Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 15/466 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE DAHLE EIENDOM AS - 15/466 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE DAHLE EIENDOM AS Aibel AS ORO01 19/01287-001 2019/03/18
U TEK 109/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG MÅLFRID SØRENG - 109/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG MÅLFRID SØRENG Vedavågen Rør AS ALS06 19/00802-002 2019/03/18
U TEK 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JK EIENDOM AS - 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JK EIENDOM AS S O Lund AS ALS06 19/01166-002 2019/03/18
U TEK 58/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SONJA BRANDVIK - 58/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SONJA BRANDVIK Vedavågen Rør AS ALS06 19/01185-002 2019/03/18
U TEK 65/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NYHAVN SKA - 65/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NYHAVN SKA Vedavågen Rør AS ALS06 19/01183-002 2019/03/18
U TEK 15/1572 - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE - 15/1572 - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01163-003 2019/03/18
U TEK 58/90 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 58/90 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Vedavågen Rør AS ALS06 19/01207-002 2019/03/18
U TEK 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG- OMGJØRING ETTER KLAGE Hans J Rasmussen AS GTH 18/03875-008 2019/03/18
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1467 - 142/98 - DELINGSTILLATELSE PBL TILLEGGSAREAL FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Gudmund Storesund HHU 18/04375-005 2019/03/18
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1467 - 142/98 - DELINGSTILLATELSE JL TILLEGGSAREAL TIL BOLIGHUS Gudmund Storesund HHU 18/04375-006 2019/03/18
U TEK 2/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD SØRENSEN - 2/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD SØRENSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01202-002 2019/03/18
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Erlend Nilsen AAHO 18/00168-027 2019/03/18
U TEK 58/123 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOP EIENDOM - 58/123 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOP EIENDOM Vedavågen Rør AS ALS06 19/01247-003 2019/03/18
U TEK 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN - 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01281-003 2019/03/18
U TEK 1/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER BJØRN OLSEN - 1/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER BJØRN OLSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01294-002 2019/03/18
U TEK 33/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS FJELL - 33/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS FJELL Vedavågen Rør AS ALS06 19/01309-002 2019/03/18
U TEK 71/57 - VEITEBORVEGEN, BREKKE - FASADEENDRING OG UTVIDELSE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 71/57 - VEITEBORVEGEN, BREKKE - FASADEENDRING OG UTVIDELSE TERRASSE Tor Elias Thomassen EDH 19/01254-005 2019/03/18
U TEK 15/466 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE DAHLE EIENDOM AS - 15/466 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE DAHLE EIENDOM AS Aibel AS ALS06 19/01287-002 2019/03/18
U TEK 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE BERNHARD SELLIKEN - 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE BERNHARD SELLIKEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01315-002 2019/03/18
U TEK 106/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ERIKSEN - 106/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ERIKSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01319-002 2019/03/18
U TEK EIENDOMSSKATT - NORSK HYDRO - FORELØPIG SVAR - VEDTAK FOR EIENDOMSSKATT FOR HYDRO VERK PÅ KARMØY, ANMODNING OM UTSATT KLAGEFRIST TNO05 19/01333-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/18
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 1 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Einar Færaas Statens vegvesen AKR02 17/00780-012 2019/03/18
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - SAK AVSLUTTES - TRINNLYDPROBLEMATIKK SPANNAVEGEN 365 Hus28 AS JKV 15/04506-028 2019/03/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03572-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01351-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01352-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I TEK FJERNING AV TRÆR PÅ KOMMUNAL GRUNN VED SOLVIGVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV TRÆR PÅ KOMMUNAL GRUNN VED SOLVIGVEGEN Sarkkinen Eiendom AS ALI 19/01353-001 2019/03/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 19/01354-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-189 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-190 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-191 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-192 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-193 