Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - SVAR PÅ SPØRSMÅL ANGÅENDE ANSVARSFORHOLD Karmlund og Veldetun velforening PEID 18/01519-012 2019/04/04
U TEK 57/694 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN NORNES - 57/694 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN NORNES Geir Tangjerd ALS06 19/01086-002 2019/04/04
U TEK 72/197 - SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG - 72/197 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02564-018 2019/04/04
U TEK DEL AV 16/175 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - DEL AV 16/175 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Emeline Medhaug MAAA1 17/03824-003 2019/04/04
U SEN MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 09.04.2019 - SAK 33/19 OG 34/19 - MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 09.04.2019 EDA 19/00093-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
U SEN UNGDOMSRÅD I KARMØY - MØTEINNKALLING - UNGDOMSRÅD 11.04.2019 . LYK 17/04278-017 2019/04/04
U TEK PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - ENDRING - DEL AV 123/187 - GODKJENT 4.4.2019 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. - ENDRING - ARILD NILSSEN AAHO 18/05401-012 2019/04/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/01625-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
U TEK TRAFIKKSIKRING - GANGFELT OVER FV 852 AUSTRE VEAVEG, KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest HPE 13/03179-025 2019/04/04
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-050 25 Offl.§25 2019/04/04
U SEN PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 - PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 MELDING OM BEFARING Vikanes Bungum Arkitekter AS EDA 18/03219-021 2019/04/04
U SEN EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - REFERAT FRA MØTET KNYTTET TIL EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA - 21.03.2019 Ingvar Jonsen LYK 17/05071-027 2019/04/04
I TEK 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS - 57/267 - REDEGJØRELSE FOR BRUK Sandve Trelast AS JMJ03 19/01192-003 2019/04/04
U TEK 30/23 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND, RIVING EKSISTERENDE LØE OG GJENOPPBYGGING AV NY - 30/23 - FERDIGATTEST Sigurd Johannes Sandhåland JHE05 18/00295-014 2019/04/04
U TEK 47/394 - GRANBERGVEGEN, VIK. NYBYGG GARASJE - 47/394 - FERDIGATTEST Inge Fylkesnes JHE05 12/05312-009 2019/04/04
U TEK 43/238 - GAMLE SYREVEGEN, SKUDENESHAVN. NYBYGG, GARASJE - 43/238 - FERDIGATTEST Gunvar Mjølhus JHE05 12/01012-005 2019/04/04
U TEK 47/539 - GRØNHAUGVEGEN, VIK. TILBYGG ENEBOLIG - 47/539 - FERDIGATTEST Byggmester og Tekniker Geir Østevik JHE05 09/02456-014 2019/04/04
U TEK 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD - SØKNAD OM DISPENSASJON - RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 4/25 - FERDIGATTEST Skjærsund AS JHE05 17/02206-008 2019/04/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/03564-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01232-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I TEK 21/83 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA. FASADEENDRING OG NYBYGG BALKONG ENEBOLIG - 21/83 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Marton Stava JHE05 11/01323-004 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-228 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-229 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-230 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-231 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-199 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-200 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-201 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-202 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-203 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-204 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-205 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-206 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-207 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-208 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-209 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-210 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-211 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-212 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-213 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-214 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-215 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-216 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-217 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-218 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-219 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-220 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-221 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-222 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-223 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-224 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-225 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-178 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-179 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-180 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-181 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-182 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-183 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-184 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-185 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-186 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-187 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-188 