Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 13/110 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 13/110 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Hans J Rasmussen AS JKV 18/01644-008 2019/03/26
U TEK 147/24 - RØRLEGGERMELDING RIVING, TILTAKSHAVER CAMILLA GRINDE BYGGESAK 19/1015, RIVING - 147/24 - RØRLEGGERMELDING RIVING, TILTAKSHAVER CAMILLA GRINDE BYGGESAK 19/1015, RIVING Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/01164-002 2019/03/26
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE TIL ÅKREHAMN VEKST 2019 Åkrehamn Vekst PVE01 12/00208-109 2019/03/26
U TEK 3/666 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DRIVENES BYGGESAK 19/1359 - 3/666 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DRIVENES BYGGESAK 19/1359 Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/01292-002 2019/03/26
U TEK 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BOLIG Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 19/01015-005 2019/03/26
U TEK 149/482 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/482 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/04423-010 2019/03/26
U TEK 66/775 - FRITJOF NANSENSVEG, AUSTREIM, NYBYGG HAGESTUE, TILBYGG BOLIG, VINDFANG, CARPORT MED ALTAN OVER OG UTVIDELSE AV ALTAN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 66/775 - FRITJOF NANSENSVEG, AUSTREIM, NYBYGG HAGESTUE, TILBYGG BOLIG, VINDFANG, CARPORT ME OG UTVIDELSE AV ALTAN Reidun Eikeland Grindhaug EDH 19/01310-005 2019/03/26
U TEK 90/104 - FISKÅVEGEN, FISKÅ. TILBYGG BOLIG - 90/104 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 18/01800-004 2019/03/26
U TEK 4/177 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD - TILBYGG ENEOBLIG - GARASJE MED BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 4/177 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD - TILBYGG ENEOBLIG - GARASJE MED BOD Oddbjørn Gudmundsen EDH 19/01337-005 2019/03/26
U TEK 147/150 - SKARHAUGVEGEN, MOKSHEIM - PÅBYGG ENEBOLIG - 147/150 - FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KMY 18/03436-004 2019/03/26
U TEK 123/178 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-7 - 123/178 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/CARPORT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05110-008 2019/03/26
U TEK 147/573 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/573 - FERDIGATTEST Ingvar Auestad KMY 13/00811-006 2019/03/26
U TEK 64/151 - TUSENFRYDVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - 64/151 - FERDIGATTEST Jostein Dahl KMY 12/05030-006 2019/03/26
U TEK 70/6 - YTRE EIDE. SØKNAD OM RIVING - 70/6 - FERDIGATTEST Ingeborg Sofie Jansen v/Helge Jansen KMY 12/04547-007 2019/03/26
U TEK 138/34, HÅLANDSVEGEN, HÅLAND, NORDRE. ENDRE ADKOMST TIL TORVASTAD IDRETTSSENTER - 138/34 - FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 04/02683-009 2019/03/26
U TEK 127/6 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND. FORING AV PIPE - 127/6 - FERDIGATTEST Murerfirma Tor Gismarvik KMY 11/02806-007 2019/03/26
U TEK 149/278 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - ENDRING FRA CARPORT TIL GARASJE - 17/117 - FERDIGATTEST Harald Heggland KMY 17/00117-006 2019/03/26
U TEK 148/771 - AUSTBØVEGEN - NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/771 - FERDIGATTEST Omega Areal AS KMY 17/01366-006 2019/03/26
U TEK 15/977 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - ERSTATNING AV ANLEGGSUTSTYR - 15/977 - FERDIGATTEST - ERSTATNING AV ANLEGGSUTSTYR Åkra Sementstøperi AS JKV 13/00460-006 2019/03/26
U TEK 123/177 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-6 - 123/177 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/CARPORT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05109-012 2019/03/26
U TEK 123/174 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-3 - 123/174 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05105-009 2019/03/26
U TEK 123/172 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 - 123/172 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/CARPORT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05103-011 2019/03/26
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C - 123/161 - FERDIGATTEST - 4-MANNSBOLIG, TJØRNAHAUGVEGEN 14 Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02265-012 2019/03/26
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D - 123/161 - FERDIGATTEST - 4-MANNSBOLIG, TJØRNAHAUGVEGEN 12 Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02266-011 2019/03/26
U TEK 3/672 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD - RAMMETILLATELSE - 3/672 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD Hereid Hus AS IGR 18/05165-004 2019/03/26
U TEK 146/14 OG 146/228 - BØ - FYLLING I SJØ - 146/14 - FERDIGATTEST Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KMY 13/04081-008 2019/03/26
U TEK 3/670 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD - RAMMETILLATELSE - 3/670 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD Hereid Hus AS IGR 18/05163-004 2019/03/26
U TEK 3/671 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD - RAMMETILLATELSE - 3/671 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD Hereid Hus AS IGR 18/05164-004 2019/03/26
U TEK 3/666 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 3/666 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hereid Hus AS IGR 19/01359-003 2019/03/26
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-050 2019/03/26
I TEK 64/752 - GRANVEGEN, STANGELAND - NYBYGG HAGESTUE - 64/752 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sven Haakon Olsen KMY 13/01756-004 2019/03/26
U TEK 64/1137 - GRENSEGATEN, STANGELAND. BRANNTEKNISK OPPGRADERING - 64/1137 - FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 12/00744-005 2019/03/26
U TEK 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGNING - 86/81 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/03663-013 2019/03/26
I TEK 110/33 - LAUVØY, VÅGA - TIL- OG PÅBYGG VÅNINGSHUS OG NYBYGG BOLIG - 110/33 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen KRRE 13/00351-009 2019/03/26
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - UTTALE TIL DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/00618-016 2019/03/26
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - MOTTATT MANGLER - OVERVANNSPLAN Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/01324-004 2019/03/26
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - KIWI LANGÅKER Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 19/00854-014 2019/03/26
I TEK 64/736 - ÅSEBØVEGEN, STANGELAND. FASADEENDRING - 64/736 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 13/02443-004 2019/03/26
I TEK 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELES AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER - 98/8 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL UTVIDELSE AV BRYGGE OG ETABLERING AV BØLGEBRYTER Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/00670-006 2019/03/26
I TEK 43/502 SEKSJ. 1- ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - OVERBYGG INNGANGSPARTI - 43/502 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kari Høie Helstrup JHE05 13/03210-004 2019/03/26
