Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LØNNSKRAV KAPITTEL 3, UTDANNINGSFORBUNDET PROTOKOLL FRA FORHANDLINGER 23.10.18 Utdanningsforbundet TUS 18/00974-011 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGER 23.10.18 Juristforbundet TUS 18/00974-012 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - SVAR - LØNNSKRAV ETTER HTA KAPITTEL 3.4.2, 3.4.3, 3.5 OG 5.2 PROTOKOLL FRA FORHANDLIG 241018 Fagforbundet Karmøy TUS 18/00974-013 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - SVAR - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP 3 - KRAV AKA OG FELLESBREV FRA FAGFORENINGER PROTOKOLL FRA FORHANDLING 24.10.18 Akademikerforbundet TUS 18/00974-014 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - SVAR - LOKALE FORHANDLINGER 2018, KRAV KAPITTEL 3.4.3 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGENE 23.10.18 Musikernes fellesorganisasjon TUS 18/00974-015 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGENE 23.10.18 NITO TUS 18/00974-016 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - 3.5 - HTV utdanningsforbundet TUS 18/00974-017 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGER 23.10.18 Skolenes landsforbund TUS 18/00974-018 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LØNNSKRAV FRA TEKNA - LØNNSREGULERING 2018 - HOVEDTARIFFAVTALENS PKT. 3.4.2 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGEN 23.10.18 Tekna - gruppe Karmøy kommune TUS 18/00974-019 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGER 24.10.18 FO TUS 18/00974-020 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LØNNSKRAV FRA NSF PROTOKOLL FRA FORHANDLINGEN 24.10.18 Norsk Sykepleierforbund TUS 18/00974-021 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LØNNSKRAV FRA NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND PROTOKOLL FRA FORHANDLING 24.10.18 Norsk Fysioterapeutforbund TUS 18/00974-022 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LØNNSKRAV FRA DELTA - KAP. 3 OG 5 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGER 24.10.18 Delta TUS 18/00974-023 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING PROTOKOLL fagforbundet TUS 18/00970-016 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - FASTSETTING AV LØNN TIL UORGANISERTE PROTOKOLL lønningskontoret TUS 18/00970-017 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING PROTOKOLL utdanningsforbundet TUS 18/00970-018 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING DELTA delta TUS 18/00970-019 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Skolelederforbundet TUS 18/00970-020 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING psykolog TUS 18/00970-021 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Norsk psykologforening TUS 18/00970-022 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING PROTOKOLL juristforbundet TUS 18/00970-023 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING PROTOKOLL legeforeningen TUS 18/00970-024 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING PROTOKOLL Akademikerforbundet TUS 18/00970-025 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING PROTOKOLL nsf TUS 18/00970-026 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING PROTOKOLL jordmor TUS 18/00970-027 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING PROTOKOLL nito TUS 18/00970-028 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - GITT TIL UORGANISERTE Fagforeninger TUS 18/00974-026 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - GITT TIL UORGANISERTE Fagforeninger TUS 18/00970-029 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - HTV 3.5 delta TUS 18/00974-027 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3,5 Fagforbundet TUS 18/00974-028 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3,5 nsf TUS 18/00974-029 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 3,5 FO TUS 18/00974-030 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - PROSESSKRIFT Haugaland tingrett ved Magnus Guderud TUS 18/00970-031 2019/04/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - PROSESSKRIFT Haugaland tingrett ved Magnus Guderud TUS 18/00970-032 2019/04/05
U TEK 147/510 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG - CARPORT OG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/510 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG - CARPORT OG TERRASSE Astrid Lervik KRRE 19/01201-003 2019/04/05
I TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kjell Arne Lindøe Aase EDH 19/01459-001 2019/04/05
U TEK 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/01256-005 2019/04/05
U TEK 110/33 - LAUVØY, VÅGA - TIL- OG PÅBYGG VÅNINGSHUS OG NYBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 110/33 - LAUVØY, VÅGA - TIL- OG PÅBYGG VÅNINGSHUS OG NYBYGG BOLIG I K Gabrielsen KRRE 13/00351-011 2019/04/05
U TEK 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8-12, KARMØY KOMMUNE - 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8 - 12 Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01625-002 2019/04/05
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 102/21 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV AVKJØRSEL - FV. 834 Statens vegvesen - Region vest KRRE 18/05250-014 2019/04/05
U TEK 10/43 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 10/43 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TILBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS IGR 18/04709-006 2019/04/05
U TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/01324-006 2019/04/05
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-028 2019/04/05
U TEK 12/89 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD TJØSVOLL - 12/89 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD TJØSVOLL S O Lund AS ALS06 19/01646-002 2019/04/05
U TEK 15/2238 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MARTHON JOHANNESSEN - 15/2238 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MARTHON JOHANNESSEN S O Lund AS ALS06 19/01645-002 2019/04/05
I TEK 60/6 - SØRSTOKKEHAUGEN, SØRSTOKKE - TILBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG - 60/6 - SØRSTOKKEHAUGEN, SØRSTOKKE - TILBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG Eskild Kvala AS EDH 19/01666-001 2019/04/05
I TEK 66/301- VALBERGBAKKEN, KOPERVIK, OPPFØRING AV NATURSTEINMUR - 66/301 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 09/01817-010 2019/04/05
U TEK 124/17 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG HAGESTUE OG GARASJE - 124/17 - FERDIGATTEST - NYBYGG HAGESTUE OG GARASJE Jørgen Grønfur JKV 13/03525-008 2019/04/05
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLL AV SALSLØYVE 28.03.19 - REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01856-030 2019/04/05
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - KONTROLL AV SALSLØYVE 28.03.19 - COOP PRIX ÅKRA SALGSBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01573-039 2019/04/05
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING - KONTROLL AV SALSLØYVE 28.03.19 - KIWI LANGÅKER SALGSBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01400-044 2019/04/05
