Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 22/185 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING DRIFTSBYGNING TIL FRITIDSBOLIG OG TILBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 22/185 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING DRIFTSBYGNING TIL FRITIDSBOLIG OG TILBYGG I K Gabrielsen JMJ03 18/05254-005 2019/03/29
U TEK 79/166 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 3/54 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Annbjørg Veastad Rasmussen BJP01 19/01466-002 2019/03/29
I TEK 15/2267 - STONGSVINGEN - ÅKRA - INNGLASSING AV BALKONGER - 15/2267 - STONGSVINGEN - ÅKRA - INNGLASSING AV BALKONGER Tm Byggtek AS KIS 19/01552-001 2019/03/29
U TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - TILLATELSE TIL ENDRING - 142/778 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 18/00364-022 2019/03/29
U TEK TRAFIKKSIKRING - SVAR - ØNSKER GANGFELT PÅ VEA Adelén Bentsen Bårdsen HPE 13/03179-023 2019/03/29
U TEK TRAFIKKSIKRING - SVAR - ØNSKER GANGFELT PÅ VEA Ingrid Stavenjord HPE 13/03179-024 2019/03/29
I TEK 141/40 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 141/40 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG Kari Helgeland KIS 19/01553-001 2019/03/29
U TEK 71/197 - BREKKE - AVKLARING I BREKKEOSEN IFT GAMMEL REGPLAN 361 - SVAR - 71/197 - AVKLARING AV ANTALL TILLATTE BOLIGER I OMRÅDE Helge Jonny Nupen KIS 18/04905-005 2019/03/29
I TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - 119/52 - TILBAKEMELDING PÅ BREV OM VIDERE SAKSGANG I OPPMÅLINGSSAK Jorunn Marit Rasmussen Langåker HME 18/05086-006 2019/03/29
I TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/7 - MOTTATT MANGLER - GJENPART OG KVITTERING FOR NABOVARSEL OG SITUASJONSKART Hans Marthon Østevik EDH 18/05190-007 2019/03/29
U TEK 86/23 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/23 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE Cowi AS JMJ03 19/01055-006 2019/03/29
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRING I FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR AVLASTERE Arbeids- og Sosialdepartementet NOS01 19/00016-026 2019/03/29
I TEK 102/195 - TEKNISK PLAN - KARMØY HAGESENTER, BYGNES - OVERSENDELSE AV SKILTPLAN OG TEKNISK PLAN Petter J. Rasmussen AS BTH04 16/03978-017 2019/03/29
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 66/194 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED VALBERGÅSEN - KOPERVIK Trond Martin Nilsen BFH 19/00010-034 2019/03/29
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OVERSENDELSE AV SKATTETAKSTER 2015 OG 2018 Deloitte Advokatfirma AS MSA 18/03160-073 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 108/12 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Sissel Tollaksen GEL 19/00021-176 2019/03/29
I TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG ETTER BRANN - 142/418 - BESTILLING AV UTSTIKKING I K Gabrielsen GER01 19/00654-006 2019/03/29
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - SØKNAD VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-019 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-219 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-220 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-044 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-228 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-127 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-145 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-161 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-162 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-163 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-164 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-174 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-181 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-182 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-143 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-178 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-179 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-123 25 Offl §25 2019/03/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-053 25 Offl §25 2019/03/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-239 25 Offl §25 2019/03/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-240 25 Offl §25 2019/03/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-069 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-186 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-187 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-188 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-189 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - TILBUD LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-011 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-012 25 Offl §25 2019/03/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-327 25 Offl §25 2019/03/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-328 25 Offl §25 2019/03/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-329 25 Offl §25 2019/03/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-330 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-044 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-045 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - INTERVJU BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-020 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - INTERVJU BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-021 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - INTERVJU BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-022 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-006 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-043 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-044 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-045 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-046 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-047 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-048 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-049 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-050 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-051 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-052 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-053 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-054 