Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 66/194 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TROND MARTIN NILSEN BYGGESAK 19/621 - 66/194 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TROND MARTIN NILSEN S O Lund AS ORO01 19/00626-002 2019/03/28
U TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG ETTER BRANN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG ETTER BRANN I K Gabrielsen KIS 19/00654-003 2019/03/28
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1627 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING A Utvik AS EDH 19/01169-003 2019/03/28
U TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 19/00621-006 2019/03/28
U TEK 142/418 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BØE LOPEZ BYGGESAK 19/654 - 142/418 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BØE LOPEZ Hage & Maskin AS ORO01 19/01472-002 2019/03/28
U TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 119/84 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Hereid Hus AS JKV 18/00656-016 2019/03/28
U TEK 58/109 - KOPERVIK - SØKNAD OM SEKSJONERING - 58/109 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Bent Thorleif Kolbeinsen HAS 19/01230-002 2019/03/28
U TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - FERDIGATTEST Tvedten Bygg AS KMY 15/05084-040 2019/03/28
U TEK 149/278 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG, CARPORT - 149/278 - FERDIGATTEST Harald Heggland KMY 15/03068-007 2019/03/28
U TEK 15/770 - MYRDALVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/770 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Thomas Ingleif Danielsen JKV 12/02521-006 2019/03/28
U TEK 68/431 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 68/431 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 18/02996-010 2019/03/28
U TEK 122/3 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG REDSKAPSHUS - 122/3 - FERDIGATTEST - REDSKAPSHUS Jarle Magnar Hansen JKV 13/02097-006 2019/03/28
U TEK 60/157 - AUSTRE KARMØYVEG, SØRSTOKKE. HAGESTUE - 60/157 - FERDIGATTEST Karl Eivind Høines KMY 12/03841-006 2019/03/28
U TEK 63/249 - SKJÆRSUNDVEGEN. NORDSTOKKE. INNGLASSERING AV TERRASSE - 63/249 - FERDIGATTEST Olav Nøkling KMY 12/04205-005 2019/03/28
U TEK 16/240 - MEDHAUG. NYBYGG TOMANNSBOLIG - BYGG 1 - 16/240 - FERDIGATTEST - TOMANNSBOLIG Åkra Bygg AS JKV 08/00013-048 2019/03/28
U TEK 60/19 - SØRSTOKKE, KOPERVIK, SØNDRE. TILBYGG, LANDBRUKSGARASJE - 60/19 - FERDIGATTEST Ivar Kjell Jakobsen KMY 13/01302-005 2019/03/28
U TEK 64/1275 - LIARFJELL, KOPERVIK. FLYTTING AV VINTERHAGE OG OPPRETTING AV NY - 64/1275 - FERDIGATTEST Wenche Synnøve Edvardsen KMY 08/00458-009 2019/03/28
U TEK 131/47 - KVEITAVIK, TORVASTAD - UTVIDELSE AV KAI - 131/47 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 18/05177-007 2019/03/28
U TEK 60/25- HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE. TERRENGENDRING - TILRETTELEGGING AV FRIOMRÅDE - 60/25 - FERDIGATTEST Per Sund Lindtner KMY 12/01734-010 2019/03/28
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 63/37 - FERDIGATTEST Edel Reiersen KMY 12/02600-005 2019/03/28
U TEK 63/121 - NESET, NORDSTOKKE, NYTT TAK PÅ GARASJE - 63/121 - FERDIGATTEST Thorleif Seeberg Jensen KMY 12/02907-007 2019/03/28
U TEK 64/752 - GRANVEGEN, STANGELAND - NYBYGG HAGESTUE - 64/752 - FERDIGATTEST Sven Haakon Olsen KMY 13/01756-005 2019/03/28
U TEK 54/2 - DALE - NYBYGG HAGESTUE - 54/2 - FERDIGATTEST Morten Dale JHE05 13/00228-005 2019/03/28
U TEK 57/216 - SKUDENESHAVN - RIVING AV BYGG, OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS OG INGJERDING MOT SJØ - 57/216 - FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JHE05 13/01784-005 2019/03/28
U TEK 15/643, SJØENVEGEN, ÅKRA. TILBYGG TIL BOLIG - 15/643 RETUR AV SØKNAD Nils Garmann Stava IGR 05/01654-009 2019/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-024 25 Offl §25 2019/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-025 25 Offl §25 2019/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-026 25 Offl §25 2019/03/28
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ OMTAKSERINGSVEDTAK TNO05 19/01526-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/28
U TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - SVAR - 87/62 - BESLUTNING OM Å FJERNE TILTAK ETTER PÅLEGG Byggmester Kåre Knutsen JHE05 16/04312-024 2019/03/28
U TEK 149/480 - SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 149/480 - FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 18/01655-010 2019/03/28
U SKU KOMMUNAL GARANTI - NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, FOTBALLGARDEROBER OG LAGERBYGG ÅKRA IDRETTSLAG - GODKJENNING AV KOMMUNAL GARANTI - NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, FOTBALLGARDEROBER OG LAGERBYGG ÅKRA IDRETTSLAG Fylkesmannen i Rogaland OFL 18/05670-006 2019/03/28
U TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - ENDRING AV AVKJØRSEL Garvik Prosjekt AS IGR 19/01344-004 2019/03/28
U TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV -RESEKSJONERING Advokat Rune Lande HAS 18/05538-012 2019/03/28
