Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - HEART KARMØY Helsedirektoratet SMA01 13/00440-041 2019/03/21
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - PROSJEKTER - FOLKEHELSE Til elever og foresatte SMA01 13/00440-043 2019/03/21
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - VINNERE BEINTØFT 2017 Til elever og foresatte SMA01 13/00440-045 2019/03/21
U SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - SØKNAD OM MIDLER FRA FTU TIL KARTLEGGING AV RISIKO PÅ SKOLEVEG Trygg trafikk ved Francis Hess SMA01 12/00096-056 2019/03/21
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILBUD - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/21
U TEK 79/2 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - SVAR - 79/2 - FORESPØRSEL - KJØP AV TILLEGGSAREAL Sylvia Nordfjord MAAA1 19/01189-002 2019/03/21
U TEK 148/888 - NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/888 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 16/03338-005 2019/03/21
I SEN KJØP - FEIEBIL - TILBUD - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL OEI 18/05597-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/21
I TEK 141/221 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REBO AS - 141/221 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REBO AS Tindeland Rør AS ORO01 19/01422-001 2019/03/21
I TEK 5/519 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/519 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG Vigor Bygg AS IGR 19/01424-001 2019/03/21
I TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - 66/194 - ERKLÆRING OM VEGRETT I K Gabrielsen KIS 19/00621-007 2019/03/21
I SEN ANSKAFFELSE AV SKANNERE OG TJENESTER KOMMUNE OG FYLKESTINGVALGET 2019 - SKANNERLØSNING FOR VALG 2019 - JFR. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE - KJØPSAVTALE KOMMUNE OG FYLKESTINGVALGET 2019 Evry Norge AS LYK 19/01342-004 2019/03/21
I TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ØYGARDEN BOLIG BYGGESAK 18/3482 OG 18/3483 - 69/75 - KANSELERING AV RØRLEGGERMELDING Tekniskbureau AS ORO01 18/03894-003 2019/03/21
I TEK 149/278 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - ENDRING FRA CARPORT TIL GARASJE - 17/117 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald Heggland KMY 17/00117-005 2019/03/21
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE - 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE I K Gabrielsen IGR 19/01428-003 2019/03/21
I SEN ANSKAFFELSE AV SKANNERE OG TJENESTER KOMMUNE OG FYLKESTINGVALGET 2019 - REVIDERT TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2019 - JFR. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE KOMMUNE OG FYLKESTINGVALGET 2019 Evry Norge AS LYK 19/01342-003 2019/03/21
U TEK 136/28 - KYRKJEVEGEN, SKJØLINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 136/28 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 15/04630-012 2019/03/21
I TEK 15/977 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - ERSTATNING AV ANLEGGSUTSTYR - 15/977 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Åkra Sementstøperi AS JKV 13/00460-005 2019/03/21
I TEK 57/318- KANALVEGEN, SKUDENESHAVN. OVERGRUNNSTANK FOR PROPAN - 57/318 - SAMSVARSERKLÆRING - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karsten Bjelland AS JHE05 09/00515-009 2019/03/21
U TEK 109/75 - FOSNAVEGEN, FOSEN - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 109/75 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT Rolf Terje Hansen JKV 13/01198-008 2019/03/21
U TEK 47/424 - SMEDHAUGVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 47/424 - FERDIGATTEST Audun Mjølhus JHE05 13/03322-005 2019/03/21
U TEK 16/217 - RØSTEVEGEN, MEDHAUG -FASADEENDRING ENEBOLIG - 16/217 - FERDIGATTEST - VERANDA, FASADEENDRING Elias Kvalvik JKV 13/03018-005 2019/03/21
U SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - ANMODNING OM UTBETALING AV PARTNERSKAPSMIDLER FOR 2019 PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE I ROGALAND Rogaland fylkeskommune SMA01 12/00096-058 2019/03/21
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 6 - 122/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 6 John Inge Naustvik MAH 17/01915-004 2019/03/21
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 6 - 122/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 6 HÅKON RISANGER-PETTERSEN MAH 17/01915-017 2019/03/21
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRITAK / REFUSJON EIENDOMSSKATT MSA 19/01409-002 13 Off.l.§13 mval §13-2 2019/03/21
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 15/1749 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 15/1749 Geir Arthur Sørvik BSO02 19/01436-001 2019/03/21
I TEK AVHENDING AV FISKERIHAVNER - FV. 850 - UTTALE TIL AVHENDING AV KVALAVÅG FISKERIHAVN I KARMØY KOMMUNE (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest STNY 18/04111-006 2019/03/21
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - FV. 853 - ENDRINGER I PLAN FØR VEDTAK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - KARMØY PLAN 211 Statens Vegvesen AAHO 17/04272-067 2019/03/21
