Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - MERKNADER FRA OLAV HAUGE - 11.03.19 PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Olav Hauge BHA02 15/01064-038 2019/03/25
U TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KRRE 16/04643-015 2019/03/25
U SEN UNGDOMSRÅD I KARMØY - PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDET I KARMØY 4. MARS 2019 . LYK 17/04278-015 2019/03/25
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Steinar Olsen Eiendom AS MAHA1 15/04309-090 2019/03/25
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 842 HÅLANDVEGEN - MØTE MED KARMØY KOMMUNE 04.03.2019 - OMREGULERING Statens vegvesen - Region vest YSL 13/01286-049 2019/03/25
U TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - VEDRØRENDE VIDERE PLANARBEID - PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY Tomas Mørch AAHO 17/04741-066 2019/03/25
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK Bodil Brekke Kristensen MAHA1 15/04309-093 2019/03/25
U SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - SVAR - OVERDRAGELSE - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - GR. 1 Haugalandet Ølutsalg AS EVI1 18/02531-011 2019/03/25
I TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 12/296 - TILBAKEMELDING ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Karina Vågen og Morten Sletten JKV 12/05439-007 2019/03/25
I TEK 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG - 149/369 - MOTTATT MANGLER - PLAN FOR TØMMING AV BASSENG I K Gabrielsen KRRE 18/05383-004 2019/03/25
I TEK 16/240 -SEKSJ. 1 - MEDHAUG - TILBYGG BOLIG - BALKONG - 16/240 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - GRUSVEGEN 23A Tori Haga Hansen JKV 14/03838-005 2019/03/25
I SEN TILBAKEMELDING - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR PLEIE OG OMSORG - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR PLEIE OG OMSORG " - SAK TIL KOMMUNESTYRET 13.05.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 19/01535-001 2019/03/25
I TEK 147/510 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG - CARPORT OG TERRASSE - 147/510 - REVIDERT SØKNAD OM DISPENSASJON OG BEREGNING AV TOMTEUTNYTTELSE Eskild Kvala AS KRRE 19/01201-004 2019/03/25
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - 2/188 - DOKUMENTASJON - REKVISISJON OG FAKTURA Fylkesmannen I Rogaland HAS 16/00697-068 2019/03/25
U TEK 3/669 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD - RAMMETILLATELSE - 3/669 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD Hereid Hus AS IGR 18/05162-003 2019/03/25
I TEK 149/480 - SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 149/480 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 18/01655-008 2019/03/25
I TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 142/778 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 18/00364-021 2019/03/25
I TEK 4/53 - HAPALØKHOLMEN - RETTING I MATRIKKELEN - 4/53 - KLAGEAVGJØRELSE ETTER MATRIKKELLOVEN Fylkesmannen i Rogaland ALA04 16/03127-016 2019/03/25
U TEK 148/947 - NORHEIM - MASSEUTSKIFTNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/947 - NORHEIM - MASSEUTSKIFTNING Cowi AS IGR 18/05156-007 2019/03/25
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-046 25 Offl.§25 2019/03/25
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01460-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01462-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-223 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-105 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-184 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-165 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-057 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-058 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-122 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-020 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-021 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-022 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-023 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-024 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-025 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-026 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-027 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-028 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-029 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-030 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-031 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-005 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-006 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-007 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-008 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-009 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT X 2 - LIARFJELL ANVO 19/01328-002 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-007 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-008 25 Offl §25 2019/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-009 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-011 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-012 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-013 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-014 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-015 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-016 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-017 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-004 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-009 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-007 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-004 25 Offl §25 2019/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT 100% ANVO 19/01456-005 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD FAGARBEIDER VEG MSE 19/01457-002 25 Offl §25 2019/03/25
I TEK 142/418 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BØE LOPEZ BYGGESAK 19/654 - 142/418 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BØE LOPEZ Hage & Maskin AS ORO01 19/01472-001 2019/03/25
I TEK 7/4 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - VESENTLIG TERRENGENDRING - MASSEFYLLING - 7/4 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 15/00057-003 2019/03/25
I TEK 11/24 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARYLYN SIVERTSEN - 11/24 - TILLATELSE TIL ETABLERING AV LEDNING I SJØ - MARYLYN SIVERTSEN (KOPIMOTTAKER) Karmsund Havn IKS ORO01 18/05617-003 2019/03/25
I TEK 15/605 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR AUNE - 15/605 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR AUNE S O Lund AS ORO01 19/01461-001 2019/03/25
