Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - OVERSENDER DOKUMENTASJON FOR FESTIVALTILSKUDD Karmøygeddon AHT01 18/05507-008 2019/04/08
I SEN TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KLIMAFESTIVALEN §112 PÅ HAUGALANDET Ståle Pedersen LYK 18/05507-012 2019/04/08
U TEK 146/31 - BØVÅGVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 146/31 - BØVÅGVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG Ingvor Sandvin EDH 19/01383-005 2019/04/08
U SEN POLITIVEDTEKT - HØRING AV POLITIVEDTEKT Kopervik videregående skole SMA01 19/01126-003 2019/04/08
U TEK FORSØPLING - OPPFORDRING TIL Å RYDDE PÅ HUSØY, KARMØY Husøyvegen 250 AS PEID 17/02890-007 2019/04/08
U SEN GRAVESØKNAD - MANNESVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - MANNESVEGEN GS-Maskin AS JBE01 19/01453-002 2019/04/08
U SEN GRAVESØKNAD - 15/2190 - ÅKRAVEGEN 241 - SVAR - GRAVESØKNAD - 15/2190 - ÅKRAVEGEN 241 T Halleland AS JBE01 19/01455-002 2019/04/08
U SEN GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 - SVAR - GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 T Halleland AS JBE01 19/01468-002 2019/04/08
U SEN GRAVESØKNAD - BØVÅGEN 53 - SVAR - GRAVESØKNAD - BØVÅGEN 53 Vea Energi AS JBE01 19/01485-002 2019/04/08
U SEN GRAVESØKNAD - KAIEN 11, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - KAIEN 11, KOPERVIK Danielsen & Skogland Maskin AS JBE01 19/01519-002 2019/04/08
U SEN GRAVESØKNAD - LITLABJØRGVEGEN 64 OG 66 - SVAR - GRAVESØKNAD - LITLABJØRGVEGEN 64 OG 66 T Halleland AS JBE01 19/01534-003 2019/04/08
U SEN GRAVESØKNAD - REKKJEVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - REKKJEVEGEN Christina Ferkingstad JBE01 19/01623-002 2019/04/08
U TEK 15/2267 - STONGSVINGEN - ÅKRA - INNGLASSING AV BALKONGER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/2267 - STONGSVINGEN - ÅKRA - INNGLASSING AV BALKONGER Tm Byggtek AS KIS 19/01552-002 2019/04/08
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - TILSVAR TIL HAUGALAND TINGRETT KMV 18/01685-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
I TEK TEKNISK PLAN - OVERVANN SALHUSVEGEN SØR - 148/190 - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN 148/190 - OVERVANN SALHUSVEGEN SØR - 148/190 Cowi AS BTH04 19/01699-001 2019/04/08
U TEK 48/10 - HILLESLAND - BYGGETILSYN - 48/10 - HILLESLAND - BYGGETILSYN Henning Langåker JHE05 19/01571-001 2019/04/08
I SEN STYRINGSGRUPPE SLT - UNDERTEGNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØR-VEST POLITIDISTRIKT OG KARMØY KOMMUNE FOREBYGGENDE ARBEID, POLITIKONTAKTEN, POLITIRÅD OG SLT Sør-Vest Politidistrikt SMA01 12/00293-009 2019/04/08
I TEK 57/643 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJØMANNSFORENINGEN - 57/643 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJØMANNSFORENINGEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01706-002 2019/04/08
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 06.05.19 INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-046 2019/04/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 149/492 - NABOVARSEL BYGGESØKNAD - KALSTVEIT & VIK AS Kalstveit & Vik AS REK 19/00023-042 2019/04/08
I SEN KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER Ks-Kommunesektorens Organisasjon RBR 12/00434-107 2019/04/08
I TEK 36/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BERIT MELHUS - 36/7 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BERIT MELHUS Vedavågen Rør AS ALS06 16/04993-003 2019/04/08
I TEK 8/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAN AASE - 8/47 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAN AASE Vedavågen Rør AS ALS06 18/05548-003 2019/04/08
U TEK 86/137 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR AV NATURSTEIN - 86/137 - FERDIGATTEST Reidar Jakobsen JHE05 04/01706-005 2019/04/08
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01694-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - GRUNNET UBEBODD ANNA 19/01695-001 24 Offl.§24 2019/04/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-054 25 Offl §25 2019/04/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-010 25 Offl §25 2019/04/08
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - VEDTAK - SPESIAL PEDAGOGISK HJELP, BHG.ÅRET 2019 - 2020 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
I TEK REGIONALPLAN FOR VANNFORVALTNING - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG HOVEDUTFORDRINGER REGIONALPLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2022-2027 Rogaland fylkeskommune PCH01 13/01641-008 2019/04/08
I TEK 57/246 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINE MARTINUSSEN - 57/246 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINE MARTINUSSEN Vedavågen Rør AS ALS06 18/05271-003 2019/04/08
