Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1471 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Gudmund Nilsen MANG 19/00901-003 2019/03/20
U TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00917-004 2019/03/20
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 - KLOAKKSANERING INFORMASJONSBREV Eileen Kvilhaug MAHA1 13/00434-103 2019/03/20
U TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BRUKSENHETER BYGG 2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 69/79 - MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BRUKSENHETER BYGG 2 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00729-003 2019/03/20
I TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - 147/98 - MOTTATT MANGLER, TILLEGGSOPPLYSNINGER Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-008 2019/03/20
I TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 119/84 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JKV 18/00656-015 2019/03/20
U TEK 57/453 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG- GARASJE - 57/453 - FERDIGATTEST Stian Johansen JHE05 13/01891-005 2019/03/20
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - UTTALE VEDR. DISPENSASJON Statens Vegvesen KRRE 18/00019-010 2019/03/20
U TEK 71/42 - REVURVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - 71/42 - FERDIGATTEST Ivar André Eriksen KMY 11/00478-007 2019/03/20
U TEK 147/650 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - UTVIDELSE AV ALTAN OG TRAPP - 147/650 - FERDIGATTEST Lars Andreas Kaalaas KMY 13/01839-006 2019/03/20
I TEK 68/449 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG BOLIG MED LEILIGHET - 68/449 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT I K Gabrielsen KMY 18/03614-025 2019/03/20
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER OPPM:19/1405 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER Turid Gunvaldsen EDH 19/01327-005 2019/03/20
I TEK 5/565 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/565 - BER OM UTSTIKNING OG HØYDE I K Gabrielsen JHE 19/01029-009 2019/03/20
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C - 123/161 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02265-011 2019/03/20
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148978 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 17/01469-027 2019/03/20
I TEK 148/978 - NORHEIM - NYTT FORRETNINGSBYGG OG PARKERING - 148/978 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 14/02765-021 2019/03/20
I TEK 109/75 - FOSNAVEGEN, FOSEN - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 109/75 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rolf Terje Hansen JKV 13/01198-007 2019/03/20
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D - 123/161 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02266-010 2019/03/20
I TEK 123/172 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 - 123/172 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05103-010 2019/03/20
I TEK 123/174 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-3 - 123/174 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05105-008 2019/03/20
I TEK 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ - 64/107 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00639-004 2019/03/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 5/567 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SLETTATUNET Sven Helge Einarsen BFH 19/00010-031 2019/03/20
U TEK SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG - SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG (BOLIGVERDI FRA SKATTEETATEN) Jan Ove Moen MSA 19/01284-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/20
I TEK MINIKONKURRANSE 2 - RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN - KONTRAKT FOR RIVING AV SOLHEIMSBARAKKÅ - 44/9 Vassbakk & Stol AS STSP 19/00042-010 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/03/20
I TEK 127/6 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND. FORING AV PIPE - 127/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Murerfirma Tor Gismarvik KMY 11/02806-006 2019/03/20
I TEK 101/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KVILHAUG - 101/5 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KVILHAUG S O Lund AS ALS06 18/03896-003 2019/03/20
U SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - SVAR - PRISJUSTERING Ragn Sells AS OEI 17/03739-009 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-198 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-199 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-200 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-201 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-202 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-203 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-204 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-205 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-206 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-104 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-102 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-150 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-151 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-099 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-148 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-078 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-332 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-045 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-162 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-163 25 Offl §25 2019/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-227 25 Offl §25 2019/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-228 25 Offl §25 2019/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-064 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-173 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-174 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-175 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-176 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-177 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-178 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-054 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-055 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-056 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-057 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-058 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-059 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-060 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-061 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-062 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-063 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-064 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-065 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-066 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-067 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-068 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-069 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-070 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-071 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-072 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-073 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-074 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-075 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-076 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-077 