U TEK 47/385 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE - 47/385 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 13/01552-010 2019/03/26
U TEK 16/240 -SEKSJ. 1 - MEDHAUG - TILBYGG BOLIG - BALKONG - 16/240 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, VERANDA Tori Haga Hansen JKV 14/03838-006 2019/03/26
U TEK 57/318- KANALVEGEN, SKUDENESHAVN. OVERGRUNNSTANK FOR PROPAN - 57/318 - FERDIGATTEST PROPAN Karsten Bjelland AS JHE05 09/00515-010 2019/03/26
I TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 - MOTTATT MANGLER - UNDERSKREVET REKVISISJON Sevland Bunyan Arkitekter AS EDH 19/00629-007 2019/03/26
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - REVIDERT SØKNAD Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-004 2019/03/26
I TEK 43/587 - HØYNESVEGEN, HØYNES, BRUKSENDRING/ INNREDNING KJELLER - 43/587 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Alf Olav Sætre JHE05 12/05162-004 2019/03/26
U TEK 19/6 - ØVRE LIKNES, SØKNAD OM PIPEFORING - 19/6 - FERDIGATTEST - PIPEFORING Bygnes Bygg AS JKV 12/03358-005 2019/03/26
I TEK 71/197 - BREKKE - AVKLARING I BREKKEOSEN IFT GAMMEL REGPLAN 361 - 71/197 - AVKLARING AV ANTALL TILLATTE BOLIGER I OMRÅDE Helge Jonny Nupen AAHO 18/04905-004 2019/03/26
U TEK 64/313 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, TILBYGG / PÅBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/313 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, TILBYGG / PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/01419-002 2019/03/26
I TEK 131/47 - KVEITAVIK, TORVASTAD - UTVIDELSE AV KAI - 131/47 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 18/05177-006 2019/03/26
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - REVIDERT SØKNADSKJEMA - OMGJØRES TIL RAMMESØKNAD Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-017 2019/03/26
U TEK 147/691 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/691 John Mikkelsen Hjartnes KRRE 19/00530-005 2019/03/26
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING OM RETTIGHETER I GNR. 72 BNR.156 UTSKIFTNING AV KOMMUNALE VA-LEDNINGER I INDRETREVEGEN Nina Lønning Førland ABU01 18/00968-003 2019/03/26
I SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING - SØKNAD OM SALGSBEVILLING (OVERDRAGELSE) - MATVAREEXPRESSEN STAVANGER AS, AVD. HAUGESUND Matvareexpressen Stavanger AS EVI1 14/04602-016 26 Off.l.26 2019/03/26
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING OM RETTIGHETER I GNR. 72 BNR. 66 UTSKIFTNING AV KOMMUNALE VA-LEDNINGER I INDRETREVEGEN Torgeir Jonsen ABU01 18/00968-004 2019/03/26
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING OM RETTIGHETER I GNR. 72 BNR. 111 UTSKIFTNING AV KOMMUNALE VA-LEDNINGER I INDRETREVEGEN Erlend Folkedal ABU01 18/00968-005 2019/03/26
I TEK 60/105 - GRUVEVEGEN, MIDTSTOKKE - NYBYGG/ENDRING TIL PERMANENT REDSKAPSBOD/VEDSKJUL - 60/105 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Frode Vorraa KMY 13/03278-004 2019/03/26
I TEK 64/1275 - LIARFJELL, KOPERVIK. FLYTTING AV VINTERHAGE OG OPPRETTING AV NY - 64/1275 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Wenche Synnøve Edvardsen KMY 08/00458-008 2019/03/26
I TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 63/37 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edel Reiersen KMY 12/02600-004 2019/03/26
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-068 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - SØKNAD VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-018 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-199 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-200 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-201 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-202 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-203 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-204 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-205 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-206 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-207 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-208 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-209 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-210 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-211 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-212 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-213 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-214 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-215 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-216 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-042 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-043 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-224 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-225 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-226 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-084 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-085 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-086 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-087 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-157 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-158 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-159 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-121 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-122 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-123 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-124 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-125 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-107 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-108 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-109 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-110 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-111 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-112 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-113 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-106 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-107 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-108 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-109 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-110 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-111 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-112 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-113 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-114 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-115 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-137 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-138 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-139 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-140 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-141 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-142 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-143 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-153 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-154 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-155 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-156 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-157 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-158 