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-192 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-193 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-143 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-144 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-145 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-146 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-075 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-076 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-077 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-327 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-328 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-329 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-044 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-124 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-125 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-126 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-160 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-161 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-136 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-095 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-096 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-097 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-098 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-160 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-161 25 Offl §25 2019/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-162 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-052 25 Offl §25 2019/03/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-050 25 Offl §25 2019/03/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-226 25 Offl §25 2019/03/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-046 25 Offl §25 2019/03/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-063 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-037 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-038 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-039 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-040 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-041 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-042 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-043 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-044 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-045 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-046 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-038 25 Offl §25 2019/03/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-013 25 Offl §25 2019/03/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-007 25 Offl §25 2019/03/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-008 25 Offl §25 2019/03/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-009 25 Offl §25 2019/03/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-010 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-017 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-018 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-003 25 Offl §25 2019/03/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-006 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-010 25 Offl §25 2019/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-011 25 Offl §25 2019/03/18
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Thorax Tor Gunnar Isdahl MBJ03 19/00501-068 2019/03/18
U TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - ETTERSPØRSEL AV MANGLER 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-007 2019/03/18
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS MBJ03 19/00501-069 2019/03/18
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Berge Sag og Trelast AS MBJ03 19/00501-070 2019/03/18
U SKU KRETSORDNING - SVAR- KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE SWI 19/00589-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I TEK 73/65 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 73/65 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Torger Tengs EDH 19/01349-001 2019/03/18
U TEK PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. - KOMPLETT PLANFORSLAG PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. Eskild Kvala AS AAHO 18/02914-020 2019/03/18
I TEK KVALAVÅG SKOLE - SALG/ETTERBRUK 75/48 - BER OM BEHANDLING AV SAK - GJELDER KJØP AV KVALAVÅG SKOLE Øystein Kalstø SMO02 15/03990-007 2019/03/18
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - TILBUD OM RETTSMEKLING MED ORIENTERING Haugaland Tingrett KMV 18/01685-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17) OM BRANNSIKKERHET OG AVSTANDSKRAV PÅ CAMPINGPLASSER Direktoratet For Byggkvalitet EIST 19/00016-022 2019/03/18
I TEK 13/102 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE CATHRINE LUND - 13/102 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE CATHRINE LUND S. O. Lund AS ALS06 16/01764-003 2019/03/18
I TEK 13/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRODE ÅNENSEN - 13/44 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRODE ÅNENSEN S. O. Lund AS ALS06 16/01567-003 2019/03/18
