Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG Fylkesmannen i Rogaland - kommunalavd. EHA 12/00929-151 2019/03/19
U TEK 69/79 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SSS TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 19/728 19/729 OG 19/917 - 69/79 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SSS TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 19/728 19/729 OG 19/917 Sig. Halvorsen AS ORO01 19/00986-002 2019/03/19
U TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/142 MFL. Museum Stavanger AS v/Edgar Wroblewski YSL 17/02912-018 2019/03/19
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1454 - 130/1 - TILLATELSE PBL - DELING AV TILLEGGSAREAL FRA GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Bjarte Helgeland HHU 19/00003-006 2019/03/19
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1454 - 130/1 - TILLATELSE DELING JL. FOR TILLEGGSAREAL Bjarte Helgeland HHU 19/00003-007 2019/03/19
U TEK 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - NYBYGG VARMESTUE TIL UTEGRUPPE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - NYBYGG VARMESTUE TIL UTEGRUPPE Byggdetalj AS JMJ03 19/01019-005 2019/03/19
U TEK 71/111 - BREKKEVEGEN, BREKKE - NYBYGG HAGESTUE - 71/111 - FERDIGATTEST Rune Hemnes KMY 13/01320-006 2019/03/19
U TEK 113/71 , 113/72 , 113/78 , 113/79 , PORTABAKKEN, DØLE, NYBYGG 4 BOLIGENHETER, CARPORTER OG NATURSTEINSMUR - 113/71 , 113/72 , 113/78 , 113/79 - FERDIGATTEST - 4 BOLIGER, CARPORTER OG NATURSTEINSMUR Irene Landa JKV 09/01914-028 2019/03/19
U TEK 46/34 - NESET - ENDRING AV UTKJØRSEL - 46/34 - FERDIGATTEST Oskar Magne Gjestsen JHE05 10/02693-008 2019/03/19
U TEK 58/125 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. INNKLEDNING AV EKSISTERENDE PARKERINGSPLASSER - 58/125 - FERDIGATTEST Kop Eiendom AS KMY 05/00242-012 2019/03/19
U TEK 149/526 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 1 - 149/526 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 17/04755-012 2019/03/19
U TEK 57/433 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - REHABILITERING AV PIPE - 57/433 - FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 13/03894-005 2019/03/19
U TEK 44/17 OG 44/34 - SELVÅG. IDRETTSANLEGG/KUNSTGRESSBANE - 44/17 OG 44/34 - FERDIGATTEST Skudenes Ungdoms- & Idrettslag JHE05 07/01926-010 2019/03/19
U TEK 149/528 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 3 - 149/528 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00708-007 2019/03/19
U TEK 149/529 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 4 - 149/529 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00715-007 2019/03/19
U TEK 149/527 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 2 - 149/527 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00717-007 2019/03/19
U TEK 109/36 - FOSNAVEGEN, FOSEN. SLIP (BÅTOPPTREKK) - 109/36 - FERDIGATTEST - BÅTOPPTREKK Odd Terje Våge JKV 05/01824-008 2019/03/19
U TEK SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG - SKATTESEDDEL 2019 - SVAR PÅ HENVENDELSER SOM GJELDER FORMUESGRUNNLAG (BOLIGVERDI FRA SKATTEETATEN) Hans Rasmussen MSA 19/01284-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
U TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00728-002 2019/03/19
U TEK 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG - SVAR PÅ BREV AV 26.02.2019 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/00285-006 2019/03/19
U TEK 109/43 (TIDL. 109/98(40)) FOSEN. NY AVKJØRSEL - 109/43 - FERDIGATTEST - OPPARBEIDELSE AV PRIVAT VEG Aud Karin Edvinson JKV 07/01528-008 2019/03/19
I SKU KRETSORDNING - AVSLAG PÅ TILBUD OM SKOLEPLASS PFA 19/00589-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 - KLOAKKSANERING INFORMASJONSBREV Roy Christopher Larsen MAHA1 13/00434-104 2019/03/19
U TEK 8/47 - VESTRE VEAVEG - TANGEN, OPPFØRING AV MUR OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 8/47 - VESTRE VEAVEG - TANGEN, OPPFØRING AV MUR OG LEVEGG I K Gabrielsen IGR 19/01060-006 2019/03/19
I TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - VEDR. NY TAKSERING TNO05 17/01540-021 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT - 03.09.18 Advokatfirmaet Lund & Co DA TNO05 15/01906-068 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KJENNELSE I HAUGALAND TINGRETT - 16.09.18 Haugaland Tingrett TNO05 15/01906-069 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT - 27.09.18 Advokatfirmaet Bahr AS TNO05 15/01906-070 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - EQUINOR ENERGY AS MFL. - HOVEDFORHANDLINGENE MÅ UTSETTES (KOPIMOTTAKER) Haugaland Tingrett TNO05 15/01906-071 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - TILSVAR TIL GULATING LAGMANNSRETT Advokatfirmaet Bahr AS TNO05 15/01906-072 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KJENNELSE - 21.01.19 Gulating Lagmannsrett TNO05 15/01906-073 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KJENNELSE - HABILITET - 23.01.19 Gulating Lagmannsrett TNO05 15/01906-074 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT - 13.02.19 Advokatfirmaet Lund & Co DA TNO05 15/01906-075 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRINGSBREV - FORSLAG TIL LOV SOM GIR UTVALG TILGANG TIL OPPLYSNINGER UNDERLAGT LOVBESTEMT TAUSHETSPLIKT Justis- og beredskapsdepartementet VIJO 19/00016-024 2019/03/19