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - PARKERING FORBUDT SKILT. FV. 47 - GANG- OG SYKKELVEG VED HELLEVIKA/FOSEN Statens Vegvesen KSU01 12/01271-388 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT ANVO 18/04665-025 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT ANVO 18/04665-026 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-207 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-208 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-209 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-210 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-211 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-212 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-213 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-214 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-215 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-216 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-217 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-218 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-219 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-220 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-155 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-179 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-180 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-181 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-182 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-079 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-333 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-046 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-128 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-163 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-164 25 Offl §25 2019/03/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-054 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-026 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-027 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-028 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-029 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-030 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-031 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-032 25 Offl §25 2019/03/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-033 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-065 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-066 25 Offl §25 2019/03/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-026 25 Offl §25 2019/03/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - TILBUD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-027 25 Offl §25 2019/03/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - INTERVJU LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-016 25 Offl §25 2019/03/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - INTERVJU LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-017 25 Offl §25 2019/03/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - INTERVJU LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-018 25 Offl §25 2019/03/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - INTERVJU LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-019 25 Offl §25 2019/03/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - INTERVJU LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-020 25 Offl §25 2019/03/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - INTERVJU LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-021 25 Offl §25 2019/03/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-041 25 Offl §25 2019/03/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-042 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-011 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-012 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-013 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-048 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-049 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-050 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-051 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-052 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-011 25 Offl §25 2019/03/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-048 25 Offl §25 2019/03/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-049 25 Offl §25 2019/03/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-004 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-009 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-010 25 Offl §25 2019/03/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-027 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-003 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-004 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-003 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-004 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-005 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-003 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-002 25 Offl §25 2019/03/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER - 50 % FAST VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01396-003 25 Offl §25 2019/03/21
I TEK 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE BERNHARD SELLIKEN - 15/234 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE BERNHARD SELLIKEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01315-003 2019/03/21
I TEK 148/187 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VORMEDALSVEGEN EIENDOM AS - 148/187 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VORMEDALSVEGEN EIENDOM AS Rørleggermester Olsen ORO01 19/01426-001 2019/03/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 36/8 OVE KIRKELEIT - 36/8 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE KIRKELEIT S. O. Lund AS ORO01 13/02582-003 2019/03/21
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL ME-DAGEN MillionsMissing LYK 19/00027-016 2019/03/21
I SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - TURNERINGER OG LAGSPILL NESTE SESONG FOR KARMØY BADMINTONKLUBB Badmintonkrets Sør OFL 12/02035-054 2019/03/21
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS MBJ03 19/00501-075 2019/03/21
U SKU KRETSORDNING - ETTERSENDE DOKUMENT TIL KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE SWI 19/00589-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/21
U TEK 64/699- SMÅVARDANE, STANGELAND. NYBYGG GARASJE OG TAK OVER TRAPP - 64/699- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tomasz Zielski CAGR 12/02976-003 2019/03/21
U TEK 15/2168 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Monica Lund ALS06 19/00609-002 2019/03/21
U TEK 64/823 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG GARASJE, NYBYGG HAGESTUE, MURER OG TERRENGARBEID OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 64/823 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eskild Kvala AS CAGR 13/03242-011 2019/03/21
U TEK 6/1- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SYRE, HANNE BÅRDSEN - SVAR - 6/1- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 19/01404-002 2019/03/21
I TEK 64/313 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, TILBYGG / PÅBYGG ENEBOLIG - 64/313 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, TILBYGG / PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/01419-001 2019/03/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN Leig Det Eiendom AS MAHA1 15/04309-091 2019/03/21
U TEK 64/79 - STANGELANDSTØLEN, STANGALAND - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - 64/79 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kopervik Speidergruppe CAGR 13/02834-013 2019/03/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 113/48 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-158 2019/03/21
U TEK PLOMBERING AV VANNINNTAK - SVAR - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/00958-002 24 Offl.§24 2019/03/21
U TEK 64/10, 14 - STANGELAND. SMÅBÅTHAVN/STRANDPROMENADE - 64/10, 14 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kobbernaglen småbåtforening CAGR 12/01224-016 2019/03/21
U TEK 60/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDHOLM, JENS ARNE OG KRISTINA - SVAR - 60/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 19/01403-002 2019/03/21
I TEK 68/16 OG 68/88 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - 68/16 OG 68/88 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE, RIVING AV BYGNINGER I K Gabrielsen KIS 19/01420-001 2019/03/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM ALS06 19/01253-002 24 Offl.§24 2019/03/21
U TEK 63/121 - NESET, NORDSTOKKE, NYTT TAK PÅ GARASJE - 63/121- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Thorleif Seeberg Jensen CAGR 12/02907-005 2019/03/21
U TEK 32/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GABRIELSEN, KRISTIAN - SVAR - 32/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GABRIELSEN, KRISTIAN Kristian Gabrielsen BJP01 19/01416-002 2019/03/21
U TEK 63/249 - SKJÆRSUNDVEGEN. NORDSTOKKE. INNGLASSERING AV TERRASSE - 63/249-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Olav Nøkling CAGR 12/04205-003 2019/03/21
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 63/37- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Edel Reiersen CAGR 12/02600-003 2019/03/21
U TEK 15/621 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELIASSEN, EINAR - SVAR - 15/621 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELIASSEN, EINAR Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 19/01417-002 2019/03/21
U TEK 102/229 - VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE - KJØP AV NÆRINGSTOMT C.H. EIENDOM AS (C.H BIL OG P.J SVENDSEN MASKIN AS) - UTSETTELSE AV BYGGEFRIST C.H. EIENDOM AS (C.H BIL OG P.J SVENDSEN MASKIN AS) C.h Eiendom AS MAAA1 13/00688-009 2019/03/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ALS06 17/01081-005 24 Offl.§24 2019/03/21
U TEK 63/41 - BÅRASTEMVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE OG FASADEENDRING - 63/41 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Wade Charles Beatty CAGR 13/02142-003 2019/03/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/2289 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-159 2019/03/21
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - VEDRØRENDE SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00974-003 24 Offl.§24 2019/03/21
U TEK 61/145- MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. LEVEGG M/SOLTAK - 61/145- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Linda Eide CAGR 12/02496-003 2019/03/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE Leig Det Eiendom AS MAHA1 15/04309-092 2019/03/21
U TEK 61/37- MIDTSTOKKE. TILBYGG BOLIG, ANNEKS - 61/37- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Arne Sveistrup CAGR 12/03243-006 2019/03/21
U TEK 61/127 - MIDTSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS - 61/127 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Signe Oddbjørg Råen CAGR 13/00834-005 2019/03/21
U TEK 86/23 OG 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - OPPARBEIDELSE AV LANDOMRÅDER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 86/23 OG 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - OPPARBEIDELSE AV LANDOMRÅDER Procon AS JMJ03 18/03211-018 2019/03/21
U TEK 60/105 - GRUVEVEGEN, MIDTSTOKKE - NYBYGG/ENDRING TIL PERMANENT REDSKAPSBOD/VEDSKJUL - 60/105 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Frode Vorraa CAGR 13/03278-003 2019/03/21
