Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN TEST MERCELL KARMØY I PROD 16012019 - TILDELINGSBESLUTNING - TEST MERCELL KARMØY I PROD 16012019 Lev. AAA KRWI 19/00262-008 2019/04/03
U SEN TEST MERCELL KARMØY I PROD 16012019 - TILDELINGSBESLUTNING - TEST MERCELL KARMØY I PROD 16012019 Lev. BBB KRWI 19/00262-009 2019/04/03
U TEK 13/751 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/1344 - 13/751 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/1344 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01345-002 2019/04/03
U TEK 148/1010 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/1010 - FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 17/03041-011 2019/04/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK Gustav Heggheim Olsen MAHA1 15/04309-100 2019/04/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK Cindy Khue Nguyen MAHA1 15/04309-101 2019/04/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK John Tore Asaldal MAHA1 15/04309-102 2019/04/03
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1707 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Skude Bygg Eiendom AS EDH 19/00629-009 2019/04/03
U TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/01344-007 2019/04/03
U TEK 58/220 OG 58/311 - KOPERVIK - SMÅBÅTANLEGG - 58/220 OG 58/311 - FERDIGATTEST Arnesen Rolf Ing KMY 17/04901-009 2019/04/03
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 2. APRIL 2019 Smilden HPE 12/00684-073 2019/04/03
U TEK 123/6 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/6 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG Dan Natterøy KRRE 18/04265-012 2019/04/03
I HSE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER - KVITTERING FRA LOVDATA Lovdata CBE02 18/04904-018 2019/04/03
U TEK 22/150 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALBERT FERKINGSTAD - 22/150 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALBERT FERKINGSTAD Comfort Karmøy AS ALS06 19/01602-002 2019/04/03
U TEK 86/60 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES. MASSEFORFLYTNING - 86/60 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Cowi AS CAGR 08/00374-005 2019/04/03
U TEK 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - NÆRINGSDEL V/ BENT KOLBEINSEN - 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - NÆRINGSDEL V/ BENT KOLBEINSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/01604-002 2019/04/03
U TEK 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - LEILIGHET V/ BENT KOLBEINSEN - 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - LEILIGHET V/ BENT KOLBEINSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/01607-002 2019/04/03
U TEK 60/176 - HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE - FORSTØTNINGSMUR - 60/176 - FERDIGATTEST Camilla Nævdal KMY 13/03311-006 2019/04/03
I TEK PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - ENDRING - DEL AV 123/187 - GODKJENT 4.4.2019 - OVERSENDER KOMPLETT DOKUMENTASJON FOR PLANENDRING PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. - ENDRING Cowi AS AAHO 18/05401-013 2019/04/03
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 13/992 A/stab AS JMJ03 17/00073-246 2019/04/03
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR. 58/173 - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT, SAMT KLAGE PÅ SKATTETAKST PÅ GNR. 86, BNR. 237, 238 OG 239 TNO05 18/03119-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/03
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE OG ENDRET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest HHU 18/04349-019 2019/04/03
I TEK 148/12 MFL. - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - 148/12 - UTTALE TIL SAK - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG Statens vegvesen - Region vest IGR 19/00844-008 2019/04/03
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 15/2752 A/stab AS JMJ03 17/00073-249 2019/04/03
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01639-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 5 - LØNNSREGULERING 2015 - HOVEDTARFFAVTALENS PKT.5.2 Tekna Haugaland Avdeling TUS 16/00628-016 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/04/03
I SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04890-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
U TEK 83/1 - VEDØY, MASSEUTFYLLING OG MASSEDEPONERING - 83/1 - FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 07/02222-007 2019/04/03
U TEK 66/478 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - 66/478 - FERDIGATTEST Leif Harald Sandven KMY 13/01532-005 2019/04/03
I TEK 43/238 - GAMLE SYREVEGEN, SKUDENESHAVN. NYBYGG, GARASJE - 43/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gunvar Mjølhus JHE05 12/01012-004 2019/04/03
U TEK 57/382 - LAHAMMER, SKUDENESHAVN. TILBYGG TIL BOLIG - 57/382 - FERDIGATTEST Kenneth Nornes JHE05 13/01717-005 2019/04/03
U TEK 43/214, KRYSSVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - 43/214 - FERDIGATTEST Jan Ove Hemnes JHE05 12/04129-005 2019/04/03