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-055 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-056 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-057 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-058 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-059 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-060 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-061 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-062 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-063 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-064 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-065 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-066 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-067 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-068 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-069 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-070 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-071 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-072 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-073 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-074 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-075 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-076 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-077 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-078 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-079 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-080 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - BEKREFTELSE LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-081 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - INTERVJU FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-026 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - INTERVJU FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-027 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - INTERVJU FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-028 25 Offl §25 2019/03/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - INTERVJU FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-029 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-003 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-016 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-017 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-018 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-019 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-005 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-025 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-026 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-027 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-028 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-007 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-008 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-054 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-055 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-056 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-057 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-058 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-015 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-016 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-009 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-013 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-008 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-008 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-002 25 Offl §25 2019/03/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 19/01506-003 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-002 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-003 25 Offl §25 2019/03/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FAGARBEIDER 80 % - HJEMMETJENESTEN NORD ANVO 19/01544-004 25 Offl §25 2019/03/29
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-083 2019/03/29
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-084 2019/03/29
U TEK 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/471 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Block Watne AS HAS 19/00701-003 2019/03/29
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 18/04276-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/29
I TEK 119/84 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LILLESUND BYGGESAK: 18/656 - 119/84 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/656 Comfort Karmøy AS ALS06 18/00652-003 2019/03/29
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER BERGH, CORDULA - KURSBEVIS - I HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER BERGH, CORDULA Legria AS HHU 19/01550-001 26 Off.l.26 2019/03/29
I TEK 82/270- HINDERÅKER. TILBYGG BOLIG - 82/270 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KMY 12/01589-004 2019/03/29
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - TORKELLSEN AS SKIPSHANDEL Torkellsen AS EVI1 19/00854-027 2019/03/29
I TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - KJØKKEN ER FJERNET I NAUST Arne Rasmussen JKV 17/04266-024 2019/03/29
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE - 148/126 - SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR RIVING Hantera AS KMY 16/02177-006 2019/03/29
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - 15/0 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT VED SANDHOLMANE Kystverket Vest IGR 19/00998-008 2019/03/29
I TEK 6 OG 7/ 24,58 MFL - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GUDVANGEN, RANDI BÅRDSEN - 6 OG 7/ 24,58 MFL - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Randi Bårdsen Gudvangen BJP01 19/01548-001 26 Off.l.26 2019/03/29
I TEK 63/15 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 63/15 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Bore Sigve LKS 19/01547-001 26 Off.l.26 2019/03/29
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - TYVERI - 14748650 8161/19 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-052 2019/03/29
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01475-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/573 - BESTILLING AV NABOLISTE- BYGGESAK Berge Sag og Trelast AS GEL 19/00021-177 2019/03/29
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01792-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/29