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-159 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-160 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-155 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-156 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-157 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-158 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-159 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-160 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-161 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-140 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-141 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-142 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-143 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-144 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-145 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-146 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-100 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-101 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-185 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-186 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-187 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-151 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-152 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-153 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-154 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-155 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-156 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-157 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-158 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-159 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-160 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-161 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-162 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-163 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-164 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-165 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-081 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-082 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-083 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-084 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-085 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-086 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-087 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-088 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-089 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-090 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-091 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-092 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-093 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-094 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-336 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-337 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-338 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-339 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-340 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-341 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-342 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-343 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-344 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-345 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-346 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-347 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-348 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-349 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-350 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-351 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-047 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-048 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-049 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-131 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-132 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-133 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-134 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-135 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-136 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-137 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-138 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-166 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-167 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-168 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-169 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-170 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-171 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-172 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-173 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-166 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-167 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-168 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-169 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-170 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-171 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-172 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-173 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-174 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-175 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-176 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-177 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-138 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-139 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-140 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-141 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-106 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-107 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-108 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-109 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-110 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-111 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-165 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-166 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-167 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - TILBUD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-168 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-169 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK 60/25- HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE. TERRENGENDRING - TILRETTELEGGING AV FRIOMRÅDE - 60/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Per Sund Lindtner KMY 12/01734-009 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-170 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-171 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-172 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-173 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-174 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-175 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-231 