I TEK 33/1 - SANDVE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/1 - SANDVE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Georg Lie HHU 19/01617-001 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-061 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-062 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-063 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-064 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-065 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-066 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-067 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-068 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-069 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-070 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-071 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-072 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-073 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - TRUKKET RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-074 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-075 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-131 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-132 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-133 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-134 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-135 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-136 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-137 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-138 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-139 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-140 25 Offl §25 2019/04/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-141 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-142 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-143 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-144 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-145 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-146 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-147 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-148 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-149 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - TILBUD LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-013 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-014 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-008 25 Offl §25 2019/04/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-051 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - TILBUD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-052 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-053 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 65.73% FAST NATT - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 65.73% FAST NATT JEN05 19/00880-009 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 65.73% FAST NATT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 65.73% FAST NATT JEN05 19/00880-010 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-030 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-031 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-032 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-033 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-034 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-040 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-041 25 Offl §25 2019/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-042 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-011 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-012 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-013 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-014 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-015 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-016 25 Offl §25 2019/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-017 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-012 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-013 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-014 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-015 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-010 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-010 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-011 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-011 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-012 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-013 25 Offl §25 2019/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-014 25 Offl §25 2019/04/03
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1707 - 15/466 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Skude Bygg Eiendom AS EDH 19/00629-010 2019/04/03
I TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hantera AS EDH 19/01626-001 2019/04/03
I TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 114/324 - KOMMENTAR TIL MERKNAD SENDT I BYGGESAK Anne Marie Tørresdal KRRE 19/01474-002 2019/04/03
I SEN GRAVESØKNAD - REKKJEVEGEN - GRAVESØKNAD - REKKJEVEGEN Christina Ferkingstad JBE01 19/01623-001 2019/04/03
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - INNKALLING /STYREKART 09.04.19 - HKS IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-045 2019/04/03
I TEK 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8-12, KARMØY KOMMUNE - 15/1193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOSBRONVEGEN 8 - 12 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01625-001 2019/04/03
I TEK 148/1034 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/1034 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01632-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/03
