Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - MØTEREFERAT - NY EIKEVEG - VA-UTBYGGING KOLNES Berge Sag JST 13/03162-096 2019/04/01
U TEK 58/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LOUISE VÅGE MIKKELSEN - 58/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LOUISE VÅGE MIKKELSEN Bråstein & Stelander AS ALS06 19/01373-002 2019/04/01
I TEK IT-AVTALER/LISENSER - SIGNERT AVTALE MED FDV-BYGG, UTLEIE New Generation Communication AS MEM01 12/00126-129 2019/04/01
U TEK 64/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY RØDE KORS - 64/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY RØDE KORS Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01401-002 2019/04/01
I TEK INNKJØP AV CTD-DIVERE - INNKJØP AV CTD-DIVERE TILBUD CTD-DIVERE ELIT AS ELO 19/01044-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/01
I TEK INNKJØP AV CTD-DIVERE - INNKJØP AV CTD-DIVERE TILBUD Measureit AS ELO 19/01044-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/01
I TEK INNKJØP AV CTD-DIVERE - INNKJØP AV CTD-DIVERE TILBUD Geonor AS ELO 19/01044-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/04/01
U TEK 15/605 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR AUNE - 15/605 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR AUNE S O Lund AS ALS06 19/01461-002 2019/04/01
U TEK 148/187 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VORMEDALSVEGEN EIENDOM AS - 148/187 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VORMEDALSVEGEN EIENDOM AS Rørleggermester Olsen ALS06 19/01426-002 2019/04/01
U TEK 125/9 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 125/9 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON Ådne Kristian Sørensen EDH 19/01072-008 2019/04/01
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - SØKNAD OM LÅN AV DEKKE I HÅVIKHALLEN 17.MAI Fau Håvik skole TVI 16/04347-026 2019/04/01
U TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE - SAK TIL UTTALE - 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/01428-004 2019/04/01
U TEK 142/152 - STØLSVEGEN, STORASUND - BRUKSENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 142/152 - STØLSVEGEN, STORASUND - BRUKSENDRING Stian Ekre Wang EDH 19/01215-005 2019/04/01
U TEK TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - POSTALT TILSYN OM ASBEST Arbeidstilsynet KJTY 12/00140-227 2019/04/01
U TEK 8/17 - TANGEN - BYGGETILSYN - 8/17 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Geir Tangjerd JKV 19/01523-001 2019/04/01
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - KLAGEAVGJØRELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY EIKEVEG - PLAN 5052 GODKJENT 14.5.2018 Fylkesmannen I Rogaland JST 13/03162-098 2019/04/01
U TEK 58/93 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LATIF KHOURI - 58/93 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LATIF KHOURI Rørleggermester Olsen ALS06 19/01511-002 2019/04/01
I TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1707 - 15/466 - REVIDERT REKVISISJON AV DELING AV EIENDOM Sevland Bunyan Arkitekter AS EDH 19/00629-008 2019/04/01
I TEK 82/137 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 82/137 - MOTTATT MANGLER - ORIGINALE ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM (FULLMAKT IKKE ORIGINAL) Margit Oddbjørg Lilleskog EDH 18/03376-006 2019/04/01
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - 15/0 - E-POSTKORRESPONDANSE FOR SPESIFIKASJON FOR NAVIGASJONSLYS Seamotion Energy AS IGR 19/00998-009 2019/04/01
I TEK 57/357 - SKUDENESHAVN, FASADEENDRING TILBYGG BOLIG, TERRASSE, UTSKIFTING AV TAKSTEIN,UTSKIFTING AV SAMTLIGE VINDUER OG PANEL - 57/357 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Andreas Sørensen JHE05 12/03918-007 2019/04/01
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-008 25 Offl.§25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-224 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-225 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-233 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-091 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-162 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-163 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-131 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-120 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-121 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-118 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-119 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-148 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-149 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-150 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-151 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-167 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-168 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-154 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-155 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-156 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-194 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-195 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-172 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-173 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-097 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-098 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-362 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-363 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-188 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-184 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-185 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-186 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-148 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-149 