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLL AV SALSLØYVE 28.03.19 - KIWI SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01343-038 2019/04/05
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - KONTROLL AV SALSLØYVE 28.03.19 - KIWI AVALDSNES SALGSBEVILLING 2012 - NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01403-040 2019/04/05
I SEN TILSYNSRAPPORTER - SALG AV TOBAKKSVARER - KONTROLL AV SALSLØYVE 28.03.19 - SKUDENES BENSIN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/03200-003 2019/04/05
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ÅRSMØTE FOR VIKING MC 11.05.19 Viking Mc EVI1 19/00022-036 26 Off.l.26 2019/04/05
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKOT TIL TILTAK MOT PARKSLIREKNE I HAUGESUND, KARMØY OG TYSVÆR 2019 Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-199 2019/04/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 69/81 - BESTILLING AV NABOLISTE Ek Bygg AS GEL 19/00021-184 2019/04/05
I TEK 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTLISPPSTILLATELSE Vedavågen Rør AS JMJ03 19/01678-001 2019/04/05
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Norheim skole EEH 19/01536-005 2019/04/05
I TEK 27/26 - KVILHAUGSVIKVEGEN, KVILHAUGSVIK, PÅBYGG ENEBOLIG OG TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 27/26 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 27/30 I K Gabrielsen JMJ03 19/01273-005 2019/04/05
U TEK 5/637 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - SVAR - 5/658 - OFF. VEGAREAL ER NÅ REGISTRERT PÅ KARMØY KOMMUNE 5/637 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 16/03837-013 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-232 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-233 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-234 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-235 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-236 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-237 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-238 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-239 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-240 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-241 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-242 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-243 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-137 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-138 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-139 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-140 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-141 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-142 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-143 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-144 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-145 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-146 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-147 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-148 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-149 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-150 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-151 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-152 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-153 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-154 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-155 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-156 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-128 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-129 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-130 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-131 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-132 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-133 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-134 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-135 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-136 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-137 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-155 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-156 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-157 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-158 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-159 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-160 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-161 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-162 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-163 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-164 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-165 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-166 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-162 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-163 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-164 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-165 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-166 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-167 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-168 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TRUKKET FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-169 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-170 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-171 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-172 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-173 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-174 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-175 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-176 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-177 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-178 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-179 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-180 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-181 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-182 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-183 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-184 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-109 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-110 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-111 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-112 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-113 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-114 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-115 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-116 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-117 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-118 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-119 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-120 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-121 