthon Østevik EDH 18/05190-009 2019/04/11
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/11
U TEK 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ, VARMESTUE/WC I FORBINDELSE MED ÅPEN GÅRD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ, VARMESTUE/WC I FORBINDELSE MED ÅPEN GÅRD Egil og Ynskje Kaldheim KRRE 19/01490-002 2019/04/11
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - SVAR PÅ MERKNAD TIL UTBYGGING - SPØRSMÅL OM VEIRETT FOR 115/24 Roy Aase KRRE 19/01244-007 2019/04/11
U TEK PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. - VIDERE SAKSGANG ETTER POLITISK BEHANDLING - PLAN 3010-3 - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. Arne Emil Liknes AAHO 18/02914-024 2019/04/11
U TEK 94/131 - MELANDBAKKEN, MELAND - NYBYGG GARASJE - 94/131 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Kenneth og Anne T Instebø JKV 15/03773-004 2019/04/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/536 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Andreas Dahl Våge GEL 19/00021-191 2019/04/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/7 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Alina Bertova GEL 19/00021-192 2019/04/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 12/215 - BESTILLING AV NABOLISTE Maud Ellen Mikkelsen GEL 19/00021-193 2019/04/11
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER I 2019 Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-200 2019/04/11
U TEK KJØP AV NÆRINGSTOMT - VESTHEIM NÆRINGSOMRÅDE ESKILD KVALA - MES EIENDOM AS - KJØP AV GNR. 102 BNR. 234 PÅ VESTHEIM NÆRINGSOMRÅDE ESKILD KVALA - MES EIENDOM AS Mes Eiendom AS MAAA1 14/01009-007 2019/04/11
I TEK 12/337 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS - 12/337 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS Per Inge Sjurseth AS ORO01 19/01756-001 2019/04/11
I TEK 12/116/02 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS - 12/116/02 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS Per Inge Sjurseth AS ORO01 19/01758-001 2019/04/11
I TEK 149/56 - SPANNEVEGEN, SPANNE, NYBYGG TERRASSE - 149/56 - SPANNEVEGEN, SPANNE, NYBYGG TERRASSE Håkon Høie KRRE 19/01757-001 2019/04/11
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/11
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - AVSLAG OM TILSKUDD FOR TILTAK FOR VILLE POLLINERENDE INSEKT I 2019 Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-201 2019/04/11
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR VILLE POLLINERENDE INSEKT I 2019 Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-202 2019/04/11
I TEK 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG - 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG Signatur Bygg & Eiendom AS KIS 19/01760-001 2019/04/11
U TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/78 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Eivind Walland EDH 19/01642-005 2019/04/11
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - SØKNAD OM DISPENSASJON Älvsbyhus Norge AS KRRE 19/00668-007 2019/04/11
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - INNVILGET TILSKUDD TIL PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE Fylkesmannen I Rogaland ENS 19/00601-005 2019/04/11
U TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 119/84 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JKV 18/00656-019 2019/04/11
U TEK GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN T Halleland AS KSU01 19/01759-002 2019/04/11
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2019 Kopervik sanitetsforening OFL 19/00030-154 2019/04/11
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - BERAMMING AV PLANMØTE KMV 18/01685-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
I TEK 81/6- LANDEVEGEN, LANDE. TILBYGG DRIFTSBYGNING - 81/6- SØKNAD OM FERDIGATTEST Stein Knutsen KMY 12/05196-006 2019/04/11
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/1038 - KLAGE PÅ EIENDOMSKATT MSA 19/01767-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/11
I TEK 149/422, SEKSJ. 9 - STØLSTUNET, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE/UTSTUE - 149/422, SEKSJ. 9 - STØLSTUNET, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE/UTSTUE Roald og Marit Christiansen KRRE 19/01765-001 2019/04/11
U SKU SØKNAD OM DELTAKELSE I FVO - SØKNAD OM DELTAKELSE I FORSØK MED MODULSTRUKTURERTE LÆREPLANER I FORBERENDE VOKSENOPPLÆRING - FVO Kompetanse Norge LIS01 19/01766-001 2019/04/11
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTET I AKSDAL 06.05.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-047 2019/04/11
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/11
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/11
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
U SEN INNFORDRING - AVSLUTNING AV SAK CEM01 18/04336-197 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
U SEN INNFORDRING - AVSLUTNING AV SAK CEM01 18/04336-198 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV PANT CEM01 18/04336-199 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/11