I TEK 66/409 - RØRLEGGERMELDING: STIKK TIL TOMT (UBEBYGD TOMT) - TILTAKSHAVER: KOPERVIK EIENDOM AS - 66/409 - RØRLEGGERMELDING: STIKK TIL TOMT (UBEBYGD TOMT) - TILTAKSHAVER: KOPERVIK EIENDOM AS Hage & Maskin AS ORO01 19/01630-001 2019/04/03
I TEK 47/539 - GRØNHAUGVEGEN, VIK. TILBYGG ENEBOLIG - 47/539 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester og Tekniker Geir Østevik JHE05 09/02456-013 2019/04/03
I TEK 64/643 - JOHAN LARSENSVEG, STANGELAND - NYBYGG GARASJE - 64/643 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leif Magne Østevik KMY 13/02220-004 2019/04/03
I TEK 74/74 - YTRALANDVEGEN, YTRALAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 74/74 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kenneth Helgesen KMY 13/00395-005 2019/04/03
I TEK 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG - 15/780 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/00897-004 2019/04/03
U TEK 86/204 - KØKLINGHAUGEN, AVALDSNES, NYBYGG GARASJE - 86/204 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bård Bårdsen CAGR 13/01890-004 2019/04/03
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - ØNSKER TILLATELSE/UTTALE TIL TILTAK I SJØ Vikanes Bungum Arkitekter AS PCH01 17/04733-026 2019/04/03
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - MERKNAD FRA STATENS VEGVESEN - 03.04.19 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. Statens Vegvesen YSL 17/02912-023 2019/04/03
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - MERKNAD FRA STATENS VEGVESEN - 03.04.19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Statens Vegvesen AAHO 18/00168-031 2019/04/03
I TEK PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - ENDRING - DEL AV 123/187 - GODKJENT 4.4.2019 - MERKNAD FRA STATENS VEGVESEN - 03.04.19 PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. - ENDRING - Statens Vegvesen AAHO 18/05401-016 2019/04/03
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Svehaug Entreprenør AS MBJ03 19/00501-088 2019/04/03
U TEK 58/127 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - OPPSIGELSE AV RENOVASJON 58/127 Tan Eiendomsutvikling AS ALS06 19/01613-002 2019/04/03
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/01621-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/264 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Frank Svendsen GEL 19/00021-181 2019/04/03
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KONG AUGVALDSVEG 14 Igoris Kastaljanovas KSU01 12/02969-339 2019/04/03
I TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - 63/140 - ORIGINAL URÅDIGHETSERKLÆRING Advokat Trond Jarle Bachmann ALA04 19/01156-014 26 Offl.§26 2019/04/03
I TEK 61/145 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. LEVEGG M/SOLTAK - 61/145 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Linda Eide KMY 12/02496-004 2019/04/03
U TEK 75/79 - KVALAVÅG, UTBEDRING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 75/79 - FERDIGATTEST Arne Johan Kvalevåg KMY 11/01344-006 2019/04/03
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KONG AUGVALDSVEG 21 Seweryn Miroslaw Prochnicki KSU01 12/02969-340 2019/04/03
U TEK 70/69 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, NYBYGG SJØHUS MED BØTELOFT - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 70/69 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, NYBYGG SJØHUS MED BØTELOFT Nina Kathleen Kristensen Sandhåland KRRE 19/01415-003 2019/04/03
U TEK 127/7 - TORVASTADVEGEN, NEDRE HAUGE - NYBYGG REDSKAPSBOD - 127/7 - FERDIGATTEST Leiv Henry Hole KMY 13/03827-005 2019/04/03
U SEN ØKONOMISKE STØTTEMIDLER TIL DRIFT AV LOKALRADIO - SVAR - AVKLARING OM DAB I HAUGALAND KRAFT Rogaland Lokalradioforening PVE01 18/04314-004 2019/04/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/01619-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
U TEK 82/270- HINDERÅKER. TILBYGG BOLIG - 82/270 - FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KMY 12/01589-005 2019/04/03
U TEK 64/1285- STANGALAND, FASADEENDRING - 64/1285- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kristin Davidsen CAGR 11/01239-003 2019/04/03
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KONG AUGVALDSVEG 30 Per Arne Skorpetveit KSU01 12/02969-341 2019/04/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01595-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
U TEK 147/390 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG - 147/390 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Arild Evensen CAGR 12/03160-009 2019/04/03
U TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, INSTALLASJON AV PIPE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, INSTALLASJON AV PIPE Murmester Helge Olsen AS IGR 19/01583-002 2019/04/03
U TEK 128/35 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE. TILBYGG ENEBOLIG - 128/35 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Henrik Hansen CAGR 12/05181-007 2019/04/03
U TEK 5/65,107,418 OG 419 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS - 5/65,107,418 OG 419 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS Hans J Rasmussen Prosjekt AS ALA04 19/01037-003 2019/04/03
U TEK 91/1 - MATLAND. NYDYRKING - 91/1 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Birkeland Maskinentreprenør AS CAGR 12/01025-005 2019/04/03
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2018-257293 JAK 18/04336-192 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