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SØKNAD OM DISPENSASJON OM OPPANKRINGSTILLATELSE Seamotion Energy AS IGR 19/00998-004 2019/03/25
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - MERKNAD FRA KARMSUND HAVN - 24.03.19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Karmsund Havn IKS AAHO 18/00168-030 2019/03/25
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN - 24.03.19 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. Karmsund Havn IKS YSL 17/02912-022 2019/03/25
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - (KOPIMOTTAKER) MIDLERTIDIG SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/00899-007 2019/03/25
I TEK 82/239 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSER - 82/239 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV GRENSER SOM ER KOORDINATBESTEMT Oddgeir Sørhaug HAS 19/01473-001 2019/03/25
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - MERKNAD TIL TILTAK Ingvar Falnes Solberg KIS 19/00910-003 2019/03/25
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - SVAR PÅ MERKNAD TIL TILTAK Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/00910-004 2019/03/25
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - OPPANKRINGSILLUSTRASJON AV MODELL MÅLESTOKK 1:10 Seamotion Energy AS IGR 19/00998-003 2019/03/25
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - 119/52 - FRADELING - VENNLIGST GI TILBAKEMELDING INNEN 4 UKER STD:17/2784 Jorunn Marit Rasmussen Langåker HME 18/05086-005 2019/03/25
I TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG - 114/324 - MERKNADER TIL BYGGESAK Anne Marie Tørresdal KRRE 19/01474-001 2019/03/25
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Karmøy Svømmeklubb OFL 19/01203-018 2019/03/25
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Ferkingstad idrettslag OFL 19/01203-019 2019/03/25
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - REDEGJØRELSE FOR MANGLER I SAKEN I K Gabrielsen IGR 19/00131-009 2019/03/25
I TEK 60/19 - SØRSTOKKE, KOPERVIK, SØNDRE. TILBYGG, LANDBRUKSGARASJE - 60/19 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ivar Kjell Jakobsen KMY 13/01302-004 2019/03/25
I TEK 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 3/42 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT NABOVARSEL OG SØKNAD OM DISPENSASJON I K Gabrielsen IGR 19/01256-004 2019/03/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 86/244 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-163 2019/03/25
I TEK 63/249 - SKJÆRSUNDVEGEN. NORDSTOKKE. INNGLASSERING AV TERRASSE - 63/249 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Olav Nøkling KMY 12/04205-004 2019/03/25
I TEK 146/47 - BØNESVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE, LEVEGG OG TERRASSE - 146/47 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Beata Koczwara JKV 11/01651-011 2019/03/25
I TEK 1/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDUN MYRE - 1/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUDUN MYRE Vedavågen Rør AS ORO01 19/01463-001 2019/03/25
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT KMV 18/01685-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANNLEGG Ferkingstad idrettslag ALI 19/01212-009 2019/03/25
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - KLOAKKERING - RØYKSUND Trond Smedsvig ETS 12/00024-423 2019/03/25
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL INNKJØP AV LEIDERE Åkrehamn småbåtforening LYK 19/00027-018 2019/03/25
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVING - MIDDELALDERRUIN . AVALDSNES PRESTEGÅRD, 86/1 Kulturhistorisk museum JAH 12/00173-081 2019/03/25
I TEK 3/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, ANNBJØRG VEASTAD - 3/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Annbjørg Veastad Rasmussen BJP01 19/01464-001 26 Off.l.26 2019/03/25
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 12 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-070 2019/03/25
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 12 - TUASTAD BYGDAHUS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-029 2019/03/25
I SEN GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 - GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 T Halleland AS JBE01 19/01468-001 2019/03/25
I TEK 19/6 - ØVRE LIKNES, SØKNAD OM PIPEFORING - 19/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bygnes Bygg AS JKV 12/03358-004 2019/03/25
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03572-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
I TEK 79/166 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - 3/54 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Annbjørg Veastad Rasmussen BJP01 19/01466-001 26 Off.l.26 2019/03/25
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM DRIFTSTØTTE FOR 2020 Kirkens Sos BSE02 18/02278-018 2019/03/25
U TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - SVAR - OVERSENDER PLANFORSLAG - RETUR MED MANGLER PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Asplan Viak AS BHA02 17/04178-011 2019/03/25
U SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER KRWI 19/00508-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
U SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILLEGGSINFORMASJON - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/00508-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - KIWI ÅKRA Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 19/00854-011 2019/03/25
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - VEDRØRANE BESØK AV SKJENKEKONTROLLØRAR PÅ TUASTAD BYGDEHUS NATT TIL SØNDAG 24.03.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-030 2019/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - KIWI AVALDSNES Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 19/00854-012 2019/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - KIWI VORMEDAL Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 19/00854-013 2019/03/25
I TEK 82/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, FRANK JONNY , KJELL MORTEN OG HELGESEN, GUNNVOR SECILIE OLSEN - 82/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Frank Eivind Olsen BJP01 19/01470-001 26 Off.l.26 2019/03/25
I TEK 82/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, FRANK JONNY , KJELL MORTEN OG HELGESEN, GUNNVOR SECILIE OLSEN - 82/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kjell Morthen Olsen BJP01 19/01470-002 26 Off.l.26 2019/03/25
U TEK TEKNISK PLAN - OASEN NÆRINGSPARK, FORTAU LANGS AUSTBØVEGEN - SVAR - 148/1032 - MELDING OM MATRIKKELFØRT GRUNNERVERV (TEKNISK PLAN - OASEN NÆRINGSPARK, FORTAU LANGS AUSTBØVEGEN) Karmøy Kommune Teknisk Etat ALA04 13/03298-006 2019/03/25