U TEK 75/150 - LANGEHAUGVEGEN, KVALAVÅG - NYBYGG GARASJE - 75/150 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Per Ejnar Thomsen CAGR 13/02144-003 2019/03/28
U TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - SAK TIL UTTALE - 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, LEDNINGER I SJØ Fiskeridirektoratet IGR 19/00131-011 2019/03/28
U TEK 75/62 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - UTVIDELSE AV TERRASSE - 75/62 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. May-Liss Myrholt CAGR 13/02154-003 2019/03/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5363 - 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5363 Kjell Olav Munkejord EDH 18/05079-008 2019/03/28
U TEK 75/79 - KVALAVÅG, UTBEDRING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 75/79-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Arne Johan Kvalevåg CAGR 11/01344-004 2019/03/28
U TEK 74/74 - YTRALANDVEGEN, YTRALAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 74/74 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kenneth Helgesen CAGR 13/00395-004 2019/03/28
U TEK 66/519 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRU, HARALD OG KILLINGLAND, ANETTE BRU - SVAR - 66/519 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Harald Bru BJP01 19/01505-003 2019/03/28
U TEK 73/80-BORGAREDALEN, SUND. MASSEUTTAK - 73/80-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy Kommune CAGR 11/02962-007 2019/03/28
U TEK GNR. 66, BNR. 331, NORDALSVEIEN, KOPERVIK. NYBYGG, REDSKAPSBOD - 66/331 - RETUR AV SØKNAD Lars Magne Odland KIS 08/01612-004 2019/03/28
U TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - KOMPLETT PLANFORSLAG - VIDERE SAKSBEHANDLING - PLAN 2109 Asplan Viak AS v/Mona Lunde BHA02 17/04178-013 2019/03/28
U TEK 71/51- VEITEBORVEGEN,BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE MM - 71/51- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Martin Aleksander Nilsen CAGR 12/03189-006 2019/03/28
U TEK 71/41, REVURVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG STØTTEMUR - 71/41- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Espen Skare CAGR 12/02199-014 2019/03/28
U TEK 67/43 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - TILBYGG TERRASSEHUS - 67/43 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Sameiet Asaldalen Terrasse v/Kirsti T Sanson CAGR 13/02158-003 2019/03/28
U TEK 66/911- FRITJOF NANSENSVEG, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG - 66/911- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Einar Kallevig CAGR 12/02707-003 2019/03/28
U TEK 66/881- SEKSJ. 6, AUSTREIM. TILBYGG BOLIG, UTESTUE OG UTVIDELES AV TERRASSE - 66/881- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Laila Bratthammer CAGR 12/03887-003 2019/03/28
U TEK 127/58, LEIRVEGEN, NEDRE HAUGE. RIVING AV UTHUS - 127/58 - RETUR AV SØKNAD A. Utvik AS KMY 12/00269-006 2019/03/28
U TEK 66/633- ØSTREMNESVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG. - 66/633- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jakob Helle CAGR 12/03734-003 2019/03/28
U TEK 56/17 - SNØRTELAND - TILBYGG BOLIG - 56/17 - RETUR AV SØKNAD Eline Gjertsen Bratland JHE05 13/01906-005 2019/03/28
U TEK 83/181-VIKAVÅGEN, SKEIE. GJENOPPFØRING AV NAUST ETTER STORM - 83/181-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Olaug Harriet Kalstø CAGR 05/01524-010 2019/03/28
U TEK 83/122 - KVALAVÅGVEGEN, SKEIE - NYBYGG GARASJE - 83/122 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ole Gunnar Digernes CAGR 13/03171-003 2019/03/28
U TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02873-035 2019/03/28
U TEK 83/27 - SKEIE - NYBYGG REDSKAPSHUS - 83/27 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karl Johan Kvalevaag CAGR 13/01196-005 2019/03/28
U SEN 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - MELDING/ERKLÆRING 12/76,505. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:18/5012 Kartverket - Tinglysingen REK 19/00267-014 2019/03/28
U TEK 82/217-HINDERAKER, TILBYGG BOLIG - 82/217-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Peder Ståle Hinderaker CAGR 12/01598-003 2019/03/28
U TEK 7/4 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - VESENTLIG TERRENGENDRING - MASSEFYLLING - 7/4 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 15/00057-004 2019/03/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/01732-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/28
U TEK 82/270- HINDERÅKER. TILBYGG BOLIG - 82/270- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Rune Skattkjær CAGR 12/01589-003 2019/03/28
U TEK 4/377 - MUNKAJORD - NYBYGG BOD OG HAGESTUE OG CARPORT - 4/377 - FERDIGATTEST Roy Allen Hansen JHE05 16/02048-022 2019/03/28
U TEK 82/194- KLEIVAVEGEN, HINDERAKER. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 82/194- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Anders Helge Nilsen CAGR 12/02413-003 2019/03/28
U TEK 64/736 - ÅSEBØVEGEN, STANGELAND. FASADEENDRING - 64/736 - FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 13/02443-005 2019/03/28
