Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - PRISJUSTERING - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Unicare BAB AS CBE02 18/01699-040 2019/04/02
U TEK 73/65 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 73/65 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Torger Tengs EDH 19/01349-005 2019/04/02
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING Anthoni Kallevik MAHA1 18/00968-006 2019/04/02
U TEK 85/24, 28, BØVÅGEN, UTVIK. FLYTEBRYGGER - 85/24, 28- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Stiftelsen Karmsund Abr-Senter CAGR 07/00298-013 2019/04/02
U TEK 38/155 - SYREVEGEN, SYRE, FASADEENDRING/INNBYGGING AV CARPORT - 38/155 - FERDIGATTEST Doreen Hutten og Christoph Biskamp JHE05 16/00975-004 2019/04/02
U TEK 57/ 612, SKUDENESHAVN. UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 57/ 612 - FERDIGATTEST Geir Løklingholm JHE05 05/02110-010 2019/04/02
U TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 15/02752-036 2019/04/02
U TEK 15/953 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/953 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING Aleksander Aanensen Sørensen GTH 19/01513-005 2019/04/02
U TEK 120/39 - HAUGEN, TUASTAD - RIVING AV BYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 120/39 - HAUGEN, TUASTAD - RIVING AV BYGNING Svehaug Entreprenør AS KRRE 19/01379-002 2019/04/02
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NÆRINGSDEL Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-051 2019/04/02
U TEK 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG HELLVIK HUS - SVAR - 2/406 - OFF. VEGAREAL ER NÅ MATRIKKELFØRT PÅ KARMØY KOMMUNE 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG - HELLVIK HUS Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 12/02655-022 2019/04/02
U TEK 109/54, FOSEN. FLYTEBRYGGE MED UTLIGGERE - 109/54 - FERDIGATTEST - FLYTEBRYGGE MED UTRIGGERE Gunvor Johanne Hausken JKV 12/03174-009 2019/04/02
U TEK TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET - SVAR - 64/1566 - KARMØY KOMMUNE NÅ MATRIKKELFØRT SOM EIER AV OFF. VEGAREAL TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET Rett Bolig AS ALA04 15/02987-018 2019/04/02
I TEK 139/29 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 139/29 - SØKNAD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Inghild Dorthea Storesund LKS 19/01614-001 2019/04/02
U TEK 141/40 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 141/40 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG Kari Helgeland KIS 19/01553-002 2019/04/02
U TEK 60/105 - GRUVEVEGEN, MIDTSTOKKE - NYBYGG/ENDRING TIL PERMANENT REDSKAPSBOD/VEDSKJUL - 60/105 - FERDIGATTEST Frode Vorraa KMY 13/03278-005 2019/04/02
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER Hille Melbye Arkitekter AS IGR 14/03545-052 2019/04/02
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEINNKALLING HTV - OK - 08.04.19 Sevland Asbjørn Utdanningsforbundet GKH01 12/00233-069 2019/04/02
U TEK 3/551 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 3/551 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Haldor Tangen IGR 19/01482-002 2019/04/02
U TEK 123/168 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF09-2 - 123/168 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG MED CARPORT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05061-011 2019/04/02
U TEK 148/984 - NORHEIM. NYBYGG, HAGESENTER M/PARKERINGSPLASSER - 148/984 - FERDIGATTEST - NYBYGG HAGESENTER Hagetomten AS JKV 11/01825-030 2019/04/02
I TEK 38/6 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAHSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK 19/1648 - 38/6 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAHSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK 19/1648 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01601-001 2019/04/02
I TEK 38/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TJØSTHEIM BYGGESAK 19/1654 - 38/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TJØSTHEIM BYGGESAK 19/1654 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01603-001 2019/04/02
I TEK 65/22 - FRIDTJOF NANSENS VEG, AUSTREIMNESET - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 65/22 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Åsmund Ånensen KMY 13/03857-005 2019/04/02
I TEK 85/88 - DALABREKKÅ, UTVIK. BRUKSENDRING DELER AV KJELLER - 85/88 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tor Ove Osmundsen KMY 10/01270-005 2019/04/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01595-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 2/321 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED SÆVIKTUN - VEAVÅGEN Rune Sørensen BFH 19/00010-037 2019/04/02
U TEK 148/984 - NORHEIM. NYBYGG, HAGESENTER M/PARKERINGSPLASSER - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 11/01825-031 2019/04/02
I TEK 149/177 - KARTMYR, SPANNE, SOLCELLEANLEGG PÅ TAK - 149/177 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trond Johnsen KMY 19/01133-003 2019/04/02
U TEK 25/104 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - R P SERVICE - 25/104 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - R P SERVICE Kopervik Rør AS ALS06 19/01573-002 2019/04/02
I TEK 82/61- OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER. SVØMMEBASSENG - 82/61 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arild Hansen KMY 07/00888-008 2019/04/02
