Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - 11/93 - MANNES - BREV TIL PART SOM IKKE HAR MØTT PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 Advokat Didrik Ferkingstad AMJ 18/05674-021 2019/03/27
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG ENDRING I ANSVARSRETTER Hille Melbye Arkitekter AS IGR 14/03545-051 2019/03/27
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Gunnar Grønnestad MAHA1 15/04309-095 2019/03/27
U TEK INNKJØP AV CTD-DIVERE - INNKJØP AV CTD-DIVERE TILDELING AV TILBUD ELIT AS ELO 19/01044-005 2019/03/27
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Julie Elisabeth Tjøsvoll MAHA1 15/04309-096 2019/03/27
U TEK 146/47 - BØNESVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE, LEVEGG OG TERRASSE - 146/47 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL ENEBOLIG M.M. Beata og Iga Koczwara JKV 11/01651-012 2019/03/27
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Hilda Vikene MAHA1 15/04309-097 2019/03/27
I TEK 86/77 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG SKORSTEIN - 86/77 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG SKORSTEIN Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/01507-001 2019/03/27
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ KOMMENTAR TIL MERKNAD Vidar Hadland KIS 19/01423-003 2019/03/27
U TEK 43/502 SEKSJ. 2 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - OVERBYGG INNGANGSPARTI - 43/502 SEKSJ. 2 - FERDIGATTEST Lars Kristoffersen JHE05 13/03212-005 2019/03/27
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - SITUASJONSKART MED REGULERT PARKERINGSPLASS Eskild Kvala AS IGR 16/02267-043 2019/03/27
U TEK 43/502 SEKSJ. 1- ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - OVERBYGG INNGANGSPARTI - 43/502 SEKSJ. 1 - FERDIGATTEST Kari Høie Helstrup JHE05 13/03210-005 2019/03/27
U TEK 43/580 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. TAK OVER TERRASSE - 43/580 - FERDIGATTEST Ellen Møyfrid Skaadel JHE05 12/02857-007 2019/03/27
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - (KOPIMOTTAKER) ØNSKER BEFARING Vidar Hadland KIS 19/01423-004 2019/03/27
U TEK 43/587 - HØYNESVEGEN, HØYNES, BRUKSENDRING/ INNREDNING KJELLER - 43/587 - FERDIGATTEST Alf Olav Sætre JHE05 12/05162-005 2019/03/27
U TEK 148/978 - NORHEIM - NYTT FORRETNINGSBYGG OG PARKERING - 148/978 - FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 14/02765-022 2019/03/27
U TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148978 - FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 17/01469-028 2019/03/27
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Einar Olaf Andreassen MAHA1 15/04309-098 2019/03/27
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER MUR, ERKLÆRING OG SITUASJONSKART TEKNISK ANLEGG Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-005 2019/03/27
I TEK 148/984 - NORHEIM. NYBYGG, HAGESENTER M/PARKERINGSPLASSER - 148/984 - E-POSTKORRESPONDANSE OM MANGLENDE FERDIGATTEST Hagetomten AS JKV 11/01825-028 2019/03/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 112/204 - SPØRSMÅL OM FJERNING AV TRÆR OG INNGJERDING AV EIENDOM Kirsten Marie Log JKV 17/00073-230 2019/03/27
I TEK 149/480 - SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 149/480 - GJENSTÅENDE MONTERINGSARBEIDER FOR GLASSREKKVERK BEKREFTES FERDIGSTILT Urbanhus Haugesund AS KMY 18/01655-009 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00233-003 2019/03/27
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Reidun Eriksen MAHA1 15/04309-099 2019/03/27
U TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 15/01064-044 2019/03/27
I TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5363 - 4/186 - FORESPØRSEL OM VILKÅR I VEDTAK Kjell Olav Munkejord EDH 18/05079-006 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00231-003 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00232-003 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 3 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00230-003 2019/03/27
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 18/00019-012 2019/03/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01512-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
I TEK 4/377 - MUNKAJORD - NYBYGG BOD OG HAGESTUE OG CARPORT - 4/377 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roy Allen Hansen JHE05 16/02048-021 2019/03/27
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-047 25 Offl.§25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-126 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-114 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-144 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-147 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-148 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-188 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-189 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-166 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-167 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-095 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-352 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-353 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-178 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-179 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-180 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-142 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-112 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-176 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-177 25 Offl §25 2019/03/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-051 25 Offl §25 2019/03/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-234 25 Offl §25 2019/03/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-235 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - TILBUD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-036 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - ARBEIDSAVTALE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-037 25 Offl §25 2019/03/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-038 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - TILBUD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-034 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-035 25 Offl §25 2019/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - INTERVJU HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-016 25 Offl §25 2019/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - INTERVJU HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-017 25 Offl §25 2019/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - INTERVJU HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-018 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-013 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - INTERVJU JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-014 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-015 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-016 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-017 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - INTERVJU JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-018 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-019 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - INTERVJU JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-020 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-021 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-022 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-023 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - BEKREFTELSE JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-024 25 Offl §25 2019/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - INTERVJU JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-025 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-015 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-016 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-017 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-018 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-019 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-020 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-021 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-022 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-023 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-024 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-025 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-026 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-027 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-028 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-029 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-014 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-015 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-016 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-017 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-018 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-019 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-020 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-021 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-022 25 Offl §25 2019/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-023 25 Offl §25 2019/03/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-022 25 Offl §25 2019/03/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-023 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-018 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-019 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-020 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-021 25 Offl §25 2019/03/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-040 25 Offl §25 2019/03/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-041 25 Offl §25 2019/03/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-042 25 Offl §25 2019/03/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-043 25 Offl §25 2019/03/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-044 25 Offl §25 2019/03/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-045 25 Offl §25 2019/03/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-046 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-012 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-013 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-009 25 Offl §25 2019/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-007 25 Offl §25 2019/03/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - MELDING OM SKOLEMILJØ - SAKEN ER TRUKKET LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/27
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG - KOLLEKTIVTILTAK - HØRINGSBREV SENDT FRA STATENS VEGVESEN Statens Vegvesen KSU01 12/01271-390 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 2 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00229-003 2019/03/27
I TEK 58/93 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LATIF KHOURI - 58/93 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LATIF KHOURI Rørleggermester Olsen ORO01 19/01511-001 2019/03/27
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - SPANNE HØYDEBASSENG - UKE 12 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-017 2019/03/27
I SEN GRAVESØKNAD - KAIEN 11, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - KAIEN 11, KOPERVIK Danielsen & Skogland Maskin AS JBE01 19/01519-001 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 1 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00228-003 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00218-005 2019/03/27
I TEK 16/240 - MEDHAUG. NYBYGG TOMANNSBOLIG - BYGG 1 - 16/240 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Åkra Bygg AS JKV 08/00013-047 2019/03/27
I SKU BARNEHAGE - PÅMELDINGER/ENDRINGER/OPPSIGELSER - KLAGE VEDRØRENDE TILDELT BARNEHAGEPLASS RHO 15/00515-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
I TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM FORLENGELSE - FOTVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/00683-006 2019/03/27
I TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5363 - 4/186 - VANNKUM NÆR UTSKILT TOMT Kjell Olav Munkejord EDH 18/05079-007 2019/03/27
I TEK 60/176 - HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE - FORSTØTNINGSMUR - 60/176 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Camilla Nævdal KMY 13/03311-005 2019/03/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-183 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/00233-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON Novaform Haugesund AS KRWI 19/01018-031 2019/03/27
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON Nordbø & Seglem AS KRWI 19/01018-032 2019/03/27
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON HR Prosjekt AS KRWI 19/01018-033 2019/03/27
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON Betong Consult AS KRWI 19/01018-034 2019/03/27
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON Procon AS KRWI 19/01018-035 2019/03/27