I TEK 109/54, FOSEN. FLYTEBRYGGE MED UTLIGGERE - 109/54 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gunvor Johanne Hausken JKV 12/03174-008 2019/03/29
I TEK 64/1220- STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. NYBYGG BOD - 64/1220 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lars Morten Pedersen Sandtorv KMY 12/03043-004 2019/03/29
I TEK 58/109 - KOPERVIK - SØKNAD OM SEKSJONERING - 58/109 - GODKJENNER KOMMUNENS VEDTAK PÅ SEKSJONERING Bent Thorleif Kolbeinsen HAS 19/01230-003 26 Offl.§26 2019/03/29
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - ANSLAGSRAPPORT EIKJEVEGEN DATERT 21.02.2019 Statens vegvesen - Region vest JST 13/03162-097 2019/03/29
U TEK 79/166 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - 3/54 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN Annbjørg Veastad Rasmussen BJP01 19/01466-003 2019/03/29
I TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/920 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 16/05171-015 2019/03/29
I TEK 72/189, SKÅR. NYBYGG NAUST - 72/189 - TILTAKET ER IKKE FERDIGSTILLT Torgeir og Monika Lie Alvestad Jonsen ARK 11/01753-013 2019/03/29
U SEN NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN - HAUGALAND DEMENSFORENING - VEDRØRENDE SPØRSMÅL ANG. DEMENSPLAN 2020 Nasjonalforeningen For Folkehelsen Haugalandet Demensfore... LYK 19/01555-001 2019/03/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00636-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/29
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01437-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/29
U TEK 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE - 58/495 - E-POSTKORRESPONDANSE - SØKNAD OM FORLENGET FRIST Hans Erik Lundberg KRRE 18/04251-016 2019/03/29
U TEK 43/72 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - SVAR - 43/72 - ENDRING AV TOMTEGRENSER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/ Jan Henrik Høines ALA04 19/01537-002 26 Off.l.26 2019/03/29
I TEK 120/39 - HAUGEN, TUASTAD - RIVING AV BYGNING - 120/39 - HÅNDTERING AV AVFALL VED RIVING Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/01379-003 2019/03/29
I SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILBUD - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER KRWI 19/00508-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/29
I SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILBUD - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER KRWI 19/00508-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/29
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILBUD - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/29
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILBUD - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/29
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILBUD - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/29
I SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILBUD - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER KRWI 19/00508-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/29
I TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/137 OG 15/695 - REDEGJØRELSE FOR FERDIGSTILLELSE AV UTEAREALER PÅ TAK Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 16/03295-021 2019/03/29
I TEK 83/30 M.FL. - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KOLBEIN SKEIE - FORPAKTER: MARIANNE SKEIE CALLAGHAN - 83/30 M.FL. - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KOLBEIN SKEIE - FORPAKTER: MARIANNE SKEIE CALLAGHAN Marianne Skeie Callaghan LKS 19/01558-001 2019/03/29
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01512-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/29
U TEK 110/54 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 110/54 110/54 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Torbjørn Malvin ALA04 19/01305-002 2019/03/29
U TEK 110/54 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 110/54 110/54 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Runi ALA04 19/01305-003 2019/03/29
U TEK 110/54 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 110/54 110/54 I KARMØY KOMMUNE Wiksnes Randi Waaga ALA04 19/01305-004 2019/03/29
I TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE - 120/120 - (KOPIMOTTAKER) PÅLEGG OM RETTING Karmsund Havn IKS JKV 18/02902-017 2019/03/29
I TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - TILBAKEMELDING PÅ ÅRSRAPPORT 2018 - BORGAREDALEN AVFALLSDEPONI Fylkesmannen i Rogaland ELO 12/00680-071 2019/03/29
U TEK 6 OG 7/ 24,58 MFL - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GUDVANGEN, RANDI BÅRDSEN - SVAR - 6 OG 7/ 24,58 MFL - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tveit Regnskap AS BJP01 19/01548-002 2019/03/29
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01493-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/29
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OVERSENDELSE AV SKATTETAKSTER 2015 OG 2018 Deloitte Advokatfirma AS MSA 18/03160-074 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/29
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - VEDTAKSBREV SKILT NR. 109 FARTSHUMP, UNDERSKILT 804 UTSTREKNING OG OPPMERKING 1027 FARTSHUMP KV.1085 KVALAVÅGVEGEN Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-082 2019/03/29
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - SAKEN OMGJØRES TIL RAMMESØKNAD Per Ole Sund KRRE 19/00899-010 2019/03/29
I TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG - SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER VED UTBEDRING AV KLOAKK Arne Henry Liknes MAHA1 14/04560-049 2019/03/29
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-267 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/29
I TEK 75/79 - KVALAVÅG, UTBEDRING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 75/79 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Johan Kvalevåg KMY 11/01344-005 2019/03/29
I TEK 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE - 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE Hans Petter Hauge EDH 19/01560-001 2019/03/29
U TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - TILSYNSSAK AVSLUTTES - STRANDAVEGEN 35D Dagfinn Olsen JKV 17/04266-025 2019/03/29
U TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - TILSYNSSAK AVSLUTTES - STRANDAVEGEN 35A Arne Rasmussen JKV 17/04266-026 2019/03/29