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT PÅ SMIO 4. MAI 2019 Smio V/p.g. Østhus EVI1 19/00022-032 2019/04/02
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE SKUDENES BRYGGERI AS 2019 Skudenes Bryggeri AS EVI1 19/00854-031 2019/04/02
U TEK 57/357 - HAVNAFJLLET, SKUDENESHAVN - NYBYGG GARASJE - 57/357 - FERDIGATTEST Rune Andreas Sørensen JHE05 16/03544-007 2019/04/02
U TEK 57/357 - SKUDENESHAVN, FASADEENDRING TILBYGG BOLIG, TERRASSE, UTSKIFTING AV TAKSTEIN,UTSKIFTING AV SAMTLIGE VINDUER OG PANEL - 57/357 - FERDIGATTEST Rune Andreas Sørensen JHE05 12/03918-008 2019/04/02
U TEK 43/339 - MOLDROVEGEN, HØYNES. NYBYGG GARASJE - 43/339 - FERDIGATTEST John Klarens Holvik JHE05 12/05006-008 2019/04/02
U TEK 21/20 - STAVA. NYBYGG DRIFTSBYGNING - 21/20 - FERDIGATTEST Trine Sørheim JHE05 12/01117-010 2019/04/02
I TEK 147/110 - NYVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG LEILIGHET - 147/110 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingvald Bårdsen KMY 14/04633-014 2019/04/02
I TEK 116/3 - KOLNES - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 116/3 - KOLNES - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Eileraas Arkitekter AS JMJ03 19/01611-001 2019/04/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/00921-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-049 25 Offl.§25 2019/04/02
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER MULTITOLK AS OEI 19/00652-028 2019/04/02
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Språksenteret AS OEI 19/00652-029 2019/04/02
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Semantix AS OEI 19/00652-030 2019/04/02
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER EasyTranslate A/S OEI 19/00652-031 2019/04/02
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Noricom Språktjenester as OEI 19/00652-032 2019/04/02
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/02
I TEK 66/461 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG - 66/461 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ståle Ytreland KMY 12/04332-004 2019/04/02
U TEK 112/244 OG 112/252 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN, KATINKA ROSSEBØ - SVAR - 112/244 OG 112/252 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN, KATINKA ROSSEBØ Katinka Rossebø Eggen BJP01 19/01593-002 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-226 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-227 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-047 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-234 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-235 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-236 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-237 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-092 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-093 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-094 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-095 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-096 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-164 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-165 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-166 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-167 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-168 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-169 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-170 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-171 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-132 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-133 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-134 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-135 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-136 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-122 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-123 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-124 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-125 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-126 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-120 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-121 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-122 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-123 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-124 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-125 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-126 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-127 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-152 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-153 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-154 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-168 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-169 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-170 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-169 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-170 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-171 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-172 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-157 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-158 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-159 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-160 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-161 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-104 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-105 