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON ÅF Advansia AS KRWI 19/01018-036 2019/03/27
I TEK 57/216 - SKUDENESHAVN - RIVING AV BYGG, OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS OG INGJERDING MOT SJØ - 57/216 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JHE05 13/01784-004 2019/03/27
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET, SPRINKLING I BØKELUNDEN, KOPERVIK Vedavågen Rør AS ABU01 17/01108-073 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 4 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00253-003 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 3 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00251-003 2019/03/27
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - REVISJON AV SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA VEA TURLAG. Vea Turlag PCH01 18/03066-008 2019/03/27
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR ÅRET - GJESTFRIE HUS DRIFT V/TIDENS MINDE OG BLONDEFABRIKKEN GJESTGIVERI Gjestfrie hus drift AS EVI1 19/00854-025 2019/03/27
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-065 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-184 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - GUTENBERG PUB AS Gutenberg AS EVI1 19/00854-024 2019/03/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/727 - BESTILLING AV NABOLISTE Dag Tormod Hausken GEL 19/00021-166 2019/03/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-185 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
I TEK PLOMBERING AV VANNINNTAK - TILLEGG TIL SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/00958-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - SUPPLERING TIL SØKNAD - SITUASJONSKART I K Gabrielsen IGR 19/00131-010 2019/03/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-186 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
I TEK 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS - 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS Opus Arkitekter AS IGR 19/01525-001 2019/03/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-187 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-188 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
I TEK 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING - 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING Opus Arkitekter AS IGR 19/01529-001 2019/03/27
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 6 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-039 2019/03/27
I TEK 15/953 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING - 15/953 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING Aleksander Aanensen Sørensen EDH 19/01513-001 2019/03/27
U TEK 58/39-232-ASKEHAGEN, KOPERVIK. BALKONG + TILBYGG - 58/39-232-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Behrouz Aminpour CAGR 07/02087-003 2019/03/27
U TEK 64/643 - JOHAN LARSENSVEG, STANGELAND - NYBYGG GARASJE - 64/643 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Leif Magne Østevik CAGR 13/02220-003 2019/03/27
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
U TEK 66/815-NORDALSVÅGEN, AUSTREIM. UTFYLLING I SJØ OG NYBYGG NAUST - 66/815-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eskild Kvala AS CAGR 09/00061-007 2019/03/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 85/39 - BESTILLING AV NABOLISTE Hereid hus GEL 19/00021-167 2019/03/27
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - VOKSNE I GRUNNSKOLE- OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, FINANSIERING AV LIVSOPPHOLD (LIVSOPPHOLDUTVALGET) Kunnskapsdepartementet KEH 19/00016-025 2019/03/27
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - REVIDERT SKISSE TIL MERKNAD PÅ NABOVARSEL Vidar Hadland KIS 19/01423-005 2019/03/27
I TEK 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/57 - MOTTATT MANGLER, ORIGINAL ERKLÆRING OM RETTIGHETER, NABOVARSLING Ingolf Johan Hauge Steensnæs EDH 19/00222-005 26 Off.l.26 2019/03/27
U TEK 66/591- AUSTREIM-KOPERVIK, TILBYGG BOLIG - 66/591- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Atle Storesund CAGR 12/03268-003 2019/03/27
U TEK 66/593- NORNESVEGEN, AUSTREIM. UTVIDELSE AV TERRASSE OG ALTAN - 66/593- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Steinar Johannessen CAGR 10/02908-003 2019/03/27
U TEK 66/424- BYGNES, AUSTREIM. FORSTØTNINGSMUR - 66/424- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy kommune CAGR 11/00618-003 2019/03/27
U TEK 66/461 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG - 66/461-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ståle Ytreland CAGR 12/04332-003 2019/03/27
U TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE - FOTVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/00683-007 2019/03/27
U TEK 66/478 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - 66/478 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Leif Harald Sandven CAGR 13/01532-003 2019/03/27
U TEK 66/494- NORDALSVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 66/494- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Severin Lønning CAGR 12/03794-003 2019/03/27
I SKU PRODUKSJONSSTØTTE - SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE Karl Johan Paulsen Freelance JAH 19/01518-001 2019/03/27
U TEK PLOMBERING AV VANNINNTAK - SVAR - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/00958-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
U TEK 66/375- BYGNES, AUSTREIM. FORSTØTNINGSMUR - 66/375- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy kommune CAGR 11/00619-003 2019/03/27
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-082 2019/03/27
I TEK 43/42, 43/111, 43/190, 43/572 - HØYNES, GRENSEJUSTERING - 43/42 MFL. - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE - KLAGE PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/05330-034 2019/03/27
U TEK 66/291, BJØRNSTJ. BJØRNSONS VEG, AUSTREIM. NYBYGG, HAGESTUE - 66/291- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Lin Janet Blikshavn CAGR 13/02464-003 2019/03/27
U TEK 66/300 - VALBERGBAKKEN,AUSTREHEIM - OPPFØRING AV STØTTEMUR - 66/300 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Dag Anders Farbu CAGR 13/02525-003 2019/03/27
U TEK 66/301- VALBERGBAKKEN, KOPERVIK, OPPFØRING AV NATURSTEINMUR - 66/301- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 09/01817-009 2019/03/27
I TEK 54/2 - DALE - NYBYGG HAGESTUE - 54/2 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Dale JHE05 13/00228-004 2019/03/27