I TEK 1/203 - VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG OG BRYGGE - 1/203 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited JHE 17/04986-017 2019/04/08
I SEN TILSKUDD TIL UTVIDELSE AV FISKERIHAVNEN PÅ HUSØY - GJELDER SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING AV FISKERIHAVN PÅ HUSØY Karmsund Havn IKS PVE01 19/01702-001 2019/04/08
I TEK HØRINGER - 2019 - OFFENTLIG HØRING AV ENDRING I FORSKRIFT OM DOKUMENTASJON AV BYGGEVARER OG BYGGEVAREFORORDNINGEN Direktoratet For Byggkvalitet EIST 19/00016-032 2019/04/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/367 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-185 2019/04/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1435 - BESTILLING AV NABOLISTE Charlotte Hult GEL 19/00021-186 2019/04/08
I TEK 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - 148/1037 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 18/04528-006 2019/04/08
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - INNSPILL TIL FORSLAG OM ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT - FEØY Arve Børseth Bjørnsen ALS06 13/00123-118 2019/04/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03426-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER Procon AS IGR 09/02650-042 2019/04/08
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - SVAR - 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN Karmøyadvokatene DA JST 19/01577-002 2019/04/08
U TEK 148/1037 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 7 BYGGESAK: 18/4528 - 148/1037 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 7 BYGGESAK: 18/4528 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/01633-002 2019/04/08
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/392, 2229 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/392, 2229 TNO05 19/01704-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/08
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-268 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
I TEK 58/127 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 58/127 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Lars Erik Gjertsen BSO02 19/01688-001 2019/04/08
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/08
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILSKUDD TILLEGGSOPPLYSNINGER Fylkesmannen I Rogaland LKS 18/02156-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
U TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER Petter J. Rasmussen AS IGR 18/02072-006 2019/04/08
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01592-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01462-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-207 2019/04/08
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 7 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-040 2019/04/08
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - V. 47 - GANG- OG SYKKELVEG VED HELLEVIKA/FOSEN - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens Vegvesen KSU01 12/01271-391 2019/04/08
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019-2020 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-092 2019/04/08
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Trygve J Sjøen AS MBJ03 19/00501-093 2019/04/08
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-094 2019/04/08
I TEK GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 133 - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 150 Christina Ferkingstad ETS 19/01696-001 2019/04/08
U TEK 5/519 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/519 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG Vigor Bygg AS IGR 19/01424-003 2019/04/08
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-095 2019/04/08
U SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILDELINGSBESLUTNING - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER AktiMed Norge AS KRWI 19/00508-012 2019/04/08
U SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILDELINGSBESLUTNING - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER Medco Bedriftshelsetjeneste AS KRWI 19/00508-013 2019/04/08
U SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILDELINGSBESLUTNING - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER Stamina Helse AS KRWI 19/00508-014 2019/04/08
U SEN 141/220 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 141/220. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/00719-006 2019/04/08
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - MORTHOLMEN DRIFT AS Norske Fiskeprodukter Astrid Hetland Egge EVI1 19/00854-037 2019/04/08