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-122 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-123 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-124 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-125 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-126 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-127 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-128 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-129 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-130 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-131 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-132 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - TILBUD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-133 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-134 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-135 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-136 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-194 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-195 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-196 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-197 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-198 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-199 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-200 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-201 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-202 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TRUKKET LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-149 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-150 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-151 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-190 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-191 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - INTERVJU SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-060 25 Offl §25 2019/04/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - INTERVJU SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-061 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - TRUKKET BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-111 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - TRUKKET BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-112 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-331 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-332 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-333 25 Offl §25 2019/04/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - ARBEIDSAVTALE VA KONSULENT MSE 19/01065-068 25 Offl §25 2019/04/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - TILBUD VA KONSULENT MSE 19/01065-069 25 Offl §25 2019/04/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-023 25 Offl §25 2019/04/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-024 25 Offl §25 2019/04/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-016 25 Offl §25 2019/04/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-017 25 Offl §25 2019/04/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-018 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-009 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-010 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-011 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-012 25 Offl §25 2019/04/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-013 25 Offl §25 2019/04/05
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ Svein Lorents Myklebust KRRE 18/05035-006 2019/04/05
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 14 - DATO: 03.04.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-031 2019/04/05
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - TILLEGGSINFORMASJON TIL SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-029 2019/04/05
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - UTTALE TIL MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR TERRENGENDRING Fylkesmannen i Rogaland KRRE 18/00019-013 2019/04/05
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/05
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - FØRESPØRSEL RUNDT KULTURMINNER I TRASE. FIBERUTBYGGING VEAVÅGEN OG SÆVELANDSVIK. (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 17/00073-256 2019/04/05
U TEK TEKNISK PLAN - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - TEKNISK PLAN - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE Vasbakk & Stol as TIB 17/04263-016 2019/04/05
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - PLAN 1027 - MØTEREFERAT FRA 02.04.19 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Novaform BHA02 17/00332-068 2019/04/05
U TEK 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS - 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/01192-004 2019/04/05
I TEK 147/390 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG - 147/390 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arild Evensen KMY 12/03160-010 2019/04/05
I TEK 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR - 69/71 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ktv Bygg AS KMY 17/01778-007 2019/04/05
I TEK 68/16 OG 68/88 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: KARMØY FOLKEHØGSKULE BYGGESAK 19/1420 - 68/16 OG 68/88 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: KARMØY FOLKEHØGSKULE BYGGESAK 19/1420 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01669-001 2019/04/05
I SEN ELEVSAK - BERAMMING AV PLANMØTE KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/05
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-052 25 Offl.§25 2019/04/05
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS MBJ03 19/00501-091 2019/04/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01659-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
U SEN 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - ERKLÆRINGER/MELDINGER GNR.22 BNR.354,355. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/5149 Kartverket - Tinglysingen REK 18/05672-024 2019/04/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/01656-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
U TEK RAMMEAVTALE - MALING OG TAPET - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - MALING OG TAPET Veldes Malerservice AS TES02 15/04923-005 2019/04/05
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD - UTBETALT 24.02.2019 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet BNO 12/00773-226 2019/04/05
I SKU ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 24.02.2019 ASYLSØKERE I MOTTAK (KULTURTILSKUDD) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet BNO 12/03071-119 2019/04/05
I TEK 64/313 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, TILBYGG / PÅBYGG ENEBOLIG - 64/313 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE OG REVIDERT KART OG TEGNING I K Gabrielsen IGR 19/01419-003 2019/04/05
U TEK 11/219 - VIPEVEGEN, MANNES, SØKNAD OM SALTAK PÅ GARASJE, FASADEENDRING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 11/219 - VIPEVEGEN, MANNES, SØKNAD OM SALTAK PÅ GARASJE, FASADEENDRING John Tjøsvoll EDH 19/01399-003 2019/04/05