U TEK 82/61- OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER. SVØMMEBASSENG - 82/61- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Arild Hansen CAGR 07/00888-007 2019/03/28
U TEK 82/97-HINDERÅKER, TILBYGG ENEBOLIG - 82/97- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eirik Magnus Storetvedt Jordal CAGR 12/04260-003 2019/03/28
U TEK 81/6- LANDEVEGEN, LANDE. TILBYGG DRIFTSBYGNING - 81/6- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Stein Knutsen CAGR 12/05196-005 2019/03/28
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1627 - 149/417 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK A Utvik AS EDH 19/01169-004 2019/03/28
U TEK 81/33- LANDEVEGEN, LANDE. NYBYGG UTHUS. - 81/33- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. John Arne Birkeland CAGR 12/03658-003 2019/03/28
U TEK 82/193 - HINDERÅKER - NYBYGG GARASJE OG UTVENDIG BOD/HAGESTUE - 82/193 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Magne Eide CAGR 13/04211-006 2019/03/28
U TEK 83/1 - VEDØY, MASSEUTFYLLING OG MASSEDEPONERING - 83/1 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 07/02222-005 2019/03/28
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01451-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/28
U TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, TILBYGG TIL BOLIG - 109/80 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL BOLIG Lene Hesseberg og Espen Knutsen JKV 05/02781-009 2019/03/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 148/9 - KOMMENTAR TIL SVAR FRA OM SØKNADSPLIKT Damian Zbigniew Bådsvik IGR 17/00073-236 2019/03/28
U TEK 85/330, KONG AUGVALDSVEG, UTVIK. FASADEENDRING - 85/330 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Svein Børge Nordnes CAGR 13/02693-003 2019/03/28
U TEK 85/106 - VISNESVEGEN, UTVIK. TILBYGG, GARASJE - 85/106 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jaroslaw Kalinowski CAGR 13/02441-003 2019/03/28
U TEK 2/47 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HARALD SØRENSEN - 2/47 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - HARALD SØRENSEN Harald Sørensen ALS06 19/01202-004 2019/03/28
U TEK 85/198 - UTVIK. NYBYGG - BOD - 85/198 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tor Øyvind Børresen CAGR 12/03199-003 2019/03/28
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4474 - 66/37 OG 958 - VEDR. MANGLER FØR SAMMENSLÅING STD:17/4474 Geir Ingvar Eike ALA04 17/04756-024 2019/03/28
U TEK 85/84 - UTVIK, AVALDSNES. BRYGGEKANT OG FLYTEBRYGGE - 85/84 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Petter J. Rasmussen AS CAGR 07/00960-005 2019/03/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 66/194 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED VALBERGÅSEN - KOPERVIK Trond Martin Nilsen BFH 19/00010-033 2019/03/28
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 2 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Magnus Storesund Statens vegvesen AKR02 17/00780-014 2019/03/28
U TEK 85/88 - DALABREKKÅ, UTVIK. BRUKSENDRING DELER AV KJELLER - 85/88 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tor Ove Osmundsen CAGR 10/01270-004 2019/03/28
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - MØTE MED KABELETATER NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Aleksander Storm Harkestad Haugaland Kraft AKR02 17/00780-015 2019/03/28
U TEK 85/83- UTVIK, AVALDSNES. UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 85/83- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eiendomsselskapet Lindheim AS CAGR 08/00452-007 2019/03/28
U TEK 12/98 OG 12/213 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 12/98 OG 12/213 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Jarle Henning Larsen ALA04 19/01532-003 2019/03/28
U TEK 64/816 - FESTEKONTRAKT - TRYGGE BARNEHAGER AS - 64/816 - FESTEKONTRAKT - TRYGGE BARNEHAGER AS Trygge Barnehager AS MAAA1 19/01260-002 2019/03/28
U TEK GNR. 83, BNR. 58 SKEIE. SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE FOR RIVING OG OPPFØRING AV ERSTATNINGSBOLIG - 83/58 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Marian Sawicki CAGR 06/02024-004 2019/03/28
U TEK GNR. 83, BNR. 164, SKEIE. NEDSPRENGING OG GROVPLANERING AV OMRÅDE - 83/164 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy Motocrossklubb CAGR 11/00498-007 2019/03/28
U TEK 85/84 - UTVIK. UTFYLLING I SJØ FOR ETABLERING AV STRANDPROMENADE - 85/84 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Petter J. Rasmussen AS CAGR 05/00902-010 2019/03/28
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/01046-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/28
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00921-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 69/20 - MONTERINGSKORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS JMJ03 17/00073-233 2019/03/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 126/13 - MONTERINGSKORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS JMJ03 17/00073-232 2019/03/28
I TEK 123/65 - SNIK. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 18/1783 - RØRLEGGERMLD: 18/2344 - 123/65 - MONTERINGSKORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS JMJ03 18/02343-005 2019/03/28