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-232 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-233 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-049 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-067 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-179 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-180 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-181 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-182 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-183 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-184 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-185 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-044 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-045 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-046 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-047 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-048 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-049 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-050 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-051 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-052 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-053 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-054 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-055 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-056 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - AVSLAG SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-057 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-104 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-105 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-106 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-107 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-108 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-109 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - INTERVJU BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-110 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-312 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-313 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-314 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-315 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-316 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-317 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-318 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-319 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-320 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-321 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-322 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-323 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-324 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-325 25 Offl §25 2019/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - INTERVJU LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-326 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-088 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-089 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-090 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-091 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-092 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-093 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-094 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-095 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-096 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-097 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-098 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-099 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-100 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-101 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-102 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-103 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-104 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-105 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-106 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-107 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-108 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-109 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-110 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-111 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-112 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-113 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-114 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-115 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-116 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-117 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-118 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-119 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-120 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-121 25 Offl §25 2019/03/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - AVSLAG SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-122 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% ANVO 19/00879-002 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JEN05 19/00992-011 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JEN05 19/00992-012 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TILBUD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-023 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - ARBEIDSAVTALE AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-024 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-013 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-032 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-033 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-034 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-035 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-036 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-037 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-038 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-039 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-040 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-008 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-009 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-010 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-011 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-067 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-010 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-011 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-012 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-015 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-016 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-017 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-018 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-019 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-020 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-021 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-022 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-023 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-024 25 Offl §25 2019/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-025 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-010 