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 - BEGJÆRING OM KOMMUNESTYREBEHANDLING AV PLAN 4070 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 16/00593-026 2019/03/25
I TEK 82/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, FRANK JONNY , KJELL MORTEN OG HELGESEN, GUNNVOR SECILIE OLSEN - 82/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Gunnvor Secilie Olsen Helgesen BJP01 19/01470-003 26 Off.l.26 2019/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - KIWI STANGELAND Stangeland Matsenter AS EVI1 19/00854-015 2019/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - KIWI TORVASTAD Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 19/00854-016 2019/03/25
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Helen Hemnes Hovdastad AKR02 17/00780-013 2019/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - KIWI NORHEIM Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 19/00854-017 2019/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE - KIWI SKUDENES Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 19/00854-018 2019/03/25
U TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 15/01064-043 2019/03/25
U TEK SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG - SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG (BOLIGVERDI FRA SKATTEETATEN) Qassim Farhan Lafta MSA 19/01284-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/25
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/01792-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - PROTOKOLL FRA MEKLING OM KOMMUNEDELPLANER FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENESHAVN Fylkesmannen I Rogaland JST 16/04098-074 2019/03/25
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - PROTOKOLL FRA MEKLING OM KOMMUNEDELPLANER FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENESHAVN Fylkesmannen I Rogaland JST 16/04097-074 2019/03/25
U TEK 5/565 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/565, 567 - HUSUTSETT I K Gabrielsen JHE 19/01029-012 2019/03/25
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GODKJENT ÅRSREGNSKAP 2018 Helganes Motorsportsenter Co/kasserer Karl Henry Gaard OFL 12/02181-058 2019/03/25
U TEK 3/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, ANNBJØRG VEASTAD - SVAR - 3/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Annbjørg Veastad Rasmussen BJP01 19/01464-002 2019/03/25
I TEK 148/874 - KOMMUNALE AVGIFTER - 148/874 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON/NÆRING Dk Company ANNA 19/01476-001 2019/03/25
U TEK 82/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, FRANK JONNY , KJELL MORTEN OG HELGESEN, GUNNVOR SECILIE OLSEN - SVAR - 82/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Frank Eivind Olsen BJP01 19/01470-004 2019/03/25
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01475-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
I HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - TILBUD - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE JRE01 19/01048-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-065 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
I HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - TILBUD - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE JRE01 19/01048-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
I HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - TILBUD - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE JRE01 19/01048-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
I HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - TILBUD - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE JRE01 19/01048-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
I HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - TILBUD - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE JRE01 19/01048-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 52/2 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Kenneth Knutsen REK 19/00023-037 2019/03/25
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - PROTOKOLL FRA MEKLING OM KOMMUNEDELPLANER FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENESHAVN Fylkesmannen I Rogaland JST 16/04096-070 2019/03/25
U SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - DRIFTSTILSKUDD 2019 Helganes Motorsportsenter Co/kasserer Karl Henry Gaard OFL 12/02181-059 2019/03/25
I TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - RESEKSJONERING OG ERKLÆRING Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05538-011 26 Offl.§26 2019/03/25
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN 31.10.19 - HALLOVENN Mille Heggland Ytterøy TVI 12/01376-233 2019/03/25
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01314-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
U TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - SAK TIL UTTALE - 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 19/00899-008 2019/03/25
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 64/1562 - SPØRSMÅL OM TILTAK ER SØKNADSPLIKTIG Rada Zahirovic IGR 17/00073-228 2019/03/25
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-162 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
U SEN INNFORDRING - FIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-163 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/25
U TEK KJØP AV HJULLASTER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/3149 KJØP AV HJULLASTER Pon Equipment AS TES02 18/03149-006 2019/03/25
U TEK KJØP AV HJULLASTER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/3149 KJØP AV HJULLASTER Liebherr-Norge TES02 18/03149-007 2019/03/25
U TEK KJØP AV HJULLASTER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/3149 KJØP AV HJULLASTER Volvo Maskin AS TES02 18/03149-008 2019/03/25
I TEK KJØP AV HJULLASTER - TILBUD - 18/3149 KJØP AV HJULLASTER TES02 18/03149-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
I TEK KJØP AV HJULLASTER - TILBUD - 18/3149 KJØP AV HJULLASTER TES02 18/03149-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
I TEK KJØP AV HJULLASTER - TILBUD - 18/3149 KJØP AV HJULLASTER TES02 18/03149-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
U TEK KJØP AV HJULLASTER - TILLEGGSINFORMASJON - 18/3149 KJØP AV HJULLASTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 18/03149-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/25
U TEK KJØP AV HJULLASTER - KUNNGJØRING - 18/3149 KJØP AV HJULLASTER Doffin TES02 18/03149-013 2019/03/25
I TEK 4/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD - 4/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kirkelig Fellesråd BJP01 19/01489-001 2019/03/25