I TEK 13/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEN ÅGE HÅSTØ - 13/70 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEN ÅGE HÅSTØ S. O. Lund AS ALS06 16/02314-003 2019/03/18
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 147/605 - SPØRSMÅL OM BYGGING AV GJERDE Kristine Egeland KRRE 17/00073-226 2019/03/18
I TEK 3/541 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER GUNNAR ØSTHUS - 3/541 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER GUNNAR ØSTHUS S O Lund AS ALS06 18/02155-003 2019/03/18
I TEK 15/1194 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND STONGHAUGEN UTSKIFTING AV KLOAKKLEDNING - 15/1194 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND STONGHAUGEN UTSKIFTING AV KLOAKKLEDNING S. O. Lund AS ALS06 16/00470-003 2019/03/18
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ANDRÉ VEDØY - 13/104 - 13/104 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ANDRÈ VEDØY S. O. Lund AS ALS06 13/03864-003 2019/03/18
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI FEIRING - AVALDSNES SKOLE Frode Lodden AKP 18/05378-011 2019/03/18
I TEK 148/771 - AUSTBØVEGEN - NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/771 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Omega Areal AS KMY 17/01366-005 2019/03/18
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - REVIDERT BRANNKONSEPT Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02873-034 2019/03/18
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Inger Marie Håkonsen SALF 19/00598-010 2019/03/18
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT MED SVEIN TANG WA PÅ SOLSTEIN Litle Kvartnesholmen EVI1 19/00022-025 2019/03/18
I SEN NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM Å LEIE NORHEIMSHALLEN 6-8 OKTOBER 2019 Sportsklubben Nord TVI 12/01178-118 2019/03/18
I TEK 57/694 - SKUDENESHAVN - TILBYGG OG BRUKSENDRING DEL AV NAUST - 57/694 - SKUDENESHAVN - TILBYGG OG BRUKSENDRING DEL AV NAUST Bjørn Nornes JMJ03 19/00104-006 2019/03/18
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - OPPFØLGING AV SKOLEMILJØSAK Utdanningsdirektoratet KMV 18/01685-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. gnr. 3/8 - ELLEN USK HALVORSEN AAHO 18/00168-029 2019/03/18
I SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - PRISJUSTERING Ragn Sells AS OEI 17/03739-008 2019/03/18
I TEK 123/178 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-7 - 123/178 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05110-007 2019/03/18
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - FORHÅNDSGODKJENNING AV REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANE ÅKRA IDRETTSANLEGG Åkra Idrettslag OFL 16/00248-295 2019/03/18
I TEK 123/177 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-6 - 123/177 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05109-011 2019/03/18
I TEK 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 2/8 - DOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM DELING Agnar Ståle Naustdal EDH 18/05624-011 2019/03/18
U TEK 108/8 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE S. HANSEN - 108/8 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - MAGNE S. HANSEN Magne Normann Skjoldlie Hansen ALS06 14/00846-004 2019/03/18
I TEK 123/178 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-7 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5110 - 123/178 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/5110 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04997-003 2019/03/18
I TEK 123/177 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-6 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5109 - 123/177 - FERDIGMELDING RØR Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04995-003 2019/03/18
I SEN GRAVESØKNAD - KV. 1246 SLETTEBØVEGEN, ÅKREHAMN - GRAVESØKNAD - KV. 1246 SLETTEBØVEGEN, ÅKREHAMN Christina Ferkingstad JBE01 19/01356-001 2019/03/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/355 - VEDTAK OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG OG FAVNAMYRVEGEN Karmøy kommune v/ eiendomsavd BFH 19/00010-027 2019/03/18
I TEK 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING Block Watne AS HAS 19/00701-002 26 Offl.§26 2019/03/18
I TEK 3/666 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 3/666 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hereid Hus AS IGR 19/01359-001 2019/03/18
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, ERKLÆRING OM ANSVARSRETT, SØKNADSSKJEMA OG SØKNAD TIL HAVNEVESENET Per Ole Sund KRRE 19/00899-006 2019/03/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/337 - VEDTAK OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG OG FAVNAMYRVEGEN Jorunn Johannessen BFH 19/00010-028 2019/03/18
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV AREAL - GLADE MAIDAGER 2019 Åkrehamn Vekst HPE 19/00028-001 2019/03/18
I TEK 2/33, 256 OG 365 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 2/33, 256 OG 365 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Lars Stensland AMJ 19/01357-001 26 Off.l.26 2019/03/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/338 - VEDTAK OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG OG FAVNAMYRVEGEN Martin Lie Alvestad BFH 19/00010-029 2019/03/18
I TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøyadvokatene DA - adv. M. H. Nereng HHU 19/01355-001 2019/03/18
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - KUNNGJØRING - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Doffin HDO 18/04276-008 2019/03/18
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01282-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - PLAN 4075 - TILBAKEMELDING TIL INNSENDT PLANFORSLAG Cowi AS v/A. Flesjø YSL 17/01396-040 2019/03/18
U SEN GRAVESØKNAD - KV. 1246 SLETTEBØVEGEN, ÅKREHAMN - SVAR - GRAVESØKNAD - KV. 1246 SLETTEBØVEGEN, ÅKREHAMN Christina Ferkingstad JBE01 19/01356-002 2019/03/18
I TEK 148/306 OG 148/928 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 148/306 OG 148/928 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Olav Thon Eiendomsselskap ASA MAH 19/01358-001 2019/03/18
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01347-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I TEK 109/43 (TIDL. 109/98(40)) FOSEN. NY AVKJØRSEL - 109/43 (TIDL. 109/98(40)) - SØKNAD OM FERDIGATTEST Aud Karin Edvinson JKV 07/01528-007 2019/03/18
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - HAUGALAND ØLUTSALG AS Skatteetaten EVI1 18/02531-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01289-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SØKNAD OM LEIE AV BESKYTTELSESTEPPE TIL AVALDSNESHALLEN - 17. MAI 2019 Frode Lodden TVI 16/04347-022 2019/03/18
I SEN LOKALER TIL NORD-KARMØY HUSFLIDLAG - ANG. LOKALER TIL NORD-KARMØY HUSFLIDSLAG Nord-Karmøy Husflidslag EIE 19/01361-001 2019/03/18
I TEK 1/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER BJØRN OLSEN - 1/219 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER BJØRN OLSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01294-003 2019/03/18
I TEK 58/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SONJA BRANDVIK - 58/129 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SONJA BRANDVIK Vedavågen Rør AS ALS06 19/01185-003 2019/03/18
I SKU SKADETILFELLE - PURRING PÅ SKADERAPPORT LIS01 19/00585-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE Learnlab AS BNO 12/00126-128 2019/03/18
U SEN INNFORDRING - SVAR - GJELDER FAKTURA FOR ETTEROPPGJØR CEM01 18/04336-160 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/168 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Ove Nilsen JHE 18/05338-021 2019/03/18
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/168 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Marit Pedersen JHE 18/05338-022 2019/03/18
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01238-002 24 Offl.§24 2019/03/18
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-060 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-045 25 Offl.§25 2019/03/18
I TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER OPPM:19/1405 - 2/49 - REVIDERT SITUASJONSKART Gunvald Gunvaldsen EDH 19/01327-004 2019/03/18
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD DISPENSASJON TIL TILTAK FOR UTTAK AV MINK I BJØRKEVÆR Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-197 2019/03/18
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01251-002 24 Offl.§24 2019/03/18
I TEK 147/573 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/573 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingvar Auestad KMY 13/00811-005 2019/03/18
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD DISPENSASJON TIL TILTAK FOR UTTAK AV MINK I BJØRKEVÆR Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-198 2019/03/18
I TEK 57/453 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG- GARASJE - 57/453 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stian Johansen JHE05 13/01891-004 2019/03/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00492-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1471 - 1/20 OG 1/113 - MOTTATT MANGLER, AVSTANDSERKLÆRING OG SITUASJONSKART Gudmund Nilsen EDH 19/00901-005 2019/03/18
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR SILKEPÅSKEKRIM 2019 Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival EVI1 19/00022-026 2019/03/18
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 - 69/79 - MOTTATT MANGLER - GJENNOMFØRINGSPLAN BYGG 1 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00728-003 2019/03/18
I SEN SERVERINGSBEVILLING - NYT MATEN AS - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING NYT MATEN AS Skatteetaten EVI1 19/00952-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL NYE LÆREPLANER Utdanningsdirektoratet LIS01 19/00016-023 2019/03/18
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SKJEMA INNRAPPORTERING AV OMSETNING - AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 . EVI1 19/00022-027 2019/03/18
I TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/6 - TILBAKEMELDING PÅ BREV TIL IKKE MØTT PART Statens vegvesen - Region vest MAH 19/00572-014 2019/03/18
