Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT ANVO 18/04665-027 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-022 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - BEKREFTELSE VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-023 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-221 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-222 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-045 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-229 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-230 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-231 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-088 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-089 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-160 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-128 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-129 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-116 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-117 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-118 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-116 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-146 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-147 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-165 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-166 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-162 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-163 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-164 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-165 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-166 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-150 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-151 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-152 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-102 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-191 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-192 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-169 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-359 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-360 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-139 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-140 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-141 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-142 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-143 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-144 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-145 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-146 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-147 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-148 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-149 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-150 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-151 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-152 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-153 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-154 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-155 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-156 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-157 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-158 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-159 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-160 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-175 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-176 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-177 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-178 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-179 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-180 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-181 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-182 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-183 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-184 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-185 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-186 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-144 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-145 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-146 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-113 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-180 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-181 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-182 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-059 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-124 25 Offl §25 2019/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-125 25 Offl §25 2019/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-126 25 Offl §25 2019/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-054 25 Offl §25 2019/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-241 25 Offl §25 2019/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-242 25 Offl §25 2019/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-243 25 Offl §25 2019/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-051 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - TILBUD 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-015 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-016 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - TILBUD 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-017 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-018 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-046 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-047 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% ANVO 19/00879-003 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-016 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - TILBUD FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-017 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-009 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-010 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-011 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-006 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-007 25 Offl §25 2019/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - TRUKKET UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-027 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-022 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-023 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-024 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-025 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-026 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-027 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-028 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-029 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-030 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-031 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-032 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-033 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-034 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-035 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-036 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-037 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-038 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-039 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-031 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-032 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-033 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-034 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-035 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-036 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-037 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-038 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-039 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-040 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-041 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-042 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-043 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-044 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-045 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-046 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-047 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-048 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-049 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-050 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-051 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-052 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-053 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-054 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-055 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-056 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-057 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-011 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-012 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-013 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-014 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-015 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-016 25 Offl §25 2019/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-017 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-059 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-060 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-061 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-062 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-063 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-017 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-014 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-009 25 Offl §25 2019/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-004 25 Offl §25 2019/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD - SØKNAD VERNEPLEIER 100 % - BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORD ANVO 19/01545-002 25 Offl §25 2019/03/30