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-189 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - TILBUD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-051 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - ARBEIDSAVTALE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-052 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - TILBUD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-190 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-191 25 Offl §25 2019/04/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - TILBUD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-043 25 Offl §25 2019/04/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - ARBEIDSAVTALE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-044 25 Offl §25 2019/04/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - TILBUD LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-020 25 Offl §25 2019/04/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-021 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-025 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-026 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-027 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-028 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-029 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-030 25 Offl §25 2019/04/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-031 25 Offl §25 2019/04/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - TILBUD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-027 25 Offl §25 2019/04/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-028 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-021 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-022 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST - VED KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST LANGTURNUS, KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01393-003 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-015 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-016 25 Offl §25 2019/04/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-006 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-012 25 Offl §25 2019/04/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-009 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-015 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-016 25 Offl §25 2019/04/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% FAST - SØKNAD SYKEHJEMSLEGE 100% FAST ANVO 19/01598-002 25 Offl §25 2019/04/04
I TEK 124/26 - VORMEDALSVEGEN - VORMEDAL - TILBYGG BOLIG - 124/26 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lars Roald Kringeland JKV 13/04132-006 2019/04/04
I TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG Eskild Kvala AS IGR 19/01647-001 2019/04/04
I TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR Hus28 AS KRRE 19/01474-003 2019/04/04
I TEK GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN - LOGGBOK SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN T Halleland AS KSU01 19/00588-005 2019/04/04
I TEK 38/6 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 4 NAUST - 38/6 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 4 NAUST Sandve Trelast AS JMJ03 19/01648-001 2019/04/04
I TEK 38/6 - SYRE - UTFYLLING OG ANLEGGING AV KAI - 38/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JHE05 18/00125-009 2019/04/04
I TEK 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST - 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST Sandve Trelast AS JMJ03 19/01654-001 2019/04/04
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - ALKOHOL 2018 - CAFE NELLY Cafe Nelly Ingebjørg Ullensvang Haavik EVI1 19/00854-035 2019/04/04
I TEK 15/2238 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MARTHON JOHANNESSEN - 15/2238 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MARTHON JOHANNESSEN S O Lund AS ORO01 19/01645-001 2019/04/04
I TEK 12/89 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD TJØSVOLL - 12/89 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD TJØSVOLL S O Lund AS ORO01 19/01646-001 2019/04/04
I TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM FORLENGELSE - FOTVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/00683-008 2019/04/04
U SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL F.U.A. 2019, RUSFRITT ARRANGEMENT F.U.A. JAH 12/01242-027 2019/04/04
U TEK 142/790 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4071 - 142/790 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS HAS 18/04613-017 2019/04/04
U TEK 86/77 - AVALDSNES. PÅBYGG OG BLANDEKAMMER FOR OZON - 86/77 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Petter J. Rasmussen AS CAGR 99/01582-007 2019/04/04
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-089 2019/04/04
I TEK 85/24, 28, BØVÅGEN, UTVIK. FLYTEBRYGGER - 85/24 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stiftelsen Karmsund Abr-Senter KMY 07/00298-014 2019/04/04
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Murmester Helge Olsen AS MBJ03 19/00501-090 2019/04/04
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - REVIDERT SØKNAD MED ENDRET ADKOMST Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/01324-005 2019/04/04
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/04
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/04
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - REVIDERT SITUASJONSKART Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/01324-007 2019/04/04
I TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eivind Walland EDH 19/01642-001 2019/04/04