U TEK 60/157 - AUSTRE KARMØYVEG, SØRSTOKKE. HAGESTUE - 60/157-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karl Eivind Høines CAGR 12/03841-004 2019/03/21
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-261 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/21
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING - 04.04.2019 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag Ii BMV 12/02524-201 2019/03/21
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/01423-001 2019/03/21
U TEK 60/176 - HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE - FORSTØTNINGSMUR - 60/176 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Camilla Nævdal CAGR 13/03311-004 2019/03/21
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, ARVID JOHNSEN. DRIKKEVANN - RELARSVANN - KILDE - UKE 10 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-016 2019/03/21
U TEK 60/178-HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE. NYBYGG HAGESTUE - 60/178-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jostein Hjorteland CAGR 12/02582-003 2019/03/21
I SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN 14-16 FEBRUAR 2020 Karmøy Helsesportlag OFL 12/02035-055 2019/03/21
U TEK 60/16- BRATTHAMMAR, STOKKE SØNDRE. NYTT RØKLØP OG INNST. AV NY OVN - 60/16- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Geir Bratthammer CAGR 08/03223-004 2019/03/21
U TEK 60/19 - SØRSTOKKE, KOPERVIK, SØNDRE. TILBYGG, LANDBRUKSGARASJE - 60/19 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ivar Kjell Jakobsen CAGR 13/01302-003 2019/03/21
I TEK 52/49 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1423 - 52/49 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1423 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01425-001 2019/03/21
U TEK 60/25- HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE. TERRENGENDRING - TILRETTELEGGING AV FRIOMRÅDE - 60/25- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Per Sund Lindtner CAGR 12/01734-008 2019/03/21
I TEK 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/01427-001 2019/03/21
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - VEDRØRENDE SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00974-004 24 Offl.§24 2019/03/21
U TEK 112/155 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HALLQUIST, ARNE OG ANITA - SVAR - 112/155 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler A AS BJP01 19/01388-002 2019/03/21
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans Marthon Østevik EDH 18/05190-006 2019/03/21
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL ME-DAGEN MillionsMissing LYK 19/00027-017 2019/03/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/01432-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/21
I TEK 52/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1427 - 52/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1427 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01429-001 2019/03/21
I TEK HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - LEIEAVTALE - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL Haugesund International School MAAA1 19/00645-003 2019/03/21
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - SKAPE.NO - SKAPE ÅRSRAPPORT 2018 Rogaland Fylkeskommune fylkesrådmannen LYK 15/02942-024 2019/03/21
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - BER OM DRØFTINGSMØTE FOR Å REKRUTTERE/BEHOLDE Anne Elisabeth G. Nilsen TUS 19/00519-005 2019/03/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01437-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/01432-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/21
U TEK 22/184 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN STAVA - 22/184 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN STAVA Nina Ingrid Horve Stava ALS06 16/01887-004 2019/03/21
I TEK 60/174 - HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG - 60/174 - HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG Sveinung Zahl EDH 19/01433-001 2019/03/21
U TEK 22/183 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG TERJE LARSEN - 22/183 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Gudrun Ferkingstad ALS06 16/01883-004 2019/03/21
U TEK 38/55 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG GRENSEJUSTERING - 38/55 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (MED FAKTURA) Sidsel Merethe Selsaas Syre ALA04 17/01212-008 2019/03/21
U TEK 22/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN GUNNAR AARNSTEINSEN HAUGEN - 22/185 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Kenneth Kvilhaug ALS06 16/01884-004 2019/03/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/6,18 - BESTILLING AV NABOLISTE Ole Brede Melhus GEL 19/00021-160 2019/03/21
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI FEIRING - TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER Fau v/ Torvastad skole og kultursenter AKP 18/05378-014 2019/03/21
U TEK 22/181 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRUN LARSEN - 22/181 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SIGRUN LARSEN Sigrun Larsen ALS06 16/01890-004 2019/03/21
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - KLOAKKERING - RØYKSUND 108/18 Øystein Skarholm ETS 12/00024-417 26 Off.l.26 2019/03/21
U TEK 22/178 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NES/BREKKÅ - 22/178 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - NES/BREKKÅ Kjell Nes ALS06 16/01891-004 2019/03/21