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-078 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-079 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-080 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-081 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-082 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-083 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-084 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-085 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-086 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-087 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-088 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-089 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-090 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-091 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-092 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-093 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-094 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-095 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-096 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-097 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-098 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-099 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-100 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-101 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-102 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-103 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-123 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-124 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-125 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-126 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-127 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-128 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-129 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-130 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-131 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-132 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-133 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-134 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-135 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-136 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-137 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-138 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-139 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-140 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-141 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-142 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-143 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-144 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-145 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-146 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-147 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-148 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-149 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-150 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-151 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-152 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-153 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-154 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-155 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-156 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-157 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-158 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-159 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-160 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-161 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-162 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-163 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-164 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-165 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-166 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-167 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-168 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-169 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-170 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-171 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - AVSLAG KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-172 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Byggdetalj AS MBJ03 19/00501-072 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-088 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-089 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-090 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-091 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-092 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-093 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-094 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-095 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-096 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-097 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-098 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-099 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-100 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-101 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-102 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-103 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-104 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-105 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-106 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-107 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-108 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-109 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-110 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-111 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-112 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-113 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-114 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-115 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-116 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-117 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-118 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-119 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-120 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-121 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-122 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - AVSLAG BYGGDRIFTER MSE 19/00554-123 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-004 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-005 25 Offl §25 2019/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-006 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-040 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-024 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-025 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-026 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-027 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-028 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-029 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-030 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-031 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-032 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-033 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-034 