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-011 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-013 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-004 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-016 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-017 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-018 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-019 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-020 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-021 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-005 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-038 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-039 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-010 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-011 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST - VED KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 80-100 % FAST LANGTURNUS, KOPERVIK BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01393-002 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-008 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-005 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-006 25 Offl §25 2019/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-004 25 Offl §25 2019/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-006 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-003 25 Offl §25 2019/03/26
I TEK 63/121 - NESET, NORDSTOKKE, NYTT TAK PÅ GARASJE - 63/121 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Thorleif Seeberg Jensen KMY 12/02907-006 2019/03/26
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - DISP.SØKNAD AML §10-12 4. LEDD LITLABJØRGVEGEN Fagforbundet Rogaland TSK01 12/00092-308 2019/03/26
I TEK 3/551 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 3/551 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Haldor Tangen IGR 19/01482-001 2019/03/26
I TEK 58/220 OG 58/311 - KOPERVIK - SMÅBÅTANLEGG - 58/220 OG 58/311 - SØKNAD OM FERDIGATEST Arnesen Rolf Ing KMY 17/04901-008 2019/03/26
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - SKAPE.NO - SKAPE ÅRSRAPPORT 2018 - KORRIGERT VERSJON Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen LYK 15/02942-025 2019/03/26
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL - MATVAREEXPRESSEN Matvareexpressen Stavanger AS EVI1 19/00854-019 2019/03/26
I SEN GRAVESØKNAD - BØVÅGEN 53 - GRAVESØKNAD - BØVÅGEN 53 Vea Energi AS JBE01 19/01485-001 2019/03/26
I TEK 43/580 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. TAK OVER TERRASSE - 43/580 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ellen Møyfrid Skaadel JHE05 12/02857-006 2019/03/26
I TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Byggconsultvest Ronny Johnsen EDH 19/01502-001 2019/03/26
I TEK 110/33 - LAUVØY, VÅGA - TIL- OG PÅBYGG VÅNINGSHUS OG NYBYGG BOLIG - 110/33 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KRRE 13/00351-010 2019/03/26
I TEK 72/77 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 72/77 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Odd Haukås EDH 19/01479-001 2019/03/26
I TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 61/14 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV FRITIDSBOLIG Fylkesmannen i Rogaland HHU 18/04628-008 2019/03/26
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - FAU MYKJE SKOLE FaU Mykje Skole AKP 18/05378-015 2019/03/26
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - MERKNAD FRA NABO MED KOMMENTAR Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/01423-002 2019/03/26
I SEN ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - TILSKUDD TIL BREDBÅNDSUTBYGGING 2019 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (NKOM) Rogaland Fylkeskommune fylkesrådmannen RAW 15/02345-013 2019/03/26
I TEK TEKNISK PLAN FOR PROSJEKT NESAVEGEN MED FORTAU - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01484-001 2019/03/26
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI FEIRING - TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER Fau v/ Torvastad skole og kultursenter AKP 18/05378-016 2019/03/26
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - MELDING OM UTBETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET - ØKT LÆRERINNSATS PÅ 1.-10. TRINN - 2 UTBETALING Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-225 2019/03/26
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER Petter J. Rasmussen AS IGR 18/02072-004 2019/03/26
I TEK 149/422 - SEKSJ. 7, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG VINDFANG - 149/422 - SEKSJ. 7, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG VINDFANG Torhild Ådnesen og Thor Harald Fosen KRRE 19/01480-001 2019/03/26
U TEK 148/874 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 148/874 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON/NÆRING Dk Company ANNA 19/01476-002 2019/03/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/00233-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - 142/18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune v/ Arvid Eikeskog HAS 19/00905-033 2019/03/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 69/71 MFL. - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Knut Nordstokke GEL 19/00021-164 2019/03/26
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING - MYRSTIEN GNR. 15 BNR. 2289 Garvik Prosjekt AS ABU01 17/01108-072 2019/03/26
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 64/1562 - SPØRSMÅL OM TILTAK ER SØKNADSPLIKTIG Rada Zahirovic IGR 17/00073-229 2019/03/26
U TEK 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON - SVAR - 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/01171-002 2019/03/26
U SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV NY STEDFORTREDER PÅ SALGSBEVILLINGEN HOS KIWI AVALDSNES Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01403-039 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-164 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 139/8 - MANGELFULL SØKNAD- HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG Morten Kvåle KIS 19/01293-003 2019/03/26
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 19/01258-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-165 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - KRAVSKJEMA IFT LØNNSFORHANDLINGER - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING TUS 19/00522-001 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-166 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hereid Hus AS MBJ03 19/00501-076 2019/03/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-077 2019/03/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01493-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-167 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE - 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE Anders Fjelltun EDH 19/01483-001 2019/03/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Cowi AS MBJ03 19/00501-078 2019/03/26
U SEN SERVERINGSBEVILLING - ELIS KAFÉ AS - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Elis Kafé AS (Bella) EVI1 19/00614-004 2019/03/26