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL NY BARNEVERNSLOV Barne- og Likestillingsdepartementet NOS01 19/00016-029 2019/04/04
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/04
I SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - AVSLAG - HP NÆRING 2019 OG AKTIVITETSKONSEPT PÅ KARMØY Rogaland Fylkeskommune fylkesrådmannen CVA 14/03531-034 2019/04/04
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02156-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I TEK 66/633- ØSTREMNESVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG. - 66/633- SØKNAD OM FERDIGATTEST Jakob Helle KMY 12/03734-004 2019/04/04
U TEK 142/790 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4071 - 142/790 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Brit Pedersen HAS 18/04613-018 2019/04/04
U TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - KUNNGJØRING KONTRAKTSTILDELING - 18/2959 SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - KONTRAKTSTILDELING P51200 Doffin JAS03 18/02959-009 2019/04/04
U SEN 71/139 - BREKKE, SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 71/139. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/00764-005 2019/04/04
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - SVAR - 12/126 - ANMODNING OM FRITAK FOR Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Hein Olsen APE01 13/02506-372 2019/04/04
U TEK 83/30 M.FL. - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KOLBEIN SKEIE - FORPAKTER: MARIANNE SKEIE CALLAGHAN - DELEGASJONSVEDTAK - FORPAKTNINGSKONTRAKT - 83/30 M.FL. - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KOLBEIN SKEIE - FORPAKTER: MARIANNE SKEIE Skeie Kolbein LKS 19/01558-002 2019/04/04
I TEK 132/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKINGSTAD, RAGNAR - 132/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ragnar Vikingstad BJP01 19/01643-001 26 Off.l.26 2019/04/04
U SEN 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - MELDING 63/306. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/738 Kartverket - Tinglysingen REK 19/01156-015 2019/04/04
I SEN FOLKEREGISTERET - VEDRØRENDE SØKNAD OM UTLEVERING AV FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER Skatteetaten VIJO 14/02855-007 2019/04/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 12/122 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hans Bjarne Torgersen GEL 19/00021-183 2019/04/04
U TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR. 58/173 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT, SAMT KLAGE PÅ SKATTETAKST PÅ GNR. 86, BNR. 237, 238 OG 239 TNO05 18/03119-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/04
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - 15/0 - INNSPILL TIL SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ UMATRIKULERT GRUNN SØR FOR 15/55 Fiskeridirektoratet IGR 19/00998-010 2019/04/04
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - VENTER SVAR FRA ARBEIDSTILSYNET - BER OM UTSATT FRIST FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 17/00860-033 2019/04/04
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - REFERAT ÅRSMØTE FRILUFTSRÅDET VEST - 28.03.19 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-047 2019/04/04
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00947-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/04
I TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/920 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 16/05171-017 2019/04/04
I TEK 129/6 - KNUT SELSAAS PRODUKSJONSTILSKUDD - 129/6 - ØNSKER UTBETALING AV RESTBELØP AV AVLØSTERTILSKUDD UTBETALT Knut Selsaas LKS 18/02018-006 2019/04/04
I TEK 21/15 - EINAR BERG PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/15 - TILSKUDD TIL AVLØSING VED FERIE OG FRITID - INNSENDT A-MELDING Einar Berg LKS 18/02167-006 2019/04/04
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SØKNAD OM BESKYTTELSESTEPPE MYKJE SKOLE 17.MAI Mykje skole 17 Mai-komite TVI 16/04347-027 2019/04/04
I TEK 64/1217 - STANGALAND, TILBYGG GARASJE - 64/1217 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Christian Bernbo KMY 13/01545-005 2019/04/04
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - KONG FERKING Procon AS BHA02 17/00332-067 2019/04/04
U TEK 133/79, TORSNES, FEØY. TILBYGG FRITIDSBOLIG - 133/79 - FERDIGATTEST Kjell Storesund KMY 11/00180-009 2019/04/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ARRANGEMENT PÅ MORTHOLMEN 19. MAI 2019 Odd Magne Lilleaas EVI1 19/00022-034 26 Off.l.26 2019/04/04
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - REDUSERT GARANTI - GARANTI NR.: B403856 Atradius EKA 18/01499-017 2019/04/04
U TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10 STK BOLIGTOMTER 122/17 I KARMØY KOMMUNE Haavardsholm Edit Margot MAH 17/00861-029 2019/04/04
U TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10 STK BOLIGTOMTER 122/17 I KARMØY KOMMUNE Pettersen Stig Wåga MAH 17/00861-030 2019/04/04
U TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10 STK BOLIGTOMTER 122/17 I KARMØY KOMMUNE Rovik Marianne MAH 17/00861-031 2019/04/04
U TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10 STK BOLIGTOMTER 122/17 I KARMØY KOMMUNE Pettersen Alina MAH 17/00861-032 2019/04/04
U TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10 STK BOLIGTOMTER 122/17 I KARMØY KOMMUNE Pettersen Stig Wåga MAH 17/00861-033 2019/04/04
U TEK 88/196 - HELGANESVEGEN. SØNDRE VELDE.SPRINKLERANLEGG - 88/196 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Procon AS CAGR 09/03053-007 2019/04/04
