Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 56/2 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING TILTAKSHAVER: ELIN SNØRTELAND SØRENSEN OG KJELL TORE AARESTAD - 56/2 - BEFARING FERDIGMELDING NYDYRKING Elin Snørteland Sørensen HHU 17/01001-009 2019/04/10
U TEK 38/6 - SYRE - UTFYLLING OG ANLEGGING AV KAI - 38/6 - FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JHE05 18/00125-011 2019/04/10
U TEK 57/34, SKUDENESHAVN, STEINLEGGING AV BED - 57/34 - FERDIGATTEST Karmøy Kommune Teknisk Etat JHE05 11/02653-014 2019/04/10
U TEK 21/83 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA. FASADEENDRING OG NYBYGG BALKONG ENEBOLIG - 21/83 - FERDIGATTEST Marton Stava JHE05 11/01323-005 2019/04/10
U TEK 78/5 - STOKKDAL - PÅBYGG FLYHANGAR - 78/5 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Omega Areal AS KMY 18/03269-006 2019/04/10
U TEK 149/422 - STØLSTUNET, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/422 - STØLSTUNET, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE Roald Christiansen KRRE 18/03603-004 2019/04/10
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING OG TEKNISK INSTALLASJON - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDING OG TEKNISK INSTALLASJON Hille Melbye Arkitekter AS IGR 19/01721-001 2019/04/10
I TEK 61/37- MIDTSTOKKE. TILBYGG BOLIG, ANNEKS - 61/37 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Sveistrup KMY 12/03243-007 2019/04/10
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 3/447 - SPØRSMÅL OM UTNYTTELSESGRAD AV TOMT Svein Arve Østevik IGR 17/00073-258 2019/04/10
I TEK 57/97 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV GJERDE - 57/97 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV GJERDE Jan Christer Sandvik JMJ03 19/01723-001 2019/04/10
U TEK 15/1984 - RINGVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 18 - INNGLASSING AV TERRASSE - 15/1984 - FERDIGATTEST - INNGLASSING AV TERRASSE, SEKSJ. 18 Didrik Oddvar Torkellsen JKV 16/05200-005 2019/04/10
I TEK 64/1285- STANGALAND, FASADEENDRING - 64/1285 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kristin Davidsen KMY 11/01239-004 2019/04/10
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - UTTALE TIL SØKNAD OM LEGGING AV VA-LEDNINGER I SJØ Fiskeridirektoratet IGR 19/00131-017 2019/04/10
U TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER VED UTBEDRING AV KLOAKK Arne Henry Liknes MAHA1 14/04560-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/10
I TEK 149/488 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER BK3 - 149/488 - BORTFALL AV DISPENSASJON I RAMMETILLATELSE Block Watne AS IGR 18/03286-010 2019/04/10
I TEK 149/491 OG 149/497 - SPANNE - FORHÅNDSKONFERANSE - 149/491 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Block Watne AS IGR 19/01722-001 2019/04/10
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 18/03307-038 2019/04/10
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 112/204 - KOMMENTAR TIL SVARBREV OG BEKYMRING FOR STEINRAS Kirsten Marie Log JKV 17/00073-259 2019/04/10
I TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - 58/526 - KLART FOR NEDSETTING AV GRENSEMERKER STD:17/4695 Garvik Tomteutvikling AS ALA04 18/00152-022 2019/04/10
I TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 - SPØRSMÅL OM SØKNAD KAN GÅ SOM GRENSEJUSTERING Byggconsultvest Ronny Johnsen EDH 19/01502-004 2019/04/10
U TEK 148/1043 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/1043 - FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS KMY 17/02094-041 2019/04/10
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 - FERDIGATTEST - NYBYGG 2 ENEBOLIGER, SAMT RIVING AV BYGNINGER Procon AS JKV 09/02650-043 2019/04/10
I TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, BRUKSENDRING, FASADEENDRING AV NAUST MM - 5/198 - MOTTATT MANGLER - FOTO, UTSKIFTING OG TEGNINGER Einar Kristoffersen IGR 18/03181-005 2019/04/10
I TEK 109/5 - FOSEN - FORHÅNDSKONFERANSE - 109/5 - FOSEN - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Ståle Sørensen KRRE 19/01730-001 2019/04/10
I TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Lt Byggservice AS JKV 14/02015-032 2019/04/10
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - KVITTERING FOR NABOVARSEL Per Ole Sund KRRE 19/00899-011 2019/04/10
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 122/40 OG 122/58 Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-019 2019/04/10
I TEK 22/329 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/329 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JHE05 18/02885-009 2019/04/10
I TEK 19/3 - SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN - FV. 857- TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - ETABLERING AV PARKERINGSPLASS 19/3 Statens vegvesen - Region vest HHU 18/02477-006 2019/04/10
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - PROFIL OG KART FOR FELT 3 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/00910-005 2019/04/10
U TEK 82/194- KLEIVAVEGEN, HINDERAKER. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 82/194 - FERDIGATTEST Anders Helge Nilsen KMY 12/02413-005 2019/04/10
I TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - UTTALE TIL ENDRING AV ADKOMST Foreningen Gamle Skudeneshavn GTH 18/04565-018 2019/04/10
U TEK 148/947 - NORHEIM - MASSEUTSKIFTNING - 148/947 - FERDIGATTEST Cowi AS KMY 18/05156-009 2019/04/10
I TEK 84/52 - VÅGETUNET, VÅGE - TILBYGG ENEBOLIG - 84/52 - TILTAKET UTGÅR - ER IKKE BYGGET Solfrid Munthe Hetland KMY 13/02964-004 2019/04/10
I TEK 50/48 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR - 50/48 - UTTALE TIL DISPENSASJON - DRIFTSBYGG FALNES KIRKEGÅRD Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/01050-005 2019/04/10
U TEK 38/91 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/91 - SYRE - BYGGETILSYN Børge Ivan Hansen JHE05 19/01570-001 2019/04/10
U TEK 149/177 - KARTMYR, SPANNE, SOLCELLEANLEGG PÅ TAK - 149/177 - FERDIGATTEST Trond Johnsen KMY 19/01133-005 2019/04/10
I TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYTT ANLEGG- BETONGBASSENG FOR OLJETANKER - 142/170 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/03656-008 2019/04/10
I TEK 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS - 57/267 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA KULTURMINNELOVEN Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen JMJ03 19/01192-005 2019/04/10
I TEK 86/23 - HUSØY, AVALDSNES. VESENTLIGE TERRENGINNGREP - 86/23 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS - Haugesund JHE05 06/02397-006 2019/04/10