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-106 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-107 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-108 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-196 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-197 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-198 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-174 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-175 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-176 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-177 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-099 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-100 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-101 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-102 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-103 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-364 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-365 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-366 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-163 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-164 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-189 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-190 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-191 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-192 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-193 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-187 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-188 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-189 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-150 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-151 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-152 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-153 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT - SØKNAD FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT MSTA 18/05596-014 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-116 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-117 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-118 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-119 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-120 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-121 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-122 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-187 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-188 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-189 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-060 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-253 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-254 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-255 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-256 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-257 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-258 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-259 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-260 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-261 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-057 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-058 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-059 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-060 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-076 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-077 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-078 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-050 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - AVSLAG BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-024 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - AVSLAG BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-025 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - AVSLAG BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-026 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - AVSLAG BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-027 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - AVSLAG BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-028 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - AVSLAG BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-029 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - AVSLAG BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-030 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - AVSLAG BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-031 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-050 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-051 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-052 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-053 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-054 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-055 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-056 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-057 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-058 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-059 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-060 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-061 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-062 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-063 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-064 25 Offl §25 2019/04/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-065 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-008 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-079 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-080 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-081 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-082 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-083 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-084 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-085 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-086 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-020 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-011 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-009 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-005 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-005 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-006 25 Offl §25 2019/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-007 25 Offl §25 2019/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-008 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-008 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-009 25 Offl §25 2019/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-010 25 Offl §25 2019/04/02
U TEK VEDLEGG TIL BYGGETILLATELSER - DIALOGMØTE BYGGESAKER Byggebransjen MBJ03 14/00423-021 2019/04/02
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/02
I TEK 140/263 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG NAUST - 140/263 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Norconsult AS KMY 18/04893-007 2019/04/02
I SEN GRAVESØKNAD - LITLABJØRGVEGEN 64 OG 66 - NY GRAVESØKNAD OG RISIKOVURDERING - LITLABJØRGVEGEN T Halleland AS JBE01 19/01534-002 2019/04/02
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SKIP O`HOOOII AS Skip O'hoooiii AS EVI1 19/00854-033 2019/04/02
I TEK 33/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS FJELL - 33/193 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS FJELL Vedavågen Rør AS ALS06 19/01309-003 2019/04/02
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/02
I TEK 63/279 - SEKSJ 13 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - TILBYGG BOLIG - HAGESUTE - 63/279 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD, TEGNINGER OG KART Jan Robert Bakken EDH 19/01272-004 2019/04/02
U TEK 15/605 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR AUNE - 15/605 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR AUNE Oddvar Aune ALS06 19/01461-004 2019/04/02
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FORELØPIG SVAR PÅ KLAGE PÅ AVKORTING I PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDDET Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02122-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
I TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - VEDTAK OM TVANGSMULKT - BORGAREDALEN AVFALLSDEPONI Fylkesmannen i Rogaland ELO 12/00680-072 2019/04/02
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - SKAPE.NO - INVITASJON TIL VIDEREFØRING AV PARTNERSKAPET SKAPE 2020 - 2023 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen PVE01 15/02942-026 2019/04/02
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 - SØKNAD OM GODKJENNING - REGULERINGSPLAN 2113 - NYLANDSTOPPEN Hans J Rasmussen Prosjekt AS BHA02 17/05377-017 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 148/138 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR HAGE/REDSKAPSBOD Johnny Ragnar Ulveraker IGR 17/00073-240 2019/04/02
U TEK 85/28 - UTVIK - FLYTTING AV FLYTEBRYGGER OG ETABLERING AV BØLGEDEMPER - 85/28 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmsund Abr Eiendom AS CAGR 13/00906-005 2019/04/02
I TEK 123/28 - SØKNAD OM TRAPP, CARPORT MM - 123/28 - SØKNAD OM TRAPP, CARPORT MM Jon Kristian Lindtner EDH 18/04382-004 2019/04/02
U TEK 84/54 - VISNESVEIEN, VÅGE. BASSENG - 84/54 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Geir Heimdal CAGR 04/02132-004 2019/04/02
U TEK 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ - SAK TIL UTTALE - 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/00639-006 2019/04/02
U TEK 84/58 - KVALAVÅGSVEGEN, VÅGE. MUR - 84/58 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kjetil Waage CAGR 05/02190-007 2019/04/02
I SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - ANMODNING OM UTBETALING AV PARTNERSKAPSMIDLER FOR 2019 Rogaland fylkeskommune SMA01 12/00096-059 2019/04/02
I TEK 22/150 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALBERT FERKINGSTAD - 22/150 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALBERT FERKINGSTAD Comfort Karmøy AS ORO01 19/01602-001 2019/04/02
I TEK 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - NÆRINGSDEL V/ BENT KOLBEINSEN - 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - NÆRINGSDEL V/ BENT KOLBEINSEN Comfort Karmøy AS ORO01 19/01604-001 2019/04/02
I TEK 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - LEILIGHET V/ BENT KOLBEINSEN - 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - LEILIGHET V/ BENT KOLBEINSEN Bent Thorleif Kolbeinsen ORO01 19/01607-001 2019/04/02
U TEK 84/63 - VÅGETUNET, VÅGE. REHABILITERING AV VÅRTOM - 84/63 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Pv Rør AS CAGR 11/00872-003 2019/04/02
U TEK 84/22 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE. TILBYGG ENEBOLIG - 84/22 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Slimane Nadar CAGR 12/01990-006 2019/04/02