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - BEKREFTELSE VA KONSULENT MSE 19/01065-035 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-003 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 19/01124-004 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-008 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-009 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-010 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-024 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-025 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-026 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-027 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-028 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-029 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-030 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-031 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-032 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-033 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-034 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-035 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-036 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-037 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-038 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-039 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-040 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-041 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-042 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-043 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-044 25 Offl §25 2019/03/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-045 25 Offl §25 2019/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-008 25 Offl §25 2019/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-009 25 Offl §25 2019/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-010 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-011 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-018 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-019 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-020 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-021 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-022 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-023 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-024 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-025 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-026 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD FAGARBEIDER 93,34 % VIKARIAT VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01392-002 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT VIKARIAT 100 % - VED KARMØYGÅRDEN ANVO 19/01394-002 25 Offl §25 2019/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - SØKNAD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-002 25 Offl §25 2019/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR HÅVIK SKOLE BLI01 19/01397-002 25 Offl §25 2019/03/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-073 2019/03/20
U SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - SØKNAD REISELIV - NATURBASERT MAT - OG AKTIVITETSKONSEPT PÅ KARMØY regionalforvaltning.no CVA 14/03531-033 2019/03/20
I TEK 16/217 - RØSTEVEGEN, MEDHAUG -FASADEENDRING ENEBOLIG - 16/217 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Elias Kvalvik JKV 13/03018-004 2019/03/20
I TEK 12/74 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STILLASGRUPPEN UTLEIE AS - 12/74 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STILLASGRUPPEN UTLEIE AS S O Lund AS ALS06 18/02511-003 2019/03/20
I TEK P58100 - MINIKONKURRANSE - ARKITEKTTJENESTER FOR TILBUDSTEGNINGER TIL NYBYGG SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ ÅKRA - OPPDRAGSBEKREFTELSE - TILBUDSTEGNINGER Omega Areal AS STSP 19/00196-002 2019/03/20
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - - VEDR. REGULERINGSPLAN 2014-1 Advokat Jan Henrik Høines BHA02 16/04060-065 2019/03/20
I TEK 46/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY RØDE KORS - 46/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY RØDE KORS Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01401-001 2019/03/20
U TEK TEKNISK PLAN - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE BYGGEMØTE NR 4 Vassbakk & Stol as TIB 17/04263-015 2019/03/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01378-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-061 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/20
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Odd Hansen AS MBJ03 19/00501-074 2019/03/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01389-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 835 - SVAR PÅ HENVENDELSE OM TRAFIKKSIKKERHET - FRA STATENS VEGVESEN Statens Vegvesen HPE 13/01286-048 2019/03/20
I SKU ANDRE KULTURMINNER - RIKSANTIKVARENS RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSE ETTER KULTURMINNELOVEN Riksantikvaren AAL 13/01604-057 2019/03/20
I TEK SKUDEFESTIVALEN - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR PÅ SØKNAD - SKUDEFESTIVALEN 2019 - ANGÅENDE OPPSETT AV FESTIVALTELT PÅ FERJEKAI (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest HPE 12/02933-030 2019/03/20
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1471 - 1/20 OG 1/113 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Gudmund Nilsen EDH 19/00901-006 2019/03/20
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM Landbruksdirektoratet LKS 18/01942-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER OPPM:19/1405 - 2/49 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Turid Gunvaldsen EDH 19/01327-006 2019/03/20
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-062 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/20
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - PARKERING FORBUDT SKILT. FV. 47 - GANG- OG SYKKELVEG VED HELLEVIKA/FOSEN Statens Vegvesen KSU01 12/01271-387 2019/03/20
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 18. MAI 2019 - GAMLE VERKSTEDET I SKUDENESHAVN Skudenes Event AS EVI1 19/00022-028 2019/03/20
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-093 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U HSE INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - ANMELDELSE AV HÆRVERK PÅ LEASINGBIL Nav Karmøy SBJ 18/00351-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Nina Klungland Stange SMA 12/00277-164 2019/03/20
U TEK SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG - SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG (BOLIGVERDI FRA SKATTEETATEN) Ragnhild Bersaas Kaggerud MSA 19/01284-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 111/3 - BESTILLING AV NABOLISTE Laila Kaltveit GEL 19/00021-157 2019/03/20
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - VEDR. VANNMENGDE OG TRYKK I KUM 40454 Garvik Prosjekt AS ABU01 17/01108-071 2019/03/20
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 66/194 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Trond Martin Nilsen ALA04 19/00946-015 2019/03/20
U TEK 43/245 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE NÆSS - 43/245 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RUNE NÆSS Rune Næss ALS06 16/01047-004 2019/03/20
I TEK 11/219 - VIPEVEGEN, MANNES, SØKNAD OM SALTAK PÅ GARASJE, FASADEENDRING - 11/219 - VIPEVEGEN, MANNES, SØKNAD OM SALTAK PÅ GARASJE, FASADEENDRING John Tjøsvoll EDH 19/01399-001 2019/03/20