I TEK GRAVESØKNAD - SLETTATUNET 60 - GRAVESØKNAD - SLETTATUNET 60 Christina Ferkingstad ETS 19/01701-001 2019/04/08
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - FORESPØRSEL OM TILBAKEMELDING ANGÅENDE LOJALITET I AVTALEFORHOLD - BPA Prima Omsorg AS CBE02 18/01699-041 2019/04/08
U TEK VANNPOSTER - KRAV OM VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - VANNPOSTER 15/685, 15/890, 57/611, 58/66, 58/173 OG TOLLBODGATA - KRAV OM VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Karmsund Havn IKS APE01 16/01165-010 2019/04/08
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/01698-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2018 - SVAR - SØKNAD MIDLER TIL 17 MAI FEIRING FAU Sevland skole AKP 17/05415-029 2019/04/08
I SEN GRATULASJONER/INVITASJONER/REPRESENTASJON/MARKERINGER - ORDFØRER - MARKERING AV FRIGJØRINGS- OG VETERANDAGEN 8. MAI 2019 Forsvarsdepartementet LYK 12/02618-032 2019/04/08
I TEK 3/40 , 3/169 M. FL - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 3/40 , 3/169 M. FL - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Ann Merit Fidjeland AMJ 19/01700-001 26 Off.l.26 2019/04/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01451-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - TAKKER NEI TIL TILBUD OM LÆREKONTRAKT MSE 19/00164-022 25 Offl.§25 2019/04/08
U SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - FULLMAKT TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 10. APRIL 2019 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS VIJO 12/03966-076 2019/04/08
U TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER LANGÅKER, INGAR - 25/26 - AUTORISASJON - MIDLERTIDIG BEVIS, LANGÅKER, INGAR Ingar Langåker HHU 19/01141-002 2019/04/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 130/20 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ole-Johnny Vikingstad GEL 19/00021-187 2019/04/08
U TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER LANGÅKER, INGAR - 25/26 - MAIL 08.04.19 - UTSENDELSE - AUTORISASJONSBEVIS AV PLANTEVERNMIDLER Ingar Langåker HHU 19/01141-003 2019/04/08
U SEN 58/109 - KOPERVIK - SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 58/109. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/01230-004 2019/04/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 149/536 - NABOVARSEL - KINNESTEIN EIENDOM AS Kinnestein Eiendom AS REK 19/00023-043 2019/04/08
I TEK 57/643 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJØMANNSFORENINGEN - 57/643 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJØMANNSFORENINGEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/01706-001 2019/04/08
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - FORSLAG TIL BYGGEGRENSER MOT SJØ I KOMMUNEDELPLANENE FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENESHAVN Fylkesmannen I Rogaland JST 16/04096-072 2019/04/08
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - FORSLAG TIL BYGGEGRENSER MOT SJØ I KOMMUNEDELPLANENE FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENESHAVN Fylkesmannen I Rogaland JST 16/04097-075 2019/04/08
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - FORSLAG TIL BYGGEGRENSER MOT SJØ I KOMMUNEDELPLANENE FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENESHAVN Fylkesmannen I Rogaland JST 16/04098-075 2019/04/08
U TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE - FOTVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/00683-009 2019/04/08
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/08
I TEK 57/626 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE, DR. JENSENS VEG - 52/626 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE, DR. JENSENS VEG Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01709-001 2019/04/08
I TEK 129/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR ANDREAS HAUSKEN - 129/472 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR ANDREAS HAUSKEN Sig. Halvorsen AS ORO01 19/01708-001 2019/04/08
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 12/212 - UTSKIFTING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Sigrun Marie Vedø PEID 14/03191-075 2019/04/08
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/08
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/08
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/08
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 Mona Lisa Dahl ALA04 19/00267-016 2019/04/08
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/00267-017 2019/04/08
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 Jostein Langåker ALA04 19/00267-018 2019/04/08
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 Kurt Roar Vilhelmsen ALA04 19/00267-020 2019/04/08