I TEK 122/3 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG REDSKAPSHUS - 122/3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jarle Magnar Hansen JKV 13/02097-005 2019/03/27
I TEK 15/770 - MYRDALVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/770 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Thomas Ingleif Danielsen JKV 12/02521-005 2019/03/27
U TEK 66/337, ALEXANDER KIELLANDSV. AUSTREIM. NYBYGG UTESTUE - 66/337- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Elisabeth Johanne Hoversholm CAGR 13/02571-004 2019/03/27
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - OVERSENDER TILLEGG TIL PLANFORSLAG PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Asplan Viak AS BHA02 17/04178-012 2019/03/27
I TEK 127/7 - TORVASTADVEGEN, NEDRE HAUGE - NYBYGG REDSKAPSBOD - 127/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leiv Hole KMY 13/03827-004 2019/03/27
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SMIÅ BISTRO & PIANOBAR/ TMP RESTAURANTDRIFT AS Tmp Restaurantdrift AS EVI1 19/00854-026 2019/03/27
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 50/34 - 50/34 - E-POSTKORRESPONDANSE - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 15/01955-017 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/27
U TEK 33/188 - TILKOBLING AV VANN OG KLOAKK - 33/188 - TILKOBLING AV VANN OG KLOAKK Jakob Bjelland ANNA 19/01520-001 2019/03/27
I TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER MED SKORSTEIN, KART MED VIST UTKJØRSEL OG OVERVANNSPLAN Garvik Prosjekt AS IGR 19/01344-003 2019/03/27
U TEK 66/343 - SUNDVEGEN, AUSTREIM - FJERNING AV KONTORBRAKKER - 66/343 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Haaland & Thuestad Eiendom AS CAGR 13/02062-005 2019/03/27
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP HDO 18/04276-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/27
U TEK 66/261- AUSTREIM, TILBYGG GARASJE, BOD - 66/261- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Hildebjørg Margrethe Myklebust CAGR 12/02327-003 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 2 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00250-003 2019/03/27
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - 83/32 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Elin Johanne Hetland HAS 19/01158-015 2019/03/27
U TEK 66/37 - AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 66/37 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Geir Ingvar Eike CAGR 13/03106-004 2019/03/27
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - 83/32 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Aasta Clausen Kalstø HAS 19/01158-016 2019/03/27
U TEK 66/1 - ØSTREMLIA,AUSTREIM -LEVEGG PÅ LEKEPLASS - 66/1 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jogeir Løset Bigset CAGR 13/02363-003 2019/03/27
I TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER Alfhild Kirstin Endresen Hansen XXI 19/01522-001 2019/03/27
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - 83/32 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Ken Andre Larsen Bore HAS 19/01158-017 2019/03/27
U TEK 65/22 - FRIDTJOF NANSENS VEG, AUSTREIMNESET - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 65/22 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Åsmund Ånensen CAGR 13/03857-004 2019/03/27
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 1 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00249-003 2019/03/27
U TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DELER AV BYGG TIL SMÅDYRKREMATORIE OG SKILT - 66/839 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Stol Eiendom AS CAGR 13/01834-018 2019/03/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01251-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
U TEK 13/155 OG 13/220 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 13-155 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Else Laura Furenes Alsaker JONI 19/01447-002 2019/03/27
U SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - BYGGEGRENSER MOT SJØ I KOMMUNEDELPLANER FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENESHAVN Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04096-071 2019/03/27
U TEK 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ingolf Johan Hauge Steensnæs EDH 19/00222-006 2019/03/27
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - KLAGE PÅ OMTAKSERINGSVEDTAK TNO05 19/01526-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/27
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING - 10.04.2019 - SKÅRFELTET BORETTSLAG Skårfeltet Borettslag BMV 12/02524-202 2019/03/27
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING - 10.04.2019 - STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 12/02524-203 2019/03/27
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING - 10.04.2019 - ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-204 2019/03/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/461 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-168 2019/03/27
I SEN ELDRERÅD - TILBAKEMELDING I FORBINDELSE MED UNDERSØKELSEN BLANT ELDRERÅDENE I KOMMUNENE I ROGALAND Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen EVI1 19/01528-002 2019/03/27
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 19/01258-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/27
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTØTTE FOR 2020 Kirkens Sos BSE02 18/02278-020 2019/03/27
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 123 BNR 19 VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Kartverket - Tinglysingen MAHA1 17/03760-020 2019/03/27
I SEN ELDRERÅD - KVITTERING PÅ INNSENDT HØRINGSSVAR- NY FORSKRIFT OM RÅD FOR ELDRE, FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM regjeringen.no EVI1 19/01528-001 2019/03/27
I TEK EGENERKLÆRING FOR BRUK AV MOTORSAG I KOMMUNALE FRIOMRÅDER OLSEN, ATLE - EGENERKLÆRING FOR BRUK AV MOTORSAG I KOMMUNALE FRIOMRÅDER Atle Olsen ALI 19/01530-001 2019/03/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1562 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Rada Zahirovic GEL 19/00021-169 2019/03/27
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - AVTALE OM ALTERNATIV ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML §10-2(4) - VED LØFTENTUNET Fellesorganisasjonen (fo) ELH 12/00092-309 2019/03/27
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM BYGGING AV GJERDE LANGS VEG PÅ GNR/BNR 147/605 - Kristine Egeland KRRE 17/00073-231 2019/03/27