I TEK EIENDOMSSKATT - NORSK HYDRO - VEDTAK FOR EIENDOMSSKATT FOR VÅRE VERK PÅ KARMØY, ANMODNING OM UTSATT KLAGEFRIST Norsk Hydro ASA TNO05 19/01333-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/19
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 - KLOAKKSANERING INFORMASJONSBREV Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS MAHA1 13/00434-105 2019/03/19
I SEN ANSKAFFELSE AV SKANNERE OG TJENESTER KOMMUNE OG FYLKESTINGVALGET 2019 - TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2019 - JFR. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE LYK 19/01342-001 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/03/19
I SEN ANSKAFFELSE AV SKANNERE OG TJENESTER KOMMUNE OG FYLKESTINGVALGET 2019 - TILBUD PÅ SKANNERLØSNING - VALG 2019 LYK 19/01342-002 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/03/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01375-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
I SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01376-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED ÅRHAUGBAKKEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN Ingrid Marie Øie Andersen ALI 19/01377-001 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-194 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-195 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-196 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-197 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-198 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-194 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-195 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-196 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-197 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-083 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-151 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-152 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-153 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-154 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-120 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-101 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-134 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-149 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-150 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-138 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-178 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-147 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-330 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-331 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-127 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-161 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-162 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-099 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-100 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-101 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-102 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-103 25 Offl §25 2019/03/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-104 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-053 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-118 25 Offl §25 2019/03/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-047 25 Offl §25 2019/03/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - TILBUD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-077 25 Offl §25 2019/03/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - ARBEIDSAVTALE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-078 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-047 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-048 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-049 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-050 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-051 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-039 25 Offl §25 2019/03/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-010 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-006 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-007 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-019 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-020 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-021 25 Offl §25 2019/03/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-007 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-009 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-010 25 Offl §25 2019/03/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-003 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-012 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-013 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-014 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-015 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-016 25 Offl §25 2019/03/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-017 25 Offl §25 2019/03/19