U TEK 91/1 - MATLAND. NYDYRKING - 91/1 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Birkeland Maskinentreprenør AS CAGR 11/00899-005 2019/04/03
I TEK 148/1037 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 7 BYGGESAK: 18/4528 - 148/1037 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 7 BYGGESAK: 18/4528 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/01633-001 2019/04/03
U TEK 91/4 - KARMØYVEGEN, MATLAND - TERRENGENDRING. - 91/4 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Birkeland Maskinentreprenør AS CAGR 13/04445-004 2019/04/03
I SEN HEIMEVERN - OMORGANISERING AV OMRÅDETRUKTUREN I AGDER OG ROGALAND HV-DISTRIKT 08 Forsvaret VIJO 12/00221-009 2019/04/03
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - SPØRSMÅL/AVKLARING FØR SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-027 2019/04/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 43/86 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - VIKANES OG BUNGUM ARKITEKTER AS Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 19/00023-040 2019/04/03
I TEK 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD - SØKNAD OM DISPENSASJON - RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 4/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skjærsund AS JHE05 17/02206-007 2019/04/03
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2013-108462 MHO01 18/04336-193 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2018 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, BREKKE VBA - RENVANN - UKE 12 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 18/00084-098 2019/04/03
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2018 - SØKNAD MIDLER TIL 17 MAI FEIRING FAU Sevland skole AKP 17/05415-028 2019/04/03
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV PANT MHO01 18/04336-194 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
U TEK 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - NYBYGG GARASJE OG BOD - 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - VEDR. MANGLENDE FEDIGATTEST NYBYGG - GARASJE OG BOD May Brit Jespersen BFH 17/05204-005 2019/04/03
I SEN ØKONOMISKE STØTTEMIDLER TIL DRIFT AV LOKALRADIO - VEDR - AVKLARING OM DAB I HAUGALAND KRAFT Rogaland Lokalradio Forening PVE01 18/04314-005 2019/04/03
I TEK GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 - ENDRING ARBEIDSVARSLINGSPLAN KVEITEVIKVEGEN 21 T Halleland AS KSU01 19/01468-003 2019/04/03
U TEK 91/4 - KARMØYVEGEN, MATLAND. SØKNAD OM TERRENGENDRING. - 91/4 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Birkeland Maskinentreprenør AS CAGR 12/03678-004 2019/04/03
U TEK 64/1220- STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. NYBYGG BOD - 64/1220 - FERDIGATTEST Lars Morten Pedersen Sandtorv KMY 12/03043-005 2019/04/03
U TEK 90/67 - MØLLEVEGEN, FISKÅ. NYBYGG SOMMERSTUE, MUR, STØTTEMUR, FASADEENDRING OG UTVIDELSE AV TERRASSE - 90/67 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Terje Ludvigsen CAGR 12/04167-005 2019/04/03
U TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE - 148/126 - FERDIGATTEST FOR RIVING Hantera AS KMY 16/02177-007 2019/04/03
U TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - SVAR - 64/920 -SVAR SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 16/05171-016 2019/04/03
U TEK 96/39 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK, TAKOVERBYGG, BARNEVOGNPARKERING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 96/39 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK, TAKOVERBYGG, BARNEVOGNPARKERING Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage KRRE 19/01488-003 2019/04/03
I TEK 10/43 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TILBYGG ENEBOLIG - 10/43 - MOTTATT NY DOKUMENTASJON - AVSTANDSERKLÆRING, REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 18/04709-005 2019/04/03
I SKU HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - VEDTAK OM GODKJENNING - FLYTTING AV FRITTSTÅENDE GRUNNSKOLE - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL Utdanningsdirektoratet BAN03 19/00645-004 2019/04/03
U TEK 88/41, 195, 220, HELGANESVEGEN, VELDE- SØNDRE. UTVIDELSE AV KONTOR - 88/41, 195, 220, - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Flyplass Senteret AS CAGR 07/02142-008 2019/04/03
I TEK 59/95 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 59/95 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Hans Inge Georgsen BSO02 19/01634-001 2019/04/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01595-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 85/39 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HEREID HUS AS Hereid Hus AS REK 19/00023-041 2019/04/03
I TEK 47/394 - GRANBERGVEGEN, VIK. NYBYGG GARASJE - 47/394 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Inge Fylkesnes JHE05 12/05312-008 2019/04/03
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/01636-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
I TEK 13/96 - TUNGARDEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/96 - TUNGARDEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Kent Are Solli EDH 19/01641-001 2019/04/03
I TEK TEKNISK PLAN - HAGESENTER NORHEIM - GNR/BNR 148/15 - 148/1002 - EGENERKLÆRING OM EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - (HAGETOMTEN AS) - TEKNISK PLAN - HAGESENTER NORHEIM - GNR/BNR 148/15 Karmøy Kommune Teknisk Etat ALA04 12/02381-005 2019/04/03