U TEK 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE BERNHARD SELLIKEN - 15/234 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HELGE BERNHARD SELLIKEN Helge Bernhard Selliken ALS06 19/01315-004 2019/03/21
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 13 - DATO: 20.03.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-030 2019/03/21
I TEK 121/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HAARDE - 121/21 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HAARDE Karsten Bjelland AS ALS06 17/02019-003 2019/03/21
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 106/42 - PÅMINNELSE OM EFFEKTUERING AV TVANGSMULKT (KLOAKKERING - RØYKSUND) Peter Johannesen ETS 12/00024-418 2019/03/21
I TEK 129/10 OG 129/5 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING HAUSKEN, ÅGE ROALD - KLAGE PÅ MANGLENDE SVAR ETTER FLERE HENVENDELSER Børge Wenneck Pedersen HHU 13/03300-030 2019/03/21
I TEK 129/10 OG 129/5 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING HAUSKEN, ÅGE ROALD - KLAGE - BER OM OPPLYSNINGER - GJELDER VILKÅR FOR DRENERING Børge Wenneck Pedersen HHU 13/03300-031 2019/03/21
I TEK 13/749 - TJØSVOLL, SØKNAD OM SEKSJONERING - 13/749 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05625-007 2019/03/21
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 106/79 - PÅMINNELSE OM EFFEKTUERING AV TVANGSMULKT (KLOAKKERING - RØYKSUND) Ove Bråtun ETS 12/00024-419 2019/03/21
I TEK 119/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JACOB LILLESUND - 119/84 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JACOB LILLESUND Comfort Karmøy AS ALS06 18/01380-003 2019/03/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 99/109 - BESTILLING AV NABOLISTE Hereid hus GEL 19/00021-161 2019/03/21
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 122/160 - KLOAKKERING RØYKSUND Bjørg Marie Veland ETS 12/00024-420 2019/03/21
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - 11/30 - MANNES - BREV TIL IKKE MØTT PART STD:19/82 Håkonsen Utleie AS AMJ 19/00851-011 2019/03/21
U TEK 63/279 - SEKSJ 13 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - TILBYGG BOLIG - HAGESUTE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 63/279 - SEKSJ 13 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - TILBYGG BOLIG - HAGESUTE Jan Robert Bakken EDH 19/01272-003 2019/03/21
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - AVTALE - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL Karmøy Rørteknikk AS TES02 19/00506-029 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/03/21
I SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER KRWI 19/00508-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/21
I TEK 43/502 SEKSJ. 2 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - OVERBYGG INNGANGSPARTI - 43/502 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lars Kristoffersen JHE05 13/03212-004 2019/03/21
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/01438-001 24 Offl.§24 2019/03/21
I TEK 112/26,46,61 OG 65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BYGGKJEDEN EIENDOM AS - 112/26,46,61 OG 65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Byggkjeden Eiendom AS BJP01 19/01439-001 26 Off.l.26 2019/03/21
U TEK 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG Ånderå Linda og Øyvind Bokn KRRE 18/05383-003 2019/03/21
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - KLOAKKERING - RØYKSUND Karl Johan Aasbø ETS 12/00024-421 2019/03/21
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/01323-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/21
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - TILKOBLING AV VANN OG KLOAKK I RØYKSUND Terje Tollaksen ETS 12/00024-422 2019/03/21
U TEK 66/242 - BYGGETILSYN - 66/242 - UTSATT FRIST FOR REDEGJØRELSE Tore Slettli Bårdsen KMY 19/01071-003 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Gunvaldsen Gunvald ALA04 19/01405-002 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Gunvaldsen Turid ALA04 19/01405-003 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Langåker Olaug Gunvaldsen ALA04 19/01405-004 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Andersen Arna ALA04 19/01405-005 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Bachmann Audny ALA04 19/01405-006 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Angunn ALA04 19/01405-007 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Anne ALA04 19/01405-008 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Arvid Johan ALA04 19/01405-009 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Sissel ALA04 19/01405-010 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Terje Eivind ALA04 19/01405-011 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Lande Hilde Johannessen ALA04 19/01405-012 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Hild Signy ALA04 19/01405-013 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Sevland Aina Janet ALA04 19/01405-014 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Solsvik Brit Synnøve V ALA04 19/01405-015 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Susort Anne June ALA04 19/01405-016 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Sørbø Rigmor Karin ALA04 19/01405-017 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Tveit Einar ALA04 19/01405-018 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Tveit Margunn ALA04 19/01405-019 2019/03/21
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/49 OG 2/106 DELING OG KLARLEGGING 2/106 I KARMØY KOMMUNE Tønnessen Aud Judith ALA04 19/01405-020 2019/03/21