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT - SØKNAD FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT MSTA 18/05596-013 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-115 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-184 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-185 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-186 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-128 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-129 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-130 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-056 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-057 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-058 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-059 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-246 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-247 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-248 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-249 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-250 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-251 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-252 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-053 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-054 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-055 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-056 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-071 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-072 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-073 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-074 25 Offl §25 2019/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-075 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-049 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-006 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-007 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-067 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-068 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-069 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-070 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-071 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-072 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-073 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-074 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-075 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-076 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-077 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-078 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-019 25 Offl §25 2019/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-007 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-006 25 Offl §25 2019/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-007 25 Offl §25 2019/04/01
U TEK 15/234/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE RASMUSSEN - 15/234/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE RASMUSSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01562-002 2019/04/01
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - AVTALE RHP - KINNESTEINEN Karmøy Kommune VAR avd. BTH04 15/02215-039 2019/04/01
U TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - SVAR BEKYMRINGSMELDING FAU Kopervik Skole v/Andreas Woldmer KMY 17/00633-008 2019/04/01
I TEK 66/291, BJØRNSTJ. BJØRNSONS VEG, AUSTREIM. NYBYGG, HAGESTUE - 66/291 - SØKNAD OM FERDIGATTST Lin Janet Blikshavn KMY 13/02464-004 2019/04/01
I TEK TEKNISK PLAN - ØSTHUS - VEG - RAPPORT ASFALT - 3/559 I K Gabrielsen BTH04 14/03207-005 2019/04/01
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/947 - FORESPØRSEL OM MULIG UTVIDELSE AV TILTAK Petter J. Rasmussen AS IGR 18/02072-005 2019/04/01
I TEK TEKNISK PLAN - ØSTHUS - VEG - ASFALTERING VEA ØSTHUSMARKVEGEN, AVVIK HULROM Hage & Maskin As BTH04 14/03207-006 2019/04/01
I TEK TEKNISK PLAN - ØSTHUS - VEG - VEDR. FERDIGATTEST 3/559 I K Gabrielsen BTH04 14/03207-004 2019/04/01
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - ANG TILBAKEMELDING FRA KARMØY KOMMUNE FOR INNSENDT PLANFORSLAG FOR KARMSUND HAVN Cowi AS YSL 17/01396-044 2019/04/01
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - FOREDRAG OM VIN SAMT VINSMAKING - 21.03.2019 Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 19/00022-031 2019/04/01
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - KLAGE PÅ VEDTAK Jan Magne og Anja Georgsen GTH 18/03388-013 2019/04/01
I TEK 119/52 - MYKJE - BYGGETILSYN - 119/52 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM LEGGING AV BETONGDEKKE PÅ EKSISTERENDE BRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/01600-001 2019/04/01
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTLEGGING AV AVLØPSLEDING Karmsund Havn IKS IGR 19/00131-013 2019/04/01
I TEK 43/339 - MOLDROVEGEN, HØYNES. NYBYGG GARASJE - 43/339 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Klarens Holvik JHE05 12/05006-007 2019/04/01
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 148/138 - FORESPØRSEL OM SØKNDASPLIKT FOR HAGE/REDSKAPSBOD Johnny Ragnar Ulveraker IGR 17/00073-238 2019/04/01
I TEK 66/242 - BYGGETILSYN - 66/242 - REDEGJØRELSE FOR TILTAK PÅ EIENDOM Tore Slettli Bårdsen KMY 19/01071-004 2019/04/01
I TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - MÅLSATTE PLAN- OG SNITTEGNINGER Eskild Kvala AS IGR 19/00862-003 2019/04/01
I TEK 83/1 - VEDØY, MASSEUTFYLLING OG MASSEDEPONERING - 83/1 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 07/02222-006 2019/04/01
I TEK 58/138 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ZHI HENG LI - 58/138 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ZHI HENG LI Haugaland Rørleggertjenester AS ORO01 19/01384-001 2019/04/01