I SEN VIGSEL - PRØVING AV EKTESKAPSVILKÅR CEM01 19/01374-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
I TEK 58/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LOUISE VÅGE MIKKELSEN - 58/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LOUISE VÅGE MIKKELSEN Bråstein & Stelander AS ORO01 19/01373-001 2019/03/19
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 13/95 - TORBJØRN ÅNENSEN - 13/95 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN ÅNENSEN S. O. Lund AS ALS06 14/00180-003 2019/03/19
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 3/308 - JAN KJELL SVENDSEN - 3/308 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN KJELL SVENDSEN S O Lund AS ALS06 18/05126-003 2019/03/19
I TEK 3/113 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALEKSANDER VEDØ - 3/113 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALEKSANDER VEDØ S O Lund AS ALS06 18/05127-003 2019/03/19
I TEK 106/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ERIKSEN - 106/57 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ERIKSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01319-003 2019/03/19
I TEK 58/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTA BRUDVIK - 58/410 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTA BRUDVIK S O Lund AS ORO01 18/04240-005 2019/03/19
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - OVERTAKELSESPROTOKOLL MOKSHEIMTUNET Berge Sag Boligtomter AS BTH04 16/02032-041 2019/03/19
I TEK 19/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBERT SÆLE - 19/35 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROBERT SÆLE S O Lund AS ORO01 18/03400-003 2019/03/19
U TEK 13/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRODE ÅNENSEN - 13/44 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - FRODE ÅNENSEN Camilla Nes Sandhåland ALS06 16/01567-004 2019/03/19
U TEK 13/102 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE CATHRINE LUND - 13/102 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNE CATHRINE LUND Anne Cathrine Lund ALS06 16/01764-004 2019/03/19
U TEK 13/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEN ÅGE HÅSTØ - 13/70 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - STEN ÅGE HÅSTØ Sten Åge Håstø ALS06 16/02314-004 2019/03/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01378-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN BREKKE VBA, DRIKKEVANN BREKKE VBA RENVANN, DRIKKEVANN, HILDEGUNN HAUSKEN - UKE 11 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-015 2019/03/19
U TEK KARMØYGEDDON - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE KOMMUNENS AREAL PÅ FESTPLASSEN Karmøygeddon HPE 16/00897-026 2019/03/19
U TEK 1/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WIIK, LEIF TERJE OG RITA JAKOBSEN - SVAR - 1/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Leif Terje Wiik BJP01 19/01369-003 2019/03/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/01743-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
U TEK 3/541 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER GUNNAR ØSTHUS - 3/541 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - PER GUNNAR ØSTHUS Per Gunnar Østhus ALS06 18/02155-004 2019/03/19
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hans J Rasmussen AS MBJ03 19/00501-071 2019/03/19
U TEK 57/357, SKUDENESHAVN, FASADEENDRING TILBYGG BOLIG, TERRASSE, UTSKIFTING AV TAKSTEIN,UTSKIFTING AV SAMTLIGE VINDUER, PANEL PÅ HELE HUSET. - 57/357 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Rune Andreas Sørensen CAGR 12/03918-006 2019/03/19
U TEK 57/382 - LAHAMMER, SKUDENESHAVN. TILBYGG TIL BOLIG - 57/382 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kenneth Nornes CAGR 13/01717-003 2019/03/19
U TEK 149/530 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 5 - 149/530 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00718-005 2019/03/19
U TEK 149/531 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER, BYGG 6 - 149/531 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00730-007 2019/03/19
U TEK 57/318- KANALVEGEN, SKUDENESHAVN. OVERGRUNNSTANK FOR PROPAN - 57/318- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karsten Bjelland AS CAGR 09/00515-007 2019/03/19