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - BESTÅTT KUNNSKAPSPRØVEN I ALKOHOLLOVEN SALGSBEVILLING Heidi Ulland EVI1 12/01587-044 2019/04/03
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/417 I KARMØY KOMMUNE A Utvik As MAH 19/01627-003 2019/04/03
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/417 I KARMØY KOMMUNE Spannatoppen Utviklingsselskap As MAH 19/01627-007 2019/04/03
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/417 I KARMØY KOMMUNE Spannatoppen Utviklingsselskap As MAH 19/01627-008 2019/04/03
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/417 I KARMØY KOMMUNE Sandvik Nils MAH 19/01627-009 2019/04/03
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/417 I KARMØY KOMMUNE Kvinnesland Johanna K MAH 19/01627-010 2019/04/03
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/417 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Liv Kari Gjerdevik MAH 19/01627-011 2019/04/03
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/417 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Ole Kristian MAH 19/01627-012 2019/04/03
I TEK GRAVESØKNAD - KV. 1127 VELDEVEGEN - GRAVESØKNAD - KV. 1127 VELDEVEGEN Danielsen & Skogland Maskin AS ETS 19/01637-001 2019/04/03
I TEK 4/25 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: INGER OG VEGARD HALSNE BYGGESAK: 17/2206 - 4/25 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/2206 S O Lund AS ALS06 17/02209-003 2019/04/03
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING / UTVIDET SKJENKEAREAL TIL KARMØY GEDDON KARMØYGEDDON 2019 Inventum Servering AS EVI1 19/00022-033 2019/04/03
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - VEDTAKSBREV - SKILT NR. 527.1 BLINDVEG BØVÅGEN Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-083 2019/04/03
U SEN 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST MELDING OM BEFARING Gjestfrie Hus Drift AS EDA 18/04565-017 2019/04/03
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - PLAN 2084 - MERKNAD TIL NABOVARSEL - 15/392 FRA ASTRID HUMBORSTAD - DATERT 27.03.2019 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Astrid Helene Humborstad STNY 15/01064-045 2019/04/03
I TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM TILBYGG BOLIG, SAMT BRYGGE - 15/2312 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/01228-008 2019/04/03
I SEN DIALOGMØTER - ANDRE KOMMUNER/ROGALAND FYLKESKOMMUNE - TILBAKEMELDING - NYTT BEREDSKAPSSENTER I REGI AV KARMØY KOMMUNE Haugesund Kommune VIJO 16/02083-011 2019/04/03
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - PBL ØNSKER ET MØTE VEDRØRENDE TILSKUDDSSATSENE FOR PRIVATE BARNEHAGER I KARMØY KOMMUNE Eventyrhagen Barnehage BEFA 16/01128-529 2019/04/03
U HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - AVVIST LEVERANDØR - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE JRE01 19/01048-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/03
U HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - AVVIST LEVERANDØR - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE JRE01 19/01048-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/03
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM LEIE AV AVGRENSET OMRÅDE I PARKEN I KOPERVIK DEN 8.JUNI 2019 Gisle Nes Vigre HPE 19/00028-004 2019/04/03
U SEN 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN MELDING OM BEFARING Advokat Bjørnnes EDA 17/03650-012 2019/04/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/840 - BESTILLING AV NABOLISTE - IVARETA "RETTKOMMEN INTERESSE" Ståle Johansen GEL 19/00021-182 2019/04/03
I TEK 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ - 64/107 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/00639-007 2019/04/03
I TEK 30/23 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND, RIVING EKSISTERENDE LØE OG GJENOPPBYGGING AV NY - 30/23 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sigurd Johannes Sandhåland JHE05 18/00295-013 2019/04/03
I TEK 81/33- LANDEVEGEN, LANDE. NYBYGG UTHUS. - 81/33 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Arne Birkeland KMY 12/03658-004 2019/04/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01442-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/03
I TEK 85/104 OG 85/259 - UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVARE- FORRETNING - 85/104 OG 85/259 - PLAN FOR FERDIGSTILLELSE Procon AS JKV 04/02136-035 2019/04/03
U SEN KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN - SVAR - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING - KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 18/05501-008 2019/04/03
I TEK POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER RISIKO FOR EKSPONERING - HELSESKADELIG STØV, GASS OG BRANNRØYK - TILSYN - BRANN- OG REDNINGSVESENET I KARMØY RISIKO FOR EKSPONERING - HELSESKADELIG STØV, GASS OG BRANNRØYK Arbeidstilsynet TMS01 16/01842-012 2019/04/03
U SEN KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG Karmsundet Båt, Mat og Vin AS EVI1 18/05501-010 2019/04/03
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK OEI 19/00947-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/03
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/03
U TEK ANSKAFFELSE - REGULERINGSPLAN HISTORISKE AVALDSNES - KUNNGJØRING - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR DET HISTORISKE AVALDSNES Doffin TES02 19/01360-001 2019/04/03