I TEK 85/39 - UTVIK - NYBYGG - 85/39 - (KOPIMOTTAKER) ENDELIG GODKJENNING AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest JMJ03 19/01112-004 2019/04/10
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE - 12/34 - UTTALE TIL DISPENSASJON - FORSTERKNING OG UTBYGGING AV BRYGGE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/01428-005 2019/04/10
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/01725-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/10
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON ANNA 19/01726-001 24 Offl.§24 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-269 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-270 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-271 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-272 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-273 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-274 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-275 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-276 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-106 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-107 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-108 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-109 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-110 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-111 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-112 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-113 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-114 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-115 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-116 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-117 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-118 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-119 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-120 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-121 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-122 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-123 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-124 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-125 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-126 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-127 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-128 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-129 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-130 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-131 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-132 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-133 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-134 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-135 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-136 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-137 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-138 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-139 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-140 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-141 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-142 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-143 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-144 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-145 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-146 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-147 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-148 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-149 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-140 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-141 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-142 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-143 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-144 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-145 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-146 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-147 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-148 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-149 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-150 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-151 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-152 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-153 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-154 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-155 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-156 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-157 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-158 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-159 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-160 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-161 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-156 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-157 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-158 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-159 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-160 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-161 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-162 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-163 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-184 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-185 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-389 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-390 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-204 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-205 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-206 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-207 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-208 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-209 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-210 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-211 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-212 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-213 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-214 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-215 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-216 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-217 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-218 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-219 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-220 25 Offl §25 2019/04/10