U TEK 110/54 - SELEN, VÅGA - NYBYGG REDSKAPSBOD - 110/54 - SØKNADSPLIKTIGE ENDRINGER - REDSKAPSBOD M.M. Torbjørn Malvin Pedersen JKV 16/04147-007 2019/04/01
I SEN GRAVESØKNAD - KVEITAVIKVEGEN 21 - GRAVESØKNAD REVIDERT M/RISIKOVURDERING KVEITEVIKVEGEN T Halleland AS JBE01 19/01587-001 2019/04/01
I TEK 57/357 - HAVNAFJLLET, SKUDENESHAVN - NYBYGG GARASJE - 57/357 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Andreas Sørensen JHE05 16/03544-006 2019/04/01
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - MERKNAD TIL UTBYGGING - SPØRSMÅL OM VEIRETT FOR 115/24 Roy Aase KRRE 19/01244-006 2019/04/01
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eskild Kvala AS MBJ03 19/00501-085 2019/04/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/01512-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-086 2019/04/01
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - SUPPLERING TIL SØKNAD - VA-LEDNINGER I SJØ ER IKKE SØKNADPLIKTIG ETTER HAVNE OG FARVANNSLOVEN I K Gabrielsen IGR 19/00131-014 2019/04/01
I TEK 123/168 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF09-2 - 123/168 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05061-010 2019/04/01
I SKU BARNEHAGE - PÅMELDINGER/ENDRINGER/OPPSIGELSER - KLAGE PÅ BARNEHAGEPLASS- FEIL I SKJEMA Espen Knutsen RHO 15/00515-051 2019/04/01
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Cowi AS MBJ03 19/00501-087 2019/04/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01592-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
I TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRINNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING Skude Bygg Eiendom AS EDH 19/01581-001 2019/04/01
I TEK 59/131 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, TROND VIDAR/NØKLING, INGUNN KARIN - 59/131 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, TROND VIDAR/NØKLING, INGUNN KARIN Ingunn Karin Nøkling BJP01 19/01574-001 26 Off.l.26 2019/04/01
I TEK 25/104 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - R P SERVICE - 25/104 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - R P SERVICE Kopervik Rør AS ORO01 19/01573-001 2019/04/01
I SKU SFO - KLAGER - KLAGE PÅ SFO TILBUD Laila Kristin Eike KBE03 19/01582-001 2019/04/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01564-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
U TEK ÅKRAPARKEN SCENE - ÅKRAPARKEN SCENE Sameiet Røysane II v/ Liv Beathe Viste Larsen ALI 18/00550-007 2019/04/01
U TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - SAK TIL UTTALE - 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/00131-012 2019/04/01
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG - VA-LEDNING I GANG- OG SYKKELVEG - 9 METER GRØFT (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest KSU01 13/01286-050 2019/04/01
I TEK 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/471 - GODKJENNER KOMMUNENS VEDTAK - SAKEN KAN TINGLYSES FØR KLAGEFRISTEN UTÅGR (ORIGINAL) Block Watne AS HAS 19/00701-004 2019/04/01
I TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - 5/197 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD MED VEDLEGG Eskild Kvala AS IGR 18/05176-004 2019/04/01
U SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN Åkrehamn vidaregåande skole OFL 19/00774-027 2019/04/01
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/6 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING CHRISTOPHER PERAUER MAH 19/00572-015 2019/04/01
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN Karmøyadvokatene DA JST 19/01577-001 2019/04/01
I TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV REKKVERK - 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV REKKVERK Egil Fagerheim Sørbø JMJ03 19/01576-001 2019/04/01
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 119/165 - SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØENDE OMBYGGING AV BOLIG TIL FUNKISBOLIS Anett Kalleland Devold KRRE 17/00073-239 2019/04/01
I TEK 148/984 - NORHEIM. NYBYGG, HAGESENTER M/PARKERINGSPLASSER - 148/984 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hagetomten AS JKV 11/01825-029 2019/04/01
U TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - OVERSENDELSE AV KLAGE Bjørge Naley GTH 18/03388-014 2019/04/01
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ÅKREHAMN BORETTSLAG Åkrehamn Borettslag I BMV 12/02524-206 2019/04/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01251-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 19/01157-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-265 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/02526-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-266 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 01.04.2019 - INNKALLING/SAKSLISTE - KLAGENEMNDA 01.04.2019 LYK 19/01444-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
U SEN KLAGE FRA EINAR OG LIV MARIT MORTENSEN - SAK 1 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - - SVAR PÅ KLAGE FRA FRA EINAR OG LIV MARIT MORTENSEN - SAK 1 - PLAN 5052 Advokatfirmaet Norman & Co ANS JST 18/03724-004 2019/04/01
U TEK TEKNISKE PLANER - STONGTUNET - FERDIGBEFARING REFERAT TEKNISK PLAN - STONGTUNET Trygve J. Sjøen Prosjekt AS BTH04 16/02874-019 2019/04/01
I TEK 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF09-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5061 - 123/146 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/5061 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04976-003 2019/04/01
U TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - 149/457 - SVAR PÅ ØNSKE OM GJENNOMSYN AV SØKNAD OM TILBAKETREKKING AV FERDIGATTEST Opus Arkitekter AS KMY 13/04062-030 2019/04/01
