Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-188 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-100 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-141 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-142 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-074 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-160 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-094 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-159 25 Offl §25 2019/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-117 25 Offl §25 2019/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-036 25 Offl §25 2019/03/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-012 25 Offl §25 2019/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-016 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-007 25 Offl §25 2019/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-008 25 Offl §25 2019/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-005 25 Offl §25 2019/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-006 25 Offl §25 2019/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-007 25 Offl §25 2019/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-008 25 Offl §25 2019/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-009 25 Offl §25 2019/03/17