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM Å DISPONERE PARKEN I SKUDENESHAVN 12.06.19 Karmøy kulturskole HPE 19/00028-005 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-221 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-222 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-223 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-224 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-225 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-226 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-227 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-182 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-183 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-184 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-185 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-186 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-187 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-188 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-189 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-190 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-191 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-192 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-193 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-196 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-197 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-198 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - TRUKKET BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-113 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-345 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-346 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-347 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-348 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-349 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-350 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-351 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-352 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-353 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-354 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-355 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-356 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-357 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-358 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-359 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-360 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-361 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-362 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST - VED KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST LANGTURNUS, KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01393-008 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST - VED KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM - AVSLAG SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST LANGTURNUS, KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01393-009 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-022 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-023 25 Offl §25 2019/04/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-024 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-014 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-016 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-017 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-018 25 Offl §25 2019/04/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - BEKREFTELSE FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-026 25 Offl §25 2019/04/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - INTERVJU FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-027 25 Offl §25 2019/04/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - INTERVJU FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-028 25 Offl §25 2019/04/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - INTERVJU FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-029 25 Offl §25 2019/04/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - BEKREFTELSE FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-030 25 Offl §25 2019/04/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - INTERVJU FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-031 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-019 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD ANVO 19/01663-002 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD ANVO 19/01663-003 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-004 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESEN NORD ANVO 19/01685-005 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD AVDELINGSLEDER DAGAVDELINGER FOR ELDRE ANVO 19/01664-005 25 Offl §25 2019/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN - SØKNAD VERNEPLEIER 100% VED MYRDALSVEGEN ANVO 19/01665-003 25 Offl §25 2019/04/10
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01451-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/10
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01711-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/10
U TEK 15/157 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 15/157 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01674-003 2019/04/10
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-098 2019/04/10
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-099 2019/04/10
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01729-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/10
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01673-003 2019/04/10
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/73 I KARMØY KOMMUNE Jakavicius Donatas AMJ 19/01543-002 2019/04/10
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/73 I KARMØY KOMMUNE Lund Bjørnar AMJ 19/01543-003 2019/04/10
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/73 I KARMØY KOMMUNE Lund Bjørnar AMJ 19/01543-004 2019/04/10
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/73 I KARMØY KOMMUNE Lønning Rebekka AMJ 19/01543-005 2019/04/10
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/73 I KARMØY KOMMUNE Lønning Øyvind AMJ 19/01543-006 2019/04/10
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/73 I KARMØY KOMMUNE Lund Hanne Kristin AMJ 19/01543-007 2019/04/10
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/73 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest AMJ 19/01543-008 2019/04/10