U TEK 149/532 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER. BYGG 7 - 149/532 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00732-009 2019/03/19
I TEK 148/816 - KOMMUNALE AVGIFTER - GJELDER SØKNAD OM REDUKSJON AV AVGIFTER PGA. MULIG LEKKASJE Sportsklubben Nord ALS06 16/03714-003 2019/03/19
U TEK 149/533 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER BYGG 8 - 149/533 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00734-007 2019/03/19
U TEK 57/255 - DR. JENSENS VEG, SKUDENESHAVN - UTVIDELSE OG INNBYGGING AV ALTAN - 57/255 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kjell Håkon Skjølingstad Jespersen CAGR 13/03343-003 2019/03/19
U TEK 149/535 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 10 - 149/535 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00741-007 2019/03/19
U TEK 57/288, 610 - SANDSGATA - SKUDENESHAVN - LEVEGG - 57/288, 610 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Johan Andreas Melhus CAGR 13/04086-003 2019/03/19
I TEK 62/112 - PLAN FOR NYDYRKING YTRELAND, JOSTEIN - 62/112 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Jostein Ytreland HHU 19/01370-001 26 Off.l.26 2019/03/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01352-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
U TEK 57/216 - SKUDENESHAVN - RIVING AV BYGG, OPPARBIDELSE AV PARKERINGSPLASS OG INGJERDING MOT SJØ - 57/216 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Sandve Trelast AS CAGR 13/01784-003 2019/03/19
U TEK 57/110, KIRKEGATEN, SKUDENESHAVN. BRUKSENDRING TIL BAR/ RESTAURANT - 57/110 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Anne Tove Svendsen CAGR 10/02027-003 2019/03/19
U TEK 57/34, SKUDENESHAVN, STEINLEGGING AV BED - 57/34, OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy Kommune Teknisk Etat CAGR 11/02653-012 2019/03/19
U TEK 57/53- SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN. REHABILITERING AV PIPE - 57/53- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Skude Mur AS CAGR 12/00124-003 2019/03/19
U TEK 57/53- SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN.FASADEENDRING -TAK OVER INNGANG - 57/53- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Lise Andresen CAGR 11/00306-006 2019/03/19
U TEK 56/4 - AUSTRE KARMØYVEG, SNØRTELAND - TILBYGG ENEBOLIG - 56/4 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Trygve Tollaksvik CAGR 13/01013-003 2019/03/19
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI FEIRING - AVALDSNES SKOLE Frode Lodden AKP 18/05378-012 2019/03/19
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Hilda Hanne Falnes HHU 19/01380-001 26 Off.l.26 2019/03/19
U TEK 56/17 - SNØRTELAND - TILBYGG BOLIG - 56/17 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eline Gjertsen Bratland CAGR 13/01906-003 2019/03/19
I TEK 120/39 - HAUGEN, TUASTAD - RIVING AV BYGNING - 120/39 - HAUGEN, TUASTAD - RIVING AV BYGNING Svehaug Entreprenør AS KRRE 19/01379-001 2019/03/19
U TEK 54/2 - DALE - NYBYGG HAGESTUE - 54/2 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Morten Dale CAGR 13/00228-003 2019/03/19
U SEN KJØP - FEIEBIL - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL OEI 18/05597-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/19
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/19
U TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM NY AVKJØRSEL - 54/6 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eskild Kvala AS CAGR 13/02138-003 2019/03/19
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING -02.04.2019 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-199 2019/03/19
U TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE. RIVING OG NYBYGG DRIFTSBYGNING - 54/6 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Dagfinn Hansen CAGR 13/01542-006 2019/03/19
U TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. KNUT HARALD SKEISVOLL YSL 17/02912-020 2019/03/19
U TEK 50/4-VINJEVEGEN, FALNES P. GÅRD. TILBYGG KÅRHUS - 50/4-OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kristine Vinje Reiersen CAGR 13/00092-003 2019/03/19
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - MERKNADER PÅ VEGNE AV HELGA AASE - 19.03.19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Elisabeth Aase AAHO 17/03866-042 2019/03/19
U TEK 50/16, AUSTRE KARMØYVEG, FALNES P. GÅRD. REHABILITERING AV PIPE - 50/16 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Skude Mur AS CAGR 12/04808-003 2019/03/19
I TEK 146/31 - BØVÅGVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG - 146/31 - BØVÅGVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG Ingvor og John B. Couper Sandvin EDH 19/01383-001 2019/03/19
U TEK 47/539- GRØNHAUGVEGEN, VIK. TILBYGG ENEBOLIG - 47/539- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Byggmester og Tekniker Geir Østevik CAGR 09/02456-012 2019/03/19