I TEK 124/17 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG HAGESTUE OG GARASJE - 124/17 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jørgen Grønfur JKV 13/03525-007 2019/04/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/01354-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I TEK 148/1043 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/1043 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS KMY 17/02094-040 2019/04/04
U TEK 124/26 - VORMEDALSVEGEN - VORMEDAL - TILBYGG BOLIG - 124/26 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG SAMT GARASJE Lars Roald Kringeland JKV 13/04132-007 2019/04/04
U TEK 119/50 - UTKOBLING AV SEPTIKTANK - 119/50 - UTKOBLING AV SEPTIKTANK Bjørn Erik Velde APE01 19/01652-001 2019/04/04
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK - ENDRING AV BELØP MHO01 18/04336-195 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
U TEK 120/27 - VANN I NAUST - 120/27 - VANN I NAUST Kjell Røgenes APE01 19/01653-001 2019/04/04
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. LKS 18/02105-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I TEK 149/475 - SPANNATOPPEN, SPANNE, GARASJEPORT I CARPORT - 149/475 - SPANNATOPPEN, SPANNE, GARASJEPORT I CARPORT Tor Henrik Leipart Haavik KRRE 19/01655-001 2019/04/04
U TEK 132/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKINGSTAD, RAGNAR - SVAR - 132/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tveit Regnskap AS BJP01 19/01643-002 2019/04/04
I TEK 72/197 - SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG - 72/197 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02564-019 2019/04/04
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT Olje- og Energidepartementet EIST 19/00016-030 2019/04/04
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - NYE FORSKRIFTER TIL KOMMUNELOVENS ØKONOMIBESTEMMELSER Kommunal- og Moderniseringsdepartementet VIJO 19/00016-031 2019/04/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/01656-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG DELTA OM ARBEIDSTIDSORDNING FOR ANSATTE I LITLABJØRVEGEN Delta SALF 12/00092-311 2019/04/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00896-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/01619-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Leikny Marie Sandhåland Østevik ALS06 19/01657-001 2019/04/04
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-051 25 Offl.§25 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Svein Sandhåland ALS06 19/01657-002 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Jostein Espeset ALS06 19/01657-003 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Torstein Østhus ALS06 19/01657-004 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Aage Steen Holm ALS06 19/01657-005 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Eli Wiksnes ALS06 19/01657-006 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Jostein Osmundsen ALS06 19/01657-007 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Eirik Styve ALS06 19/01657-008 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Nils Jarle Lindtner ALS06 19/01657-009 2019/04/04
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. Rogaland fylkeskommune LKS 18/02105-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Alf Inge Kalve ALS06 19/01657-010 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Roger Løvlie ALS06 19/01657-011 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Bente Faltinsen ALS06 19/01657-012 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Ida Kvalevaag ALS06 19/01657-013 2019/04/04
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Leif Frode Svendsen ALS06 19/01657-014 2019/04/04
U TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM TILBYGG BOLIG, SAMT BRYGGE - 15/2312 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, SAMT BRYGGE I K Gabrielsen JKV 18/01228-009 2019/04/04
U TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/920 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 16/05171-018 2019/04/04
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 12/469 - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR UTBYGG AV TERRASSE Lise Olsen IGR 17/00073-254 2019/04/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/01625-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01659-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 19/01410-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 47/539 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED GRØNHAUGVEGEN/VIKEVÅGEN Adelheid Halvorsen Knutsvik BFH 19/00010-038 2019/04/04
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL INNKJØP AV LEIDERE Åkrehamn småbåtforening LYK 19/00027-019 2019/04/04
I TEK 66/261- AUSTREIM, TILBYGG GARASJE, BOD - 66/261- SØKNAD OM FERDIGATTEST Hildebjørg Margrethe Myklebust KMY 12/02327-004 2019/04/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01232-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01452-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/04
I TEK 57/34, SKUDENESHAVN, STEINLEGGING AV BED - 57/34 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune JHE05 11/02653-013 2019/04/04
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - UTSTATT FRIST FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 17/00860-034 2019/04/04
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Kopervik Idrettslag OFL 19/01203-020 2019/04/04
U TEK 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE Anders Fjelltun EDH 19/01483-003 2019/04/04
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT PÅ SMIO 4. MAI 2019 Smio V/p.g. Østhus EVI1 19/00022-035 2019/04/04
U TEK TEKNISK PLAN - HAGESENTER NORHEIM - GNR/BNR 148/15 - SVAR - 148/1002 - OFF. VEGAREAL NÅ REGISTRERT PÅ KARMØY KOMMUNE (HAGETOMTEN AS) - TEKNISK PLAN - HAGESENTER NORHEIM - GNR/BNR 148/15 ALA04 12/02381-006 2019/04/04