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 66/194 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Oddbjørg Pauline Vea ALA04 19/00946-016 2019/03/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I TEK 25/11 - SPREDEAREAL - 25/11 - SØKNAD OM GODKJENNING AV SPREDEAREAL FOR HUSDYRGJØDSEL Ingvald Brekkå LKS 19/01400-001 2019/03/20
U TEK 15/1194 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND STONGHAUGEN UTSKIFTING AV KLOAKKLEDNING - 15/1194 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND STONGHAUGEN UTSKIFTING AV KLOAKKLEDNING Sigmund Stonghaugen ALS06 16/00470-004 2019/03/20
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-094 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U TEK 106/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ERIKSEN - 106/57 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - PER ERIKSEN Per Eriksen ALS06 19/01319-004 2019/03/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I HSE PROSJEKT- DIGITAL HÅNDTERING AV INNSYN - SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL DIGITALISERING AV FAMILIA Visma Software Labs AS JEWA 18/04993-003 2019/03/20
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 13/95 - TORBJØRN ÅNENSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 13/95 Anders Strømsnes Dahl ALS06 14/00180-004 2019/03/20
U TEK 65/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NYHAVN SKA - 65/13 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - NYHAVN SKA Nyhavn Ska AS ALS06 19/01183-004 2019/03/20
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ANDRÉ VEDØY - 13/104 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 13/104 Hanne Ytreland Vedøy ALS06 13/03864-004 2019/03/20
U TEK 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN - 15/234 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN Dagfinn Olsen ALS06 19/01281-004 2019/03/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04915-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U TEK 58/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SONJA BRANDVIK - 58/129 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SONJA BRANDVIK Sonja Brandvik ALS06 19/01185-004 2019/03/20
I TEK 60/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDHOLM, JENS ARNE OG KRISTINA - 60/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristina Lindholm BJP01 19/01403-001 26 Off.l.26 2019/03/20
U TEK 1/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER BJØRN OLSEN - 1/219 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - PER BJØRN OLSEN Per Bjørn Olsen ALS06 19/01294-004 2019/03/20
U TEK 58/123 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOP EIENDOM - 58/123 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - KOP EIENDOM Kop Eiendom AS ALS06 19/01247-004 2019/03/20
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-095 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03572-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I TEK 6/1- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SYRE, HANNE BÅRDSEN - 6/1- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hanne Bårdsen Syre BJP01 19/01404-001 26 Off.l.26 2019/03/20
U TEK 101/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE KVILHAUG - 101/5 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNE KVILHAUG Anne Kvilhaug ALS06 18/03896-004 2019/03/20
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01409-001 13 Off.l.§13 mval §13-2 2019/03/20
U TEK 3/113 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALEKSANDER VEDØ - 3/113 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ALEKSANDER VEDØ Aleksander Vedø ALS06 18/05127-004 2019/03/20
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01406-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - VED. ETABLERING AV NORD-KARMØY FRIVILLIGSENTRAL IOGT i Norge EIE 16/03584-029 2019/03/20
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - UTLYSING AV TILSKOT TIL SYMJEOPPLÆRING FOR NYKOMNE MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR 2019 Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-037 2019/03/20
I TEK 22/178 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NES/BREKKÅ - 22/178 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG S. O. Lund AS ALS06 16/01891-003 2019/03/20
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 3/308 - JAN KJELL SVENDSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 3/308 - JAN KJELL SVENDSEN Jan Kjell Svendsen ALS06 18/05126-004 2019/03/20
I TEK 5/567 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/567 - BER OM UTSTIKKING OG HØYDE I K Gabrielsen JHE 19/01027-006 2019/03/20
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING 04.04.2019 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG III Norheimskogen Borettslag Iii BMV 12/02524-200 2019/03/20
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-096 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I TEK 47/424 - SMEDHAUGVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 47/424 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Audun Mjølhus JHE05 13/03322-004 2019/03/20
U TEK 86/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BRAKKER - STONG EIENDOM AS - 86/130 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BRAKKER - STONG EIENDOM AS Stong Eiendom AS ALS06 16/04767-004 2019/03/20
I SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03548-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I TEK 147/4 OG 147/22 - SPREDEAREAL - 147/4 OG 147/22 - SØKNAD OM GODKJENNING SOM SPREDEAREAL FOR HUSDYRGJØDSEL Jostein Solgård LKS 19/01408-001 2019/03/20
I TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 - 93/176 - (ORIGINAL) KRAV OM SAMMNESLÅING Karmøy Kommune, sektor eiendom ALA04 19/00167-023 26 Off.l.26 2019/03/20
I TEK 127/58, LEIRVEGEN, NEDRE HAUGE. RIVING AV UTHUS - 127/58 - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST A. Utvik AS KMY 12/00269-005 2019/03/20
I TEK 123/172 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5103 - 123/172 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/5103 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04984-003 2019/03/20
I TEK 22/181 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRUN LARSEN - 22/181 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRUN LARSEN S. O. Lund AS ALS06 16/01890-003 2019/03/20
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 19/01410-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01411-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I TEK 110/54 - SELEN, VÅGA - NYBYGG REDSKAPSBOD - 110/54 - TILBAKEMELDING SØKNAD OM FERDIGATTEST Torbjørn Pedersen JKV 16/04147-006 2019/03/20
I TEK 138/34, HÅLANDSVEGEN, HÅLAND, NORDRE. ENDRE ADKOMST TIL TORVASTAD IDRETTSSENTER - 138/34 - FERDIGATTEST - ENDRET AVKJØRSEL Vassbakk & Stol AS KMY 04/02683-008 2019/03/20
I TEK 123/174 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5105 - 123/174 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/5105 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04986-003 2019/03/20
I TEK 22/183 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG TERJE LARSEN - 22/183 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG TERJE LARSEN S. O. Lund AS ALS06 16/01883-003 2019/03/20
I TEK 56/17 - SNØRTELAND - TILBYGG BOLIG - 56/17 - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST Eline Gjertsen Bratland JHE05 13/01906-004 2019/03/20
I TEK 22/184 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN STAVA - 22/184 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - NINA INGRID HORVE STAVA S. O. Lund AS ALS06 16/01887-003 2019/03/20