U TEK 17/76 - ÅDLAND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 17/76 - VARSEL OM AVSLUTNING AV SAK - KLARLEGGING AV GRENSE Laila Bakke Valhammer JHE 18/04434-007 2019/03/19
U TEK 47/424 - SMEDHAUGVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 47/424 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Audun Mjølhus CAGR 13/03322-003 2019/03/19
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01374-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
U TEK 47/337 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/337 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Monika Simonsen CAGR 13/02786-003 2019/03/19
U TEK 47/368 - SOLÅSVEGEN, VIK -OPPFØRING AV STØTTEMUR - 47/368 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Hans Arvid Johnsen CAGR 13/02373-003 2019/03/19
U TEK 12/157 - MIDLERTIDIG OPPSTILLING PÅ KOMMUNAL EIENDOM - 12/157 - MIDLERTIDIG OPPSTILLING PÅ KOMMUNAL EIENDOM Aud Marie Hansen MAAA1 19/01385-001 2019/03/19
U TEK 47/385 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE - 47/385 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eskild Kvala AS CAGR 13/01552-008 2019/03/19
U TEK 47/394- GRANBERGVEGEN, VIK. NYBYGG GARASJE - 47/394- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Inge Fylkesnes CAGR 12/05312-007 2019/03/19
U SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01376-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
U TEK 57/ 612, SKUDENESHAVN. UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 57/ 612 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Geir Løklingholm CAGR 05/02110-008 2019/03/19
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG Hilda Hanne Falnes KIS 19/00910-002 2019/03/19
U TEK 15/770 - MYRDALVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/770 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Thomas Ingleif Danielsen CAGR 12/02521-004 2019/03/19
U TEK 148/657 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - RIVING FORRETNINGSBYGG - 148/657 - FERDIGATTEST Hille Melbye Arkitekter AS KMY 17/00779-004 2019/03/19
I TEK 149/278 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG, CARPORT - 149/278 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald Heggland KMY 15/03068-006 2019/03/19
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SVAR - ETTERLYSER SVAR - GJELDER MONTERING AV BELYSNING I LEKEPARK PÅ GNR/BNR 13/198 Finklavegen Velforening ALI 12/00420-062 2019/03/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01233-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 19.03.19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/03866-043 2019/03/19
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - SØKNAD OM LÅN AV DEKKE TIL TORVASTAD ARENA 17. MAI 2019 17. mai-komiteen på Torvastad 2019 TVI 16/04347-021 2019/03/19
I TEK 43/620, 621 - KJØP AV TOMT TIL UTEOMRÅDE - 43/620, 621 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT TIL UTEOMRÅDE Slågstemmen Barnehage SA MAAA1 19/01387-001 2019/03/19
I SEN KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 11 MANNES PUB NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00503-046 2019/03/19
I TEK 86/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BRAKKER - STONG EIENDOM AS - 86/130 - FERDIGMELDING - BRAKKER - STONG EIENDOM AS S O Lund AS ALS06 16/04767-003 2019/03/19
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD Bjarne Reidar Skådel JMJ03 19/01386-001 2019/03/19
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 5/565 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SLETTATUNET Sven Helge Einarsen BFH 19/00010-030 2019/03/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01375-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
I TEK 112/155 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HALLQUIST, ARNE OG ANITA - 112/155 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler A AS BJP01 19/01388-001 26 Off.l.26 2019/03/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01389-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/19
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV AREAL - GLADE MAIDAGER 2019 Åkrehamn Vekst HPE 19/00028-002 2019/03/19
U TEK GNR. 57, BNR. 341, NESAVEGEN, SKUDENESHAVN. RIVING AV LØE - 57/ 341 - RETUR AV SØKNAD Jens Inge Eng JMJ03 11/00451-003 2019/03/19
U TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 - 93/176 - KOLSTØ - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 Karmsund Yard AS ALA04 19/00167-020 2019/03/19
U TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 - 93/176 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 Ernst Kristian Kolstø ALA04 19/00167-021 2019/03/19
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR SØKNAD OM TILSKUDD Leve Rogaland - lokallag Haugaland BSE02 18/02278-017 2019/03/19