U TEK TEKNISK PLAN FOR PROSJEKT NESAVEGEN MED FORTAU - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01484-006 2019/04/05
U TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD OM NYDYRKING Hilda Hanne Falnes HHU 19/01380-002 2019/04/05
I TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FRADELING AV EKSISTERENDE SJØHUS MED TILHØRENDE KAI Fylkesmannen i Rogaland HHU 18/05223-008 2019/04/05
I TEK 148/947 - NORHEIM - MASSEUTSKIFTNING - 148/947 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS KMY 18/05156-008 2019/04/05
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - REFERAT FRA STYREMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST 28.03.2019 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-048 2019/04/05
I TEK 82/193 - HINDERÅKER - NYBYGG GARASJE OG UTVENDIG BOD/HAGESTUE - 82/193 - BER OM UTSATT FRIST FOR Å SØKE FERDIGATTEST Magne Eide KMY 13/04211-007 2019/04/05
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG FERDIGATTEST Procon AS IGR 09/02650-041 2019/04/05
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-268 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
I TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - 147/98 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-011 2019/04/05
I TEK 83/27 - SKEIE - NYBYGG REDSKAPSHUS - 83/27 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karl Johan Kvalevaag KMY 13/01196-006 2019/04/05
I TEK 43/22 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 43/22 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01676-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/05
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - MINDRE ENDRING AV 541 SØNDRE EIKE - 115/31 M.FL Urbanhus Haugesund AS YSL 19/00604-012 2019/04/05
I TEK 13/696 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AMFISENTERET ÅKRA - 13/696 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AMFISENTERET ÅKRA Comfort Karmøy AS ORO01 19/01668-001 2019/04/05
I TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOK.NR.:386441 Statens Kartverk MAHA1 17/03760-021 26 Off.l.26 2019/04/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE I FORBINDELSE MED AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER . EVI1 13/01442-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
U TEK TEKNISK PLAN - STANGELAND SKOLE - STANGELAND SKOLE - TEKNISK PLAN Asplan Viak AS BTH04 19/01296-005 2019/04/05
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - LOTHES MAT&VINHUS - HØYEVARDE Lothes Bar AS EVI1 19/00854-036 2019/04/05
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90 I KARMØY KOMMUNE Vikre Erik XXI 19/00769-007 2019/04/05
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90 I KARMØY KOMMUNE Lund Marit Dahl XXI 19/00769-008 2019/04/05
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90 I KARMØY KOMMUNE Lund Ole Magnus XXI 19/00769-009 2019/04/05
I TEK 102/28 - EIENDOMSSKATT - 102/28 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - BER OM NY VURDERING MSA 19/01670-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/05
I TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01671-001 2019/04/05
U TEK HENTING OG BEHANDLING AV RESTAVFALL (AVFALLSFORBRENNING) - HENTING OG BEHANDLING AV RESTAVFALL STNY 16/03439-004 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/04/05
I TEK 102/28 - EIENDOMSSKATT - 102/28 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - BER OM NY VURDERING DA BOENHET ER UBEBOELIG MSA 19/01672-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/05
I TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01673-001 2019/04/05
I TEK 15/157 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/157 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01674-001 2019/04/05
I TEK 72/66 - ÅLAVIKVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG - 72/66 - ÅLAVIKVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG Torgeir Jonsen KIS 19/01675-001 2019/04/05
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Arne Bratting Gismarvik ALS06 19/01657-015 2019/04/05
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-267 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
I TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRING STD:18/5012 Kartverket - Tinglysingen ALA04 19/00267-015 2019/04/05
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Anne Line Kvernmo ALS06 19/01657-016 2019/04/05
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING OM RETTIGHETER I GNR. 72 BNR. 156 MANGLENDE SIGNATUR Nina Lønning Førland ABU01 18/00968-008 2019/04/05
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 112/204 - SVAR - SPØRSMÅL OM FJERNING AV TRÆR OG INNGJERDING AV EIENDOM Kirsten Marie Log JKV 17/00073-257 2019/04/05
U TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - SØKNAD NYDYRKING - OVERSENDES FOR KULTURMINNEFAGLIG UTTALE Rogaland fylkeskommune Kulturseksjonen HHU 19/01380-004 2019/04/05
I TEK 15/1225 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ÅKRA IDRETTSLAG - 15/1225 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ÅKRA IDRETTSLAG Åkra Idrettslag BJP01 19/01677-001 2019/04/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03426-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 18/03307-037 2019/04/05
I TEK 86/137 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR AV NATURSTEIN - 86/137 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Reidar Jakobsen JHE05 04/01706-004 2019/04/05
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-196 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
U TEK 57/234 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/234 - OVERSENDELSE BREV ETTER KLARLEGGING SAK 13/395 Karmøy Kommune Teknisk Etat - Driftsavd. XXI 17/00395-022 2019/04/05
U TEK 57/234 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/234 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE SAK 17/395 Marit Hildur Lie Eriksen XXI 17/00395-023 2019/04/05
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01680-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/05
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/00131-016 2019/04/05
I TEK 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG DRIFTSBYGNING - STALL - 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG DRIFTSBYGNING - STALL Morten Ingolf Jacobsen KRRE 19/01683-001 2019/04/05
I TEK 127/46 - LEIRVEGEN, NEDRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - 127/46 - SØKNAD OM FERDIGATTEST May-Lene Wold Svendsen KMY 13/03653-004 2019/04/05
I TEK 15/1984 - RINGVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 18 - INNGLASSING AV TERRASSE - 15/1984 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Didrik Oddvar Torkellsen JKV 16/05200-004 2019/04/05
I TEK 83/122 - KVALAVÅGVEGEN, SKEIE - NYBYGG GARASJE - 83/122 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ole Gunnar Digernes KMY 13/03171-004 2019/04/05