Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONOPPLYSNINGER I BARNEHAGE - KRAV OM REDEGJØRELSE - BEHANDLING AV SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER I SKJEMA FOR OPPSTARTSSAMTALE I BARNEHAGE Datatilsynet CBE02 19/00981-002 2019/03/22
U TEK 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG GARASJE Ove Kenneth Kvalavåg EDH 19/00608-009 2019/03/22
U TEK 38/204 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE. TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE GARASJE, ANNEKS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 38/204 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE. TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE GARASJE, ANNEKS Anders Strøm Olsson JMJ03 18/05644-006 2019/03/22
U TEK 130/5 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD, RIVING OG OPPBYGGING AV NY GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 130/5 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD, RIVING OG OPPBYGGING AV NY GARASJE Kai Tore Hammer KRRE 19/00943-005 2019/03/22
I TEK 60/24 - SØRSTOKKE - NYBYGG GARASJE - 60/24 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL - FV. 511 Statens vegvesen - Region vest KIS 19/01443-001 2019/03/22
I TEK 85/39 - UTVIK - NYBYGG - 85/39 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV NY AVKJØRSEL - FV 849 Statens vegvesen - Region vest JMJ03 19/01112-003 2019/03/22
I TEK 60/24 - SØRSTOKKE - NYBYGG GARASJE - 60/24 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - GARASJE - FV 511 Statens vegvesen - Region vest KIS 19/01443-002 2019/03/22
I TEK 68/431 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 68/431 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 18/02996-009 2019/03/22
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - AREAL PÅ OMSØKTE DYRKINGSFELT T Halleland AS KRRE 18/00019-011 2019/03/22
U TEK 86/81 - AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/81 - AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS JMJ03 19/01236-004 2019/03/22
I TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALE, TILBYGG OG FASADEENDRING Eskild Kvala AS IGR 18/03792-005 2019/03/22
I TEK 146/131 - FERJEVEGEN, BØ - TILBYGG BOLIG, GARASJE - 148/131 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/05206-013 2019/03/22
I TEK 86/23 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE - 86/23 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON OG TERRENGPROFILER Cowi AS JMJ03 19/01055-003 2019/03/22
I TEK 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGNING - 86/81 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/03663-012 2019/03/22
I TEK 13/110 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 13/110 - TILBAKEMELDING ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Hans J Rasmussen AS JKV 18/01644-010 2019/03/22
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - VEDTAKSBREV FARTSGRENSE 50 KM/T KV 1887 NORHEIMSMARKA Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-081 2019/03/22
I TEK 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/929 - SPØRSMÅL OM BYGGING FOR NÆR GRENSE Else J. og Karl Johan Hansen EDH 18/03424-008 2019/03/22
I TEK 64/920 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT BYGGESAK 16/5171 - 64/920 - FERDIGMELDING RØR Comfort Karmøy AS ALS06 16/05172-003 2019/03/22
I TEK 99/8 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KALDHEIM BYGGESAK 19/1490 - 99/8- RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KALDHEIM Comfort Karmøy AS ORO01 19/01449-001 2019/03/22
I TEK 60/157 - AUSTRE KARMØYVEG, SØRSTOKKE. HAGESTUE - 60/157 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karl Eivind Høines KMY 12/03841-005 2019/03/22
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - RIVING BOLIG OG DRIFTSBYGNING, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 109/1 OG 109/29 - TREKKER ERKLÆRING OM BYGGING NÆRMERE ENN 4 METER Jan Hetland KRRE 17/02329-005 2019/03/22
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 69/79 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SVEHAUGVEGEN A Utvik AS BFH 19/00010-032 2019/03/22
I TEK 64/1137 - GRENSEGATEN, STANGELAND. BRANNTEKNISK OPPGRADERING - 64/1137 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 12/00744-004 2019/03/22
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV BESKYTTELSESTEPPE TIL AVALDSNESHALLEN - 17 MAI 2019 Frode Lodden TVI 16/04347-023 2019/03/22
U HSE INFORMASJON OM BEMANNING - INFORMASJON OM BEMANNING CBE02 19/00798-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I HSE DIAGNOSTISERING AV PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - STIKKPRØVEUNDERSØKELSE AV DIAGNOSTISERING AV PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING Fylkesmannen i Rogaland RKV 19/01448-001 2019/03/22
I TEK 123/6 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - 123/6 - OPPDATERTE SØKNADSDOKUMENTER Eskild Kvala AS KRRE 18/04265-011 2019/03/22
I TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - BESLUTNING OM Å FJERNE TILTAK ETTER PÅLEGG Byggmester Kåre Knutsen JHE05 16/04312-023 2019/03/22
I TEK 11/16 - MANNES. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP - 11/16 - TILTAKET ER IKKE FERDIGSTILT Sverre Vedøy JKV 12/03846-011 2019/03/22
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - PROTOKOLL FRA MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 20.03.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-224 2019/03/22
I TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - BEKYMRINGSMELDING FOR MUR LANGS SKOLEVEG FAU Kopervik Skole v/Andreas Woldmer JMJ03 17/00633-006 2019/03/22