U SEN MØTER MED HOVEDTILLITSVALGTE - MØTER MED HOVEDTILLITSVALGTE 180219 HTV TUS 12/02295-011 2019/03/18
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BYGGETILSYN - 4/38 - SAK ANGÅENDE BYGG: HAKON AASBØS VEG 2, 4276 VEAVÅGEN - INSTALLASJON AV BASESTASJONER PÅ TAKET (MOBILNETT) Sameiet Sparebygget Karmøy JHE05 19/01127-003 2019/03/18
I TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - TILBAKEMELDING PÅ BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/00267-013 2019/03/18
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - ANKETILSVAR TIL GULATING LAGMANNSRETT TNO05 15/01906-065 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/18
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - ANKETILSVAR TIL GULATING LAGMANNSRETT FRA ADVOKATFIRMAET LUND & CO. Advokatfirmaet Lund & Co DA TNO05 15/01906-066 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/18
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KJENNELSE 02.07.18 - GULATING LAGMANNSRETT Gulating Lagmannsrett TNO05 15/01906-067 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/350 - BESTILLING AV NABOLISTE Charlotte Hult GEL 19/00021-156 2019/03/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/01743-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I TEK 3/669 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD - 3/669 - MOTTATT MANGLER - FASADETEGNINGER OG OVERVANNSPLAN Hereid Hus AS IGR 18/05162-002 2019/03/18
U SEN KJØP - FEIEBIL - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL Norsk Scania AS OEI 18/05597-006 2019/03/18
U SEN KJØP - FEIEBIL - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL TRUCKNOR HAUGESUND AS OEI 18/05597-007 2019/03/18
U SEN KJØP - FEIEBIL - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL Grindvold C AS OEI 18/05597-008 2019/03/18
U SEN KJØP - FEIEBIL - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL Sandhaug AS OEI 18/05597-009 2019/03/18
I SEN KJØP - FEIEBIL - TILBUD - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL OEI 18/05597-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BRUKSENHETER BYGG 2 - 69/79 - MOTTATT MANGLER - GJENNOMFØRINGSPLAN BYGG 2 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00729-004 2019/03/18
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 - 69/79 - MOTTATT MANGLER - GJENNOMFØRINGSPLAN BYGG 3 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00917-005 2019/03/18
I TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HAGESTUE Jan Magne Georgsen JHE05 12/01334-020 2019/03/18
I SEN KJØP - FEIEBIL - TILBUD - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL OEI 18/05597-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
I TEK 65/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NYHAVN SKA - 65/13 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - NYHAVN SKA Vedavågen Rør AS ALS06 19/01183-003 2019/03/18
I SEN KJØP - FEIEBIL - TILBUD - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL OEI 18/05597-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
U SEN KJØP - FEIEBIL - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 18/05597-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
I SEN KJØP - FEIEBIL - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL OEI 18/05597-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
U SEN KJØP - FEIEBIL - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 18/05597-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
I SEN KJØP - FEIEBIL - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL OEI 18/05597-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
U SEN KJØP - FEIEBIL - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL Doffin OEI 18/05597-018 2019/03/18
I TEK 3/672 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD - 3/672 - MOTTATT MANGLER - FASADETEGNINGER OG OVERVANNSPLAN Hereid Hus AS IGR 18/05165-003 2019/03/18
I TEK 3/670 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD - 3/670 - MOTTATT MANGLER - FASADETEGNINGER OG OVERVANNSPLAN Hereid Hus AS IGR 18/05163-003 2019/03/18
I TEK 3/671 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG BOD - 3/671 - MOTTATT MANGLER - FASADETEGNINGER OG OVERVANNSPLAN Hereid Hus AS IGR 18/05164-003 2019/03/18
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-161 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/18
I TEK 1/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WIIK, LEIF TERJE OG RITA JAKOBSEN - 1/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Leif Terje Wiik BJP01 19/01369-001 26 Off.l.26 2019/03/18
I TEK 1/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WIIK, LEIF TERJE OG RITA JAKOBSEN - 1/234 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Rita Jakobsen Wiik BJP01 19/01369-002 26 Off.l.26 2019/03/18
I SEN KJØP - FEIEBIL - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5597 KJØP AV FEIEBIL OEI 18/05597-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/18
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Glenn Ellertsen Strømsnes SALF 19/00598-011 2019/03/18
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Anne Lena Sunde SALF 19/00598-012 2019/03/18