U TEK 59/131 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, TROND VIDAR/NØKLING, INGUNN KARIN - SVAR - 59/131 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, TROND VIDAR/NØKLING, INGUNN KARIN Ingunn Karin Nøkling BJP01 19/01574-002 2019/04/01
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - SØKNAD OM DISPENSASJON Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/01423-008 2019/04/01
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - T. SNØRTELAND AS T Snørteland AS EVI1 19/00854-029 2019/04/01
I TEK 82/194- KLEIVAVEGEN, HINDERAKER. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 82/194 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anders Helge Nilsen KMY 12/02413-004 2019/04/01
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 15/415 - ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER 15/415 Dagmar Haugeberg ALS06 19/01589-001 2019/04/01
I TEK 78/5 - STOKKDAL - PÅBYGG FLYHANGAR - 78/5 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Omega Areal AS KMY 18/03269-005 2019/04/01
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KULTURMINNE MORTHOLMEN SILDESALTERI I ÅKREHAMN MORTHOLMEN SILDESALTERI Mortholmen Sildesalteri AAL 17/00116-065 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-178 2019/04/01
I TEK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01585-001 2019/04/01
I TEK TEKNISK PLAN - SNUHAMMER, 15/1651 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK TEKNISK PLAN - SNUHAMMER, 15/1651 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01586-001 2019/04/01
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90 I KARMØY KOMMUNE Nornes Idun XXI 19/00769-001 2019/04/01
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90 I KARMØY KOMMUNE Nornes Torbjørn XXI 19/00769-002 2019/04/01
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90 I KARMØY KOMMUNE Dahle Helge Karsten XXI 19/00769-003 2019/04/01
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90 I KARMØY KOMMUNE Nornes Torbjørn XXI 19/00769-004 2019/04/01
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90 I KARMØY KOMMUNE Dahle Helge Karsten XXI 19/00769-005 2019/04/01
I TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, INSTALLASJON AV PIPE - 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, INSTALLASJON AV PIPE Murmester Helge Olsen AS IGR 19/01583-001 2019/04/01
I TEK TEKNISK PLAN - KROKHAUGEN, 4/12 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK TEKNISK PLAN - KROKHAUGEN, 4/12 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01588-001 2019/04/01
I TEK 21/20 - STAVA. NYBYGG DRIFTSBYGNING - 21/20 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trine Sørheim JHE05 12/01117-009 2019/04/01
U TEK 58/138 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ZHI HENG LI - 58/138 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ZHI HENG LI Haugaland Rørleggertjenester AS ALS06 19/01384-002 2019/04/01
I TEK 133/79, TORSNES, FEØY. TILBYGG FRITIDSBOLIG - 133/79 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Storesund KMY 11/00180-008 2019/04/01
U TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-010 2019/04/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE PFA 19/01584-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/04/01
U TEK 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS - SAK TIL UTTALE - 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING 200 ÅR GAMMELT VÅNINGSHUS Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/01525-003 2019/04/01
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/466 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED VESTRE KARMØYVEG - ÅKREHAMN Skude Bygg Eiendom AS BFH 19/00010-036 2019/04/01
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/6 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Svein Kristian Stokke MAH 19/00572-030 2019/04/01
I SKU INNHENTING AV DOKUMENTASJON - UTTALELSE BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/04/01
I TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - 57/425 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - KAIGATA 39, SKUDENESHAVN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS TES02 12/01310-021 2019/04/01
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/6 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING JOSTEIN HAUGSGJERD MAH 19/00572-031 2019/04/01
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 64/621 - SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Liv Judith Gressgård PEID 14/03191-074 2019/04/01
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - MASTERUTDANNING KLINISK ALLMENNSYKEPLEIE Kunnskapsdepartementet NOS01 19/00016-027 2019/04/01
U HSE KREFTOMSORG ROGALAND - STØTTE KREFTOMSORGEN I ROGALAND 2019 Kreftomsorg Rogaland BSE02 18/02538-002 2019/04/01
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 15 BNR 1612 ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 13/00434-106 2019/04/01
I TEK 112/244 OG 112/252 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN, KATINKA ROSSEBØ - 112/244 OG 112/252 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN, KATINKA ROSSEBØ Katinka Rossebø Eggen BJP01 19/01593-001 26 Off.l.26 2019/04/01
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 15/415 - SVAR - OPPSIGELSE AV RENOVASJON 15/415 Dagmar Haugeberg ALS06 19/01589-002 2019/04/01
I SEN GRAVESØKNAD ÅKRAVEGEN 241 - GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 241 T Halleland AS JBE01 19/01596-001 2019/04/01
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - CAFÈ MM/ OVENPAA NATTKLUBB Inventum Servering AS EVI1 19/00854-030 2019/04/01
I TEK FORESPØRSEL VEDRØRENDE BRØYTESTIKKERE - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BRØYTESTIKKERE AV BAMBUS Amalie Gulliksen THE05 19/01597-001 2019/04/01