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - 142/18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Thomas Magne Risvik HAS 19/00905-034 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-168 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U TEK 70/27 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE - BYGGETILSYN - 70/27 - SVAR PÅGÅENDE ARBEIDER VED VESTRE KARMØYVEG 71 Eskild Kvala AS KMY 19/01307-002 2019/03/26
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/01486-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK TRAFIKKSIKRING - ØNSKER GANGFELT PÅ VEA Adelén Bentsen Bårdsen HPE 13/03179-021 2019/03/26
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - MENGDE ALKOHOL 2018 - OLAV HAUGE KOLONIAL AS Olav Hauge Kolonial AS EVI1 19/00854-020 2019/03/26
I TEK TRAFIKKSIKRING - ØNSKER GANGFELT PÅ VEA Ingrid Stavenjord HPE 13/03179-022 2019/03/26
U TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SAK TIL UTTALE - OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT Rogaland Fylkeskommune IGR 19/00998-005 2019/03/26
U TEK 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE - ETTERSPØRSEL AV MANGLER 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE Hans Erik Lundberg KRRE 18/04251-015 2019/03/26
I TEK 96/39 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK, TAKOVERBYGG, BARNEVOGNPARKERING - 96/39 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK,TILBYGG BARNEHAGE, TAKOVERBYGG, BARNEVOGNPARKERING Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage KRRE 19/01488-001 2019/03/26
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/01438-002 24 Offl.§24 2019/03/26
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG - KOLLEKTIVTILTAK - HØRINGSBREV SENDT FRA STATENS VEGVESEN Statens Vegvesen KSU01 12/01271-389 2019/03/26
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - 4/186 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Lillian Munkejord XXI 18/05363-031 2019/03/26
I TEK 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ, VARMESTUE/WC I FORBINDELSE MED ÅPEN GÅRD - 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ, VARMESTUE/WC I FORBINDELSE MED ÅPEN GÅRD Egil og Ynskje Kaldheim KRRE 19/01490-001 2019/03/26
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - 4/186 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Knut Våga XXI 18/05363-032 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV AVTALETREKK MHO01 18/04336-169 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - TILBAKEMELDING ÅRSRAPPORT FOR 2018 SLAMHÅNDTERING BORGAREDALEN Fylkesmannen I Rogaland ELO 12/00680-070 2019/03/26
I SEN VIGSEL - PRØVING AV EKTESKAPSVILKÅR CEM01 19/01046-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL - EURO SUPPLY Eurosupply AS EVI1 19/00854-021 2019/03/26
I SEN SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE Vid Vitenskapelige Høgskole AS GDI 19/01496-001 2019/03/26
I HSE EKSTERNE RUNDSKRIV/FORSKRIFTER - 2012 - 2019 FELLES FOR ETATENE PÅ RÅDHUSET - NASJONALE MÅL OG HOVEDPRIORITERINGER FOR DE SOSIALE TJENESTENE I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN 2019 Nav - Arbeids- og tjenesteavdelingen SBJ 12/00003-053 2019/03/26
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - DOKUMENTASJONSTEGNINGER FDV-KVEITEVIK Petter J. Rasmussen AS EKA 18/01499-015 2019/03/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/50 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Waldemar Tomasz Tylicki GEL 19/00021-165 2019/03/26
I TEK 15/1822 OG 15/157 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 15/1822 OG 15/157 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Holmen Panorama AS JHE 19/01497-001 2019/03/26
I TEK 15/660 OG 15/332 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER HOLMEN PANORAMA AS - 15/660 OG 15/332 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Holmen Panorama AS JHE 19/01498-001 2019/03/26
U TEK RAMMEAVTALE - DYKKERTJENESTER - RAMMEAVTALE - DYKKERTJENESTER Proff Dykk AS TES02 15/01120-009 2019/03/26
I TEK PROSJEKT 36045 - SELVSKYLDNERKAUSJONIST FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER GANG- OG SYKKELSTI G24 OG BUSSLOMME H1 - PROSJEKT 36045 - SELVSKYLDNERKAUSJONIST FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER GANG- OG SYKKELSTI G24 OG BUSSLOMME H1 Atradius JAS03 19/01499-001 2019/03/26
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-263 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE PÅ VORMEDAL - KLAGE PÅ TRAFIKKFORHOLDENE PÅ VORMEDAL Ørjan Bratthammer HPE 19/01501-001 2019/03/26
I TEK 122/21 - PLAN FOR NYDYRKING - 122/10 - FORELØPIG UTTALE OG UTTALE TIL MIDLERTIDIG DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen HHU 18/05395-009 2019/03/26
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - MENY OASEN HAUGESUND Helgø Meny Rogaland AS EVI1 19/00854-022 2019/03/26
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Karmøy Røde Kors BSE02 18/02278-019 2019/03/26
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - MENY KARMSUNDGATA Helgø Meny Rogaland AS EVI1 19/00854-023 2019/03/26
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01440-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-066 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Sevland Bunyan Arkitekter AS MBJ03 19/00501-079 2019/03/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Birkeland Maskinentreprenør AS MBJ03 19/00501-080 2019/03/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hereid Hus AS MBJ03 19/00501-081 2019/03/26
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/01503-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK 122/10,8 OG 208 - PLAN FOR NYDYRKING - MERKNAD FRA FYLKESRÅDMANNEN - 26.03.19 Rogaland Fylkeskommune HHU 18/04022-003 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-170 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-171 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK 66/519 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRU, HARALD OG KILLINGLAND, ANETTE BRU - 66/519 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Harald Bru BJP01 19/01505-001 26 Off.l.26 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-172 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK 66/519 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRU, HARALD OG KILLINGLAND, ANETTE BRU - 66/519 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anette Bru Killingland BJP01 19/01505-002 26 Off.l.26 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-173 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-174 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/26
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-063 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-175 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-176 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-177 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-178 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-179 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-180 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-064 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-181 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-182 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/26
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-039 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/26