I TEK 130/30 - VIKINGSTADVEGEN, VIKINGSTAD - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 130/30 - UTFØRT SERVICE PÅ RENSEANLEGG 2018 Sandnes Maskin AS JMJ03 16/02956-007 2019/03/28
I TEK 66/478 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - 66/478 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leif Harald Sandven KMY 13/01532-004 2019/03/28
I TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 119/84 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hereid Hus AS KRRE 18/00656-017 2019/03/28
I TEK 86/233 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - BIOMAR AS BYGGESAK 17/2873 - 86/233 - FERDIGEMELDING RØR T Halleland AS ALS06 17/04982-003 2019/03/28
I TEK 7/4, 7 - PLAN FOR NYDYRKING LEIF HELGE HELLESTVEIT OG LARS INGE HELLESTVEIT - SØKNAD OM FERDIGATTEST 7/4, 7 - PLAN FOR NYDYRKING Eskild Kvala AS HHU 12/01865-013 2019/03/28
I TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM NY AVKJØRSEL - 54/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Dagfinn Hansen JHE05 13/02138-004 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-217 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-218 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-227 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-115 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-149 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-190 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-168 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-354 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-355 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-356 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-357 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-358 25 Offl §25 2019/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-052 25 Offl §25 2019/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-236 25 Offl §25 2019/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-237 25 Offl §25 2019/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-238 25 Offl §25 2019/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-050 25 Offl §25 2019/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-068 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-014 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-015 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-022 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-023 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-024 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-006 25 Offl §25 2019/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-047 25 Offl §25 2019/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-048 25 Offl §25 2019/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-049 25 Offl §25 2019/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-050 25 Offl §25 2019/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-051 25 Offl §25 2019/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-052 25 Offl §25 2019/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-053 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-014 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-010 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-011 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-012 25 Offl §25 2019/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-007 25 Offl §25 2019/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-004 25 Offl §25 2019/03/28
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 13/96 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KENT ARE SOLLI Kent Are Solli REK 19/00023-038 2019/03/28
I TEK 15/605 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR AUNE - 15/605 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR AUNE S O Lund AS ALS06 19/01461-003 2019/03/28
I SEN GRAVESØKNAD - LITLABJØRGVEGEN 64 OG 66 - GRAVESØKNAD - LITLABJØRGVEGEN 64 OG 66 T Halleland AS JBE01 19/01534-001 2019/03/28
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - OVERTAKELSESPROTOKOLL KVEITEVIK KAI Petter J. Rasmussen AS EKA 18/01499-016 2019/03/28
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/293 - SPØRSMÅL OM DELEGERT VEDTAK 202/19 Torbjørn Sæbø Johansen MAHA1 15/04309-103 2019/03/28
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - UBEBODD ANNA 19/00988-003 24 Offl.§24 2019/03/28
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/00988-004 24 Offl.§24 2019/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/518 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Sandve Trelast AS GEL 19/00021-170 2019/03/28
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - MOTTATT MANGLER, SOLSTUDIER, TEGNINGER MM Älvsbyhus Norge AS KRRE 19/00668-005 2019/03/28
I TEK 12/98 OG 12/213 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 12/98 OG 12/213 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Jarle Henning Larsen ALA04 19/01532-001 26 Off.l.26 2019/03/28