U TEK 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - FORHÅNDSKONFERANSE - 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - FORHÅNDSKONFERANSE Vbs Consult AS JMJ03 19/01111-002 2019/04/02
U TEK 84/52 - VÅGETUNET, VÅGE - TILBYGG ENEBOLIG - 84/52 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Solfrid Munthe Hetland CAGR 13/02964-003 2019/04/02
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - 85/115 - OVERSENDELSE AV SAKSPAPIRER I FORBINDELSE MED PÅLEGG NY KLOAKK PÅ SKEIE Line Merethe Grinde MAHA1 14/01176-092 2019/04/02
U TEK 84/31 - KOLSTØNESET, VÅGE. TERRENGINNGREP - MASSEUTTAK - 84/31 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 12/05424-010 2019/04/02
U TEK 82/239 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSER - 82/239 - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSER Sissel Dyngen HAS 19/01473-005 2019/04/02
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Aina Margrethe Andersen EDH 19/01502-003 2019/04/02
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRING AV UTFORMING AV VEGLISTENE Statens Vegvesen EIST 19/00016-028 2019/04/02
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 77/66 - UNDERTEGNET AVTALE OG ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING Torgeir Jonsen ABU01 18/00968-007 26 Off.l.26 2019/04/02
U TEK 86/15 - KONG AUGVALDSVEG, AVALDSNES. OVERBYGG OVER INNGANGSDØR - 86/15 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bjørg Lervik Lundemoen CAGR 10/02543-003 2019/04/02
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - UBEBODD ANNA 19/00988-005 24 Offl.§24 2019/04/02
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE - CLARIFY SKYTJENESTE FOR DIGITALE ORDBØKER Clarify AS BNO 12/00126-131 2019/04/02
I TEK 112/160 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 112/160 - KLAGE PÅ TAKST FOR EIENDOMSSKATT MSA 19/01608-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/04/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00492-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
I TEK 123/6 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - 123/6 - PLAN, BILDER OG 3D-ILLUSTRASJON Eskild Kvala AS KRRE 18/04265-013 2019/04/02
I TEK 43/214, KRYSSVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - 43/214 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Ove Hemnes JHE05 12/04129-004 2019/04/02
I TEK 57/382 - LAHAMMER, SKUDENESHAVN. TILBYGG TIL BOLIG - 57/382 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kenneth Nornes JHE05 13/01717-004 2019/04/02
I TEK 58/127 - KOMMUNALE AVGIFTER - OPPSIGELSE AV RENOVASJON 58/127 Tan Eiendomsutvikling AS ALS06 19/01613-001 2019/04/02
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - UTTALE TIL SØKNAD OM Å LEGGE VANNLEDNING OG AVLØPSLEDNING I SJØ Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/00131-015 2019/04/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/97 - BESTILLING AV NABOLISTE Jan Christer Sandvik GEL 19/00021-179 2019/04/02
I TEK 29/12 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES, NYBYGG LAGER/REDSKAPSHUS - 29/12 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES, NYBYGG LAGER/REDSKAPSHUS Odd Egil Sørheim EDH 19/01612-001 2019/04/02
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM Å LEIE ÅKRAHALLEN 25,26 MAI 2019 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-182 2019/04/02
I TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - 119/52 - SPØRSMÅL/PÅPEKING OM GRENSER I KART VED STEINBRYGGE Jorunn Marit Rasmussen Langåker HME 18/05086-007 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 A/stab AS JMJ03 17/00073-241 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 11/2926 A/stab AS JMJ03 17/00073-242 2019/04/02
U TEK 86/2 - AVALDSNES. KAI - 86/2 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. John Gunnar Karlson CAGR 06/01672-008 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 12/774 A/stab AS JMJ03 17/00073-243 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 12/3559 A/stab AS JMJ03 17/00073-244 2019/04/02
U TEK 86/33 - KONG AUGVALDSVEG,AVALDSNES - REPERASJON OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 86/33 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Steinar Christiansen CAGR 13/02104-006 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 13/989 A/stab AS JMJ03 17/00073-245 2019/04/02
I TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/34 - FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING Johnny Vikene JHE 19/00852-013 26 Off.l.26 2019/04/02
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/02
U TEK 86/54 - MELANDSFLUA, HUSØY, AVALDSNES - UTDYPING AV FARLED, MARITIM INFRASTRUKTUR - 86/54 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kystverket Nordland CAGR 13/01470-008 2019/04/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 12/03393-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Doffin HDO 18/04276-018 2019/04/02
U TEK 86/23 - HUSØY, AVALDSNES. VESENTLIGE TERRENGINNGREP - 86/23 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Haugesund Cowi AS CAGR 06/02397-005 2019/04/02
U SEN INNFORDRING - AVSLUTNING AV SAKER CEM01 18/04336-189 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
U TEK 86/77 - KARMSUND FISKERIHAVN, AVALDSNES. NYBYGG, TANK FOR FISKEOLJE OG SKIFTE EKSISTERENDE DIESEL-TANK - 86/77 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Petter J. Rasmussen AS CAGR 04/03428-005 2019/04/02