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - GJENNOMFØRING AV NY FORORDNING NR. 2017/2394 OM SAMARBEID MELLOM NASJONALE MYNDIGHETER MED ANSVAR FOR HÅNDHEVING AV FORBRUKERVERNLOVGIVNINGEN (CPC-FORORDNINGEN) I ALKOHOL- OG TOBAKKSSKADELOVEN. Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-033 2019/04/10
I TEK 147/639 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER - 147/639 - AVKLARING AV IGANGSETTINGSTILLATELSE - E-POSTKORRESPONDANSE Tm Byggtek AS KMY 18/04332-012 2019/04/10
I TEK 90/67 - MØLLEVEGEN, FISKÅ. NYBYGG SOMMERSTUE, MUR, STØTTEMUR, FASADEENDRING OG UTVIDELSE AV TERRASSE - 90/67 - TILTAKET ER IKKE FERDIG - BER OM UTSETTELSE AV FRIST FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST Terje Ludvigsen JHE05 12/04167-006 2019/04/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/496 I KARMØY KOMMUNE Geitung Ida Olaug XXI 19/01522-002 2019/04/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/496 I KARMØY KOMMUNE Samuelsen Rolf Eilert XXI 19/01522-003 2019/04/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/496 I KARMØY KOMMUNE Hansen Alfhild Kirstin E XXI 19/01522-004 2019/04/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/496 I KARMØY KOMMUNE Hansen Alfhild Kirstin E XXI 19/01522-005 2019/04/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/496 I KARMØY KOMMUNE Inger Karina Olsen XXI 19/01522-006 2019/04/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/496 I KARMØY KOMMUNE Per Håland XXI 19/01522-007 2019/04/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/496 I KARMØY KOMMUNE Dale Geir XXI 19/01522-008 2019/04/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/496 I KARMØY KOMMUNE Ytterøy Mille Heggland XXI 19/01522-009 2019/04/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 123/85 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED SNIKVEGEN Lars Stråtveit BFH 19/00010-039 2019/04/10
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01671-003 2019/04/10
I TEK GRAVING I OFFENTLIG VEG/ANLEGGSARBEID - GRAVETILLATELSE FV. 847 - VISNESVEGEN - KARMØY KOMMUNE KRYSSING OG NÆRFØRING HØYSPENT - LAVSPENT - FIBER I SAK GRAVETILLATELSE LANGS VEG OG KRYSSINGSTILLATELSE AV VEG. - FV. 847 - VISNESVEGEN Statens vegvesen - Region vest HPE 12/00117-017 2019/04/10
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - OVERSENDELSE AV NYE INNMÅLINGER OVER LEDNINGSNETTET Block Watne AS BTH04 15/04907-049 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest/Ingunn Hauge XXI 19/00676-027 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Olsen Elsie-ann Bettum XXI 19/00676-028 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Riisdal Torhild Veslemøy XXI 19/00676-029 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Koksvik Anders Eiternes XXI 19/00676-030 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørensen Ingeborg Johanne XXI 19/00676-031 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Storaborg Eiendom As XXI 19/00676-032 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Dale Rita XXI 19/00676-033 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Myrbakken Hilde Marie XXI 19/00676-034 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Myrbakken Joakim A. XXI 19/00676-035 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eliassen Karsten Rolf XXI 19/00676-036 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Berg Jan Even XXI 19/00676-037 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Ranveig Tjøstheim XXI 19/00676-038 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Dale Michael Albert XXI 19/00676-039 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eriksen Stig Ove XXI 19/00676-040 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Dale Brigitte Waldner XXI 19/00676-041 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Thoresen Alv Martin XXI 19/00676-042 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Valhammer Torbjørn XXI 19/00676-043 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kvilhaugsvik Berit Gunvor XXI 19/00676-044 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vikene Trond Inge XXI 19/00676-045 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Waage Svein Andre` XXI 19/00676-047 2019/04/10
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eike Bjørn Arild XXI 19/00676-048 2019/04/10
I TEK 139/84 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: INGHILD DORTHEA STORESUND - OVERDRAGER: RANDI THYRA HAUSKEN LUNDE/ASTRID HAUSKEN/JOHN KYVIK HAUSKEN - 139/84 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: INGHILD DORTHEA STORESUND - OVERDRAGER: RANDI THYRA HAUSKEN LUNDE/ASTRID HAUSKEN/JOHN KYVIK HAUSKEN John Kyvik Hausken BJP01 19/01724-001 26 Off.l.26 2019/04/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 123/76 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED SNIKVEGEN Botholf Andreas Stolt-Nielsen BFH 19/00010-040 2019/04/10
U TEK 85/320, 85/321, 85/323 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INDUS AS - SVAR - 85/320, 85/321, 85/323 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INDUS AS Eiendomsmegler Vest AS BJP01 19/01720-002 2019/04/10
U TEK 22/50 OG 22/79 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/79 I KARMØY KOMMUNE Grabowski Piotr AMJ 19/01304-002 2019/04/10
U TEK 22/50 OG 22/79 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/79 I KARMØY KOMMUNE Tylicki Waldemar Tomasz AMJ 19/01304-003 2019/04/10
U TEK 22/50 OG 22/79 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/79 I KARMØY KOMMUNE Tylicki Waldemar Tomasz AMJ 19/01304-004 2019/04/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 123/137 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED SNIKVEGEN John Magne Hagen BFH 19/00010-041 2019/04/10
I TEK 30/61 - MJÅVEGEN, SANDHÅLAND, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - 30/61 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen JMJ03 18/05385-006 2019/04/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 123/50 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED SNIKVEGEN Tom Kjørlien BFH 19/00010-042 2019/04/10
U SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD Hetlandsfeltet Velforening OFL 19/00525-039 2019/04/10