U TEK 64/1185- LIARFJELL, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1185- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Linda Naley CAGR 12/03093-003 2019/03/20
U TEK 2/256 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4845 - 2/429 OG 2/430 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4845 Karmøy Kommune, sektor Eiendom HME 18/05088-006 2019/03/20
U TEK 64/1217 - STANGELANDSSTØLEN-KOPERVIK, TILBYGG GARASJE - 64/1217 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Christian Bernbo CAGR 13/01545-004 2019/03/20
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-097 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U TEK 64/1220- STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. NYBYGG BOD - 64/1220- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Lars Morten Pedersen Sandtorv CAGR 12/03043-003 2019/03/20
U TEK 64/1275 - LIARFJELL, KOPERVIK. FLYTTING AV VINTERHAGE OG OPPRETTING AV NY - 64/1275- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Wenche Synnøve Edvardsen CAGR 08/00458-007 2019/03/20
I SEN SERVERINGSBEVILLING - NYT MATEN AS - UTTALELSE VEDRØREND SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - NYT MATEN AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/00952-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP FRA 1.4.19 OG UT BARNEHAGEÅRET 2019 +2020. ABN01 19/01184-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I SEN SERVERINGSBEVILLING - ELIS KAFÉ AS - UTTALELSE VEDRØRENDE SERVERINGSBEVILLING - ELIS KAFÉ AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/00614-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I TEK 90/104 - FISKÅVEGEN, FISKÅ. TILBYGG BOLIG - 90/104 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 18/01800-003 2019/03/20
U SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04915-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM SALGSBEVILLING - HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 18/02531-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - UTTALELSE NY STEDFORTREDER SALGSBEVILLING KIWI AVALDSNES SALGSBEVILLING 2012 - Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/01403-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U TEK 64/1291-, LIARFJELL, STANGELAND. LEVEGG OG TERRASSE - 64/1291-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Helga Elisabeth Servan CAGR 10/02857-004 2019/03/20
U TEK 2/256 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4845 - 2/429 OG 2/430 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4845 Lars Stensland HME 18/05088-007 2019/03/20
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - BRUKTHANDELBEVILLING - LAKKHALLEN AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-041 2019/03/20
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-098 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - BRUKTHANDELVEVILLING - SERACO BIL AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-042 2019/03/20
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - BYGGEMØTE NR 3 - 20.03.19 UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD Petter J. Rasmussen AS EKA 18/01499-013 2019/03/20
I TEK 22/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN GUNNAR AARNSTEINSEN HAUGEN - 22/185 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN GUNNAR AARNSTEINSEN HAUGEN S. O. Lund AS ALS06 16/01884-003 2019/03/20
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED LITLABJØRGVEGEN - 142/18, 685 - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED LITLABJØRGVEGEN - 142/18, 685 Jan Hantho ALI 19/01418-001 2019/03/20
U TEK 64/1137 - GRENSEGATEN, STANGELAND. BRANNTEKNISK OPPGRADERING - 64/1137-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS CAGR 12/00744-003 2019/03/20
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - FAU MYKJE SKOLE FaU Mykje Skole AKP 18/05378-013 2019/03/20
I TEK 70/69 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, NYBYGG SJØHUS MED BØTELOFT - 70/69 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, NYBYGG SJØHUS MED BØTELOFT Nina Kathleen Kristensen Sandhåland KRRE 19/01415-001 2019/03/20
U TEK 64/1146- LIARFJELL,STANGELAND. TERRASSE - 64/1146- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Svein Erik Hanstvedt CAGR 11/00685-003 2019/03/20
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM Å DISPONERE PARKEN I SKUDENESHAVN 12.06.19 Karmøy kulturskole HPE 19/00028-003 2019/03/20
U TEK 64/819 - SMÅVARDANE, KOPERVIK. TILBYGG BOLIG, BAD - 64/819 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Torleif Mathiassen CAGR 13/01340-005 2019/03/20
I TEK 32/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GABRIELSEN, KRISTIAN - 32/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GABRIELSEN, KRISTIAN Kristian Gabrielsen BJP01 19/01416-001 26 Off.l.26 2019/03/20
I SKU BARNEHAGELOVEN - INFORMASJON OM ORGANISERING AV DAGLIG LEDELSE VED STEINARSKOGEN FUS BARNEHAGE Fus! AS BEFA 12/01304-005 2019/03/20
U TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGELAND - TERRASSE OG LEVEGG - 64/846 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ståle Gyth CAGR 13/03769-003 2019/03/20
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PÅLEGG OM TILSVAR KMV 18/01685-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U TEK 64/736 - ÅSEBØVEGEN, STANGELAND. FASADEENDRING - 64/736 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. byggmester didrik hereid Hereid Eiendom AS CAGR 13/02443-003 2019/03/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02540-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/20
U TEK 64/752 - GRANVEGEN, STANGELAND - NYBYGG HAGESTUE - 64/752 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Sven Haakon Olsen CAGR 13/01756-003 2019/03/20
U TEK 12/74 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STILLASGRUPPEN UTLEIE AS - 12/74 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - STILLASGRUPPEN UTLEIE AS Stillasgruppen Utleie AS ALS06 18/02511-004 2019/03/20
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSBEDRIFT - "ÅKRASPELET" Leif Harald Kolbeinsen Langåker LYK 19/00027-012 2019/03/20
U TEK 119/653 119/654 119/655 119/656 119/657 119/658 119/659 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - TYPE C - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/653 119/654 119/655 119/656 119/657 119/658 119/659 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I Opus Arkitekter AS KRRE 16/04384-027 2019/03/20
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYTTÅRSFYRVERKERI Åkrehamn Vekst LYK 19/00027-013 2019/03/20
I TEK 15/621 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELIASSEN, EINAR - 15/621 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELIASSEN, EINAR Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 19/01417-001 2019/03/20
U TEK 50/3 - RØRLEGGERMELDING IFM VANNTILKOBLINGER PÅ EIENDOMMER - 50/3 - RØRLEGGERMELDING IFM VANNTILKOBLINGER PÅ EIENDOMMER Geir Hodne Opsal ETS 17/02607-004 2019/03/20
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSGRUPPE Dialo Festo Komeza LYK 19/00027-014 2019/03/20
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV NYNORSK- OG DIALEKTSPEL I MATEMATIKK FOR MELLOMTRINNET Eduplaytion AS LYK 19/00027-015 2019/03/20
U TEK URENSET KLOAKKUTSLIPP TIL KARMSUNDET - URENSET KLOAKKUTSLIPP TIL KARMSUNDET Amanda Mille Gudmann ETS 18/01209-002 2019/03/20
I TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/20
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/01336-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/20