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV PANT CEM01 18/04336-190 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
U TEK 102/195 - TEKNISK PLAN - KARMØY HAGESENTER, BYGNES - OVERSENDELSE AV SKILTPLAN OG TEKNISK PLAN Petter J. Rasmussen AS BTH04 16/03978-018 2019/04/02
I TEK TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN - AVINOR AS, AVD. HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY - SKIFTE AV DRIFTSANSVARLIG FOR EKSESTERENDE TILLATELSE ETTER FORURENSINGSLOVEN FRA HAUGESUND LUFTHAVN (KOPIMOTTAKER KARMØY KOMM FRA HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY - TIL LUFTHAVNDRIFT AS Fylkesmannen I Rogaland PEID 12/01905-003 2019/04/02
U TEK 86/77 - HUSØYVEGEN. AVALDSNES, MELSILOANLEGG - 86/77 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Petter J. Rasmussen AS CAGR 07/01984-012 2019/04/02
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN VEG 2019-21 Karmøy Kommune Teknisk Etat KSU01 17/00247-138 2019/04/02
U TEK 33/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS FJELL - 33/193 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS FJELL Magnus Fjell ALS06 19/01309-004 2019/04/02
U SEN NORHEIMSHALLEN - SVAR - SØKNAD OM Å LEIE NORHEIMSHALLEN 6-8 OKTOBER 2019 Sportsklubben Nord TVI 12/01178-119 2019/04/02
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST - 13/676 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE AVVIK, REVIDERTE KART OG TEGNINGER REKKE VEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01008-004 2019/04/02
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - FRISTFORLENGELSE Eskild Kvala AS IGR 19/00499-006 2019/04/02
U TEK 86/137 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR AV NATURSTEIN - 86/137 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Reidar Jakobsen CAGR 04/01706-003 2019/04/02
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-191 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - FRISTFORLENGELSE Eskild Kvala AS IGR 19/00110-007 2019/04/02
U TEK 86/120 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES - TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - 86/120 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Roy Egil Hauge CAGR 13/03116-003 2019/04/02
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE 2018 - HOLMEN BRYGGE CO Holmen Brygge Co EVI1 19/00854-034 2019/04/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 60/6 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-180 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 15/241 A/stab AS JMJ03 17/00073-247 2019/04/02
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 18/02156-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM TIL TILSKUDD RESTAURERING AV GNR 39 BNR 1 PÅ GRØDEM Reinert Helge Mæland AAL 17/00116-066 2019/04/02
U TEK 86/99-HUSØY, AVALDSNES. INNGJERDING/AVGRENSING AV EKSISTERENDE ANLEGG - 86/99- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Håland & Karlson AS CAGR 04/02126-006 2019/04/02
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT - 13/676 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, REVIDERTE KART OG TEGNINGER REKKE MIDT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01009-004 2019/04/02
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST - 13/676 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, REVIDERTE KART OG TEGNINGER REKKE ØST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-005 2019/04/02
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.2. SÆRSKILTE FORHANDLINGER - KRAV ETTER HTA §4.2.3 - BEHOLDE OG REKRUTTERE ARBEIDSTAKERE Fagforbundet Karmøy TUS 16/00626-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
U TEK 86/223 - VELDEVEGEN, AVALDSNES - RIVING AV BYGG - 86/223 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ørjan Wright Jakobsen CAGR 13/03240-009 2019/04/02
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.2. SÆRSKILTE FORHANDLINGER - LØNNSKRAV IFB.NY STILLING OG NYE ARBEIDSOPPGAVER VED NAV KARMØY Fagforbundet Karmøy TUS 16/00626-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 15/359 A/stab AS JMJ03 17/00073-248 2019/04/02
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE Fagforbundet Karmøy TUS 16/00624-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE - SÆRSKILTE FORHANDLINGER 4.2.4 Utdanningsforbundet Karmøy TUS 16/00624-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE - KRAV OM DRØFTINGER OM ØKT LØNN FOR KOMPETANSEHEVING AML § 4.2.4 Delta Karmøy GDI 16/00624-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 15/2752 DEL 2 A/stab AS JMJ03 17/00073-250 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 17/1974 A/stab AS JMJ03 17/00073-251 2019/04/02
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - VARSEL OM OFFENTLEG ETTERSYN - DETALJREGULERING PÅ HØYRING - PLAN 2107, FV. 47 ÅKRA SØR-VEAKROSSEN Statens Vegvesen JST 17/03376-016 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN 17/4073 A/stab AS JMJ03 17/00073-252 2019/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN SAK 17/4216 A/stab AS JMJ03 17/00073-253 2019/04/02
U TEK 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELES AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER - OVERSENDELSE AV FYLKESMANNENS UTTALE I BYGGESAK PÅ GNR/BNR 98/8 - AUSTEVIK Byggmester Anders Klæhaug AS KRRE 19/00670-007 2019/04/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/01619-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/02