I TEK 43/72 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 43/72 - HENVENDELSE - GJELDER ENDRING AV TOMTEGRENSER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS XXI 19/01537-001 26 Off.l.26 2019/03/28
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR REPERASJON OG UTVIDELSE AV BRYGGE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 19/00899-009 2019/03/28
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SØR FOR 15/55 - UTTALE TIL MIDLERTIDIG OPPANKRING AV TESTMODELL FOR BØLGEKRAFT Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/00998-007 2019/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 107/1 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Røyksund båtforening GEL 19/00021-171 2019/03/28
I TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 12/296 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hereid Hus AS IGR 12/05439-008 2019/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 1/227 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-172 2019/03/28
I TEK 2/47 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HARALD SØRENSEN - 2/47 - FERDIGMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER- HARALD SØRENSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01202-003 2019/03/28
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - SEVLAND SKOLE Sevland skole EEH 19/01536-001 2019/03/28
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - AVALDSNES SKOLE Avaldsnes skole EEH 19/01536-002 2019/03/28
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - KOLNES SKOLE Kolnes skole EEH 19/01536-003 2019/03/28
I TEK MILJØSERVICE VEST AS - LAGRING AV FARLIG AVFALL - VEDTAK OM ENDRET TILLATELSE FOR MILJØSERVICE VEST AS (KOPIMOTTAKER) Miljødirektoratet PEID 12/03928-031 2019/03/28
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/28
I TEK 15/1756 - HØYEVEGEN, ÅKRA, NYBYGG CARPORT M/BOD - 15/1756 - HØYEVEGEN, ÅKRA, NYBYGG CARPORT M/BOD Sara Olsen Tveit EDH 19/01538-001 2019/03/28
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/28
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/01460-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/28
I TEK 38/155 - SYREVEGEN, SYRE, FASADEENDRING/INNBYGGING AV CARPORT - 38/155 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Doreen Hutten og Christoph Biskamp JHE05 16/00975-003 2019/03/28
I TEK 57/ 612, SKUDENESHAVN. UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 57/ 612 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Geir Løklingholm JHE05 05/02110-009 2019/03/28
I TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, TILBYGG TIL BOLIG - 109/80 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Espen Knutsen JKV 05/02781-008 2019/03/28
I TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - KJØKKEN ER FJERNET I NAUST I STRANDAVEGEN 35D Dagfinn Olsen JKV 17/04266-023 2019/03/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 148/9 - KOMMENTAR TIL SVAR FRA OM SØKNADSPLIKT Damian Zbigniew Bådsvik IGR 17/00073-234 2019/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/114 - BESTILLING AV NABOLISTE - PÅBYGG Georg Kallevåg GEL 19/00021-173 2019/03/28
I TEK INNBYGGERINITIATIV - FORSØPLING, FORURENSNING, MILJØVERN - SPØRSMÅL OM MILJØET Ingrid Monsen THE05 19/01539-001 2019/03/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 12/469 - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR UTBYGG AV TERRASSE Lise Olsen IGR 17/00073-235 2019/03/28
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN - LUKKING AV VARSEL OG VEDTAK OM PÅLEGG Arbeidstilsynet BOER 12/00140-228 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43458 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Lars Magne Hillesland GEL 19/00021-174 2019/03/28
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 3/682 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERIT ÅNENSEN Berit Ånensen REK 19/00023-039 2019/03/28
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/28
I TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - BEBYGGELSESPLAN MED VIST UTKJØRSEL Garvik Prosjekt AS IGR 19/01344-005 2019/03/28
I TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Eskild Kvala AS AMJ 19/01543-001 2019/03/28
I HSE INSTITUSJONER - HELSE- OG OMSORGSETATEN - KARTLEGGING AV PERSONAR 18-49 ÅR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE I ALDERS- OG SJUKEHEIM (INSTITUSJON) Fylkesmannen i Rogaland BOER 13/00927-028 2019/03/28
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/28
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - 3/113 - SØKNAD OM REFUSJON FOR ARBEID UTFØRT IFB. PÅKOBLING KLOAKK Aleksander Vedø MAHA1 15/04912-143 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/28
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - TREKKER INNSIGELSE Vidar Hadland KIS 19/01423-007 2019/03/28
I TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/451 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/04643-019 2019/03/28
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING - 109/1 OG 109/29 - KLAGE PÅ VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland HHU 17/03556-023 2019/03/28