I TEK 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - SPANNE, ORIGINAL SØKNAD OM SEKSJONERING Block Watne AS HAS 19/01727-001 2019/04/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 123/94 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED SNIKVEGEN Vilma Karin Andersen BFH 19/00010-043 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Spannatoppen Utviklingsselskap As HAS 17/00169-031 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Spannatoppen Velforening HAS 17/00169-032 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Sbe Bolig As HAS 17/00169-033 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Færaas Oddbjørn Falck HAS 17/00169-034 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Landa Camilla Selvaag HAS 17/00169-035 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Roald Richard Synnes HAS 17/00169-036 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Øygarden Ida HAS 17/00169-037 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Marø Eli Ann Tveit HAS 17/00169-038 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Marø Roald HAS 17/00169-039 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Sandvik Maren Færaas HAS 17/00169-040 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Sandvik Sigbjørn Færaas HAS 17/00169-041 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Berg Ole Aleksander HAS 17/00169-042 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Tvedt Bjørg Elise HAS 17/00169-043 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Haavik Tor Henrik Leipart HAS 17/00169-044 2019/04/10
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/471 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Betina H HAS 17/00169-045 2019/04/10
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/10
I TEK 58/333 - TORFÆUSGATE, KOPERVIK. BRUKSENDRING - 58/333 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ragnhild Worre KMY 03/02623-007 2019/04/10
I TEK 22/254 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 22/254 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Arve Langåker EDH 19/01728-001 2019/04/10
U SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - ENDRINGSBILAG - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER AktiMed Norge AS KRWI 19/00508-016 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/04/10
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/1379 - SJEKKLISTE VED KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - ENGVEGEN 25 - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Ragn Sells AS EJD 15/02071-185 2019/04/10
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kjell Arne Lindøe Aase EDH 19/01459-003 2019/04/10
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - SVAR - 4/132 - SPØRSMÅL OM SØKNAD KAN GÅ SOM GRENSEJUSTERING Aina Margrethe Andersen EDH 19/01502-005 2019/04/10
U TEK 15/1225 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 - 15/1225 - ÅKRA - OVERSENDELSESBREV - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 Statens Kartverk SMO02 18/05122-014 2019/04/10
U TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK TIL UTTALE - 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rogaland fylkeskommune EDH 19/00559-005 2019/04/10
U SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SVAR - SØKNAD - TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 Kolnes pensjonistforening ANKO 19/00029-033 2019/04/10
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Mykje Skole SWI 19/01536-008 2019/04/10
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - MØTEAVKLARING EEH 18/01685-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/10
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Grindhaug skole SWI 19/01536-007 2019/04/10
I TEK 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Tete Bygg DA IGR 19/01731-001 2019/04/10
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/10
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/10
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD - TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 Torvastad Helselag ANKO 19/00030-151 2019/04/10
U TEK 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Vedavågen Rør AS JMJ03 19/01678-002 2019/04/10
I TEK 96/39 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK, TAKOVERBYGG, BARNEVOGNPARKERING - 96/39 - MOTTATT MANGLER, GJENPART AV NABOVARSEL Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage KRRE 19/01488-004 2019/04/10
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 4/132 - NABOVARSEL - KYRKJEGARDVEGEN 38 byggconsult vest REK 19/00023-044 2019/04/10
I TEK GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 52, TORVASTAD - ARBEIDSVARSLING, LOGGBOK OSNESVEGEN 52 Vassbakk & Stol AS KSU01 19/00142-003 2019/04/10
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/10
U SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SVAR - TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 Vi over 60 Kopervik ANKO 19/00029-034 2019/04/10
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Ruth Margaret AMJ 19/01471-001 2019/04/10
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Gudmund AMJ 19/01471-002 2019/04/10
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Gudmund AMJ 19/01471-003 2019/04/10
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Gudmund AMJ 19/01471-004 2019/04/10
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Samuel AMJ 19/01471-005 2019/04/10
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Gudmund AMJ 19/01471-006 2019/04/10
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/113 I KARMØY KOMMUNE Li Magnar Inge AMJ 19/01471-007 2019/04/10
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/10
I TEK 102/238 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LEIG DET EIENDOM AS - 102/238 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LEIG DET EIENDOM AS Leig Det Eiendom AS BJP01 19/01741-001 2019/04/10
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/947 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 148/1038 Petter J. Rasmussen AS IGR 18/02072-009 2019/04/10
I TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Solveig Tindeland AMJ 19/01735-001 2019/04/10
I TEK 25/26 M.FL. - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: LISA R. LANGÅKER - OVERDRAGER: ODD ROGER LIE LANGÅKER - 25/26 M.FL. - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: LISA R. LANGÅKER - OVERDRAGER: ODD ROGER LIE LANGÅKER Odd Roger Lie Langåker BJP01 19/01745-001 26 Off.l.26 2019/04/10
U TEK 84/52 - VÅGETUNET, VÅGE - TILBYGG ENEBOLIG - 84/52 -RETUR AV SØKNAD Solfrid Munthe Hetland KIS 13/02964-005 2019/04/10
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/10
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag Ii BMV 12/02524-208 2019/04/10
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-209 2019/04/10
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG III Norheimskogen Borettslag Iii BMV 12/02524-210 2019/04/10