I TEK 47/385 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE - 47/385 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 13/01552-009 2019/03/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01440-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01442-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE. RIVING OG NYBYGG DRIFTSBYGNING - 54/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Dagfinn Hansen JHE05 13/01542-007 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-105 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-106 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-120 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-121 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-122 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-123 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-124 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-125 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-126 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-127 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-128 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-129 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-130 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-131 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-132 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-133 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-134 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-135 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-136 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-137 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-138 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-139 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-119 25 Offl §25 2019/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-120 25 Offl §25 2019/03/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-229 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-018 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - TILBUD LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-019 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - SØKNAD 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-014 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - BEKREFTELSE BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-012 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - BEKREFTELSE BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-013 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - BEKREFTELSE BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-014 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - BEKREFTELSE BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-015 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - BEKREFTELSE BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-016 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - BEKREFTELSE BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-017 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - BEKREFTELSE BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-018 25 Offl §25 2019/03/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - BEKREFTELSE BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-019 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-005 25 Offl §25 2019/03/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-014 25 Offl §25 2019/03/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-015 25 Offl §25 2019/03/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-016 25 Offl §25 2019/03/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-005 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-012 25 Offl §25 2019/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER100 % FAST VED FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE SYKEPLEIER100 % FAST VED FREDHEIM BUFELLESSKAP ARO07 19/01196-003 25 Offl §25 2019/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER100 % FAST VED FREDHEIM BUFELLESSKAP - INTERVJU SYKEPLEIER100 % FAST VED FREDHEIM BUFELLESSKAP ARO07 19/01196-004 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-011 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-012 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-013 25 Offl §25 2019/03/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-028 25 Offl §25 2019/03/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-029 25 Offl §25 2019/03/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-030 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-005 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-006 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-006 25 Offl §25 2019/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-004 25 Offl §25 2019/03/22
I TEK 123/168 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF09-2 - 123/168, 123/167, 123/168, 123/172, 123/177 - REVIDERT OPPMÅLING AV CARPORT OG TERRASSER TJØRNAHAUGVEGEN 66, 68, 76, 78 OG 88 Berge Sag og Trelast AS GER01 16/05061-009 2019/03/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 115/31 - BESTILLING AV NABOLISTE Urbanhus Haugesund AS GEL 19/00021-162 2019/03/22
I TEK 148/1010 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT BYGGESAK 17/3041 - 148/1010 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/3041 Comfort Karmøy AS ALS06 17/04691-003 2019/03/22
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/00921-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT - 21.03.19 Advokatfirmaet Lund & Co DA TNO05 15/01906-076 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/22
U TEK 13/749 - TJØSVOLL, SØKNAD OM SEKSJONERING - 13/749 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Tostemmen Utbygging AS HAS 18/05625-008 2019/03/22
U TEK 112/26,46,61 OG 65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BYGGKJEDEN EIENDOM AS - SVAR - 112/26,46,61 OG 65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Byggkjeden Eiendom AS BJP01 19/01439-002 2019/03/22
U HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - SVAR - KLAGE PÅ BEHANDLING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/22
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM DOKUMENTASJON PÅ KONFLIKT MELLOM TILTAK I SJØ UTENFOR KAI 4 OG NÆRINGSINTERESSENE FOR IND 1 Advokat Knut M Haavik BHA02 16/04060-066 2019/03/22
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 21.03.19 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. Fiskeridirektoratet YSL 17/02912-021 2019/03/22
I SEN SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN 31.10.19 - HALLOVENN Mille Heggland Ytterøy TVI 12/01376-232 2019/03/22
I TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I SKUDENESHAVN Waheed Iftikhar HPE 12/02203-034 2019/03/22
I TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I KOPERVIK Waheed Iftikhar HPE 12/02203-035 2019/03/22
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - SELVSKYLDNERKAUSJONIST FOR ENTREPENØR - B403856 Atradius EKA 18/01499-014 2019/03/22
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Asplan Viak AS BHA02 17/04178-010 2019/03/22
U TEK 121/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HAARDE - 121/21 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNA HAARDE Anna Haarde ALS06 17/02019-004 2019/03/22
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 01.04.2019 - INNKALLING/SAKSLISTE - KLAGENEMNDA 01.04.2019 EVI1 19/01444-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 12/02156-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I TEK TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 OPPARBEIDELSE AV BOLIGFELT MED TILHØRENDE VEGER OG VA - RAPPORT FRA INSPEKSJON - ØYGARDSVEGEN Ragn Sells AS BTH04 12/04624-017 2019/03/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/05245-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - RAPPORT OM OMSATT MENGDE ALKOHOL - FEØY DAGLIGVARE Feøy Dagligvare Jorunn M Thorsen EVI1 19/00854-010 2019/03/22
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SØKNAD OM LÅN AV DEKKE I HÅVIKHALLEN 17.MAI Fau Håvik skole TVI 16/04347-024 2019/03/22
I HSE BARNEVERNTJENESTEN - REFERAT FRA DIALOGMØTE BARNEVERN KARMØY OG BOKN 19.02.19 Fylkesmannen i Rogaland INGA 12/00994-064 2019/03/22
I TEK 13/155 OG 13/220 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 13/155 OG 13/220 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Else Laura Furenes Alsaker JNI 19/01447-001 26 Off.l.26 2019/03/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/01275-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - LEGGING AV BESKYTTENDE DEKKE I TORVASTAD ARENA Torvastad KFUK KFUM TVI 16/04347-025 2019/03/22
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/353 - BREV TIL IKKE MØTT PART - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Henrik Pedersen JHE 19/00653-011 2019/03/22
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 01.04.2019 - TIL KLAGENEMNDA 01.04.2019 - SAK 4/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 28.01.2019 EVI1 19/01444-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
U TEK 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING - 148/126 - MANGELBREV I SØKNAD OM SEKSJONERING Hantera Eiendom AS MAH 19/01277-002 2019/03/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-262 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER - OMGJORT ETTER KLAGE NJO 13/00004-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01451-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
U TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-015 2019/03/22
I TEK 68/431 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LIKNES/HANSEN BYGGESAK 18/2996 - 68/431 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/2996 S O Lund AS ALS06 18/02997-003 2019/03/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00492-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - MØTEREFERAT 21.03.19 EEH 18/01685-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I SEN GRAVESØKNAD - MANNESVEGEN - GRAVESØKNAD - MANNESVEGEN GS-Maskin AS JBE01 19/01453-001 2019/03/22
I SEN GRAVESØKNAD - 15/2190 - ÅKRAVEGEN 241 - GRAVESØKNAD - 15/2190 - ÅKRAVEGEN 241 T Halleland AS JBE01 19/01455-001 2019/03/22
I HSE INNSYNSBEGJÆRINGER - ANKE - GJELDER INNSYN ELEVLISTE Sørhåland Barneskole AS CBE02 13/03790-029 2019/03/22
U TEK 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/929 - SVAR - SPØRSMÅL OM BYGGING FOR NÆR GRENSE Else J. og Karl Johan Hansen JKV 18/03424-009 2019/03/22
I TEK TEKNISK PLAN - OASEN NÆRINGSPARK, FORTAU LANGS AUSTBØVEGEN - 148/1032 - EGENERKLÆRING OM EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - (TEKNISK PLAN - OASEN NÆRINGSPARK, FORTAU LANGS AUSTBØVEGEN) Karmøy Kommune Teknisk Etat ALA04 13/03298-005 2019/03/22
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01452-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
U TEK HENTING OG BEHANDLING AV RESTAVFALL (AVFALLSFORBRENNING) - SVAR - HENTING OG BEHANDLING AV RESTAVFALL (AVFALLSFORBRENNING) Geminor AS STNY 16/03439-003 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/03/22
U TEK INNKJØP AV CTD-DIVERE - INNKJØP AV CTD-DIVERE INNHENTING AV TILBUD Geonor AS ELO 19/01044-001 2019/03/22
I SKU SKADETILFELLE - RAPPORT ETTER HENDELSE MED LØFTEINNRETNING LIS01 19/00585-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/22
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTTURNÉ Koret Keryx AHT01 12/00023-149 2019/03/22
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - KUNNGJØRING - 19/947 RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK Doffin OEI 19/00947-007 2019/03/22
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 148/9 SEKSJ. 11 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKTIG TILTAK Einar Bådsvik IGR 17/00073-227 2019/03/22
U TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/01324-003 2019/03/22